Belangstelling biljarters gering Succes voor Maurits Loonen Dubbele winst Wouter se Erwin van Tatenhove in motorcross Jeugdjudotoernooi Breskens/Eede in De Eenhoorn plezierige ontmoeting Scheldesport te sterk voor Oostburg SPORT ZEELAND B5 100KER jQUASH IELRENNEN ZAALHANDBAL 6)- IJSHOCKEY ZAALVOETBAL ZEILEN Kampioenschappen voor regionale toppers staan op de tocht BILJARTEN JUDO Eerste wedstrijd Zeeuwse pupillencompetitie in Middelburg Middelburg - Op de Nadorst in Middelburg, met Dynamica achter de regietafel, werd za terdag de eerste wedstrijd van de Zeeuwse Pupillencompetitie afgewerkt. Thomas Wou- terse opende sterk. De B-pupil van RKHAV won zowel de driekamp als de 1000 meter. °p de driekamp scoorde hij met 7,1 op de 40 meter, 3,37 meter bij het verspringen en 5,90 meter met de kogel 972 punten. Voor de kilo- meter noteerde hij een tijd van 3.36,8. ATLETIEK SPORTNIEUWS KORT Ivan Beck weer in grootse vorm WK triatlon lange afstand week later Persoonlijk record Rachida Moerman Records Yonck, De Block en Van Remortel Driebandentoernooi Rilland-Bath MOTORSPORT BASKETBAL Wielerkoers in Wemeldinge op Hemelvaartsdag Carla Rammelaere op eerste plaats 1EI 1997 B4 I DE STEM 111 11 MAANDAG 5 MEI 1997 bUWEN: Jlooy (Rana, Amster- Ilen (Zaal Kardolus) looy, 2. Van Dalen, 3. ieus, Delft) en Sach renj. T5naterse (SV Putten) put (Zaal Kardolus) Snaterse, 2. Van der bom (KMSV) en De hlardolus). Vereldbeker degen, fezalay (Hon), 2. Halls I (Cub) en Cyszewska ry (Hon), 6. Kiraly fcia-(Cub), 8. Ivanova snooker. _f (best-of-33): Hendry |ttana (Tha/12) 17-13. j - Doherty (Ier/7). >16. Snooker. Wehrmann - Duut 3- |oes 3-0; finale: Wehr- 13-1. J toernooien: 1. Wehr- Iten, Heinsmann 48, 3. bstar Circuit, bale: Haddrell (Aus) - 9-0 9-1 8-9 9-7; derde Ie (Eng) - Power (Aus) 9- Sannois. Klimmersprijs: I (Ita) 87,1 km in 2.15.05, IZwi) 0.23, 3. Roux (Fra) fey (Fra) 0.44, 5. Saugrain jS. Virenque (Fra) 0.56, 7. ■Fra) 1.11, 8. Jan (Fra) mens (Fra) 1.38,10. Vos- J 1.43. Grote Prijs van Gippin- plts (Dui) 196,5 km in frchmil (Mol) 0.01, 3. Ko- I), 4. Di Grande (Ita), 5. is), 6. Petito (Ita), 7. Riis [ioucle d'Artois: 1. Detil- 1172 km in 4.04.10, 2. Me- Ifra) 0.10, 3. Morelle (Fra), II) 0.11, 5. Petersen (Den) pnde van Overijssel, top- I: 1. Kemna (DeuTningen) 4.56.04, 2. Van der Wolf in), 3. Van der Ven (Nieu- ji. Van Steen (Dongen), 5. f endam), 6. Wrölich (Oos), Bel), 8. Kemper (Volen- astemaker (Diemen), 10. kers (Eerie). vijf wedstrijden: 1. AGU (en, 2. Rabobank 295, 3. I, 4. De Jonge Renner 266. rtruid. Omloop van Sint |l: 1. Vermey (Lisse) 150 km 2. Kroon (Dalen) 1.11, 3. I (Margraten) 1.40, 4. Van bhen), 5. Jeurissen (Deur- bn de Wal (Geleen), 7. Ha- Jhijndel), 8. Lotz (Stein), 9. Ins (Maastricht), 10. Vuur- rkerk). [loof. Omloop van West- j 1. Vlijm (Volendam) 150 15.56, 2. Swinkels (Valkens- 13. Legtenberg (Markelo), 4. inna Paulowna), 5. Van de Breda), 6. Van Rijn (Schip- 17. Slagter (Hoogeveen), 8. I (Kootstertille) 2.30, 9. En- i (Sint Wlllebrord),r10. Ou- |>sen (Laren/Gel).1 J&: 1. Van Moorsel (Rotter- 0 km in 2.25.19; 2.