DE STEM Cliniclowns verlichten lijden Grote belangstelling voor Angelo Romero De Semionovs maken concert tot avontuur UIT gids 'V-documentaire over bijzondere ziekenhuisartiesten Te huur MUZIEKFESTIVAL WEST-BRABANT 1994 ÜSSffiwSS' Kleintje pizards of Ooze Dorado Billy Cobham La Muerte Julia P. Hersheimer gy Hammer 7o rondje vijftigste sta je natuurlijk met meer dan één-been in het verleden." Jaap Schilder van The Cats Gids WOENSDAG 15 JUNI 1994 DEEL I •WAALWIJK (toC&A) Electrowarenhuis Grotestraat 243 Afbeeldingen kunnen afwijken, kennelijke fouten voorbehouden. irGustaaf Klomberg Lcordeon-muziek galmt «oor de steriele gangen §an de afdeling kinderon- ilogie van het AMC in -nisterdam. Een ongebrui kelijke combinatie in een listening die meestal zo leiiei en zakelijk is. lemaal vreemd in een zieken- ■ics is het duo dat zit te musice- ln. Een man en een vrouw met Jreepjesshirts aan en een rode jownsneus op. Om hen heen Etten kinderen op de grond of in fen rolstoel. Ze spelen, lachen, listeren, kortom ze hebben lol. inavond zendt de RVU op Ne- jrland 3 een documentaire van ■grid van Goor uit over deze tedebrengers. De Clini- i, zoals de artiesten heten, in twee maal per week een boek aan de kankerpatientjes. I Nederland heeft de Stichting isiclowns zeven clowns tot lar beschikking. Zij gaan kin- Vat'delmgen van diverse zie- ^nhuizen langs. „We hebben ui- raard goed contact met de lei- zegt clown Hans Koops in fe documentaire. t samen met zijn collega |riëlle van den Berg en een 'aaiorgel bij patiëntjes langs op Ikinderoncologie-afdeling van |jt Radboudziekenhuis in Nij- „We stappen ook niet bij een kind binnen, [rst wagen we of het mag en of fkmdhetookwil." ischuld jt concept van de 'cliniclowns' fcntwikkeld door prof. M. Katz Ih'ew York. Als hoofd van een Ittrafdeling bedacht hij, dat ■onschuld van clowns verlich- pi kunnen brengen bij na ■ars therapieën. In zijn kliniek p hi; regelmatig goed opgelei- flowns de kinderen bezoeken. waaide vorig jaar fe te over naar ons land. De Jfelandse clowns moeten het per vooralsnog van giften en jatres hebben in tegenstelling fa Amerikaanse collega's. n 16 het eigenlijk wel maken Mariëlle van den Berg als Cliniclown Nippertje, neus aan neus met een patiëntje. om kinderen die kanker hebben met jolige clowns te confronte ren? „We komen bij elk kind ongeveer een kwartier, maar het effect gaat verder dan dat be zoekje. De kinderen verheugen zich vaak al de hele dag op onze komst", aldus Koops. „Verdriet, leed, en vreugde liggen soms toch dicht bij elkaar. We zijn getraind om de interactie tussen het kind en onszelf optimaal te laten verlopen." Volgens Koops' collega, Mariëlle van den Berg, lukt dit meestal wel. „Het fenomeen ziek zijn verdwijnt voor je gevoel. Je gaat blanco bij een kind naar binnen en je ziet wel. Als een kind aangeeft geen zin te hebben, gaan we. Van tevoren weten we meestal wel hoe de medische situatie van het kind is, daar spelen we soms heel voorzichtig een beetje op in." Afleiding In de aangrijpende documentaire komen ook ouders aan het woord over de clownsbezoekjes. Een moeder zegt: „Een paar da gen nadat we hoorden dat ons kind kanker had, stonden de clowns al voor onze neus. Dat hoefde van ons echt niet." Een andere moeder, die al twee jaar lang met haar dochtertje het ziekenhuis in en uit loopt, is blij met het initiatief. „Soms ben ik bijna op. Als die clowns dan komen, worden we weer even afgeleid en dat is prettig." Programmamaakster Ingrid van Goor, die het bij het zien van haar documentaire zelf nog steeds een brok in de keel krijgt, JRRUIMTE 2RS 9 te BREDA en 230 m2 baar lliteiten l en voorzien van ysteemplafond bturen, zonwering, lurkondities Residence ^00tper®e Veemarktstraat j j Gestoffeerde stud oM slaapkamer en op J kenmetinbouwaPP* 