ÏCf ©ORE DE STEM NAC laat Feyenoord lachen Kunt u het niet meer bij houden »R»U Tweedeling eerste 'kinderziekte' Eredivisie NV AUTO'S Fïnntax Europees voetbal nog lang geen zekerheid voor Ajax Bredanaars leggen nieuwe koploper geen strobreed in de weg, 0-2 O x 15 cm b* et totaal 60 voor 25.- bbel-cd met voor 25.- rockband voor 25.- )30 Betis Sevilla volgende halte voor Reiziger Peesbeschermers met spijkers zorgen voor rel X 54 raanbiedingen. 312680 lEx-NAC'er Kees van Wonderen (links) probeert te voorkomen dot NAC-speler Earnest Stewart een voorzet geeft, foto cor viveen Door Henk Mees Amsterdam - Een tweedeling is de eerste ernstige 'kinderziekte' van de eind maart opgerichte Eredivisie NV (ENV). Tien clubs hebben de njen gesloten en staan met hun opvattingen tegenover de overige acht. Negen clubs hadden zich al verenigd in het verzet tegen topclubs en subtoppers. Zaterdag sloot Willem II zich daarbij aan. r dan geld. Want werken :ft de juiste balans. Zakelijk d voor bepakte hobby's en >0,- Overigens ook in Turbo i.900,-Test 'mbij ons. gingen voorbehouden. 5 imckc autoverzekering Amazon, de Volvo-Lines. tel. 0115-697455 f| Met elkaar zijn alle partijen het wel eens over afscheiding en meer autonomie om zodoende invloed van amateurs en clubs uit de eer ste divisie terug te dringen. Het verschil in opvattingen kwam za terdag tijdens de eerste officiële 'aandeelhoudersvergadering' in de Amsterdamse Rai echter ook nadrukkelijk aan het licht. De verdeling van de tv-gelden staat nu weer ter discussie. Ach teraf is gebleken dat het aanvan kelijke besluit onvoldoende meer derheid had gekregen omdat de stem van De Graafschap door de notaris ten onrechte bij de voorst emmers was geteld. Tijdens het vijf uur durende beraad kon za terdag geen overeenstemming worden bereikt, mede omdat in middels tien clubs andere opvat tingen hebben. De vier gekozen le den van de Raad van Commissa rissen kregen de opdracht met unanieme stemmen een nieuw ak koord te bereiken. „Het staat nu allemaal weer op losse schroeven. Bet blijkt dat de vorige keer ons alles wel heel erg snel door de strot is getrokken. Voor ons is een wezenlijk punt welke bevoegdhe den door de clubs worden afgege- ven aan de Eredivisie NV. Het moet niet zo zijn dat bepaalde clubs straks hun rechten er weer mt kunnen halen", verklaarde Willem Il-voorzitter Jan Vullings in Amsterdam de stand- puntwijziging. Van verdeeldheid jjdden de woordvoerders van de Eredivisie NV evenwel niets ho- ®i. Opmerkelijk was wel dat over uitkomsten van het besloten waad na afloop alleen gesproken w®d door vertegenwoordigers J* topclubs (Feyenoord-voorzit- erVan den Herik en de directeu- *n van Ajax en Feyenoord, res- Wevelijk Maarten Oldenhof en mole Edelenbos). De scheidslij- f® Binnen de Eredivisie NV ver- Won veel overeenkomsten met de Posities van de clubs op de rang- Willem II voegde zich bij het "'dat gevormd wordt door mveen, De Graafschap, FC Groningen, Volendam, Fortuna Sittard, Sparta, NEC, RKC Waal wijk en AZ. De machtsverhoudin gen zijn ook terug te zien in de Raad van Commissarissen. De vraag wordt nu of dat college in staat is unaniem tot een nieuwe verdeelschema te komen. Gekozen werden de voorzitters van Feye noord (Van den Herik), Vitesse (Aalbers), De Graafschap (Enze- rink) en Volendam (Westendorp). Zij vertegenwoordigen de belan gen van respectievelijk topclubs, subtop, middenmoot