Beurs gaat ongenadig onderuit Argentijnse biefstuk en Croma Koffieshops gaan 'medi-wiet' aan patiënt leveren HJUF6ELD onverwacht gestegen. Iraniërs in hongerstaking voor deur van IND Varkensstapel groeit ondanks pestepidemie Koersen vier procent lager KEUKENS Kabinet wil winst opties gaan belasten Benzine wordt weer goedkoper Blokker stopt met Air Miles AGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N 1 Khatami belooft democratie kijk vanavond Argentijnse biefstuk, Q QQ 3e pakje Croma gratis. Croma, O Q/l Storing kerncentrale Borssele Stam denkt dat Nederland baas is in Indonesië Kiere-wiet DE STEM - FOTO EO vrouwen Woman, een docu- Jan Greta Schiller, lische sfeer en magie Ivelijke artistieke ge- |in Parijs tussen de "gen weer. streken vrouwelijke I dichters, schilders, fotografen en uit- lop de rive gauche. De lover de schrijfsters Jein, Djuna Barnes en schilderessen Romai- Jen Marie Laurencin fafen Bernice Abbott Jreund. |en ook Sylvia Beach Monnier, uitgevers pelaren en de journa- flanner aan bod. Gre- I maakte voor Paris Jin gebruik van recent ld filmmateriaal, bi llen en interviews vol 3, 23.07 uur) Schütte. Hoofdrollen'. |ich Sprenger, Susan- en Traugott Buhre. Inn is een vertegen- Jin shampoo's. Ij z'n verkooppraatje "t en krokodillenleren Ijdig verwisselt met lerenschoenen, is de let zo denderend. Op lat ineens de vijfjarige 1 zijn neus. Zij is de |n zijn ex-vrouw Hil- 1, 23.00-00.20) Amerikaanse speel- 190. Regie: Tom Rope- pofdrollen: Lohn Lar- Cirstie Alley en John nedie. Mark en Jessie hebben een perfect feen succesvolle carriè- I prachtig huis bij Los i dag Marks neef Fred hamen met zijn zwan- |v Bemice en hun de- kat Scruffy. De gasten ■ngerig, veeleisend en pbaar. Nederlands 1, 23.10- Amerikaanse speel- 91. Regie: Jim McBri- ■ollen: Harley Venton, iston-Ulrich en Mi- .son. Horrorthriller, rtin, telg van een vam- ht, is het zwarte n de familie. ;ing zijn familie op het 1 te brengen, komt het effen tussen zijn clan iep moordlustigen. sten zijn vastbesloten irsoort uit de roeien. 1.00-02.30) t/m 18.00 en 22.00 Nieuws. TE- 6.50 Pyjamapret. NOS: 7.05 Spot' 1: 7.20 De tijd van je leven. INW: 8.08 Wereldnet. KRO: 9.02- Die Gebeuren (MA/), metonJ IS 900; 9.12 Jong en oud; 1M' lelijke kwesties met Mieke ta- Gezondheid met Mieke LametS us 900. EO: 12.05 Debat op Radio-5 documentaire: NPS BjF olen van Roos en Brenda. IW- aigne. RKK/KRO: 16.02 De nieuw» te. NPS: 17.05 Radio 0" 8.08 Op verhaal komen, met om ascinatie; 18.30 Kanttekeningen, ruimte van de psalmen. NPS: 19. actualiteiten in het Turks. 19- dualiteiten in het Marokkaans en 30 Nieuws en actualiteiten in "e ILEAC7NOT: 21.00 Amerikaanse 21.30 De weekstaat. viw De avonden met om ca. 22 lerlust; ca. 23.00 Arnon Grunberg York; ca. 23.45 De mannen van 23.55-0.00 ANWB-berichten ,37e JAARGANG 2 katernen De Binnenkrant Binnenland Buitenland Economie Beurs Sport Zeeland A2 A3 A4 A5 A6 BI t/m B3 C1 t/m C3 grote Gids D1t/mD4 BlV-programma's D5 Van onze redactie economie Amsterdam - De Amsterdamse efectenbeurs is gisteren fors on deruit gegaan. De fondsen moesten met een gemiddelde koers daling van ruim vier procent een flinke veer laten. De afgelopen weken heerste een euforie-stemming op de beurs, waar de bomen tot in de hemel le- Den Haag - De hoge winsten die managers maken met door hen zelf in het leven geroepen lucra tieve optieregelingen moeten worden belast, vinden minister van Financiën Zalm en zijn staatssecretaris Vermeend. D66, PvdA en CDA zijn voor. De WD voorziet juridische problemen. De werkgevers vrezen admini stratieve rompslomp, maar zijn niet tegen maatregelen. De FNV ontvangt het aanpakken van het veel bekritiseerde 'graaien en snaaien' met licht gejuich. ZIE ECONOMIE - A5 ZIE OOK STEM-COMMENTAAR - A4 Botterdam - Voor de tweede keer in een week gaat de eerder fors gestegen benzineprijs omlaag. De vrije pomphouders verlagen de benzineprijs vandaag met twee cent, Shell doet dat morgen. Die sel wordt 1,6 cent goedkoper. Benzine is dan in een week tijd vier cent goedkoper geworden. De prijsverlaging heeft te maken met de dalende dollarkoers. Ook komt de