A. WilMng. Hulst. ECHTKLEURIG, ZWAAE HEELWOLLEN LAKEN mmmrn?mmm wm DRAP PRINCE OF WALES. Uniforralaken, Laken voor Uitmonstering, Rijtuiglaken. in Voorloopig Bericht. 3 puike jonge Honden, CARBOL-PAPIER, ONTVANGEN: J. de Smidt-Pothoven. Ter Neuzen. (JROOTE CONfECTIE MAGAZIJNEN J. G. SCHURMANN, Specialiteit van goederen naar maat. JONGEH. OVERJASJES, f 1,65, 1,80, 2,30, 3,00, 3,75, 4,50 en 5,50. dito zeer fijn f 2,65, 2,75, 3,25, 3,75, 4,50 en 5,50. RUIME KEUZE IH FIJHE EHGEL.SCHE 4/4 BROEKSTOFFEN. 8/4 T1LBURGSCHE, DUITSCHE en FRANSCHE BUXSKINS, alsook (ijne G1LET (vest) STOFFEN. CASTOREN HEERENHOEDEN, in zwart, donkerbruin, tabak en licht havanna. HAARDEN EN KACHELS, dito KASTOOR- en HERBERGKACHELS KEUKENFORKUIZEH it ^3 2S® $!P2 PERKAMEKTPAPIER GEEN GRIJS HAAR MEER!!! AM'S'TFRDAM, f1,78, 2,40, 2,7b, 3,25, 3,7b en 4,80. u u Handel in Rijtuigen en Landbouwwerktuigen. F. WALRAVEN, VERKRIJGBAAR voor inmaakpoUen en llesschen. N1EUWSTE MODELLEN aan billijke prijzen STOOMBOOTDIEN ST OP DE WESTER SCHELDE. van af 16 tot en met 30 SEPTEMBER 1888. STOOMBOOTDIEN ST OP DE WESTER-SCHELDE. lot en met 15 SEPTEMBER 1888. Middelen van vervoer. Verwonderlijk nieuw artikel voor Heerencostumes in de fijnste dessins 8/4 breed a 52 en 62 cent. Solied en mooiheeft het aanzien van een stof a f 4,—. Vijf el (a 70 cent.) benoodigd voor een Costuum, komt dit op f 2,60 of 3,10. jR i De Deurwaarder A. Hiiineinan, te Ter Xeuzen, zal ten verzoeke van A. DE LEEUW, schoenmaker te Ter Neu- zen, ten zijnen woonhuize in de Nieuwediepstraat C 47, op Donderdag den 13 September 1888, des namiddags 1 ure, in bet openbaar, a contant verkoopen T| JJ als2 Kastjes, 2 Tafels, 12 Stoelen, 1 Spiegel, 1 Kackel met toebehooren, 2 Hang- larnpen, Koper-, Blik—Glas-, Geleierd- en Aardewerk enz. enz. Magazijn van geemailleerde en verlakte EN aan zeer concurreerende prijzen. HUISKACIIELS met platen van af 14,50. Mr. Smid, Ter Aeuzen. Alle jongens van 9 tot en met 17 jaar, die aan dezen wedstrijd willen deelnemen, kunnen zic'n van heden af aanmelden bij een van de ledeu der regelingscommissie. M. EIJKE. J. C. HARTE. P. J. VAN DE SANDE. ,T. STURM. R. WALRAVEN. geschikt om opgeleid te worden voor trek- of karnhonden, bij A. VERMAST te Ter Neuzen. bij P. J. van de Sande te Ter Neuzen waarvan de reuk onschadelijk is voor de gezond- beid; het is uitnemend gescbikt om goederen voor mot en uitslag te bewaren. Prijs per Meter 40 cent, Meter 25 cent en Meter 15 cent. Prijs per Meter 20 cent en Meter 10 cent, De vertegenwoordiger der Firma zal WOENSDAG en DONDERDAG te spreken of te ontbieden zijn in het Hotel van den Heer P. F. Standaert te Ter Neuzen. Eene prachtige keuze in meer dan honderd Keuze in ENGELSCHE en FRANSCHE STOFFEN voor goederen naar maat enz. UREN VAN VERTREK 8,10,nm. 12,30 4,en 6,20 4,30 6,50 Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,- Dagelijks. Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 1,- Van Vlissingen n. Borssele Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Hoedekenskerke Hoedekenskerke u. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissingen Zondag. Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm. 4,30 7,50 4,50 6,vm. 10,30 v 6,20 10,50 vm. 7,30 nm. 2,45 7,50 3,05 vm. 10^30 6,20 10,50 vm. 7,30 nm. 2,45 7,50 3,05 10,30 n 11, 6,n 12,30 6,20 12,50 deu daaropvolgenden 4IAANDAC, UKEN VAN VERTREK Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,10,nm. 12,30 4,en 6,20 Dagelijks. Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 1,- Van Vlissingen n. Borssele H Borssele n. Ter Neuzen TerNeuz. n. Hoedekensk. Hoedekensk. n. TerNeuz. n Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissingen Zondag. Maantlag, Dinsdag, Domlerdag en Vrijdag. 