en degrada tiezone. „De verdeling is een hei kel punt. Sommige clubs zijn bang dat we straks met minder verder willen, of dat de verdeling van de inkomsten toch anders loopt. Die angst proberen we weg te nemen. We willen iedereen overtuigen van onze argumenten, dat is beter dan pats-boem doordrijven wat we willen. Het heeft geen zin dat clubs nu zwijgen en straks naar de rechtbank lopen," sprak Ajax-di- recteur Maarten Oldenhof zater dag namens de projectgroep van clubmanagers waarin de Eredivi sie NV is voorbereid. Na de clubmanagers nemen nu de voorzitters de macht in handen. De uitkomst van het overleg over de tv-gelden moet uitwijzen of de Eredivisie NV een basis krijgt. „Meest concreet zijn nu de onder handelingen met FilmNet dat al leen geïnteresseerd is als het wed strijden van topclubs kan gaan uitzenden," aldus Oldenhof. Daarbij gaat het al om uitzendin gen voor het volgend seizoen. Be keken worden nu de mogelijkhe den voor wedstrijden van Ajax, Feyenoord en PSV op vrijdag avond. Jorien van den Herik toon de zich zaterdag niet verontrust door noodkreten en kritiek op de Eredivisie NV uit de kringen van eerste divisie, amateurs, spelers, trainers en scheidsrechters. „In een heleboel punten kunnen wij ons best vinden. Daarom gaan we contact zoeken met de geledingen. Ook voor mij begint het voetbal bij de amateurs. (ADVERTENTIE) Voor professioneel advies in de jungle van mobiele communicatie, Bel (of fax) FinntaxI Telecommunicatie Lissenveld 15, Raamsdonksveer Tel.: (0162) 570 570. Fax: (0162) 522 222 Sport 11 i i i MAANDAG 5 MEI 1997 B1 Door Ad Pertijs Breda - Een half jaartje ge leden weigerde Arie Haan na afloop van Feyenoord- NAC aan een tafel plaats te nemen met Wim Rijsber- gen, de man die hem in mei 1996 kennelijk diep had beledigd met een opmer king over de Standard-af faire. Gisteren, een jaar na dato, op een druilige middag in Breda, meldde de Feyenoord-trainer zich zonder mokken als eerste op de gebrui kelijke persconferentie. Alsof de vreugde over de simpele zege (0- 2), de opnieuw ingenomen kop positie en de compassie met zijn weer geplaagde vakbroeder de boosheid hadden verdreven. „We konden de wedstrijd uitspelen, zoals we dat zelden kunnen doen," sprak Haan met een on dertoon van verbazing. Alleen het hondstrouwe Bredase publiek stond zijn mannetje, op het veld lieten de geel-zwarten het afweten. De spelers schenen niet te weten hoe diep de Bredase haat jegens de stadionclub zit. Haan constateerde met eigen ogen, wat Rijsbergen al een sei zoen roept. NAC mist op de be slissende momenten de kwaliteit en mentaliteit om een wedstrijd onder controle te houden. Per soonlijke fouten (van Van Galen bij de eerste en het duo Van As- Gaasbeek bij de tweede treffer) boden Feyenoord de kans om snel op 0-2 te komen. Daarna was de Bredase weerstand gebroken en konden de Rotterdammers het zelfvertrouwen opvijzelen, wat na de 4-4 tegen Fortuna Sittard hard nodig was. „Na de 0-2 be gon het bij ons te lopen, zoals we dat graag zien," strooide Haan nog wat meer zout in de Brabant se wonde. Gelaten Rijsbergen hoorde het gelaten aan. De opgeluchte Haan bleef het gras voor zijn voeten weg maaien. „De tegenstander geloof de niet 100 procent in de eigen kansen," vond de Feyenoord- trainer. En dat laatste had hij niet verwacht van een club die eerder dit seizoen Ajax klopte (2- 0) en PSV twee punten afsnoepte Pablo Sanchez