/f miljoen C BOBIINEHULST ENORME OPRUIMING NIEUWE RONDE +£.vnCoX Water win St.-Jar kan fo wel ve e6 20 AnneBellE ™seuzen FAMILIE BERICHTEN t t t t KERMISSCHIETING De Reizende Man TAPTOE TUINHOUT TUINHUISJES ZONWERING BIJ AFPRIJZINGEN 25.- 25.- 25.- 25.- 30.- 35.- 40.- 40.- 45.- 50.- 70.- MANTELS UITVERKOCHT et vein een feestelijke dag Dim HOERA OMA DOTJE OPA WERNER w Reynaertshof *r Toerclub houdt fietsvierdaagse in Vogelwaarde DESTEM donderdag 14 augustus 1997 NiKon ff DOEI AND Morgen starten wij de augustus HES T-SHIRT PANTALON ROKKEN BERMUDA BLOUSES PULLOVERS JAPON BLAZER PAKJES JACKS irv Waar fijnproevers sfeervol tafelen Fam. van Wezel. Stationsplein 2 Hulst. ^7)ansclub "Dansles voor 50+ (senioren)' maandagmiddag en vrijdagavond in de grote zaal van "de Speije" in Sas van Gent PËStbm VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING 50 jaar getrouwd 20 augustus 1997 GERARD FASSAERT MARIE FASSAERT-MATTENS Dat hopen wij te vieren met familie en vrienden op 23 augustus in restaurant 'De Kraag', Temeuzensestraat 89, Zaamslag. Receptie uan 19.30 tot 21.00 uur. 4581 CC Vogelwaarde Schoolstraat 1 He won a lot of battles. But fighting against the last battle, he lost peacefully. Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend heeft en vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn steeds achteruitgaande ge zondheid heeft gedragen, hebben wij tot onze grote droefheid afscheid moeten nemen van mijn liefste man, onze lieve pa, opa, over grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef JAN MEIJER echtgenoot van Clarisse Vanhijfte Drager van het Bronzen Kruis Oorlogsherinneringskruis (2x) Frontline - Britan medal, Normandië 1945 Krijgsverrichtingen 1940-1945 36 jaar trouwe dienst Koninklijke Marine in de leeftijd van 80 jaar, Terneuzen: C. Meijer-Verhijfte Coby en Johan Lucas Rotterdam: Burlington (Canada): Hamilton (Canada): Sluiskil: Herman en Diana Meijer Richard en Lucy Meijer Leona en Joop Verzee Kleinkinderen en achterkleinkinderen 4536 GM Terneuzen, 13 augustus 1997 Diepenbrockstraat 173 De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zater dag 16 augustus a.s. om 10.30 uur in de Op- standingskerk aan de Bellamystraat te Ter neuzen, waarna aansluitend de crematie volgt in het crematorium „Terneuzen", Bel lamystraat 28c. Samenkomst om 10.15 uur in bovengenoemde kerk. Pa is opgebaard in het rouwcentrum „Terneu zen", Rooseveltlaan 6 te Terneuzen. Gelegen heid tot afscheid nemen vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de hal van het crematorium. Wilt u indien u geen kennisgeving heeft ont vangen deze aankondiging als zodanig be schouwen. Ca nooit heen zonder te groeten. Ca nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal ontmoeten Kan het morgen niet meer doen. Ga nooit weg zonder te praten. Dat doet soms een hart zo'n pijn. Wat je 's morgens hebt verlaten Kan er 's avonds niet meer zijn. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve ma, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder ANTONET MARIA DE MEIJER weduwe van Edemondus Joseph van de Wijnkei geboren 16 december 1916 te Rilland-Bath overleden 13 augustus 1997 te Oostburg IJzendijke: A. van de Wijnkei IJzendijke: J. van de Wijnkei E. van de Wijnkel-Verhoosel Mario Natascha en André IJzendijke: B. Mollet-van de Wijnkei A. Mollet Eric en Ingrid Thierry, Miquel Sandra.en Mare Mona en Frank IJzendijke: P. Colpaert-van de Wijnkei R. Colpaert Bastian IJzendijke: M. Saey-van de Wijnkei W. Saey Ingeborg Oostburg: A. de Poorter-van de Wijnkei Th. de Poorter Heidi en Jurgen Dennis Oostburg, 13 augustus 1997 Schouwburgstraat 54 Corr.adres: Verlengde Molenstraat 4, 4515 AT IJzendijke De plechtige uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op zaterdag 16 augustus om 10.00 uur in de pa rochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopne ming te IJzendijke, waarna de begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar. Gaarne schriftelijke condoleance. Geen bloemen. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, ge lieven deze aankondiging als zodanig te be schouwen. Opleidingen voor PC-gebruikers. - Introductie PC, Windows 95 - Tekstverwerking (WP voor DOS en Windows, Word) - Vaardigheidsmodulen (Gebruiker WP, Word, Lotus 1-2-3, Excel, dBase IV, Access) Open Dag, zaterdag 30 aug. 10.00-14.00 u. Rooseveltlaan 225, Bergen op Zoom Zoomvliet Contract (voorheen stichting B.T. Roosendaal - Bergen op Zoom, Tel. 0165-550468 N^^Infbrmeerooknaaronzeoverigeopledingen^^ Nooit meer zijn milde blik Zijn krachtige lichaam werd zo broos, zijn sterke hand zo zwak. Toch werd hij steeds meer die hij was: ons Vader ROM VOETEN 14-09-1919 12-08-1997 sinds 16 juni 1996 weduwnaar van Catharina Cornelia Matthijssen Samen hebben we tot het einde toe voor hem mogen zorgen. Nijmegen: Anny van Eik-Voeten Jan van Elk Roel, Freek Nijmegen: Lia Laagland-Voeten Map Grimm Koen, Stijn Breda: Jan Voeten Roosendaal: Henk Voeten Ria Voeten-Raats Roosendaal: Marianne Voeten Dick Krabbendam Sietske, Teun 4714 AX Sprundel, 12 augustus 1997 Vissenberg 16 De uitvaartdienst waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatsvinden op zaterdag 16 augus tus om 10.30 uur in de Fatimakerk, Dr. Schaepmanlaan 90 te Roosendaal. Daarna be graven we hem bij ons moeder op begraaf plaats Zegestede, Rucphensebaan 95 te Roo sendaal. Schriftelijk condoleren voorafgaand aan de uitvaartdienst in de kerk, gelegenheid voor een persoonlijke condoleance in de aula van begraafplaats Zegestede. Dankbetuiging Voor uw warme belangstelling en de bewijzen van deelneming, die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vader, schoonva der, onze opa en mijn overgrootvader THEOPHIEL DE BLOK danken wij u hartelijk. Familie De Maat Familie De Blok Axel, augustus 1997 Dankbetuiging Steun en troost ontvang je van mensen om je heen, dat heeft ons diep getroffen. Wij willen hiermee onze oprechte dank betui gen voor uw schriftelijke en persoonlijke aan wezigheid na het overlijden van mijn pa, schoonpa en opa, de heer C. VAN GESSEL Gerard en Riet Doens-van Gessel en kinderen Terneuzen, augustus 1997 Maandag 18 augustus 100.- gratis. Aanvang 14.30 uur Party-centrum Kloosterzande GEEF OM LEPRA! VOOR 50 GULDEN REDT U EEN KIND Bijna 1 miljard kinderen in de Derde Wereld worden bedreigd door lepra. In Brazilië lijden 40.000 kinderen aan deze ziekte en er komen steeds meer patiënten bij. Voor 50 gulden aan medicijnen redden artsen van de LepraStichting een kind van lepra. Hoeveel Kinderen redt u? - Giro 50500 LepraStichting Postbus 95005 1090 HA Amsterdam Aankondiging ingevolge artikel 4, sub 7, Rv. Bij exploot van 12 augus tus 1997 heb ik op verzoek van de ontvanger van de Belastingdienst/Onderne mingen Roosendaal aan G.A.Ch. Theunisse, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten het Koninkrijk een dwangbevel betekend. Een afschrift is te verkrijgen bij voornoemde ontvanger. Bezoekadres Roosendaal, Mill Hillplein 1. De belastingdeurwaarder Feestzaal/camping HEIDEP0L Bergen op Zoom Bruiloften, pers. feesten. (25 tot 500 pers.) Tennisbanen te huur 0164-24 74 38 SHOW VANUIT HET ZADEL NATIONALE BREDA Primeur bereden orkest, 30 paarden, Italiaanse Carabinieri (Rome) Exercitie: muziekkorps drillpeloton der Koninklijke Garde (Oslo) Historie: fietsende fanfare van het Voormalig Regiment Wielrijders Stuntwerk: motor-demonstratieteam van de Koninklijke Marechaussee Stars Stripes: Band of the Fifth Corps of the United States Army Support-act Burlington Teen Tour Band (Canada) 16 jeugdbands 2 I I 111 lil .uuuiskls 1 'Kir - Marinierskapel der Koninklijke Marine - Koninklijke Militaire Kapel - Kapel der Koninklijke Luchtmacht - Johan Willem Friso Kapel - Trompetterkorps Bereden Wapens - Taptoe Regio Orkest AANVANGSTIJDEN: 20.00 uur - Voorprogramma 21.00 uur - Nationale Taptoe 14.30 uur - Matinee 23.08.97 INFO: VVV BREDA TEL 076 - 522 24 44 KAARTEN: VVV EN GWK TICKET POINTS 894e Staatsloterij, winnende Staatsloten augustus 1997 De winnaars van deze maand verdelen ruim'. M* 8e'as«n»v„„ 0e prijzen: Lotnummers Eindcijferfs) of ejdigendop: lotnummer(s); serie CA troostprijs andere series 4 3 5401 4111 02 12 3422 272 503 603 73 048283 Extra prijs 073093 073093 4 079064 35 094775 Totale prijzen- bedrag: 1.000 1.000 50 50 1.000 100 100 100 50 25.000 500.000 5.000 15 2.015 50 2.000 16 70 216 170 526 270 Hoofdprijs •eriaAB 001536 1.000.020 troostprijs andere series 001536 10.020 4776 1.020 886 120 serie CL troostprijs andere series serie BU troostprijs andere series Extra prijs 006917 006917 0737 065867 277 87 8 18 738 013788 9 19 6929 39 159 Extra prijs 085789 085789 510 140 500.000 5.000 500 100.000 100 50 10 60 110 50.010 25 75 1.025 75 125 250.025 2.525 250 250 De prijzen zijn, met uitzondering van de Jackpot, al bij elkaar opgeteld. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, staat achter het nummer dat de hoog ste prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld. 0e Jackpot serie BN 027613 5.670.307,- De Jackpot is gevallen. De jackpot begint met 2.000.000,- 5C ja tri' lang f 2.CCC,- per maand. De komende maand hebben we een heel bijzondere extra prijs. Als u 'm wint krijgt u gedurende 50 jaar iedere maand 2.000,- belastingvrij! Ja, u leest het goed, iedere maand tweeduizend harde guldens per maand tot het jaar 2047. Snel een Staatslot halen dus voor de trekking van 9 september. 5Vccm uw Staatslot mee naar de Etleling en win een droomreis. Bezoek deze zomer de Efteling! Dan kunt u meer mee naar huis nemen dan alleen een fijne herinnering. Nederlands grootste en oudste (45 jaar!) sprookjespark heeft er een attractie bij. Deze zomer doet het tv-pro- gramma 'Het Staatslot op Lokatie' de Efte ling aan. En dat betekent zomaar extra kans op vele fantastische prijzen! Als u tenminste uw Staatslot kunt tonen wanneer Chiel van Praag er naar vraagt. De hoofdprijs van deze zomer is een onvergetelijke droom reis voor twee personen. Dus vergeet niet uw Staatslot mee te nemen als u straks naar de ^Efteling gaat! Zetfouten voorbehouden. Vanaf donderdag 14 augustus kunnen de prijzen worden geïnd. Win spectaculaire prijzen met Nikcn en die Staatsloterij1 De Staatsloterij organiseert in samenwer king