[M'dfïs veld l fernijveen), 3. Hillenga (Fin- lie), 4. Klep (Oud Gastel), 5. Jlattem). j-tburg. Omloop van de Haar- L«eer, clubcompetitie: 1. Ha- m (Haastrecht) 185 km in J 2. Casteyn (Meerkerk), 3. land (Bergambacht) 0.20, 4. T (Zwijndrecht), 5. Verwey k), 6. Slippens (Opmeer), 7. L (Berkel), 8. Lagerweij ■ugge), 9. Verschalen (Delft), A Wageningen (Arkel). nest. Mountainbike, wereld- tëross country. In: 1. Dupouey (Fra) 55 km in J, 2. Evans (Aus) 0.33, 3. Mar- |(Fra) 1.06, 4. Frischknecht 1.46, 25. Brentjens (Ned) 8.30, pTitsen 8.42, 44. Van Dooren 52. Van de Ven 14.38, 70. irs 18.31, 100. Nijboer 27.52. WB na vier races: 1. Evans I Dupouey 346, 3. Dubau 308, lydahl (Noo) 271, 5. Baker 254, 6. Martinez 251, 24. Jens 139, 25. Gerritsen 130. len: 1. Dunlap (VSt) 1.37.49, 2. (Ita) 1.16, 3. De Negri (Ita) I WB na vier races: 1. Pezzo Sydor 256, 3. Dunlap 237. isie mannen: play-offs; Aals- [Sittardia 14-21. J v. Vrouwen, finale Europa /oor bekerwinnaars, e duel: Rostov (Rus) - Leipzig 25-18 (13-9). ïng. Vrouwen, City Cup. e, eerste wedstrijd: Ikast Fb - Frankfurter HC (Dui) 26-29 icia. Vrouwen, Europa Cup (kampioenen. e wedstrijd: Valencia (Spa) rg (Den) 35-26 (17-15). ljana. Vrouwen, IHF Cup. te wedstrijd: Olimpija Ljublja- >lv) - BVB Dortmund (Dui) 26- 5-7). Van onze biljartmedewerker Sluiskil - De biljartkam- pjoensehappen voor de regio nale toppers zijn het zorgen vrije van het bestuur van het district Zeeuws-Vlaande ren van de Koninklijke Ne derlandse Biljart Bond. Langzaam maar zeker glijden die kampioenschappen qua deelname af naar een beden kelijk niveau. Dat werd dui delijk tijdens de algemene le denvergadering van dat dis- trict in hotel-café-restaurant Dallinga te Sluiskil. Vandaar dat wedstrijdleider persoon lijke kampioenschappen Ro bin Claerhoudt dreigde bij een vervolg van die neer waartse tendens de kam- pjoenschappen beker-kader en topklasse bandstoten van de kalender te schrappen. Dat dreigement staat overigens wel haaks tegenover de impuls die datzelfde districtsbestuur twee jaar terug gaf om de regio nale toppers weer wat meer aan het werk te zien. Toen werd de topklasse bandstoten in ere her steld. „Een mooi kampioen schap, dat eigenlijk nooit zo lang weg had mogen vallen," was de motivatie destijds voor eerher stel van deze titelstrijd. Nu denkt men daar totaal anders over. Vooral de absenties op het laatste moment zijn bij de orga nisaties en het genoemde bestuur een doorn in het oog. Vandaar dat men begin september met de hoofdrolspelers rond de tafel gaat zitten om tot een definitieve oplossing te komen. Men hoopt op verbetering, maar is dat niet het geval dan twijfelt men niet om harde maatregelen te nemen. Nog iets nieuws is de invoering van regionale Grand Prix-toer- nooien driebanden waaraan ie dereen kan deelnemen. Dit houdt in dat er dus op handicap basis gespeeld wordt. Er zijn tij dens die vier Grand Prix-toer- nooien rankingpunten te verdie nen. Aan het einde van het sei zoen komen dan de zestien spe lers met de hoogste ranking uit in het zogenoemde 'Masters GP' dat bij de biljartvereniging De Smickel op zaterdag 4 en zondag 5 april 1998 gehouden wordt. De reguliere Grand Prix-toernooi zijn toegewezen aan de clubs SBC Sluiskil, Hof van Eede uit Eede, HBC/De Troubadour Clin- ge en Den Ouden Arend St.-Jan- steen. Overigens was de op deze vergadering aanwezige Sluiskil- se Biljartclub (SBC) niet op de hoogte van het feit dat men de organisatie van een Grand Prix- toernooi had toegeschoven ge kregen. Een communicatiestoor nis tussen die vereniging en kas telein Meerten Dallinga heeft waarschijnlijk tot dat misver stand geleid. Voor het overige werd deze ver gadering gekenmerkt door een vrij soepel verloop. Tevens was er de huldiging van de districts kampioenen teamwedstrijden. De stroeve communicatie tussen wedstrijdleider teams, Eddy van Goethem, en de regionale pers is er debet aan, dat ondanks ge maakte afspraken, de kampioe nen niet eerder bekend werden. In de A-klasse driebanden groot biljart werd SBC kampioen van het district. In de BI-klasse drie banden klein biljart De Smickel uit Hulst en in de B2-klasse Den Ouden Arend St.