Ksrk ts Sluiskil. BURGERLIJKE STAND. HandelsberichteiK Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. D^. JOSEPH JAN CAUTERMAN, 360ste STAATSLOTERIJ. DAGEN. Voorm. Nam. Dinsdag 6 Juni. 0.10 12.34 Woensdag 7 0.58 1.18 Donderdag 8 t, 1.40 1.59 Vrijdag 9 u 2.20 2.38 Zaterdag 10 M 2.56 3.15 Zondag 11 3.33 3.51 Maandag 12 H 4.10 4.27 andere namen, te Parijs een valschen wissel incasseerden, waarop 150,000 francs werd mtbe- taald, eveneens een te Londen, waarop 3400 pond sterling, en vervolgens nog een te Antwerpen, waarop 30,000 francs werd uitbetaald. Voorts is gebleken, dat de beide personen van Rotterdam met den trein naar Berlijn zijn ver- trokken. D&ar beproefden zij nogmaals hnn slag te slaan door een valschen wissel van 80,000 mark te presenteeren. Dit mislukte echter, omdat het bedrog ontdekt werd. Beiden hebben daarop een goed heenkomen gezocht. Hieromtrent wordt nader gemeld, dat de uitbe- taling te Rotterdam geheel regelmatig is behandeld, op het ontvangen ad vies van eene bankiersfirma te Brai'la en Boekarest. Vier dagen nh de betaling seinde die firma dat de wissel niet moest uitbetaald worden, omdat de adviesbrief vervalscht zou zijn. De wissels zelf, die de personen geincasseerd hebben, schijnen dus niet valsch te zijn. V aar nu de firma te Braila en Boekarest zelf eene premie wil uitloven voor het ontdekken der twee personen, blijkt dat zij zich zelf beschouwt als de benadeelde partij. Te Sloten (N.-H.) is in de drie stemmings- dagen voor de Kamers van arbeid geen enkele kiezer opgekomen. Op weg van Nijmegen naar huis was een voerman uit Millingen op een boom zijner vracht- kar gaan zitten. Onder het rijden schijnt hij in- gedOmmeld te zijn, althans hij had het ongeluk van de kar te vallen, waardoor hem een rad over linkerarm en been ging. Erg gekneusd is de man naar huis vervoerd. Te Brussel heeft een metselaar terwijl hij in de goot van een in aanbouw zijnd huis stond een misstap gedaan, waardoor hij van het 12 meter hooge gebouw naar beneden viel. Hij bleef echter met zijn broek aan een klamp haken. Slechts twintig minuten later werd hij in dezen toestand door zijne makkers opgemerkt, die hem daaruit met een ladder verlosten. De werkman werd be- zwijmd bij een apotheker binnengebracht, waar men hem bijbracht. Later kreeg hij een hevig zenuwtoeval en werd naar huis vervoerd. Een grappig voorval had te Parijs plaats. In de Paulsrijschool sprak Deroulede juist van het ineenstorten der maatschappij, toen de iewat gebrekkig opgerichte estrade ineen storlte en de redenaar op hetzelfde oogenblik voor de oogen der 3000 verbaasde toehoorders verdween. Dezer dagen had te Haynes Mill, in de Yereenigde Staten een buitengewoon gevecht plaats, tusschen vrouwen. De dames Matteox, Edwards en Bwijdon waren overeengekomen om in een afgezonderde plaats een zekere juffrouw Coviuton te lokken; welke zij daarop met stokken aanvielen en sloegen. Juffrouw Covinton trok om zich te verdedigen een mes uit haar zak en stak het in't hart van juffrouw Matteox, die dood neervielvervolgens stak zij haar mes juffrouw Edwards zoo diep in den rug dat de longen doorgesneden