DESTEM De waarheid achter Borsato Mrs. Einstein danst polonaise na grote nederlaag Jan Schoukens en het succes van zijn alternatieve radio Voor componist John Ewbank is triestheid dichterbij dan vrolijkheid nes thuis 50 77 61 121370. Hubs isagesalons echt! -688Ö8Ï ■RI0DAG ease-danseres d Timmermans roeders B.V. RSTOPPIIMGEN \NTJE JKE IKÖPING STRIE B.V. tmrm m A7 Gitarist Yepes overleden Studio Brussel: sterk door abnormale formxde X 52 Nederland L PRIVÉ d. (1gpm) discr. wijze aan cc. DAME gevr. Dames gevr. aise body- en ie massages luxe salons 076-5222333 n040-2127799 :h 073-6211070 22, Sylvia 24, 56. 076-5309309 geopend! -5811733 Speelhuislaan 60. na, Soraya, Laura, I Cred.cards acc. -echt. A.s. dinsdag de prijs van één. /8-6413012 or een week. Geen sreist. Verdienste Inl. 078-6413012. aal hoge hakken ELLE!2 dames ...0165-556410 Sreda.Laat u ontv.in -.rom.sfeer.7 dg.v. jj.OOu 076-5211197. -oodgieter paratie of vernieuw- dakbedekking, go- sanitair en andere ieterswerkz.heden. 147767 of 5614873 ioolontstop. Voor al uw NCX. 076-5878658. Groen laan 18, Roosendaal 65 - 53 34 34 ïeur/chauffeuse eigenschappen rlijk )OR9MEI 1997 fe97- rmstig uit NT van ENBOSCH zal OP DINSDAG 13 otel Café Restaurant! ;h, ten overstaan van l chtsdeurwaarder te >.a.: et >r. Gids i i i i i John Ewbank (28): het muzikale en artistieke spiegelbeeld achter Mar co Borsato. Wat drijft een kwetsbare compo nist die geen noot kan lezen? De baarmoeder geluiden, het snelle geld, de Amerikaanse droom en de onbegrepen filoso fische boodschap van een sentimentele ziel. Door Ron Buitenhuis '.freescap. 120-160 230 mm; IANK; vtakbank; rond- FREESMACHINES; ket-1 ■SCHUURMACHINE; w.o. KABINET FOR- 4ACHINE; vert platen- jn 2 lintzaagmachines; IsSORINSTALLATIE; 3 p; 3 stofafzuigexhausters; p. 760x250x130 cm, destrap; rolschraag; 2 dboor: EREEDSCHAPPEN, w.o. ïachines "Makita", "Elu 1 handschrobzaagmachine I ijboormachines; haakse I pmachines; bovenfrees; I stolen; batterij moeraan-1 ihines; waterpassen; las-1 itzagen; (spiraal)boren, .o. "Tirefonds"; pluggen; erk, w.o. gegalv. stalen iels; werkbanken; D HOUT, schutting en out, rabat, piket palen, rede golfplaten; IE-enKANTOORINVEN- "Veenman";telefaxappa- L 'Partner", (matrixjprinters l r "Roland"; bureaus, o.a. ifdeurkasten, o.a "Gispen irkeuze warme-dranken-1 "Zanussi", "Fagor"; 4-pits type CO40CFS, cap. 21 x I rap. 21. I van verkoop van 09-00 I te Oudenbosch. ■B 020-66 66 666 of RR1020-61 40 4121 ïlLINGEN B.V. /beëdigde taxateurs 6 HM AMSTERDAM 3RONINGEN 050 - 527 03 4 J „Zo veel geld verdienen met iets dat relatief gezien zo weinig moeite kost. Als je zoals ik uit een gewoon katholiek gezin uit Zoe- termeer komt, vraag je je wel eens af: kan dat zo maar? Natuurlijk is het componeren en produceren van een cd wel eens hectisch, maar dat ik me echt in het zweet werk, nee." Wat hij precies met de hit-cd De Waarheid van Marco Borsato heeft verdiend wil John Ewbank (spreek uit joebènk) niet kwijt, maar evenmin wil hij de schijn wekken dat al dat snelle geld hem imponeert. „Afgezaagd, maar ik hecht echt geen waarde aan mate riële rijkdom. Ik zou best iets an ders kunnen rijden dan een BMW cabriolet, maar ik vind ƒ68.000 zo'n beetje de grens voor een auto. Voor duurder ben ik niet opge voed. Het belangrijkste dat geld me geeft, is de vrijheid