WAARSCHUWING. Eene Hofstede, Gentsche Mosterd AFBRAAK, Jooruitgang is oss streven" ruim 16000 III. Inkiest en Cl-Salwtor J. Jurrij-Koebe, Ter Neuzen, fi5 THEE THOMSON best Rundvleesch, CMI1I 1THI!!! m.JURRIJ, TER NEUZEN. VEEREN, K1F0MEDDEN, tlUIUSSKX Philanthropie h Agrement. Dames- en Kinderhoeden, MEILER O. (Wol, Kapok, Zeegras, Houtwol ens.) Lac/e prijzen Vraag prijscour ant s. v. p. Handelsbericbten. Advertentien. Maandag a. s. (2den Paaschdag) Soiree d'hiver, Openbare Verkooping. Gebruik de zuivere onbederfbare openbaar verkoopen Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. AFBRAAK van een HUIS, aan te besteden Openbare Verpachting. verpachten: Van af Donderdag a. s. (j vootc h(z>uZi(i tix N.B. Veeren, Kapok, Houtwol, Zeegras, tot elke hoeveelkeid te bekomen. zullen gesloten zijn. Ter Neuzen, 20 Maart 1894. G. WIELAND. ARIE H. DONZE. S O 0 I T Roop Een. J D. THIELMAN, een Scheepsmast met Lier, Boegspriet en andere voorwerpen, afkomstig van het wrak van het vaar- tuig Maria Cornelia. Door uitscheiding van bedrijf. MAAT8CHAPPIJ ^uuuu De VISSCHERIJ in de twee kreeken van den Loven polder, gemeente Hoek, kadastraal bekend tot eene gezamenlijke grootte van ruim 55 hektaren en gelegen op omtrent een half uur afstand van het station te Ter Neuzen van de spoorwegen naar Gent en naar Mechelen. Bloemen, Veeren en Linten, TE VERKRIJGEN Uit de Chemische Fabriek van Iloutbederfwerend middel. Voorkomt en verdrijft paddestoelen. Refer en goedkooper dan teer of verf. Verkrijgbaar te TER NEUZEN bij G. VAN DER PEIJL, Metselaar en in bouwinaterialen. MAART 1894. IN ALLE SOORTEN. Louis de Bruijn, oud 35 j., z. van Pieter Johannes en van Anna Catharina van der Risch. 10 Maart. Jan Baptist de Keijser, oud 65 j., echtg. van Apolonia Smet. 11 Maart. Ludovicus Josephus Blommaert, oud 2 j., z. van Fredericus en van Camelia de Prebel. Hcncslilijh. Geboorten. 10 Maart. Julema Maria Alphonsina, d. van Cornelis van Esbroeck en van Dorothea Petronella Yerschueren. Hoek, Huwelijks-aangiften. 1 Maart. Benjamin Klaassen, ond 23 j., jm. en Maria 'tGilde, oud 20 j., jd. 8 Maart. Arie Faas, oud 22 j., jm. en Jozina van Langevelde, oud 20 j., jd. 15 Maart. Hermanus de Jonge, oud 31 j., jm. en Maria Pijpelink, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingcn. 1 Maart. Jacobus van Doezelaar, oud 18 j., jm. en Janna Deij, oud 19 j., jd. Levinus de Blaeij, oud 39 j., jm. en Levina Riemens, oud 29 j., jd. 8 Maart. Jacobus van Drongelen, oud 20 j., jm. en Janna Cornelia deBree, oud 21 j., jd. 15 Maart. Benjamin Klaassen, oud 23 j., jm. en Maria 'tGilde, oud 20 j., jd. Geboorten. 4 Maart. Neeltje Catharina, d. van Jacobus Bedet en van Adriana Bnijze. 5 Maart. Cornelis en Maarten, zonen van Cornelis de Patter en van Johanna de Regt. 12 Maart. Wilhelmina, d. van Jacob op 't Hof en van Pietemella Moerman. 15 Maart. Jaspert Cornelis, z. van Rocus Hamelink en van Cornelia Heijnsdijk. Overlijden. 2 Maart. Jacobus Pieter Dieleman, oud 2 w., z. van Reinier en van Krina Faas. Antonina van Oosten, oud 8 m., d. van Leendert en van Janneke Buijze. Hoewaclit. Geboorten. 