Luther Allison pas laat kreeg erkenning Visueel geweld en goochelwerk in actiefilm 'Face/Off' Tilburgs tribunaal 'berecht' Wagner Slangenangst en griezelclichés DESTEM G I D D2 D1 I leidt het onderzoek yteriële geschiedenis i nieuwe theorie over van het kapitalisme. Zoontje Amerikaanse bluesgitarist (57) overleden anderen niet emsti- ederland. De parle- quete in Schiedam orbeeld uit dat een ffe borrels per dag irandersknecht niets was en in de arbeids- stond met zoveel it de werknemer 'bij :ht werd gewaar- zijn tegen dronken- :he maatregel komt het conto van pa- iervelde. Hij ging in en werd minister, ton hij zijn Blauwe aal in wet omzetten, seft het volgehouden oor de liefhebber van lertijd een probleem, in nu winst. Want het drinken in het open de jeneverconsumptie :tie kleinschalig. Am- ïeid en kwaliteit ble nde gehandhaafd en 1984 eenvoudigweg oducenten op grotere rtgezet worden. ands Gedestilleerd Muse- kroonde Brandersketel, en 74-76, Schiedam; dins- met zaterdag 11.00 tot dag 12.30 tot 17.00. Toe- 0, tot 16 jaar 6, eencon- begrepen. Museumjaar- is naai Jenevermuseum Has- Nonnenstraat 19,'Hasselt, pt vrijdag 10.00 tot 17.00, zondag en feestdagen 18.00. Toegang BF 90, een ie inbegrepen. DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 ps 1997 BERGEN OP ZOOM Cinemactueel 1-2-3 - Men in Black - Lady en de vagebond - Batman Robin - Bean - Face/Off Cinema Paradiso - The White balloon - A couch in New York - Before sunrise Roxy 1 - Men in Black Roxy 2 - - Bean BREDA Grand - Men in black Mignon - First Strike Cinesol 1 - Speed II Cruise control Cinesol 2 - Fly away home/The English patient Cinesol 3 - Anaconda Casino 1 - Face/Off Casino 2 - Scream - Lady en de Vagebond Casino 3 - Bean Casino 4 - Batman and Robin Chassé Cinema - A couch in New York - Big Night - Seven - Love and ot her Catastrophes - Independance day - What's eating Gilbert Grape - West Side Story - Beautifull Thing - Dead Man GEERTRUIDENBERG Centraal 1 2 - Batman Robin - Bean GOES Grand Theater - Bean - Lady en de vagebond - Speed II HULST Koning van Engeland - MiB - Con Air - Lady en de vagebond - Speed II - Bean - Face/Off - Fly away home - Anaconda - Batman Robin OOSTERHOUT Filmtheater - The Beekeeper (alleen dinsdag) ROOSENDAAL City 1-2-3 - Men in black - Lady en de vagebond - Bean - Batman Ro bin - Face/Off TILBURG Heuvelpoort 1-2-3-4-5- Scream - Fly away home - Bean - Speed II - Men in black - Lady en de Vagebond - Batman and Robin - Anaconda Cinecitta 1 - The English Patient - Love and other catastrophes Cinecitta 2 - Trainspotting - Hufters en Hofdames Cinecitta 3 - Secrets and Lies - Leaving Las Vegas Midi - Face Off VLISSINGEN Alhambra Theater - Bean - Lady en de vagebond - Batman Robin - Face Off - Men in black - Anaconda ANTWERPEN Metropole - Zaal 1 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur - Shadow Conspi racy Zaal 2 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Kama Sutra Zaal 3 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur The Fifth element Zaal 4 - 14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur The Chamber Zaal 5 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Men in Black Zaal 6 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Men in Black Zaal 7 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Batman and Robin Zaal 8 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Liar Liar Zaal 9 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Speed II Zaal 10 - 20.00 en 22.30 uur Men in Black ontstaan uit calvi- pullen, waardoor de FOTO THEO VAN ZWAM hschrijving van alle Se Peperstraat. Voor Rapenburg is dat al werd aangenomen litalisme is ontstaan lerken, en dat vloeide }it het protestante