Kampioen soberheid vertrekt tretten to s 't Beest De uitademing van een fles tequila Messiah aanval op het snelheidsrecord Dans Opus One leuk maar weinig inhoud de jeugd n paradijs ^im Crouwel van museum Boymans-van Beuningen: 6 Ik ben een team-worker' 6Boek wordt meer en meer terrein van vrouwen' UIT GIDS -Vietnam DE STEM GIDS D4 Brabantkoor in Stadsschouwburg in Breda Try-out 'Alleen op de wereld' in de Nobelaer MBER 1993 D3 entoonstelling zijn por- e zien van onder ande rten Biesheuvel, Mensje Ten, Adriaan van Dis, 't Hart, Marijke Hö- eo Vroman en Adriaan Behalve met tekenen an Oort zich bezig met x Zijn publiceerde een bundel (Meisje voor hal ten) en de roman Vrou- s. december. Maandag van 21.00 uur, dinsdag tot en ag van 10.00 tot 21.00 uur, van 10.00 tot 13.00 uur. n) hebben een project cht. Op de drie etages Watertoren wordt in een elier gewerkt aan de pro- Uitgegaan wordt van het de werk van de kunste- e dialoog zit hem in het t de kunstenaars elkaar ren en beinvloeden. De ken allen met een sociaal ent. januari. Van woensdag tot g tussen 12.00 en 17.00 oopt gelijktijdig met het de expositie van zes etnam'. Vincent Mentzel, Robert nnes Wallrafen en Jona- dit land. De foto's geven n de nieuwe economische t, oude ambachten) als de n beeld gebracht. 17.00 uur en zaterdag en nst Middelheim - Nieuwe e beelden, oa. beelden van keby en Panamarenko. Geop. (tot 19 dec.), um Mayer van de Bergh - elzaal): Werken van Pieter el de Oude en de Jonge met ling van 'De Triomf van de an Pieter Brueghel de Jonge, di. t/m za. 10-17 u. (tot jan. pvaartmuseum - 'Scheve de vormenrijkdom van de e scheepsbouw. Geop. dag. ma. gesl. (tot 31 dec.), nciale expositiezaal, Jesus- - 'Een schitterend feest', eedkunst. Geop. dins, tot zon. (tot 14 nov.). grafisch Museum - 'Het ge- n de geesten', maskers uit net ekken. Geop. di. t/m za. 10-17 tot 21 u. (tot 31 dec.), el - (vanaf 15 okt.) Stede- undige projecten Norman and partners. Geop. di. t/m 18 u. (tot 12 dec.). GGE sarchief - 'Brugge door de foto's en fotografen uit 1918. Geop. tijd. openingsuren rchief (tot 21 nov TT um van Hedendaagse Kunst - ossi, Architetto, retrospectie- toonstelling met 40 architec- odellen en meer dan 300 origi- tekeningen uit de periode 1993. Geop. dag. 9.30-17 u. sl. (tot 28 nov.). KEREN rie de Vuyst - Grafiek festival erken van Appel, Corneille, Tvtgat, Van Tuerenhout e.a. ~nstsalon met schilderijen van s, Somville, Smolders e.a (tot ov.). Geop. dag. 10-12 en .30 u. gesloten op maandag ïddag en dinsdag. Ook geslo- 1 en 11 november. NIKLAAS s voor Schone Kunsten - derijen van de 16de tot de eeuw, stijlmeubelen en sier- erpen. Geop. di. tot zo. van u. en zo. van 10-17 u. LSELE ert-Rozentuin - Permanente luchttentoonstelling met beel- it het Reinaertepos. Geop. dag. tot 18 u. Op zo tot 17 u. en de denneappels van het "en noodsignaal uit, want de o Turbo's zijn van plan om bomen in het dennenbos om akken. De Vijf zetten een ingsexpeditie op touw. De duurt bijna anderhalf uur. oensdag 10 november; aan- 15.00 uur. aatste deel van zijn autobio- ische mijmeringen. Die gaan de gelukkige jeugd van de arige Bud. Een heerlijke tijd lange zomerdagen en be- jes aan de bioscoop, altijd iek op de radio en de grenze- liefde van zijn moeder, rs en zusters. De tevreden- wordt alleen overschaduwd r zijn strijd om zich in de we school aan te passen, oensdag 10 november; aan- g 20.00 uur. elofte van een eeuwige jeugd edwongen. In de verfilming It dit tot een heroïsch gevecht ;en ouderdom, verval en ster- ïjkheid. De bedrieglijk een- idige conclusie in het door set Jimmy Sommerville aan slot van de film gezongen I, luidt dat man en vrouw één a, geen verschil. De film is gende week twee keer te zien t Beest in Goes. Donderdag 11 en vrijdag 12 no- nber; aanvang 20.30 uur. VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 Poor Paul Kokke gij is een heer, immer onberispelijk gekleed in een keurig kostuum met krijtstreepje. Dat is nu dus ook zo. Wim Crouwel, geboren in Groningen in het jaar 1928. Directeur