met Nikon Camera's een interessante fotowedstrijd met als thema 'Maak je meest fantasierijke foto'. Wat telt is de originaliteit van de foto. Er zijn prijzen te winnen als een Nikon-camera, een weekend arrangement en de hoofdprijs: een exclusieve reis voor twee personen naar Miami. Stuur uw meest fantasievolle foto in een gefrankeerde enve lop aan: Staatsloterij/Nikon Fotowedstrijd, Postbus 354, 2000 AJ Haarlem. U kunt insturen tot uiterlijk 12 september 1997. (ingezonden foto's worden niet geretourneerd.) Loten verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten van de Staatsloterij en het postkantoor. Bel voor de verkoop adressen 0900-3004950 (75 cpm.). Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij. I MEER DAN 100 VESTIGINGEN I Koudepolderstraat 24 Hoek Tel. 0115-441447 Fax 0115-442198 Wl MARKT KLEINTJES: 076-5.312.313 Dagelijks telefonisch bereikbaar ook op zaterdag en zondag van 9.00-20.30 uur GROTE ZAKEN DOE JE MET KLEINTJES 5 Voor particulieren 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, huwelijk, verloving overwinning, prestatie, examen, Abraham enz. Prijs per mm per kolom 0,65 incl. B.T.W., één grote regel verplicht. Foto of afbeelding, formaat 35 x 40 mm 26.- incl. B.T.VY, Overige tarieven op aanvraag. Bel 076-5.312.313 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgave te richten aan De Stem Brabants Nieuwsblad, Postbus 3229,4800 MB Breda t.a.v. Kleintjes, Wij behouden ons het recht voor teksten, foto's en tekeningen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Naam en adres van de opdrachtgever van deze advertentie dienen bij de uitgever bekend te zijn. Indien er een goedemorgen met opgave van een telefoonnummer gewenst wordt, is men verplicht zich te legitimeren, ter voorkoming van misbruik. Uitgever is gerechtigd naam van de opdrachtgever bekend te maken. Uitgever is niet verantwoordelijk voor de in de advertentie voorkomende teksten. Liefde is 46 keer heel hard, "Lang zal ze leven" voor haar zingen, op "Het Hollands Diep" als ze jarig is! bij deze beloofd en.... hartelijk gefeliciteerd. Fred. Vandaag trouwen Proficiat, 3 xxx, Sylvana, Scooby, Gabber. Deze schattebout word 50 jaar oud, Annie en de kinderen Goeiemorgen JO en Ril vandaag zijn jullie 45 jaar een paar. Jullie kregen tó toch nog voor elkaar. Proficiat R. B. K. 'jBBb'ieiveJdnS Restaurant - Brasserie Zalencentrum - Cateringservice Augustusmenu Meloencocktail Biefstuk Stroganoffsaus of Zalmfilet met garnalensaus Roomijs met verse aardbeien en slagroom 37.50 p.p. FEESTEN, BRUILOFTEN en PARTIJEN voor al uw wensen - voor ieders budget. FAMILIEDINERS, communie en verjaardagen, FEESTJE THUIS; maak het makkelijk CATERINGSERVICE REYNAERTSHOF Met gratis gebruik van servies, bestek, glaswerk, tafels en stoelen. En u hoeft niet af te wassen, dat doen wij voor u I MEENEEMSERVICE, even bellen, zo ophalen. Vraag naar onze meeneemservicekaart. NIEUWE A LA CARTE KAART gevarieerde gerechten. MOSSELEN, verse Zeeuwse mosselen. BRASSERIE; alle dranken en een kleine kaart. Reserveringen of info 0114-311492 of 320708 Wegens groot succes starten wij opnieuw me' Een cursus voor "Beginners" en "Gevordj den", die op een leuke ontspannende manie' goed willen leren dansen. De cursussen worden gegeven op: Wij starten het nieuwe seizoen op 12 septet11 ber en 15 september a.s. De cursus wordt gegeven door: Cor en Lenie van Zuilekom Gediplomeerd