uto taboe op Reuzenhoeksedijk ,|JK nieuws ;een kaskrakers op Grote Markt in Terneuzen maar thriller Leon RENOCA PLAATSELIJK nieuws UITSLAGEN standen KORT zeeuws Grote jubileum-showtaptoe in Sas van Gent Kantongerecht wordt Grand Café Ontslag op staande voet Vosmeerse mocht niet mviens in Terneuzen wordt afgesloten om sluipverkeer uit te bannen Nieuw-Namen Kieldrecht Omroep Zeeland komt met plan koor regio-tv Jlan verdwijnt met Ne van zijn baas 'e-tolen vrachtauto Nandt in het l'tielde-Rijnkanaal RENAULT Dit is het adres van de monteur, die alles van Renault weet. Sluis Aardenburg Breskens Philippine Tennis Schoondijke sport KORT Middelburg Goes Tachtig procent scholen doet mee aan project anti-racisme Gemeente koopt gebouw en verkoopt het weer door i8 SEPTEMBER 1995 g siofit sportcentrum Seqersstra=. - 20.00-22.00 uur 3,2 STOPPELDIJK Bingo -t Gelaag-KB0-I33n,„„ AXEL UUUI Expositie - olieverfschilderijen id noleumafdrukken en modelboj] Bram Jansen van Rosendaal J streekmuseum het Land van Axel J woe t/m zat van 13.30 tot 17 onJ (t/m 23 sept) Ul* TERNEUZEN Tentoonstelling - mevrouw u Wit-Rammeloo - fysiotherani Oostleijk Bolwerk (t/m 18 okt) Open huis en opening - instituj Toonmbeeld - Handellaan 3 - 19 m uur SLUIS Zomertentoonstelling - Konjjj nen-, kippen-, sierduiven- en caviai vereniging Oostburg Omstreken! sporthal De Vliete - 19,30-22 00 mJ CLINGE Bingo - ANBO - Malpertuus -1331 uur Kaarting - café De Landbouw j 20.00 uur HENGSTDIJK Vleeskaarting - camping De VoJ -20.00 uur 31 NIEUW-NAMEN Kaarting - café Du Commerce- 19.30 uur OSSENISSE Schieting - camping De Zeemeeut - 20.00 uur Schieting - camping Mussennist 20.00 uur FILMS GOES Grand Theater 19.00 en 21.30 uur Under Siege 2 't Beest - 20.30 uur Crazy Love HULST De Koning van Engeland 19.30 uur Free Willy 2 19.30 uur Casper 21.30 uur Braveheart 19.30 en 22.00 uur Under Siege 2 19.30 uur Congo 22.00 uur French Kiss 19.30 en 22.00 uur While you were Sleeping 22.00 uur Crimson Tide MIDDELBURG Stichting Cinema 20.00 uur La Reine Margot 22.30 uur Farinelli OOSTBURG Ledeltheater 20.00 uur Flodder 3 Alhambra 1-2-3-4 21.30 uur Congo 19.00 uur Batman Forever 21.30 uur Braveheart 19.00 en 21.30 uur While you were! sleeping 21.30 uur French Kiss VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1995 BRUGGE Kennedy Complex 20.00 uur Congo |0 20.00 en 22.30 uur Die hard with a; Vengeance 20.00 en 22.30 uur The Usual Su pects 20.00 uur It could happen to you 22.30 uur Bad Boys |p 22.30 uur Dumb Dumber KNOKKE I Beverly Screens 20.00 en 22.30 uur Crimson Tide 22.30 uur Judge Dredd 20.00 en 22.30 uur Die hard 3 an 20.00 en 22.30 uur First Knight [y- 20.00 uur While you were sleeping I |e- 9 |at 00 lar P. li as ns u- an sft ;o- ië- d- je- ij- de en ?ze ei- en, Buys, Rodney van Hoeve, eit. ry van de Voorde en ;er- Wiskerke. r„staii- Voortgezette opleiding rantkok: Onno van Nie fni- Primaire opleiding ,B(jjJ •ge- heer/gastvrouw: Werne en naerd, Angela Groosman Ginet Pieters. .