J. VAN DiXHOORN. - TER NEUZEN. Ontvangen: 6RMK-, ftARDftPPEL- en KQLEKZftKKEK. <3arapluies, (Bliejassen en SSuid&esfers. J. de Smidt-Pothoven, BERICHT DE ONTVANGST Pie blauwe AARDAPPELEI iningen, J. HELM Dorschmachinen. Prijsnoteering 14 Oct, BEHANGSELPAPIEREN, J. P. I DAMES- en KINDERHOEDEN, Dames en Kindermantels. COSTUUMLAKEN, Neemt een proef van VAN ORIEL'S AARDAPPELEN. SuiRerGietenagen RUIM VOORHANDEN zoowel Wissen als Rieten Suikerbietenmanden. e n: n t v a n g M. J. VAN DIXHOORN. - Ter Neuzen. m M W0LLE1, Q&STIKTI en SQLT0I DEKSRS. Wit en Jaegerflanel, Jaegerbaai. Roklama G/4 an s/4 Randbaai, nieawste dessins. Verder Bombazijn, Laken en Castor, zeer teel glanzend. Yijf Bargsrwoningen, Damss- sn Kindsrhosdsn, Yeeren, Fluweel, Linten, enz. tot m lap pnjzen. Qpnieuw ontvangsn: een groote collectie gegarneerde Tapijten, Karpetten, Loopers, Overgordijnen. EEN PONNY, een Beversclie KAR en een TILBURY, Ter Neuzen. J. DE SMIDT-POTHOYEH. Zeegras, Vlokken, Beddetijken, Roode, Bruine en Blauwe Baai. Zwarte en gekleurde Wollen Doeken, Chenille Doekjes, Fichu's. f) fii SLmiSil® van eene ruirrte sorteoring en VARKERSVBEDER Wed. P. C. VAN MAELSAEKE, Ter Neuzen. Openbare Verkooping OJSTVAISGE!S\ Gustaaf Poppe, Ter Neuzen. P. J. Glerum. P Ter Neuzen. P. J. van de Sande. Te kftop aangeboden puike blauwe en witte eene prachtige sorleering Nieuwsle modellen. Bedden, MatrassenVeeren, Kapok, Houtwol. VEEREN enz. per Kg. gelijk. enz. Middelen van vervoer. I KETEB tot 8/-t breed, wtol vrij en eel it van kleur. T E KOOP. nabij het station te Hulst. Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van Mejuffrouw de Weduwe en Kinderen van wijlen den heer P. J. FRICOT te Hulst, op Maaiulag den 23 October 1899, des namiddags om 2 uur, ten herberge genaamd „Tivoli," bewoond door den heer J OH3 Fricot te Hulst, in het openbaar verkoopen VIJF zoo good als nieuw gebouwde ieder voorzien van voor- en achterkamer, Kelderkeuken waarin Regenbak en Bakoven, Kelder en twee Bovenkamertjes met erve, ieder groot 72 centiaren, staande en gelegen nabij het station te Hulst sectie A n°. 359, 360, 361, 362 en 363, in maandelijksche huur bij de heeren A. J. van Rietschoten en W. A. Kuijters, A. Jesoivens, M. de Kraker en F. Taadman. Grondlasten bedragen voor ieder 4.43. ZEGT HET VOORT. Nieuwstraat, Ter Neuzen. Voor de levering van alle soorten MANEGIKN en DORSCHMACHINEN (langs- en dwars- dorschers) van een der eerste huizen van Duitschland aan prijzen beneden alle concurrentie beveelt zich aan Mr. Rijtuig- en Wagenmaker te Koewaebt, bij wien inlichtingen, prijscouranten en getuig- schriften te bekomen zijn. Ook inlichtingen bij E. L. PLASSCHAERT, landbouwer te Koewaebt. DIK GEZOUTEN SPER u gerookt MAGER GEZOUTEN SPEK gerookt