h W Niemand meer veilig in Terneuzen' Het extraatje van Libero. ch RKT Treinverkeer ook vandaag ontregeld Begemann slaat slag in oosten Duitsland 06-0226116 QQ \M Ivader" apa Belgische list met passagiers mislukt 1 ll iens. bij jou noek MAAR WEER HETZELFDE OFfcLlf VR TREND? ("Drugoverlast Oopt uit hand' Jarry Mancini Ilitterrand laat ,ubbers vallen voorbereid ip oorlog Korea Gemeenteraad verbijsterd Rupsen vreten in twee weken bomen kaal I Minder warm kamerlid PvdA, 'opspraak ^raakt, stapt op "formateurs Men vaart khter "paars' Rein naar Tour Zelfs bij akkoord vannacht Oranje-elftal: 'Het kan niet' Overname verdubbelt omzet concern DE NATIONALE HORECABON INFO: 023 - 27.30.40 GRATIS BEREIKBAAR Bejaarde man (74) bij ongeval gedood Ontpoldering gebieden rond Westerschelde kan nog niet |p" uw BTW. .af te schrijven. en rekening ons bezit te zijn: 134e JAARGANG fcrneuzen- Bewoners van de Leuzense binnenstad dreigen L recht in eigen hand te nemen k de gemeente niets doet tegen ie overlast door drugdealers in n straten. Volgens de Terneu- .naren worden de, vaak gewa- Le dealers steeds brutaler. Ze jen gisteravond maatregelen jde gemeente. fcziEZEELAND - C1 ^verleden tos Angeles - De met vier Os- s onderscheiden componist Henn' Mancini werd met zijn Immuziek, met hits als Moon liver en Pink Panther, net zo als de sterren in Hol- Lood. Mancini overleed giste- fcn in Beverly Hills. Hij werd 70 |aar. Manlnct kreeg behalve de Lars ook 20 Grammy's en was jen van componisten met de leeste onderscheidingen van de imerikaanse platenindustrie. anjs - Premier Lubbers keerde |steren teleurgesteld terug van ;k met de Franse presi- fcat" Mitterrand over het voor- ■tterschap van de Europese Imiiissie. Mitterrand had hem (kennen gegeven voorkeur te |ebben voor de Belg Jean-Luc ehaene. ZIE BUITENLAND - A4 iashington - De Verenigde Sta ll hebben hun troepenconcen- aties in het Verre Oosten in Jaraatheid gebracht nu de oor- {sdreigtng tussen Noord- en tuid-Korea steeds groter wordt, olgens Amerikaanse experts ook Europa kans betrok- i te raken bij zo'n oorlog it Noord-Korea overleg had met Libië en Iran orexport van atoombommen, lïBUITENLAND - A4 tweer MIN./MAX 10 20 Jansen ntbljt komt eraan Willem mm 15.- ervan is mogelijk, it moet u doen s). B2 Actie loopt als een trein DE STEM Van onze verslaggevers Frank van Cooten en Harold de Puysseleijr Terneuzen - Politie en justitie in Zeeland geven het onder zoek naar de reeks racistische aanslagen in Terneuzen de 'allerhoogste prioriteit'. In dit onderzoek en bij surveil lances krijgen mensen, die op wat voor manier dan ook te maken hebben met vreemdelin gen, absolute voorrang. Ook be paalde gebouwen houdt de poli tie nauwlettend in de gaten. In Terneuzen is alle hens aan dek, liet burgemeester R. Barbé gisteravond weten. Voor de zes de keer in korte tijd werd in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd brand te stichten, ditmaal in de woning van het PvdA-raadslid E. Kerckhaert. In Terneuzen is de spanning in middels groot. Niemand in de Scheldestad weet zich nog ge vrijwaard van de brandstichtin gen die de laatste week in de stad plaatsvinden. „Vandaag ik, morgen jij. Ieder een kan aan de beurt komen," zegt woordvoerder A. Muller van de Zeeuwse politie. Die heeft nog altijd geen enkel idee wie de daders zijn. Wel bestaat er volgens de politie ver band tussen de misdrijven en koesteren de daders extreem rechtse sympathieën. De bewaking van de stad is fors uitgebreid. „Hoewel het niet de bedoeling is er een vesting van te maken," aldus Muller. „Het is bovendien onmogelijk allerlei adressen in de gaten te houden. Maar in de surveillances houden we de straten van Terneuzen zoveel mogelijk in de gaten." Gisteren zijn ook een flat en electriciteitskastjes van het nutsbedrijf Deltan beklad