Kolossale Fokkalveren WAARSCHUWING. Bedding voor Barstlijders! ,,Coor ssndraoht stark" Nieuws! Nieuws! Lggsr dss Hsils. Kolonel D. COSANDEIJ en Staf. De oude en welbekende Balsempillen Handelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Dankbetuiging. Gode de eer. Lcindhouwers ZONDAG 9 APRIL HET ANTIZUUR, 360ste ST AATSLOTERIJ. - - a" 1 a I DAGEN. Voonn. Nam. Donderdag 6 April. 10.39 11.16 Vrijdag 7 11.47 Zaterdag 8 n 0.12 12.36 Zondag 9 0.58 1.18 Maandag 10 1.39 1.58 Dinsdag 11 2.17 2.36 Woensdag 12 n 2.54 3.13 A. s. Zaterdag 8 April, zal ik Vereeniging NOG SLECHTS ENKELE DAGEN. groot welkom der offlcieren en soldaten aan Zie verdere aankondiging. Kapt. F. ALARM. Luit. H. LODDER. van van Axel. Huwelijks-aangiften. 30 Maart. Francois Goossen oud 25 j., jm en Pieternella Susanna Verberkmoes, oud 25Geboorten. 16 Maart. Adriaan, z van Cornelia Overdnlve en van Helena Bolleman. 19 Maart. Cornelia d. van Martinus van Doom en van Wilhelmina Willemsen. 20 Maart. Leendert Pieter z. van Adriaan van Cadzand en van Ebrina Dees. 21 Maart. Josephus Aloysius, z. van Aloysius van Puijvelde en van Josephina Maria Staal. 26 Maart. Bernardus z. van Charles Ludovicus de Rechter en van Eladia de Smedt. 29 Maart. Cornelia Snzanna, d. van Karel Rudolf van latenhove en van Maria Martha Moes. Overlijden. 17 Maart. Emma Cornelia Yerhoeve, oud 6 w., d. van Petrus en van Marie Stephanie de Caluwe. Dosclikapelle. Geboorten. 4 Maart. Seraphina Maria, d. van Johannes Alphonsus-Kox en van Mathilda Maria van Damme. 6 Maart. Eduardus, z. van Adrianus van Over- meeren en van Maria Sophia Romel. 27 Maart Jozef Theodorua, z. van Josephus Truijman en van Louisa Victoria Lambert. 31 Maart. Levina, d. van Jacobns de Kraker en van Tanneke Zegt-rs. Overlijden. 17 Maart. Een levenloos aangegeven kind van het m. geslaeht, van Constantinus Eeman en van Carolina van Campen. 18 Maart. Anna Maria Jacoba Hamelink, oud 3 m., d. van Jan Karel en van LouisaCatharina Mel. 25 Maart. Seraphina Maria Kox, oud 21 d., d. van Johannes Alphonsus en van Mathilda Maria van Damme. 30 Maart. Johannes Augustinus de Waal, oud 75 j., z. van Jacobus en van Anna Catharina Warteel (beiden overl.) Clinite. Geboorten. 22 Maart. Maria Sylvia, d. van Theophilus van Royen en M. Celestine Apers. 24 Maart. Rend Gustavus, z. van Leopoldus Goedemont en van M. Sylvia Galle. 25 Maart. Aloysius, z. van Franciscus Pauwels en Paulina van 'Iteghem. 26 Maart. Elisa Seraphina, d. Ludovicus Jac. Lockefeer en van Elodia Seraph, van Overloop. 28 Maart. Rudolf Joseph., z. van Joh. Francies van der Kelen en van Cord. Hertensia van Hove. 29 Maart. Petrus Isidorus, z. van Charles Louis Zaman en van M. Florencia Pauwels. 30 Maart. Leontina Maria Francisca, d. van Petr. Jos. Ser. van der Heijden en van M. van Ertvelde. Overlijden. 21 Maart. Maria Anna van Hal, oud 92 j., wed. van Jan Corn. Everaert. 