-Jansteen. In de libre-categorieën Cl, C2 en C3 respectievelijk HBC/De Trouba dour Clinge, CBC Clinge en GBC Groenendijk. Het jeugdteam van Hof van Eede won de districtsti- tel bij de jeugd. Tevens werd na tionaal kampioen vierde klasse libre Robert van Tiel nog even in het zonnetje gezet. Tijdens de bestuursverkiezing waren drie leden aftredend. Ani ta de Vriend en Eddy van Goet hem waren herkiesbaar en wer den herkozen. Secretaris Rien Janse hield er na acht jaar mee op. In zijn plaats werd Piet Ken- tin van Dow Terneuzen als se cretaris voorgedragen en staan de de vergadering benoemd. Van onze sportmedewerker Oostburg - Het jaarlijkse toernooi van de judoclub Breskens/Eede, deze maal alleen voor jeugdigen, is een geslaagd evenement geworden. „Het is me hon derd procent meegevallen," I oordeelde gastheer en voorzitter Jan Oosterlee na het evenement in sporthal De Eenhoorn. Succes was j er in Oostburg onder meer i voor Bressiaander Maurits Loonen in de leeftijdscate gorie 12-13 jaar boven de 60 kilogram. „Winnen is leuk, maar plezier be- I leven is het belangrijkste," hield de Oostburgse loco-burgemeester Karin Boleijn-Hertzberger de ruim driehonderd judoka's voor toen zij het officiële sein tot van start gaan van het toernooi gaf. I Een evenement dat iets later be- omdat door acties aan de I boot een groep deelnemers wat verlaat was. Het kon de pret niet drukken. Dé schade werd later zelfs ruimschoots, ingehaald en dat is een pluim richting organi satie waard. Want daar had men twijfels over het nieuwe onder- I komen. „Een zeer slechte zaal," mopperde Henk Biesiot zelfs richting gemeente en gebruikte dat tevens als excuus waarom er e maal geen senioren mee mochten doen. Een drogreden. „Volgend jaar doen die ook weer I mee," oordeelde voorzitter Jan Oosterlee met een stelligheid waaraan niet meer te tornen valt. I Temeer daar de 326 deelnemers een vlekkeloos toernooi draai- •n. Een aantal dat ruim hon derd minder was dan voorgaande jaren, maar dan duurde het eve nement ook gauw ruim twee uur I langer. I De jeugd, en zeker de kleinsten, 1 geen weet van de strijd ach- Ier de schennen en vocht verbe- i voor de winst. Met verbeten I gezichtjes kwamen zij de mat op Ivoor hun partijtjes. Gevechten die soms alleen maar pirouettes draaien met wachten op de eerste die viel inhielden, maar soms ook op echt judo leken. Pijn was er alleen bij verlies, mocht ook dis trictbestuurder Bram Heijboer bemerken. Wat dat betreft was de strijd hard met als winnaar van de Verduyn-trofee het Bel gische Izegem, dat hun tien voor af opgegeven judoka's de meeste punten zag behalen. Tweede werd hier judoclub Van Schaick voor Felix Jansen en Geelhoed, die gezamenlijk de derde plaats pakten. UITSLAGEN MEISJES 6-7 jaar tot 24 kg: 1. Emmy van Roes- tel (Rijen), 2. Nina Albregtse (Bres kens), 3. Linde Duynkerke (Geel hoed). 8-9 jaar tot 24 kg: 1. Dephine Bossu (Ardooie), 2. Evelien Lefere (Kiwai), 3. Simone van Vugt (Delta). Tot 26 kg: 1. Nelleke Peeman, 2. An- niek Faas (beiden De Boevere), 3. Nikki Spillebeen (Izegem). Tot 31 kg: 1. Yvonne van Roestel (Rij en), 2. Ine Duijnkerke (Geelhoed), 3. Melissa Delva (Ichiro). Tot 37 kg: 1. Lüian Duijnkerke (Geel hoed), 2. Suzanne van Vugt (Delta), Bo Sintobin (Ardooie). 