AKATUREBANK WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON kleintje P'Ï&ïpi Vlooienmarkt 076-236882 Vijf open deuren van Suzuki. worden? Vul e bon in e emee POSTCODE Oproep Al gemene Vergadering van de Rabobank te Kloosterzande I dverteren geeft de doorsla slager. 99 Commercieel Sociaal Medisch Tijdelijk Technische Postcode loterij helpt vogelasiel De Houtsnip Uitslagenlijn 06 - 9799 ->&■ LOTERIJ» Rabobank Q Braderie/Markten A.s. zaterdag 18 juni iiVÈ Te huur gevraagd Geldzaken Leen bij v.d. Veen Tel.: 076-653770. Kamers De 5-deurs Swift 1.3 GC voor f 22.995,- FEEL FREE, FEEL SUZUKI -C' S£g AfijelQfi&ruzaterdag in De Stem o.a. onder DE STEM WOENSDAG 15 JUNI 1994 IdëSTEM Makelaar/hypotheekadv. Aankomend makelaar/hypotheekadv. Medew. postagentschap/winkelverkoper Comm./technische buitendienstmedewerker Full-time verkopers Part-time verkopers Daghulpen Verkopers Relatiebeheerster Vertegenwoordigers Reisadviseurs Verkoopster Service representative Twee vertegenwoordigers Commercieel medewerker Verkoper buitendienst Comm. medewerker binnendienst Verkopers Sales Support Engineer Manager postagentschap Verkoopadviseur Adviesbureau Holland Adviesbureau Holland kantoorboekhandel Lubron waterbehandeling B.V. Peek 8, Cloppenburg Peek 8, Cloppenburg Peek Cloppenburg Mega Cleaning products Rüttchen Groep Borstlap B.V. Winnemuller reisbureau Exclusieve damesmodezaak Manpower Roantex Struyk Holding Buvry quality in Human Resources Teletechnicom Area Partners B.V. Capax Kantoorboekhandel Sitek f A i Medewerker goederenontvangst Groepschef werkloosheidswet Projectleider Runduitbeners Varkensuitbeners Leerling-uitbeners Kwekerij medew. Magazijnhulp 16/17 jaar Magazijnhulp/chauffeur 18/19 jaar Projectleider Peek Cloppenburg Gak Dordrecht Martsell produktpresentaties Vleesverwerking AHJ Mulder en Zn. Vleesverwerking AHJ Mulder en Zn. Vleesverwerking AHJ Mulder en Zn. Oosterwijck Jr. B.V. Sideco VOF Sideco VOF ATF N.V. Alg. medewerker financieel- economische en bedrijfskundige zaken Mensen voor kantoor, verkoop, marketing en management Allround secretaresse Directiesecr. Medewerker Salarisadm. Ervaren planner Aankomend planner Medewerker adm. Adm. assistent in- en verkoop Receptioniste/telefoniste Adm. medew. Adm. medew. Assistent inkoper Telefoniste/secretaresse Kadaster Noord-Brabant internationaal bedrijf Hörmann material handling St. Kath. Scholengemeens. Etten Kath. Onderwijsbureau West-Brab. Accountantskantoor Poppelaars Accountantskantoor Poppelaars Peek Cloppenburg Oosterwijck Jr. B.V. Roantex Hogeschool West-Brabant Piet Thielen directie B.V. Vankuijk Deuren B.V. P O projecten Begeleider/verzorgend medewerker Assistent verzorgende medewerker Assistent begeleider Longfunctieassistent Polikliniekassistente/secretaresse Tandartsassistente Opleidingscoördinator Woonvorm. Lich. Gehandicapten Woonvorm. Lich. Gehandicapten Aktiviteiten Noutenhof Sticht. Huisartsen Laboratorium Pasteur ziekenhuis Tandarts 0. Adriaansens Verpleeghuis Corneliastichting Docenten Nederlands Docenten Economie Docenten Verzorging Groepsleerkracht/adj. directeur Vakleerkracht textiele werkvormen Praktijkmeester Praktijkleermeester plus Verkoop buitendienstmedewerker Medewerker in/verkoopadm. Telefoniste/receptioniste Beheerder buitenerf MTS'ers elektro VEV'ers MTS'ers WT8 Sterke aanpakkers Produktieplanner Ploegchef Plaatwerker Assemblagemedew. Hulpmonteur Allround bouwkundig manager Werkvoorbereider telecommunicatie Offset-drukker Assemblagemedew. Orderbegeleider Grondwerkers/hulpfitters Erv. uitvoerders Allround Isol./plaatopzetter Kraanmachinist Reefer monteur Allround c.v.