werden. Er is zelfs geen hoop op herstel. Dit gevecht ontstond door een twist tusschen de kinderen van genoemde vrouwen. Sedert 1894 zendt een onbekend persoon aan de kinderen van Dreyfus op Nieuwjaarsdag, met Kerstmis, Paschen en St. Nicolaas een groote kist, die voor een waarde van vele honderde franken het schoonste speelgoed bevat dat te vinden is. En aan elk der zending is een kaartje toegevoegd, met deze eenvoudige woorden //Van papa Hoe weinig de Russische moejiks zich kunnen vereenigen met de beschaving blijkt wel uit het volgende. In het dorp Sjoeksoem, gelegen in het gebied der Simbirsk aan de lijn Moskau-Kazan, brak Woensdag een brand uit, die het halve dorp vernielde. Daar, even voor den brand uitbrak, een spoortrein was gepasseerd, schreven de boeren het uitbreken van dien brand toe aan het nieuwe vuurmonster, en bombardeerden nu alle treinen, die hun dorp voorbij gaan zoodat deze thans door gendarmen worden geescorteerd. In een klein plaatsje aan de Maas in de omstreken van Luik gelegen, greep het volgende droevige voorval plaats. Een achttienjarig dienst- meisje, dat bij het waterscheppen met haren ver- loofde stond te praten, die zich aan de overzijde der rivier bevond, had het ongeluk uit te glijden en te water te geraken. Dadelijk sprong haar verloofde in de rivier, maar het mocht hem, daar een sterke stroom de drenkelinge meevoerde, niet gelukken haar te bereiken, zoodat hij eindelijk zijne pogingen moest opgeven. Vier uur later ■werd het lijk van het ongelukkige meisje opgehaalt. Dezer dagen las men in een der bladen de volgende advertentie /,Verloren een zijden para- pluie, toebehoorende aan een heer, met fantastisch gesneden kop." Trekking van Dnnderdag 1 Jnui. 5de klasse. 12de ljjst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 106 15: o. No. 11872 8481 1000. No. 1369 3344 5540 10287 13201 14895 400 No 955 2204 2258 2929 4423 11014 12595 f 200 No. 15«0 2302 4346 5110 5815 6405 7334 8221 9472 10624 11217 11757 13207 13627 14538 15199 19497 100. 25 64 344 415 435 497 718 738 787 798 862 874 977 1084 1331 1345 1363 1490 1635 1652 1666 1825 1909 1983 2005 2061 2186 2210 2292 2301 2305 2306 2333 2566 2567 2676 2685 3127 3251 3321 3363 3364 3564 3615 3620 3741 3760 Prijzen van 70 4161 6406 8835 10995 4271 6701 4325 6745 4505 7033 4562 7181 4684 7375 4819 7402 4829 7426 4831 7475 4879 7529 4927 7578 5023 7796 5048 7822 5125 7913 8897 11222 8908 11223 8915 11480 8968 11485 8982 11507 9184 11752 9351 12050 9498 12104 9531 12121 9740 12131 9869 12276 9898 12407 9949 12446 3822 3860 3886 3970 4083 5344 7953 10013 12492 5478 8018 10034 12593 5505 8151 10042 12636 5513 8216 10086 12658 5644 8277 10099 12664 5679 8355 10139 12747 5753 8364 10220 12782 5890 8414 10253 12810 5910 8472 10522 12924 6080 8541 10651 13176 6114 8584 10820 13341 6149 8627 10884 13391 13568 13724 13751 14046 14119 14137 14179 14221 14366 14434 14644 14687 14776 14814 14932 14970 15007 15071 15118 15132 15162 15328 15415 1 5556 15572 15664 16046 16150 16358 16377 16381 16441 16633 16667 16722 16750 16894 16954 17016 17075 17279 17383 17390 17 579 17758 17860 17988 18035 18064 18225 18251 18405 18406 18446 18470 18576 18730 18798 18803 18841 19255 19384 19547 19666 19702 19990 19999 20012 20050 20187 20580 20604 20662 20663 20689 20710 20778 20963 Xer Kenzen. Huwelijks-aangiften. 