Groote ■2t% t^-tS T E Prijsvertn in tiering, Enorme Afslag. NEUZEIi pfr- De restant WOLLEN DEKENS voor f2975a De restant MOLTON DEKENS van 1,60 voor /1,00. De restant GESTIKTE DEKENS naar geiang van grootte vcor spotprijsjes. aiet 19* Nog enkele Karpetten. ITieuwste dessins. z vf// V een nette Dienstbode. eene nette Dienstbode. zwarte Japonstoffen. aOAERTS ^PILLEN een SMiDSLEERLiSMO Een nette Werkmeid. Poor Haast U Haast U Profiteer wan gfe^e \-bl- In alle goederen is nog zeer grooie keuze voorhanden J. P. W. ROMIEL-BROEKSMA, Ter Neuzen. J. DE SMIDT-PDTHOVEN. F.r biedt zich aan IStgiS 3 El breed, 4 El lang, van f 9,— voor f5,50. 3'/2 jj 4V2 j, 11) 7, 4 5 13, i, 8, Alles rood, zwart en gekleurd gestreept. Witte Flanel 11, 13, 16, 22, 30 ct. de El. Sportfianel vroeger 25 nn 15 ct. de El. 20 12 Barnes Blouse Flanellen, voorheen 40 en 45 ct, nu door elkaar opgeruimd voor 20 ct. de El. Nog op te ruimen DAMESJAPONSTOFFEN Zwarte Stoffen, Crepon, Zwart en Blauw Luster. Nog ongeveer 1000 Ellen BR0EKST0F, Kindersjaals, Bamessjaals, Bameshoeden, Kinderkapjes, Capelines, Witte Boopjurkjes, Witte Kinderjurkjes, witte Manteltjes, witte en gekleurde Baretten, gegarneerde Kinderhoeden, Bloemen, Linten, Badhanddoeken, Surah-Zijde, Bandfluweel, Kraalwerk Koord, gekleurde Spreien, Beddetijken, Blousen, Vloerkleedjes, Vloerzeil. Gevraagd tegen half Februari OOOOOO'OOOOOOOOO OOOOCOOOO-I Met 1 Februari aanstaande Terstond gevraagd: ip§y?J Corsetten. Schorten. Lijfjes. Handschoenen. j JPluweel. Voering. Borstrokken. liokken. JPetten. Hoeden. in alle kleuren en soorten. Nog een prachtige sorteering voorhanden. Alles ver beneden inkoopprijs op te ruimen. als CHEVIOT, KAMGAREN, BLAUW LAKEN en FANTASIE STOFFEN. HEEREN COSTUMES alleen nog in kleine maien. HEEREN PANTALONS in prachtige streepen, alsook effen zwart HEKREN W1NTERJASSEN van 25—fu_ 15,- 7,- Basin streepjes geschikt voor nachtiiemden, vanaf 14 cent. 10/4 Linnen 40 ct. de El. 10/4 Halflinnen30 s/4 Linnen 40 ®/4 Halflinnen .30 n h u Bovenstaande pryzen zijn naar geiang van de fijne en zware kwaliteiten belachelyk laag. "V ooi- al nog in 10/4 breed Bedbont 20 ct., in rood met wit, blauw geruit en andere prachtige patroontjes. 18 ct. 30 8/4 breed Bedbont Zwart Bombazijn Extra p r ij s j e. Gekleurde Katoentjes 10 en 12 ct. de El. Wit Katoen II, 14, 16 cent de el. JVIeubelsits en Cretonne 0 cent de el. Zwarte Doeken van f7,50 voor f4,50, met zijde doorwerkt en Chenille randen, van 100 voor 50 cent; zeer groote doeken. Mevrouw SPEETJENSVAN WELY, Grenulaan, Ter Neuzen, vraagt voor dag of dag en nacht. Ter Neuzen. Bene prachtige sorteering MAAGTONIEKE U ZUIVERINGS PILLEN Winter claar is! fenrege,mati8 Wanneer <le En wanneer gij hoest! i bekeud met boeren- en burgerwerk. Brieven X, adres boekh. D^HUY. gevraagd. Adres ,/Ter Nenzensch Koffiehuis." bij Mej KEERSEMAKER, Hotel Centraal, Ter Neuzen. HUM lHVIillkOOl' Magazijn MATADOR M ff XV* 20'~H lo'-, H H O H Belangrijke Prijsvermtndering', AI de ongesteldhedenal ziekten, al de kwalen die uit onzuiverheid van t bloed voortkomen, toor- den dadelijk genezen door het gebruiken van Standaert's pilien gebruik van STANDAERT'S PILLEN mi a gerfge,d wordt eene allerhoogste jkJldll Deze pi Hen verdrijven en alle u voorkomen of genezen zij alle wlnterzlekt< n. Geene betere"remedie tot bet bestnjden van JICIIT en It IIKCXIATI*.MI'S! flle tot let Wanneer mj Ki'kwebl zij, mel AAMSCRS- TIGHEIU.? ASTHM INFLUrNZA? I De (Inns nm gebruiki terzel filer tijd 1 fL o~r. TABLETTEf^S hat.HiV Bnal de ?IArDAERrS,TABLETTEN te boven voor het ve>°zachten van den hoest voor het stilien der prikkeling in de keel en het herstellen der regelmatige ademhalmg. OPOELFT I /„nVVeii!ert1elkeJd0(>s die n',el «rPakl is 'a een rooMatria stmnWHj, i rin-eml lmi I Jabnekmerken den naatn H. ST*NOAERT, apot., S eensiraat, Bftt'GV.ifltelgic!. Te verknjgen IToofidepot voor Nederland, SANITAS. den Haag, 5. Van Hoog-ndorpslraat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 8