Inwoners Sarajevo gezonder dan ooit tussen moorden om een huis r» "Privé direct contaci] 06-96.80 deSTEM BUITENLAND A7 60 20 DAG 15 JUNI 1994 2.50 tl,50 12,00 15,10 d 10,00 !8,70b 19,00 31,10 11,70 50,70 32,40 34,20 22,50 56,80 50,00 42,80 36,00 160,00 27,50 57,00 10,80 17,10 41,80 12,80 15,40 103,00 boeing co can.pacific chevron chiquita Chrysler Citicorp cons.edison digit equipm dupont nemours eastman kodak exxon corp ford motor gen. electric gen motors goodyear hewlett-pack. int. bus.mach. int. tel.tel. kim airlines mcdonnell merck co. mobil oil omega financ. philips royal dutch sears roebuck sfe-south.pac. texaco inc. travelers united techn westinghouse whitman corp woolworth Goud Goud onbewerkt 22,480-23,080 per kg bewerkt 24,680 per kg Zilver zilver onbewerkt 285-355 per kg bewerkt 400 laten per kg 48H 48 15 15 13 13 «fit «9 w. w* !ty, M'/i 19 61V. 6|, m 53» 5J 59 61, W. 48 an 53» m 39» '9 m 63» 64 «4 34» 27» 38 121V. m 3in 3i» 82» 64» 24 28» 25V. 107» I® 50 50* 22» 32», 63» 64 33» 35* 60» 61» 12» 12* 15» 15» 15» 15» vk vorige koers sk slotkoers gisteren a laten b bieden c ex claim e gedaan/bieden d ex dividend f gedaan/laten g bieden en ex dividend h laten en dividend k gedaan en laten ex dividend I gedaan en bieden ex dividend WOENSDAG 15 JUNI 1994 50,00 414 1,30 1,00 50,00 2608 2,70 2,00 55,00 741 0,80 0,70 50,00 588 3,70 3,20 47,50 567 1,10 1,10 50,00 2462 2,20 2,00 60,00 569 1,90 1,60 52,50 197 10,80 a 10,80 57,50 226 2,00 a 2,10 70,00 169 13,70 13,70 47,50 235 1,20 1.30 40,00 168 2,50 2,50 180,00 247 5,70 a 4,80 185,00 406 2,00 1.60 185,00 257 0,60 1,10 190,00 161 5,00 5,95 185,00 188 1,90 2,30 400,00 1177 4,20 a 3,30 405,00 1095 1,50 0,90 400,00 339 9,70 9,00 b 405,00 157 7,00 6,70 410,00 314 4,70 4,20 b 420,00 166 2,20 a 1,50 b 390,00 412 0,40 030 395,00 1510 0,40 0,60 400,00 877 1,60 130 405,00 427 3,70 4,00 410,00 176 7,50 8,50 a 415,00 177 12,50 13,50 a 390,00 380 2,60 3,00 395,00 418 3,50 4,00 a 400,00 378 5,50 5,60 405,00 371 7,20 b 8,20 a 410,00 312 10,00 11,00 a 65,00 257 2,50 3,00 75,00 200 5,20 a 4,40 b 70,00 300 7,30 6,80 67,50 284 2,30 2,40 100,00 203 4,50 a 4,70 a 94,00 1005 2,50 a 2,60 a 200,00 230 7,20 7,50 200,00 264 3,50 a 3,00 a 190,00 275 5,10 4,50 60,00 169 0,30 0,20 35,00 258 21,00 20,00 55,00 264 12,00 12,30 50,00 550 1,00 a 0,80 11,50 750,00 228 8,00 b 740,00 304 0,70 0,40 750,00 344 2,20 1,10 hete 5cpm) hete Bel luwen. man- 5cpm) NIEUW', tot 1 juli extra W ting bi] de vernieuw»J" spreeklijn 06-9696 (75cpf apart 1-9701 leetste Ded in! Pm) aar en <t-Sex, hete 75cpm) met esprek ti) id direkt Bel >ex ipm. vind die en ik ze was 15 met je loesje", intje v. je dit i trok >k hij t'n rok- ipje n. leer, U vrien- zoeken xontakt. et zo'n dan nu 75cpm BEL nu 06-9600 ori VROUWEN van 35 jaarJ ouder willen Direkt Sex, 06-9750 (75cpm) DIREKT een lekkere aan de lijn, vraagI J133 nr.' Bel 06-97.95 (75cpdJ GEWILLIGE vrouwen dj snel sexkontakt, bel a mes dir. 06-98.77 (75cpj WIL je vanavond al me» hete vrouw naar„^zm\l dan nu: 06-9890j75£P!5j RIJPE vrwn. 35+ zkn. Ij reis voor anoniem se Bel 06-350.266.59jlgPJ HOMOKONTAKTEN: 3 )e 'n lekkere hete pW Gaydating 06-9518j»g PRIVE-telefoonnumm^jl van hete meiden tnu nu 06-9536 (75cprTQ__- SM-kontakten: direWi met meester of die j j nu: 06-95.37 (nu50cE5M NIEUW!! (nu 50cpm)n Direct: 06-9538. S sexcontact. AnonjgÜL SEXGESPREK rne» vrouw, alleen voor 06-9566 (75cprn) Nieuw! bel nu voor 'n nend gesprek me opgew. vr. 06 LET op! (9*5lp9iste mf. apart met de 75cpriJ den, bel 06^595 Door Catherine Toups (ips) Sarajevo - De gebouwen liggen in puin, de straten zitten vol gaten van inge slagen granaten, maar