wereldvoorraad lang zaam weer op peil. Hoofddorp (anp) - De winkelke tens van Blokker en Marskramer stoppen met het geven van Air Mi- les. Blokker bv, waar de twee ke tens toe behoren, heeft besloten bet tweejarig contract dat op 31 oktober afloopt, niet te verlengen. Blokker wil voor elk van de ketens eigen klantgerichte acties gaan opzetten, die meer gericht zijn op e Producten (huishoudelijke spullen en speelgoed) in die win kels. In die nieuwe marketingstra tegie past het Air Miles-program- maniet. ken te groeien. Het ene record na het andere sneuvelde. De grootste mijlpaal werd vorige week don derdag bereikt, toen de AEX-in- dex boven de 1000 punten eindig de. Gisteren werd de belegger ruw met beide benen op de grond ge zet. De AEX sloot met een verlies van 42,64 punten en sloot op 935,76, ruim vier procent lager dan een dag eerder. In totaal heb ben de koersen sinds het record (1010,97 punten) van vorige week nu 7,4 procent moeten prijsgeven. In beurskringen wordt er reke ning mee gehouden dat de AEX voor langere tijd teruggaat naar een waarde van rond 900 punten. Beurshandelaren hebben geen sluitende verklaring voor de koersval. Eén reden is dat veel ef fecten- en en optiebezitters hun winst namen na de grote koers- sprongen van de afgelopen tijd. Ook op de andere Europese beur zen daalden de koersen, maar lang niet in die mate als in Amsterdam. „Maar hier waren de koersen dan ook het meest gestegen," aldus een analist. Een tweede verklaring zit in de aanhoudende vrees voor toene mende inflatie en - als reactie daarop - renteverhoging in de Verenigde Staten. Een hogere ren te in de VS drukt altijd de koer sen. De koersval begon gistermorgen op Wall Street nadat een niet-offi- cieel rapport bekend was gemaakt over een sterke stijging van de de tailhandelsverkopen in de VS, waardoor de inflatie zou kunnen oplopen. De Dow Jones zakte in reactie daarop voor het eerst sinds vorige maand tot onder de 8000 punten en de AEX gaf in korte tijd ruim 40 punten prijs. Toen de offi ciële cijfers 's middags dik mee bleken te vallen, krabbelde de AEX even op om daarna, mede door de lagere koersen op Wall Street, verder in te storten. Het was gisteren, aldus hande laren, 'een gekkenhuis', waarbij de koersen sterk fluctueerden en kopers het lieten afweten. Met guldens tegelijk gingen de koersen naar beneden. Merkwaardig is dat de valutahan- del omgekeerd op de Amerikaanse cijfers reageerde: dollar en pond verloren fors doordat de inflatie en de detailhandelsverkopen de geldhandel juist meevielen. ZIE OOK BEURS-A6 De Mitsubishi Colt. Nu al vanaf 25.995,-. Financiële meevallers: 1.500,- op de GLX en 1.000,- op de GL. De Colt, met 1.3 en 1.6 liter hightech motor. Compleet met o.a. airbag en stuurbekrachtiging. '*<00 Bel gratis voor informatie of proefrit: 0800 - 0383. BPMiBTW, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaar maken, af Sassenheim. Wijzigingen voorbehouden. Met 3 jaar Multigaranliellnter-Euro Service. Imp. MMSN B.V., (0252)26 61 11. DE STEM 8 "71 031 000218" I I I I I Montserrat siddert onder de vulkaan 'Rode' Vos lanceert Feyenoord richting Champions League 'Bescherming van Dapemo is afdoende' PAGINA PAGINA Weer onderzoek naar vervuiling in Zelzate PAGINA PAGfNA DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1997 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 ZATERDAG: 2,75 Koffie en thee ais cultuurdragers in Nederland Iraniërsonder wie een aantal kinderen, voeren actie op de stoep van het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag. foto anp Van onze redactie binnenland Den Haag/Groesbeek - Ruim dertig Iraanse asielzoekers zijn gisteren voor het gebouw van de Immigratie- en Na turalisatiedienst (IND) in Den Haag in hongerstaking gegaan. De actievoerders hebben dit initiatief geno men uit solidariteit met verschillende uit geprocedeerde landgenoten die al weken lang hebben geweigerd voedsel tot zich te nemen. Het is ook een wanhoopsdaad ten gunste van de in slechte toestand verkeren de hongerstaker Majid Naseri. De recht bank in Den Haag bepaalt vanmiddag het lot van deze asielzoeker. Het kabinet