©mam* c? Cd K Bezwa; kortiiii bibliotl t t t t LEINTJES 24.75 Verkeer kai door centrij FAMILIE BERICHTEN J Grote zaken doe je met verrassei ti een feestelijke de stem DE STEM HONORÉ KIPS Els de Jonge HONORÉ KIPS GESLOTEN HONORÉ KIPS HONORÉ KIPS ACHIEL GOOSSENS LEON PETRUS DE MUL Maria de Kreijger MARGARETHA MARIA ROSALIA MATTELÉ Johannes de Geus HENK KLAASSEN Leny van Dorst HENK ELIZA LUDOVICA ROELAND Josephus Prudent Rammeloo MARIA KOK Antonius Johannes Berghuizen Lieve "Overblijfmoeder" Wij vinden het altijd gezellig bij jou Piet, Nicoline, Adje, Karin, Pascal, Eva Lieve Ma en Oma 'n dikke pakkerd van Claudia en René Voor de allerliefste MAMA Moeke BON TEKST Goedemorgen... Travaille bien Hans en Tonnie café-restaurant Heden verse as met gewelde ham of zalm p.p. LEDERWAREN EN COMFORTSCHOENEN RIJKSGEDIPLOMEERDE ORTHOPEDISCHE MAATSCHOENMAKER Lid N.v.o.s. De race tegen aids heeft sponsors nodig Ongenoegen bij Reconstructie St. An 1 editie zeeland DE STEM MAANDAG 5 MEI 1997 X 51 VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Als een eik, die zijn wortels met de jaren steeds dieper in de grond verankerd heeft heb je gestreden tot aan het einde van je leven. Als een mooie roos met doornen heb je trots tot je laatste zucht geleefd en na een hevige strijd op moeten geven. Na alle jaren, die we met hem mochten bele ven, hebben we verdrietig afscheid moeten nemen van mijn man, vader, schoonvader en opa echtgenoot van in de leeftijd van 57 jaar. Koewacht: Els Kips-de Jonge Machteld en Pedro Chelsea 4576 AL Koewacht, 2 mei 1997. Nieuwstraat 48. De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitge nodigd, zal plaatsvinden op woensdag 7 mei om 10.00 uur in de parochiekerk H.H. Philip- pus en Jacobus te Koewacht. Er is gelegenheid om de familie te condoleren voor in de kerk na afloop van de dienst. Ingevolge zijn uitdrukkelijke wens wordt zijn lichaam ter beschikking gesteld van de medi sche wetenschap. Heden ontvingen wij het droevige bericht dat overleden is onze functionaris en collega Wij zullen hem blijven herinneren als een fijne en toegewijde medewerker. Wij wensen Els, Machteld, Pedro, Chelsea en de familie sterkte toe dit zware verhes te dra gen. Bestuur, personeel en vrijwilligers Stichting Welzijn voor Ouderen Axel In verband met het overlijden van onze func tionaris zal het kantoor woensdag 7 mei zijn. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en gebruik te maken van het spreekuur op de dinsdagmorgen tussen 9.00-11.00 uur. Stichting Welzijn voor Ouderen Axel Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze sportvriend Wij wensen zijn gezin en familie veel sterkte toe. Spelers zaterdagelftal v.v. Koewacht Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van ons lid Gedurende vele jaren was hij een gewaar deerde kracht in ons zaterdagelftal; kenmer kend voor hem waren zijn sportiviteit en posi tieve instelling. Wij wensen zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleindochter veel sterkte toe bij het ver werken van dit verlies. Bestuur en leden van de voetbalvereniging Koewacht. Enige en algemene kennisgeving Na een langdurig verblijf in „Hoeve La Salet- te" is zacht en kalm van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom in de leeftijd van 67 jaar. St. Niklaas (B): I. Similon-Goossens Koewacht: E. Goossens I. Goossens-Sturtewagen Koewacht: P. Goossens A.M. Goossens-de Koek Stekene (B): M. Cerpentier-Goossens Clinge: A. Goossens Neven en nichten Vogelwaarde, 3 mei 1997. Rapenburg 119. Corr.adres: P. Goossens, Eikenlaan 91, 4576 BK Koewacht. De crematieplechtigheid, waarbij u wordt uit genodigd, zal plaatsvinden op woensdag 7 mei om 14.00 uur in het crematorium te Terneu- zen, Bellamystraat 28c. Gelegenheid tot condoleren in het cremato rium na de plechtigheid. Achiel is opgebaard in het mortuarium op be graafplaats „Westerzicht" aan de Westsingel te Axel. U kunt daar afscheid nemen op dinsdag 6 mei van 19.00-19.30 uur. Op 2 mei 1997 is op de leeftijd van bijna 88 jaar in het ziekenhuis „De Honte", toch nog onverwacht in alle rust overleden mijn dier bare man, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader echtgenoot van Terneuzen: Maria de Mul-de Kreijger Marseille (Fr.): Alice en Eugène Bressac-de Mul Danielle en Jean-Paul, Lisa Luc en Corinne Leipzig (D.): Rudy en Henny de Mui van Oosterhout Rudy en Claudia Bart Essen (B.): Bibiana en Albert Peeters-de Mul Anouska en Eric, Elyne, Eef, Lenaert, Kobbe, Jet 4537 PJ Terneuzen, 2 mei 1997. Jan van Rompustraat 17. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 6 mei a.s. om 14.30 uur in de Triniteitskerk aan de Alb. Thymstraat te Terneuzen, waarna aansluitend de crematie volgt in het cremato rium „Terneuzen", Bellamystraat 28c te Ter neuzen. Samenkomst om 14.15 uur in de kerk. Pa is opgebaard in het rouwcentrum „Terneu zen", Rooseveltlaan 6 te Terneuzen. Gelegenheid tot afscheid nemen op maandag van 20.00-20.30 uur en op dinsdag van 13.30- 14.00 uur. Na de uitvaartdienst is er gelegenheid de fa milie te condoleren in de kerk. Liever geen bezoek aan huis. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ont vangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Herinner mij maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in stralende zon hoe ik was, toen ik alles nog kon. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in ons leven heeft betekend, geven wij u kennis, dat voorzien van het sacrament der zieken, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis „Ter Schorre", van ons is heengegaan onze zorg zame moeder en oma weduwe van in de leeftijd van 87 jaar. Axel m/s LIDI: L.S. van Gent-de Geus P. van Gent Vlissingen: Margareth en Foppe Vlissingen: Angelo en Ilse Axel, 2 mei 1997. Corr.adres: Postbus 29, 4570 AA Axel. De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatshebben op woensdag 7 mei om 10.00 uur in de parochiekerk H. Gregorius de Grote, Walstraat 31, Axel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats „Westerzicht" aan de Westsingel te Axel. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in restaurant „Molenhof", Molenstraat 2, Axel. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, ge lieven deze advertentie als zodanig te be schouwen. Na twaalf weken op de intensive-care, vech tend voor zijn leven, heeft hij de strijd verlo ren. Wij zijn intens verdrietig, maar getroost dat hem een verder lijden bespaard is geble ven. Zijn liefde, zachtheid, humor en goede zorgen tot 't laatste moment, zullen altijd bij ons blij ven. Op 61-jarige leeftijd overleed mijn innig geliefde man, vader en schoonvader, dierbare schoonzoon Reserve-Majoor bij de Koninklijke Landmacht echtgenoot van Oosterhout: Leny Klaassen-van Dorst Oosterhout: Nicole Klaassen en Kees Delcroix Breda: Oma Ooyen Wij danken het team van intensive-care van het Ignatiusziekenhuis voor hun goede zor gen. Breda, 1 mei 1997. Corr.adres: Edisonlaan 38, 4904 HT Oosterhout. Henk is opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela, Wilhelminasingel 3 te Breda. Af scheidsbezoek is mogelijk op dinsdag 6 mei van 18.00 tot 19.00 uur. Woensdag 7 mei vindt de crematieplechtig heid plaats om 13.30 uur in het crematorium Zuylen, aan de Tuinzigtlaan te Breda. Samenkomst aldaar, waar u vooraf aan de plechtigheid het condoleanceregister kunt te kenen. De persoonlijke condoleance is na afloop in de ontvangkamer van het crematorium. Onze liefste vriend, zwager en oom is er niet meer we missen je! Gerard en Wil Ingrid en Jerry Nu onze moeder en oma er niet meer is resteert alleen de herinnering. Maar die is zo geweldig, dat zij daarin voor ons blijft leven. Dankbaar voor alle fijne jaren, geven wij u bedroefd kennis dat wij geheel onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze lieve moeder, onze oma. zus en schoonzus weduwe van op de leeftijd van bijna 83 jaar. Kinderen en kleinkinderen M. Gillis-Roeland