10-11 jaar tot 28 kg: 1. Stephanie de Rooy (De Boevere), 2. Charlotte Hem berg (Izegem), 3. Desiree Leenhouts (Breskens). Tot 31 kg: Lien Decavele (Ardooie), 2. Lies Peeman (De Boevere), 3. Anne- leen Spillebeen (Izegem). Tot 34 kg: 1. Sabrina Boet (Ruy, D.ql- ta), 2. Kim Goethals (Delta). Tot 40 kg: 1. Rozemie Vanelslartder (Kiwai), 2. Barbara Eek (Ruy Delta), 3. Saskia Damiaens (Samoerai). 12-13 jaar tot 37 kg: 1. Sharon Keij- zers (Made), 2. Angela Stigter (Hirun- do), 3. Marieke Gaeremyn (Kiwai). Tot 40 kg: 1. Wendy Stigter (Hirun- do), 2. Claire Stuivenvolt (Felix Jan sen), 3. Eefje de Smet (Delta). Tot 44 kg: 1. Marleen Willeboordse (Geelhoed), 2. Carla Rammelaere, 3. Marijntje Bastiaansen (beiden Bres kens). Tot 48 kg: 1. Tine Scheldeman (Ichi ro), 2. Anja Dieleman (Van Schaick), 3. Suzanne Caron (Made). Tot 56 kg: 1. Marloes Ballegooien (Ruy Delta), 2. Wilma Schuit, 3. Kelly de Bruvn (beiden Van Schaik). 14-15 jaar tot 52 kg: 1. Francisca de Haze (Geelhoed), 2. Sharon van de Hunst (Leffinge). Tot 56 kg: 1. Froukje Stuivenvolt (Fe lix Janssen), 2. Amanda Vleugel (Geelhoed), 3. Katrien Verbeke (Sa moerai). Tot 61 kg: 1. Friedel Gruyaert (Ar dooie), 2. Sabrina Biesiot (Breskens), 3. Kelly Vanpraet (Sonkei). JONGENS 8-9 jaar tot 24 kg: 1. Kenneth van Gansbeke (Kiawzu), 2. Mitchel Din- gemanse (Van Schaik), 3. Bavo Hoor- ne (Izegem). Tot 26 kg: 1. Alexander de Groene (De Wee), 2. Daniël Kieboom (Van Schaik), 3. Steven Wolfert (Breskens). Tot 29 kg: 1. Joey Konings (Hirundo), 2. Kevin van Gansbeke (Dienze), 3. Martijn Kraak (Van Schaik). Tot 34 kg: 1. Kenneth Vanpraet (Son kei), 2. Koen Vynckier (Izegem), 3. Bram de Feijter (De Wee). Tot 39 kg: 1. Mark Kerstes (De Kroe- ven'82), 2. Leon Wagter, 3. Chris Dre- ves (beiden De Wee). 10-11 jaar tot 28 kg: 1. Ramon de Grift, 2. Jelle Bongertman (beiden Van Schaik), 3. Sam Cappelle (Ki wai). Tot 31 kg: 1. Bryan Heesters, 2. Nigel Heester (beiden Made), Soiane Van- steenkiste (Sonkei). Tot 34 kg: 1. Berry Diepstraten (Ma de), 2. Roel Vanhee (Izegem), 3. Mar- tijn de Bockx (Delta). Tot 37 kg: 1. Gregory Bolliau, 2. Ste ven Vynckier (beiden Izegem), 3. Gre gory Bohncke (Van Schaik). Tot 41 kg: 1. Jos van Roestel (Rijen), 2. Bruno Bossuyt (Izegem), 3. Michael Deleuze (Samoerai). Tot 49 kg: 1. Nestor Berenstein (Ruy Delta), 2. Dieter Jonckheere (Izegem), 3. Davey Claessens (Made). 12-13 jaar tot 31 kg: 1. Ruben Cappel le (Kiwai), 2. Daniel Kraak (Rijen), 3. Tom Decaluwe (Ichiro). Tot 34 kg: 1. Jean-Claude Plets (Ize gem), 2. Jan Peeman (De Boevere). Tot 37 kg: 1. Francois Rommens (Fe lix Janssen), 2. Vincent Schoenma kers (Delta), 3. Daniel Tiberius (Felix Janssen). Tot 41 kg: 1. Dries Peccue (Kiwai), 2. Matthieu Warlop, 3. Matthijs de Dey- gere (beiden Araooie). Tot 45 kg: 1. Robbie van Beers (Groe ne Ster), 2. Ralf Blummel (De Kroe- ven'82), 3. Louis-Philippe Pyncket (Samoerai). Tot 50 kg: 1. Martiin de Prenter (pe„ Wee), 2. michèfi' Vah1 r Graefschepé' (Breskens)',' Jelmër Dees (De Weè). Tot 60 kg: 1, Fred vail Gils (Breskens),,; 2. Raymond Wulenberg (Ruy Delta), 3. Brecht Wallican (Ardooie). Boven 60 kg: 1. Maurits Loonen (Breskens), 2. Jan Rijnhout (De Wee), Jeffrey Jakobsen (Van Schaik). 14-15 jaar tot 45 kg: 1. Alain Stuiven volt (Felix Janssen), 2. Richard Maar- tjes (Smid), 3. Gregoire Debruyne (Samoerai). Tot 50 kg: 1. Steven de Bruyne (Kia- wazu), 2. Pepijn Ballegooi, 3. Maurice Geluk (beiden Ruy Delta). Tot 55 kg: 1. Freaerik Maddens (Ar dooie), 2. Richard Antvelink (Van Schaik), 3. Luc Dutour (De Kroe- ven'82). Tot 65 kg: 1. Mike Zandstra, 2. Bart de Jongh (beiden Felix Janssen), 3. Ronald Cooij (De Wee). Tot 71 kg: 1. Patrick de Jonge (Geel hoed), 2. Bruno Vandenhende (Sa moerai), 3. Pascal Bugeja (Delta). 