maakt zich volgens de Iraniërs schuldig aan wanbeleid, waardoor 'duizen den Iraanse asielzoekers in Nederland in een ellendige situatie verkeren'. Dat Justi tie Iran als veilig beschouwt en asielzoekers terugstuurt, is in hun ogen 'belachelijk' en zal leiden tot doden. De conditie van Naseri is gisteren verbe terd. Hij werd dinsdagavond in kritieke toestand opgenomen in het Canisius Wil- helmina Ziekenhuis in Nijmegen, nadat hij in het asielzoekerscentrum in Groesbeek acht dagen lang ook vocht had geweigerd. Onder medische begeleiding is Naseri gis termorgen weer gaan drinken, maar hij weigert nog steeds voedsel. „Het gaat bui ten verwachting redelijk met hem, voor zo ver je dat na één dag kan beoordelen," zei vertrouwensarts C. van Ojen gistermiddag. Nasari's vrouw, hun twee dochters en een Vriendinnetje van hen hebben hun honger staking, die zij ter ondersteöfting hielden, onderbroken tot de rechter vanmiddag uit spraak doet. Het is onduidelijk wat Naseri en zijn gezin gaan doen als de uitspraak ne gatief voor hen uitvalt. Ook zo'n 20 andere Iraniërs, van wie de meesten eveneens in Groesbeek verblijven, hebben gisteren hun solidariteits-hongerstaking opgeschort. De Iraniërs stoppen er (tijdelijk) ook mee uit vrees de Haagse rechter te irriteren; die liet dinsdag weten dat zij niet door hongersta kingen onder druk gezet wenst te worden. OP BINNENLAND - A3: 'Hongerstaking geen effectief middel' Teheran (rtr) - De nieuwe Iraanse presi dent Moham mad Khatami heeft gisteren in een tv-interview beloofd ver gaande binnen landse hervor mingen door te voeren. Hij toonde zich voorstander van Khatami een meerpar- tijenstelsel en van een onafhan kelijke pers. „Ik heb een pact met het volk om mijn plannen te verwezenlijken," zei de gematigde sji'itische gees telijke. Hij won in mei op triom fantelijke wijze de presidents verkiezingen, nadat hij meer so ciale en econo mische vrijheid had beloofd. „Om te zorgen dat de behoef ten van het volk bekend worden bij de staat, hebben wij ge organiseerde politieke par tijen nodig, so ciale vereni- foto epa gingen en een onafhankelij ke, vrije pers," aldus Khatami. Politieke partijen zijn in Iran al sinds de islamitische revolutie in 1979 verboden. In het parlement hebben fundamentalistische ha viken een meerderheid, zodat Khatami op zwaar verzet tegen zijn plannen kan rekenen. In Noord-Brabant, de provincie die het meest door de varkenspest is getroffen, waren er zelfs 300.000 varkens meer dan het jaar ervoor. Dat heeft het Cen traal Bureau voor de Statistiek gisteren meegedeeld. Sinds het uitbreken van de epide mie is de omvang van de varkens stapel nauwelijks verminderd: er zijn wel veel dieren vernietigd, maar minder 'gewoon' geslacht en geëxporteerd. Tot 1 april wer den volgens het ministerie van ieder heel en half uur (ADVERTENTIES) #A B K* info: (013)584 14 85 TV8 Brabant brengt Brabant in beeld, iedere avond! 100 gram /Lm+jZJ 3 pakjes a 200 gram ^5T ZL.OH" 's Lands grootste kruidenier blijft op de klelnljes letten. oh Deze aanbiedingen gelden van donderdag 14 augustus t/m zaterdag 16 augustus a.S. PAGINA ;MIN ;MAX 15/28 Minder warm Na zes tropische dagen op rij wordt het vanaf vandaag min der warm. De kans op een regen- of onweersbui blijft klein. In de ochtend kan het eerst nevelig zijn, daarna volgt een mooie zomerdag met weinig wind. Van onze verslaggever Haarlem/Den Haag - Een kleine vijftig koffieshophouders wil len patiënten te hulp schieten door zuivere marihuana voor me dicinaal gebruik ter beschikking te stellen. Dat zal gebeuren op voorschrift van de huisarts, via een eigen registratiesysteem met pasjes en tegen kostprijs. Gisteren kwamen in Haarlem koffieshophouders uit het hele land, verenigd in de actiegroep 'Cannabis als Medicijn', voor het eerst bij elkaar om hun plannen op elkaar af te stemmen. De actiegroep heeft inmiddels steun gekregen van de regerings partijen PvdA en D66. De WD neemt nog geen standpunt in. Het CDA is tegenstander van het plan; CDA-Kamerlid Van de Camp heeft vragen gesteld aan de ministers Borst (Volksgezond heid) en Sorgdrager (Justitie) en hen verzocht, in