De Watersnood Babys „De dokters hadden hun handen vol aan de slachtoffers en geen tijd voor mijn moeder" „Het water sijpelde al door de dijk, toen mijn ouders met mij het huis verlieten" ffawtté/Qpmê „Mijn ouders hadden niets van die ramp gemerkt" „In het ziekenhuis had de dokter de modder nog aan z'n schoenen en kleren" „Die zaterdagnacht van 31 januari op 1 februari stormde het verschrikkelijk in Driewegen," vertelt Janny Verma- re. „Verscheidene keren al had een open vrachtwagen mannen uit ons dorp naar de dijk gebracht, die gingen helpen om daar zandzakken te willen. Die zandzakken werden ter verstevi ging op de dijken gelegd. En op die manier hoopte men een grote dijk doorbraak te kunnen voorkomen. Diezelfde nacht, de nacht van de ramp dus, ben ik om twee uur gebo ren. Bij mijn opa en oma in huis, waar mijn ouders sinds hun huwelijk woonden. Terwijl het water maar bleef stijgen en stijgen. En toen mijn vader die ochtend tegen half vier weer ging helpen op de dijk, kon zijn vrachtwagen daar al niet eens meer keren. Achteruit moest hij te rugrijden naar ons dorp. In de loop van de morgen stroomden veel vlak bij gelegen sloten al over. En op een gegeven moment stond het water zelfs tot achter de dijken om mijn ge boortehuis. Het water sijpelde al door de dijk, toen mijn ouders besloten om het huis maar te verlaten. Voor alle ze kerheid. De baas van mijn vader bood ons meteen onderdak aan. En zo zijn mijn moeder en ik toen met de dorps taxi naar de familie Korstanje ge bracht. Na tien dagen was alle gevaar geweken en konden we terug naar het huis van mijn opa en oma. Gelukkig hadden de dijken het water tóch te gengehouden en was er niets met mijn geboortehuis gebeurd." Tegen de tijd dat, op 1 februari, Chris Hartoog geboren moest wor den, had iedereen op Yerseke de han den vol aan de slachtoffers van de watersnoodramp. Chris: „Yerseke zelf stond droog, maar daar omheen stond alles onder water. Alle vissers schepen waren dan ook uitgevaren om mensen te redden en ook de dok ters waren allemaal op pad om de vele gewonden te helpen. Je begrijpt dat geen enkele dokter op dat moment zat te wachten op een be valling. Vandaar, dat mijn vader en moeder die zondagmorgen met de auto naar het ziekenhuis in Goes zijn gereden. En daar ben ik toen s avonds om zeven uur geboren. Tien dagen later mochten mijn moe der en ik weer naar huis. Inmiddels was de grootste drukte op Yerseke voorbij en had onze huisarts weer alle tijd voor mijn moeder en al zijn an dere patiënten." Ook in Nieuwdorp stormde het die zaterdagnacht harder dan ooit. Maar de heer en mevrouw Kopmels merk ten niets van de ramp, die zich op dat moment in grote delen van Zeeland voltrok. Geen wonder eigenlijk, want de hele nacht was het in huize Kop mels een drukte van belang geweest. Met als hoogtepunt 's morgens om zes uur de geboorte van Hannie. Hannie: „Mijn vader hoorde pas voor het eerst van de ramp, toen hij die morgen bij mijn grootouders kwam. Verder zijn er, volgens mijn moeder, die dag nog mensen aan de deur ge weest. Die kwamen vragen of mijn vader kon helpen met het verzwaren van de dijken. Maar toen ze onze kraamverzorgster zagen zijn ze maar gauw verder gegaan. Voor onze huis arts ben ik trouwens altijd „het ram penkindje" gebleven." Zaterdag 31 januari leek het er bij de familie Van den Broeke in Souburg even op, dat Joke zich al aankondig de. Ieaereen was in rep en roer. Zus ter Brasser was er zelfs al om voor moeder en kind te zorgen, maar he laas liet de geboorte nog even op zich wachten. Joke: „Het werd zaterdagmiddag, za terdagavond, zaterdagnacht en nog steeds was ik niet geboren. De span ning was thuis natuurlijk te snijden. En ze hadden er helemaal geen erg in, dat het buiten zo hard stormde. Mid den in de nacht hoorde iedereen ech ter wél de klokken luiden. En mijn tante Zoetje, die bij ons zou bakeren, naar buiten om te vragen of er soms brand was. Nee, zeiden de mensen op straat, de dijken zijn doorgebroken en

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | 1983 | | pagina 3