-monteur Allround servicemonteur c.v. Allround koeltechnisch monteur-servicemont. - Monteur Kwaliteitscontroleur Storings/onderhoudsmonteur Erv. 1e monteur bedrijfsvoertuigen Erv. monteurs (2) Ramenmonteur Bouwkundige tekenaars Bouwkundige 1e tekenaar Elektro onderhoudsmonteur Constructiebankwerker Montagemedewerker Constructiespuiter Onderhouds-storingsmonteur Operations manager Milieutechnische medewerker Chauffeur magazijnmedew. 1e Tekenaar/werkvoorbereider St. Katholieke scholengem. E.-Leur St. Katholieke scholengem. E.-Leur St. Katholieke scholengem. E.-Leur Gem. Breda SKOZ Adviesgroep voor kantoorinnovatie AVK Adviesgroep voor kantoorinnovatie AVK Randstad Uitzendbureau Randstad Uitzendbureau Randstad Uitzendbureau Randstad Uitzendbureau Randstad Uitzendbureau Randstad Uitzendbureau Randstad Uitzendbreau Tempo Team Tempo Team Tempo Team Tempo Team Tempo Team Snoeren bouwmanagement teletechnicom Emmerik offsetdrukkerij B.V. Van Leeuwen test systems B.V. Drukkerij van Loon NV waterleiding maatschappij Noord West-Brabant Hevo Bouw FIB Isolatie B.V. Gebr. de Leeuw B.V. Container Terminal Hollandsdiep Evelo Instal. Techniek Evelo Instal. Techniek Evelo Instal. Techniek Brando zonwering B.V. Simfa emballage B.V. Gamko B.V. T.S.C. Brabant B.V. Gebr. Pladdet Biervliet Zuidnederlandse ramenfabriek B.V, B.V. Bureau voor bouwkunde B.V. Bureau voor bouwkunde Monoliet B.V. De Kok Staalbouw De Kok Staalbouw De Kok Staalbouw Uniwell B.V. Maas Services B.V. Milieutaken Z-Beveland en Tholen ATE Horeca grootverbruik VOF Architektenburo Hooper Automatiseringsmedew. Automation Engineers CAD Engineers Vertegenwoordiger afd. autom. St. VMC Zeeland TS industrial automation B.V. TS industrial automation B.V. Roantex Indien u geïnteresseerd bent in één van de bovenstaande vakatures zend dan een briefkaart met uw naam, adres en woonplaats naar: Uitgeversmaatschappij De Stem B.V.Postbus 3229, 4800 MB Breda, afd. Televerkoop. Vermeld tevens de datum van de plaatsing, per omgaande ontvangt u van ons de gewenste advertentie. Beter huis voor zieke vogels 50 ct/min. De winnende Thuisbingo- nummers: 5 juni 1 10 20 31 38 3 11 21 33 42 4 15 25 34 43 7 17 28 35 9 18 30 36 Al meer dan tien jaar ver zorgt vogelasiel De Hout snip in Hoek van Holland zieke en gewonde vogels. Veel van die vogels zyn slachtoffer van het verkeer of van olielozingen op zee. De Postcode Lotery helpt De Houtsnip dat mooie werk voort te zetten. Het werk van de vrijwilligers in vogelasiel De Houtsnip heeft succes. Van elke tien binnengebrachte vogels kun nen er zeven uiteindelijk weer de natuur in. Dat is een prach tig resultaat. Schoolkinderen Maar belangrijk is ook dat elk jaar heel veel schoolkinderen in het asiel komen kijken om te zien wat er allemaal met de Mens en natuur winnen altijd in de Postcode Loterij! Zo kreeg Vogelasiel De Houtsnip een bij drage voor de broodnodige ver bouwing. vogels gebeurt. Daarvoor is een speciale tentoonstelling ingericht. Na zoveel jaren werken was De Houtsnip toe aan een flin ke opknapbeurt. De Postcode Loterij helpt een handje