22 Maart. Marie Josephade Smet, oud 75 j., echtg. van Elias Windei. 29 Maart. Ary Willem Geluk, oud 21 j.. z. van Jacob Anthonie en van Margaret ha Petr. van Luijck. fMrn.aft.uw* Huwelijks-aangiften. 30 Maart. Franciscus Vleeskens, oud 23 j., jm. en Anna Maria Verschuren, oud 23 j., jd. Geboorten. 1 Maart. Anna Maria, d. van Petrus Macha- rius Staal en van Sophia Louisa Blondina Harends. 8 Maart. Eduardus, z. van Johannes van Damme en van Anna Catha rina Ivens. 12 Maart. Anna Maria, d. van Alphonsius Staal en van Maria Silvia Vael. 16 Maart. Louisa Maria Apolonia, d. van Joannes Josephus Bauwens en van Maria Rosalia Boeijkens. 17 Maarr. Joseph Gijsbrecht Marie, z. van Jo sephus Johannes Buijsrogge en van Maria Cornelia van Kampen. 22 Maart. Andreas, z. van Adrianus Josephus Verschuren en van Anna Laffober. 24 Maart. Jacobus, z. van Francois Dieleman en van Janna Dieleman. 28 Maart. Jan Frans Hubert, z. van Marijn Lodewijk de Keijser en van Maria Johanna van Hertom. 29 Maart. Maria Clementina, d. van Petrus Heijman en van Cornelia de Feber. Overlijden. 2 Maart. Catharina Christina Kuijcks, oud 57 j., wed. van Petrus Jacobus Francies D'Hooghe. 6 Maart. Theodorus de Beule, oud 84 j., weduwn. van Apolonia van Boven. 10 Maart Augustinus Aloisius Verschuren, oud 6 w., z. van Petrus Augustinus en van Phelomina Bernard. 23 Maart. Leo van Gimst, oud 3 j., z. van Judocus en van Louisa van Hove. Heng«4t<lijk* Geboorten. 19 Maart. Josephus Jo hannes Franciescus, z. van Petrus Janssen en van Apolonia de Lavoir. Overlijden. 26 Maart. Felix Muller, oud 61 j., weduwn. van Virginia Crombeen. Johannes Christiaan Dirk Missu, oud 72 j., echtg. van Noeltje van Driel. If oifttenisse* Huwelijks-aangiften. 23 Maart. Jacobus Johannes Jansen, oud 28 j., jm. en Johanna Helena de Zwart, oud 23j.,jd. 30 Maart. Alphonsius van de Vjjver (van Graauw), oud 41 j., weduwn. van Apolonia Boeding, oud 38 j., jd. Geboorten. 21 Maart. Josephus Alphonsus, z. van Theo philus Herrewegh en van Apolonia Louisa Heije. 23 Maart. Joseph, z. van Petrus Josephus Hoefijzers en van Alouisa Jansen. 25 Maart. Alphonsus, z. van Jan Baptist Weese poel en van Rozalia Burm. 27 Maart. Alphonsus Petrus Augustinus, z. van Petrus Franciscus Stevens en van Mathilda Francisca de Bock. 30 Maart. Maria Catharina Johanna, d. van Alphonsus Hendricus de Roeck en van Sophia Cle mentia M on ton. Overlijden. 28 Maart Jan Francies de Dalie, oud 85 j., weduwn. van Maria Anna Kolegem. 29 Maart. Catharina Zandboer, oud 77 j, wed. van Pieter Johannes van Kruijssen. Rene Gustaaf van Dorsselaer, oud 5 m.. z. van Frans en van Maria Ludovika Durinck. 30 Maart. Adriaan van Dommelen, oud 30 j., z. van Leendert en van Maria van Overstraten (beiden overleden). Sas van Client. Geboorten. 19 Maart. Martha Maria Sophia, d. van Theophilus Timmerman en van Louiza Maria Dumez. Hint JaiHteen. Huwelijks-aangiften. 