de r.ensen hebben er nog nooit zo goed uit gezien. "vee jaar van gedwongen trap- I a lopen - want de lift deed 't et - en een vet- en cholestero- iirai dieet hebben de inwoners i Sarajevo, van wie er velen noeger te dik waren, zichtbaar gedaan, blijkt uit een voe- I smgsonderzoek van de Wereld- özondheidsorganisatie (WHO). De mensen zijn gezonder dan voor de oorlog. Het is niet leuk te zeggen, maar het is wel I war, zegt Prakash Shetty, jleraar medicijnen aan de -Jndense School voor Hygiëne Tropische Medicijnen en voorzitter van een seminar over voedsel dat onlangs in Sarajevo werd gehouden. Onappetijtelijk en eentonig was I "et dieet van bonen, brood, ma- varoni en rijst waarvan het I vergrote deel van Sarajevo ge- I arende de Servische belege- I vuig leefde. I Gemiddeld werden de stedelin- 1 tien kilo lichter, maar des- adanks lijdt op dit moment 1 Winkeliers in Sarajevo bezig met de wederopbouw van hun winkels. Tijdens de oorlog waren veel inwoners van Sarajevo voor hun foto epa voedselvoorziening aangewezen op gaarkeukens. foto ap slechts 4 procent van de bevol king aan ondergewicht. Dat is maar iets hoger dan bij een bevolking die onder normale omstandigheden leeft. Voor de oorlog was ook 4 procent van de mensen in Sarajevo te licht, terwijl 30 procent te zwaar was. Veel diabetici kunnen het nu stellen zonder insuline-injec- ties, er zijn minder gevallen van griep en verkoudheid en de mensen voelen zich over het algemeen beter na het verlies van overmatige kilo's, meldden artsen op het seminar. De bedoeling van de bijeen komst was om lokale en inter nationale onderzoekers bij el kaar te brengen en te discussie ren over de voedselsituatie in Sarajevo. Hoewel in de stad geen zware ondervoeding voor komt, weigerden artsen de toe stand normaal te noemen. „Tot nog toe kon een grootscheeps voedselgebrek worden voorko men, maar er zijn tekenen dat de aanvoer- en distributievoor zieningen verzwakt raken," al dus een van de onderzoekers. Een gebruikelijke vraag van buitenstaanders die Bosnië be zoeken is, hoe de bevolking erin is geslaagd gezond te blijven gedurende twee jaar van isole ment. Hoe komen de mensen toch aan koffie, die nooit op lijkt te raken? Waar halen ze de sigaretten vandaan en hoe kun nen ze een gast toch een maal tijd bieden? „De verklaring is dat de hulpo peratie succesvol is geweest en bovendien is dit Afrika niet. Toen de oorlog begon was de bevolking dik, net zoals in de Verenigde Staten en Groot- Brittannië," zegt Louise McCor- kindale, die het initiatief nam tot het dieet-onderzoek van de WHO in samenwerking met de Universiteit van Aberdeen in Schotland. „Van een echte hon gersnood was geen sprake. Bo vendien hielpen de mensen el kaar en teerden ze op hun spaargeld. Het is ongelooflijk hoe de mensen in Bosnië zich hebben weten te redden. Ze de len hun spaargeld en al het voedsel dat ze hebben." Maar voordat iemand besluit een bestseller te schrijven over het 'Sarajevo-dieet' moeten ook de minpunten ervan worden ge noemd. Het dieet is in de eerste plaats eentonig en onbevredi gend. De voedselzendingen van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (Unhcr) be stonden uit rijst, linzen, pasta, meel, plantaardige olie en soms suiker en vis of vlees uit blik. Alles bij elkaar leverde dat een menu op dat weinig vetten be vatte - slechts 5 procent, maar ook weinig vitaminen, zoals die in verse groente en fruit zitten. Op den duur leidt dat tekort aan vitamine C, D en B12, ka lium en ijzer tot problemen, zegt Fiona Watson, coördinator van het seminar. Uit een onder zoek van de WHO in 143 huis houdens in Sarajevo blijkt dat veel mensen