met racistische leuzen als 'Eigen volk eerst'. Dat is de leus van het Vlaams Blok, de extreem-rechtse groepering in Belgisch-Vlaande- ren. Evenals in de nacht van zondag op maandag bij de woningen van de voorzitter van Vluchtelingen werk en die van de directeur van de Stichting Welzijn, was ook bij het raadslid Kerckhaert bran dend materiaal door de brieven bus naar binnen gegooid. Het raadslid is niet actief in het vluchtelingenwerk. Ook is hij niet direct betrokken bij de op vang van de asielzoekers die in het Roosevelthotel verblijven. „Als PvdA-gemeenteraadslid en lid van de commissie welzijn spreek ik me wel eens uit over minderhedenproblematiek," al dus kerckhaert. Het eerste waar hij bij het ontdekken van de brand aan dacht, was de open dag in het asielzoekerscentrum die hij vorige week bezocht. Vorige week werd twee keer brand gesticht in Terneuzen. Dat gebeurde in de moskee en het Turks ontmoetingscentrum. Het ontmoetingscentrum werd toen ook beklad met racistische leu zen. Half mei gooiden onbeken den er een brandbom binnen. De politie beschouwt de brand stichtingen en bekladdingen als 'zwaar crimineel gedrag' en heeft vijf agenten vrijgemaakt die de zaak onderzoeken. Buurt onderzoeken hebben echter nog geen enkele aanwijzing opgele verd. Burgemeester Barbé wendde zich gisteren in een open brief aan de bevolking tot de daders. Hij deed een klemmend beroep op hen om hun activiteiten te staken. 8 710311 000218" I I I I I WOENSDAG 15 JUNI 1994 LOS EXEMPLAAR" MAANDAG T/M VRIJDAG 1 75 ZATERDAG: 2,00 Van onze verslaggevers Terneuzen - De gemeenteraad van Terneuzen is verbijs terd over de reeks aanslagen met racistische tendenzen in de Scheldestad. Burgemeester Barbé roept de bevolking op ogen en oren open te houden en het VVD-kamerlid Te .Veldhuis noemt de aanslagen het werk van een 'zieke geest'. PvdA-kamerlid J. Lilipaly legt de relatie met het Vlaams Blok in Vlaanderen. „Terneuzen is in feite een grensplaats, niet zo ver verwijderd van Vlaanderen. Maar ik kan de relatie met het Vlaams Blok niet bewijzen noch beoordelen. Dat is een zaak van de politie." Ook Te Veldhuis zegt dat alles op alles moet worden gezet om de dader of daders zo snel mogelijk op te sporen. „Niet voor niets is de inzet van de WD bij de formatie van een paars kabinet extra politie. Tienduizend man meer, en dan nog lopen we achter bij omringende landen als Duitsland en België." Directeur J. Snelders van de Stichting Welzijn wil samen met voorzitter H. van der Haar van de Vereniging Vluchtelingen werk een comité oprichten om de bevolking te mobiliseren. Via een kaartenactie wordt de bevolking opgeroepen de aanslagen niet te pikken. ZIE OOK PAGINA A2 EN ZEELAND - Cl Staatsbosbeheer bindt van daag de strijd aan met de rup sen die in steeds grotere getale huis, tuin en omringend bos van de familie Geurts in Dorst belagen. De bomen, twee we ken geleden nog volop in het loof, zijn inmiddels kaalgevre ten. Er wordt gewerkt met een bio logisch bestrijdingsmiddel waardoor de 'huid van de rup sen verhardt. Hierdoor kunnen ze niet ver vellen en gaan ze dood. FOTO'S DE STEM/JOHAN VAN GURP I Wken, gisteren boven •Schotland, bereiken ons in |de loop van de dag, I overigens zonder neerslag. I E'is wat meer wind en de temperatuur ligt enkele S'aden lager. Het PvdA-kamerlid Ftoblad (42) legt met onmid- I'Jke ingang zijn functie neer. r B ln opspraak geraakt omdat V rong jaar de kandidatencom- T?e van de partij een carrière P voorgeschoteld, die achter- blijkt te kloppen. BINNENLAND - A3 !,?.aaë - De drie informa- K, e "ies. Van Aardenne en la, e:en de snelheid op van de Kr mi on"erhandelingen. Be- C gende week moet het Kr rm 1nieuwe berekenin- r «P tafel leggen. I Genland - A3 Pa vl^v(le ploeg van Cees I?1 start 1 Zaterdag 2 jthi lata V nvoor de Ronde