18 Maart. Desi- derius Verstraten, oud 36 j., jm. en Mathilde Steijaert, oud 25 j jd. 22 Maart. Cerillus Ferket, oud 24 j jm. en Emma Maria Pieters, oud 24 j., jd. 25 Maart. Eduardus Kegels, oud 28 j., jm. en Marie Catharine van Holle, oud 26 j., jd. 31 Maart. Johannes van Himste, oud 27 j., jm en Rozalia Blommaert, oud 31 j., jd. Geboorten. 17 Maart. Martha Maria, d. van Petrus Jo hannes Peeters en van Maria Josepha de Potter. 18 Maart. Bertha Maria, d. van Antonius Antheunis en van Maria van den Brande. 19 Maart. Camillus, z van Amelia Franke vijle. 20 Maart. Bernardus, z. van Petrus Dominicus van Dorsselaer en van Maria Paulina de Bot, Josephus Fran ciescus, z. van Dominicus van Avermaete en van Constantia Lievens. 21 Maart. Petrus, z. van Johannes Franciescus de Bot en van Philomena van Bas'elier. 23 Maart. Irma Eugeuia, d. van Franciescus de Beule en van Rosalia de Groene. 27 Maart. Emile Victor, z. van Pieier Johannes de Groene en van Ema Johanna Maria Bleijenbergh. 28 Maart. Joseph Eduardus Marie, z. van Eduardus Petrus Staal en van Amelie Borm. Overlijden. 23 Maart. Eugenia de Block, oud 8 m d. van Petrug Augustinus en van Pharailda Pauwels. 24 Maart. Bernardus van Dorsselaer, oud 4 d., z. Petrus Dominicus en van Maria Paulina de Bot. 26 Maart. Emerentia van Hoije, oud 9 j., d. van Albert en van Clementina van Overloop Stoppeldijk* Huwelijks-aangiften. 24 Maart. Pelrus Franciscus van Kruijssen, oud 26 j., jm. en Rosalia Wouters oud 17 j., jd. Overlijden. 16 Maart. Paulina Maria Mathilda, d. van Alphonsus Cornelissens en van Mathilda de Sohepper. 26 Maart. Johannes Augustinus, z. van Josephus Fruijtier en vau Rosalia de Theije. 29 Maart. Leontina Maria Theresia, d. van Ludovicus Jacobs en van Anna Catharina Rosier. XftftMitmijtgr, Huwelijks-aangiften. 16 Maart. Cornelis van iraeijenhove, oud 22 j.. jm. en Elizabeth de Blaeij,oud 20 j., jd. J J J' Huwelijks-voltrekkingen. 16 Maart. Johannes Scheele (van Boschkapelle), oud 22 j., jm. en Magdalena Eva de Feijter. oud 20 j., jd. 30 Maart. Cornelis van Fraeijenhove, oud 22 j., jm. en Elizabeth de Blaeij, oud 20 j., jd. Geboorten. 20 Maart. Levinus, z. van Adriaan de Putter en van Hebrina Dieleman. 23 Maart. Paulina, d. van Adriaan Smallegange en van Suzanna Scheele. 24 Maart. Cornelia Pieternella, d. van David Francois Dieleman en van Elisa beth van de Wege. 25 Maaat. Adriana, d. van Pieter Hof- man en van Cornelia Framper. Overlijden. 26 Maart. Daniel Wolfert, oud 75 j., z. van Johannes en van Sara Scheele. Kiiicldorpe. Geboorten. 16 Maart Augustus, z. van Augustus de Moor en van Maria Louisa de Block. 21 Maart. Florencia Alexandrina, d. van Ivo Bavo van Vooren en van Clotildis Maria Boddaert. Oscar Antonius, z. van Antonius Versijp en van Wilhelmina Verplancke. 22 Maart. Irma Maria, d. van Antonius Franciscus Gijsel en van Justina Seghe'rs. Elza Leonora, d. van Aloijsius Waelput en van Johanna Maria Pierets. 