10 Maart. Emerentia Antonia, d. van Dominicus de Maeyer en van Prudentia de Bruijne. 11 Maart. Rene Joseph, "z. van Aloysius vae Rumste en van Constantia Maria Fermont. Overlijden. 11 Maart. Rene Joseph van Rumste, oud 10 u., z. v«n Aloysius en yan Constantia Maria Fermont. 13 Maart. Edumondus van de Vijver, oud 21 j., z. van Joannes Josephus en van Maria Josepha IJsebaert. Over*lM«. Geboorten. 13 Maart. Irma Maria, d. van Petrus Simoen en van Maria Livina Reijnebeau. Philippine. Geboorten. 1 Maart. Irma Marie, d. van Napoleon Jacobus Francies Dumoleijn en van Leonie Aemaudts. 7 Maart. Francies Hijpolitus, z. van Theophiel Schatterman en van Rosalia Begijn. 8 Maart. Stepbania Maria Louisa, d. van Eduard van Hecke en van Rosalia de Laender. 9 Maart. Henri, z. van Julie de Graeve. Overlijden. 1 Maart. Jan Sturm, oud 77 j., echtg. van Jacoba Timmerman. Sag van Cent. Huwelijks-voltrekkingen. 13 Maart. Henri Constantinus Ranschaert, oud 24 j., jm. en Elisa Cor nelia de Leux, oud 20 j., jd. Geboorten. 6 Maart. Mathilda Catharina Rosalia, d. van Johannes Dominicus Schelfaut en van Regina van den Brande. 9 Maart. Elodie Regina Clementina, d. van Josephus van Leemput en van Elisabeth de Rooij. Sint Jansteen. Geboorten. 4 Maart. Maria Clemen tina, d. van Cornelis Letens en van Maria Louisa van de Velde. Maria Louisa, d. van Petrus de Wolf en van Rosalia Vervaet. Maria, d. van Joannes Hubertus Heijmans en van Rosalia Fidelia de Beule. 7 Maart. Eduardus Bernardus, z. van Augustus Gijsel en van Johanna Colleta Christiaansens. Overlijden. 5 Maart. Carolus Ludovicus Cammaert, oud 37 j., echtg. van Coleta Inghels. StoppelAiJk. Geboorten. 10 Maart. Maria Sophia, d. van Judocus van Asscbe en van Elisabeth Feijen. 12 Maart. Eulalia Maria, d. van Theophilus Herwegh en van Virginia Robijn. Overlijden. 3 Maart. Seraphina Sehillemans, oud 18 j., d. van Pieter Johannes en van Charlotta Morres (overl.). 11 Maart. Cornelis van Dixhoom, oud 84 j., weduwn. van Sara Magdalena de Rijcke. Westdorpe. Huwelijks-aangiften. 10Maart. Leopoldus van Damme (van Sas van Gent), oud 48 j.,jm. en Prudentia de Jonghe, oud 48 j., wed. Geboorten. 4 Maart. Eduardus Bernardus, z. van Emile de Clercq en van Maria de Vos. 6 Maart. Alfred Gustaaf, z. van Leonardus Carolus Oderie en van Cerelina de Bouver. 7 Maart. Bertha Levina, d. van Leander Kalle en van Levina Maria llemelsoet. 9 Maart. Albert, z. van Eduardus Staelens en van Maria Louiza Uijttenhove. Overlijden. 3 Maart. Coleta Hesters, oud 72 j., wed. van Andreas van de Putte. 5 Maart. Petrus Bernardus Ingels, oud 56 j., echtg. van Maria Theresia Kakebel. Xaamslag. Huwelijks-aangiften. 8 Maart. Jacob Jacobus van de Wege, oud 20 j., jm. en Sara Suzanna van der Gouwe, oud 19 j., jd. 15 Maart. Cornelis Elve, oud 25 j., jm. en Anna Adriana Moens, oud 24 j., jd. Geboorten. 2 Maart. Jacob, z. van Levinus van de Wege en van Adriana Elizabeth Willemsen. 3 Maart. Arie, z. van Willem Faas en van Debora Krina Gerrits. 