4,30 6,50 Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm 4,30 j vm. 7,30 nm. 2.20 nm. 6,30 7,50 2,40 6,50 7,50 4,50 6,vm. 10,30 6,20 10,50 vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 7,50 2,40 6,50 io,80 u 6,iy 12,30 i/ 4,30 6,20 12,50 4,50 u 6 vm. 10,30 H 4,30 6,20 10,50 4,50 Des ZOXDAGS worden Retourkaarten afgegeven, welke ook geldig zijH voor den daaropvolgeudeu MAAXDAG. De nieuwe LO\- DOX is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt het baar glansrijk en zacbt en verft niet. Prijs 85 cent per flacon en f 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIERte Westdorpe bij Er. DEL- LAERTte IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij E. DIELEMAN. Spoorweg Ter XeuzenMechelen. 6,30 10,05 *5,50 f6,40 6,38 10,12 6,00 6,47 v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Hulst Clinge Aankomst te St. Nicolaas Mechelen Deze trein vervalt des Zondags. t Deze trein rijdt alleen des Zondags. 6,48 10,20 7,08 10,40 7,30 10,58 7,50 11,14 9,40 12,16 6,12 6,34 6,57 7,19 8,30 6,55 7,15 7,35 7,49 8,44 v. Mech. n. St. Nic. en Ter Neuz. 7,02 10,43 6,05 St. Nicolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,55 7,30 Clinge 8,24 12,15 7,48 Hulst 8,48 12,38 8,10 Axel 9,08 1,02 8,30 Sluiskil 9,17 1,10 8,40 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,20 8,50 CORRESPONDENTS v. St. Nic. n. Antw. 8,03 8,40 11,45 3,28 8,12 Antw. n. St. Nic. 7,12 9,15 10,55 2,12 3,50 5,17 6,24. St. Gillis n. Moerbeke 8,19, 12,13 5,01 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 6,57 10,03 1,32 6,26 Mechelen n. Brussel 9,29 12,12 8,45 Brussel n. Mechelen 6,27 10,01 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,11 12,06 6,21 Antwerpen n. Puers 6,55 8,26 4,46 Spoorweg Ter XeuzenGent. 5,20 *8,15 5,29 8,25 v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Sel/aete aankomst aelzaete yertrek Aank. te Gent (kl. stat.) 7,16 te Gent (gr. stat.) 7,30 1,54 6,55 9,48 Deze trein rijdt alleen des Zondags. 5,50 12,20 6,00 12,29 6,03 12,32 6,08 12,37 6,18 12,46 6,25 12,51 6,40 1,08 5,32 5,36 5,45 5,50 6,05 8,28 8,34 8,44 8,50 9,05 v. Gent (gr. stat.) n. Ter Neuzen 8,34 12,15 Gent (kl. stat.) aankomst Selzaete vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aauk. te Ter Neuzen 8,43 12,25 9,13 1,08 9,15 9,25 9,38 9,43 9,48 10,00 1,15 1,26 1,35 1,45 1,50 8,20 8,31 9,04 9,20 9,35 9,43 9,48 9,52 2,00 10,00 CORRESPONDENTS. Selzaete n. Eecloo 6,34 9,16 1,15 6,15 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,42 8,24 12,14 5,09 Selzaete n. Lokereu 6,35 9,18 1,10 6,04 9,15 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,17 8,22 Gent n. Brussel 7,38 8,20 9,40 11,07 12,24 1,54 4,15 4,29 4,45 5,05 8,11 8,26 9,50 Brussel n. Gent 6,20 7,20 7,25 8,00 9,38 11,09 11,55 2,00 3,00 4,47 5,28 5,58 Gent n. Brugge en Ostende 8,35 9,39 11,00 11,10 1,24 4,17 7,00 7,23 9,25 Ostende en Brugge n. Gent 5,30 6,20 7,48 9,07 11,06 11,52 1,57 2,55 5,31 6,08 Stoombootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 1,30 nm. 6,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,40 nm. 4,40 6,50 Wagendienst IlulstWalsoorden. Hulst n. Walsoorden: vm. 4,20 nm. 12,00 Walsoorden n. Hulst: ongeveer nm. 10,00 6,00 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,24 9,35 2,3 5,52 Stoombargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,15 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,8u 4.45 5,30 6,30 7,30 8,30 Vlissingeuvm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 Stoomtram Vlissingen-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 4,55 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 S/.'f 4,15 5,00 5,45 6,30 7,15, S.,fi 8,45 9,30 10,15 c H Middelburg: vm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,4. J nm. 1,15 2,00 2,45 3,30 4,1 5,00 5,45 6,30 7,15 8,00 8,45 9,30 10,15 11,00 Heeren- en Kinderhoeden. t IFt/i? «iV.i V.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 4