onfetti o Actie De Poolse FAMILIE BERICHTEN jetante in bikini, das pas eng! op stoffen en kinderkleding O Cr 04199-3622 m Gemeente Hi 'Adverteren laat het geld rollen, CHINA Devon t RONNY NOTSCHAELE Helga Friese R. NOTSCHAELE t ELIZA MARIA SCHERBEIJN Constantinus Pijcke t GUSTAAF VAN LAERE Magdalena Isabella Ludovica Verstiggel t RENÉ IVENS Rosa Hiel bankier. 9 Dan hebben wij voor u tijdens de zomerperiode een zonnige aanbieding: 20% KORTING Bij originele Kawasaki onderdelen vanaf 75.- FIRMA R. VERMEULEN v.o.f. BEKENDMAKING NU 30% korting Hoofdstraat 23 - St. Jansteen Tel. 01140-14732 KRAS VERMEULEN v.o.f.! DlSTEM Ter gelegenheid Voor particulieren peigeren 135 R13 S ■lËEEESa voor auto's zonder 1 69.- 69.- 99.- 189.- 269.- 139.- 119.- 229.-J 129.- 249.- 149.- 349.- 149.- 269.- 1 49.-I 59.- 85.- 95.- ec0 69.- 74.- 79.- 99.- 109.- [Ijlini: wwk voor wk\ auto's met katalysator 6 69.- 249.- 99.- 269.- 119.- 299.- 139.- 299.- 149.- 289.- 169.- 339.- Majoietten van Klootje winnen 'in Ansterdam 205/55 R 15 V h A' 99.- 119.- 159.- 179.- 199.- 209.- 249.- 299.- f aiHiMiTcE Z 8MÜ.UAIJI OP ALLE ONDERDELEN BETER 6 dagen per week SSSgeSSS "ÏÏ-KSU Es-itSïüa: DE STEM WOENSDAG 15 JUN11994 VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Nog niet beseffend wat ons is overkomen moeten wij u tot onze grote droefheid mede delen dat geheel onverwacht thuis is overle den mijn lieve man Ronny en opa, broer, schoonbroer, oom en neef echtgenoot van op de leeftijd van 58 jaar. Westdorpe: Helga Notschaele- Friese Nijmegen: Dirk en Kris, Floris Den Haag: Kitty en Xander. De familie Notschaele De familie Friese De familie Triest. 4554 LD Westdorpe, 13 juni 1994. Graaf Jansdijk B 165. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Visitatie te Westdorpe, waarna aansluitend de crematie volgt in het Crematorium Terneuzen, Bel- lamystraat 28c te Terneuzen. Samenkomst om 9.45 uur in bovengenoemde kerk. Ronny ligt opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela, Van der Maelstedeweg 102b te Hulst. Gelegenheid tot afscheid nemen don derdag van 18.00 - 19.00 uur. Na de uitvaartmis is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de kerk. Wilt u indien u geen kennisgeving heeft ont vangen deze aankondiging als zodanig be schouwen. Met diepe verslagenheid vernamen wij het plotselinge overlijden van de heer Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Directie en personeel H. Mobach Transport Sluiskil Het laatste beetje is nu op Veel was er te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd de laatste vuren. Voor wie het aangaat is het niet erg, die heeft genoeg geleden. Wel voor hen die ik achterliet. Vaarwel en wees allen tevreden. Stekene (B): Oost-Souburg: Westkapelle: Bedroefd, maar dankbaar omdat we haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mede, dat na voorzien van de H. Sacra menten der Zieken van ons is heengegaan, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder weduwe van op de leeftijd van 84 jaar. Veere: M.L. Toomey- Pijcke L. Jasperse P.H. Pijcke t J. Desprêt L.C. de Witte- Pijcke G. de Witte G.F. Leijnse- Pijcke E.F. Leijnse Hoek: G.P. Pijcke P. Pijcke- Broekhuizen Klein- en achterkleinkinderen IJzendijke, 14 juni 1994 „Huize Emmaüs" Corr.