8 Maart. Jan, z. van Jan Wisse en van Helena de Visser. Jacobus Cornelius Franciscus, z. van Petrus Joannes Michielsen en van Joanna Catharina de Nijs. 14 Maart. Debora Krina, d. van Cornelis Hamelink en van Willemina Cornelia Gerrits. 15 Maart. Catharina, d. van Jacobus Maas en van Catharina Hamelink. Overlijden. 3 Maart. Catrina van den Ende, oud 77 j., wed. uit het eerste huwelijk van Pieter van der Gouwe, uit het tweede van Hendrik van Doeselaar en uit het derde van Abraham Huijssen. 9 Maart. Jan Riekwel, oud 29 j., z. van Pieter en van Fram;oise den Hamer (beiden overl.). Xuiddorpe. Geboorten. 15 Maart. Franciscus, z. van Augustus Bracke en van Emerentia Yerstraeten. Maria Josephina, d. van Henricus Robertus Karstel en van Amelia Maria Puijlaert. Overlijden. 6 Maart. Dorothea de Mets, oud 73 j., wed. uit het eerste huwelijk van Leonardus van Assel en uit het tweede van Bernardus van Ceries. 7 Maart. Augustus de Dame, oud 8 m., z. van Leonardus en van Nathalie de Winne. 8 Maart. Dominica Schoof, oud 75 j., d. van Henricus en van Coleta Arduyts. 14 Maart. Petrus Franciscus Schaut, oud 1 m., z. van Josephus en van Leonie vau Grimberghe. Hulst, 19 Maarl. Middenprijs per 100 kilo: Tarwe 6,75 a 5,30 a fWintergerst 8,00 a Zomergerst ,-k f Haver 6,75 a Erwten 6,75 ft f j Paardenboonen f 6,40 a fDuivenboonen 7,00 a f Witteboonen 8,00 a f Bruine- boonen 6,50 a Boekweit a Lijnzaad f 9,25 a Aardappels f 2,00 Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo 1,"" Eieren per 26 stuks f 0,7 5 a f Er waren ter markt te koop gesteld 39 stuks hoornvee, 26 verkocht, 20 varkens, 10 verkoeht. Rotterdam, 19 Maart. Bij geringen aanvoer heerschte in het algemeen eene flauwe stemming. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 4,50 a f 5,75, nieuwe 4,50 a 5,00. Rogge 4,00 a 4,50, mindere 3,75 a 4,00. Gerst 3,50 a 4,90. Haver 2,00 a 4,00 Paardeboonen 5,00 a 6,Duiveboonen f a Bruineboonen f 4,00 a f 7,00. Witteboonen Walchersche f 8,00 a 10,75. Erwten f 7,00 a 8,mindere f 5,75 a f 6,—. Kanariezaad beste f 6,00 a f 7,75, mindeie a f Ajuin f a per 50 kilo. Koolzaad f 8,75 a 9.60. Eieren f 3,40 a 3,60 per 100 stuks. Aardappelen Ze"uwsche f 1,60 a f 2,00. Louden, 19 Maart. Granen dalende. Tarwe lager. Gerst prijshoudend. Haver lusteloos. ft 0 G II S VAN IIET GELD. Belgiijch per 100 fr. 47,75 47,85 Engelscb per 12,00 12,07 ondergeteekenden muken door deze bekend, dat hunne winkels op Nous avons l'honneur d' informer M. M. les membres de la societe que "la troisieme aura lieu le 27 Mars prochain, h 7£ heures, du soir dans les salons de 1' Hotel des Pays-Bas. Les programmes ddtailles suivrout. Terneuzen. LE COMITE. De Gemeente-Ontvanger van Ter Neuzen, waar- schuwt de achterstalligen in de voldoening van den Iloofdelijken Omslag, belasting op de honden en wegens reclit van erfpacht, om, ter voorkoraing van vervolging, hun verschuldigde v«5<5r den 31st* dezer maand te zijnen kantore te voldoen. KANTOOR wordt gehouden van's Maan- dugs tot en met Vrijdags, telkens van voormiddags 10 tot I ure. Op feestdagen is het kantoor gesloten. 