J. Zeegers-Rammeloo 4553 AS Philippine, 4 mei 1997. Oude Kerkstraat 20. De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op vrijdag 9 mei om 10.30 uur in crematorium „Terneu zen", Bellamystraat 28c te Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de hal van het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, ge lieven deze advertentie als zodanig te be schouwen. Dankbaar, dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mede, dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan onze lieve moeder weduwe van in de leeftijd van 92 jaar. Amersfoort: H. Berghuizen H.E. Berghuizen-van Daal Breda, 3 mei 1997. Corr.adres: Snouckaertlaan lc, 3811 MA Amersfoort. Moeder is opgebaard in de Chapelle Ardente van Monuta, Baronielaan 38 te Breda, alwaar u in de gelegenheid bent om afscheid van haar te nemen voor de begrafenis van 10.00 tot 11.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 7 mei om 11.20 uur op de begraafplaats Het Haagveld, Haagweg 334 te Breda. Gelegenheid tot condoleren schriftelijk bij het afscheidsbezoek en persoonlijk na de teraar debestelling in zaal Het Witte Schaap, Mei doornstraat 156 te Breda. MOEDER MET EEN MOEDERDAG\NEUS Kants Nieuwsblad op zaterdag 10 mei. VERRAS ivioi-. In De Stem en Brabants Op zaterdag 10 mei presenteren wij onder een speciale 'advertentiekop' uw MOEDERDAGWENSEN. Onderstaand ziet u enkele voorbeelden met de advertentieprijs inclusief BTW. model A met foto 2 x 40 mm 50.- model C zonder foto 2 x 20 mm 30.- een grote bos bloemen van Karei model B met foto 1 x 40 mm 40.- Jansen Vanavond kook ik Willem model D zonder foto 1 x 20 mm 15.- De afgebeelde voorbeelden zijn standaardblokjes, ook een veelvoud hiervan in hoogte is mogelijk. Prijzen zijn inclusief 17,5 BTW, alleen bestemd voor particulieren. Hoe opgeven: Vul onderstaande bon in en stuur die naar DAGBLAD DE STEM/BRABANTS NIEUWSBLAD, Antwoord nummer 10225, 4800 VB Breda t.a.v. moederdagwens. U hoeft geen postzegel te plakken. Vanwege het lage tarief kunnen wij geen opdrachten op rekening accepteren. Voor de betaling kunt u een onder staande eenmalige machtiging invullen of een eurocheque of girobetaalkaart insluiten (vergeet dan uw pasnr. en handtekening niet). Uw opdracht moet uiterlijk woensdag 7 mei in ons bezit zijn. Formaat model A 50.- Q model C 30.- model B 40.- Ul model D 15.- Kruis het gewenste model aan en vergeet niet de foto even tueel bij te sluiten Administratieve afhandeling: Voeg een ingevulde eurocheque of girobetaalkaart bij of maak gebruik van onderstaande machtiging. Machtiging: Naam: Straat: Postcode:Woonplaats:Tel.: machtigt Uitgeversmaatschappij Zuidwest-Nederland B.V. éénmalig 15.-// 30.- 40.-// 50.- van zijn/haar bank-/girorekening af te schrijven. Banknr,:Postbanknummer: Handtekening: Voor particulieren 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, huwelijk, verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham enz. Prijs per mm per kolom 0,65 incl. B.T.W., één grote regel verplicht. Foto of afbeelding, formaat 35X40 mm 26.- incl. B.T.W. Overige tarieven op aanvraag. Foto's worden niet geretourneerd. Bel 076-5.312.313 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgave te richten aan: De Stem, Postbus 3229, 4800 MB Breda t.a.v. 'Kleintjes Afdeling'. Wij behouden ons het recht voor teksten, foto's en tekeningen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Naam en adres van de opdrachtgever van deze advertentie dienen bij de uitgever bekend te zijn. Indien er een goedemorgen met opgave van een telefoonnummer gewenst wordt, is men verplicht zich te legitimeren, ter voorkoming van misbruik. Uitgever is gerechtigd naam van de opdrachtgever bekend te maken. Uitgever is niet verantwoordelijk voor de in de advertentie voorkomende teksten. Met Marie-Florence Pour Jeroen H.G. met jullie 25-jarig huwelijk van Sonja en Wichard, Carola en Collin Absdaalseweg 1 4561 GH Hulst Tel. 0114-312854 Fax 0114-319152 Ook