16-17 jaar tot 55 kg: 1. Maarten van de Hoek, 2. Vincent Poland (beiden Van Schaik), 3. Martijn de Clippelaar (Hontenisse). Tot 60 kg: 1. Pieter Stragier (Izegem), 2. Dennis Ziilmans (Ruy Delta), 3. Jurre Latour (De Korte). Tot 65 kg: 1. Jean-Paul Plets, 2. Thijs Vanhee (beiden Izegem), 3. Christof Deboskere (Samoerai). Tot 78 kg: 1. Sidney Zighem (Ar dooie), 2. Jeroen van Bunder (Honte nisse), 3. Edwin Bakker (De Wee). mki/Turku (Fin). WK A-lan- p A: Finland - Rusland 7-4 (2-2 4-0), Duitsland - Slowakije 1-u 0-0 1-0), Frankrijk - Tsjechie ó- 2 0-3 0-4). stand: 1. Tsjechië 5-8, 2. Fm- 5-8, 3. Rusland 5-7, 4. Slowa- 5-3, 5. Frankrijk 5-2, 6. Duits- ep B: Zweden - Verenigde Sta- 3-1 (1-0 0-0 2-1), Letland - orwegen 6-3 (2-1 4-0 0-2), Cana- Italië 6-0 (2-0 3-0 1-0). dstand: 1. Zweden 5-9, 2. Cana 5-7, 3. Verenigde Staten 5-6, y land 5-4, 5. Italië 5-3, 6. Noor gen 5-1. nd kampioenspoule: 1. Zwede 2. Finland 2-2 (8-6), 3. Tsjechie (4-4), 4. Canada 2-2 (7-8), sland 2-2 (7-9), 6. Verenigde bta- 2-0. 0 q nd degradatiepoule: 1. Italië i- i Letland 2-2 (10-8), 3. Slowakije (5-4), 4. Duitsland 2-2 (2-2), inkrijk 2-2 (5-6), 6. Noorwegen oskou. EC zaal oorronde: Hoornsche Veerhui led) - Lokomotiv (Oek) 1-2 (0-0/ oek van Holland. NK windsurfen- tand na tweede ronde. .Tcir. Jannen: 1. Ruiter, 2. Keet, 3. van er Hout. - /'rouwen: 1. Ernst, 2. Driessen, ^an der Schilden. Van onze atletiekmedewerker Pien Stams van het Terneuzense Scheldsport had v»or haar 60 meter 9,3 seconde nodig, sprong 4,31 meter ver en overburgde bij het balwerpen 23,81 meter. Goed voor 1021 punten en de winst die ze ater op de middag ook op de 1000 meter pakte, "outer Jansen van Dynamica bleek eveneens al uitstekend in vorm. Hij was ook goed voor de dubbel'. Met 1190 punten op de vierkamp, bijeen gesprokkeld door 9,6 op de 60 meter, 4,01 bij het verspringen en 7,03 met de kogel bleef hij de con currentie mim voor. eeuwse-Vlaamse winst was er voorts voor de tusjes Fleur en Pien Stams van Scheldesport en tuna Halilovic van RKHAV. Fleur Stams was e beste bij de C-pupillen, haar zusje Pien bij de -pupillen eerstejaars en Altuna Halilovic bij de -tweedejaars. Op het bijnummer, de kilometer, PU ten Guy de Wilde (A-tweedejaars) en Tara «outerse (A-tweedejaars), beiden van RKHAV, Wnst. In totaal kwamen 125 deelnemers in ae quo Vergeliiking met vofig seizoen een status UITSLAGEN Mpi DRIEKAMPEN °is)es-pupiUen C: 1. Fleur Stams (Scheldesport) 563 punten, 2. Floortje Volkerie (Delta Sport) 412, 3. Samantha van Remortel (RKHAV) 386. Meisjes-pupillen B: 1. Lindy Mans (AV'56) 959, 2. Renate Witkowski (Dynamica) 910,3. EvelijnBam- belt (Delta Sport) 790. Meisjes-pupillen Al: 1. Pien Stams (Scheldesport) 1021, 2. Glenn Letterie (Delta Sport) 902, 3. Ma rianne van der Heijden (Dynamica) 886. Meisjes-pupillen A2: 1. Altuna Halilovic (RKHAV) 1223, 2. Ellen Schreurs (1176, 3. Annegreet van de Zande (beiden Delta Sport) 1132. Jongens-pupillen C: 1. Leroy van Steenis (Delta Sport) 650, 2. Robin Vaartjes 486, 3. Danny van Ham (beiden Dynamica) 466. Jongens-pupillen B: 1. Thomas Wouterse (RKHAV) 972, 2. Paul van Niewenhuyzen (Delta Sport) 925, 3. Matkel Strenk (Dynamica) 882. Jongens-pupillen Al: 1. Wouter Jansen (Dynamica) 1190, 2. Niels Geelhoedt (AV'56) 1115, 3. Bauke de Jonge (Delta Sport) 1017. Jongens-pupillen A2: 1. Bart van Kralingen 1282, 2. Wesley Krakeel (beiden Delta Sport) 1211, 3. Niek Rentmeester (AV'56) 1147 punten. 