hdncihdven m l/ersch Q ill Jjootvol Qocos rozenzeep r Postzegelalbums, Modezaak m een mime keuze Winterstoffen1 y. SOHO OLSCHRIFTEN. \ctetasschen, k Erkende SchoonheSd win! en behoudt het vertrouwen J. L. KERCKHAERT - Hufst VAN DALEN JT. E. J. JURRIJ DE VLIJT" Tevens een mooie Stalencollectie steenen kruizen Firma P. J. VAN DE SANDE, Firma P. "DE r \5t ik w Dames Confectie(en) fRUNDVET1 Haastigen Spoed is zelden Ooed „HET NEUSJE VAN OEN ZALM" Axel. Fa P. H, VEENHUIZEN. I I LEVERWORST. DE KOSTER Co. Intrestvergoeding voor deposito's De verkoop Zaaigranen ONTVANGEN N, Yan der Molen-De Feijter, Idem van 40 bladzijden: Prima Kwaliteit met Kantlijn, 48 bladz.: Dubbele Schriften, goede kw. 80 bladz.: F 30 dent BV met het Anker ^mICV NYZEEMABRIEKEN ,/HIJT ANKER" %<jdbr. DCBBEIMANN- Nijmetjen. mm Tandarts. Goede Kwaliteit inhoudende 36 bladzijden Eerste Kwaliteit, 48 bladz.: r li Firma P. J- VAN DE SABDt r is sedert September 1923 ook het fSKMK? devies van BLUE BAND. BLUE BaND zal zich steeds sveten fe handhaven door haar ideale v samenstelling, de bijzon- J|pte§ dere wijze van karnen, de <MWi hygienische bereiding en '<i lagen prijs. Het gekeim van BLUE SAMD's succesl - <V y 'Will per* hct/f ponat Atelier Opgericht Anno 179 f r. I d z d c: n st he en did __ge ins da. irt Iil trek C [vein imn dez, gesi PRIMA voor Patates-frites a 40 cent per '/2 Kilogram. E. VAN DEN EECKHOUT, 1 DONZE V1SSERSTR. 41, B Tel. 2C)2. B DAMES! Koopt niet te vroeg Binnen enkele dagen ontvangen wij in de nleutvsie Winterstolfen voor: MANTELS, COSTUMES, JAPONNEN, ENZ. ENZ. N.B. G^n Valuta-Goederen. r Cocosrozenzeep met het Anker gebruikte verleden winter Julia de Gruyter, on zich schoon te wasschen van de bruine schmink, die noodig was om de rol van Tondeleyo, het negermeisje in het tooneelstuk „Blanke Ballast", te spelen. Het bleek voor haar de beste zeep. De buiten- gewone eigenschappen van de ^ip illllliliKiillilli NOORD5TRAAT B 41, AXEL blijken uit haar ervaring. Cocosrozenzeep met het Anker is de gemakkelijk en vlug reinigende, heerlijk schuimende en frisch gepar- fumeerde toiletzeep bij uit- nemendheid. Let echter op naam en merk, opdat U de *$0 echte ontvangt. M Niet alleen op de concours d'f legance van l'Auto te Parijs, waar de Oakland Roadster den Grand Prix d'Honneur verwierf, maar overal, waar deze automobiel gezien wordt, erkend men haar als de mooiste wagen van dit jaar. Snelheid, zeldzaam snel optrekken, kracht, totale afwezigheid van trillingen, fraaie lijnen en kleuren, dat zijn de kenmerkende eigenschappen van de Oakland. Zoodra U dezen wagen ziet, verlangt U hem te bezitten en als U zelf rijdt, bent U overtu gt, dat dit de auto is, waarop U heb gewacht. Heerengracht No. 13- TEB N EU ZEN, U ;'agelljkste consulteeren van 9IT en van 2—4 uur. Plaatsen var Kit sttanden en Gebitten Behandelen van Mond- en Taidziekten Zeer smakelijke Fa E. A. IJSEBAERT. tileuwstraat 14, Qevestltfd sedert 1830. TER NEUZEN. Teleph Interc. 172 en 20C met drie maanden opzegging zes n Voor grootere bedragen nadere condities. Kantoor iederen werkdag van 9 tot 12Vs uur en van U/2 tot 5 uur en 'sZaterdags van 9 tot 1 uur. v/h P KOOLE zal uitgevoerd worden door H WOLFERT en H. D1ELEMAN, beiden te Axel, die zich beleefd aan- bevelen. voor MANTELS, JAPONNEN, eni. enz. M Ai««i Op het Atelier word! in alle Dameskleeding steeds HET N1EUWSTE vervaardigd. Aanbevelend, Dames VAN *t HOFF. worden overal geleverd en ge- plaatst, door Natuursteenhandel, Marmerwerken, Granito en Terrazowerken Donze-Visserstraat 21, Ter Neuzen. Per stuk 7 cent. Per 25 stuks 1,50. Per 100 stuks/5,-. met en zonder kantlijn. Per stuk 8 cent. Per 25 stuks f 1,75. Per 100 stuks 6,-. met en zonder kantlijn. Per stuk 9 cent. Per 25 stuks 2,—. Per 100 stuks 7,— Per stuk 10 cent. Per 25 stuks 2,25. Per 100 stuks 8,-. Per stuk 12 cent. Per 25 stuks 2 75. Per 100 stuks 10,-. Ter Neuzen, September 1926. Noordstraat. Een groote sorteering RUNDLEDEREN vanaf f 5»- «£- i///m\\Vwll\\> 'i BLUE I L- I r.irKF«C7 BFEPETIMETTEN ZIJN GELDtG VOOR FRAAIE CADEAUXJEM liuwailiili 11 IH III BIB «-/ 'It*®***# V'CjSfc Of GENERAL OAKLAND twaalf 47* °/0 4Vs fc tt Lederwerken JjC-trTtlT TlT -ltl- J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 8