2 Juni. Jan Stouthamer, oud 25 j.. jm. en Catharina Adriana Wilhelm, oud 22 j., jd. 3 Juni. Henricus Carolus Laurentius Hasse, oud 23 j., jm. en Elisabeth Johanna Pieternella Eijke,-oud. 26 j., jd. Geboorten. 29 Mei. Sara Jozina, d. van Joost van der Bent en van Sara Jozina Scheele. 30 Mei. Jan, z. van Willem van Aalst en van Janna Elisabeth Dooms. 31 Mei. Willem Frederik z. van Johannes Adrianus van der Hooft en van Tannetje Versluijs. 2 Juni. Mathilda Amelia, d. van Augustus Augustinus de Smet en van Christina Adriana Riemens. Overlijden. 29 Mei. Jansje Francina Jolyt, oud 6 m., d. van Anna Jolijt. 2 Juni. Hermanus de Putter, oud 3 m., z. van Jan en van Maatje Buijze. Bosclikapclle. Geboorten. 13 Mei. Eduardus Petrus, z. van Pieter Johannes Ferdinandus Lambert en van Amelia Isabella van Kerkhove. 23 Mei. Paulina Louisa, d. van Johannes Gelderland en van Virgina Vaal. 26 Mei. Domi nions, z. van Alphonsus van Hoove en van Dorothea Kurf- makcr. Overlijden. 6 Mei. Johannis Nepomueenus Fruijtier, oud 81 j., weduwn. van Cornelia Kurfmaker. Axel. Huwelijk-aangiften. 19 Mei. Andries van Dix- hoorn, oud 21 j., jm en Janneke Koster, oud 22 j., jd. 2G Mei. Pieter van Langevelde, oud 27 j-, jm. en Catharina Verstrate, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 25 Mei. Johannes Riemens (van Neuzen,) oud 28 j jm. en Pieternella Dieleman, oud 22 j., jd. Geboorten. 19 Mei. Janna, d. van Willem Dieleman en van Sara Verplanke. 21 Mei. Adriana, d. van Jacobus Bareman en van Adriana van der Hooft. 22 Mei. Abraham, z. van Willem Riemens en van Magdalena de Peijter. 23 Mei. Johanna Adriana, d. van Johannes Lansen en van Francjoise Smies. 27 Mei. Cornelia Catharina Wilhelmina, d. van Eduardus Hendricus Schoof en van Wilhelmina Ludo- viea Wouters. 29 Mei. Jan Chrhtiaan, z. van Louis de Koeijer en van Maatje Wolse. Overlijden. 6 Mei. Guillaam de Bruijne, [oud 26 j., z. van Pieter en van Janna Dees. 18 Mei Janna Kempe, oud 10 m d. van Willem en van Sara Bolleman. 19 Mei. Irma Josephina Maria de Smet, oud 6 m., d. van Charles Louis en van Maria Carolina van Gremberghe. 22 Met. Jacobus Adriaan den Hamer, oud 13 m., z. van Cornells en van Catharina de Visser. 23 Mei. Huig de Fouw, oud i m z. van Marinus en van Maatje Jongejan. (■Iraauw. Huwelijks-aangiften. 12 Mei. Charles Louis Bernaert (van Rotterdam), oud 28 j., jm. en Anna Catharina Mcerschaert, oud 28 j., jd. 13 Mei. Alouisius Penguet, oud 26 j., jm. en Louisa Cornelia van Daalen, oud 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Mei. Jttdocus de Koster, oud 29 j., jm. en Maria van Daalen, oud 24 j., jd. 12 Mei. Josephus Maas, oud 25 j., jm. en Paulina Heijdens, oud 27 j., jd. 13 Mei. Pieter Asselman, oud 27 j.,jm. en Pau lina van Denderen, oud 27 j., jd. 24 Mei. Charles Louis Bernaert (van Rotterdam), oud 28 j., jm. eu Anna Catharina Meerschaert, oud 28 j., jd. Alouisius Penguet, oud 26 j.,jm. en Louisa Cornelia van Daalen, oud 25 j., jd. Geboorten. 