De bijna ideale krachtbron et Wim de Skoda in De nieuwe GDi-motor erste nbeurs or de sument Peugeot 406 Coupé fraai en goed afgewerkt De zondebok van BMW SURPLUS Proeven Lovend Mitsubishi zet direct ingespoten benzinemotor in Carisma piesel-achtig Directe benzine-inspuiting (GDI) Verticaal inlaat- kanaal (a) zorgt voor optimale luchtvulling. Tijdens compressie-slag wordt benzine onder hoge druk geïnjecteerd. De uithol ling in de zuiger zorgt voor een goede verbranding. Benzine- injector Conventionele benzine/ Otto-motor. Benzine komt tegelijk met de lucht in de verbrandings kamer. Lucht Benzine/lucht- verhouding 1:50 (arm brandstof mengsel) Benzine/ luchtver- houding 1:15 De GDI-motor maakt gebruik van een 'arm' brandstofmengsel (veel lucht, weinig brandstof) waardoor de motor zuinig en krachtig is. Doordat de verbrandingstempe- ratuur hoog is komen er echter schadelijke stikstofverbindingen vrij. Deze worden met een speciale katalysator geneutraliseerd. De direct ingespoten motor produceert ook meer lawaai, waardoor er extra moet worden geïsoleerd. Meer afzet AUTONIEUWS KORT Sportieve Honda Integra Sterkere motor Peugeot Boek over brommertechniek K 1200 RS overschrijdt 100 pk-limiet Begrenzen Katalysatoren Autobedrijf Mart Riittchen SEPTEMBER 1997 consument die belangstel ijn, komt er voor het eerst irs. er wel tal van wijnbijeei ïiseerd, maar die hadden inslag met het doel bepai n of meerdere importeurs' waren slechts opgezet voi eestal vertegenwoordigei en de pers. in Boskoop wordt nu vt met maandag 6 oktober i iden, die voor iedereen toi vaar de organisatie een ol tie garandeert. ior een brede opzet. De bi iet evenement iedereen zt vel de liefhebber-zondei lyist en ook zij die beroeps, andere manier bij wijn zij ezoeker kan zich laten mes bis langs tal van wijnlandei :oals Frankrijk, Spanje, lts maar ook langs de nieuw i in Zuid-Afrika, Chil '-Zeeland of Uruguay. Ooi VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1997 |Een plaatje van een auto Het streven is om niet mii derlandse wijnproducentei halen. Daar horen ook di itere bij waarvan je de wij .nt kopen: de domeinen is van Stokkom in Made van Hugo Hulst in Maasl totale expositie-oppervlal ■kante meter is voor Nedei ite meter gereserveerd. Is op deze beurs zijn zo ings lellijk duidelijk is om well gaat. Dat gebeurt via decs nen en planten, met gastrs :ubilair, met muziek, ms dere cultuur gebonden els land zal ook het in Nedei wijnbureau aanwezig zijl enteert tevens producent om zich zelfstandig op de: teren. De grotere producei .en rondom de landenpa het drieëenfieidsprincipj uct van drie factoren, zo la; eten, het land van herkomi n de druif en de toewijdii er. Daar zou je nog twee ai nnen voegen, de grondsooi Dat allemaal zal in Boskooj en zijn te proeven. Voorwi iok meteen te koop. Maan ip de eerste plaats ggn.objesj ibron zijn, de bezoeker dij ken met de wereld, van facetten. Zo kun je ook mj zogeheten Tour de Salo m voorts lezingen gehoudej - en videopresentaties .r zowel beginners als gevoj kunnen nemen. Alle actir ;ekozen, dat elke geïntere mee kan doen. Wijnkenn al niet nodig, jken aparte stands die pd r druivenras zijn ingerichl i is het leuk om te weten, df ïomenteel beste ChardonM een Canadese wijn van ha deel uitmaakt van het aaj mgsprijs is alles inbegrepe verijen. Er worden zo'n 50j acht. De laatste dag van i veerd voor vakhandel en ha koop, Italiëlaan 4, vlak bij NS- en I 10 van 11 tot 20 uur, za.4 enzo.