„„ze verslaggever 6 uzen - Het is niet Batman III lorden. Ook niet Die Hard III. De iLtiefnemers voor de gratis film "je Markt in Terneuzen zijn erin i jfl'd de Amerikaanse thriller Le- aarde Scheldestad te halen. Lirlijk A. Meeusen, een van de initiatiefnemers, liever dat een van beide kaskrakers op het grote scherm te zien zou zijn maar zowel Batman als Die Hard zijn niet op tijd beschikbaar. De gratis film wordt namelijk aanstaande dinsdag op de Markt vertoond. „We moesten anders te lang wachten en dan is het te koud. Daarnaast zijn Bat man en Die Hard dan al lang op video verkrijgbaar zodat veel mensen beide films al gezien zouden hebben. Vandaar dat voor Leon is gekozen. Maar we zijn ervan overtuigd dat veel mensen op deze film afkomen. Uit de recensies in Ameri ka blijkt immers dat Leon een van de beste thrillers van de afgelopen jaren is. De film Leon gaat over een meedogenlo ze huurmoordenaar die mensen aan de lopende band vermoord. Hij komt in contact met zijn twaalfjarige buurmeis je. Zij weet een goede invloed op hem uit te oefenen zodat hij bepaalde zaken waarmee hij bezig is beter weet te relati veren. Regisseur van Leon is de Fransman Luc Besson. „Hij staat bekend als een regis seur die stripachtige beelden in bepaalde scenes brengt. Hij is zelf ook nauw be trokken bij de stripcultuur in Frankrijk. Daarnaast is de film geen typische Hol- lywood-produktie. Er zitten veel Euro pese invloeden in," aldus Meeusen. Leon is dinsdag 12 september gratis op het grote scherm op de Terneuzense Markt te zien. De film begint om 21.00 uur. Lonze verslaggever Jmtuzen - De Reuzenhoek- fain Terneuzen wordt met gvan maandag 11 sep- er voor onbepaalde tijd Loten voor het autover- B en W van Terneuzen «ten deze drastische maat- (j 0m het sluipverkeer uit Ibannen. tijd maken steeds Kt automobilisten gebruik van Beuzenhoeksedijk om bij- ieeld de verkeerslichten op r*Guido Gezellestraat en het Lpunt St.-Anna te mijden. Leze manier rijden ze sneller fc Terneuzen naar Zaamslag en juslagveer of omgekeerd. Terneuzense college stelt ja nu paal en perk aan. Vol- het dagelijks gemeentebe- |sr leent de Reuzenhoeksedijk i niet voor autoverkeer en er staan zeker gevaarlijke ver- jssituaties als er geen maat man worden genomen. Vooral fa is begonnen aan de nieu- iwonwijk Othene waardoor |i veel vrachtverkeer van de Hizenhoeksedijk gebruik li! waterschap De Drie Am- ichten onderzocht eerder mo- liijkheden om het sluipverkeer Ijle Reuzenhoeksedijk tegen te ilzou dan moeten gebeuren |w het treffen van maatregelen Vsluipverkeer te ontmoedigen. Iti het waterschap constateert |t steeds meer automoblisten r de plattelandswegen De Reuzenhoeksedijk in Terneuzen wordt met ingang van maandag 11 september afgesloten voor snelverkeer. en dat leidt tot zeer verkeerson- veilige situaties. In Midden-Zeeuws-Vlaanderen gaat het met name om de wegen rond Axel, de route onder de Zeedijk van Terneuzen naar Perkpolder en dus de Reuzen hoeksedijk tussen Terneuzen en Zaamslagveer. Over terugdringing van het sluipverkeer op de Reuzenhoek sedijk wordt al jaren gesproken zonder enig noemenswaardig re sultaat. B en W van Terneuzen hebben deze week de knoop doorgehakt. Het college meent dat afsluiting voor het autover keer de enige oplossing is. De af sluiting geldt voor het gedeelte vanaf Terneuzen naar de Marga- rethadijk. Deze dijk is de afslag naar De Griete. De afsluiting van de Reuzen hoeksedijk voor het autoverkeer POSTZEGELCLUB - De vei niging van postzegelverzan» laars Het Land van Hui houdt zondag 10 septemh van 09.30 tot 12.00 uur de eer ste bijeenkomst van het nieu we seizoen in De Warande voffl leden en geïnteresseerden, t wordt een veiling geh°u®| van de aangeboden kavels. of vendien is er een kwartjesloti rij en krijgt iedere bezoeK een gratis lot bij binnenkom Verder zijn nog enkele harw^ aren aanwezig om te ruilen te kopen. HOOGMIS - De ple^jjjj hoogmis van zondag 1° s J tember, met medewerking*' het zangkoor St.