BURGERLIJKE STAN Ik Juist maakt hij plannen voor tie toekomst. Als hij rijk is, wil hij ook komen wonen ia de stad, en dan gaat hij elken avond zitten in een cafe en dan gaat hij naar de comedies en naar de Fransche bazar Pardon, meneer," zoo stoort piotseling iemand zijn blij gefantaiseer, »heb ik niet het genoegen mijnheer Jaopik N te spreken „Ja, dat ben ik," zegt 't boertje verbaasd. „Dat bent u," roept de ander, ,7waarachtig, Deen maar, hou je me niet voor den gek, ben je werkelijk Jaopik N Ja man Piotseling valt de vreemdeling den man om den hals en met tranen in de oogen fluistert hij wEn kent u dan uw neef Herman niet meer P »Och, och, wat is het lang geleden, dat ik u voor't laatst heb gezien. Ik was toen drie jaar, maar ik zal 'taltijd onthouden en onafgebroken ratelt neef Herman door, altijd gauwer, zonder Jaopik in de gelegenheid te lateu tegen die aangewaaide famile- betrekking te protesteeren. Want hij herinnerde zich niets van een neef te Amsterdam, van een Herman, maar de jonge heer was zoo vriendelijkhij bood hem telkens weer een cognacje aan, en hij sprak zoo hartelijk over zijn tante en zijn neef en zijn nichten, dat't boertje eindelijk begon te twijfelen. En toen »neef" dit begon te merken, steldehij hem voor nog een eiudje verder op te gaan. Vriendschappelijk koutend wandelden zij samen de Kalverstraat uit, den Dam over, de Warmoesstraat door en eindelijk sloegen zij een nauwedwarsstraat in. z/Daar is een cafe, zei neef Herman, waar je bier kunt krijgen, bier, meneertje, zooals nergens anders in Amsterdam." ;/Goed, zei Jaopik, dat wil ik wel doen, als jij me maar helpt onthouden aan m'n tijd, want ik moet bepaald met den laatsten trein weg." 0, daar kon hij oprekenen. ,/Juffrouw, wilt u eens twee biertjes brengen 't Waren kolossale potten. Jaopik schrok er van en hij voelde zich heelemaal niet erg op z'n gemak. 't Was er zoo warm en zoo rookerig, en dan hing er een groot groen gordiju, waarachter voortdurend een geroes van stemmen klonk, harde stemmen, tusschenbeide aanzwellend tot den ruzietoon. Maar ,/neef" wist hem gerust te stellen met allerlei praatjes. Na een poosje kwam toevallig ook de heer binnen, die den buitenman't eerst had aangesproken. 't Bleek een goede kennis te zijn van Herman, en zoo schoof hij bij aan t tafeltje. Willen we een potje kaarten P stelden de beide heeren voor. Jaopik had er niet tegen, en hij had nergens meer tegen, want al dat lekkere bier en die cognac, zoo welwillend aangeboden, be- nevelden hem het verstand Jaopik verloor, en verloor, hij verloor al't geld, dat hij bij zich had, en bovendien de presentjes voor zijn gezin, en toen hij des morgens met barstende hoofdpijn wakker werd op een stoep, had hij alleen nog maar zijn retourbiljet om huiswaarts te keeren. ,/Neef" en zijn vriend waren natuurlijk gevlosen en Jaopik schaamde zich zoo over zijn zwakheid, dat hij zonder kennis te geven van het voorval vertrok naar zijn dorp. Yan 1 tot en met 15 Juni. ZEET1JDIINGEN, Yan 15 tot en met 18 Juni. Yan 15 tot en met 18 Juni werden langs de Oostsluizeu alhier 38 binnenvaartuigen op- en 41 afgeschutlangs de Westsluizen 4 op- en 2 afgeschut. Ter Weazen, Huwelijks-aangiften. 14 Juni. Adriaan Pieter de Vos, oud 28 j., jm. en Cornelia Tholens, oud 28 j., jd. 15 Juni. Abraham van Overbeeke, oud27j.,jm. en Adriana Pieternella Leunis, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7 Juni. Jan van Es, oud 25 j., jm. en Janneke Anna Bareman, oud 31 j., jd. Michiel Cornelis Leunis, oud 34 j., jm. en Neeltje Elisabeth Kurvink, oud 33 j., jd. 14 Juni. Pieter Haak, oud 30 j., jm. en Vrouwtje van Aalst, oud 44 j., wed. Geboorten. 