22 m2, badkamer m douche en toilet P a(J berging waarin w aansluiting, riuui 1.200,- P-m onnarteire Gestoffeerde aPPa. ten (achterzijde! kamer en °Pen.,„ir25^ inbouwapparaW slaapkamer 12 ^ee„,0 kamer met dou rin^ aparte berg|r|9 g nuu| -■-:ne aanslui™ sje; tel. •um ca. i, 2 l.k„ nel. Iset, lish. ;en- ele- machine «»-- m som 1.400,- P' Gestoffeerde aPPitfi» ten (voorzijde), w jn. en open keuke „5n,2, bouwapparat" sluiting. Huursom/ pm '"'iVlavas 076-204340Le^_ Een resultaten JM DE zoveel tijd worden we arrogante Nederlanders onze zuiderburen met de Ks op de muzikale feiten ge rikt Ze blijken er groepen te ™>en die qua intensiteit en puzikale zeggingskracht met °P ffl schouders boven Neder- ndse bandjes uitsteken. TC ptic, Jo Lemaire, Front 242 1 zelfs Vaya Con Dios zijn aar voorbeelden van. Pe Antwerpse band Wizards of ®e hoort niet .in dat rijtje F- wel om de simpele dat de groep absolute Mdklasse is. Wat je op de ,sverschenen cd The Dipster noren krijgt, is zo schitte- aat ook de meeste verge- are Britse bands erbij in F'niet vallen. 'aards of Ooze wordt gere- tot de acid jazz en met nÏ one en mama c oe groep het uitstekend in Engelse clubcircuit. Acid evenwel een te vage term jae muziek van Wizards of omschrijven. De groep jazz, funk, soul en Zap- 'hge klanken tot een on inbaar swingend ge- Uoor het gebruik van a.and°ende instru- les krijgt de muziek een tüiimStelde sfeer- Het lijkt L '2ards 0°ze allemaal natuurlijk uit te ko- gevoel dat er met de pols gemusiceerd wordt, et geheel juist zo lek- |:e nauwkeurig luisteren, ÜJSf.ie bij de band een be mstrumentbeheer- vooral toetsenist Wim Ïte-R toetsenist/gitarist K !alkdoen dingen die je ierilta=an booigewinterende hCchteSneSSlemUZikanten KWaalties T h0°g ni" jan, e groepen IP't'en i komen dan het het vpCwi muzikaie stijlen farzim- te gebruiken, sti ien1Wlz,ards of Ooze e Sti1 lzards of C gesneden koek en §>Ml eigpt,"s vertrekpunt voor Iheb ri muziek. I aar zelden een debuut plaat gehoord die muzikaal zo rijk en artistiek van een zo hoog niveau was als deze The Dipster. (Backbone Records, RCA) WIM VAN LEEST DE VAGE vlag acid jazz zou je ook kunnen hangen aan de ver- zamel-cd A compilation (3) File under Dorado. Dorado is een Amerikaans platenlabel dat ge specialiseerd is in ongewone, moderne dansmuziek. Veel van wat je op de een uur en kwartier durende verzame laar te horen krijgt, doet jazzy aan, maar er zitten ook stukken bij die gebaseerd zijn op reggae en funk, terwijl er hier en daar ook ambient house opduikt. De op de plaat aanwezige acts zijn soms bestaande bands en soms gelegenheidsformaties sa mengesteld uit die bands. Daardoor zijn er volop muzika le dwarsverbanden aanwezig en dat leidt ertoe dat deze A compilation voor een verzamel plaat tamelijk coherent klinkt. Bovenal is A compilation ech ter een muzikaal avontuur, waarop je veel ongehoorde klanken tegenkomt en dat je een blik gunt op muziek die binnen afzienbare tijd wel eens heel populair zou kunnen zijn. Wat intensiteit betreft kan de muziek op deze plaat wedijve ren met house. Grote voordeel is echter dat er echte muzikan ten op hoorbaar zijn, zodat er ook live plezier aan te beleven valt. (Dorado, Play It Again Sam) WVL V' V L.v f De muzikale ontwikkelingen lijken aan Billy Cobham voor bij te zijn gegaan. foto archief de stem DRUMMER BILLY Cobham was begin jaren zeventig een van die typische exponenten van de jazzrock. Hij maakte naam als drummer van het Ma- havishnu Orchestra en was daarna als solo-artiest succes vol met langspelers als Spectrum, Crosswinds, Magie en Inner conflicts. Zoals zoveel jazzrock-muzi- kanten van toen verdween hij toen de jaren tachtig zich aan dienden in de betrekkelijke anonimiteit. Hij bleef nog wel spelen en platen maken, maar grote successen