-adres: G. Pijcke Ds Raamshof 73, 4543 AZ Hoek De overledene is opgebaard in de rouwkamer van „Huize Emmaüs". Gelegenheid tot af scheid nemen donderdag van 19.00 - 19.30 uur. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatshebben op zaterdag 18 juni om 10.00 uur in de Parochiekerk van Maria Sterre der Zee te Slijkplaat. Samenkomst om 9.45 uur in de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de kerk. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen ge lieven deze aankondiging als zodanig te be schouwen. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT. GEZOCHT: D AG B L A O B E ZO RG E R S M/V 15 ZONDER NIEUWE HELDEN IS DE KRANT NERGENS. In de kliniek St. Helena te St. Gillis-Waes is op bijna 91-jarige leeftijd overleden onze be minde vader, schoonvader, groot- en over grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef weduwnaar van Onderscheiden met de Pauselijke onderscheiding „Pro Ecclesia et Pontifice" Drager van het „Oorlogskruis" Drager van verschillende burgerlijke en militaire onderscheidingen. Dit melden wij u: Carolus en Greta van Laere-Thieleman Omer en Clotilde van Laere-Penneman Theofiel van Laere t Maria van Laere-Suy Anna Thuy-van Laere Herman Thuy t Petrus en Annie van Laere-Hageman Alois en Marie-Louise van Laere-Jaspers Edmond en Lisette van Laere-Penneman Octaaf en Hanny van Laere-Nooyens Huguette van Laere t En zijn klein- en achterkleinkinderen De families: Van Laere, Verstiggel, Pieters en Van Kemseke 4568 AL Nieuw-Namen, 14 juni 1994 Smetstraat 30 De uitvaartdienst zal plaatshebben op zater dag 18 juni 1994 om 10.30 uur in de parochie kerk van de H. Jozef te Nieuw-Namen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst voor aanvang van de uitvaart dienst in de parochiekerk. Vrijdag 17 juni om 19.00 uur zal een avond wake gehouden worden in de parochiekerk te Nieuw-Namen. Guust is opgebaard in het mortuarium van rusthuis H. Familie, Molenstraat 32 te Kiel- drecht. Afscheid aldaar van hem nemen is mogelijk dagelijks van 9.30-10.30 uur en van 19.00-20.00 uur. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen. Met grote verslagenheid, maar met een dank bare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat onverwacht uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer en zwager echtgenoot van in de leeftijd van 68 jaar. Sluiskil: R.'C. Ivens-Hiel Antwerpen: Budi Ivens Jo Akkermans Sluiskil: Bennie Ivens Corina Ivens-Lockefeer Joeri Dennis Sven Sluiskil: Ronnie Ivens Heidi Ivens-de Paepe Stephanie Kelly Sluiskil: Antoine Ivens Ingrid Ivens-Everaert Bram Fam. Ivens Fam. Hiel 4541 AP Sluiskil, 13 juni 1994 Bosjesweg 18 De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatshebben op vrijdag 17 juni in de Parochiekerk H. Antonius van Padua te Sluiskil om 10.30 uur. Aansluitend zal de cre matieplechtigheid plaatsvinden in cremato rium „Terneuzen" Bellamystraat 28c, Terneu zen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtig heid in de hal van het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, ge lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. REGIO Inlichtingen: De Stem, 076-236911 Wilhelminastraat 78 - St. Jansteen Tel. 01140-13268 Waterschap De Drie Ambachten. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten - gelet op artikel 73 van de Waterschaps wet - maakt bekend dat de algemene vergadering bij besluit van 26 mei 1994 heeft vastgesteld een wijzi ging van de „Inspraakverordening voor het water schap De Drie Ambachten". Bedoeld besluit betreft aanpassing van de Inspraak verordening aan de per 1 januari 1994 in werking ge treden Algemene Wet Bestuursrecht en treedt in wer king met ingang van de achtste dag na deze bekend making. Het besluit ligt vanaf heden voor de tijd van drie maanden tijdens kantooruren voor een ieder ter in zage ter secretarie van het waterschap (afdeling alge mene zaken), Korte Kerkstraat 19 te Terneuzen. Voor een ieder is tegen betaling van kosten een exemplaar van het besluit verkrijgbaar bij voornoemde afdeling. Terneuzen, 15 juni 1994. Het dagelijks bestuur voornoemd W.A. Gosselaar, dijkgraaf ing. J.l. Meesen, secretaris <Sl 10 dagen Vertrekdata: 2,23 Juli, 6,20 augustus, 3 en 24 september 1994. Fantastisch nieuws voor iedereen die China wil bezoeken. Voor het 3e jaar organi seren wij een aantal supervoordelige 10-daagse fascinerende reizen. Reizen waar voor u bij onze collega-touroperators honderden guldens meer betaalt. Meer dan een volle week verblijft u in China's hoofdstad Beijing. Excursies naar o.a. de Ver boden Stad, de Hemeltempel, het Plein van de Hemelse Vrede, het Zomerpaleis en de Muur kunnen worden gemaakt. U verblijft In het uiterst comfortabele Beijing In ternational Hotel dat in het centrum van de stad ligt. Uw kamer is voorzien van airco, badkamer, telefoon en televisie. Reeds 3 jaar organiseren wij deze zeer po pulaire China-reis en we weten dat er een enorme belangstelling voor bestaat. Wacht dus niet te lang en bel voor de uitgebreide reisbeschrijving, INBEGREPEN: retourvlucht Amsterdam-Beijing (via Boekarest) transfer van de luchthaven in Beijing naar het hotel v.v. verblijf in het Beijing International Hotel op basis van logies/ontbijt diensten van een Duits- of Engelssprekende staatsgids Neder landse reisleiding ter plaatse (toeslagen: visumkosten ƒ65,-, 1-persoonskamer 495,-, zeer uitgebreid excursiepakket 295,-) VRAAG DE UITGEBREIDE REIS BESCHRIJVING! reisnummer HZ 644 informatie boekingen sen of bij één van onze reisburo's: 2S. (l): WoUeynde 18 - 048-360210 Den Bosch: Tofbrugatraat 12b -073-140860 Eindhoven: Stationsplein 28 - 040-448886 Tegelen: Groteatraat 54 - 077-737906 TNburg: J. van Stolbergstraat 25b - 013-438200 Venlo: Parade 84 - 077-519759 Waalwijk: Stationsstraat 118a - 04160-44155 Op ai onzs rtesn zijn ds ANVR-rsisvoorwiarden van tospassina. Minimumaantal dsslnsmsra: 30. Uitoriijka da Isrtng bn onvoldoends dssiname: 7 dagen voor vertrsk. Tijdens dis reis mag in ds touringcar iM gtrookt «nnJin BIJZONDER COMPLEET IN ZIJN TOPKLASSE Dethleffs presenteert een uniek hoogstandje. Uniek door zijn degelijkheid en compleetheid. U vindt in deze caravan ongelooflijk veel standaard extra's, waarvoor u niets méér betaalt. of kom vrijblijvend kijken Uw rayonimporteur Caravan-, Motor-, Fiets- en Bromfietscentrum St. Jansteen, Wilhelminastraat 78, tel. 01140-13268 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, receptie, huwelijk, verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham, enz. Prijs per mm per kolom 