AANBESTEDING. AANBESTEDING. 0e teste Amerik. Orgels AeStopjf&ClarkOrganCo. Chicago '3$) JEl K0EHAAR- en JUTTEN TAPIJTEN, SCHOTSCH, NEW-BRUSSELS, TAPESTRY ENZ. KARPETTEN in alle afmetingen en kwaliteiten. Cocos Tapijten en Fantasie Matten. Vloerzeilen, Lancaster Rolgordijnen, Tapestry- en Velvetkleedjes, Prachtige sorteering in PANTASIE TAPELKLEEDEN. Een groote Menwagen. 2 BIJWIELEH te loop en te linnr. ZOOEVEN ONTVANGEN: Breebaart's Orgelhandel. MEUEEL.ST0FF2N sn CRETONNES met bijpasssnde Cordelierss en Franjes. Afgepaste Creme Gordijnen (Stores). Vera-, Kapoi- en Zeeiras BIDDEN en MATRASSEN. PAARDENLOTERIJ. ..1 W aalstasnfabiskantsn, Neleldoeken, Wilte en Creme Vitrages. Alles aan uiterst lage prijzen. 6 Jmi 1 aanbesteed: aan te besteden: Te koop ook in ruiling Tilbury's voor 2 personen enz. B. J. GERDES, Adr. H. Donze-Pothoven, Paardenharen-, Hooge Zijden-, Zwarte en Gekleurde Fantasiehoeden. Vraag de Orgels van Groolste verscheidenheid in modellen en prijzen. J. de Smidt-Potlioven, ONTVANGEN: JAPONSTOFFEN. Stoffen voor Heeren- en Kindercostumes. TAPIJT, KARPETTEN, LOWERS. ECHTE Jaeger-Arlikelen (geen sysleem). GEWEEFDE GOEUEREN, in alle soorten. Een groote sorteering Katoentjes voor Japonnen, enz. Zierikzeesche iS Is GEBR. TERWINDT, STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER SCHELDE gedurende de maanden MEI en JUJNI 1894. Middelen van vervoer. Op Zaterdag 5 Mei 1894, des namiddags ten 3 ure, zal in het #H6tel Donze" te Ter NeuzeD, door den heer H. RIBBENS worden Het tbouwen van een PAKHUIS met bijlevering der benoodigde materialen. Bestek en teekening liggen ter inzage in bovengenoemd Hotel. Inlichtingen bij den bouwkundige J. BERTEL. Op Zaterdag 12 Mei 1894, des namiddags ten 2 ure, zal de heer D. E. WOLFERT alhier, in bet //Hotel Donze" in een perceel trachten Het af breken' van het bestaande en het ter plaatse bouwen van een nieuw Woon- en Winkelhuis (dit laatste op tweeerlei wijze) met bijlevering van de benoodigde materialen enz. Bestek en teekening liggen ter inzage in boven genoemd Hotel. Plaatselijke aanwijzing op Zaterdag 5 Mei, des namiddags ten den ure. Inlichtingen verstrekt de bouwkundige J. Bkrtel. nieuwe en gebruikte Ter Neuzen. F. WALRAVEN. P.S. Ue rijtuigbergplaats is nu in de remise van J. J. DONZE. REGULATEURS met bekende prima Junghanswerken van aff 6,75 NICKELE HORLOGES van af 4,50 ZILYEREN HORLOGES van af 8,50 NICKELE WEKKERS van af 2,50 Reparation aan Uur- en Speelwerken. Horloge schoonmakenf 1,25 Nieuwe veer1,00 Aanleg van Electrische Schellen. Alle uurwerken en reparation met 2 jaar garantie. Nieuwstraat D 14, Ter Neuzen. Nieuwstraat, Ter Neuzen. De nieuwste modellen levert Damrak 22, Amsterdam. Hoogste Rekroning, Eere-Diploma op de Colunibiau Wereld-Tentoonstelling. Catalogi wordt op aanvraag gratis en franco verzonden door den Agent TER NEUZEN. NIEUWSTRAAT, TER NEUZEN- De nieuwste genres Effen en Gebloemde, Zwarte en Gekleurde S P O It T II E M I) E N, O V E R II E M I) E N. Fronts, Boor den, Manchetten, Dassen. NETELDOEKEN. Meubelstoffen en afgepaste Creme Gordijnen, Irlandaise, Etamine. WITTE GEM AAKTE DAMES O N D E R G OE D E R E N. PARAPLUIES. Sajetten en Garens. Dertiende jaarlijksche VERLO- TL\G van PAARDEN, RIJTUIG, STALGEREEDSCHAPPEN enz. LOTEN verkrijgbaar 1 lot 1,11 loten /10,—110 loten 97.50. Het Comite, G. A. DE LOOZE Mz., Voorzitter. F. C. VAN DER VLIET, Secretaris. s s - A R N H E M. Jaarlijksche productie van 26 millioen Steenen, Fraaie Kleur. Scherp gevormd. Ultmuutende kwaliteit. Concurreerende prijzen. Grootsle Stoomwaalsteenfabriek in JVedcrland. Vraagt prijzen en monsters. UREN VAN VERTREK WEST-EUROPEESCHE of SP00RTIJD. Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40 vm. 11,45*) nm. 3,25 en 6,20 gely s Breskens Vlissingen 6,10 8,10,10 nm. 12,15*) 3,55 6,50 -Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8.40 Woensdag en Zaterdag. j y Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 9,10 Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Van Vlissingen naar Borssele ,t Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen Ues ZATERIIAGS en des tot M AAN DAG daaraanvolgende Zondag. 