ar- Soberheid, spaar- hard werken. Maar Vitalisme is ontstaan ten mooie spullen wil- gingen streven naar Daardoor ontstond |che groei. Het kapi- t ontstaan uit ealvi- berheid maar uit ver- I spullen, waardoor de Ju-der moesten gaan oek vindt plaats aan n Universiteit Wage- twee redenen. Ten Pat het onderzoek is op het platteland, landbouw Universiteit universiteit van de Samenleving. Daarom t onderzoek gedaan [wikkeling van de con- Ichuurman (red.); 'Aards [ederlanders en hun spullen It 1850'. Uitg. Balans. Prijs/ 14.30 en 17.00 uur Napoleon Zaal 11 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Dantes Peak Zaal 12 -14.30 uur 101 Dalmatiers 17.00 uur The English Patient 20.00 en 22.30 uur The devil's own Zaal 13 -14.30,17.00 en 20.00 uur Metro 22.30 uur Fools Rush in Zaal 14 - 20.00 en 22.30 uur The Rage 14.30 en 17.00 uur Fly away home Zaal 15 -14.30,20.00 en 22.30 uur Four Rooms 17.00 uur The Rage Zaal 16 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur In love and war Zaal 17 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Space Truckers Zaal 18 -17.30 uur 101 Dalmatiers 14.30 en 22.30 uur The English patient 20.00 Free Willy III Zaal 19 -14.30 en 17.00 uur Free Willy III 20.00 uur The English patient 22.45 uur Absolute Power Zaal 20 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Con Air Zaal 21 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur Scream Zaal 22 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur The Saint Zaal 23 -14.30 en 17.00 uur Lady and the tramp Cinema cinema - La promesse - Les amants du pont neuf - The Player - Trainspotting - Rain Man - Silence of the lambs - speed - Die Hard - Ridi cule - Les nuits Fauves - Alien - Close encounters of the third kind - Re servoir dogs - Pulp Fiction - Les amants du pont neuf - La promesse Zaal 24 -14.30,17.00,20.00 en 22.30 uur City of industry Van onze verslaggever Het proces Richard Wagner is de titel van een internationaal sym posium dat op 3 september wordt gehouden in de Katholieke Uni versiteit Brabant in Tilburg. Het 'tribunaal' behandelt de in vloed die Wagner nog altijd heeft op kunst, cultuur en politiek. De componist leefde van 1813 tot 1883, was in zijn tijd omstreden en is dat nog steeds. Aan de Wagner-bijeenkomst in Tilburg wordt deelgenomen door deskundigen op het gebied van Wagners leven en werk. Aanlei ding is de volledige uitvoering van Wagners vierdelige hoofdwerk Der Ring des Nibelungen dit na jaar in Amsterdam. In het oeuvre van Wagner staat één thema centraal; verlossing. Hij wilde zichzelf, de individuele medemens en de hele maatschap pij verlossen. De laatste moest be vrijd worden van de euvels der in dustrialisering en geldzucht. Zijn muziekdrama's zouden die verlos sende kracht moeten creëren. Wagner ontwikkelde het 'Gesamt- kunstwerk', de integratie van tekst, muziek, toneel, beweging, decor en belichting in één werk, alles door hem alleen tot stand ge bracht. Latere Duitsers, onder wie Adolf Hitler, raakten geheel in de ban van Wagners muziek, maar ook van zijn ideeën en waani deeën. Wagner was een antikapi talist, die eerst communist was (1848), maar later antisemiet en vurig Duits nationalist werd. In zijn opera's en in zijn geschriften waarschuwde hij voor het gevaar dat de joden betekenden voor de Europese geest, bovenal de Duit se. Op Wagners instigatie wilde Hitier Europa 'verlossen' van de joden. Voor weldenkende muziek liefhebbers blijft het houden van Wagners muziek een moreel pro bleem. De hoofdonderwerpen van het Wagner-symposium zijn: 'Ethiek en de grenzen van de es thetica. Richard Wagners erfenis'. Dit is de keynote lecture, door de Engelse filosoof Bernard Willi ams. 