waren er amper nog. Anno 1994 is Billy Cobham dus een naam van toen die onder de titel The traveler een nieuwe plaat heeft gemaakt. Beluiste ring van die cd leert dat er wat Cobham betreft muzikaal ge sproken niet zo gek veel veran derd is. Hij is nog altijd de krachtpatser-drummer die zijn platen vol zet met enerzijds sterk ritmisch getinte composi ties en anderzijds het type jaz zrock dat je in het midden van de jaren zeventig kon horen. De muzikale ontwikkelingen lijken aan Billy voorbij te zijn gegaan, maar wat hij aan 'ouderwets' materiaal brengt, kan amper nog boeien. (FNAC, Play it again Sam) WVL DE BELGISCHE acid-rock- band La Muerte bestaat 10 jaar. De groep stond destijds op in de leegte die was ontstaan na het uiteenvallen van TC Matic, de beste band die België ooit heeft voortgebracht. The Sur realist Mistery heette de 12 inch die de wereld liet weten dat hier een heel smerig klin kend bandje was geboren: kei hard en vet, en elke nuance mijdend in zowel tekst als mu ziek. Sinds dat luidruchtige begin is er wel het nodige veranderd. De composities werden beter en met de komst van de cd-tech- niek verdween ook het morsige geluid waarin geen enkel in strument goed te volgen was. Aan energie en agressiviteit heeft de groep echter nooit in geboet en dat is op de jubi leum-plaat die nu wordt uitge bracht, goed te horen. Raw werd begin dit jaar live opgenomen in Brussel. Het is een keiharde plaat geworden, waarbij een keur van eigen nummers de revue passeert, aangevuld met enkele heftig aangezette covers Mannish Boy, Kung Fu Fighting en Wild Thing). Je hoeft er de volume knop niet eens ver voor open te draaien om toch veel kabaal te horen. Heel aardig voor de fans is het boekwerkje dat bij de cd geleverd wordt en dat een aar dig overzicht biedt van 's bands verleden en inspiratiebronnen. De plaat wordt immers vooral opgedragen aan filmsterren en motor-merken. (Play it again Sam) GERARD VAN DEN BROEK IN EEN tijd dat vrouwelijke singer/songwriters - al dan niet m'et band - flink opgang maken in popmuziekland, komt het debuut-album van de Amster damse zangeres Julia P. Hers heimer, Crazy scenes with..., als geroepen. Als een kruising tus sen Liz Phair en Suzanne Vega presenteert de nieuwe telg van het Nijmeegse Brinkman-label (Bettie Serveert, Maximum Bob, Thinking Fellers) een heel gevarieerde verzameling songs. Soms heel breekbaar en poë tisch, dan weer ruig en tegen draads. De relatie met Bettie Serveert is niet alleen die van label-ge- noot. Gitarist Peter Visser leen de zich uit voor wat ondersteu nend snarenwerk en bassist Herman Bunskoeke tekende voor de produktie. De algehele indruk die Crazy scenes with... achterlaat, is er vooral een van 'lieflijk'. Maar Hersheimers donkere en gebroken stemge luid en haar afwisselende com posities zorgen ervoor dat de zaak niet afglijdt naar zoetsap pig geneuzel, zoals dat bij Vega wel vaak het geval was. (Brink man) GVDB MC HAMMER verkocht miljoe nen cd's en scoorde mega-hits met nummers als U can't touch this. Commerciële dansmuziek, maar waardeloze hiphop. Hij wil nu ook serieus genomen worden door het echte hiphop- publiek en heeft om die 'meta morfose' duidelijk te maken MC voor zijn naam wegge haald: Hammer is nu de naam. Maar al haalt Hammer zijn hele naam weg en heet hij voortaan Copkiller of MC Fuck, echt ruig wordt-ie nooit. Nu moet ik eerlijk zeggen dat zijn nieuwe cd The Funky Headhunter niet eens zo'n slechte plaat is. Maar Hammer heeft dan ook een uitstekend producers-team om zich heen geformeerd, met ondere ande ren Teddy Riley en enkele men sen uit de stal van Snoop Dog- Dog. De cd zit daardoor goed in elkaar maar mist helaas alle originaliteit. Een nummer als de titelsong The Funky Headhunter is best aardig, maar zeker niet opmer