Dansliga leraar Inschrijving en/of informatie op telefoonnet1 mer 0115-491490 Aangesloten bij de Belgische Sport FederJ'1 Dansliga Van onze verslaggever gint-Jansteen - Een goed ma heer heeft van het waterwingi bij Sint-Jansteen een opvaller belangrijk vlindergebied gema Tot die conclusie komt de inse werkgroep van De Stelkluut di gebied in kaart heeft gebracht de nieuwe vlinderatlas van Ni land, die de Vlinderstichting ir geningen in het jaar 2000 wil u ven. Voor de inventarisatie brachten Van onze verslaggever Sint-Jansteen - De destijds a, langs de Prins Hendrikstraat ii niet meer terug. De apparatu vanwege een blijvend te lage w. Chef G. Totté van de Hulster af deling Stads- en Dorpsontwik keling zegt dat naar aanleiding van vragen van bewoners van Sint-Jansteen. Die kijken al ja ren met jaloerse blik naar Hulst, waar in de binnenvest wel twee fonteinen vrolijk spuiten. Onderdelen Bewoner Van Remortel weet nog dat de kwestie van de Steense fontein al vele jaren geleden is aangekaart op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente en de toen pas opge richte dorpsraad. „Van gemeen tezijde werd destijds gezegd dat Van onze correspondent Vogelwaarde - Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 augustus - wordt in Vogelwaarde een avondfietsvierdaagse gehouden, die wordt georganiseerd door Toerclub Vogelwaarde. Er kan deze avonden aan de hand van een routebeschrijving worden ge fietst over afstanden van 15 of 25 km. Elke avond kan er gestart worden vanuit café 't Karrewiel tussen 18.00 en 20.00 uur. Deel nemers hoeven niet per se alle vier de dagen te fietsen. Het in schrijfgeld voor dit fietsevene- ment bedraagt vijf gulden. Na af loop worden herinneringen uit gereikt. Bezorgklachten, abonnementen administratie, lezers- en fotoservice: BEL LEZERSCONTACT 076 - 5 312 312 maandag t/m vrijdag 8.00 -17.00 uur zaterdag 8.00- 12.00 uur Redactie Terneuzen: Zuidlandstraat 32,4532 CG, telefoon 0115-645769, fax 0115-645742. Redacteuren: Frank van Cooten, Frank Deij (plv. ed.chef), Rein van der Helm, Peter Oggel (editiechef), Harold de Puysseleijr, Sanne Schelfaut, Redactie Middelburg: Vrijlandstraat 33d, 4337 EA telefoon 0118-652739, fax 0118-652738, Redacteur: Cees Maas (provincieverslaggever). Redactie Hulst: Baudeloo 16,4561 ES. telefoon 0114-372777 en 0114-372776, fax 0114-372771. Redacteur: Eugène Verstraeten Sportredactie Zeeland: Ton Koomen, telefoon 0115 - 645751 (zondag 0115-645753). Advertenties: Hulst, Baudeloo 16,4561 ES. Detailhandels-, diensten-, B-to-B-, uitgaans- en toerisme-advertenties: telefoon 0114-372772, fax 0114-372771. Rubrieksadvertenties (Kleintjes): telefoon 076-5312313, fax 076-5312340. Familieberichten, dankbetuigingen en geboorteadvertenties: telefoon 076-5312550, fax 076-5312340. ersoneels-, opleidingen- en cursussen- advertenties: telefoon 076-5312240, fax 076-5312242. Onroerend goed-, financiële diensten en vervoersadvertenties: telefoon 0114-372772, fax 0114-372771. Telefonische openingstijden: Rubrieksadvertenties, familieberichten, uankbetuigingen en geboorte advertenties: dagelijks 9.00-20.30 uur. Overige advertenties: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur. ondeVoepnsntie0pdrachten Worden uitgevoerd van 9 V3n dC a'9Cmene voorwaarden alsmede d, Sma.atschaPpii Zuidwest-Nederland B.V. egelen voor het advertentiewezen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 16