erin zijn geslaagd de tekorten aan te vullen met extra hulp van buitenaf. Ongeveer 80 procent van de inwoners was gedurende de oorlog afhankelijk van voedsel hulp. Zo'n 13 procent van de voedselvoorraden bij mensen thuis bevatten produkten die elders vandaan kwamen: voed sel dat ze op de markt kochten, dat ze zelf hadden verbouwd of dat ze uit het buitenland kregen toegestuurd. McCorkindale waarschuwt dat de bevolking er nu goed aan toe is, maar dat het gewichtsverlies doorgaat en dat de mensen niet nog meer ontberingen aankun nen. „Het is een hellend vlak. De mensen zitten bovenop el kaar en als er gevechten uitbre ken en de hulp wordt afgesne den, zullen velen op den duur bezwijken." De meest kwetsbare groep zijn de ouderen. „Zij weten te over leven, maar vraag niet hoe," zegt Watson. „We schatten dat 19 procent van alle mensen bo ven de zestig jaar tekenen van ondervoeding vertoont. Omdat ze kwetsbaar zijn en minder goed in staat om voor zichzelf te zorgen zijn de ouderen vaker ziek. Ze hebben last van de kou en kunnen het vaak niet op brengen om water en brandhout te gaan halen." Terwijl het vredesproces met horten en stoten doorgaat, ver beteren de levensomstandighe den in Sarajevo zienderogen. Na de wapenstilstand van begin april is het handelsverkeer op de wegen van de kust naar Sarajevo weer op gang geko men. Eind april waren de voed selprijzen met de helft gedaald en voor het eerst in twee jaren waren er zelfs weer bananen te koop. „Mijn vader en moeder gingen naar de markt, niet om iets te kopen maar om te zien hoe de prijzen daalden," vertelt de 23-jarige Gordana Bozano- vic. Er is geen stukje groen in de stad of het wordt wel gebruikt om groenten op te verbouwen.. En nu de voedselvoorraden ge leidelijk groter worden, heeft het Internationale Comité van het Rode Kruis aangekondigd dat de 33 gaarkeukens ver spreid over de stad eind juni zullen worden gesloten, op vier na. De keukens voorzien dage lijks dertigduizend mensen van een warme maaltijd. "Larry Ryckman (ap) I® Milsjtein houdt van wodka en van "T vrienden. Die combinatie is haar Xuottig geworden. ■verhaal over hoe zij werd verraden en door vrienden lijkt afkomstig uit °ek van Dostojevski. Maar dit is een lar? T*133' uit het nieuwe Rusland, i ha j aS®tijkse leven voor veel mensen t e strijd op leven en dood is gewor- Milsjstein is een van de tiental- foseiwr misschien wel duizenden L; 13 vermoord werden om het enige g vo'ie bezit dat zij hadden: een wo- C® Rassen zijn door de economische Itena» 5n ®eens arm geworden. Vooral Ken rl" j Van vaste pensioenen leefden, Pboi ?°r i razenc* snel gestegen inflatie h u ,n P'aats van een pensioen waar ze Ptomri Wn' De everheid was niet in rsehoeftnSten voorzieningen te bieden gegarand. een k%|» 'n meld aan deWf\^ met dames uitj¥ Nederland. Gepha|<e|i thuis doorgescHa 24 u/p.d. 100C P "1 doorschak#1 06-96.8° 24 u/P-d-100 c-P Ènh°ofer raakten veel mensen uit van de overheid in 1992 wel i - <.uuuer I f eet besluit i T MV* UVCJlllciu. 1U wei bat bp«. besloot de regering name- 1 konr1[m0ners van staatswoningen eige- Jopen Ona01^611 en k™ huis mochten I8® keer manier hoopte de regering tl"1® staat'»11 einc^e te maken aan het Pmarkt t ,zit van woningen en een |ordeen e schePPen. was^6 w°ningnood in de Russische iltov ineen!0 e" vierkamerflat in 4 Ook I., 200.000 gulden of meer Pd voor bedr nere .