-Ceciba fanfare De Scheldezonen, gint om 11.00 uur in plaats l 09.00 uur. RUILDAG - De Kieidrech^ Verzamelaarsvrienden no l hun maandelijkse ruildag J dag 17 september. De aan is 08.30 uur in de feestzaal Michiel. ge- Terneuzen - ROC WeSp®ïS ink de, afdeleing horeca. ,.)e^| opleiding restaurantkoK- I ■we verslaggever ptlburg - Omroep Zeeland Esenteert volgende week zijn i voor regionale televisie in [eland. 13 september zal om- ipvoorzitter Ginjaar-Maas een raemingsplan voor regio-tv i aan gedeputeerde De lok van mediazaken. De Zeeuw- f Staten hebben eerder deze and hun voorkeur uitgeproken [oor een publieke omroep mocht regio-tv krijgen. Die het dan op dezelfde wijze wor- |n gefinancierd als de radio- led van Omroep Zeeland, met Wicht een heffing op de om- fpbijdrage. De Zeeuwse Staten niet voor een commerciële teo-tv. pionze correspondent kneuzen - De politie in [Mws-Vlaanderen is op zoek 23-jarige Terneuzenaar, pen dinsdag ervandoor fïmet een auto van zijn werk- TO. kaan had een bestelauto aan f'ffiieuzenaar meegegeven met 1 apparatuur ter waarde ®®geveer vierduizend gulden, i ojgenaar van het bedrijf wilde F 'wieuzenaar thuis opzoeken ïkwam er achter dat de man "slechts kort gewoond had en f e "oorderzon was vertrok- ■J1 onze verslaggever pv-Vossemeer Gestript J7 meest waardevolle on- en heeft de politie gis- orgen een kleine vracht- het Schelde-Rijnka- i l auto was in acht van woensdag - gestolen in 5 Zandhoven. J2lers 2iin weinig subtiel te 8 gaan. Ze hadden de auto Men naar de Zeeweg in ossemeer. Daar werd de i' v! gnondig 'uitge- F van i^ens lieten ze de au- Kthiiik 3frolle"; ^ars wKWerk van Rijkswa- itern-an^ere afscheidingen, kt tot 'n ^atI ^at^ers onk" ^ii^asU°te,iederSp00r' u h m t8 ermorgerl nog be- taioÜl en koelvloeistof, taat heeft het water- l om de troep HCS moet nu het salaris van de Vosmeerse over de normale op zegtermijn doorbetalen, inclusief vakantietoeslag en de wettelijke rente. Ook draait het bedrijf op voor de proceskosten, bijna 800 gulden. In totaal gaat de zaak HCS zo'n 9.000 gulden kosten. De vrouw heeft intussen wel 'ge woon' ontslag gekregen als kanti nejuf bij Akzo/Nobel in Bergen op Zoom, waar ze voor HCS (ADVERTENTIE) tI«T' Mr F.J H«armanw8g 58, Terr>euz*n, tel. 01150-17751 Mr. F.J. Haarmanweg 58 Terneuzen Tel. 01150-17751 RENAULT TENTOONSTELLING - De konijnen-, kippen-, sierduiven- en caviavereniging Oostburg Omstreken houdt vandaag, morgen en zondag 10 septem ber de jaarlijkse zomertentoon stelling in sporthal De Vliete. De openingstijden zijn vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur, zater dag van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.30 uur. OOGSTDANKDAG - De jaar lijkse oogstdankdag van de NCB-afdeleingen in West- Zeeuws-Vlanaderen wordt jaarlijks bij toerbeurt in één van de parochiekerken in de regio gehouden. Dit jaar is dat zondag 10 september in Aar denburg, aanvang 10.00 uur. In de oogstdankdienst zal pastor H. de Vriese voorgaan en mede werking wordt verleend door de koninklijke muzieksociëteit Aardenburgsche Fanfaren. LEESKRING - Het industrie pastoraat houdt 28 september, 12 en 26 oktober een 'leeskring' rond het boek 'De blinde vlek van Nederland' over onge schoold werk van journaliste Stella Braam. De leeskring wordt gehouden in de koffie- kelder van de H.