VRIJDAG 1 FEBRUARI - 8.20 UUR - NTS 1 februari 1953 de nacht van het Nog onwetend van de omvang van de catastrofe schreeuwden zondagochtend 1 februari nu tien jaar geleden de koppen van de extra krante edities het wrede nieuws de wereld in: Watersnood in Zeeland. De Zuidhollandse eilanden verdrinken... De „Ramp 1953" was begonnen. Het radionieuws van acht uur 's ochtends had nog maar schuchter melding gemaakt van enkele overstromingen en dijkdoorbraken. De werkelijke omvang van de ramp was nog niet tot sluimerend Nederland doorge drongen. Ook niet tot de krantemensen die 's nachts uit hun bed werden gebeldvoor een over stroming. Er was geen nieuws uit Schouwen en uit Tholen. Dordrecht stond onder water, de Alblasserwaard was volgelopen en legers ratten waren uit de Rotterdamse kelders verjaagd en de straat op gedreven door het stijgende water. Dat wist men. Maar de boeren die met vrouw en kinderen de nacht hadden getrotseerd op de daken van hun Zeeuwse hofsteden, streden hun doodsstrijd in alle

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - tijdschriften | 1963 | | pagina 2