van (tekte 4 organisatie ver- Hewfzenren nog eens zes Nen J een meer dan Ne va? s rijftien die na de iseïetl panle al waren uit- r'E SPORT Van onze verslaggevers Utrecht/Breda - Treinreizigers moeten ook vandaag rekening houden met een ernstig verstoorde treinenloop. Zelfs als de bonden het afgelopen vannacht eens zijn geworden met de NS-directie duurt het een groot deel van de dag aleer een normale dienstregeling kan worden gereden. Bij het uitblijven van een ak koord zullen er vandaag hele maal geen treinen rijden. De Spoorwegen kwamen de vak bonden gisteravond laat iets te gemoet in het uiterst moeizame overleg. Het laatste bod van de Spoorwegen betreft een vrije dag voor alle 27.000 NS'ers en 4 atv-dagen voor alle werknemers boven de 50 jaar. Het zag er vannacht niet naar uit dat de bonden met het NS- bod genoegen nemen. Ze eisen twee atv-dagen voor elke NS- werknemer en 4 atv-dagen voor 50-plussers. Als er toch een akkoord uit de bus komt rijden er vanochtend in de spits nergens treinen, want de bonden zullen het akkoord bij aanvang van de dienst eerst aan hun leden voorleggen, wat naar VANDAAG IN DEZE KRANT Op de tweede dag van de never-ending soap- story 'O moeder wat is het heet' is de selectie van het Nederlands elftal min of meer tot de con clusie gekomen dat het niet kan, voetballen in Orlando. Zelfs bondsarts Kessel gaf het toe. ZIE SPORT -B1 verwacht nogal wat tijd in be slag zal nemen. De staking legde gisteren het hele reizigersvervoer per spoor plat. De files op de snelwegen waren 's morgens met een maxi mum van 220 kilometer nog lan ger dan maandagmorgen, toen ze opliepen tot 170 kilometer. Gis teravond telde de verkeerscen- trale een maximum aan files van 110 kilometer, tegenover nor maal 60 kilometer. De Vereniging van Reizigers in het Openbaar Vervoer (Rover) schat dat de stakingsacties de reizigers zo'n vijftig miljoen gul den per dag kosten. Rover spoort hen aan zoveel mogelijk rekenin gen van hotels, taxi's en dergelij ke te bewaren, zodat ze schade claims kunnen indienen bij NS. INHOUD 4 KATERNEN Binnerv/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 A6 Beurs A6 Sport deel B ■Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Van onze verslaggever Breda - Begemann heeft een belangrijke slag geslagen met de overname van de Deutsche Waggonbau AG (DWA) in het voormalige Oost-Duitsland. Van onze verslaggever Roosendaal - Een Belgische treinbeambte heeft gistermorgen in Roosendaal de passa giers gevraagd op de grond te gaan liggen. De trein mocht alleen leeg terug naar België, zo was volgens actievoerders van de Spoorwegen vroeg in de ochtend afgesproken. In de trein zaten ongeveer 25 passagiers. Die doken, na uren wach ten, op verzoek van de Belgische spoorbeambte onder de banken. De actievoerders kregen er echter lucht van en blokkeerden de rails. De lokale NS-leiding besloot de passagiers per bus te vervoeren en de trein leeg te laten vertrekken. (ADVERTENTIES) WK-KADO VOOR VADER De Belgische conducteur baant zich een weg door de op de grond liggende passagiers. FOTO RUBEN SCHIPPER Na langdurige onderhandelingen is gisteren door Begemann en de Treuhandanstalt in Berlijn een akkoord op hoofdlijnen bereikt, waardoor Begemann in omvang nagenoeg verdubbelt. Begemann brengt de eigen be drijven in bij DWA, dat daarmee de kern wordt van de Rail Groep van Begemann. Begemann-president J. van den Nieuwenhuyzen, die het contract zelf ondertekende, toonde zich gisteravond opgetogen over het bereikte akkoord. Vinger in de pap „We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest. Alle grote bedrij ven als. AEG, Daimler Benz en noem maar op, hadden belang stelling. Door deze overname zijn wij aanbieder geworden van complete transportsystemen van tram via metro tot treinen." In de tweede