2 Juni. Mattheus Johannes, z. van Gilles Kaan en van Anna Geertruida Geelhoedt. 3 Juni. Henri Louis, z. van Gustaf Charles Fasseur en van Sedonie Marie Acke.' 4 Juni. Pieter Jacobus, z. van Pieter de Witte en van Johanna Geertruida Hamelink. 5 Juni. Charles Louis, z. van Leo van Hecke en van Philomena van Pienbroek. Johanna Jacomina, d. van Jacobus Johannes Heijgelaar en van Jacoba Versluijs. 10 Juni. Eduardus Adriaan, z. van Hubertus Bannier en van Jacomina de Winter. Geertruida, d. van Jacobus van Tatenhove en van Paulina Catharina van Dix- hoorn. Leonie Sophie, d. van Augustus van Ooteghem en van Mathilde de Maet. Cornelia Elisabeth, d. van Johanms Adriaan Izaak de Ruijter en van Janneke Hamelink. 12 Juni. Jan, z. van Jan Pieter Smies en van Bonna Platteeuw. Jozina Neeltje, d. van Adriaan de Kraker en van Cornelia Dees. 13 Juni. Elisabeth Jacoba Johanna, d. van Pieter Jozias Klaaijssen en van Pieternella Elisabeth de Zeeuw. Overlijden. 5 Juni. Jacobus Johannes van Doeselaar, oud 10 m.. z. van Jacobus en van Jacomina Louisa Adriaansen. Joanna Maria Heeren, oud 30 j., wed. van Carolus Ludo- vicus Kins, echtg. van Cornelis Aernoutse. Wilhelmu3 Breens, oud 68 j., weduwn. van Maria Isabella Marcus. 8 Juni. Celestinus Bleijenberg, oud 68 j., echtg. van Dina Johanna Lafort. 12 Juni. Elisabeth Adriaansen, oud 63 j., wed. van Johan Matthias Ledegang. 13 Juni. Simon Bernardus Plekker, oud 11 w., z. van Hendrikus Jacobus en van Hillegonda Johanna Veen. Petrus Dominicus de Waale, oud 2 m., z. van Augustus en van Prudentia van Hecke. Bernardus van Kolk, oud 58 j., echtg. van Margaretha Riemens. 15 Juni. Leunis Jacobus Michielsen, oud 30 j., echtg. van Neeltje de Bruijn. Iliilsl. Huwelijks-voltrekkingen. 13 Juni. Emile Pau- wels, oud 25 j., jm. en Josephina Maria Anthonia Michielsen, oud 22 j., jd. Geboorton. 4 Juni. Eliza Josephina, d. van Josephus Verberckmoes en van Apolonia Johanna Mangnus. 5 Juni. Hubertina Elizabeth, d. van Lambertus Hendricus Scheffers en van Johanna Josephina Neefs. 7 Juni. Theodorus Fran- ciscus, z. van Augustijn Alexander Schuurman en van Sophia Josepha Buijsrogge. 8 Juni. Augustinus Petrus, z. van Cornelis Verbruggen en van Philomena van Gremberghe. 11 Juni. Petronella Jacoba, d. van Johannes Franciscus Mangnus en van Coleta Piessen. 14 Juni. Andreas Laurentius, z. van Laurentius Antonius Blommaert, en van Maria van der Walle. Overlijden. 8 Juni. Alouisius Vermeersen, oud 5 j., z. Alouisius en van Catharina Marcus. 12 Juni. Theodorus Jacobus de Mast, oud 25 j., echtg. van Johanna Petronella Picavet. Henu'stilijk. Geboorten. 7 Juni. Josephus, z. van Petrus van Heese en van Apolonia de Bakker. Hoek. Huwelijks-aangiften. 1 Juni. Pieter Yerheijke, oud 21 j., jm. en Jacoba Maria Jonkers, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7 Juni. Jozias de Kraker, oud 28 j., jm. en Peuntje de Jonge, oud 23 j., jd. 14 Juni. Pieter Yerheijke, oud 21 j., jm. en Jacoba Maria Jonkers, oud 21 j., jd. Geboorten. 5 Juni. Adriana, d. van Gelein Buijze en van Neeltje Donze. 11 Juni. Alouisius, z. van Charel Franciscus van Acker en van Sara Verheijke. Honfenisse. Huwelijks-aangiften. 8 Juni. Petrus Storp, oud 27 j., jm. en Rozalia Wegenhonsen, oud 26 j., jd. Theophilus Herrewegh, oud 32 j., jm. en Apolonia Louisa Heije, oud 26 j., jd. 15 Juni. Pieter Francies Neve, oud 38 j., jm. en Anna Maria de Maagt, oud 31 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 2 Juni. Pieter Augustinus van Jole, oud 24 j., jm. en Leonie Heijman, oud 24 j., jd. Geboorten. 