om te doen wat ik graag doe: met muziek be zig zijn." In de buik van zijn Ne derlandse moeder kreeg John Ew bank naar eigen zeggen vaak lied jes van de folkzanger Donovan te horen. Eenmaal geboren legde zijn Engelse vader hem regelma tig tussen twee luidsprekerboxen waaruit de strijkers van Manto- vani gleden. Supertramp was de eerste muziek die hem zelf fasci neerde. Daarmee waren drie be langrijke peilers voor zijn latere muzikale leven gelegd. Zelfbescherming Vandaag de dag luistert de 28-ja- rige componist producer zelden of nooit naar muziek van anderen, j Dat is eerder zelfbescherming dan arrogantie; uit angst dat hij een bestaand riedeltje of themaatje verwerkt in zijn eigen songs. Want dat is juist de kracht van Jo hn Ewbank: de liedjes die hij voor Marco Borsato componeert heb ben veel origineel geluid. De Ne derlandse teksten hebben welis waar minder maatschappelijke impact dan die van Herman van Veen of de Robert Long van wel eer, maar ze gaan beslist dieper dan Ik hou van jou/Ik blijf je trouw. Zeker die nummers die Ewbank samen met Han Koore neef heeft geschreven. De Borsato-sound is een geraffi neerde combinatie van beproefde ballades met verrassende tempo wisselingen en muzikale dwars straten, waardoor de meeste num mers uitstijgen boven de middle of the road-muziek waar Froger, Gordon en Joling succes mee heb ben. Wellicht is dat ook de reden waarom Marco Borsato door de pop-elite net zo gewaardeerd wordt als door adepten van de Ar beidsvitaminen. In NRC-Handel- blad schreef een musicoloog ooit: 'Ewbank schrijft rijke, ver door- gecomponeerde melodielijnen, die in harmonisch opzicht veel meer in zich hebben dan je in eerste in stantie vermoedt'. Dat moet een autodidactische componist -die op de cd alle pianopartijen speelt, maar geen noot kan lezen - een glorieus gevoel geven. Orgeltje Waar zijn muzikale talent van daan komt is niet zonneklaar. Zijn moeder speelde weliswaar een beetje gitaar, maar zelf denkt Ewbank dat het orgeltje dat op vijfjarige leeftijd in huis kwam de doorslag heeft gegeven. „Nadat mijn ouders gescheiden waren, heb ik me sterk op mezelf gericht. Ik heb jarenlang geen verbonden heid gevoeld met wie of wat dan ook. Het orgeltje was mijn uit laatklep." Toen hij tien jaar was schreef Ew bank zijn eerste liedje in het En gels (tweetalige opvoeding), dat - netjes ingeplakt- nog ergens op zolder moet liggen. Sindsdien blijven de melodieën volgens hem door zijn hoofd zingen en uit zijn vingers vloeien. Dieper 1990 was een cruciaal jaar. De 21- jarige Ewbank had een liedje in gezonden voor het nationale songfestival dat het niet haalde. Maar bij die gelegenheid leerde hij de zanger Gordon kennen, èn Marco Borsato die net de Sound- mixshow van Henny Huisman had gewonnen. Voor Gordon schreef Ewbank later de hit Kon ik maar even bij je zijn. De samen werking met Borsato ging meteen een stuk dieper. „Hij is half Italiaans en ik half Engels, maar emotioneel leven we op dezelfde golflengte. We zijn al lebei sentimenteel, met een hang naar melancholie. We hebben ook allebei medelijden met schreeuw lelijkerds en mensen met kapso nes. En die lopen overal rond waar ego's, geld en status bij el kaar komen, dus zeker in het ar tiestenwereldje. Marco is iets drukker en explosiever dan ik. Ik ben meer relaxed. Anderen erva ren