> uur, ma. 6-10 niet voor publiek, soon, 65 plus 10, kinderen tot i igeleid door volwassene. Tel. U4J- Lvan der Steen Leot 406 Coupe is een plaatje. Het L meisje van de klas. Van voren, Lij en van achter. Ruiten zonder Lgen, dat staat exclusief. Wie de Ling naar voren klapt ziet tot zijn jng dat de hele stoel automatisch .gil naar voren beweegt en bij het topen geruisloos in de goede i terugschuift. Bij het openen van zakken de ruiten iets uit de ,„6V rubbers; als de deur in het ,aat sluiten ze automatisch. Zijde- j üs er een titel 'Mooiste auto van bestond kon hij wat mij betreft [fc Peugeot 406 Coupé, ij Coupé wordt een heel gewilde au- ieot is deze maand gestart met de rvan de opvallende auto, die door rina in Turijn gestileerd én gepro- wordt. Dit jaar worden er 250 „herland geleverd. Zonder dat er bar een meter in gereden was ver- jie Utrechtse importeur er al een tig. En de Coupé kost toch amenlijke creatie van Peugeot en Ifarina werd vorig najaar in Parijs lid. De reacties waren zeldzaam a en lovend, vooral over het uiter- |De auto wordt geleverd met een 5 pk motor of een 3.0 V6 met 194 406 wordt standaard uit liet abs, lichtmetalen velgen en De Coupé met 3.0 liter (bron kost 82.000,-. Het topmo- !l lederen bekleding en uitgebreide [installatie, komt op een trotse itreedt in het strijdperk met au- [de Lancia Kappa Coupé, de Volvo de Mercedes CLK. De Peugeot llliter motor weegt 1433 kilo en is prmoed zwaar. De auto stuurt 5 heel erg strak en hij blijft on- 1 omstandigheden heel com- De 406 Coupé wordt in kleine aantallen gebouwd door de Italiaanse stylist Pininfarina. FOTO VAN ASSENDELFT fortabel. Het stuurgedrag blijft heel lang neutraal en de krachtige motor laat heel duidelijk merken dat de 406 op de voor wielen aangedreven wordt. Overhellen in de bocht wordt keurig binnen de perken gehouden. Ook qua remmen zit het met deze Franse Coupé wel snor. Binnenin heeft Pininfarina zich niet al te erg uitgeleefd, zodat er een voorname, fijn aandoende inrichting overblijft. De ze 406 is werkelijk een smaakvolle auto, zonder irritante bijgeluiden van wind, banden of motor, een fijne bediening, een comfortabele zitplaats en goede stoelen, ook achterin zelfs. Opvallend is trouwens de goede afwerking van deze auto. in der Steen dieselmotoren i de orde van de dag. In diesels zuiniger en t te maken verdwijnt de Voorkamer-diesel' van fel. Maar er zijn ook ben- l'Otto-motoren met directe pfinjectie. shi bijt de spits af met de i gemaakte Carisma GDI ie Direct Inginition). De r motor die met indirecte 415 pk levert, brengt het li tot 126 pk. De Carisma [vanaf oktober ca. 800 gui lder dan de gewone Ca- die ƒ41.990,- kost. importeur geeft dat ex iterug aan de klant, want aldus Boudewijn Finson jlsubishi Nederland, zeker |iat de overheid de GDI jaar subsidieert omdat minstens 10 procent 'draait dan zijn soortge- p™, sinds een paar maan- jNederland vertegenwoor- F een fabrieksimporteur, g op van de nieuwe mo- e motor niet echt vermo- I te leveren verloopt het isteem heel anders dan 11. Dan wordt het net een Fa zuigers comprimeren ■lucht en juist vóór het figsmoment spuiten de fi brandstof rechtstreeks frtirandingsruimte. De in «imaakte GDI-motor heeft I® een zuiger met een fle erin en het inlaatka- naai staat praktisch loodrecht boven op de cilinder. De GDI imi teert dus het principe van een dieselmotor, die inderdaad een veel hoger rendement heeft dan de benzinemotor. De Mitsubishi GDI, op termijn wil het merk trouwens al zijn au to's met dit type benzinemotor uitrusten, zal dus aanzienlijk zui niger zijn dan de conventionele benzinemotoren. Maar dan wordt er wel discipline gevraagd van de bestuurder. In principe hetzelfde verhaal als dat van de arm meng sel-motor, o.a. gepropageerd door Toyota. Wie niet omzichtig met het gaspedaal kan omgaan, merkt Graphic Julius Wintermans er hoegenaamd niks van aan de pomp. Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor, geloofde al in een benzinemotor met directe in jectie, maar het werd een diesel. Mercedes pakte de draad weer op in de jaren vijftig, maar kostenen technische problemen drukten die motor in de vergetelheid. Mitsubishi is er nu in geslaagd de benzine niet vóór de inlaatklep in het inlaatkanaal te spuiten, maar daarna. Rechtstreeks en onder hoge druk de cilinder in dus. Dat verhoogt de prestaties en verlaagt het verbruik omdat de verbran ding veel gecontroleerder ver loopt. In plaats van benzine vermengd met lucht aan te zuigen, wordt de brandstof pas ingespoten als de zuiger bijna op het hoogste punt is: op het juiste tijdstip en op de juiste plek. Dat gebeurt overigens niet als de motor zijn topvermo- gen moet leveren. En