HOOGE ZIJDE\, TRICOT JAQUETTEN Geweefde *m mmm* TVANGZN: FANTASIE- EN KINDERHOEDEN. HEEREN- EN KINDERCOSTUMES Ondergoederen enz. enz. Sjm ham E fiBNHANTEG TRICOT DAMES JAQUETTEN. 3^!35!J!BI3!12;IiS!lfF32j3 l)E NIEUWSTE MODELLEN A L S M E D E Geen grijs haar meerDORSCHMACHINES. Aan H.H. verSniikers van Wapsieer Onpveer 200 zware, jave rechtstaminlp OLMENBOOMEN (zacMe Olmen) bij C. P. DE BOCK te Sas van Gent: A '5732.3333*?3 332.3®a ^©0^ 0J^23!!30 3!S1 VOLGENS DE NIEUWSTE MODE, TE KOOP: 8TOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. TE KOOP DRAINEERBUIZEN DAK- M VORSTPA^liM Middelen van vervoer. VP Onderstaande Firma's verzenden op aanvrage Prijscouranten, Gc'illustreerde Catalogi of Prijsopgaven. Asphaltpapierfabrikanten. H. E. Onderwater Co. Assuradeuren. Brand-, Zee-, Transport- en Levensverzekering. Boonen Vriesendorp. Bierbrouwers. Bosch van Epenhuijseu. Biudrotting-handel en wasscherij. Hidde Nijland. Boekdrukkers. H. R. van Elk. A. van der Hoeven. Borstelfabrikant en Groothandelaar in Sponzen en Zeemleer. N. Reus Pzn. Cargadoors en Expediteurs. van der Horst van Lil de Jonge. Keijser Co. Gerard Mauritz. Commissionnairs in Ilont. Boonen van Hoogstraten Zoon. Jacob Yriesendorp Zonen. Bisfillateurs en Likeurstokers. Dirk Strays Zn. H. C. Wyers. dak- H. de long Co. H. Kroes Co. Fabrikant in Lakken, Vernissen, Droogerijen en Verwwaren. Eirma J. Krim. Fabriek van Gebogeu Glas, Glasverzilvering, StoomglasslijperijGlazen pannen, enz J. J. B. J. Bouvy. Fabr. van Landbouwwerktuigen en Yzerwerken. Veth Co. Fabriek van Toestellen voor Gasfalirieken en Gasverbruik. G. Heeley. Fabriek v. Gegalv. Yzeren Gebonwen, Losanges, Dakbedekkingen, Zijbekleedingen enz. Galvanisering op Loon, van der Linden Co. Haudelaars in Koftie, Thee, Tabak en Kruidenierswaren. van den Anker &Verbroek. C. van den Broek. Simon van Brakel Zoon. Ilandelaar in Kofbe en Thee. Nicolaas Bonten. Haudelaars in Olie en Petroleum, Fagot Masion. Haudelaars in Jfolensteenen, Slijpsteenen, Teer, Steenkolen en Turf briquets. Klovert Co. Ilandelaars in Plaat- en Stafijzer. Wed. A. Brand Dzn. Jakob van Wageningen. Willem Kolkman. Haudelaars in Yzerwaren. M. C. Lebret. v. d. Horst Hesselink. Haudelaars in Duigen. Kevser Co. Ilandelaar in Ankers, Kettingen en Aannemersbenoodigdbeden Leendert van Duren. Hontliandelaars met Stoomzagerij. van Dorsser Co. E. A. van der Linden. Kuyl van Gijn. Kassiers en Commission-airs in Fffecten. Hoogstraten Hoffen. Mr. E. N. Sickenga. Otto de Kat Zoon. van Vlotenfe vanderElst. deRidder&vanderSande. Simon Zadoks Zoon. Kooplieden en Commiss. in Fruit, Teenen, Biezen, Hoepen en ingemaakte Goederen. G. van Heck Zonen. Loodfabriek, Perserij van looden CompositiebuizenDepot van Luiksch Zink. de Joncheere Zoon. Loodwitfabrikant. Jan Hordijk. LevensverzekeringmaatSchappij „Dordrecbt" Hakelaar in Margarine en (Mien. A. van der Linden. Hasten- en Blokmaker. M. Gips Pzn. Hetaalwarenfabrikanten. Gebr. Bouman. van der Gijp de Iongb Macbinen- en Stoomketelfabrikanten. van Dorsser Terhorst. H. J. Koopman. C. Gips Zonen. Rijststijfselfabriek. H. F. Onderwater Co. Sigarenfabrikanten. H. P. van Braambeek Co. Stoommarmerzagers, enz. A. Singels