dat vaak als laks heid.. .mwah...soms hebben ze ge lijk. Ik ben geen man voor zware John Ewbank: „Hij is half Italiaans en ik half Engels, maar emotioneel leven we op dezelfde golf lengte. We zijn allebei sentimenteel, met een hang naar melancholie.foto engel lameijer verantwoordelijkheden, ik streef het zorgeloze leven na. Of dat vluchten is, wie zal het zeggen." Onbegrip Binnen de Borsato-clan staat Ew bank te boek als Space. Zijn hang naar spirituele zaken lokt nogal eens onbegrip en pesterijtjes uit. Ook tijdens dit interview dreigt Ewbank zichzelf regelmatig te verliezen in zweverigheid. Meer malen maakt hij gewag 'een bood schap' te hebben, zonder ooit con creet te worden. Allerlei semi-fi- losofische antwoorden dwarrelen door het gesprek, zoals: „Groei ligt in de schaduw, niet in de zon" en „Het enige dat niet veranderd, is dat alles veranderd". Verslaggevers van het muziek blad Oor en het maandblad Cosmopolitan liepen begin dit jaar blijkbaar tegen dezelfde wa zigheid op, want hun artikelen doet Ewbank af als gemiste kan sen. „Ik herken me helemaal niet terug in de woorden die gedrukt staan. Het lijkt wel of we op ver schillende golflengten hebben ge zeten. Ze hebben niets van me be grepen." Leg het dan nog eens uit. „Ik zoek achter alles een diepere betekenis. Wat gebeurt in dit li chaam; hoe ontstaan angsten; Nederland is zaterdagavond naar huis gestuurd met slechts vijf punten. Terwijl tie Engelse groep Katrina and the Waves er 227 kreeg en aan de pers vertelt dat ze zo blij is, dansen de vijf meiden van mrs. Einstein een polonaise. 'Aan ons heeft het niet gelegen'. foor Céline Rutten Na de verpletterende uitslag van in to taal vijf punten kwamen ze op de ge- 'uiden van olé, olé, olé in polonaise aan: de vijf van mrs. Einstein. Met meteen erachter een sliert veilig heidsagenten die bij de bookmaker al- ffiiaal hadden ingezet op Nederland en dus ook allemaal hadden verloren, '«laden met cadeautjes van mensen van de technische staf, gekoesterd door e cameramannen zijn er in de geschie- enis van het Eurovisie Songfestival afgelopen zaterdagnacht in Dublin nog n°°it eerder zulke diepe verliezers ge weest die zo ongeslagen waren, wintig meter verder is de waterval an fotolampjes die de Engelse Katri- na in het licht van de overwinning angen. Maar een nederlaag blijkt ook te kunnen spetteren. tutz™ne: ..Niks aan te doen. We zijn het gaatje gegaan. Jammer, volgend j ar ligt Nederland er een jaartje uit. aar voel ik me helemaal niet verant woordelijk voor." I :,We hadden het al gezegd: we 1 n of helemaal niks. Nou, het Aan het enthousiasme waarmee Mrs.Einstein 'Niemand heeft nog tijd' zong heeft het niet gelegen. werd dus niks. Bedroefd? Nee, nog niet." Linda; „Ik heb deze week ontzettend genoten. Het kan me geen zak schelen waar we zijn geëindigd. Onder de pun tentelling hebben we verschrikkelijk gefeest." Marjolein: „We hebben meer punten dan Willeke Alberti (drie destijds-CR) en ze hebben meer centimeters kran tenpapier over ons volgeschreven dan over wie ook." Saskia: „Het was even heel zuur. Maar ja, je hebt het maar te doen met het liedje dat is uitgekozen." De pijn zit in het liedje. Dirigent Dick Bakker, die al tien jaar bij het Songfes tival is betrokken en in 1975 het win nende liedje Ding a Dong schreef, is heel duidelijk: „Nederland moet nu eindelijk eens af van die amateurju ry's. Bij die amateurs zit het erin dat als je vijf steengoede nummers hebt, ze net dat ene eruit halen dat voor Neder land wel aardig is, maar internationaal niks te betekenen heeft. Je moet het publiek niet laten kiezen. Dat kan het publiek niet. Je moet ook niet heel Ne derland uitnodigen een liedje in te stu ren. 