D m i 160 iV32 opperv!akfes geheel modem ingericht, DAMES. MEISJES HEEREN fit t il Oebreide Vesten. JAPONNEN-stof-zijde fluweel. Meisjesmantels. Babymanteltjes. Fluweelen Jurken. jumpers, Pullovers. Regenjassen. Motorjekkers. Oebreide Vesten. Jongenspakjes. Jongensoverjassen. Geen zichtzendingen. I HfflM «yi A.WILKINO m it1 ingedeeld in navoigende groepen, voor: Zwarte en gekleurde MANTELS REGENMANTELS-zijde-gabardine-guinnii s ^T1 Pifl S$iT 1|P Hi Bit MIDDELEN VAN VEBVOEB. •nritsnr nrKfe^r 'irsssmr zauum w®»iHSSH««i»E3H£5ii3ilMasm r .^i '7* lM Jg&ffln ggiffi %f/ WiLIM- D1 ouoto - RoUUci'i. SLoffori JttrU^n. aa Met ingang van 15 Mei 192 6. ZEEUWSCH-YLAAMSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ. L|jn Drie Schouwen—Ter Neuzen. Lijn Zaamslag—Walsoorden, Lyn Ter NeuzenPhilippine. Lpn IJzendjjke— Sas ran GentDrie Sehouwen. Ljjn IJzendpke—HoofdplaatPyramide. Ljjn Schoondijke—lJzendyke irsanr iriaair nrafnr Lijn lJzendykeVeldzicht Grens. Ljjn Hulst—Walsoorden. Lijn Drieschouwen (Axel)—Moerbeke. SPOORWEG MECHELEN-TER NEUZEN. y m Jt.&aS JUSgSStSfiii JL.H0JL. THTi Ha, JLS33.JL ^Za^K2OT» HUH Onze nieuwe Confectie-Afdeeling is gereed Groote keuze nieuwe WINTERSTOFFEN en FLUWEEL A W I L K I N G. 5,35 5,40 6,- y. Drie Schouwen 4,45 Axel 4,50 a. Zaamslag 5,10 v. Zaamslag 5,15 Driewegen 5,28 a. Ter Neuzen 5,40 Zaamslag 6,01 Rapenburg dorp 6,15 Hengstdijk 6,25 Groenendijk 6,35 I Kloosterzande wissel 6,40 a. Walsoorden 6,46 t. Ter Neuzen 5.41 Hoek 5,56 a. Philippine 6,11 Aank. van Schoondijke IJzendijke 5,30 a. Pyramide 5,45 v, Pyramide 5,46 a. Philippine 6,11 Philippine 6,12 a. Sas van Gent 6,42 v, Sas van Gent 6,55 Westdorpe 7,15 l. Drie Schouwen 7,35 7.40 7,45 8,05 8,10 8,25 8,35 11,25 11,30 11,50 11,55 12,10 12,20 2,35 2,40 2,59 3,05 3.29 3.30 6,02 6,07 6,27 6,30 6,45 6,55 8,15 8,30 8,40 Ter Neuzen Driewegen Zaamslag Zaamslag Axel Drie Schouwen 7,40 7,50 8,05 8,07 8,27 8,32 11,25 11,35 11,50 11,52 12,12 12,17 2,30 2,40 2,55 3,02 3,22 3,27 6,- 6,10 6.25 6,28 6,48 6,53 8,07 8,21 8,31 8,41 8,46 8,52 9.20 9,35 9,50 11,52 12,06 12,16 12,26 12,31 12,37 3,- 3,14 3,24 3,34 3,39 3,45 6,30 6,44 6,54 7,06 7,12 7,18 v. Walsoorden Kloosterzande wissel Groenendijk Hengstdijk Rapenburg dorp a. Zaamslag 12,58 1,13 1.28 4,17 4,32 4,47 9,10 9,25 9,40 v. Philippine Hoek a. Ter Neuzen 7,20 7,26 7,31 7,41 7,51 8,05 6,15 6,30 6,45 9- 9,13 9.25 9.26 9,51 9,53 10,23 10,40 11,20 12.50 12.51 1.03 1.04 1.29 1.30 1.58 1.59 2,14 2,34 3,55 4,05 4,20 4,22 4,52 4,54 5.24 5.25 5,40 6- 9.05 9.06 9.18 9.19 9.44 9.45 10.10 10.11 10,26 al0,46 v. Drie Schouwen Westdorpe a. Sas van Gent v. Sas van Gent a. Philippine v. Philippine a. Pyramide v. Pyramide a. IJzendijke Vert, naar Schoondijke 5,05 5,25 5.40 5.41 6.11 6.12 6.37 6.38 6,50 6,55 11,06 11,11 11,16 11,26 11,36 11,50 9,57 10,12 10,27 8,34 8,54 9,14 9,20 9,50 9,52 10.22 10.23 10,38 10,45 2,14 2,20 2,25 2,35 2,45 2,59 1,35 1,50 2.05 12,18 12,35 12,53 12,58 1,28 1,30 1.55 1.56 2,10 2,12 7,43 7,53 8,08 8,12 8,32 8,37 5,40 5,46 5,51 6,01 6,11 6,25 4,53 5,»8 5,23 3,34 3,49 4,09 4,22 4,52 4,54 5,24 5,26 