-Barbarkerk van 20.00 uur tot 22.00 uur. TENTOONSTELLING - De Stichting Pleegzorg houdt tot eind september een tentoon stelling in de bibliotheek van Philippine. De tentoonstelling bestaat uit een aantal panelen met boeken, affiches, brochures en folders over pleegzorg. De volleybalvereniging van Philippine houdt tevens een tentoonstelling in de biblio theek. FOTO WIM KOOYMAN wordt met borden duidelijk aan gegeven. Het autoverkeer wordt met verwijsborden via de rijks weg N 61 geleid. Voor fietsers blijft het mogelijk via de Reuzen hoeksedijk te rijden. SCHIETINGEN 's-Heerenhoek - VIOS, 42 schut ters. Blokschieting wip 1: 1. P. Repkes, Victoria. Wip 2:1. M. Wis se, Concordia. Gewone schieting wip 1: eerste hoge vogel: J. de Jon ge, ADLM; tweede hoge vogel: A. Poelman, Édele Handboog; eerste zijvogel: B. Rooze, Zorgvlied; tweede zijvogel: M. Wisse, derde zijvogel: A. Schouwenaar, Edele Handboog; vierde zijvogel: M. Govers, Victoria; grootste aantal (7): P. Vette, Concordia. Wip 2: eerste hoge vogel: H. Koens, Spes Nostra; tweede hoge vogel: B. Meijer, St.-Andries; eerste zijvo gel: P. de Visser, tweede zijvogel: J. Platschorre, beiden Zorgvlied; derde zijvogel: M. de Jonge, Sora- nus 2; vierde zijvogel: J. Doene, Victoria; grootste aantal (7): M. Verdonk, Concordia. 's-Heerenhoek - Zaal De Koren beurs, 24 schutters. Eerste hoge vogel: A. Pikkaart, Zorgvlied; tweede hoge vogel: A. Rentmees ter, Willem TE11; eerste zijvogel: P. Daalman, ADLM; tweede zijvogel: M. Nijsten, Vrije Schutters; derde en vierde zijvogel: C. van de Dries, Soranus; vliegende vogel: C. de Jonge, Soranus; grootste aantal (8): J. van de Dries, Concordia. De volgende schieting is 19 septem- KOERSBAL Sint Jansteen - De Warande, KBO: 1. C. Verweij/W. de Windt, 2. Th. Kints/M. Taelman, 3. P. Rom- bout/R. de Smet. Clinge - Malpertuus, KBO, dertig deelnemers. Mat 1: 1. mevrouw Van Vlierberghe/L. Kegels, 2. me vrouw Heye/mevrouw Ferket. Mat 2: 1. mevrouw Ras/E. Blommaert, 2. mevrouw Bouvre/mevrouw De Block. Mat 3: 1. mevrouw Ke gels/C. Bertram, 2. mevrouw Blommaert/J. Heye, poedelprijs: mevrouw Picavet/O. Rombaut. Heikant - KBO, 't Heike, 33 perso nen. Groep 1: 1. M. Smet-Ruy- loft/S. van Houte-Ferket, 2. O. Peeters-Pieters/J. de Bouvré. Groep 2: 1. E. Jonckers/P. Jan- sens-Bouvré, 2. C. van Houte/P. Ringoot-Audenaerde. Sint Jansteen - KBO, de Warande, bieden, 39 deelnemers: 1. C. Boone, 2. P. de Bruin, 3. J.v.d. Hende, allen uit Hulst. Hulst - KBO, De Lieve, bieden, 42 deelnemers: J. Vonck (Hulst), 2. H. Berkelmans (Hulst), 3. E. Sturm (Heikant). Van onze verslaggever Bergen op Zoom - Het cateringbedrijf HCS uit Haarlem heeft in februari een 55-jarige medewerkster uit Nieuw-Vossemeer ten onrechte op staande voet ontslagen. De kantonrechter in Bergen op Zoom heeft het ontslag deze week nietig verklaard. Schoondijke - Tennisverrni- ging Schoondijke hield de clubkampioenschappen voor junioren. WINNAARS T/M 13 JAAR Meisjesdubbel: Annoes Willem- sen/Nathalie de Paepe. Jongensdubbel: Bram Verha- ge/Arjen Beeke. Mixeddubbel: Nathalie de Pae- pe/Rick Suurmond. T/M 17 JAAR Meisjesdubbel: Nathalie de Pae- pe/Annoes WUlemsen. Jongensdubbel: Rick Suur- mond/Barry Sutin. Mixeddubbel: Nathalie de Pae- pe/Rick Suurmond. werkte. Eerder al wees de kan tonrechter ook haar eis tot een schadevergoeding van 80.000 gul den af. De Vosmeerse kreeg ont slag aangezegd nadat ze bij een poortcontrole van Akzo was be trapt op diefstal van etenswaar. Zelf voerde ze aan dat het ging om bedorven waar, die ze enkel meenam om dieren te voederen. Later kwam bovendien een video band van Akzo op de proppen, waarop de diefstal uit het maga zijn te zien zou zijn. De vrouw klom daarover