Azn. A. P. Schote,. Stoomtimmerfabriekanten, Parketvloeren, Houten bestratingen, Gebouwen, enz. F. A. van der Linden. Stoomolieslagers. van Nievervaart, Heytink j L. Vliegenthart. Co. I Stooinrijstinolen. Alle soorten van Bijst en Rijstemeel. Hendrik Yliegentkart. Zwijndrecht. Stoomtrasmolenaars. H. F. Onderwater Co. Touwslager. W. J. de Yoogd. Verzekering tegen Brand, enz. voor Industrieele risico. J. J. B. J. Bouvy. Wijnkoopers. J. van Jan de Koningh Zoon. Lacoste van der Veer. Zeepfabrikanten. de Joncbeere, den Bandt Co. Oldenborgb Zonen. Colombijn Boers. Het Bestuur van de Vereeniging ter bevordering van den Handel, enz., te Dordrecht, verstrekt op aanvrage inlicbtingen en neemt Prijs- couranten en monsters in ontvang ten dienste van bare leden. H. van der SANDE Gzn., Secretaris, K O O JP T do nieuwe LONDON, de beste der jiarfume- rien om bet grijze haar zijne natuuTlijke kleur terug te geven. Prijs f 1,50 per flacon bij JULES BAVILRE coiffeur te Ter JVeuzen; E. A. KRUIJSSE te Axel; J. W. WABNIEB te Hulst; Fa. DEL- LAERT te Westdorpe; L. J. BEVIN te IJzen- dijke en A. MOERDIJK te Zuiddorpe. wordt bericht, dat ik niemand belast heb zulks voor mij te verkoopen. Ik verkoop WAGEVSMEEIt van de allerbeste kwaliteit en aan lage prijzen, in vaatjes van en in kistjes van 5, 2 en 1 Kilo. R. PLATTEEUW. Wijk C 86 te Ter Neuzen. De RECHTSTROO-DORSCHMACHINF van D. DEN DEKKER, te Almkeik bij Gorincbem, behaalde den eersten prijs op de tentoonstelling te Amsterdam. Vraag prijzen en teekeningen. Koop geen namaak. en Populieren-boomen, op stam. Inlichtingen zijn te bekomen bij den beer VAN CITTERS, te Middelburg. Uren van vertrek gednrende de maanden September en October, I Van Vlissingen naar Breskens, vm. 6,8,nm. *1,en 3,30. Dagelijks. n Breskens mar Vlissingen, 6,30 8,30 1,30 4,—. Zoo noodig zal de stoomboot tot uiterlijk 3 uur wachten op den trein welke ten 13,37 moet aankomen. Van Vlissingen naar Borssele n Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele y Borssele naar Vlissingen ZO.MIAGS worden retourkaarten Zondag, IMnsdag. Donderdag en Vrijdag. Maaudag, YVoensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm. 2,45 3,15 y 6,vm. 10,30 6,30 y 11, afgegeven alleen geldig vm. 7,30 nm. 10,30 6,midd. 6,30 nm. voor dim dag. 2,45 3,15 12,- 12,30 met en zonder RINGEN, als ook in soort. 5 jaren gewaarborgd tegen doordrup en alles van de beste kwaliteit vervaardigd, aan zeer voordeelige prijzen. Spoorweg Ter YeuzenMechelen. v.TerNeuz.n.St.Nic. enMech.6,30 10,05 12,80 6,10 Sluiskil 6,38 10,12 12,45 6,17 Axel 6,48 10,20 1,10 6,25 Hulst 7,08 10,40 1,40 6,48 Clinge 7,30 10,58 2,10 7,00 Aankomst te St. Nicolaas 7,50 11,15 2,40 7,19 Mecbelen 9,40 12,27 4,18 8.30 v. Mech.n.St. Nic. enTerNeuz. 