1.09 incl. BTW, één grote regel verplicht. Foto of afbeelding, formaat 35 x 40 mm 43.65 incl. BTW. Overige tarieven op aanvraag. Foto's worden niet geretourneerd. Bel 076-236882 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgaven worden uitsluitend geaccepteerd indien naam en adres bekend zijn, ook indien uw betaling bijgevoegd is. Wij behouden ons het recht voor teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren, Indien de uitgever klachten bereiken over de opgegeven tekst behoudt de uitgever zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever bekend te maken. NU 50% KORTING Bezorger gefeliciteerd Peter Colman in Hulst, Dennis Voogt in Geertruidel Hartelijk gefeliciteerd wordt vandaag 2 jr. Kusjes van Papa, Mama, Kimmy en Tialda. Van ons verslaggever jfiddeourg/Hulst - Gedeputee Statervan Zeeland moeten met tere agumenten komen om te z gen warom er geen Aldi-win mag kmen op het Milock-terreiri Hulst. Het dgelijks provinciebestuur krj daarvor van de Raad van State acht i ken deijd. Al in mart vernietigde de Raad van 5 te de tvigering van de provincie om i Van ons verslaggever Hulst - I'e gemeente Hulst star schoolbeituren na de zomerval ders te lewegen hun kindereij school testuren, maar naar de De actie s ingegeven door het landse kaderen dat Belgische toe neem. 40 jaar, van haite| Rob, Amy, F I I OA CITROËN VISA, FORD FIESTA, VW POLO, PEUGEOT 205, FIAT PANDA EN OPEL CORSA. V.A. 49.- OA KADETT, ESCORT, GOLF, I I VOLVO 340, MAZDA 323 EN I I SEAT IBIZA*. Katalysator 1 vb AUTOMERK ACHTER DEMPER KOMPLEET SYSTEEM Opel Kadett E 1,2S 9/'84-8/'88 Opel Kadett E 1.3 N/S 9/'84-'89 Rat Panda 34/45 S/'80-12/'8S Rat Panda 750/1000 'se-io/w Ford Resta 1.0/1.1 8/'83-'88 Volvo 340/360 1.7.1.6D '85-'89 Renault 19 1.4 TR. GTR, TRE '89- MIE PRIJZEN JNKUfêlEF MONTAGE, 2 JAAR GARANTIE EN BTW. |M&I TiïlWïïïïlfi ICO p.Sl NIEUW RADIAAL P.st. Vt «t GOODYEAR p<a. 1 PlRElil pa 1 MICHEUN pst II p.st NIEUW RADIAAL p.SL GOODYEAR pst- PIREUJ p.st. MICHEUN p.st m w ll ïïmm OA VW GOLF. FORD ESCORT EN OPEL KADETT m. j m a i a t m dl ACHTERDEMPER AUTOMERK ACHTER DEMPER "KOMPLEET SYSTEEM Opel Kaden E l.3i, 1.41 '86-10/'91 Ford Escort 1.41,1.6,1.6i '86-10/'90 Ford Sierra 1.6,1.8 '87-'89 VW Golf 1.3,1.31,1.6 '86-7/'92 Renault 19 1.7 ll/'88 Mazda 323 1.3,1.6 alle mod 10789- De probloien spelen vooral in Clinge, war ongeveer dertig kin deren naa scholen in De Klinge gaan, en iiNieuw-Namen. Daar bezeken een stuk of tien kinderen e basischool in Kield- recht. Het projet richt zich in eerste instantie o Nieuw-Namen. Daar heeft het ihoolbestuur namelijk een ondeioek verricht naar de redenen warom ouders hun kin deren naaBelgië sturen. „Ouders vn Belgische afkomst hebben deieiging te kiezen voor een voor hn vertrouwde onder wijsvorm" zegt wethouder P. Weemaes onderwijs). „Daarom laten ze hn kinderen naar Bel gische schlen gaan. Een ander argumentdat sommige ouders van menin zijn dat de kwaliteit 'an het onerwijs in België beter ;ouzijn.' 