in de gordijnen, want ze had zich in de zelfde ruimte omgekleed en zou dus poedelnaakt op de band staan. Voornamelijk op dat gege ven - 'overtreding van de zeden- wetgeving' - baseerde ze de scha declaim. De kantonrechter liet de band echter letterlijk buiten be schouwing. De Vosmeerse zou pas dagen na het ontslag op staande voet op de hoogte zijn gebracht van de opname, die daarom geen rol meer hoefde te spelen; de poortcontrole was voldoende be wijs. De geringe waarde van de gestolen spullen en het lange, tot februari bijna onberispelijke dienstverband van de Vosmeerse, zijn voor de kantonrechter echter reden om het ontslag op staande voet nietig te verklaren. TRAVESTIE - In het COC- pand aan de Eigenhaardstraat 2 te Middelburg komt van avond travestie en transsexua- liteit aan de orde. Aanvang 21.00 uur. INCONTINENTIE - Kruisver eniging Rondom de Ooster- schelde houdt dit najaar een cursus 'blaastraining' voor vrouwen met incontinentie problemen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het wijkge- bouw aan de Beukenstraat 6 te Goes-zuid. Op woensdag 13 september wordt om 19.30 uur informatie gegeven over de cursus. Middelburg - De Zeeuwse scholen hebben zich het afgelopen jaar beziggehouden met onderwijs over vrede, verdraagzaam heid, vrijheid en anti-racisme. Dat blijkt uit een analyse van het provinciebestuur naar aanleiding van het Zeeuwse scholenproject 'Een zee van vrijheid'. Dat project, verzonnen door het provinciebestuur en uitgevoerd door de schoolbegeleidingsdienst RPCZ, werd vorig jaar oktober gepresen teerd. Sinsdien hebben 210 basisscholen en dertien scholen voor voort gezet onderwijs de map aangevraagd en opgehaald. Iets meer dan tach tig procent van de Zeeuwse scholen hebben zich gestort op activiteiten rondom oorlog, onderdrukking, vrijdheid, verdraagzaamheid en anti racisme, zo heeft de provincie uitgezocht. Het project, opgezet voor de herdenking van vijftig jaar vrijheid, is ge zien de grote deelname in Zeeland een succes geworden, vinden de uit voerders. Projectontwikkelaar Johan Matser wil van het kantongerecht in Terneuzen een Grand Café maken. Van onze verslaggever Terneuzen - De gemeente Ter neuzen koopt het kantonge recht op de Markt in Ternep- zen van de Dienst der Domei nen. Hierover is overeenstem ming bereikt tussen B en W van de Scheldestad en de Dienst. Het gebouw wordt vervolgens door de gemeente doorverkocht aan projectontwikkelaar Johan Matser. De projectontwikkelaar wil van het kantongerecht een Grand Café maken. Het Grand Café is onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Steenen Beer. Op basis van een taxatierapport is met de Dienst der Domeinen overeenstemming bereikt omtrent de prijs en de voorwaarden. De gemeente Ter neuzen was gisteren niet bereid de prijs uit de doeken te doen. Ook de regio Zuid van de Dienst der Domeinen in Breda hulde zich over de prijs in geheimzin nigheid. Het kantongerecht wordt pas overgedragen als de administra tie naar de ruimte in het nieuwe stadskantoor is overgebracht. Hierover is inmiddels overeen stemming bereikt met het minis terie van Justitie en de Rijksge bouwendienst. Het college komt nog met een overeenkomst van verhuur van de ruimte voor het kantongerecht in het nieuwe stadskantoor. Van onze correspondent Sas van Gent - In september 1985 vorm den een aantal jeugdige muzikanten de Showband Sas. Nu, tien jaar later, is deze showband niet meer weg te denken tij dens evenementen in Sas en omgeving. Zondag, 