te grijpen. De fracties van PvdA, D66 en WD dringen aan op nader onderzoek naar de beweerde medicinale werking van marihuana. Op last van minister Borst ver bood de Inspectie voor de Ge zondheidszorg begin augustus in een rondschrijven artsen en apo thekers, nog langer marihuana voor medisch gebruik - 'medi wiet' - aan patiënten voor te schrijven of te verstrekken. Op kleine schaal werkten artsen en apothekers al enkele jaren mee aan de verstrekking ten behoeve van enkele honderden patiënten, vooral ter bestrijding van pijn, misselijkheid, migraine en de oogaandoening glaucoom. Nu de minister de verstrekking van zuivere 'medi-wiet' verboden heeft, willen de koffieshophou ders helpen. Om elke schijn van commerciële bijbedoelingen te vermijden willen zij de marihua na tegen inkoopsprijs verkopen. Wat hen betreft komt de 'medi wiet' in het ziekenfondspakket. OP BINNENLAND-A3: Zuivere 'medi-wiet' als pijnbestrijder Borssele - De kernenergie-eenheid van de centrale Borssele is dinsdag middag uit bedrijf genomen, zo is pas gisteren meegedeeld. Aanleiding is een storing in de aansturing van een afblaasklep van de reactor. De afblaasklep is bedoeld om de reactordruk te verminderen. De reparatie van de klep zal naar verwachting enkele dagen duren, zodat het komen de weekeinde de productie van elektriciteit kan worden hervat. Het mankement heeft volgens elektriciteitsmaatschappij EPZ geen gevol gen gehad voor de omgeving. De storing wordt door EPZ voorlopig in gedeeld op niveau 0 van de internationale schaal, wat wil zeggen dat de veiligheid van de installatie niet is beïnvloed. (ADVERTENTIES) Van onze verslaggever Voorburg - Ondanks de begin februari uitgebroken varkens- pest-epidemie waren er op 1 april van dit jaar in Nederland 700.000 varkens meer dan een jaar eerder. Nederland telde op dat moment ruim 15 miljoen varkens, een nieuw record. Landbouw circa een miljoen var kens geruimd of na opkoop ge dood. Uit cijfers van de Productschap pen Vee, Vlees en Eieren blijkt dat er in februari en maart ruim 600.000 biggen en vleesvarkens minder zijn uitgevoerd en 350.00 minder geslacht dan vorig jaar in die periode. De groei van de var kensstapel deed zich nagenoeg geheel voor buiten de mestover- schotgebieden. West-Brabant is geen overschotgebied. Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een Caribbean keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs. Kom nu snel echt geld ver dienen en vraag naar de snelle beslisserskorting Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs!! Maak tijdens onze Caribbean actie kans op een fantastische reis naar Aruba. GOES RINGBAAN WEST 2b-0113-216451 ROOSENDAAL NISPENSESTRAAT 10 - 0165-558843 Jakarta (afp) - De leden van een geïsoleerde Indonesische stam hebben voor het eerst gehoord dat hun land onaf hankelijk is. Zij gingen er van uit dat Nederland nog steeds de baas is in het eilan denrijk. De kleine Palahi- stam leeft in de noordelijke bergen van het eiland Sula wesi. Stamleden verlieten door voedselgebrek hun ge boortegrond. Toen pas kwa men zij tot de ontdekking dat koningin Wilhelmina niet meer de scepter zwaait. In donesië riep in 1945 de onaf hankelijkheid uit, Nederland verliet de kolonie in 1949 na de bloedige 'politionele ac ties'. a m m j I De Stem houdt u op de hoogte van het nieuws uit stad en streek, binnen- en buitenland en van al het andere dat zich afspeelt in de wijde wereld van sport, economie, kunst en cultuur. Daarom neemt u een abonnement op De Stem. gj Uw abormementskeuze is: g D een proefabonnement van 6 weken voor 31,- g of een abonnement waarbij u De Stem de eerste 2 weken gratis ontvangt. Per maand dmv, automatische afschrijving32,50* O Per kwartaal dm.v. automatische afschrijving93,50* D Per kwartaal dm.v. acceptgiro97,50 g U kiest voor automatisch betalen en ontvangt een Parkerpen. i Naam:.... 1 Adres.- 8 Postcode:...Plaats: Telefoon:..Bank/Gironr;. jg Handtekening:........ Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: 1 Dagblad De Stem, Afdeling lezerscontact, g Antwoordnommer 112, 4800 VB Breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 1