juist dat maakt de nieuwe GDI nog niet de ideale Ottomotor. Maar het is een forse stap vooruit. Zeker voor chauffeurs die gevoel in hun rechtervoet hebben. Juist zij zul len aanmerkelijk zuiniger rijden. Mitsubishi Nederland moet van de fabriek veel meer Carisma's afzetten dan tot op heden het ge val is. De verkopen zullen in Ne derland dit jaar uitkomen op 7.700, maar dat moeten er min stens 10.000 worden. In Born worden volgend jaar 100.000 Ca risma's in elkaar gezet. In 1996 waren er dat slechts 33.000. Ook de Volvo's S/V40, die in Born ge maakt worden, worden volgend jaar uitgerust met de GDI-motor, die volgens de fabrikant ook nog eens 35 procent minder kooldi oxide en veel minder stikstof uit stoot. lvan Alebeek fS hebben autofabrikanten vrouwelijk Ke ruikt om hun nieuwste modellen aan de reclames maar vooral op auto- liiwmV1^*ni's en badpakken met dozijnen "'et om de aandacht te trekken van het die platte reclame-combinatie van 1P|,! een einde gekomen. De autoboeren pn u®fnwoordig op zaken als veiligheid, uit- Imir- UWbaar^eid. k1 de bijbehorende re- >eien vooral trendy koppels en jonge ge- i komt Skoda ineens met een bijna-blote _fe nm motor^aP' Wim heet-ie en hij moet ie]j i v wouwen van Nederland in een gele ('slechts 22.995') te krijgen. In lardpi 3 (onder andere Viva> EUe en L JT* Wlm over twee pagina's de po leen nr e£f°et;' dat 's n°g alles: da- Is on o 06 maken in deze gele bolide, ma- ■ze 6 o,aVO e uitmet Wim. laar H Ju1 nU eebt dat heel vrouwelijk Ne- le na ,Trom spurt om een ritie te ma- Skoda NSandlaHetVerk00pleider hinnno to n "Het 1S een campagne g- We willen de tongen los krijgen. Er zullen best wel negatieve reacties komen op deze ad vertentie maar dat maakt mij niet uit. Als er maar over ons gepraat wordt." Voor autoliefhebbers is Skoda (net als Lada overi gens) een merk waar meestal wat lacherig over ge daan wordt. Een goedkope auto maar niemand die er in wil rijden, zoiets. Bij de promotie van de Octavia, het nieuwste en zeer complete model, rekent Skoda daar overigens met bewonderenswaardig gevoel voor zelfspot mee af. Naast een serie oude Skoda-koek- blikken staat de Octavia te pronken met daaronder een simpel regeltje 'genoeg gelachen'. Dat is reclame met lef. Om te voorkomen dat alle aandacht nu uitgaat naar de Octavia is Wim van stal gehaald. Bij de fabriek zijn honderd gele Yellix'en besteld en Pool twijfelt er niet aan dat die verkocht zullen worden. Aan vrou wen, want daar mikt Skoda op. „Als vrouwen al aan ons denken, hebben ze een plompe en lelijke auto voor ogen. Dat is ons grootste euvel," aldus Pool. „Maar met deze auto laten we zien dat we een vlotte wagen hebben in een leuk kleurtje." Mét centrale deurvergrendeling, derde remlicht, getint glas en 'trendy vloermatten'. Vorig jaar verkocht Skoda zo'n duizend auto's in Ne derland. Voor dit jaar mikt Pool op zo'n 1700 auto's, met dank aan de Octavia en Wim. De hypersportieve Integra Type R, waarmee Honda de herin nering aan Sportiviteit levend wil houden. Hij wordt pas begin 1998 in Europa geleverd, maar Honda kon digt alvast de komst van de Integra Type R aan, een nieuwe licht gewicht sportauto. De Japanse fabrikant, bekend vanwege de grote dosis verfijnde techniek in motoren en ophangsystemen, gaat de Type R in kleine aantallen maken. De Integra wordt dus een zogenaamd niche model, een auto vcoor een klein gaatje in de markt. De auto wordt aangedreven door een 1.8 liter motor met de mo dernste technieken. Dat komt ook tot uiting in het vermogen van 190 pk. De krachtbron levert een enorm specifiek vermogen, en dat zonder turbo. De auto heeft een verlaagd onderstel en de specificaties wijzen uitsluitend in de richting van opwindend rijgedrag. Zelfs de vel gen, wit met rode naafdoppen, doen denken aan de eerste Formu le I-auto van Honda uit de jaren zestig. Peugeot heeft de 1.6 krachtbron in de 406 vervangen door een 1.8 motor. Die levert eveneens 90 pk, maar heeft aanzienlijk meer trekkracht voor een soepeler rijgedrag. De prijs van de 406 1.8 is 38.950,-, evenveel als de 406 1.6 kost