kelijk en dat geldt eigenlijk voor alle nummers op de cd. De nieuwe Hammer-sound komt nog het dichtst in de buurt van Snoop Doggy Dog's hiphop. Maar Snoop is beduidend crea tiever. Hammer kan zich beter weer bezig gaan houden met zijn flinterdunne U can't touch this-dingetjes, want er zijn kennelijk veel mensen die dat leuk vinden en dat valt van zijn nieuwe sound te betwijfelen. (RCA/BMG) PAUL VERLINDEN Aangepast programma door handicap solist Bergen Op Zoom. Hofzaal van het Markiezenhof. Concert door Angel Romero, guitaar. Gehoord dinsdag 14 juni. Door Sjef Huismans Je moet zelf een goed guita rist zijn om je in te kunnen denken welke ongemakken een nagelbreuk met zich mee brengt bij het maken van een soloconcert. Angela Romero wist ondanks dit euvel een goed gevulde hofzaal tot groot enthousiasme te bren gen. Het programma was duide lijk aangepast in die zin dat Romero het van aanvang af wat voorzichtig aan deed, ruim schoots de tijd nam tussen de nummers en eigenlijk pas op het eind acte gaf van zijn brilliante vakmanschap. Het Festival mag zich gelukkig prijzen met de keus van dit solo-instrument. Het was een weldadige promotie voor het schone snarenspel als tegenhanger van huidige guit- aargeweld. Met maar liefst drie bewerkin gen van de solist zelf speelde deze op safe. Suite Espagnole van Sanz was de eerste. Spaanse hofmuziek uit de zeventiende eeuw. Een wisselend stemmen- spel in dansvormen. Romero bracht het alsof twee bekenden oude herinnerigen ophaalden, zoete en avontuurlijke. Recuer- dos de La Hambra werd een volkse melodie,gebonden en in tremolo gespeeld boven losse ge broken accoorden. Een verras sing was vervolgens Variaties op een Mozartthema van F. Sor, een serenade vol versieringen en met grappen van een Tiroler jodel en een boerendans. Met I. Albe'niz kwamen we in de echte Spaanse sfeer met diens Leyenda en Sevilla, voor guit- aarliefhebbers bekende num mers. En met Danza no 5 uit de Danzas Espagnolas van Grana- dos begon het feest der herken ning pas echt. Ook Romero kwam nu echt in zijn spel. Hij liet vol technisch vernuft zijn instrument zingen, dansend jui chen of subtiel fluisteren in fla- geolettonen. Stralend van poëti sche voordracht werd Triptico van C. Romero de kroon op dit moeizaam begonnen maar schit terend eindigend concert. Het publiek vroeg en kreeg met Fan- tacia van Alonzo de Mudarra een speelse en technisch knappe toegift. Russische topmusici in Oosterhout foto rob huibers is tevreden over het uiteindelijke resultaat. „Vijf maanden heb ik eraan gewerkt. Het blijft een enorm moeilijk onderwerp om te behandelen. Het uitgangspunt was bewust de clowns en niet zozeer de ziekte zelf. Hopelijk is het voor betrokken kijkers dan iets minder emotioneel en iets meer ondersteunend." 'Cliniclowns', Nederland 3, 21.10 uur Oosterhout - Nederlands Her vormde Kerk. Concert door Vjatseslav Semionov, bajan en Natalia Chakova, domra. Ge hoord op 14 juni 1994. Door Frans Baljeu Een van de problemen waar mee de organisatoren van het Muziekfestival West-Brabant de melomanen in de regio opzadelt, is het moeten kie zen tussen diverse mogelijk heden op één avond. Ga je nu naar het VU-orkest Amster dam met de bepaald niet elke dag live te beluisteren zesde Mahler, of waag je het op een concert voor bajan (Russische accordeon) en domra (een soort mandolinebalalaika). De keuze voor het onbekende werd rijkelijk beloond. Het echt paar Semionov-Chakova is een duo Russische topmusici die van hun optreden een enerverend muzikaal avontuur maken. Het publiek raakte daardoor steeds enthouisiaster en bracht in het tweede gedeelte van het concert staande ovaties na elk programmaonderdeel. Scherp gestoken contrasten, wilde hefti ge accenten en een Kalinka waarbij het Iwan Rebroff-surro- gaat