1000 METER Meisjes-pupillen C: 1. Renate de Wilde (AV'56) 4.25,2, 2. Fleur Stams (Scheldesport) 4.29,3, 3. Sa mantha van Remortel (RKHAV) 4.33,3. Meisjes-pupillen B: 1. Kim van Nijnatten (Dynami ca) 4.02,5, 2. Nadine de Wilde (AV'56) 4.04,9, 3. Ca- rolien Doens (Scheldesport) 4.14,2. Meisjes-pupillen Al: 1. Pien Stams (Scheldesport) 3.48.4, 2. Cathy de Vries (Wielingen) 3.50,4, 3. Ma rianne van der Heijden (Dynamica) 3.56,9. Meisjes-pupillen A2: 1. Tara Wouterse (RKHAV) 3.41.5, 2. Jolien Slager (Dynamica) 3.54,0, 3. Ellen Schreurs (Delta Sport) 3.57,1. Jongens-pupilien C: 1. Leroy van Steenis (Delta Sport) 4.17,0, 2. Robin Vaartjes (Dynamica) 4.24,6, 3. Danny van Ham en Rubin Vaartjes (beiden Dy namica) 4.26,4. Jongens-pupillen B: 1. Thomas Wouterse (RKHAV) 3.36,8, 2. Maikel Strenk (Dynamica) 3.41,5, 3. Paul van Nieuwenhuyzen (Delta Sport) 3.57,0. Jongens-pupillen Al: 1, Wouter Jansen (Dynamica) 3.32,0, 2. Yannick Boidin (RKHAV) 3.49,0, 3. Bauke de Jonge (Delta Sport) 3.50,6. Jongens-pupillen A2: 1. Guy de Wilde (RKHAV) 3.31,8, 2. Toimy Landegent (Delta Sport) 3.34,7, 3. Niek Rentmeester (AV'56) 3.40,9, Het Axelse Voorwaarts versloeg overtuigend BV Volharding 2 in eigen huis. MANNEN EERSTE KLASSE ZEELAND MEVO'80 1-SCHELDESPORT 2 57-40 - Beide ploegen waren tac tisch en technisch aan elkaar ge waagd, maar Mevo'80 maakte het verschil via Hoevers. Hij scoorde 25 van de in totaal 57 punten, waarvan alleen al in de eerste helft vier driepunters. Gerard Phylipsen werd weer topscorer, ook al waren het slechts tien pun ten. De achterstand bij de rust was 32-21. SCHELDESPORT 2-BV OOST BURG 1 69-44 - „We kwamen er totaal niet aan te pas," conclu deerde Ruud van de Runstraete na de wedstrijd. Scheldesport do mineerde van begin tot eind, niet in de laatste plaats dankzij de te rugkeer van Grusé de Grave. Zijn ervaring en overzicht brachten snelheid in het spel en bovendien beschikte de thuisploeg over meer lange centers. Bij de rust leidde Scheldesport met 32-21. De meeste punten scoorden Grusé de Grave (26) en Erik Beu- mer (12). VROUWEN EERSTE KLASSE ZEELAND VOORWAARTS 1-BV VOLHAR- Een aanvaller van BV Oostburg pakt de rebound onder de Schel- desport-bucket. fotowimkooyman. DING 2 60-9 - Voorwaarts open de rommelig. Veel mislukte schotpogingen en veelvuldige fastbreaks tegen resulteerden in een 26-33-achterstand bij de rust. Gelukkig kon Voorwaarts het tij keren en speelde zelfs hal verwege de tweede helft Volhar ding volledig van de vloer. Tonia Dewaele scoorde 18 punten en Liane de Jonge maakte 13 pun ten. Aalst - Tijdens een atletiekmeeting in het Belgische Aalst doorbrak Ivan Beck de 17-metergrens met de kogel. De 27-jarige Hulstenaar, lid van Atletica'84 in het Belgische Zwijndrecht, kwam in zijn vijf de worp tot 17,02 meter. De beste prestatie ooit door een Zeeuw ge realiseerd. Het Zeeuws record staat op naam van A-junior Erwin Simpelaar met 16,60 meter. Omdat Beek geen lid is van een Zeeuwse vereni ging kan het niet erkend worden als Zeeuws record. Het was naast een persoonlijk record ook een clubrecord en een provinciaal re cord (Oost-Vlaanderen). De serie van Beck was: ongeldig, 16,98, 16,89, ongeldig, 17,02 en 16,70 meter. Met de overschrijding van de 17 meter heeft Beek zijn doelstelling voor dit jaar al bereikt. „Het kan nu allemaal wat meer ontspannen