24 Maart. Irma Maria, d. van Petrus Jaoobus IJsebaert en van Albertina Reijnebeau. 31 Maart. Alma Augusta, d. van Petrus Onghenae en van Maria Louisa Want. Trekking van Dinsdag 4 April. 2de klasse. lste lijst. Prijzen van 100 en daarboven. No. 6015 f 20C00. No. 20 29 f 5000. No. 1)266 20135 1500. No. 3346 10426 15568 1000. No 7682 11504 f 400. No. 12281 12774 20019 /2 0. No 1623 5303 13028 13088 14196 15161 16808 18343 100. Prijzen van 30. 8711 11142 13306 16276 18989 8735 11202 13352 16290 18995 8764 11227 13355 16300 19009 8815 11232 13374 16329 19022 8819 11244 13375 16333 19172 8823 11251 13389 16359 19209 8886 11274 13995 16366 19232 8888 11341 13431 16400 19259 8943 11345 13464 16420 19276 8964 11347 13505 16444 19279 8989 11435 13508 16471 19300 8992 11491 13515 16487 19332 9046 11515 13606 16597 19339 9058 11523 13608 16697 19341 9088 11571 13636 16718 19415 9100 11610 13701 16797 19431 9122 11626 13710 16806 19433 9158 11643 13752 16847 19435 9166 11666 13760 16853 19449 9169 11701 13789 16867 19458 9180 11714 13833 16915 19495 9213 11768 13961 16919 19506 9241 11793 14073 16922 19509 9301 11812 14107 16931 19511 9358 11837 14143 17009 19537 9378 1)892 14176 17057 19584 9452 11921 14214 17081 19592 9491 11937 14219 17094 19599 9496 119"3 14230 17095 16601 9590 11981 14231 17097 19648 9601 12013 14252 17105 19681 9618 12024 14285 17123 19696 9649 12025 14352 17128 19754 9653 12049 14354 17168 19759 9707 12059 14402 17200 19792 9802 12061 14426 17412 19843 9832 12100 14467 17436 19890 9867 12150 14536 17444 19900 9881 12175 14544 17463 19929 9904 12245 14589 17474 19939 9911 12299 14606 17478 19968 6956 12433 14618 17512 19995 9958 12463 14625 17532 19998 9986 12475 14720 17548 20006 9993 12477 14724 17551 20023 1058 3627 5504 7596 10071 12478 14753 17575 20029 1062 3642 5506 7598 10072 12490 14808 17591 20037 1066 3651 5582 7654 10089 12496 14815 17592 20038 1095 3693 5588 7679 10092 12504 14819 17597 20080 1198 3720 5594 7748 10104 12512 14828 17634 20099 1265 3724 5598 7750 10121 12542 14879 17638 20106 1278 3754 5611 7775 10148 12548 14946 17685 20113 1301 3756 5614 7805 10156 12557 14977 17886 20128 1305 3824 5622 7826 10254 12575 15033 17927 20138 1317 3840 5635 7864 10261 12610 15054 17951 20158 1320 3880 5680 7896 10272 12667 15055 18005 20186 1355 3890 5718 7897 10276 12677 15081 18098 202U 1401 3900 5741 7932 10281 12706 15207 18111 20216 1463 3903 5774 7974 10361 12717 15259 18122 20262 1518 3912 5775 8040 10447 12755 15318 18165 20279 1614 3917 5789 8083 10460 12759 15360 18168 20284 1634 3920 5790 8096 10471 12863 15362 18184 20305 1646 3952 5825 8149 10544 12864 15393 18219 20379 1657 3985 5872 8209 10588 12907 15434 18232 20420 1663 4028 5892 8232 10619 12910 15440 18345 20502 1704 4035 5903 8248 10678 12940 15445 18462 20514 1728 4050 5975 8259 10698 12962 15487 18473 20541 1736 4055 