ip ij (ft uitvoenng Mr. A. C. B. Thomaes, P. Preplans, 7. Cortvriendt, JULES VOGELVANGER P. DREGMANS, Mr. A. C. B. Thomaes, OLMEN KOPPEN Nledekiezers Handelsberichten. Advertentien. KIEZERS! KIEZERS! 14 dagen uitgesteld. geen voortgang hebben. 25 zware Olmen Koppen. 29 Olmen Koppen. grove RUHRKOLEN Maandag 20 Februari 1888, Lid voor de Provinciale Staten van Zeeland ,,Zeeuwsch-Vlaanderen Ol>. 6' gaat NIET door, VERKOOPING IN LOSSING: Overlijden. 2 Febr. John Paterson, oud 61 j. 7 Febr. Johanna Maria Hamerlinck, oud 2 d., d. van Aloijsius en van Angelina Heijens. 14 Febr. Paulus Johaunes Hamerlinck, oud 9 d., z. van Aloijsius en van Angelina Heijens. 15 Febr. Jacobus Leunis, oud 62 j., echtg. van Janna Hamelink. h U L S T. Huwelijks—voltrekkingen. 1 Febr. Norbertus Johannes Imandt, oud 30 j., weduwn. en Louisa Angelika de Pauw, oud26j.,jd. 8 Febr. Pieter Vereecken, oud 42 j., weduwn. en Maria Cammaart, oud 48 j., wed. Geboorten. 4 Febr. Sophia Maria, d. van Josephus de Zaegher en van Maria During. 6 Febr. Eugenius Petrus Ghislenus, z. van Charles Johannes Burm en van Eugenia Isabella Fricot. 9 Febr. Jacobus Cornelis, z. van Willem Petrus de Kok en van Janna Angenita Boogaart. Overlijden. 5 Febr. Theresia Lossie, oud 78 j., wed. van Alexander Pieters. 6 Febr. Johanna Maria Blommaart, oud 62 j., wed. van Theodorus During. 9 Febr. Anthonius Francisca de Silva, oud 64 j., echtg. van Anthonetta Dominica Ongenae. BOSCHKAPELLE. Geboorten. 1 Febr. Julia, d. van Theodorus Kint en van Maria Cecilia Lambert. GRAAUW, Geboorten. 2 Febr. Josephus, z. van Jacobus Audries Bogaert en van Louisa Blondina Rosier. 3 Febr. Leonie Rosalia, d. van Johannes Josephus Cappendijk en van Paulina Neve. Anna Maria, d. van Desiderius Bouwens en van Phelomina Roelans. 10 Febr. Petrus Jacobus, z. van Servatius de Rijcke en van Judoca Magnus. Overlijden. 2 Febr. Een als levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht van Petrus Lossie en van Rosalia van Dosselaar. Anna Maria de Wilde, oud 1 m., d. van Franciscus en van Apolonia Yerdurmen. HENGSTD1JK. Overlijden. 4 Febr. Dorothea Yinck, oud 71 j., wed. van Jan Francies van den Berghe. 12 Febr. Jacobus de Koning, oud 53 j., echtg. van Johanna Somers. OSSENISSE. Huwelijks-aangiften. 1 Febr. Jan Francies Neve, oud 27 j., jm. en Godaliva Dobbelaar, oud 27 j., jd. Iluwelijks-voltrekkingen. 15 Febr. Jan Francies Neve, oud 27 j., jm. en Godaliva Dobbelaar, oud 27 j-, jd. Geboorten. 9 Febr. Alphonsius, z. van Maria van Bellen. OVERSLAG. Geboorten. 11 Febr. Maria Louisa, d. van Livinus Pollet en van Phrailda Kegels. SAS VAN GENT. Huwelijks—voltrekkingen. 14 Febr. Petrus Franciscus Obrie, oud 26 j., jm. en Leonie Ver- brugge oud 25 j., jd. Geboorten. 7 Febr. Johannes Jacobus, z. van Cornelis Jacobus Dootjes en van Cornelia Bekkens. 16 Febr. Theophil, z. van Petrus Maes en van Maria Louisa van Walle. Overlijden. 7 Febr. Maria Franciska Stubbe, oud 85 j., wed. van Carolus Franciscus Hamelijnck. STOPPELD UK. Overlijden. 