gaan en misschien zit er nog meer in, maar mijn beoogde doel heb ik bereikt." Sluis - Het wereldkampioenschap triatlon Long Distance, dat in het Franse Nice op de kalender staat, is verschoven van zondag 1 naar zondag 8 juni. Dit in verband met het feit dat er op 1 juni on voldoende politie beschikbaar was. Dat betekent dat Terése van Lare uit Sluis niet kan starten op 8 juni in Villeneuve d'Ascq, waar een grote triatlon wordt afgewerkt. Bovendien komt het nu wel erg kort op het Nederlands kampioen schap Olympische afstand, die op 16 juni in Roermond wordt afge werkt. Van Lare, vorige week als eerste atlete van de NTB 'gerid derd', is de enige Zeeuwse deelneemster op het WK in Nice. Edwin Jansen uit Oost-Souburg komt eveneens in Nice in actie, maar dan in een open wedstrijd die niet het predikaat WK draagt. Zundert - Tijdens atletiekwedstrijden in Zundert wist C-juniore Rachida Moerman van De Wielingen haar persoonlijkrecord op de 600 met drie seconden aan te scherpen. De Oostburgse werd derde in 1.40,4. De winst was voor Natasja Brusken van AV Nijmegen in 1.38,5. Op de 80 meter was Moerman eveneens aardig op dreef. Ze won zowel haar serie als de finale. Beide keren met een tijd van 10,9. Beveren - Tijdens avondwedstrijden in het Belgische Beveren ver beterden Sandra de Block, Sebastian Vonck van Patrick van Re mortel (alien RKHAV) hun persoonlijke records. C-juniore De Block deed dit met een derde plaats op de 200 meter met een tijd van 29,0. Ze werd hiermee derde. Op de 1500 meter was er eveneens een persoonlijk record. Ze won deze afstand in 5.07,6. Sebastian Vonck, eveneens C-junior, won zijn 1500 meter in 4.36,5. Senior Patrick van Remortel eindigde op de 5000 meter als vijfde in 17.46,8. Dit was ook ruim onderzijn persoonlijk beste tijd. Rilland-Bath - Verschillende Zeeuws-Vlamingen hebben ook de tweede ronde van het groots opgezette driebandentoernooi in bil- jartpaleis Jacobs te Rilland-Bath overleefd. Op groot biljart gaat Albert Lancante (HGL/KOT'86 Sas van Gent) door naar de volgen de ronde en met hem kwalificeerden zich Johnny Rottier en Robin Claerhoudt van De Smickel uit Hulst. Rob Claerhoudt, Dion Berg mans en Eric Gryp konden zich niet plaatsen. Op klein biljart drongen Jo Boogaert (CBC Clinge) en de al eerder genoemde Robin Claerhoudt door tot de laatste 24 spelers. Pierre Levrier, Dion Bergmans en Johnny de Quick werden uitgeschakeld. De volgende ronde wordt op vrijdag 9, dinsdag 13 en donderdag 15 mei afge werkt. „.UB, Sabrina Biesiot uit Breskens in actie in de leeftijdsgroep 14-15 jaar tot 61 kilogram. Zij werd hier in tweede. foto wim kooyman Van onze basketbalmedewerker Terneuzen - In de eerste klas se mannen van de basketbal competitie werkte Schelde sport 2 een dubbel program ma af. Vrijdag verloor het van Mevo'80 en zaterdag was het veel te sterk voor BV Oost burg. Van onze motorsportmedewerker Axel - De 1 mei-motorcross van de MCB/BLB op het Smits- schorrecircuit in Axel leverde drie eerste plaatsen op voor Zeeuwse deelnemers. Erwin van Tatenhove uit Terneuzen won in de klasse van de junioren 125 cc. Dion Verhulst uit Sluiskil was de sterkste bij de junioren 80 cc. Bas Gijsel won bij de be loften 125 cc. ste trede. Datzelfde mocht ook Bas Gijsel uit Heikant bij de be loften 125 cc. Hij streed onder an deren tegen Jurgen Wybo en Heikki Ghekiere, twee jeugdige Vlaamse beloftes. Hij besliste het gevecht ruimschoots in zijn voor deel. Bij de nieuwelingen 125 cc was er tenslotte nog een ereplaats