Nr. 5 - 4 februari 1983 - losse verkoop: f 2,25 - bij abonnement: f 1,90 per week. Spanje ptas. 200. Canar. Eil. ptas. 220. Portugal Esc. 117,50. Italië Lire 2300. Griekenland drs. 160. Oostenrijk ó.s 30.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | 1983 | | pagina 1