6,53 10,40 1,47 6,10 St. Nicolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,55 8,20 7,30 Clinge 8,24 12,14 4,00 7,48 Hulst 8,48 12,38 4,30 8,10 Axel 9,08 1,00 4,55 8,30 Sluiskil 9,17 1,08 5,10 8,40 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,15 5,20 8,50 CORRESPONDENT^], v. St.Nic. n. Antw. 8,03 8,40 10,05 11,45 3,14 6,11 8,12 Antw. n. St. Nic. 7,12 8,52 10,55 2,05 3,45 5,13 6,33. St.Gillisn. Moerbeke 8,15, 12,07 4,50 7,40 Moerbeke n. St.Gillis 6,55 10,03 1,40 6,30 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 6,00 12,40 5,30 Sluiskil 6,08 12,47 5,88 Sluiskil (brag) 6,10 12,50 5,40 Philippine 6,15 1,56 5,45 Sas van Gent 6,20 1,04 5,50 o aankomst 6,27 1,09 6,00 e'zaete yertrek 6)40 1,25 6,08 Aauk. te Gent (kl. station) 7,13 te Gent (gr. station) 7,25 2,15 6,56 v. Gent (gr. stat.) n. Ter Neuzen 8,34 12,15 8,13 Gent (kl. stat.) 8,43 12,25 8,25 aankomst 9,18 1,08 9,03 oelzaete yertrek 9)15 1,15 9,15 v. Sas van Gent 9,25 1,20 9,22 Philippine 9,38 1,35 9,30 Sluiskil (brag) 9,43 1,45 9,82 Sluiskil 9,48 1,50 9,35 Aauk. te Ter Neuzen 10,00 2,00 10,00 CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,39 9,16 1,15 6,10 Eecloo n. Selzaete 5,89 8,29 12,19 5,16 Selzaete n. Lokeren 9,15 1,10 6,11 Lokeren n. Selzaete 5,50 7,42 12,15 5,26 Gentn. Brussel 7,39 8,21 9,43 11,06 12,311,55 4,04 4,15 4,39 5,05 7,12 8,11 8,23 9,45. Brussel n. Gent 5,19 6,20 7,15 7,31 9,00 11,08 11,55 12,19 1,56 3,00 4,43 5,20 5,55 Gent n. Brugge en Ostende 8,35 9,41 10,22 1,28 3,27 4,14 6,37 7,23 Ostende en Brugge n. Gent 3,30 6,04 6,19 9,03 11,12 11,54 2,43 5,27 6,05 Stoombootdienst WnlsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 nm. 1,50 6,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,40 nm. 5,00 6,45 Spoorweg VlissingenRoosendaal v. Vlssingen n. Roosendaal 5,50 6,50 7,20 9,30 2,07 5,10 7,20 Stoomtram VlissingenMiddelburg. v. Middelburg: vm. 5,15 6,30 8,40 10,10 11,00 midd. 12,00 11m. 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,3011,00 Vlissingen: vm. 5,50 8,00 9,30 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,45 10,15 Stoombargedienst tusscben Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,30 8,00 9,20 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,20 2,30 8,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,80 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 o de goedkoop- door dc bil- bavengelden; voorSchepen I ligt voor 157vanWeaelJ Dste over- /"~V ladings- pleats van W"k Neder- R\ land tus- m schen de zee ^>1 en [het Bin- H M nen- ITWV Hike A A pakhuis- II ruimte B en kaai- H B hnur.alsme-11 dc lage of, 1 op stroom B lossende- gr de kortste H B waterweg HJr tnsschen B Brouwers- haven en BJ den Rijn met een water- tot 6H| decimeters |jgi, diepgang; B met han- rJTlU delskaden i welke aan het Spoor- wegnet watervervoer ISOkm.nader bijden Rijn B of Maaa dan Antwerpen; ljvoor Spoor-Ivervoer 140 km. 158 van Nij-megen, 106 |.|,van ArnhemJLF Directe ver- JR. Biding na»r _BL^de meestege- ^^meenten vanJB._B. Nederland ladings- pakhuis- waterweg decimeters 130km.nader megen, 106 plaats van ruimte tnsschen diepgang; i bijden Rijn Ivan Arnhem j Neder- en kaal Brouwers- met han- of Maas dan Directe ver- land tus- huur,alsme- haven en delskuden Antwerpen; binding nasr j schen de zee dc lage of, den Rijn welke aan I voor Spoor- de mecste ge- I en [het Bin-"] op stroom met een het S poor- Iyer voer 140 Imecnten van! nen- lossende,- water- wegnet km. Nederland land vrijgestelde stand verbonden van Venlo, p. Stoomboot

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 4