GEKOOKTE WORSTEN HAMMEN cts. -a i f 30 30 35 40 40 van verschillende restanten Wollen Doeken. Fichu's. Chdles. Jongensdassen. Cachenez. Handschoenen. Fronts, lioor den. Manchetten. Dassen. Kraagsch oon- houders. Zakdoeken. Handdoeken. Theedoeken. Servetten. Tafellakens. Vingerdoekj es. Wantjes. Sokken enz. TER NEUZEN. Trijzen van al" 1,90 tot 13,OO t?ld. 55, SO en 13."5 cent. Jaeger borstrokken. Corsetten. Corsetbaleinen. Git. Soutache. Font. Boa's. Mojfen. Wlnterblo uses. Tricot Tailles. Schorten. Tlokken. Onderrokken. Kant. Jjint. Voiles. Fluweel. Slobkonsjes enz. mak in tuig en langs den weg, alsmede voor twee personen. Dagelijks te bezicbtigen bij A. J. VAN DEN BULUKE, koopman te Sluiskil. Hieten Suikerbietenmanden /1,00. "Wissen Suikerbietenmanden /<>,<iO. Aanbevelend, F. DE BREE, Mandenmaker, Vlooswijkstraat, Ter Neuzen. Q-IEGr-A-IE^lSriElIEiE^IDIE] Greenwieh-tijd, Spoorweg Ter NeuzenGent. Eekloo naar Schoondijke. Schoondijke naar F.ekloo. Muldeghem-Druaibrng Schoondijke-Breskens Breskens-Sclioond ijke Draaibrug-Maldegtaem Draaibrug naar Sluis. (Volledigen dienst.) Sluis naar Draaibrug. (Volledigen dienst.) Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent Spoorweg Ter \euzenMechelen Ter Neu/.enBrussel over Lokeren. Wagendienst Hnlst—Walsoorden. Spoorbootdienst Wal/.oordenVlake. Dames- en Kindermantels. VAN m li o ■>7fD DAMES- en KINDERHOEDEN. v. Ter Neuzen n. Gent v Sluiskil Sluiskil (brug) n Philippine Sas van Gent (vertrek Selzaete (vertrek Aank. le Gent (kl. at.) te Gent (gr. at.) 5,35 5,43 5,45 5,49 5,59 6,on 6,08 6,20 6,56 7.10 8,35 1)12,03 8,42 12,12 8.45 8,50 8.58 8.59 9,04 9,10 9.46 9,58 12,15 12,20 12.28 12.29 12,34 12,49 5,13 5,21 5.24 5,28 5.36 5.37 5,42 5,52 1.80 6,38 8,05 8,12 8,15 8,20 8.30 8.31 8,36 8,50 9,2.3 9,34 .irill |JI. 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. v. Gent (gr.»t.)n.T.N. 5,24 8,20*12,06 5.02 $6,33 f7,20 7,57 Gent (kl. at.) 5,37 8.31 12,17 5,12 6,58 7,36 8,07 (aankomat 6,13 9,05 12,48 5,46 7,40 8,07 8,42 Selzaete (T„rtrek B17 9 09 12 5i B^0 8,12 8,12 v. Saa van Gent 6,29 9,21 1,03 6,15 8,32 8,32 Philippine 6,37 9,30 1,11 6,25 8 41 8,41 - Sluiskil (brug) 6,41 9,34 1,14 6,35 8,46 8,46 Sluiskil 6,45 9,36 1,17 6.40 8 53 8,53 Aank. te Ter Nenzen 6,51 9,43 1,25 6,50 9,— 9,— 'a Vrijdags vertrekt deze trein uit Gent, om 12 uur. Deze trein rijdt alleen op Zon- en feestdagen. t Deze trein rijdt niet op Zon- en feestdagen. CORRESPONDENT1E. v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n, Selzaete 5,15 8.12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6.18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 Gent n. Brussel 7,19 10.50 1.37 6,53 9,44 Brussel n. Gent 7,01 9,18 2,38 6,01 6,29 Gent n. Oatende 8,22 10,52 4,05 9,43 Ostende n. Gent 6,05 10,50 3,31 5,18 8,25 Aank. Eekloo per spoor 7,12 9,49 1,50 Vertr. Eekloo ST. 7,17 9.50 4,29 Watervliet H. 8,06 10,39 5,17 IJzendijke 8,24 11,05 5,36 Aank. Schoondijke 8,47 11,35 6, Vertr. Schoondijke I9.82 1.45 l,?'