voor afhaalmenu's. Vraag vrijblijvend info L.A. Seghers-orthopedie Gentsestraat 28 - 4561 EJ Hulst Tel. 0114-313090 Erkend ziekenfondsleverancier en particulierenzorgverzekeringen Afspraken ook na 18.00 uur Op verzoek komen wij ook aan huis Het adres voor: - het aanmeten en vervaardigen van orthopedi sche schoenen, steunzolen of inlays - therapeutische elastische kousen, semi- orthopedische schoenen - tevens schoenen voor losse steunzolen, com- fortschoenen, steunstokken en krukken - voetverzorgingsartikelen, pedicuren sll - sinds 1906 - Tyj AIDS FONDS GIRO 8$ lAJ lANKIEKf NING 70.70.70.Ml. tEltfOO" OJM Van onze verslaggever Terneuzen - Een groot deel van heeft grote moeite met een aant het college. Met name de kortin; schoolzwemmen houden de gem Het ongenoegen hierover wordt ne beschouwingen van de fractii komende jaren. Het college kri, dracht mee de aangekondigde k te draaien. Voor de bibliotheek staat een be zuiniging van dertigduizend gul den op de rol. „Wij zien de biblio theek als basisvoorziening, die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Niet alleen de lidmaat schapsgelden, maar ook wat de openingstijden en het aanbod be treft," meent D66. De PvdA laat zich in praktisch dezelfde woorden uit. „Waar de bibliotheek de laatste jaren al met een korting van in totaal 130.000 gulden is geconfronteerd, ge voegd bij de kostenstijgingen die in de nabije toekomst op deze in stelling afkomen, achten wij het verdedigbaar deze voorgenomen korting te schrappen." Ook SGP en GPV/RPF vinden de bezuiniging op de bieb onverant woord. „De bibliotheek is een voorziening voor een brede laag van de bevolking. Is het verant woord de bibliotheek eenmaal, andermaal en nu nog eens te kor ten? Wij menen van niet. Op de bibliotheek is nu wel genoeg be zuinigd," aldus GPV/RPF. Ook het schoolzwemmen wordt door D66 en PvdA als basisvoor ziening gezien. Daarom wordt een Van onze verslaggever Sluis - Het centrum van Sluis is en fietsverkeer. De St. Annastrasj genomen. De officiële opening vj gangsweg tot de koopstad vindt e| De verandering van deze straat gebeurde in het kader van het ver- keersveiligheidsproject Duur zaam Veilig. Doel van de recon structie van de St. Annastraat is het scheiden van de verschillende verkeersdeelnemers zoals auto, fiets en voetgangers. Door de re constructie is de hoofdtoegangs weg van België naar het centrum van Sluis een stuk veiliger gewor den. Daarnaast zijn er allerlei nuts voorzieningen aangepakt zo als riolering, water en gasleidin gen. „Deze verandering betekent een grote verbetering voor het verkeer en heeft de toegang naar Sluis een stuk aantrekkelijker ge maakt," aldus G. van Daele van de Stichting Sluis Promotie. In verband met de officiële opening worden in de week van 6 tot en met 15 juni feestelijke activiteiten gehouden door de ondernemers van de St. Annastraat. Op de planning staan onder ande re een skeelerwedstrijd, ringrijden Bezorgklachten: Bel lezerscontact, 076-5312312 ma t/m vrij. 8.00- 17.00 uur 8.00- 12.00 uur Redactie Terneuzen: Zuidlandstraat 32,4532 CG tel. 0115-645769, fax 0115-645742. Redacteuren: frank van Cooten, Frank Deij (plv. ed.chef), rh "!\Van tler Helm' Peter °99e' (editie- „e I Herald de Puysseleijr, Janneke Rood- tent, Sanne Schelfaut. Goes: Stokstraat 1,4461 JK 'el. 0113-273700, fax 0113-273701. Redacteur: jj^Maas (provincieverslaggever). Baudeloo 16,4561 ES Redwe4ur:72770,faX°114-372771- Begene Verstraeten. Sportredactie Zeeland: '°n Koomen tel. ma vrij. 0115- 645751 A<W 9- 0115- 645753 Dec, exp'°itatie j?e Stem en ZVK Ierneuzen: teU,nia1n,d?raat32,4532CG Hanen-"061'0, privé 01'5-563976, Hulst^"T1merS' PnVé 5-562354 Baudeloo 16 4cki cc je'-0114-372770 ^egenwoordigers: Marbrfv den Br3nde' Pdvé 0114-314570, Ope"inSden-nPriVé0114^16755' tea. t/m vr. 8.30- 17.00 uur Nooit meer t/L naar ballet fir- zo gemeen. Nationaal Reumafonds I -a Haac. Bank 70 70 70 K4K,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 6