'Kunst, geld en ideologie: de Bayreuther Festspiele en de toe komst' door Nike Wagner. 'De rechtvaardiging van mythen door middel van kunst. Over de ideologie van Richard Wagner' door Rüdiger Safranski. 'Zondeval en verlossing in Wag ners Ring des Nibelungen' door Friedrich Dieckmann. Rondetafelgesprek over het diri geren, ensceneren en zingen van Wagner-opera's. Deelnemers Hartmut Haenchen, Pierre Audi, Donald Mclntyre en Eveline Nik- kels. Cultuurfilosofisch debat 'De er fenis van Richard Wagner'. Deel nemers Bernard Williams, Iwan Klfma, Martha Nussbaum en Ro ger Scruton. Na iedere inleiding is er een dis cussie onder leiding van Martin van Amerongen. Tussen de bedrij ven door wordt muziek van Wag ner ten gehore gebracht, zoals de Meistersinger-oeuvre voor piano vierhandig en de Siegfried-Idyll door een instrumentaal ensemble. De redevoeringen worden in het Engels en in het Duits gehouden. De voertaal in de discussies is En gels. 'Het proces Richard Wagner", 3 sept. Aula Kath. Hogeschool Brabant, Til burg. Vanaf 10.45 uur. Toegang voor abonnees en studenten 75 (dag) en 100 (dag en avond-diner), niet-abon- nees 150 en 200 gulden. Aanmel den 013 466 34 50. Virtuoos ruilen van gezicht Door Jos Kessels Hollywood heeft liever niet dat cineasten elders succesvol le films maken. Volgens de droomfabriek kan dat veel be ter aan de westkust gebeuren. Daarom worden buitenlandse cineasten en films goed in de gaten gehouden. In filmauteurs uit bij voorbeeld Italië en Frankrijk ziet Hol lywood niet zoveel. Hoogstens wordt het scenario van een film gekocht, om dat naar de eigen hand te zetten. Wél in trek zijn cineasten met een visuele aan pak, zeker actiefilmers. Daarom wekte het geen verba zing dat Hollywood jarenlang be zig was om de Hongkongse regis seur John Woo te strikken, die in de jaren tachtig een aantal opval lend knap gestileerde gangster films draaide. In 1992 debuteerde Woo voor zijn doen voorzichtig met Hard Tar- jelmet Jean-Claude van Damme, gevolgd door Broken Arrow met John Travolta. Momenteel is Tra volta de meest begeerde ster van Hollywood, terwijl Nicolas Cage pijlsnel rijzende is. Vandaar dat er ook een en ander verwacht mocht worden van foce/Off, de nieuwe actiefilm van John Woo, met zowel Travolta als Cage in de frontlinie. De ruim twee uur durende film is inder daad een kaartje waard, want Woo ontketent zoveel visueel ge weld dat het lijkt of je in de bio scoop zelf in een geweerloop kijkt. De film begint met vertraagde beelden van John Travolta als terreurbestrijder Archer en zijn zoontje, die een ritje met de car- ten opsluiten in de gevangenis bij Pollux, of Castor ontwaakt uit zijn coma, zonder gezicht. Hij dwingt de dokter hem Archers gezicht te geven. Terwijl Archer probeert de plek aan de weet te komen waar de bom verstopt ligt, begint Castor zich voor Archer uit te geven, met heel wat komi sche en vooral bloedige gevolgen. Het verhaal van Face/Off mag dan misschien geforceerd en on zinnig klinken, het scenario zit binnen de eigen logica wel dege lijk slim in elkaar en met veel bravoure geeft regisseur John Woo een overzicht van zijn kwa liteiten en specialiteiten. Bij hem komt dat neer op het virtuoos combineren van diverse filmstij len en verrassende camera-in stellingen. Hij goochelt schitte rende slow-motions, extreme clo se-ups en grootschalige actie momenten aan elkaar, soepel ver bonden met kleine, intieme scè nes, die als intermezzo's funge ren. Ligt het accent in Face/Off voor al op de vormgeving, toch zijn ook de personages doordacht uit gewerkt. De rechercheur en de terrorist zijn niet alleen eikaars opponenten, ze vullen elkaar ook aan. Als ze van gezicht veranderd zijn geeft Troy leven aan de wat saaie Archer, terwijl Archer ge voel geeft aan Troy. In feite heb ben ze elkaar nodig, om compleet te zijn. Deze onderliggende ge dachte geeft Face/Off een extra gezicht en vraagt van Cage en Travolta dat ze in eikaars stijl spelen en die aanvullen. Na afloop van Face/Off voel je in ieder geval eerst even aan je ge zicht, of alles nog op z'n plaats zit. 