5991 8287 10711 12983 15506 18475 20560 1774 4061 6017 8321 10,30 13016 15521 18504 20585 1785 4078 6179 8361 10806 13023 15523 18540 20588 1827 4095 6212 8415 10870 13083 15621 18555 20615 1836 4179 6223 8432 10925 13096 15650 18567 20688 1914 4221 6269 8439 10936 13100 15757 18603 20716 1624 4238 6295 8464 10975 13115 15854 18678 20722 1929 4256 6341 8490 10998 13118 15858 18795 20806 1974 4288 6351 8515 11003 13122 15896 18812 20828 2009 4338 6371 8572 11036 13130 15968 18820 20868 2166 4381 6374 8577 11087 13140 16047 18856 20872 2178 4384 6437 8606 11089 13165 16049 18869 20967 2205 4436 6463 8655 11098 13210 16079 18877 20968 2215 4446 6472 8699 11100 13274 16260 1S940 20970 2216 9 2236 4496 6507 36 2310 4547 6559 45 2320 4548 6566 52 2390 4576 6569 53 2423 4585 6582 79 2529 4668 6599 85 2540 4669 6615 134 2555 4676 6664 180 2556 4723 6679 184 2657 4729 6695 223 2668 4741 6699 228 2678 4792 6727 245 2683 4834 6739 301 2723 4841 6809 308 2744 4854 6839 316 2768 4862 6869 .331 2784 4877 6911 334 2802 4883 6920 336 2832 4956 6921 385 2870 4982 6926 442 2903 5007 6958 472 2909 5052 7052 473 2922 5062 70'9 476 2956 5121 7065 479 2984 5124 7126 505 3012 5184 7128 530 3037 5203 7132 618 3048 5239 7134 623 3058 5241 7139 655 3083 5271 7151 673 3085 5273 7172 739 3100 5281 7186 773 3107 5282 7228 835 3125 5289 7234 848 3162 5306 7237 873 3230 5307 7245 901 3244 5309 7251 905 3328 5320 7276 943 3378 5358 7323 948 3396 5389 7420 974 3522 5397 7513 1017 3533 5443 7555 1019 3584 5445 7564 1031 3611 5457 7591 1044 3612 5500 7595 11 u 1st, 4 April. Middenprijs per 100 kilo: Tarwe f 7,50 Rogge f 5,80 Wintergerst 8,50, Zomergerst 7 75; Haver 6,60 Erwten f 7,75 Paardenboonen 8,10Duivenboonen 8,50 Witteboonen Bruineboonen Boekweit Lijnzand 10,Aardappels Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 0,90 Eieren per 26 stuks 0,72 f. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld 12 stuks hoornvee 34 varkens, Verkocht4 stuks hoornvee, 18 varkens. Rotterdam, 4 April 1899. Wegens de feestdagen werd heden geen graan- beurs gehouden. Men noteert Tarwe naar qualiteit f 5,50 a 6,70; Canada 5,it 5,40Rogge 4,60 it /5,20; Gerst 4,50 a 5,Chevalier-gerst 5, a 6,Haver 2,90 it /3,75; Bruine Boonen 8,a 11,en Kookerwten 7, a f 7,50, alles per hectoliter. Meel prima inlandsch geldt f 10,75 it 11,50 en le soort 9,75 it 10,50 per 100 kilo. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 35 paarden ad f 30f 150; 1104 magere runderen ad f 70150 700 vette runderen ad 175 f 225 262 kalveren ad f 35f 55 710 nuch tere ad 515 97 schapen, 488 varkens, 173 biggen ad 512, alles per stuk. Op de botermarkt werden aangevoerd 7,/8 en 10S/i6 t°n en ®94 stukken a Y2 Pr'jzen waren voor vaten middenprijs f 43 en voor stukken van een half kilo 60 a 65 cent. Aardappelen onveranderd in prijs. S VLAG. NAAM. M\ Vau en naar. Lading. De aanvoer van vlas was zeer gering