van het Rotterdamse museum Boymans-van geuningen. Dat wil zeggen: nog even. Eind deze maand neemt hij afscheid omdat hij vijfenzestig geworden is. Afgelopen weekeinde opende in bet Boymans de tentoonstelling 1928: schoonheid en transpa rantie, logica en vernuft'. Het is zijn afscheidstentoonstelling: over de vormgeving rond zijn geboortejaar. Over de stroming die functionalisme heet, waar mee hij zichzelf zo graag affi cheert. Hij leidt me naar zijn werkka mer: een lichte ruimte met een grote ronde vergadertafel omge ven met zilvergrijze metalen stoelen. Verderop staat zijn bu reau, een glazen tafel met zwart onderstel. Aan de korte wanden twee schilderijen, met grafische patronen. De lampen zijn design-lampen. Zelfs de inhoud van de boekenkast is geordend. ,In zo'n kamer voel ik mij thuis", zegt hij. „Zij is zo mooi zilverachtig van kleur. Het ide- van de functionalisten was dat vorm en kleur niet de ge dachten van de mens zouden afleiden, maar juist een rust moesten creëren. Zodat je alle kans op geestelijke ontplooiing zou hebben. Maar zo langzamer hand geloven we daar niet meer zo in. Tenminste niet dat vorm-, geving nu nog zo werkt. Van de andere kant, al die stromingen zoals Memphis-design, die zijn me een doorn in het oog. Zelfs wanneer je je utopie-geloof hebt verloren, hoeft dat niet te bete kenen dat je wordt opgezadeld net dat expressionistische ge doe, met die siervoorwerpen die hun functie maar half vervullen omdat ze zo nodig mooi moeten zijn." Hij kan het niet loochenen. Wim Crouwel is van huis uit vormge ver, ontwerper, Was tot aan zijn benoeming tot directeur van het Boymans hoogleraar Industriële Vormgeving aan de TU van Delft, oprichter van het befaam de Amsterdamse ontwerpersbu reau Total Design en werd als vormgever van een nieuw tele foonboek (geen hoofdletters, nummer vóór de naam) eind ja ren zeventig mikpunt van spot, hoon en venijnige columnisten. Hij grinnikt. „Ach, in mij zit een raar soort dualisme. Ik heb na tuurlijk een functionalistisch verleden, maar soms kan ik het niet nalaten dingen te mooi te maken." De expositie '1928' toont archi tectuur, typografie, fotografie, industriële vormgeving en rele vante schilderkunst. De mu seumzalen worden in beslag ge nomen door onder meer een Bu- gatti-racewagen, een motorfiets van Moto Guzzi, stoelen van Marcel Breuer en Le Corbusier en voorbeelden van het Nieuwe Bouwen in het Nederland van na de eerste wereldoorlog. Het zijn voorwerpen en voorbeelden uit 1928, toen het functionalisme op zijn hoogtepunt was. Hoewel het stroming is die in de huidige ontwerpcultuur vrijwel geen enkele rol van betekenis meer speelt, heeft Crouwel er nog steeds zijn hart aan verpand. „Ik verdedig dat functionalisme met een hoeveelheid subjectivi teit en emotionaliteit", zegt hij. „Het functionalisme heeft zo veel geleerd van ingenieurs. Daarom ben ik ook zo blij dat in mijn afscheidstentoonstelling ook die Bugatti staat, met die prachtige techniek. Ik vind het jammer dat je dat soort ontwer pen nu niet meer ziet." Toen hij naar het Rotterdamse museum ging, was dat voor ve len een complete verrassing. Crouwel was in de museumwe reld weliswaar geen onbekende, omdat hij jarenlang voor het Van Abbemuseum en het Stede lijk in Amsterdam de catalogi ontwierp, maar vrijwel niemand had gedacht dat hij ooit nog eens museumdirecteur zou worden. Misschien is het ook wel daarom Een opdracht aan een dode is vreemd. Even bizar als een hu welijksaanzoek aan een nog on geborene. Toch bestaat het, lelfs in deze tijd. Menno ter braak is de eer te beurt geval len. Konrad Merz heeft het op lijn geweten. De naam van Ter Braak is bekend, die van Merz niet. Toch is het geen poging van een in de schaduw voortschrijvende auteur om zich via de faam van een ander voor het voetlicht te plaatsen. Ter Braak vergeleek Merz bij het uitkomen van zijn eersteling met Heine. De geschiedenis heeft het Konrad Merz onmogelijk Ter Braak eerder terug te betalen. Merz heeft zo'n veertig jaar moeten zwijgen. Nu laat hij