'Niemand heeft nog tijd' is ge schreven door een amateur die nog nooit gescoord heeft. Dan kan mrs. Einstein nog zo goed zijn, je redt het natuurlijk nooit." Wat wel moet: „We hebben in Neder land een paar schrijvers en componis ten die honderdduizenden platen ver kopen. Geef die opdracht een liedje te schrijven. Laat een professionele jury daar het beste uitkiezen. Dan vraag je drie topzangers en dan mogen de ama teurs uiteindelijk kiezen wie het mag gaan zingen. Maar we hebben geen sys teem in Nederland. Het ene jaar gaat het zus en het andere jaar zo. Maar succes hebben we nooit." Commentator Willem van Beusekom: „Producers bewaren hun topnummers om ze rechtstreeks op CD te zetten. Ze schrijven een liedje voor Marco Borsa to of een andere topartiest en willen hun nek niet uitsteken voor het festi val. Dat zou anders moeten." De mooie Turkse zangeres komt langs. Ze straalt. „We hebben het nog nooit tot een derde plaats geschopt." Het snoezige Franse zangeresje: „We zijn bij de eerste tien." Later zit in een bar de Russische dele gatie verschrikkelijk lomp ruzie te ma ken, waarbij iedereen elkaar het mage re resultaat van hun diva Alla Puga- cheva verwijt. Vlak ernaast zitten de Nederlanders met nog veel minder punten. De meiden knuffelen elkaar en bouwen een gezellig feestje. MAANDAG 5 MEI 1997 waarom kan liefde opraken? Ik denk mezelf vaak de melancholie in, waardoor je niet meer geniet van het blije en de schoonheid van het leven. Maar ik heb leren om gaan met die pijn. Geestkracht overwint alles. Toen ik nog een kind was streek mijn Engelse opa met een brandnetel over mijn ge zicht. 'Als je per se wilt, als je al je geestkracht bundelt, dan voel je geen prikkels. Dan kun je elke pijn aan', zei opa. Ik heb er lang over nagedacht maar nu weet ik wat hij bedoelde. Het werkt echt." Relatiesongs Zijn huidige geestkracht bundelt Ewbank blijkbaar in de melodra matische relatiesongs die hij voor Marco Borsato schrijft. Omdat Borsato ten tijde van De Waar heid juist leed onder een verbro ken relatie, lijkt de cd op zijn lijf te zijn geschreven. Maar in wer kelijkheid zijn de meeste num mers pure autobiografieën van John Ewbank. Hij is het die zijn vriendin niet durft te vertellen dat ze zijn liefde kwijtraakt (titelsong De Waarheid). Hij is het die op de ruïnes van zijn gevoelens loopt Onbewoonbaar verklaard). Hij is de joker die lacht om zijn verdriet (Maskers af). Ewbank is de ge dachte, Borsato is de stem. Ew bank is de levende waarheid ach ter De Waarheid. „Als je zoals ik neigt naar melan cholie, dan is triestheid dichterbij dan vrolijkheid. Met liedjes schrijf ik ellende van me af. Het is een soort zelfreiniging. Mijn sen timenten weerklinken in deze muziek. Waarschijnlijk spreekt dat mensen aan want van De Waarheid zijn 500.000 cd's ver kocht. Vertel mij dus nooit meer dat Nederlanders een nuchter volk zijn. We zijn kritisch, houden van 'doe maar gewoon', maar zijn niet