heeft aangelegd voor de eerste Feyenoord-treffer. Doelman Karelse, 'hoofdschuldige' Barry van Galen en de inglijdende Jeffrey van As zijn kansloos. foto kees van dongen (2-2). „De statistieken lieten zien dat we hier de laatste jaren steeds gewonnen hebben, maar toch had ik er vooraf geen goed gevoel over." Waarom? „Omdat NAC- uit in mijn herinnering altijd las tig was." Gisteren was daar inderdaad meestentijds weinig van de mer ken. Alleen de eerste tien minu ten speelden de Bredanaars zoals ze het zich hadden voorgenomen. De drie mandekkers MacDonald, Gaasbeek en Van As gaven het Rotterdamse aanvalstrio weinig ruimte en vanaf het compact be volkte middenveld hield NAC de Feyenoorders onder druk. Sinterklaas Tony Vidmar begon links op het middenveld. Op die manier wilde Rijsbergen voorkomen dat de lichtgeblesseerde Australiër 'ie dere minuut een sprintje moest trekken'. In de middenlinie ont brak (voor het eerst sinds zijn komst in Breda) de Noor Tom Staurvik in de basisopstelling. „Aanvallend is hij sterk, maar verdedigend laat hij zijn manne tje nog al eens lopen," verklaarde Rijsbergen die keuze. Na afloop was Rijsbergen echter ook de eerste om toe te geven dat hij om die reden meer spelers aan de kant had kunnen laten. „Na tien minuten begonnen we weer voor Sinterklaas te spelen," bromde de trainer. In de dertien de minuut assisteerde Barry van Galen de achterhoede. In een on schuldig ogende situatie stuurde hij aanvankelijk nog wel Tau- ment het bos in met een lichaamsschijnbeweging, maar toen hij de bal wilde afspelen, zag hij Sanchez over het hoofd. De Argentijn kreeg een vrije door gang richting doelman Karelse en met een bekeken schuiver werd de toen al geblesseerde Zeeuw gepasseerd, 0-1. De Vogt Karelse liet zich vervangen door Wilco de Vogt. De invaller kreeg lange tijd weinig te doen. Feye noord koesterde de voorsprong. NAC had misschien wel de wil om op zoek te gaan naar de ge lijkmaker, maar het miste de kracht en kwaliteit om de Rotter dammers onder druk te zetten. Alleen Roelofsen met een van richting veranderde vrije trap en MacDonald met een kopbal uit de daaropvolgende hoekschop even gevaarlijk. Kort na de pauze hield De Vogt zijn ploeg op de been toen hij een inzet van de dichtbij staande Taument uit de korte hoek ran selde. Twee minuten later werd hij alsnog geklopt. Van As rea geerde attent op een dieptepass op Taument, maar hij gleed de bal in de richting van het cen trum waar Sanchez het geschenk in dank aanvaardde. Met links schoot de Argentijn op de paal om vervolgens zelf de rebound voor zijn rekening te nemen, 0-2. „Niet alleen glijdt Van As de bal de verkeerde kant op, daarna stonden er nog een paar te slapen, waardoor Sanchez alle tijd had om te scoren," foeterde Rijsber gen. NAC-Feyenoord werd op slag een routineklus voor de Rotterdam mers. Haan zag het met blijde verbazing aan. Rijsbergen kon zich weer gaan ergeren. „Feye noord hoefde niet eens tot de bo dem te gaan," sneerde de Leiden- aar. „Het was een matte verto ning, waarin de kwaliteit de doorslag gaf. Over het gebrek aan mentaliteit zwijg ik dan nog maar." Of hij er niet gek van wordt, wilde een niet alledaagse bezoeker weten. „Ach, gek was ik al." NAC - FEYENOORD 0-2 (0-1). 