'enslotte unnen kinderen in ielgië al vnaf drie jaar de hele jVan onze orrespondent Tloosterande - Majoretten en minirtten van showband Hoortje.eelgenomen aan een show- a muziekfestival in sterom. et majrettenpeloton trad zon- ag aanin de eerste divisie en idigdfhierin als derde. In de ik boette jeugdafdeling moes- en dehiniretten genoegen ne tten nK een achtste plaats. Bei- Ie grijpen mochten een beker iee nar huis nemen. neemt volgend weekend fit tfde groepen en een groot lantasolisten deel aan de twirl ed te Ridderkerk. Tijdens MJenstraatfeesten in Kloos- srzade in het eerste weekeinde •respt1 'S ^oorhe veelvuldig latfjiag luistert het de opening Porder zal er het hele week- «tosta* bemand worden «allerlei informatie en activi- ™'.Z0a71Ts een grote envelop- Ju!i gehele weekeinde Odm demonstraties door de le- pn.v>rzorgd. d; zi m OA. BMW 3, FIAT CROMA, LANCIA THEMA, OPEL CALIBRA, VOLVO 850 EN VECTRA 16V V.A. *Wm kompleet v a. de katalysator. {- exkLkat en voorstuk) i EC0 HR p.st. VIKING VR pst PIREUJ VR pst MICHEUN VR Pilot p st. VIKlNt p.st. G00D' HEAR pst PIREU J p.st. MICHi ;UN p.st. AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. STAAT UW UITLAAT HIER NlOW' BEL ONS NU.. VOOR DE LAAGSTE W GESCHIKT VOOR 2 FIETSEIL^ INKL VERUCHTING, CRffirf SfPTJN RIEMEN. GEMS-U Kwik-Fit BREDA en BERGEN op ZOOM: Zaterdag tot 16.00 uur geopend. Breda (A/R) Ettensebaan 23, 076-145053. Bergen op Zoom (A/R) Van Konijnenburgweg 20, 01640-57964. Den Bosch (A/R) Boschdijkstraat 15, 073-145611Den Bosch (R) Orthenseweg 86, 073-134760. Eindhoven (A/R) Ambachtsweg 11040-481407. Eindhoven (A/R) Gagelstraat 92 B, 040-552828. Eindhoven Leenderweg 73, 040-119705. Eindhoven/Woensel (A/R) Bruggelaan 10, 040-426888. Oss (A/R) Euterpelaan 35, 04120-38214. Roosendaal (A/R) Jac. Vosstraat 6, 01650-35762. Tilburg (AIR) Bosscheweg 251,013-424384. Tilburg Schouwburgring 563, 013-353156. A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice. GARANTIES 2 jaar garantie op uitlaatdelen en op alle komplete systemen. extra de unieke Kwik-Fit "geen gekibbel garantie". garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de EEE33 BINNEN ZONDER AFSPRAAK, KLAAR TERWIIL U WACHT ERKEND VACO 100% TEVREDEN MET DE KWIK-FIT KONSUMENTENKODE. De unieke, waterdichte tevredenheidsgarantie die u nergens anders aantreft Vraag erom bij uw Kwik-Fit Autocenter. PRIJZEN ALTIJD INKLUSIEF! Vooraf krijgt u altijd een vaste prijsopgave. Inklu- sief BTW en montage. Verrassingen achteraf zijn dus uitgesloten. 6 DAGEN GEOPEND ma. t/m vr.: 8.00-17.30 u. zaterdag: 8.45-13.-00 u. Betalen mei 0 ofPin-code.Een^ service van f SWn 4bf 1944 heel wat te fier Af1 opgeschoten jon- no wt toe,steekt dat wilde 2® de kop op, denk Allen ^dejaarsavond en zo. eet settel" r -nU anderen, ruim ha Alm u eJ]0nger' want Jo" Emffifem ers' David GaUe, Ci„lemensenPietvanWes- Ht ii f met meer bij. daighëd T 3nder S00rt bal" vir tegenwoordig. Die 'lip de°o 06 gasten sPeelden van toen: rot- brtek wat binnen een tijds- ee verslam el.e dagen door ^end ieff" u1 r een ze§e~ tfgelaten n a emaal was ach- J'kunthetvas nogal was- °het was er 'j niet bedenken awapens en m bl)' maar voor- f-s alle ionaif" natuurlijk. aar ook JSUl waren die vier feral vanH= °P' wisten het 3r°ngen J 1 te halen en ree om. Toch ha j jensgevaarliJk We ideeën denzeook wel Heten, fenervan 1 HeneTeennbet dorP- Een Her in delvei" ?e 1Ueme over de Kleine naam die moest .^-vanten 'p^i moest ?e -oor en i!iCh? Brus' stel-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 14