te. De regensensor, die de ruitenwissers automatisch aanzet als er regen valt, was standaard op de 406, maar is nu een optie gewor den (kosten 400,-). Brommertechniek heet het herziene boek, dat Kluwer uitgeeft over de werking, het onderhoud en de reparatie van de brommer, het statussymbool van de jeugd. Ook bij de brommers volgen, net als bij de auto's, de modellen elkaar in hoog tempo op. De tradi tionele brommer is vervangen door de sportbrommer, het off the road-model en met name de bromscooter. Brommertechniek is geschreven door Paul Klaver, een gekend deskundige, die in een heldere stijl de geschiedenis van het rijwiel met hulpmotor schetst en vervolgens op een duidelijke manier het technische gedeelte uit de doeken doet. Klaver beschrijft hoe sto ringen eenvoudig opgespoord kunnen worden en hij leidt de leek vakkundig door het mechaniek van de moderne brommer. De schrijver stelt vast, dat de bromscooter niet alleen een geavan ceerd uiterlijk heeft, maar ook een vooruitstrevende vering- en remtechniek. Een prima handleiding voor jongelui, die willen we ten waar ze nu eigenlijk mee op weg zijn en/of er ook zelf aan wil len sleutelen. Het boek telt 165 pagina's en 126 illustraties. Paul Klaver - Brommertechniek, uitgeverij Kluwer Bedrijfsinfor matie bv, ISBN 90 20129775, prijs 29,75. Door Rien van der Steen De motor is be resterk en on danks het forse gewicht is hij bovendien te rij den als een rij kelijk zwaar uit gevallen brom mer. De nieuwe BMW K 1200 RS is geknipt voor snel rijden op bochtige weg. De motor heeft één nadeel: de afstand tussen zitting en voet steunen is tame- De BMW K1200 RS. lijk klein. Zodat je met een klein beetje lengte ge lijk tamelijk opgevouwen zit. De 1200 RS weegt 290 kilogram. Maar de motor heeft 130 pk en dus is de top 235 km/h. Niet dat we dat gehaald hebben trouwens. Bij 220 vliegende km/h's (waarbij de bomen inderdaad bijna één plank beginnen te vormen) bleek het gas nog zoveel verder open te kunnen dat we de resterende 15 kilometer wel geloofden. De zes versnellingsbak schakelt gewel dig. Met klikjes. En precies. De remmen, voorzien van abs-sys- teem, werken prima. Niet te bij- terig, maar wel stevig aangrij pend. gekoesterd wordt. Het fenomeen RS van BMW is twintig jaar oud. Voortkomend uit de R-serie van de oude boxermotoren. In 1983 kwam de Beiers met de K-serie, een viercilinder lijnmotor. Eerst een K100, toen een K75 en jaren later een K1100. En nu is er dan de K1200. Met de bekende vier- pitter, waar flink aan gesleuteld is. Een apart vormgegeven mo torfiets, die in de verte zelfs doet denken aan sommige Japanse modellen. BMW heeft jaren vastgehouden aan de opvatting dat honderd paardenkrachten ruim voldoende zijn voor de aandrijving van één achterwiel. In Duitsland wordt de 1200 trouwens ook geleverd met die begrenzing. Net zoals Duitse autofabrikanten hun top modellen vrijwillig begrenzen op een maximum van 250 km/h. Maar de trend gaat nu de andere kant op. BMW heeft bewust zijn eigen zondebok gecreëerd. De 1200 RS heeft een strakke stroomlijn, een diepe buddyseat en hoog opgetrokken voetsteu nen. Minder geschikt voor de toerrijder, die bij BMW vanouds De 1200 heeft natuurlijk elektro nisch geregelde brandstof injec tie. Maar ook twee geregelde ka talysatoren en dat is een primeur. En er zit een nieuwe zesversnel lingsbak onder. Bij de K100/1100 was de motor het dragende deel van de constructie. Bij de nieuwe 1200 is het blok in dempende bussen opgehangen. In een prachtig aluminium frame. De voorvork is vervangen door het Telelever-systeem dat in de nieu we boxers zo goed voldoet en bij het remmen het duiken tegen gaat. Abs is standaard op deze 1200, die qua uitstraling de op volger is van de BMW KI die nooit echt aansloeg. De BMW K 1200 RS is duur: 34,950. De KI 100 LT High Line kost 37.500,-. (ADVERTENTIE) van Mitsubishi I Koniinenbem 45 MITSUBISHI MOTORS Koni; Breda Tel. 076 45 1 20 80 MT5UBISHI MOTORS Zo is Wim deze maand onder andere in Elle en AvantGarde te bewonderen. h

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 23