13 Febr. Ferdinandus Josephus Lauwers, oud 73 j., weduwn. van Rosalia van Carapen. Jacobus Vermeulen, oud 57 j., echtg. van Dorothea Lossie. WESTDORPE. Geboorten. 2 Febr. Bernardus, z. van Victor de Clercq en van Leonie Maria de Craene. Overlijden. 3 Febr. Cijrillus de Maertelaere, oud 8 m., z. van Petrus en van Dahlia Dumez. 14 Febr. Melania Steel, oud 66 j., wed. van Dominicus Selis. ZAAMSLAG. Geboorten. 2 Febr. Janna Maria, d. van Jacobus Balkenende en van Janna Suzanna Diele- man. 3 Febr. Adriana Janna, d. van Jan Kempe en van Janna Klaassen. 5 Febr. Geertruida, d. van Lourens Florussen en van Maria Faas. 9 Febr. Elizabeth, d. van Adriaau de Pooter en van Maria de Pooter. 10 Febr. Cornelia Adriana, d. van Pieter Dieleman en van Maria Allaart. 13 Febr. Poulina Jozephina, d. van Cornelius Franciscus Michielsen en van Anna Maria Philomena Kouijzer. Overlijden. 5 Febr. Jacobus Dees, oud 13 j., z. van Abraham en van Maria Adriana de Kraker. 6 Febr. Jan de Jonge, oud 89 j., weduwn. van le huw. van Pieternella Ramondt, 2e huw. van Adriana Watteij. 9 Febr. Janna Maria Balkenende, oud 7 d., d. van Jacobus en van Janna Suzanna Dieleman. 12 Febr. Cornelia Adriana Dieleman, oljd 2 d., d. van Pieter en van Maria Allaart. 15 Febr. Adriana Sara Geelhoedt, oud 2 m., d. van Lambertus Johannes en van Maria Tanneke Moes. ZUIDDORPE. Huwelijks—voltrekkingen. 8 Febr. Aloyuis Pollet, oud 26 j., jm en Rosalia Cappendijck, oud 25 j., jd. Lambertus Weterings (van Oosterhout), oud 28 j., jm. en Celina Maria Gijsel, oud 26 j., jd. Geboorten. 14 Febr. Rosalia Maria, d. van 1 etrus Joannes Michiels en van Stephania Belaert. ZEETIJDINfiEN. Van 14 tot en met 16 Febr. zijn in deze haven binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 14 Febr. Eng. stoomb. Uganda, kap. Smith, van Barrow met ruw ijzer. 16 Febr. Eng. stoomb. River Derwent, kap. Richards, van Londen met stukg. Yan 14 tot en met 16 Febr. zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 14 Febr. Belg. stoomb. Prince Philippe, kap. Schumann, naar Valencia met briquets. Eng. stoomb. Ella Constance, kap. Berry, naar Midd- lesbro ledig. Eng. stoomb. Paris, kap. Le Nevue, naar New-Castle ledig. Eng. stoomb. River Lagan, kap. Nash, naar Londen met stukg. 15 Febr. Eng. stoomb. Mabel, kap. Prodham, naar West- Hartlepool ledig. Eng. stoomb. Skyro, kap. Birch, naar New-Castle ledig. 16 Febr. Eng. stoomb. Uganda, kap. Smith, naar Antwerpen ledig. Eng. stoomb. Avocet, kap. Stubbs, naar Liverpool met stukg. In deze haven zijn binnengekomen bestemd voor Gent 14 Febr. Eng. stoomb. Emmanuel, kap. Har- forth, van Bristol met hout. Eng. stoomb. Rosa, kap. Wormald, van Ostende met stukg. Duitsche stoomb. August, kap. Bothe, van Libau met vlas. 15 Febr. Eng. stoomb. Exmoor, kap. Osborne, van Londen ledig. Eng. stoomb. Azalea, kap. Fiffe, van Londen met stukg. 16 Febr. Eng. stoomb. Jessie Emelie, kap. Gerard, van Am sterdam met creosoot (bestemd voor Selzaete). Uit deze haven zijn vertrokken komende van Gent 15 Febr. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lumley, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, naar Goole met stukg. 16 Febr. Eng. stoomb. Rosa, kap. Wormald, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Azalea, kap. Fiffe, naar Londen met stukg. Van 14 tot en met 16 Febr. werden langs de Oostsluizen alhier 37 binnenvaartuigen op en 21 afgeschut. Dordrecht, 16 Februari. KOERS VAX HET GELI). Belgisch per 100 fr. f 47,55 a f 47,60 Engelsch per 12,03 12,04£ Heden overleed onze beminde broeder JOHAN, op den leeftijd van 21 jaar. Middelburg, 14 Februari 1888. J. P. BOUDEWIJNSE. P. BOUDEWIJNSE. C. BOUDEWIJNSE. Eenige en algemeene kennisgeving. *x* Heden overleed ons innig geliefd doch- tertje ADRIANA SARA, in den ouderdom van bijna 3 maanden. L. J. GEELHOEDT. M. T. GEELHOEDT-Moes. Zaamslag, 15 Februari 1888. van de te Ter Xeuzen gevestigde Vereenigingen „In liefde bloeiende." „Neuzens Mannenkoor" en Orkest-Vereeniging „De Volharding." OP in het Ned. Logement. Aanvang te 74 ure precies. Opening locaal te 7 ure. Toegang voor alle leden der drie genoemde Vereenigingen. Bij de verkiezing van een lid der Provinciale Staten, op Dinsdag 21 Februari, wordt u dringend aanbevolen uwe stem uit te brengen op den beer Advocaat en Notaris te Ilontenisse. EENIGE KATHOLIEKE KIEZERS. Wilt ge voor de PROV. STATEN iemand afvaardigen, die flink op de hoogte is met de belangen der landbouwers en evenzeer voor- stander van beschermende rechten als andere candidaten, kiest dan met ons den heer Notaris te Axel. Eenige LANDBOUWERS te Zaamslag. Voor lid van den gemeenteraad te HOEK wordt aan de Kiezers met den meesten aandrang aanbevolen de heer die om zijne onpartijdigheid door elk wordt geacht en bemind. EENIGE KIEZERS. Door de LIBERALE KIESVER- EENIGING VOOR TER NEUZEN EN OMSTREKEN „BURGERPLICHT" te Ter Neuzen, wordt den kiezers als ten zeerste aanbevolen de beer I TE HULST, grondeigenaar en voorzitter van de afdeeling Hulst van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. Het Bestuur, J. STURM, Voorzitter. J. C. IIARTE, Penningmeester. Mr. C. JENTINK. J. L. VAN IJSSELSTEIJN. M. J. VAN VESSEM. A. KOK. C. J. BUWALDA, Secretaris. Door de Roomseh-Katholieke Kiesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict Hontenisse te Hulst is met een- parigheid van stemmen gekozen tot candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal lid der Provinciale Staten van Zeeland en Kantonrechter te Hulst. Hulst, den 16 Februari 1888. Het Bestuur van voornoemde R.-K. Kiesvereeniging, L. J. F. VAN WAESBERGHE, Wethouder te Hulst, Voorzitter. C. FASSAERT, Wethouder te Hontenisse, eerste Onder-Voorzitter. J. G. P. TIMANS, Gemeente—Secretaris te 's Heerenhoek, tweede Onder—Voorzitter. J. VAN BEKKEM te Lamswaarde, Raadslid te Hontenisse, j P. A. BAART, Gemeente-Secretaris te Graauw, I A. VAN DER PLUIJM Kz., Raadslid te St. Jan Steen, Bestuursleden. M. G. VERBEEK, Raadslid te Hoedekenskerke, 1 ALPH. MOERDIJK, Gemeente-Secretaris