10 september, viert de band dit tweede lustrum met een grote showtaptoe op het Keizer Karelplein. In de tien jaar van zijn bestaan heeft Show band Sas, als menig andere vereniging, ups en downs gekend. Vooral de beginperiode ging niet van een leien dakje. De showband ontstond na een rumoerige afsplitsing van het later ter ziele gegane drum- en majoret- tenkorps The Arno's. De nieuwe showband liet zich echter niet kennen en amper vijf maanden later volgde het eerste optreden tij dens de carnavalsoptocht in Sas van Gent. In mei 1986 kon de band de eerste uniformen aan het publiek presenteren. Daarna ging het hard met de nog jonge band. Zowel nieuwe leden als vele optredens dienden zich aan. De groep werd een graag geziene gast in binnen- en buitenland. Ook het muzikaal en choreo grafisch niveau steeg met de jaren. In 1987 behaalden de Sassenaren dan ook de eerste prijs tijdens de showwedstrijden in het Fran se Jeumont. In datzelfde jaar werd het gehele slagwerkinstrumentarium vernieuwd, mede mogelijk gemaakt dankzij de uitgave van het eerste Sasse kaart- en kwartetspel. Het jaar erop was bijna ieder weekend bezet met op tredens in de Benelux en Frankrijk. Het aan tal leden was inmiddels gestegen tot meer dan veertig. 1990 was het jaar van het eerste lustrum en dus tijd voor de eerste jubileum taptoe. Tijdens deze taptoe kon het publiek genieten van optredens van showband Real Friends uit Gent, showband Irene uit Ter neuzen, Jeugdbelang uit IJzendijke, Show band Axel en de Marching Band Prins Wil lem van Oranje uit Dordrecht. De Sassenaren presenteerden tijdens deze taptoe hun nieu we uniformen. Het jaar daarop pakten donkere wolken zich samen boven Showband Sas. Het ledental liep terug en het werd steeds moeilijker om met een volledige bezetting uit te rukken. Ook in 1992 zette dit kerend tij zich door waarna zelfs het 'opheffingsspook' boven de showband cirkelde. Een kleine overgebleven groep bleef echter in de vereniging geloven en zette door. Er werden weliswaar geen op tredens verzorgd, maar de leden gingen naar stig op zoek naar nieuwe collega's en slaag den daar ook in. In november van datzelfde jaar kon zelfs een nieuwe loot aan de vereni ging worden toegevoegd, namelijk Jeugd- korps Sas van Gent, een slagwerkgroep voor jongeren van zeven tot twaalf jaar. Sinds 1993 gaat het weer de goede kant op met de groep. Het aantal leden is verdubbeld en de kwaliteit is weer als vanouds. 1993 was dan ook weer een ouderwets druk jaar voor de Sasse muzikanten. Nu maakt de band zich op voor de tweede jublieumtaptoe. Al sinds vo rig jaar wordt gewerkt aan de nieuwe show Cartoon Express, waarin bekende melodieën en figuren uit Disney-films de hoofdmoot vormen. De laatste maanden werd iedere zondag van half tien tot vijf uur keihard ge repeteerd om deze show tot in de puntjes in te studeren. Dankzij steun en sponsoring van veel Sasse bedrijven en de gemeente Sas van Gent wordt er vanaf 14.00 uur een heel afwisse lend programma neergezet voor een breed publiek. Optredens worden dan onder meer verzorgd door Showband Rhythm Stars uit Sneek en Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg. Daarnaast zullen ook twee gast- korpsen van het eerste jubileum wederom ac te de presence geven, namelijk Jeugdbelang uit IJzendijke met de show Michael Jackson en Marching Band Prins Willem van Oranje uit Dordrecht met meer op militaire leest ge schoeide muziek.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1995 | | pagina 11