13. Sanchez 0-1, 50. Sanchez 0-2. Scheidsrechter: Luinge. Toeschou wers: 15.217. Gele kaarten: Van As, Roelofsen (NAC). NAC: Karelse (19. De Vogt); MacDo nald (65. Arambasic), Brood, Gaas beek en Van As; Brusselers, Van Ga len, Jalink en Vidmar; Roelofsen en Stewart. FEYENOORD: De Goey; Fraser, Fer nando en Boateng; Van Wonderen, Van Gastel, Koeman, Sanchez en Van Bronckhorst; Taument (80. Iwan) en Larsson. Van onze verslaggever Milaan - Het Spaanse Betis Sevilla is vermoedelijk de vol gende club van Michael Reizi ger. De Spaanse club betaalt AC Milan een kleine vier mil joen gulden aan afkoopsom voor de 24-jarige voetballer. Reiziger verhuisde vorig jaar samen met Edgar Davids van Ajax naar AC Milan. De ver dediger kwam weinig aan bod. Davids werd halverwege het seizoen uitgeschakeld door een gecompliceerde beenbreuk. „Reiziger is al verkocht," verklaarde tech nisch directeur Ariedo Braida in Milaan. De naam van zijn nieuwe club moet volgens Braida nog geheim blijven. Voor het nieuwe seizoen is AC Milan al volop bezig met nieuwe spelers. Onder ande ren Kluivert, Bogarde (beiden Ajax), Ziege (Bayern Mün- chen), Figo (Barcelona), Taibi (Piacenza) en Abbiati (Monza) komen naar AC Milan waar Fabio Capello terugkeert als coach. Naast Reiziger zal ook de Franse spits Dugarry af scheid nemen van AC Milan. Voor hem bestaat belangstel ling van Olympique Marseille, Paris Saint Germain, Napoli en Bologna. Door Jaap van Essen Botterdam - Ajax zal er nog hard aan moeten trekken om zich te verzekeren van Euro pees voetbal. Wat eerst een voordeel leek - de Amster dammers ontvangen de con currenten Heerenveen, FC Twente en Vitesse nog in de Arena - lijkt ineens juist een nadeel. Ajax toonde zich gis teren tegen Sparta een aan geslagen ploeg, hunkerend naar het einde van de compe titie. Ajax is momenteel ook een te kloppen ploeg, dat bewees Spar ta. Arjan van der Laan bezorgde de dit seizoen zwalkende Rotter dammers een minuut voor het einde de volle winst (2-1) en dat was niet eens onverdiend. Niet omdat Sparta zo goed was, maar vooral omdat Ajax heel zwak speelde. De bijna onttroonde landskampioen van 1996 zorgde er daarmee voor dat Sparta vrij wel zeker behouden blijft voor de eredivisie. „Dat is tenminste iets dat me nog plezier doet," zei de Amsterdamse coach Louis van Gaal, oud-speler van onder meer Sparta. Verder zag hij slechts negatieve zaken. Niet alleen vanwege het resultaat, maar vooral door het gebrek aan bezieling bij zijn spelers. „Omschakelen van de halve finale in de Champions League naar het behalen van een plaats in de UEFA Cup schijnt heel moeilijk te zijn," verzuchtte de coach. Lege handen Voor Van Gaal is het te hopen dat zijn spelers de knop toch snel kunnen omzetten, anders zou na vijf succesvolle jaren een afscheid met lege handen resten. Een seizoen zonder Europees voetbal, penningmeester Arie van Os krijgt er slapeloze nach ten van. En toch gloort die optie nadrukkelijk, net als overigens voor AC Milan en Anderlecht, om maar enkele andere topclubs in last te noemen. Het grote probleem van Ajax werd gisteren al voor aanvang van de wedstrijd op Spangen duidelijk. Kluivert en Overmars zijn geblesseerd, Babangida ont brak wegens familie-omstandig heden. Ronald de Boer, die ge kwetst terugkeerde uit San Ma rino, begon uit voorzorg op de bank. Ondanks die fikse lijst afwezi gen begonnen van alle spelers die Ajax de laatste jaren van buitenaf aantrok slechts twee spelers in de basis: Scholten en Gothenburg (anp) - Dierenmis handeling is een gevoelig onder werp in de