3 Mei. Maria Apolonia Johanna, d. van Petrus Johannes Franssens en van Anna Theresia Maria Antonia Hendrika Staal. 4 Mei. Josephus. z. van Alphonsus de Smet en van Anna Catharina Josepha Campens. 7 Mei. Desire, z. van Judoeus Totte en van Leonie van Denderen. Fran- ciscus, z. van Andreas van Denderen en van Paulina van Gimst. 12 Mei. Odillon Gustave Marie, z. van Johannes Aloisius Verhaegcn en van Maria Clothilda van Waes. 17 Mei. Albertina, d. van Jacohus Maas en van Sophia de Koster. Overlijden. 19 Mei. Franciscus van Denderen, oud 12 d., z. van Andreas en van Paulina van Gimst. Heiiir«t<tijli> Geboorten. 21 Mei. Leonie Paulina, d. vau Josephus de Koning en van Rosalia de Roos. lloeli. Huwelijks-aangiften. 12 Mei Willem Buijze, oud 23 j., jm. en Sara Elizabeth Wolfert, oud 22 j., jd. Huwelijks-volttekkingen. 5 Mei. Dirk de Zwarte, oud 27 j., jm. en Helena Verlinde, oud 25 j., jd. Geboorten. 2 Mei. Maria Elizabeth, d. van Joos Robijn en van Sara Gazina van Doeselaar. 3 Mei. Cornelia Fran- yoise, d. van Jan Bolleman en van Neeltje van Cadsand. 4 Mei. Abraham, z. van Jacobus de Blaeij en van Tanneke Dubbeldatn. 6 Mei. Daniel Egbert, z. van Jan Wolfert en van Johanna Nijsse. 7 Mei. Pieter, z. van Cornelis Jacobus Pladdet en van Maria de Braal. 10 Mei. Marinus Jan, z. van Job Meertens en van Adrinna Verelst. 24 Mei. Catha rina Neeltje, d. van Jacobus Bedet en vau Adriana Buijze. Janna Catharina, d. van Abraham de Blaeij en van Janna Klaassen. 30 Mei. Laurette Auguste, d. van Ernst Fraugott Karl Steller en van Anna Karoline Henriette Blunck. Overlijden. 16 Mei. Maria Elizabeth Robijn, oud 14 d., d. van Joos en van Sara Gazina van Doeselaar. 17 Mei. Marinus van Tatenhoven, oud 85 j., echtg. van Maria Over- dulve. 21 Mei. Een als levenloos aangegeven kind van het vr. geslacht van Jacobus Verpoorte en van Levina Scheele. llontenisse. Huwelijks-aangiften. 25 Mei. Alphons Karel Joseph van den Ende (van Tubbergen), oud 23 j., jm. en Julia Anna Maria Sergeant, oud 22 j., jd. Geboorten. 17 Mei. Maria Philomena, d. van Petrus Johannes Hermans en van Louisa Kuijpers. Alouis Joseph, z. van Emile Jacobus van Mol en van Rosalia Ivens. 20 Mei. Andreas Judoeus, z. van Jacobus Bal en van Apolonia de Nijs. 24 Mei. Marinus Willem, z. van Jacobus van Dix- hoorn en van Elisabeth van Dixhoorn. 27 Mei. Elisa Jo hanna, d. van Johannes Francies Vaal en van Johanna Rozalia Schrijvers. 29 Mei. Emile Francies, z. van Johannes Bogaert en van Mathilda Isabella van Linden 30 Mei. Maria Isa bella, d van Petrus Struijlaart en van Isabella Catharina Neve. Overlijden. 24 Mei. Julius de I'heije, oud 11 m., z. van Johannes Adolf en van Anna Maria van Driessche. Hoewnclit. Huwelijks-aangiften. 19 Mei. Edemon- dns Leopoldus de Schepper, oud 26 j., jm. en Mathilda Schelfaut, oud 26 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Mei. Leopold Victor de Grave (van Stekene, Belgie), oud 28 j jm. en Emma Maria Leon- tien de Jonge, oud 31 j., jd. 29 Mei. Hendericus de Klerk, oud 23 j., jm. en Mclania Verschooren, oud 22 j., jd. 30 Mei. Franciscus den Haen (van Stekene, Belgie), oud 22 j., jm. en Maria Louisa Baert, oud 17 j., jd. 31 Mei. Edemondus Leopoldus de Schepper, oud 26 j., jm. en Mathilda Schel faut, oud 26 j., jd. Geboorten. 