1 Juni. Ddsire, z. van Jan Francies Picavet en van Aureliana van Jole. 3 Juni. Edmondus Eugenius, z. van Francies Bernard en van Louisa Maas. 7 Juni. Eduard, z. van Jan Francies de Booij en van Maria Morcus. 8 Juni. Josephus, z. van Bartholomeus Linders en van Petronella Burm. Eduard Jacobus, z. van Ludovicus Ber nardus Bogaert en van Maria Anna Buijs 10 Juni. Catha rina Maria, d. van Andries de Roos en van Judoca de Waal. Gerardus Petrus Ludovicus. z. van Petrus Sarneel en van Lucia du Bois. 13 Juni. Antonius Josephus, z. van Joseph Neve en van Maria Louiza Bonte. 15 Juni. Petrus, z. van Jacobus van Eck en van Anna Maria Aarssen. Josephus, z. van Petrus Andreas Neve en van Paulina de Bakker. Overlijden. 9 Juni. Josephus Goossen, oud 53 j., echtg. van Maria Bogaert. 12 Juni. Philomena Clotilda van Geijt, oud 1 j., d. van Josephus Theophilus en van Johanna Aude- naert. Rosalia Stevens (van Aelst, Belgie), oud 1 j., d. van Albertus en van Antonia Smet. Koewsclit. Geboorten. 1 Juni. Clementina Augusta, d. van Jacobus van Pottelberghe en van Regina van Meelen. 8 Juni. Nathalia, d. van Philomena van Bunderen. 15 Juni. Josephine Marie, d. van Aloysius Miggens en van Maria Theresia Raes. Overlijden. 11 Juni. Een als levenloos aangegeven kind van het mann. geslacht van Anthonius Josephus Vermeire en van Maria Juliana Raes. Ovrrslac. In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. Westiiorpe. Geboorten. 5 Juni. Richard Johannes, z. van Charles Ludovicus Selis en van Johanna Marie de Beule. Overlijden. 14 Juni. Maria Cornelia Baart (van Sas van Gent), oud 9 m., d. van Petrus Franciscus en van Julie Verbrugge. Sas van dent. Huwelijks-aangiften. 5 Juni. Engel- bertus Johannes Kalfsvel (van Westdorpe), oud 23 j., jm. en Paulina Christina Rosalia Verschoote, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Juni. Augustus Polydorus Barbe (van Philippine), oud 29 j., jm. en Virginie Vereecken oud 22 j., jd. Overlijden. 4 Juni. Een als levenloos aangegeven kind van het mannel. geslacht van Dirk Geervliet (van Halsteren) en van Dana Anna Schot. Xaainslag. Huwelijks-voltrekkingen. 7 Juni. Cor nelis Jacobus van Sweeden, oud 31 j., weduwn. van Adriana Lafeber, en Anna van de Wege, oud 41 j., jd. Pieter Koster, oud 23 j., jm. en Maria Verhelst, oud 23 j., jd. 14 Juni. Adriaan Jacobus Verpoorte, oud 29 j., jm. en Adriana van de Ree, oud 24 j., jd. Jan Jansen, oud 22 j., jm. en Krina Verhelst, oud 21 j., jd. Geboorten. 7 Juni. Een als levenloos aangegeven kind van het vrouw. geslacht van Cornelis Hamelink en van Martina Klaassen. 11 Juni. Margaretha Krina, d. van Jan Wisse en van Elizabeth van Dixhoorn. VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Venzen 15 Duits. s.s. Hectos 3326 Wyborg hout Eng. s.s. Hebble 2558 Goole stukg. 16 Noor. bark Emanuel 887 Tvedestrand hout 17 Eng. s.s. River Derwent 2272 Londen stukg. 18 Belg. s.s. L'Esperance 1888 Bilbao ijzer Van Ter Seuzen 16 Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. idem River Lagan 2272 idem idem 17 Eng.3m.sch. Reward 478 Rye macadam Voor Gent 15 Deens. s.s. Alice 2761 Riga hout Eng. s.s. Dynamo 1364 Hull stukg. idem Rosa 1294 Goole idem 16 Noor. sch. Talisman 719 Westervik hout 18 Eng. s.s. Norma 1385 Goole stukg. idem Sea Belle 2152 Londen idem idem Ralph Creyke 2065 Goole idem Van Gent 15 Duits. s.s. Fortuna 1526 Grangemouth ledig 16 Eng. s.s. Anglia 2469 Leith stukg. idem Spindrift 2003 Londen idem 17 idem Hebble 2558 Goole idem idem Rosa 1294 idem idem idem Dynamo 1364 Hull idem 18 Rus. brik Leo 837 Strumholm ballast Rus. sch. Die Geschwister 521 Windau idem Rus. brik Aid 829 Grimsby idem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 6