11 nan dag, Woeusdag, Donderdag en Zaterdag. Dinsdag en Vrijdag. 7,10 6,20 7,30 6,40 5,40 10,10 6,— 10,30 7,10 11,55 3,25 6,20 7,30 12,15 3,45 6,40 5,40 10,10 1,50 4,50 6,— 10,30 2,10 5,10 7,10 11,55 3,25 6,20 7,30 12,15 3,45 6,40 7,40 10,10 1,50 4,50 8,— 10,30 2,10 5,10 Green wich-tijd. Spoorweg Ter NeuzenGent. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMeclieleu. Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Spoorweg Vlissingen—Roosendaal. Spoorbootdienst Walzoorden—Vlake. Wagemlicnst IlulstWalsoorden. I. DE SIWIDT-POTHOVEN. TER NEUZEN. h fa <0 a w ii 3 HiJ latere aankomst van rten TREIH die ten 6,13 u. 's namidiliiKv te Vlissingen moet aankomen zal de STOOJIBOOT wellte te 6,36 nnaar Hreskens vertrekt, liouKstens 15 MMllTEl wacliten. vm. nm. vm. vm. vm. nm. nm. nm. vm. vm. vm. nm. nm. nm. vm. v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Selzaete (aa°ko™st (vertrek 5,28 5,41 5,43 5,48 6,00 6,08 *f5,25 6,20 8,40 (1)12,03 8,46 12,12 8,48 8,52 8,59 9,04 9,10 9,46 9,56 12,15 12,20 12,29 12,34 12,51 Aank. te Gent (kl. st.) 6,10 6,10 te Gent (gr. st.) 6,25 7,10 (1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. Alleen 3e klasse. f Alleen des Vrijdags. 5,13 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 1,32 6,38 8,08 8,15 8,18 8,23 8,31 8,38 8,50 9,20 9,30 v. Gent (gr. st.) n. Ter Neuz. 5,25 8,19 f 10,46 12,11 5,36 8,29 11,00 12,21 Gent (kl. st.) Selzaete (aankomst (vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) p Sluiskil Aank. te Ter Neuzen Alleen 3e klasse. Alleen des Vrijdags. 6,16 9,01 6,21 9,05 6,36 9,20 6,45 9,30 6,50 9,34 6,53 9,36 7,01 9,43 11,40 12,51 12,54 1,05 1,13 1,17 1,20 1,30 5,02 5,12 5,46 5,56 6,23 6,35 6,45 6,50 7,02 8,07 8,20 8,50 8,55 9,10 9,18 9,28 9,27 9,35 CORRESPONDENTS (f). Selzaete n. Eecloo 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,05 11,53 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,05 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 9,24 12 05 3 44 6,50 8,08 Gent n. Brussel *7,19 9,21 10,53 1,37 6,50 *9,39 Brussel n. Gent *7,01 9,16 *2,38 5,04 *6,10 Gent n. Ostende *8,21 8,24 10,49 4,02 *7,10 7,18 Ostende n. Gent 5,03 *6,05 8,53 *2,44 5,42 Sneltrein 3e klasse. v. Ter Neuzen 6,25 9.50 1,35 St. Nicolaas 7,42 11,24 2,37 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,22 3,21 6,25 9,50 1,35 6,32 9,57 1,42 6,40 10,05 1,50 6,48 10.13 1,57 6,58 10,23 2,06 7,20 10,40 2.21 7,37 10,55 2,37 8,28 10,57 3,05 9,24 11,52 4 03 v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit p Hulst Clinge Aank. te St. Nicolaas Vertr. Aank. Mechelen v. Mech. n. St. Nic. en Ter Neuzen 6,41 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 p Clinge 8,10 p Hulst 8,32 Kijkuit 8,40 Axel 8,49 Sluiskil 8,57 Aank. te Ter Neuzen 9,05 10,28 11,35 11,55 12,17 12,25 12,34 12,42 12,50 1,25 3,15 3,35 3,55 4.03 4,13 4,21 4,30 5,50 7,10 8,09 5,50 5,57 6,05 6,12 6 22 6,43 7,00 7,15 8,14 6,10 7,20 7,48 8,10 8,18 8,27 8,35 8,45 CORRESPONDENTIE v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,39 3,05 7,11 7,53 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,05 10,33 12,50 6,20 p St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 p Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,46 1,15 6,14 p Mechelen n. Brussel 9,30 11,55 4,13 8,20* 8,24 p Brussel n. Mechelen 6,12* 9,42 12,43 5,12* 5,33 Mechelen n. Leuven *9,30 *1,23 1,26 4,14 10,12 Leuven n. Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,35* Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse. t) Deze uren goven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. v. Ter Neuzen 12,03 5.13 Selzaete 12,52 5,47 a. Brussel 3,14 9,28 v. Brussel 5,36 10,16 Selzaete 9,10 12,54 a. Ter Neuzen 9,43 1,30 6,35 8,55 9,35 v. Vlissingen n. Roosendaal 5,13 6,20* 6,46* 7,04* 9,15 1,07 3 50 5,25* 5,50* 6,00 Treiren eerste en tweede klasse. r. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlake n. Walsoorden vm. 7,50 11,45 nm. 2,15 5,15 v. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 Walsoorden n, Hulst ongeveer 8,50 12,50 nm. 3,25 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 4