22 Mei. Alphons, z. van Aloysius van Regen- mortel en van Maria Coleta Verstraeten. 27 Mei. Leontine Josephine, d. van Augustus de Block en van Christiana de Block. 28 Mei. Maria Amelia, d. van Aloysius van Brussel en van Amelia Vernimmen. Ossenisse. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Mei. Lovinus Rosier, oud 32 j., jm. en Paulina de Loos, oud 26 j., jd. Petrus Polfliet, oud 30 j., jm. en Rosalia Dorothea Blom- maart, oud 20 j jd. Geboorten. 11 Mei. Maria Elisabeth, d. van Josephus Verdurmen en van Louisa Philomena Rosseel. 27 Mei. Augusta Jenetta, d. van Ludovicus Roelans en van Johanna Sarneel. 28 Mei. Rend Albertns, z. van Petrus Judoeus Hiel en van Rozalia Pieternella, Rosseel. Overlijden. 10 Mei. Leocadia Kolleman, oud 88 j., wed. van Charles Louis d'Hert. 15 Mei. Een als levenloos aan gegeven kind van het vr. geslacht van Jacobus de Waal en van Julia Johanna IJsebaert. Overling. In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. Sas van Gent. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Mei. Petrus Ludovicus Pilaet, oud 22 j., jm. en Phelomina van de Winckel, oud 24 j., jd. 23 Mei. Theophile Camilla de Jaeger, oud 34 j., jm. en Hortensia Everaert, oud 41 j., jd. Geboorten. 16 Mei. Leontine Marie, d. van Jacobus Bonaventure Franciscus Slock en van Hendriena Visser. 21 Mei. Marcella Maria Josephina, d. van Albericus Guil- lielmus Vettenburg en van Alix Cilinia Roegiest. 26 Mei. Franyois Polydore, z. van Charles Polydore Auguste Pauwels en van Florentina Geeraert. 28 Mei. Charles Louis, z. van Levinns van de Velde en van Julie de Vriese. Stint Jansteen. Geboorten. 17 Mei. Emelia Caro lina, d. van Josephus Vinck en van Maria Philippina van Goethem. Petrus Joseph, z. van Pesiderius Verstraeten en van Mathilde Steijaert. 24 Mei. Gustaaf Marie, z. van Jo hannes Joseph Auguste Rottier en van Marie Josephine Eugenie Felicita IJsebaert. 26 Mei. Eugenius Franciscus, z. van Hubertus van Waesberghe en van Milanie Smet. 28 Mei. Petrus Franeiescus, z. van Leonard van Landeghem en van Rozalia van Goethem. 29 Mei. Petrns Franciscus, *z. van Carolus Ludovicus d'Hooghe en van Julia Francises de Smet. 31 Mei. Joseph, z. van Rochus Blommaert en van Maria Leonia Nachtegael. Overlijden. 18 Mei. Rosalia van Laere, oud 63 j., echtg. van Ludovicus Scheire. 19 Mei. Johannes Ludovicus Meert, oud 4 j., z. van Theophilus en van Maria Louisa Raes 24 Mei. Eladie Maria van Hoije, oud 45 j.. echtg. van Jacobus Ivens. Stuppelrtijk. Huwelijks-aangiften. 19 Mei. Bona- vontura Raman, oud 28 j., jm. en Elisabeth Vaal, oud 26 j., jd. Bernardus Want, oud 29 j., jm. en Dorothea van Kroonenburg, oud 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15 Mei. Johannes Jacobus Zatnan, ond 31 j, jm. en Anna Catharina de Gijsel, oud 29 j., jd. 24 Mei. Josephus Caberet, oud 31 j., jm. en Pieternella van Steven daal, oud 29 j., jd. Geboorten. 