helft van het jaar moeten de definitieve contracten de overname bezegelen, waarbii Begemann 74,9 procent van de aandelen overneemt. De percen tages zijn zo gekozen, omdat het Direktorat Fahrzeugbau van de Treuhandanstalt voorlopig een vinger in de pap wil houden bij het bedrijf. Met 25,1 procent van de aande len moet de Treuhand worden betrokken bij belangrijke beslis singen. De prijs van het pakket is niet bekend gemaakt. Maar Van den Nieuwenhuyzen zegt dat de fi nanciering los staat van de kapi taalsinjectie,- waarmee mann zelf bezig is. VERVOLG OP ECONOMIE - A5 (ADVERTENTIES) DE STEM Ma i r, vrij. 8 00-17 OO ui. zat. 0 OO 1Z OO uut Bfzr. gklachleo v -igen over uw abonr.emeot Waf dc r- met vakantie Als u nü bij AH een duopak Libero- luiers koopt betaalt u f 3.50 minder èn krijgt u een boekje met CD ter waarde van f 9.95" cadeau Op de CD staan gezellige kinderverhaaltjes en -liedjes, verteld en gezongen door Leonle Sazlas. Ubero luiers boy of glrl, O/I QQ dlv. soorten, pak Met gratis boekje plus CD* tw.v. 9.95. Aanbieding is geldig t/m zaterdag 18 juni a.s.. 'Zo lang de voorraad strekt "Of de helft van de win kelwaarde In contanten Van onze correspondent Zierikzee - De 74-jarige J. Poldermans uit Zierikzee is maandag na een verkeerson geval in zijn woonplaats om het leven gekomen. De bejaarde man reed op zijn fiets over de Weststraat en kwam tijdens het passeren van een geparkeerd staande auto door onbekende oorzaak te val len. Juist op dat moment naderde uit tegenovergestelde richting een langzaam rijdende vrachtauto waar hij tegenaan viel. Het slachtoffer werd met ernsti ge verwondingen per ambulance overgebracht naar het Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam, waar hij nog dezelfde dag aan zijn verwondingen is bezweken. Van onze verslaggever Middelburg - Het op dit moment ontpolderen van stukken grond rond de Westerschelde, een ouder, revolutionair plan van Rijkswaterstaat, is maatschappelijk nog onaanvaardbaar. Daarom wordt er een grote voorlichtingsactie gestart om het publiek te overtuigen van het nut om sommige (zee)dijken door te steken. RACISME Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord een echte Parker Roller-pen voör u. met uw woord (en) naar keuze erin gegraveerd, ais u een nieuwe abonnee opgeeft, U de pen. de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Ontpoldering helpt volgens Rijkswaterstaat de zogeheten komberging in de hals van de zee-arm te vergroten. Het nut daarvan is dat er minder over stromingen komen in België en dat er minder oeverafslag ont staat in gevoelige onbedijkte ge bieden als Saefthinge. Maar het doorsteken van dijken om van het achterland moeras sen te maken ligt nog veel te gevoelig om het haalbaar te la ten zijn. Dat werd gisteren bekend ge maakt tijdens een bijeenkomst in Middelburg waar een studie groep een rapport overhandigde over het toekomstig beheer van het hele Schelde-estuarium. De werkgroep stelt een reeks maatregelen voor: het bagger- werk wordt verminderd, de na tuurwaarden versterkt, de grote baggerdepots in Vlaanderen worden verplaatst, er komt een studie naar het aanbrengen van drempels in de stroomgeulen en er wordt een Hollands-Belgische Schelde-Zeehavenraad inge steld, zodat er meer ecologische samenwerking komt tussen de Scheldehavens. Noteer als nieuwe abonnee Naam: Adres: Postcode:.Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: o kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats: o kwartaal automatisch bank/gironr 84.70 In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) f De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- g gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. E STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT I—J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1