paardensport. Ieder een weet dat het gebeurt, maar niemand weet bij wie. Zaterdag zorgde het Zweedse schandaal blad Expressen tijdens de we reldbekerfinale voor springrui ters in Göteborg voor opschud ding. De krant publiceerde foto's van de Italiaan Franco di Simones, die fotograaf Rikard Kihlström te lijf ging. De krant had de Zuid- Europeaan betrapt op het verko pen van peesbeschermers (leren bandage die de paarden om het onderbeen dragen) met een bin nenkant van kleine spijkertjes. De ontdekking leidde tot een woedeaanval van Di Simones, die met een stuk hout op de fotograaf insloeg. Franke Sloothaak, als woordvoerder van de ruiters, moest zelfs uitleg geven. Natuur lijk wist hij van het bestaan van 'hulpmiddelen', maar deze kende hij niet. „Paarden moeten leren dat ze de balken niet mogen ra ken, daar zijn methoden voor. Zoals je ook honden en kinderen opvoedt, moeten ook paarden hun grenzen leren kennen." Witschge, niet geheel toevallig spelers die terugkeerden in Am sterdam. Juan, Gabrich, Santos, Hoekstra, Dani en Veldman zijn stuk voor stuk dure aankopen, maar in de ogen van Van Gaal voldoen zij om allerlei verschil lende redenen niet. Met het aan koopbeleid van Ajax lijkt de laatste jaren dus iets goed mis. Geen paniek Over het Ajax van volgend sei zoen is ook nog weinig bekend. Weliswaar predikt het bestuur dat er geen reden is voor paniek, want 'Ajax zal zich versterken'. Maar Bogarde en Kluivert gaan weg, Blind dreigt te stoppen en ook Scholten (die een aanbie ding van het Japanse JEF United op zak heeft) zegt zijn keus te hebben gemaakt. Dave van den Bergh vertrekt zeker en Mario Melchiot voert al maanden har de onderhandelingen. Aan de andere kant van de ba lans staat tot nu toe alleen de komst van Dean Gorré, Gerald Sibon en de Zuid-Afrikaan Mc Carthy. Op voorhand geen van allen 'zekerheidjes' voor het eer ste. Geruchten over verdere verster kingen zijn er natuurlijk genoeg. Makaay, Sier, Dahlin enzo voorts. Allemaal zouden ze op 'het lijstje' staan. De laatste naam die naar buiten is gekomen is die van Igor Nikolovsky, een 23-jarige Macedoniër die bij Antwerp laatste man speelt. Het Ajax van nu is met al die ge ruchten uiteraard weinig gebaat. Het aangeslagen elftal zal op ei gen kracht Europees voetbal vei lig moeten stellen. Gisteren werd daar niet bepaald aan gewerkt. Bij Sparta bakte Ajax er niets van. Dennis de Nooijer scoorde na een kwartier en Frank de Boer schoot uit een vrije trap kort voor rust de gelijkmaker in. Ajacied Jari hitmanen schaamt zich voor het povere spel van de voormalige 'Godenzonen'. foto anp Was de eerste helft al saai, na rust gebeurde er lange tijd hele maal niets op Spangen. Arbiter Temmink wilde eigenlijk al zo ongeveer een einde aan de mar telgang maken, toen Van der Laan uit het niets voor 2-1 zorg de. SPARTA - AJAX 2-1 (1-1). 17. Den- nis de Nooijer 1-0, 31. Frank de Boer 1-1, 89. Van der Laan 2-1. Scheidsrechter: Temmink. Toe schouwers: 7500. Gele kaart: Bogar de (Ajax). SPARTA: Metgod; Marilia, Gerard de Nooijer, Alflen (66. Renfurm) en Van der Meer; Fortes, Nieuwenburg, Berhalter en Groenendijk (55. Krijgsman); Dennis de Nooijer en Van der Laan. AJAX: Van der Sar; Melchiot, Wit schge (46. Dani), Blind en Frank de Boer; Scholten (53. Ronald de Boer), Litmanen en Bogarde; Wooter, Mu- sampa en Van den Bergh (61. Hoekstra).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 13