nuchter." Geen haast Na de succesvolle introductie van De Waarheid toerde John. Ew bank twee maanden door de Vere nigde Staten. De laatste twee we ken werkte hij samen met collega songwriters als Brenda Russel en Kye Flemming die onder meer voor Oleta Adams, Whitney Houston en Janis Ian schreven. „We hebben negen nieuwe num mers geschreven, eentje zelfs in drie uur tijd. Twee ervan zijn mo gelijk te vertalen voor Marco, maar dat heeft geen haast want voor 1998 komt er geen nieuwe cd. Eén lied dat ik met Russel schreef zal aan Celine Dion wor den aangeboden. Ik wil altijd in Nederland blijven wonen, maar er valt voor mij veel te leren in Ame rika. Als je met je muziek een boodschap kwijt wilt, dan bereik je in Amerika veel meer oren. Toch?" Murcia (afp) - In Murcia is zaterdag op 69-jarige leeftijd de wereld beroemde Spaanse concertgitarist Narciso Yepes overleden. Yepes stierf in een ziekenhuis in Murcia aan kanker. Yepes gold als één van de grootste gitaarvirtuozen ter wereld. Zijn naam werd vaak in één adem genoemd met zijn beroemde landge noot Andres Segovia. De meester van de tien-snarige gitaar is te horen op ontelbaar veel opnamen. Tot zijn populairste stukken be hoort het Concierto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo. Ook kreeg hij bekendheid als componist van de muziek voor de films Jeux Interdits van regisseur René Clement (1951) en La fille aux yeux d' or, waarin zangeres Marie Laforêt de hoofdrol speelde. Ondanks zijn ziekte had Yepes dit jaar nog een tournee in Japan gepland, maar half april moest hij worden opgenomen in het zie kenhuis. Zijn laatste concert was vorig jaar maart in de Noord- Spaanse stad Santander. Door Marcel Frost Studio Brussel viert zijn 14e verjaardag. In die periode wist de zender, aanvankelijk alleen gericht op de Belgische hoofdstad, faam te verwerven tot- over 's lands grenzen. Menige Zuid-Ne derlandse gemeente geeft de zender zelfs via de kabel door. „Studio Brussel? Dat gebouw rechts, 4de verdieping, kamer 23", meldt de receptioniste aan de ingang van het BRT-terrein in Brussel. Studio Brussel, toonaan gevend tot over de Belgische landsgrenzen, zit weggemoffeld in één kamertje van een grauwe flat? De verbazing verdwijnt als blijkt dat toch een belangrijk deel van de bovenste etage van het ge bouw is ingeruimd voor de alter natieve radio-makers. Met een ei gen discotheek, redactie en stu dio's. Eigenlijk hebben ze alles 'voor zichzelf', behalve een kamer 23, die is in geen velden of wegen te bespeuren. Handig, zo'n recep tioniste. Voor wie het niet kent: Studio Brussel is een afsplitsing van de BRT-radio en begon 14 jaar gele den als een zender die zich vooral op de Belgische hoofdstad richtte. De oprichters wilden een tegen hanger maken van een soortgelijk Frans initiatief en van de vele kleine, lokale zenders .'Aanvanke lijk verzorgden zij enkele uren tij dens de ochtend- en avondspits, de rest van de dag werd 'doorge prikt' naar de BRT-radio. Uiteindelijk werd het zó'n succes, dat Studio Brussel de hele dag ging invullen en sinds een half jaar zijn ze zelfs 24 uur per dag in de lucht. De naam Studio Brussel is wat locatie betreft nog juist, maar inmiddels luistert heel Vlaams België naar de zender en menige Zuid-Nederlandse ge meente geeft het signaal via de kabel door. Huino Illustere