OITTVAUGEN: Versche zending MAGGI'S SOEPEN. TerlTeuzen. J. D. THIELMA1T-BAUWE1TS. H. K. H. Prinses Juliana, pri Zeeuwsch Landbouwblad. Nieuw gekleurd Crepon, eenseljruikttweeniaDs Rijtuig H. K. H. Prinses Juliana. Om m Papieren SigarettenTf Prima K0NINGSGIST, Seen Grijs Haar mear GEBRS POLAK. - Tlissingen. GEBR. POLAK, Vlissingen. g§ 8 Luykx van Hasselt, Bergen op Zoom, 5 verschillende soorten BR1EFKAARTEN Ontvangen: zijt gij deze lijst? bij AUG. DE MAESSCHALCK-DE WAEL, 13 verschillende BRIEFKAARTEN van den D 0 0 P van KASSIER COMMISSIONNAIR in EFFECTEN, V00RHANDEN: gefotografeerd door H. M. de Koningin. Firma P. J, van de Sande. Steeds voorhanden: D. E. WOLFERT Hz. Vraagt de H.H. Handelaren in Landbouwwerktuigen, Zaden, Kunstmeststoffen, Draineerbuizen, enz., enz. Firma P. J. VAN DE SANDE, TER NEUZEN. VOORHANDEN: Firma P. J. van de Sande, I J. M. DE YOS, oigarenhandel, Zaamslag^g VERKRIJGBAAR: Huis AD. CLAEYS, lAI'IOCA JULIENNE R1Z JULIENNE JULIENNEI Hr^gpH EIJNE ERWTENSOEP KERVELSOEPI 25 cts. per pakje van 5 tabletten. GROENTENSOEP 5 cts. per tablet. BRUINE SOEP (Potage Russe) SCHILDPAD SOEP LONDONDERRY c^s' Per Pa'i van b tabletten. kerrysoep 8 cts- Per tablet- MAGGI'S BOUILLON KOEKJES, BP §p MAGGI'S BOUILLON BLOKJES, in kokertjes a 5 koekjes, gggj Q jn doosjes van 12 stuks 30 cts., per kokertje a 20 cts. Q ios per blokje 2^a cts. M AGG 1 S ONSOMME 1 doosje van 5 Capsules 50 cts. U A PS U L E S. Bimenstrmbe per (Japsule voor 2 portie's 10 cts. MAGGI'S GEKORRELDE BOUILLON, in glazen potten a 35 en 65 cts. MAGGI'S AROMA, in flacons van 25, 45 en 70 cts. Groote voorraad en wegens grooten omzet altijd versch, wat van grooten invloed is op het artikel. Voor wederverkoopers flinke korting. Aanbevelend, houdt elken Maandag zitting te Hulst in het Hotel ,/BONTE HERT" bij den heer BRAND, ^oiipons en vreemd geld worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- Effectenvak behoort. van Ter Neuzen. Boekhandel. groote sorteering aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, Ter Neuzen, Augustus '09. r>e JJ (2 onovertroffen soorten). Verkrijgbaar bij JAC8 BE KOK, Ter Neuzen. Wederverkoopers rabat. Thans is het tijd om Uwe zaken uit te breidenadverteert daaromin het eenigste vakblad in Zeeland dat door alle landbouwers wordt gelezen, het Vraagt abonnementsvoorwaarden. Woensdag 11 Aug. a.s. verschijnt het derde nummer van den tweeden jaargang. Inzending van advertentifin vddr 10 dezer bij De Uitgeefster, TER. NEUZEN. Tering. Asthma. Borstpiepingen. Benauwdheden. Hijgingen. Bronchitis. Keelpijn Heeschheid. Pleuris. Longaaridoening. Longontsteking. Influenza. Borstziekte. Groep. Diphteritis. Kinkhoest. Hooikoorts. Be Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, geneest al deze ziekten. De Abdijsiroop is verkrijgbaar bij alle drogisten en apothekers en bij de bekende verkoopers. Prijs per flacon van 230 Gram 1,van 550 