?? IJzendijke jf 10.80 2,06 iM 10,30 Watervliet! 3 6,21 11,12 3,15 12,25 Aank. Eekloo <5,58 11,43 3,58 1,— Vertr. per spoor 8,12 11,50 4,43 4,43 7 41 9,52 1,87 6,55 7,42 10,00 1,38 7,10 8,32 11,- 2,34 8,06 9,30 11,50 3,20 8,52 9,53 12,15 3,45 9,15 6,46 6,58 7,51 A 8,25 Aank. Maldeghem per spoor Vertr. Aank. Draaibrug Vertr. Schoondijke Aank. Breakena Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertr. Draaibrug Aank. Maldeghem Vertr. per spoor 6.28 6,48 8,32 9,22 9.29 10,34 10,59 11,51 12,42 12,56 1,18 1,48 2.37 3.38 4,09 6.13 7,11 7,19 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,35 5,33 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2.48 5.48 Vertr. Sluis Aank. Draaibrug 6,25 7.42 8.43 5 51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,18 5,06 7,48 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,30 5,23 8,05 v. Ter Nenzen St. Nicolaaa Aank. te Gent (Wsea) 9.47 11.29 12,29 1,28 2,45 3.25 5,52 7,09 8,14 r. Ter Neuzen 6,25 Sluiskil 8,33 Axel 8,42 Kijkuit 8.50 Hulst 8,59 Clinge 7,15 St. Gilles 7,24 Aank. te St. Nicolaas 7,33 Vertr. 8,28 Aank. te Mrchelen 9,22 t, Mech. n. St. Nie. en T. Neuz.6,38 St. Nico! n. Ter Nenzen 7,50 St. Gillea Clinge Hulst Kijkuit a Axel Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 9,47 9,55 10,04 10,12 10,21 10,37 10,46 10,55 10,57 11,53 8,- 8,10 8,82 8.40 8,48 8,57 9,05 10,28 11,40 11,50 12,00 12,22 12,30 12,38 12,47 12,55 1,28 1,36 1,45 1,53 2,02 2.18 2,26 2.35 3 05 4,04 1,25 3,10 3,20 8,30 3,50 3,58 4,06 4,14 4,22 5,52 6,00 6.09 6,17 6,26 6.42 6,51 7,00 7.17 8,16 6,08 7.25 7,36 7,48 8.10 8.18 8.26 8,35 8.43 10,18 12,51 1,25 T. Ter Neuzen 12.03 5.13 v. Brnssel 5,36 Selzaete 12,52 5,47 Selzaete 9,09 Brussel 3,15 9,37 a. Ter Nenzen 9,43 CORRESPONDENTIE (t). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,43 11,42 2,50 7,18 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,49 10,36 2,04 6,16 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,54 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,28 11,54 8,20 I, Brussel n. Mechelen 6,02 9,41 5.36 Mechelen n. Leuven 9,25 1,23 4,14 10,19 t Lenven n. Mechelen 5,44 10,01 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe eorrespondentie van en naar Ter Neuzen aan. T. Hnlst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2.05 8,05 .Walsoorden n. Hnlst ongeveer 9,— 11,30 im. 3,15 v Walsoorden n. Vlake: vm. 5,20 9,- nm. 12,50 3,80 u Vlak* a. Walsoorden vm. 8,10 81 nm 2,16 o 15 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4