te Zuiddorpe, j H. L. J. MAERTENS te Hulst, Secretaris-Penningmeester. Bij de verkiezing voor een lid der PROV. STATEN op Dinsdag 21 Febr. a. s. heeft boven- genoeinde kiesvereeniging tot candidaat gesteld, den heer Notaris te Axel, die om zijne practische bekwaamheid en be- kendheid met plaatselijke toestanden in het district den kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen. HET BESTUUR. Kiest als lid voor de Tweede Kamer een man, bekend met de behoeften van het 4e en 5e district, iemand die onafhankelijk is, die er zelf belang bij heeft dat handel en nijverheid bloeie in onze streek, die durft en kan spreken en ons daardoor goed vertegenwoordigen kan, die ook in het 4e district den eersten stoot heeft gegeven aan het tot stand komen van den tram BreskensMaldeghem; als zoodanig bevelen wij met den meesten aandrang aan den heer te Ter Neuzen. EENIGE LIBERALE KIEZERS. Nederlandsche Protectionistische Landbouw vereeniging. De kiezers voor leden van Provinciale Staten, al of niet leden der N. P. L. V. worden dringend verzocht Dinsdag 21 Februari hun stem uit te brengen op Advocaat en Notaris te Hontenisse, als voorstauder van beschermende rechten op den invoer van vreemde granen. De afgevaardigde voor Zeeland, F. HOMBACH. De verkooping van het Hofsteedjc en het Roerend Goed van P1 VER- POORTE te Ter Neuzen en consorten, wordt Notaris FERCKEN. De verkooping van het Woonhuis, bewoond door J. F. DE POORTER, te Ter Neuzen, zal Notaris FERCKEN. fHHgf* De VEILING van het perceel van C. VAN DER PEIJL Gz., aan den Pelmolenweg alhier, bepaald op 22 Februari 1888, zijnde het perceel uit de hand verkocht. Notaris DR0NKERS. Ossenisse en op den Plattendijk. Op Donderdag den 1 Maart 1888, zal de Deurwaarder P. II. de Bidder, te Ilulst. ten ver- zoeke van de heeren Gebroeders BAARS, op de hofstede van den heer Rosseel, te Ossenisse, publiek verkoopen En op den Plattendijk, gemeente Ilengstdijk, Te vergaderen 's morgens om 10 uren op de hofstede van gemelden heer Rosseel, te Ossenisse. De koopers voorzien zich van medekoopers. UITSLAG der VERLOTING van twee Varkens: le prijs 227 2e prijs 322. M. JANSEN, Ter Neuzen (Sluiskil). tot WOENSDAGAVOND schipper Leeggangers, met een lading puike voor rekeuing van D. IIE WITTE, te Ter Neuzen. Tar we ging by goeden aanvoer voor dezelfde prijzen van de hand. Puike Zeeuwsche en Vlaarasche Tarwe f 6,60 a f 6,80 mindere f 6,20 a f 6,50. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche 4,70 a f 5,20. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter J 5,00 a f 5,50, Overmaasche 4,20 a f 4.60, Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 4,20 a f 4,80. Haver dunne f 2,30 a f 3,00. Paardeboonen f 5,10 a f 5,70. Duiveboonen f 6,00 a f 6,50. Witteboonen f 11,00 a f 13,00. Bruineboonen 9,00 a 10,00. Erwten 6,50 a 7,00. Voeder 5,70 a f 6,00. Koolzaad f 9,00 a f 9,50. Lijnzaad zaai f 10,00 a 10,50. Mr. F. J. F, M. WALTER, VAN TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 3