'Face/Off' van John Woo draait in Casi no in Breda, City in Roosendaal, Ci nemactueel in Bergen op Zoom en De Koning van Engeland in Hulst Door Jos Kessels Sinds de slang lang geleden met een appel de wereld veranderde in Adam and Evilis het beest het symbool van onbetrouw baarheid en lage lust. In de cate gorie kippevel scoren ze veel ho ger dan spinnen, haaien of wat voor ongedierte dan ook. De horrorfilm Anaconda van Luis Llosa speculeert op de angstgevoelens voor slangen. Centraal staat de anaconda, zo als de titel al aangeeft, een reu zenslang die hoofdzakelijk in de Amazone gevonden wordt. De beesten zijn gemiddeld zes tot tien meter lang en de vrouwtjes zijn veel groter dan de mannen, een grappige speling van de na tuur. Verder is er weinig grap pigs aan. Anaconda's slikken moeiteloos antilopen en kaai mannen door, na vooraf gespot te hebben met erkende botten- brekers als Van Damme en Se agal. In Anaconda vaart een groepje onderzoekers, onder aanvoering van de jonge dokter Cale (Eric Stoltz) eh de filmstudente Terri (Jennifer Lopez) de Amazone af om een groep indianen te bestu deren. Onderweg pikken ze de gestrande Sarone op (Jon Voight), een Zuid-Amerikaanse slangenvanger, die zijn buit aan dierentuinen verkoopt. Als dokter Cale bij een onver antwoord uitstapje levensge vaarlijk gewond raakt en het ge zelschap zich opmaakt voor een vervroegde terugtocht, blijkt dat Sarone andere plannen heeft. Hij wil een anaconda vangen en dwingt de anderen met hem op jacht te gaan. De slang heeft duidelijk geen trek in Artis, maar wel in mensenhapjes. Regisseur Llosa, de maker van The Specialist, heeft beter ge luisterd naar de slangen van Hollywood dan naar de anacon da's. Hij bedient zich van de ge ijkte griezelclichés om de span ning op te bouwen en de beman ning van het schip is volledig af gestemd op het verwachtingspa troon van het publiek, van de be kakte Engelsman en het doortas tende meisje tot de droogkomi sche zwarte (Ice Cube) toe. Al even voorspelbaar wordt vervol gens de maag van de anaconda gevuld. Alleen Jon Voight wijkt van deze voorgebakken formule af. Subliem vertolkt hij de ge heimzinnige en schurkachtige jager. Voight had een betere film verdiend, maar dat komt er nooit van. Houdt Llosa in het begin de anaconda nog uit beeld, naar het einde wordt de slang vol openge draaid en is het beest verant woordelijk voor de meest absur de situaties, die eerder tot la chen dan tot griezelen uitnodi gen. 'Anaconda' is te zien in Cinesol in Breda en De Koning van Engeland in Hulst Nicolas Cage en John Travolta tegenover elkaar in 'Face/Off' rousel maken. Plots ontploft een kogel in de rug van Archer, die niet hem maar zijn zoontje doodt. De dader van de aanslag is Castor Troy (Nicolas Cage), samen met zijn broer Pollux een gevreesd terroristenduo. Zes jaar later jaagt Archer nog steeds op Castor en Pollux, die hem steeds te vlug af zijn. Dan doet zich een nieuwe mogelijk heid voor, als het tweetal een in ternationale conferentie in Los Angeles wil opblazen. Archer gens een zware bom geplaatst hebben in Los Angeles. Om Pol lux aan de praat te krijgen, on dergaat Archer een zware huid operatie, waarbij Archer het ge zicht van Castor krijgt. Nauwelijks heeft Archer zich la- •Ice Cube rapt van schrik als de reuzenslang hem te pakken heeft in 'Anaconda' Door Karei van der Pol Het was een kort en zakelijk bericht. Luther