Voor SLIJTERS! 1 P. MAAS, Ter Neuzen KOLENHANDEL Stukkolen, Kachelkolen, Cokes, Duitsche Eierkoien, groote en kieine Anthraciet Firma Wed. A. H. DONZF Deze week Speciale Aanbieding J. BONTE-VAN MOSSEVELDE ik< voor a Zeer belangrijk ZIET ONZE ST. NICOLAAS-ETALAGEI! PRIJSCOURANT Ais Extra Reclame 1 groote Chocolade Letter. Schoenen NOBELS - NOORDSTR. 17 Gescherken Fort-Rubber A. J. VAN DER SLOOT Solusntanilsl Rsparatie-imicliling Da Si fiioolaas- Uitstalling WENSCHT U UJSTEN A. M. MOGGRE „FL0RA" Noordstr. 82. Bloem werken. R. J. DE KRIJGER I jSEHrar FR. VERSTRAETEN ZOON J, J, VAN LEEUWE-DE VRIEND - Nieuwstraat 46 TER NEUZEN, HET MOOISTE CADEAU Ter Neuzen. Noordstraat 46. 2 ■a as Jr St. Nicolaas- met 6 maandert garantie massief Rubber is gereed. Ieder beleefd tot een bezoek uitnoodigerd Aanbevelend, A. HERREBOUT, Zaamslag. ais ST. NICOLAAS CADEAU, besiei dan tijdig, wij leveren (J lijsten met en zonder platen tegen spotprijzen. Beleefd Aanbevelend, J. VAN DONK, Boekbinderij en Lijstenhandrl Donze-Visserstr. 18 - Ter Neuzen. Uw adres voor alle voorkomende Aanbevelend, ABRAHAMSE-JANSEN, ZAAMSLAG, in Gouden, Zilver, Double en Alpacca-artikelen. Zak- en Polshorloges. Pen- dules, Regulateurs, met Gong- en Bimbamslag. Wekkers, Barometers, Swan Vulpennen. Kristal, met en zonder Zilver. Brillen in Qoud, Double en Nikkei. Bril-etuis. Portefeuil- les, Sigarenkokers, Portemon- naies, Gero-Gromalea en Sola- Zilveren Lepels en Vorken. Deze behoeven nooit gepoetst te worden. Blijven steeds mooi. Prima kwaliteit Tafel- en Dessertmessen. Broodmes- sen, Zakmesjes, Scharen. Scheermessen en Scheerappa- raten en losse Mesjes hiervoor. Scheer- en Toiletzeep in ailerlei vorm en prijs van „De Vergulde Hand". INKOOP van oud Goud- en Zilver, teeen den hoogsten prijs. R. PARATIES van Goud, Zilver, Uurwerken en Brillen. v St. Nicolaas is in aantocht. In groote spanning wachten jong oud zijn komst af Weet U al Waarmee U hen zult ver- rassen? Maakt gebruik van onze col- lectie geschenken, die U door het opsparen van de bekende Sunlight en Vimbons geheel gratis in Uw bezit krijgt. Wijt U de geschenken voor Sint Nicolaas in Uw bezit hebben, zorg dan dat Uwe aanvragen, met de coupons voor 26 No- vember in ons bezit zijn. De ^•"•^•iLever's Zeep Muatschappij, MVlaardingen. Wij rtieehdn het geachte publiek erop te moeten attent maken, dat den laatsten tijd veel minderwaafdig suikerwerk wordt aangeboden, bij wijze van speciale aanbie- ding aan zoogenaarr.de goedkoope prijzen. Wanneer men dan echter de kwaliteit vergelijkt met de prijzen, ontdekt men al spoedig, nog te duur te hebben gekocht. Onze zaak staat bekend als leverende Suikerwerkartikelen van Naam, als b.v Kwatta, Breda, Pette, Wormerveer. Pare, Den Haag, Van Melle, Breskens. enz. enz. alien klinkende namen. die werke- lijk een deugdelijke kwaliteit waarborgen Dat dit zoo is, bewijst wel de talrijke klanten, welke onze superieure artikelen komen koopen, na eerst elders bedrogen te zijn uitgekomen met zoogenaamde goed koope reclame-suikerwerken. Door onze groote omzet kunnen wij steeds versche en eerste soort kwaliteit garandeeren Beleefd verwijzen we U naar onze zeer lage prijzen in onze Etalage. Binnen een'ge dagen komen wij met onze alles overbluffende St. Nicolaas- aanbieding. Noordstraat 50. TER NEUZEN Leveri alias prima aan concurreerende prijzen Bestellingen kunnen gedaait worden in de magazjjneri, van 7 uui 's voormiddags tot 5 telefoonnummer 42. uur s namiddags, en op voorloopig Wilt U goed en goedkoop Uwe St. Nlcolaas-Inkoopen doen Dan la IJw beste adres toll Ruim gesorteerd in Luxe Klstjes SIOAREN en 8IOAHE i TEN aan zter lage prijzen. Pracht Houten Pljpen vanaf 27 cent. Pracht Calsine Pljp vanaf /2 50. lOO goede