en bestond uit 800 steen Groningsch, 5640 steen blauw, waarvan slechts de helft koopers vond voor 26 tot 35 stuivers. Lijnzaad wordt genoteerd 9 a 9,50 per lectol. Amerik. Petroleum thans 10 in consumptie en f 7 a f 71ja cent per liter. Java-koffie gewone soorten 27 en dito Santos 18 cent per half kilo. KOERS VAN Belgisch per 100 fr. 5ngelsch per HET GELD. 47,85 ft 47,90 12,12,10 ZEET1JDINGEN. Van 31 Maart tot en met 4 April. 31 31 31 Eng. s.s. Belg. s.s. Eng 3in.sch. Eng. s.s. Eng. barge Eng 3m.sch Ocean Wave Duits. s.s. Belg. s.s. Eng. s.s. 31 Vonr Ter Neuzen Antiqnari Benmacdui Marchal Keith Ann Webster Swin Van Ter 2915 Leith 1623 Middlesbro 366 Pentowan 2241 Londen 179 'Portsmouth \cu /.en 1 419 Londen 2406 Antwerpen J623 Londen 2199 I idem Eng. s.s. idem Noor. bark Eng. sch. Eng. s.s. idem Deens. s.s. Eng. s.s. Duits. s.s. Noor. sch. Noor3m.sch. Duits. s^. Eng. s.s. idem N'oorlm sch Eng3m.scb. Vixen idem Janie Eng. s.s. Ibis Duits. s.s. Wilhelm Velsner Noor3m.sch. Chance Eng barge Kate Annie Eng. s.s. idem idem idem idem Heinrich Benmacdui Hailing Voor Kent Truro 2366 Hull Sea Belle 2152 Londen Vug 1446 Frederikshald Susan Vitterij 396 Eoweij Sea Serpent 2553 Londen Tudor 3150 idem Helge 5673 Riga Ralph Creyke 1944 Goole F. Bischof 3243 Reval Ellen 523 Krageroe Freija 600 Christiansand Hans Joost 2702 Dantzig Ennismore 4242 Riga Fulmar 3408 Liverpool Trio 650 Porsgrund Von Kent 532 Londen 379 Ipswich 3378 Liverpool 3858 Middlesbro 627 New-Castle 272 Londen 2003 idem 1763 Goole 2366 Hull 2915 Leith stukg. ijzer pijpaarde stukg. ijzer phosph. ledig idem stukg. stukg. idem hout pijpaarde stukg. ledig hout vl. stukg. vlas hout idem idem vlas stukg. hout Spindrift Aire Truro Antiquari Glenisse phosph. idem stukg. ledig ballast phosph. stukg. idem idem idem ledig 5509 Cardiff Voor lelzaete I 3 Eng. s.s. Commercial I 321 I Havre creosoot Van 31 Maart tot en met 4 April werden langs de Oostsluizen alhier 33 binnenvaartuigen op- en 35 afgeschutdoor de Westsl. 8 op- en 2 afgeschut. Op den 7 April a. s. hoopt onze geliefde vader, behuwd- en grootvader, MATTHIJS VAN DER WELLE, zijn 80stcn geboortedag te herdenken. Zijne dankbare kinderen, behuwd en kleiukinderen. Uit aller naam, A. VAN DER WELLE. Ter Neuzen, April 1899. Zoo de Heere wil, hoopt JACOBA BUIJZE Jd., op Zondag den 9 April haar (»Osten geboortedag te herdenken. Hoek. EEN VRIEND. Langs dezen weg betuigen wij onzen dank aan alien, die hunne hulp en belangstelling hebben betoond bij de ernstige krankheid onzer echtgenoote en moeder en in het bijzonder aan den heer A. Spruitenburg, arts, en alien die hunne nachtrust er aan hebben opgeofferd. Hoek. W. ROUW en Dochter. verkoopen. Er zullen prachtige exemplaren van stieren bij zijn. En nog een puike SPRING- STIER van 1 jaar oud, rechtstreeks uit de Beemster aangevoerd. A. SCHELLEMAN-BOEL, Axel. De Gemeente-Ontvanger vau TER