16 Mei. Desire, z. van Jacobus van der Veeken en van Louisa Lafeber. 19 Mei. Jan Francies, z. van Petrus Josephus Peersman en van Petronella der Weduwe. Maria Catharina, d. van Johannes Francies Janssens en van Ida Koolegem. 30 Mei. Augustus, z. van Dominicus Ludovicus D'Een en van Rosalia Aerts. Overlijden. 16 Mei. Anna Maria Lafeber, oud 17 m., d. van Alphonsus en van Rosalia Mangnus. 17 Mei. Coleta van Overmeeren, oud 70 j., echtg. van Petrus Kamoen. Westdorpe, Huwelijks-aangiften. 27 Mei. Eduardus Anthonius Wulfaert, oud 24 j., jm. en Elodie Buijsse, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 16 Mei. Prudent Meuleman, ond 25 j.. jm. en Florence van Troost, oud 21 j., jd. 18 Mei. Henricus Johannes Kalle, oud 26 j., jm. en Virginie Ingels, oud 29 j., jd. Geboorten. 17 Mei. Hermina Virginia Catharina, d. van Dominicus de Jonghe en van Maria Honorina Vernimmen. 26 Mei. Adrienne Jeannette, d. van Johannes Franciscus van der Heijden en van Anna Maria Bogaert. 30 Mei. Oswald Desire, z. van Clement Remerij en van Stephanie Buijsse. 81 Mei. Clement Petrus Johannes, z. van Alouisius van Aerde en van Emerence de Tollenaer. Xnamxlnir. Geboorten. 19 Mei. Jacob Jacobus, z. van Jan Verhelst en van Leuntje van de Wege. 24 Mei. Jacobus, z. van Jacobus de Jonge en van Adriana Maria Haak. 26 Mei. Hendrik Andries, z. van Jan Scheele en van Janna Cornelissen. 27 Mei. Jan, z. van Dirk Faas en van Willemina Schieman. 28 Mei. Anna Grietje, d. van Anthonie de Vos en van Sara Scheele. Overlijden. 26 Mei. Adriana Johanna de Kraker, oud 15 m., d. van Abraham en van Elizabeth Wolfert. 27 Mei. Adriaan Bolleman, oud 54 j., echtg. van Magdalena de Bruijne. Kuitlilorpe. Huwelijks-aangiften. 16 Mei. Augustus Livinus de Munck, oud 36 j., jm. en Christina Maria van de Velde, oud 31 j., jd. Geboorten. 27 Mei. Maria Elisabeth, d. van Eduardus Aers en van Rosalia de la Ruelle. Rotterdam, 5 Juni 1899. Binnenl. Granen. Ter beurze was heden de stemming van Tarwe, Rogge en Haver kalm. Bruine Boonen waren niet ruim aangevoerd. Rogge en Haver 10 cent en Meel 25 cent hooger. Men noteert Tarwe naar kwaliteit vanaf f 5,60 a f 7, Rogge 4,90 k 5,65 Gerst 4,75 it 5,25 Chevaliergerst 5,50 a f 6,Haver 3,30 it f 3,90 alles per hectoliter. Paardenboonen 5,70 a 6,25 Witte Boonen f 10,a 12,Bruine Boonen f 8,50 it 12,Kookerwten 7,a 7,50 niet- kokende 6,25 a /6,75; Kanariezaad 5,50 it f 6,75, per hectoliter. Buitenl. Granen. Tarwe op levering per 2400 k.g. /175 a /176; Rogge op levering per 2100 k.g. Oct. f 130 131 Helena-rogge /152; Taganrog 145Odessa-gerst 108 Amerik. Mais 99 a 100; Odessa 97 per 2000 k.g.Amerik. Haver 6,90 Tarwe 7,40 a 8,30 per 100 k.g. Meel. Prima inlandsch 11,25 a 11,75; 1° soort f 10,25 El J 10,75; prima Belgisch f 11,50 a 12,25 1" soort 10,75 it 11, extra puik Hongaarsch f 16,k f 16,75; prima Amerik. 