^ats gingen van de ie'evennnr,+ L?en veei Russen in hun üzen e'kaar konden sparen, den w U/°0r ec^i veel geld ver- Un8 mocht k n en men meer dan een pimteroWa.?ezitten, werd de huizen- I ssant wor criminelen. Tijdens de Sovjet-periode was het gewoonte dat bejaarden een verzorgingscontract met familie of vrienden en soms onbekenden sloten. Volgens een dergelijk contract zou den de bejaarden tot aan hun dood in hun eigen huis verzorgd worden en na overlijden ging het huis naar de verzorgers. Voor alle partijen was dat voordelig. De bejaarden hadden goede verzorging en de verzorgers hadden eerder een woning dan wanneer zij zouden wachten op een huis van de staat. Criminelen hebben op dat systeem een aan tal varianten bedacht en zoeken hun slacht offers onder alcoholisten, alleenstaanden en mensen die niet meer zo snel van begrip zijn. Aan corrupte agenten en woningbouwfunc- tionarissen wordt tipgeld betaald voor het aanwijzen van alleenstaande bejaarden. Soms bieden zij aan het huis voor een lage prijs te kopen en beloven zij een vergelijk baar huis buiten de stad. In andere gevallen vragen zij het huis in ruil voor levenslange verzorging en medische zorg. „De tragedie begint als de papieren zijn getekend," zegt Vladimir Versjkov, woordvoerder van de Moskouse politie. Net als zoveel anderen wist Milsjtein waar schijnlijk helemaal niet wat haar te wachten stond. Zij woonde in een eenkamerflat en dronk het grootste deel van de tijd met vrienden. „Onder haar vrienden waren twee jonge mannen die wisten dat zij alleen woonde en die op haar huis uit waren," vertelt Vitali Rjabov, woordvoerder van het openbaar mi nisterie. „Zij hebben haar overgehaald een verkoopcontract te tekenen en tijdens een ander drinkgelag hebben zij de vrouw mee genomen naar buiten de stad en haar daar door inspuiting van drugs om het leven gebracht. Zij hebben haar begraven bij hun datsja buiten Moskou." De mannen werden gepakt omdat het was opgevallen dat zij plots een dure buitenland se auto reden. Volgens de politie hebben zij waarschijnlijk nog een vrouw omgebracht om haar huis. Van ten minste 30 mensen is bekend dat zij om hun woning zijn vermoord. De politie zoekt naar 3000 mensen die na de verkoop van hun woning zijn verdwenen. Russen moeten zich nog steeds bij de politie in- en uitschrijven als zij verhuizen. „Zij zijn of vermoord of al hun papieren zijn gestolen," legt Rjabov uit. „Wij hebben geen idee waar zij zijn. Het is een ernstig probleem voor het OM en de politie." Volgens de autoriteiten zal een aantal slachtoffers zeker boven water komen als alle lijken geïdentificeerd zijn, die na afloop van de winter in bossen en rivieren gevonden werden waar zij maanden onder sneeuw en ijs lagen. Tot nu toe zijn 1,5 miljoen woningen in Moskou opgeëist door de bewoners. Maar verkoop is in de praktijk niet zo eenvoudig omdat er geen makelaars zijn en de transac ties in contanten worden afgewikkeld. „Er is geen huizenmarkt in Moskou en dat is de kern van het probleem. Voornamelijk oneer lijke lieden zijn actief in onroerend goed," aldus Rjabov. Politie en het openbaar ministerie hebben samen een groep gevormd om deze vorm van misdaad te bestrijden. Door middel van een computernetwerk pogen zij verdachte onroe- rend-goedtransacties te volgen om te kunnen achterhalen wie de werkelijke eigenaar is. „Jammer genoeg hebben wij niet altijd in de gaten dat nieuwe economische omstandighe den ook tot nieuwe misdaad leidt," zegt Versjkov. „Maar zolang er mensen zijn die dure bezittingen hebben is er altijd wel iemand die zal proberen ze te stelen." Door de enorme woningnood in de Russi sche steden is een drie- of vierkamerflat in Moskou ineens wel 200.000 gulden of meer waard. Ook kleinere flats gaan van de hand voor bedragen die veel Russen in hun hele leven nooit bij elkaar kunnen sparen. foto upi y 'i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 7