Gram 2,van 1000 Gram 3,50. Hoe grooter flesch hoe voordeeliger dus. Een fraai boek, vermeldende tal van genezingen, zendt gratis op aanvrage L. I. Akker, Rotterdam. SCHOONE GELEGENHEID, (bugy), met vouwende lederen kap, alles in goeden staat, met twee jaar waarborg Hofstraat 104, nabjj het station, St. Nicolaas, Waes. Boekhandel. Ter Neuzen. ieder jaar het nieuwste te kunnen aanbieden worden alle voorhanden zijnde Parasols en En»tout-cas voor een spotprijs op- geruimd. Aanbevelend, A. Geensen. in vele verschillende soorten. bij A. D. VERSLUIJS, Ter Neuzen: van de Nederlandsche Gist Spiritusfabriek uit Delft, a 40 cent pes1 Kilogram. De Nieuwe London doet het grijze haar binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het glanzend en zacht en is ou- schadelijk voor de huid. Prijs 85 cent de flacon en /l,50 de dubbele flacon. Verkrijgbaar voor Ter Neuzen bij D. DE VOS Hulst en Omstreken bij J. W. WARNIER, kapper Sns van Gent bij H. GOVAERT Westdorpe bij CH. DE MUL Zaamslag bij F. C. WISSE Jz. en te Zuiddorpe bij Pr. APERS. ZiJ zijn gearriveerd Hie? Wei: de Zomerartikelen woor Heeren, Dames en K£nderen,in het Statiestraat 79, ST. NICOLAAS. COSTUMES op maat voor Heeren, in blauw, zwart of schoone fantasiestoffen, vanaf fr.39 tot fr. 125. Geniaakte HEEREN- COSTUMES vanaf fr. 13,50 en fr. 15,50 tot fr. 38, in zwart, blauw of Engelsche fantasiestoffen. KIN D E R P A It J E S vanaf fr. 3,25 tot fr. 25, geheel compleet DAMES- PELERINES en RUCHEN vanaf f r.6.50 tot fr.85. Schoone fantasie BLOUSES voor Dames, vanaf fr. 3,25 tot fr. 45. In den Grooten St. Nicolaas. Huis van vertronwen. Vaste prijzen. IJZERWAREN, KOPERWERK en alle aanverwante artikelen voor Huis- en Scheepsbouw, Meubelmakeri], Smidsgebruik etc. GEREEDSCHAPPEN en WERKTUIGEN voor Timmerlieden. Wagenmakers, Meubelmakers, Smeden, Loodgieters, Koperslagers, Metselaars, Schilders, Aannemers en andere Ambacbten. SCHEEPS-, FABRIEKS- en AANNEMERSBENOODIGDHEDEN, voor Zeil- en Stoom- vaartuigen, Machinekamer- en Werkplaatsen, Grond-, Water- en Bouwwerken. METALEN, Blad-. Staaf- en Blokkoper, Blik, Tin, Lood en Zink, IJzer-, Koper- en Lood- draad, Pompen, Koperen kranen, etc. LANDBOUWWERKTUIGEN, STAL- en TUINGEREEDSCHAPPEN en aanverwante artikelen. HUISHOUDELIJKE IJZERWAREN, Kachels, Haarden, Keukengereedschappen en aanver wante artikelen. WINKEL- en PAKHUISGEREEDSCHAPPEN voor Kruideniers, Bakkers, Slachters en andere vakken. VERFWAREN, droog en in olie aangemaakt voor Huis- en Scbeepsgebruik, Lakken, Vernissen, Borstelwerk en Sehildersbenoodigdheden. DUIKERTOESTELLEN en alle benoodigdheden voor werkzaamheden onder water. LEVERING VAN MACHINERIEN EN INSTAlLATIES VOOR BEDRIJVEN OP ELK GEBIED. .Prima, kwaliteit. Ooncurreerende prijzen. V 1 ugge levering. Prijzen en inlichtingen op aanvrage. I •thitnsfcCapauk fieKorr«*°e J5 n ISA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 4