verbleekt tot een zielig mu ziekje gaven daar ook alle aan leiding toe. Het super op elkaar ingespeeld zijn was fascinerend. Temperament, bezieling, emoties recht uit het hart, het zijn een paar van de meest opvallende karakteristieken van het door intens muzikaal vakmanschap gedragen optreden van de Se mionovs. Deze elementen komen het snelst aan de oppervlakte in Russische volksmuziek of daarop geïnsprireerde composities. Se mionovs eigen Don-Rhapsodie voor bajan-solo, waarmee het concert opende, maakte dat ge lijk duidelijk. Een zeer gediffe rentieerd klankkleurpalet en ëen haast onthutsende technische acrobatiek zijn ingrediënten die er in gaan als koek. Het solooptreden van Semionov, dat het grootste del van het concert uitmaakte, kenmerkte zich door een enorme concentra tie, iets waarin hij zijn publiek ook moeiteloos meeneemt. Het werk van de componiste Gubaidulina was in het sologe deelte de opvallendste composi tie. Het stuk is typerend voor de muzieken dié in Rusland na de omwenteling boven water ko- FILMS GOES -Grand Theater 14 u. Free Willy. 19.30 u. Schindler's list. HULST - De Koning van Engeland 20 u. True romance. 20 u. Naked gun 33 1/3. 20 u. Ace ventura: pet detective. MIDDELBURG - Cinema 20 u. The house of the spirits. VLISSINGEN - Alhambra 1 14 en 20 u. Naked gun 33 1/3. - Alhambra 2 14 u. Bambi. 20 u. Philadelphia. - Alhambra 3 14 en 20 u. Ace ventura: pet detec tive. - Alhambra 4 14 u. Look who's talking now. 19.30 u. Schindler's list. ANTWERPEN - Metropolis Zaal 1 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Monolith. Zaal 2 - 14.30, 17 en 20 u. Mrs. Doubtfire. 22.30 u. Fearless. Zaal 3 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Shadowlands. Zaal 4 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Hudsucker proxy. Zaal 5 - 14.30 en 20 u. Schind ler's list. Zaal 6 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Naked gun 3. Zaal 7 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Intersection. Zaal 8 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Blink. Zaal 9 - 14.30 en 17 u. Free Willy. 21 u. Schindler's list. Zaal 10 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. The paper. Zaal 11 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. On deadly ground. Zaal 12 - 14.30, 17 u. Sister act 2. 20 en 22.30 u. True romance. Zaal 13 - 14.30 en 20 u: Short cuts. Zaal 14 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. In the name of the father. Zaal 15 - 14.30, 17 u. Cool run nings. 20 en 22.30 u. Remains of the day. Zaal 16 - 14.30, 17 u. Grumpy old men. 20 u. La reine Margot. Zaal 17 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Dream lover. Zaal 18 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. The pelican brief. Zaal 19 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Philadelphia. Zaal 20 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Mr. Wonderful. Zaal 21 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Carlito's way. Zaal 22 - 14.30, 17, 20 u. Grosse fatigue. 22.30 u. Born Yesterday. GENT - Decascoop 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Mr. Won derful. 14.30, 17 en 22.30 u. The paper. 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Dream- lover, 14.30, 17, 20 en 22.30 u.The hudsucker proxy. 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Naked gun 33 1/3. 14.30, 17, 20 u. Shadowlands. 14.30, 17, 20 u. Blink. 20 u. Intersection. 20 en 22.30 u. The Pelican brief. 20 u. Philadelphia. 22.30 u. In the name of the father. 14.30 en 20 u. Schindler's list. 14.30 en 17 u. Free Willy. KNOKKE - Beverly sereens 15 en 20 u. Remains of the day. 15 en 20 u. Naked gun 33 1/3. 15 en 20 u. True romance. 15 en 20 u. Born Yesterday. f

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 21