Algemeen Nicuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, UITSLAG DEE HERSTEIOIIKGEK OP 23 JUKI 1891. HOOFDK1ES- DISTRICTEN. GEKOZEN LEDEN MET VERKREGEN AANTAL STEMMEN. OVERIGE CANDIDATEN MET OETAL VERKREGEN STEMMEN. Alkmaar. 4749 Mr. W. van der Kaay met 2479 van de 4199 st. L A. de Goede Dz. A verkreeg 1720 st. Amersfoort. Berguin. 3012 3058 J. E. N. Baron Schimmelpeuniuck van der Ove met 1325 van de 2227 st. Mr. 11. Ph. de Kauter met 1515 van de 2878 st. A L Mr. W. H. J. Roijaards L verkreeg 902 st. L. W. de Vries A verkreeg 1363 st. Beverwijk. 3571 Jhr. J. Booreel van Hoogelanden met 1733 van de 3257 st. L W. Bos K verkreeg 1524 st. Bodegraven. 3916 S. van Velzen met 1790 van de 3571 st. A J. N. Bastert L verkreeg 1781 st. Breukelen. 3821 Mr. W. J. Rooijaards van den Ham met 1755 van de 3424 st. L S. M. van Wijck K verkreeg 1669 st. Delft. 3126 Mr. 11. A. van de Velde met 1459 van de 2888 st. A Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet L verkreeg 1429 st. Doetinchem. 3745 Mr. J. G. S. Bevers met 1845 van de 3579 st. K Mr. H. F. Hesselink van Suchtelen L verkreeg 1734 st. Elst. 3143 Mr. G. W. haron van Dedem met 1420 van de 2564 st. A M. de Ras K verkreeg 1144 st. Enschede. 2188 W. J. Geertsema met 1138 van de 2216 st. L Mr. J. H. A. M. Essink K verkreeg 1078 st. Eraneker. 3683 F. Lieftinck met 1796 van de 3323 st L P. van Vliet Jr. A verkreeg 1527 st. Gouda. 2911 M. Boogaerdt met 1382 van de 2735 st. L Mr. O. E. J. baron van Wassenaer A verkreeg 1353 st. Groningen. 5936 Mr. S. van Houten met 2629 van de 3947 st. L Ds. A. Brummelkamp A verkreeg 1318 st. Haarlemmerraeer. 3723 Mr. F. J. M. A. Reekers met 1641 van de 3033 st. K Jhr. J. B. M. van Merlen L verkreeg 1392 st. Hontenisse. 3426 DO.VD E It I) A G O P E I X G. Katwijk. 4039 J. H. Donner met 1942 van de 3408 st. A A. Op de Laak K verkreeg 1466 st. Loosduinen. 3857 Mr. A. H. M. van Berckel met 1355 van de 2706 st. K Mr. H. A. van de Velde A verkreeg 1351 st. Middelburg. 4397 V It IJ A G O P E X I X G. Ommen. 2368 J. van Alphen met 1159 van de 2135 st. A Jhr. E. van Weede van Dijkveld L verkreeg 976 st. Schiedam. 2775 Mr. A. Th. R. C. Baron van der Borch van Verwolde met 1313 van de 2460 st. A Mr. J. G. Gleichman L verkreeg 1147 st. Schoterland. 2926 Mr. M. W. F. Treub met 1114 van de 2033 st. R F. Domela Nieuwenhuis S verkreeg 919 st. Veendam. 2890 Mr. H. Goeman Borgesius met 1333 van de 1940 st L Ds. A. Brummelkamp A verkreeg 607 st. Winschoten. 2998 B. L. Tvdens met 1514 van de 2528 st. R Mr. D. de Ruiter Zijlker L verkreeg 1014 st. Wolvega. 2643 W. M. Houwing met 1191 van de 2110 st L Ds. A. Brummelkamp A verkreeg 919 st. Wijk bij Duurstede 3199 Jhr. Mr. W. H. de Beaufort met 1463 van de 2911 st L Dr. H. J. A. M. Schaepman K verkreeg 1448 st. Zaandam. 3694 W. de Meijier met 1704 van de 2817 st L W. Bax R verkreeg 1113 st. De geplaatste letter achter de namen beduidt dat de leden zijn L liberaal, K katholiek, A anti-revolutionair, R radieaal en S sociaal-democraat. Bij de verkiezing op 9 Juni j.l. werden gekozen 41 liberalen, 21 katholieken en 12 anti-revolutionairen. Snelpersdruk van P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. Bijvoegsel van de Ter ITeusensche Courant. GETAL KIEZERS.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1