11,25 it 12,1° soort 9,25 k 9,50 2" soort 8,— a 8,50 Duitsche Roggebloem 10,75 a 11,25 per 100 kilo netto. Runderprijzen 52 a 70; Stieren 30 k 58Kalveren 65 it 80Schapen 50 a 55; Varkens 30 it 32 cent, alles per kilo. Melk- en Kalfkoeien 125 k f 230 Stieren f 90 it /180; Vaarzen 55 it /110; Biggen 7,50 it 15,nuchtere kalveren f 7,it 20 alles per stuk. Aardappelen tot ongeregelde prijzen. Spuische Jammen 3,60 k f 3,80 Zeeuwsche f 3,k 3,25 ;Geldersche f 3,10 Overmaas- sche jammen 3,70 it f 4Plakkeesche 3,25 k 3,55; Strijensclie f 3,60 k 4,Wadde- en Magnus bonus 2,30 it f 2,50, alles per mud. Nieuwe Malta 10 it 12 cent per kilo. Boterprij'zen in vaten middenprijs f 40, stukken van een half kilo 55 it 60 cent. Zoete Melksche kaas f 18,50 a 23,50 per 50 kilo. Zeeuwsche Eieren f 2,75 per 100. Buitenl. f 2,25. V1 a s. Meerendeels aanvoer van mindere soorten. Best vlas gevraagd. Karwijzaad f 12,25 it 12,50 per 50 kilo. Amerik. Petroleum on veranderd in vaten f 9,70 per 100 kilo en 7 it 71/3 cent per kan. Javakoffie in balen gewone soorten 27s/4 en dito Santos 18V3 cent per half kilo. VEEHANDEL in BELGIE. De veeprijzen waren voor kalveren, merkelijk minder80 c. tot 1 fr. Voor koeien werd 60 tot 75 c. besteed, voor vaarzen 60 tot 80 c. voor stieren 55 tot 76 c. en voor ossen 65 tot 85 c. Vette varkens iets hooger: 77 tot 87 c. ZEETLJ D INGE IN. Van 2 tot en met 4 Juni. VLAG. NAAM. M:l. Van en naar. Lading. Eng. sch. Eng. s.s. idem idem Ned. s.s. Eng. sch. Eng. barge Eng. s.s. Eng. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. idem idem Duits. s.s. Voor Ter Neuzen I Doveron 392 Pentowan Golfer 1066 Londen Ann Webster 2241 idem Nell jess 1402 Goole Violet 5021 Bilbao Van Ter Neuzen John Watters 459 Berwick Centaur 215 Lawga Hailing 2199 I Londen Voor Geat s pijpaarde ledig Dynamo Fehmarn Ralp Creyke Egret Sea Serpent Ottokar 1364 Hull 2172 New-Castle 1944 Goole 3492 Liverpool 2553 Londen 2711 Koeningsb. Van Kent 2 Eng. sch. Christable 483 Eng. s.s. Fulmar 3408 Deens. s.s. Agnete 3190 Eng. s.s. Sea Belle 2152 idem Sijlt 2192 Duits. s.s. Fehmarn 2172 Eng. s.s. Abbotsford 2979 idem Dynamo 1364 idem Ralp Creyke 1944 Van 2 tot en met 4 Juni werden langs de Oostsluizen alhier 27 binnenvaartuigen op- en 20 afgeschut; door de Westsl. 6 op-en 5 afgeschut. Swansea Liverpool Grangemouth Londen Hamburg New-Castle Leith Hull Goole kolen minerie phosph. cement stukg. stukg. kolen stukg. idem idem idem phosph. stukg. ledig stukg. ledig idem stukg. idem idem Zoo de Heere wil hoopt op 8 Juni a. s. onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder TANNEKE GERRITSEN, wed. A. Rouw, haar 75sten geboortedag te herdenken. Hare dankbare kinderen, behuwd-, klein- kinderen en achterkleinkind. Axel Hoek Ter Neuzen Zaamslag Juni 1899. Heden ontsliep zacht en kalm in den Heer, in den ouderdom van 69 jaren, de WelEdele Zeergeleerde Heer Voorzitter der Provinciale geneeskundige Com- missie, Ridder der Leopoldsorde. Uit aller naam, J. CAUTERMAN. St. Gillis (Waes), 2 Juni 1899. Eenige en algemeene kennisgeving. Bij deze betuigik mijnen oprechten dank voor de vele blijken van belang- stelling op 31 Mei 11. zoowel van hier als elders ontvangen. Wed. LEMKENS, Axel. Zondag 11 Juni, hoopt D» VAN AKERSLOOT VAN HOUTEN ROOS, predikant te Sas van Gent, alhier des namiddags 2 uur op te treden# Sluiskil, 5 Juni 1899. DE REGELINGS-COMMISSIE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3