programma's als Het Museum, Frituur Victoria en 't Gaat Vooruit, die ook nog eens gepresenteerd worden door men sen met klinkende namen als Cris Dusachoit, Chantal Pattyn en Lieven Van Gils: daar kan de Ne derlandse radio niet tegenop. Want 'zoiets' als Studio Brussel bestaat niet in Nederland en zal er wellicht ook nooit komen. Dat zelfde geldt zo'n beetje voor Hu- mo, hét Belgische tv-weekblad, dat mikt op dezelfde doelgroep als Brussel: jongeren en oudere jongeren, die niet echt gevoelig zijn voor de muziek uit de hitpa rade. „In Nederland zijn nog steeds de zuilen van weleer een probleem", vindt Jan Schoukens, hoofd Stu dio Brussel. Samen met Jan Hau- tekiet en Paul De Wijngaert is hij een van de oprichters van de zen der. „Wij dienen hier veel objec tiever te zijn dan jullie. Hooguit de NPS zou een Nederlandse va riant van Studio Brussel kunnen opzetten, commercieel is het so wieso geen haalbare kaart", stelt Schoukens. „Veronica probeert het wel bij jullie. In Rotterdam hebben ze ons van de kabel gewerkt, omdat er anders voor hen geen plek was. Ach." Hij haalt z'n schouders op. Echt zorgen baart het hem niet, in de Maasstad zijn ze ook via de ether te ontvangen. „Maar de mensen daar zijn boos, sturen óns brieven. Alsof wij het kunnen hel pen." Stabiel Schoukens is de laatste die ont kent dat Studio Brussel het beste valt te omschrijven als een feno meen. „We hadden zelf dit succes niet verwacht. Ik spreek voor de toekomst de hoop uit dat we op dit niveau kunnen blijven zitten. We hebben een luisterdichtheid van ongeveer 12 procent, dat zijn ongeveer 600.000 Belgen. Maar eigenlijk zijn het dus 600.000 van alle Vlamingen, want in Wallonië luistert niemand naar ons." Hij praat gelaten over de jaren die gaan komen. „De trend van de tijd is altijd maar beter en meer, stilstand is achteruitgang, u kent die uitdrukkingen wel. Onzin, ik ben blij als het stabiel blijft", klinkt het nuchter. De kracht van Brussel is de (idea le?) mix van mimiek, cultuur en nieuws. „Ideaal wil ik niet zeg gen, dat is voor iedereen iets an ders", zegt Schoukens. „De men sen weten wat ze bij ons kunnen verwachten. Informatie gekop peld aan muziek." De grote nieuwsuitzendingen, de bulletins met correspondenten erin, neemt Brussel rechtstreeks van de BRT over. De kortere uitzendingen presenteren eigen mensen, maar het nieuws komt wel van de BRT- nieuwsdienst. Tussendoor kun nen presentatoren altijd nog kor te flitsen kwijt: bijvoorbeeld als om twintig over het uur het over lijden van een politicus bekend wordt, meldt de dienstdoende discjockey het binnen enkele mi nuten. „Verder een paar keer per dag echt popnieuws. Frituur Victoria heeft vooral aandacht voor cul tuur. Ook weer zoiets waar we van staan te kijken: een cultuur-, programma wordt tussen de mid dag uitgezonden en trekt toch veel jeugdige luisteraars. De kracht van Brussel? Het abnor male format, het past nergens in. Nee, we hebben niet de heilige formule ontdekt, want we blijven steeds bijsturen. Het is nu bij voorbeeld waarschijnlijk heel an ders dan vijf jaar geleden, we gaan met de tijd mee. We zullen wel moeten." »Jan Schoukens: „Ik ben blij als Studio Brussel op het huidige ni veau blijft zitten, het hoeft niet altijd meer en beter.foto dann

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 9