gjgaren voor 2.SO. Bonbons, Chocoiade en Suikerwerken zeer voordeelig 7 reepen Kwatta voor 66n Kwartje. DOET UW VOORDEEL. ZIET ONZE PRIJZEN. K. V. YV. 25 cent Roode Stertabak 23 cent. Pirate een Dubbeitje, enz. enz. BELEEFD AANBEVELEND. ST. NICOLAAS IS EEN HAN DWE R K A. s. WEEK WINTERHOEDEN HOEOEM HANDWERkEN VAN Witte Suiker per pond Lichte Suiker per pond Bruine Suiker per pond Chocolade-Beestjes per ons Suiker-Beestjes per ons per half pond Borstplaat per half pond Toffee's per half pond Katjesdrop per ons Biscuits per half pond Vijgen per pond Chocolade Hagelslag per half pond Witte Hagelslag per half pond Sterke Pepermunt per ons Babbelaars per half pond Olienootjes per half pond Boterhamworst per half pond Corned Beaf per half pond Puik Rookvleesch per half pond Tarwebloem per pond per 5 pond Stijfsel per pond per 5 pond Zeep per pond Soda per 5 pond Zout per K.G. Zelfrijzend Bakmeel per pa] Griesmeel per pond Koffieboonen per pond Thee (los per ons Nieuwe Pruimen Nieuwe Appelen per pond Rozijnen per pond Krenten per pond Perziken per i/, blik Abrikozen per Ijx blik Ananas per i/x blik Zalm per t/x blik per x/i blik Sardines per blik Leverpastei 1 e soortper b Doperwten per 1f1 blik fijn per 1fx blik fijn per x/2 blik Stroop per pond Jam per pondspot per K.G.-pot Margarine fijnste kw.per x/2 pondsp Erwten (nieuwe oogst) per pond Spliterwten per pond Bruine Boonen per pond Witte Boonen per pond Capucijners per pond Lucifers per pak Schoencreme (prima kwaliteit) per doos Reuzel (le soort) per pond (2e soort) per pond Groote Ontbijtkoek Prima volvette Goudakaas per pond Prima Edammerkaas per pond Prima Komijnekaas per pond Gemengd Graan per pond Prima Cacao per x/2 pond Prima Cacao (fabrikaat Boon) per K.G Roomboter per pond 23 27 25 13 10 22 25 19 12 14 17 29 20 10 15 10 27 24 25 10 44 11 54 11-13 12V' 9 17 12 62-75-88-100 27 8-22-35 50 21-25-30 32 58 58 39 50 32 29 25 49 57 27 16 35 64 15 2-14 22 24 27 18-20 7l/2 15 44 35 15 70 39 58 7 23 74 1071/, cje ct. 5 o: as as 03 -Q 533 E o vanaf DONDERDAG 15 NOVEMBER tot en met ZATERDAG 24 NOVEMBER bij iedere 2,50 RUIME KEUZE IN Eet-, Ontbijt- en Theeserviezen, Wasch- en Keukenstellen, Pracht Aluminium Waterketels, Koffie- en Theepotten, Aardappelstoomers in alle maten. A. A. VAN LEEUWEN, 1JZERHANDEL - TER NEUZEN. ONZE ST. NICOLAAS-ETALAGE IS GEREED U MOET TOCH EENS KOMEN KIJKEN TREKKARREN KINDERFIETSEN HOUTEN WAGENS AUTO'S POPPENSERVIEZEN EN LEDIKANTEN ALLES VOOR ST. NICOLAAS AANBEVELEND No. 511 vonnave DanAesporte V\ coupons I^ancheiWnoOp 4b coupons No. W 33 coupon* No- Bonbonschaal 33 coupons No 517 TababsP'lP 25 coupons f°' 5K n.l. Heerenportemo"n..« 40 coupon* No W Jamlepel 10 coupons No 509 PochcUc 15 coupons (Coffielepelsjn No. 133 Theelicht!e 90 coupons 10 coupons No. TK««P0> w) coupons No. 528 Sportfiguu' 4b coupon3 No. Proppeso'"0'6' COUOOUS No. 320 BedhanddoeU 35 coupons No Theelepets hg coupons No. 121 Bal 16 coupons No. 239 Bioodscbaa! 90 coupons hvork)es V \eeso AO coupons No. 331 Bors.elga'n'iu"' 75 coupon* B°di2Droogb!n No. 101 30 coupon* Kamersp«' No. 242 9fandkoffi«n»l*n 75 coupon* 9 coupon* No. 139 Klnderservies 42 coupons No. 213 nwmeszakdoeken - met borsie coupons 02 coupons Lepeltek 34 coupon* No. 319 V\rvgerd° jes 32 coupons No. 233 Basse,met clage,. 4b coupons No. 330 Ontbijtla*en b2 coupons No. 229 Papiermand AO coupons amut 403-19 ■■■mm voor PRACHTIGE SORTEERING ONTVANOEN KOMT ONZE UITSTALLING BINNEN BEKIJKEN - - BEGINT DF. GROOTE UITVERKOOP VAN SPOTPRIJZEN 09 CD CO 03 03 03 CO CO 03 S) CO 03 03 03 03 CO T3 S3 S3 03 03 03 CO CO CD 03 S3 M S3 CO CO CO CO CO S3 03 (uitgezonderd suiker en roomboter) ST. NICOLAAS

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1928 | | pagina 8