wegge legd voor Dennis Schelleman uit Magrette. Hij moest alleen zijn meerdere erkennen in Kevin Re- ijnaert, de Vlaming, die op dit mo ment ook de ranglijst aanvoert bij de RES in de 125 cc-klasse. UITSLAGEN Junioren 80 cc: 1. Dion Verhulst (Sluis kil), 6. Gregory de Nooyer (Vlissingen). Beloften 125 cc: 1. Bas Gijsel (Heikant), 14. Edwin Menue (Sluis). Nieuwelingen 125 cc: 2. Dennis Schel leman (Magrette), 4. Yvonne Pinxteren (Wernhout). Junioren 125 cc: 1. Erwin van Tatenho ve (Terneuzen), 2. Piek Cruson (Bres kens), 3. Aswin Vandamme (Zuiddor- pe). Internationalen 125 cc, B-serie: 4. Cas per Ovaa (Oost-Souburg). Vrijetijdsrijders: 8. Peter Paardekam (Ossendrecht), 14. Leo Verbunt (Hulst). Recreatierijders: 8. Freddy Willemsen (Hoofdplaat), 14. Peter Vaal (Axel). Junioren 250/500 cc: 4. Richard Kerk- hove (Vlissingen), 19. Ferdy Dingeman- se (Ossendrecht). Internationalen 250/S00 cc: 1. Rik Claus, 2. Kurt Botte (beiden België). In de klasse van de junioren 125 cc was de hegemonie van de Neder landers overduidelijk. Winnaar Erwin van Tatenhove uit Terneu zen was hier een klasse apart. In de eerste reeks reed hij de concur rentie op 16 seconden en in de tweede manche was dat maar één seconde minder. Achter hem sloeg Bressiaander Piek Cruson in beide reeksen een groot gat naar de rest van het veld. Het Zeeuwse succes werd compleet, doordat Aswin Vandamme met een derde en een vierde plaats beslag legde op de derde podiumplek. Dion Verhulst woont op de Axelse Sassing en reed dus bijna in zijn eigen achtertuin. Hij reed al een paar ereplaatsen bij elkaar in de 80 cc-klasse, maar deze keer mocht hij plaats nemen op de eer- Van onze sportmedewerker Wemeldinge - Nieuwelingen, cyclosportieven en trimmers duelleren op Hemelvaarstdag in de 30e wielerronde van We meldinge. Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de nieuwelin gen, die 40 kilometer voor de wie len krijgen. Onder de 35 vertrek kers bevinden zich heel wat favo rieten zoals Guido Mutsaars, Ed win Oosterbosch, Erwin van Lei- jen en Coen van Achtmaal. Uit ei gen provincie verschijnen onder anderen aan de start Mario de Rit- ter, Jacky van Ast en Lex Luteijn. De cyclo-sportieven en trimmers (A, B en C) gaan om 14.15 op pad. Zij moeten 60 kilometer afleggen. Bij deze categorie hebben zich ruim 50 renners aangemeld. Kanshebbers zijn: Theo van de Velde, John Akkermans, Johan Peemen, Fred Krebbekx, Jack Nieuwkoop, Pierre van Est en Ru- di van Vhmmeren. De Zeeuwse inbreng komt van Eric Vereecken, Marcel Gunst. Leo Beijer, Wim Koks, Kees Veerhoek, Huib Slab- bekoorn, Rudi Rabout, Wim Hoondert en de plaatselijke ren ner Jos Jeremiasse. Van onze sportmedewerker Landegem - Tijdens het Bel gische interprovinciale judo toernooi van judoclub Lande gem heeft Carla Rammelaere van de judovereniging Bres- kens-Eede een eerste plaats behaald. Na alle wedstrijden overduidelijk te hebben gewonnen behaalde zij in de klasse tot 42 kilogram de meeste punten in de Belgische poule. Rammelaere was voor dit toernooi uitgenodigd door de Bel gische judobond. Tijdens de dan-examens van de Judo Bond Nederland heeft Mar cel Roose van de judovereniging Breskens-Eede in Oost-Souburg de eerste dan judo behaald. Het dan-examen voerde Roose uit met zijn partner Ko van Belois. De voorbereiding vond plaats bij Staf de Moor uit Axel. Roose behoorde tot de 12 geslaagden van dit stren ge examen, waaraan 32 judoka's deelnamen voor de zwarte band.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 17