16 Maart 1894. De Notaris P. Dretrniaiis, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven MARIA RIEMENS, eerder weduwe van SALOMON DE JONGE, laatst van LEVINUS DE KRAKER, overleden te Axel, krachtens verleend rechterlijk bevel, in het openbaar verkoopen bestaande in WOONI1UIS, SCHUUR, WA- GENHUIS, verdere gebouwen, aanhoorigheden, ERE, TUIN, BOOMGAARD, BOUW- en WEILAND, alles in den polder Beonstenblij benoorden, gemeente Axel, kadastraal bekend in sectie D nummers 394, 395, 396, 397, 412 tot en met 416, 418, 419, 420 en 421, te samen groot 23 hektaren 26 aren 60 cen- tiaren of in Gentscbe landmaat 52 gemeten 63 roeden. Boomprijs f 329,Overname weide 100, Grondlasten 1894 102,16. Polderlasten over 1893/94 over de belastbare grootte van dezen hoop f 64,09y2. Roop Twee. 13 hektaren 85 aren 61 centiaren of in Geutsche landmaat 31 gemeten 29 roeden BOUW- en WEILAND genaamd ,/het Eiland", gelegen als voren, kadastraal bekend in sectie D nummers 379 tot en met 393. Boomprijs 1000,Ovrrname weide f 140, Grondlasten 1894 f 55,39. Polderlasten over 1893/94 over de belastbare grootte van dezen hoop f 38,36. Roop Drie. 10 hektaren 26 aren 90 centiaren of in Geutsche landmaat 23 gemeten 14 roeden BOUW- en WEILAND, gelegen als voren, tegen de Beoostenblijsche straat tot aan den ouJen zeedijk, lungs de zoogenaamde //Dries Arenskreek" kadastraal bekend in sectie D nummers 97, 98, 99, 101, 103, 1088, 1091 en 1092. Grondlasten 1894 f 46,02. Polderlasten over 1893/94 over de belastbare grootte van dien hoop f 39,88. Voorschreven goederen worden ook in massa geveild en kunnen worden aanvaard de gebouwen, hofgrond of erf en weiland op 15 Mei en de bouwlanden na het rooven van den oogst beiden dezes jaars. Grondlasten van 1 Juli en polderlasten van 1 Mei 1894 voor koopers rekening. Betaling der koopsom 3 maauden. Onkosten 7 8 dagen. De verkooping wordt gehouden in het logement z/het Gulden Vlies" bewoond door Mej. de Wed. Rolff te Axel, op Donderdag 5 April 1894, des namiddags 2 ure. Nadere inlichtingen ten kanlore van voornoem den Notaris. uit de oudste en meest gerenommeerde fabriek van Gent. bij de R. K. Kerk, Ter Neuzen, De Burgemeester van TER NEUZEN zal Woensdag 28 Jlaart 1894. des middags 12 uren, nabij de Oostsluis aldaar, in het De Notaris P. Dreginans, te Axel, zal ten ver zoeke van zijn principaal, op Donderdag 22 Maart 1894, des voormiddags elf ure, in het openbaar verkoopen 10 aan de hofstede bewoond door Desire Eerket, gemeente Boschkapelle. als: 20000 STEEN, 1600 DAKPANNEN, 500 PLAVUIZEN, BALKEN, PLANKEN, LATTEN, STIJLEN, enz. enz. 30 op het erf van Pieter de Rooij, Stoppel- dijkeveer, Boschkapelle. 1 driejarig MERRIEPAARD, 1 tweejarig DITO, 2 KALEROEIEN, 3 VAARZEN en 3 LOOPVARKENS, 1 KAR op veeren. Voorts eene partij PLANKEN en STIJLEN. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van AUGUST KAMOEN, landbouwer te Sas van Gent, aan zijne schuur en erf aldaar, op Dinsdag den 17 April 1894, des voormiddags 11 ure, verkoopen 1 Paard oud 6 jaar geschikt voor 2 handen, 2 Koeien, 1 vet Varken, 1 Tilbury zoo goed als nieuw, 1 Vrachtkar, 1 Stortekar met ijzeren assen, 1 vierbalks Egge, 1 vijfbalks Dito, 1 Slede, 2 Rolblokken, Sleper, groote en kleine Ploeg, Kruiwagen, Bascule, Kaarn, Melk- en Zaankuip, Vleeschblok, Stroomachine, Loofmolen, Paardentuig, Stalgerief, 2 Stamp- bakken, Windmolen, Tarwe- en Zaadzift, ongeveer 6000 bossen Rogge-, Tarwe-, Gerst-, Haver- en Erwtenstroo, 6000 Kg. Hooi, 1600 Kg. Voederbeeten, 2000 Kg. Paardenpeen. YOORTS: als4000 nieuwe Boomsche Steen, Dak- pannen, Ramen, Vensters, Deuren, Balken, Stijlen, Brandhout enz. enz. T E AXEL. Het BESTUUR van bovengenoemde Vereeniging zal op Zaterdag 31 Maart a. s., ten huize van P. Dieleman te Axel, om een uur, trachten de levering van De besteding geschiedt volgens voorwaarden van aaDbesteding van 23 Januari jl., terwijl inschrijvings- biljetten worden verstrekt door het Bureau van de Axelsche Courant. De KUNSTMEST kan per wagon in de eerste helft April, en de CHILI-SALPETER in de eerste helft Mei per schip geleverd worden. Axel, 20 Maart 1894. Namens het Bestuur, J. RAMONDT, Voorzitter. J. VAN HOEVE, Secretaris Het bestuur van het waterschap LOVEN- en WILLEMSKERKE, zal op DONDEIIDAG den 5 APRIL 1894, des namiddags te 2 uren, te H o e k, in de herberg ,/s Lands Welvareny bewoond bij P. Bareman, in het openbaar De verpachting geschiedt bij enkele inschrij- ving, zoo voor elk perceel afzonderlijk als in massa, voor een termijn van zeven jaren, ingaande 1 Mei 1894. De inscbrijvings-biljetten moeten voor twaalf ure, des middags van den dag der verpachting vrachtvrij worden bezorgd ten kantore van den Outvanger-Griffier te Ter Neuzenzij moeten worden geschreven op een zegel van vijftien cent, in schrijfletters vermelden de som per jaar, door den inscbrijver en zijue twee borgen worden onderteekend en behoorlijk verzegeld zijn. De voorwaarden van verpachting met eene nota van wijziging, zullen, van af Woensdag den 21Bten dezer, ter lezing liggen in de herberg hierboven genoemd en ten kantore van den Ontvanger— Griffier van het waterschap te Ter Neuzen. Ter Neuzen, den 16 Maart 1894. Het Bestuur voornoemd, P. SCHEELE, Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. bericht de ontvangst der voor bet zomerseizoen. Zie ^talage. Opgemaakte HOEDEN worden niet op zicht gezonden. wordt icdere week verloot onder de verbruiksters der door inzending der leege theezakjes bij den winkelier waar de thee gekocht was of aan het Hoofdkantoor Kloveniersburgwal N°. 25, alwaar de verloting iederen Woensdag precies om twee uur gehouden wordt en voor ieder toegankelijk is. Alleen die zakjes zijn geldig welke alle voorzien zijn van de naarn der verbruikster en van den winkelier waar de thee gekocht was. Hoe meer zakjes men inzendt, des te grooter de kans Deze Tkee Thomson is van 0,75 tot 2 per 5 ons overal verkrijgbaar. h 55 cent de kilo. G. VAN DER RENT, Zandstraat.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 3