Allison heeft voorlopig zijn Eu- mpese toernee afgelast. Hij is ziek, maar werkt vol goede moed in zijn Pa- nJse appartement aan nummers voor o® nieuw album. Einde mededeling van de platenmaatschappij. Dinsdag overleed hij in Madison (Wisconsin) o® longkanker. Hij zou aanstaande zondag 58 jaar zijn geworden. ™hson werd geboren op 17 augustus 1939 in Mayflower, Arkansas, en ver- u® °P 12-jarige leeftijd naar Chica- 8°. Hij leerde het spelen op de gitaar v® zijn broer: „Ik oefende net zolang ot net bloed uit mijn vingers stroomde maar voelde geen enkele pijn. 1956 formeerde hij zijn eerste band- hFour Jivers>en RIdH jaren vijftig e8°n hij zich te ontwikkelen als een n!7 JiHmsgitarist. Hij speelde samen et Freddie King, Elmore James en Hush. In 1967 maakte hij zijn eer- «e solo-plaat Love me Mamma. de jaren zeventig volgden er enige Pees bij Motown, maar ondanks op eens op podia als de Fillmore West Pan Francisco brak hij niet echt °or. Omdat hij weinig verdiende, reis- j'i regelmatig naar Europa. Daar d hij meer gewaardeerd dan in ei gen land. 1® de tweede helft van de jaren zeven tig kwam hij weer naar Europa en speelde op de eerste uitgave van het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Kort daarna werd een elpee in Parijs opgenomen en besloot'hij zich defini tief in de lichtstad te vestigen. On danks minder goede ervaringen met grotere labels is Luther blijven geloven in zichzelf en dat leidde tot fraaie op names voor een aantal kleinere platen maatschappijen. „Ik heb de zogenaamde Luthers-blues en dat is iets wat ze me nooit kunnen afpakken," zei hij. „Ze kunnen me om brengen, inderdaad ja, maar die blues kunnen ze nooit krijgen. Deze blues maakt deel uit van een diepgeworteld en veelomvattend geheel. Het is een le vensvoorwaarde. Geboren worden en sterven, dat is blues. Mijn naam voor leven is... blues." Allison behoorde, ondanks zijn leeftijd, tot de generatie moderne bluesgitaris- ■ten. Voor velen was hij een legende, maar de erkenning in Amerika bleef lang uit. „Ik ben levenslang gedoemd om rond te reizen en te lijden. Als je reist, lijd je," was een van zijn gevleu gelde 'uitspraken. „Ik vecht mijn hele leven lang voor de erkenning die ik verdien. Ik wil oud, maar niet vergeten worden," zei hij tijdens een van de ont moetingen die ik met Allison had. De kentering kwam net op tijd. In 1994 tekende hij een contract bij Alligator. Dat had het album Bad Love tot ge volg. Voor het eerst in lange tijd speel de Allison weer met een complete Amerikaanse line-up. Bad Love en de opvolger Blue Streak brachten hem de langverwachte erkenning in eigen land, hij kreeg er zelfs drie W.C. Handy Awards voor. Luther bleef tot het einde vechten te gen onrecht. „We leven in een wereld vol aids en racisme en dat moet bestre den worden. Ik wil dat bestrijden met mijn Luther's blues. Wij als bluesmuzi kanten hebben de mogelijkheid om daar over te zingen. Aan My woman left me heeft de jeugd van tegenwoor dig geen boodschap meer". Op zijn on langs verschenen plaat Reckless ging Allison verder op het met Bad Love en Blue Streak ingeslagen pad en combi neerde hij rock, blues, soul en gospel tot zijn eigen herkenbaar geluid. Beknopte discografie Love me Mamma; Love me Pappa; Life in Paris; Live is a Bitch; Rich Man; Here I Come; Let's try it again 1989; Luther's Blues: Night Live; South Side Safari; Time; Bad Love; Blue Streak en Reckless. Luther Allison (1939-J997) FOTO BERT LEK weet Pollux in de ijzers te slaan en Castor raakt na een helse ach tervolging op een vliegveld in co ma. Net als Archer de gegevens van de twee broers uit zijn dossier ge wist heeft, blijkt dat ze nog er-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 23