met de verbouwing. Want de netto-opbrengst van de Post code Loterij is bestemd voor een reeks grote en kleine goede doelen. De kleinere projecten, zoals de verbouwing van dit vogel asiel, krijgen steun via Stich ting DOEN. Dat dat kan is te danken aan u, omdat u elke maand opnieuw voor één of meer tientjes mee speelt in de Postcode Loterij. Jackpot Speelt u nog niet mee? Grijp dan nu uw kans! Vul snel de bon in en doe mee. U steunt goede doelen voor mens en natuur en maakt voortaan elke maand kans op een van de honderdduizenden prijzen. Met als klapper de Jackpot van minimaal twee miljoen gulden!! Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven: ƒ40,- (vier lotnummers) Q 20,- (twee lotnummers) ƒ30,- (drie lotnummers) Q ƒ10,- (één lotnummer) A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen metblokletters. Deelneme houdt in aanvaarding van het reglement. Goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177.89 d.d. 02-03-93. Prijzen boven de 1000 gulden wor den belast met 25% kansspelbelas ting. Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort. Naam: Adres: dhr. mevr. Postcode: i i i i i-i i i Plaats: Wilt u dat wij u bellen bij een prijs boven de 10.000,-7 Tolotnnnn, i Vul dan hiernaast uw telefoonnummer in: leietoonnr. L. 175.94.06 I I I I I I I I Postbanknummer: Datum: Banknummer: i i i i i i 1 i J Handtekening: t NATIONALE Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel! naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZV Den Haag Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank "Kloosterzande-Graauw e.o." B.A. haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 4 juli 1994 om 19.30 uur in zaal "De Reizende Man", Hof te Zandeplein 24 te Kloosterzande. Verkorte agenda - Opening. - Notulen vorige vergadering. - Jaarrekening 1993. - Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht. - Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1993 liggen vanaf heden op het hoofd kantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur. Rabobank. Aangenaam. op het Molenplein te Goes, van 9.00 -16.00 uur. Toegang gratis. Info voor deelname tel: 01100-16898 25 26 juni braderie rommelmarkt Torenplein, Wouw t.n.v. St. Vrienden Harmonie Oranje Inl. res. 01658-2682 of 01650-69960. De Rabobank ij (i, coöperatieve als doelstelling ondernemers te JinanCIl ja ren tegen lage rente q, I gunstige voorwaarfa I De Rabobank js f 1 bank met leden. Betrokken nieren die via een gekozen stuur en de '«forty. deringen invloed kunnen uitoefenen op het bei«J van hun plaats bank. Zo is gegaranital dat bij elke dimsi Jj, de Rabobank verlea het belang van ledm cliënten zwaar meetelt KI Al meer dan 40 jaar, tevens alle hyp. en verzekeringen. Gevolmachtigd bemiddelaar. Valkenierslaan 55, Breda. ARJAN zoekt kamer in Breda, stud. verkeers kunde. tel: 08360-27539 ZOLDERKAMER in centr van Breda, 076-213845. ZOLDERKAMER in centr van Breda, 076-213845. HELP! 2. studenten zoeken woonruimte in Breda. Bel geen 06-11, bel ons: 01150-95292 J.MAN 30 jr. zkt kamer in Brabant tot 425,- incl. 076-717994. Inlichtingen: De Stem. 076-23(5911 Vlak na de Tweede Wereldoorlog verzat I ersjouwd. Een: een auto moet betrouwbaar zijn. Itaiee: een auto moet volop ruimte bieden aan passagiers en bagage. Drie: een auto moet van voor naar achter zeer compleet zijn uitgerust. Vier: een auto met 1300 cc motor moet prima prestaties leveren. Vijf: een auto mag niet meer dan 23 duizend gulden kosten. En dan nu de uitsmijter: zo'n auto bestaat! Hij heet Suzuki Swift 1.3 GC en hij staat te glimmen bij uw dealer. Iedere Suzuki krijgt 3 jaar totaalgarantie en 6 jaar tegen roesten van binnenuit. Prijzen incl. BTW maar excl. afleveringskosten. BREDA: Autobedrijf Spinveld B.V., Spinveld 74,076 - 22 57 05. OOSTERHOUT: Autobedrijf C. L Europaweg 15, 01620 - 5 58 50. SLUISKIL: Automobielbedrijf Moret B.V., Pierssenspolderstra^ 01157 - 27 10. Sub-dealers: KOEWACHT: Garage Hans Drijdijk, Emmabaan 4, 01146 -18 LEUR: Autobedrijf Gijzen B.V., Korte Brugstraat 18-20, 01608 - 3 31 82. Van onze verslaggever Paul de Schipper Breskens - De nacht van 15 januari 1971 hangt er een smorende damp boven de nonding van de Westersehel- ie. Aan de haven van Bres- :ens staan tientallen mensen, 'e wachten. Het is doordrin- [end stil. Precies rond mid- lernacht doemen er boord- ichten op: de reddingboot. !ven later draaien de BR 36 de BR 43 de havenmond linnen. De vissers meren aan, 'e menigte op de kade zwijgt. fiks gevonden, enkel drijfhout wat manden," mompelt ten- lotte een visser die op de wal pnngt. Om half drie die nacht >opt de laatste kotter de haven tanen. Geen nieuws. Verslagen pert het volk van Breskens Siswaarts. liet is meer tekenend voor de lotselinge tragiek die een vis- ïrsdorp kan treffen dan de on- ergang van de BR 16 van Jaap ermeulen in de tweede week m januari 1971. ssers weten het. Hun beroep J? nskant zijn. Hun vrouwen reten het ook, sommigen wen en er nooit aan. Te veel vrou- ren zijn weduwen van de zee orden. Teveel visserij-monu- ifekusT" er iangs de Neder- 'ramatisch ondergang van 'de BR 16 is da ffleest dramatische :nis va deJongste geschie- im Zeeuwse vissers- rhsaf11 de,West«schelde. Het °ok een van de droeve Jf eP uit het nieuwe enk ria wSSIjanse vissers' van sseSndeenJackVader- f staan!?811 Z1]n Vaak op zich~ ^^gemeenschappen: de id Mb! j6' rug naar het ibachts vJ.an landb°uwers of lik v Jzl]n vissers afhan- ortd, ai\ de elementen. De 1 afha confrontatie met Sen n etelijkdeid ™et de fs biiiiow j vormt karak- re E eUfd vaak door een K mfa elef' al is dat Ifbewustem geval' agen on j nSen ziln het, ko- f11 bet eLprf v?erkante meters F ze on oiu s P; Ze beseffen Jt schinn ziin aangewe- Jk de schfn en knechten maar -f1 families °nderling en ®ressiaan!f0nd Zijn ze ook> d heef 1T' Heel Neder- maken aar kennis mee mo- itballer en! de. Persoon van legem Z ?ach Willem van lde zoon meest be- 'a|,t volk et ket vaak^H .Brfssiaanders' pgemeente Betzelfde zegt de F' volendam Arnemuide- L 0veC&ers °f Urkers. ftenwaeht één fm"! tegen de I eens gekift nt' onderling £óowrbijtegen pds. stoot gezin Nog W?de Uit Bres" slaat oil gedaan".' sponta/1 wel eerl dus is I familie I In het I week vil BR 16 boord z diens zol Walter <1 ven uuil kust onï proeven In de Ij I Jos Ver™ BR 16 dl Dinsdagl keer eoi I lange kdfl op zever I Sandetti scheepsrT Spoeti Pas woi ga's in d de BR 1 vissers zwijgt, ders, om stek wel nemen o gen is be Jaap Ve wel. Hij kundig v man die van het halen. Als op d kotters nenlopen ligplaats andere v maar w, voorkomi volgende De kotter Er volg Franse en; schien is nengelo; tief. La: teit op door te VissersuJ

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 18