5,41 5,45 IJzendijke 6,22 10,45 12,51 Z.1,40 4,05 Pyramide 6,40 11,01 1,57 4,23 5,30 Biervliet 6,50 11,11 2,07 4,33 5,40 Hoofdplaat 7.10 11,31 2,27 4,53 6,— a. Rijdt op verzoek door tot Axel Brug. b. Wacht 's Zondags 10 min. op aankomst trein uit Gent. v. Hoofdplaat Biervliet Pyramide a. IJzendijke 8,50 12,30 3,50 4,58 9,10 12,50 4,10 5,15 9,20 I,— 4,20 5,25 9,39 2,10 Z. 1.17 5,41 10,12 10,22 10,37 10,42 11.02 11,07 7,25 7,31 7,36 7,46 7,56 810 9,46 10,01 10,11 6,55 7,16 7,35 b 9.12 9,42 9,45 10.10 10.11 10,23 6,15 6,35 6,45 7,01 v. Schoondijke 8,37 10,15 12,27 a. IJzendijke 9,— 10,38 12,50 v. IJzendijke 8,33 3,3? Veldzxht Grens 8,45 3,44 JLBBJL irBBir His JL.ES1 JL. 3,32 3,55 6,25 6,48 8,42 9,05 IJzendijke Schoondijke 6,55 7,18 6,13 6,25 v. Veldzicht Grens a. IJzendijke 9,40 10,02 8,55 9,07 10,45 11,08 2,12 2,35 3,50 4.02 5,45 6,08 6,30 v. Hulst, Station d5,40 e6,d8,10,05 12,55 Terhole d6,03 e6,23 d8,23 10,28 1,18 Kuitaart d6,16 e6,36 d8,36 10,41 1,31 Kloosterzande d6,25 e6,45 d8,45 10,50 1,40 a. Walzoorden d6,35 e6,55 d8,55 11,1,50 d. Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. e. Rijdt alleen op Zon- en Feestdagen 2,35 d6,20 d8,30 v. Walzoorden d6,47 2,58 d6,43 d8,53 Kloosterzande d6,57 3,15 d6,56 d9,06 Kuitaart d7,06 3,24 d7,05 d9,15 Terhole d7,19 3,54 d7,15 d9,25 a. Hulst, Station d7,42 9- 9,10 9 19 9,32 9,55 11,15 11,25 11,34 11,47 12,10 2,25 2,37 2,47 3,04 3,27 4,35 4,45 4,54 5,07 5,30 7,05 7,28- d7,26 d9,35- d7,35 d9,45- d7.44 d9,54 d7,57 dl0.07 d8,20 dl0,30 Hoilandsche tijd. 12,20 3,37 v. Drieschouwen 6,48 9,40 v. Zuiddorpe 6 53 9,45 12,25 3,42 a. Roodesluis 7,03 9,55 12,35 3,52 v. Roodesluis (Holl. Douane) 7,95 9,57 12,37 3,54 Belgische tijd. Kruisstraat 9,43 12,23 15,40 a. 6,51 v. Kruisstraat (Belg. Douane) 6,57 9,49 12,29 15,46 Het Rijssel a. Moerbeke 7,05 9,57 12,37 15,54 Stopplaatsen, waar alleen op tijdig verzoek gestopt wordt. Belgische tijd. v. Moerbeke Het Rijssel a. Kruisstraat v. Kruisstraat (Belg. Douane) Hoilandsche tijd. a. Roodesluis v. Roodesluis (Holl. Douane) v. Zuiddorpe a. Drieschouwen 7,30 11,10 13,35 16,40 7,38 7,40 11,18 11,20 13,43 13,45 16.48 16,50 8 06 8,11 8,19 8,26 11,46 11,51 11,59 12, C6 2,11 2,16 2.24 2,31 5,16 5,21 5,29 5,36 Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 6,15 Sluiskil 6,24 Axel 6,33 Kijkuit 6,41 Hulst 6,53 Greenwichtijd. Clinge (Tol) 6,51 St. Gillis 7,02 St. Nicolaas 8,18 Mechelen 9,26-|- a. firussel (Noord) 9,51 f 's Maandags te 9.34. 10.43 10,52 11,01 11,09 11,20 11,14 11,22 12,06 13,11 13,55 1,55 2,04 2,12 2,20 2,31 14 25 14.33 1515 16,26 16,51 5,02 5,11 5,21 5,28 5,42 17,36 17.49 18/9 19,25 19,54 Green wichtijd. 4,02* 9,40 v. Brussel 13,00 17,CI Mechelen 6,14 10,29 13,53 18,25 St. Nicolaas 7,37 12,18 15,11 19,37 St. Gillis 7^5 12,17 15,20 49,50 Clinge 7;54 12,26 15,30 20,02 Amsterdamsche tijd. Hulst (Tol) 8,29 12,58 4,00 8,34 Kijkuit 8,37 1,06 4,08 8,43 Axel 8,46 1,14 4.16 8.50 Sluiskil 8,56 1,23 4,25 8,59 a. Ter Neuzen 9,03 1,32 4,34 9,08 's Zondags geschorst tusschen Brussel en Mechelen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 4