NEUZEN waarschuwt de achterstalligen in de voldoening van den Hoofdelijlien omslag, 15e- lastinsr op de Don den en wegens Ertpaoht, om hun verschuldigde voor dea gsten April 41. s te zijnen kantore te voldoen. Bij verdere nalatigheid moet tot vervol- worden overgegaan. Kantoor wordt gehouden van's Maandags tot en met VrijdagS,telkens van voormiddags 10 tot 1 ure. 27 Maart 1899. te TER NEUZEN. De leden van bovengenoemde vereeniging die voor de aanbesteding nog CHILISALPETER wenschen aan te koopen, gelieven hiervan opgave te doen aan den penningmeester voor 8 April a. S. Namens het Bestuur, A. VISSER, Secretaris. Ter Neuzen, 5 April 1899. 's Avonds 71/2 uur in een bijzondere zaal. Tot de oprichting der cooperatieve Beetwortel-Suikerfabriek aan het kanaal van Ter Neuzen is thans deflnitief besloten. Tot uiterlijk 15 April a. S., kunnen zich nog nieuwe deelgenooten aangeven, en kunnen de tegenwoordige deelgenooten hunne aangiften ver- hoogen. Na dien tijd is geene toetreding meer mogelijk. Ieder landbouwer wordt in zijn eigen belang aangezocht om toe te treden, vooral ook met het oog op het in de Belgische kamers voorgestelde wetsontwerp tot heffing van een invoerrecht van 3 fr. per duizend kilogram op de beetwortelen, een invoerrecht, dat de beetwortel- prijs in deze streken tot een zeer laag bedrag zal doen dalen. Voor deelname kan men zich vervoegen bij ondergeteekenden, bij wien nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. K. J. A G. Baron COLLOT d'ESCURY, Voorzitter. P. VAN HOEVE, Axel. J. F. HEEMSKERK, Sns van Gent. TH. C. VEREECKEN, Hontenisse. A. WOLFERT, Hoek. E. PLASSCHAERT, St. Jansteen. H. BRUGGEMAN, Clinge (Zeeland). EDM. BUIJSSE, Westdorpe. V. CORTVRIENDT, Hoek. D. L. VAN DAMME, Boschkapelle. P. DIELEMAN, Axel. LEV. DE FEIJTER, Axel. C. JANSEN VAN ROOSENDAAL, Axel. J. F. DE NIJS, Boschkapelle. L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS, Hulst J. VOGELVANGER, Hulst. J. P. SCHEELE, Ter Neuzen. POL. VAN WAES, Westdorpe. CHR. IJSEBAERT, St. Jansteen en A. PATEER, Hontenisse, Secretaris Om hen te helpen van 'thevig hoesten benauwd- heid, het piepen der luchtpijpen en verslijmen der longen, heeschheid en krevelingen in de keel enz. Wanneer alle andere middelen niet helpen, neemt dan in vertrouwen van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, oud- leerling der gasthuizen van Gent. Zij doen de fluimen gemakkelijk lossen en spoedig verminderen. Ze voorkomen en genezen alzoo de ontsteking der longen. Hoedt u wel voor namaaksels. Eischt wel rond iedere doos het verzekeringsbandje metmijn hand teeken H. VAN AKEN. Franco te liuis besteld, mits opzending van 12 blauwe postzegels, aan mijn adres, H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete dadelijke bestelling. onfeilbaar middel tegen het zuur der kinderen, in fleschjes van f 0,40.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3