zich niet meer stuiten. Konrad Merz vluchtte begin dertiger jaren naar Nederland. In Berlijn was hij werkstudent geweest, hier hield hij zich in leven als boerenknecht. In die jaren schreef hij zijn 'Ein Mensch fallt aus Deutschland'. De kortste samenvatting gaf Merz al op het omslag prijs: „Mijn vader is voor Duitsland gevallen, zijn zoon is uit Duitsland gevallen. Het boek maakte hem 'vijf minuten beroemd, in de zesde was hij alweer vergeten'. Er werden 3000 exemplaren van verkocht. Een «norm succes, dat niet aanhield. De oorlog kwam ertussen. Het werd pas weer herdrukt in 1978, in de volgende kortstondige periode van bekendheid die Merz overkwam. Die had hij te danken aan het nieuwe literaire werk waarvoor hij eindelijk rust, in alle betekenissen "an het woord, had weten te vinden en aan de interesse die er even was voor de Berlijrts-Amsterdamse relaties van het Exiltijdperk. De roem vervloog weer. 'Ein Mensch' is al weer jaren niet te krijgen. Komende januari verschijnt eindelijk een volgende druk. In de oorlog zat hij ondergedoken. Hij heeft zelf beschreven hoe: „In Ut dorp heeft nog nooit een jood gewoond, behalve Christus en ik. Wij beiden bevonden ons daar in een onaangenome positie: hij hing nan het kruis, en ik bij een weduwe in een kast, verstopt voor Hitier. Hij, Christus was katholiek geworden, bewoonde het huis naast de kaasboerderij en bestond uit gips. Omdat ik zelf nog altijd jood was, bestond ik niet uit gips - bestond ik helemaal niet. Merz, die na de oorlog masseur werd en tientallen jaren in Purmerend zijn praktijk beoefend heeft, beleeft nu een derde, bescheiden, bloeiperiode. Hij is 83 geworden. Hij ziet er nog altijd uit "Is 58. In Berlijn deed hij mee aan de prestigieuze 'Berliner l.ektionen 1992', als enige volstrekt naamloze temidden van coryfee- in als' André Glucksmann, Peter Gay, Nadine Gordimer, Peter Ustinov, Michael Gorbatsjov en Yehudi Menuhin. Hij werd als schrijver van tragigrotesken erfgenaam genoemd van Isaak Babel en Dostojewski. De jubelrecensies uit de jaren '30 van Klaus Mann en Willy Haas werden weer geciteerd en er kwam een heel televisiepro gramma over hem. Toch vond hij voor zijn laatste boek nauwelijks 'en uitgever. Alleen het Oostduitse Aufbau, dat geen verspreidingsmogelijkheden beeft in de rest van de Bondsrepubliek, durfde 'Liebeskunst für Greise' aan. Recensies verschenen er vrijwel niet. In Nederland, zijn 'liefvaderland, heeft het Goethe Institut Merz opnieuw gelanceerd. Plannen voor vertaling zijn er nog niet en dat terwijl zijn vorige boeken 'Der Mann, der Hitier nicht erschossen hat' (1976) en Glücksmaschine Mensch' (1982) hier toch achting van kritiek en Publiek verworven hebben. Liebeskunst' moet vertaald worden. Elke regel van die Nederlandse schrijver die zichzelf introduceert met de woorden „Ik ben een «prilgrap. Ik ben de enige Nederlander die zonder fouten Duits spreken kan" moet toegankelijk zijn voor lezers hier. Zijn bizarre én vergevingsgezinde kijk op de Nederlands-Duitse wereld en haar geschiedenis mag niemand onthouden blijven. Zijn stijl, al te proeven «an een vergelijking als 'een rug stijf als een klaagmuur', hoort thuis 'n de Nederlandse literatuur. Wim Crouwel, de museumdirecteur van de functionaliteit, organiseert in Rotterdam zijn laatste tentoonstelling. Hier toont hij een stoel van Le Corbusier uit 1928. foto anp dat hij altijd een buitenbeentje onder de museumdirecteuren ge weest. Bij Crouwel over heerst nuchterheid en zakelijkheid. Geen bevlogen romantiek la Rudi Fuchs, geen kokketterie h la Frans Haks, geen scoren dankzij of ondanks de kunst. Wie in Rotterdam Crouwel zegt, zegt delegeren. Zijn conservato ren kenden een vrijwel ongelimi teerde vrijheid bij het bedenken en samenstellen van tentoonstel lingen. De directeur was het bindmiddel tussen de verschil lende activiteiten; zij die ten toonstellingen bedachten en maakten, kregen van hem alle eer en ruimte. „Dat is een aardig compliment. Voor een deel was dat natuurlijk het gevolg van het feit dat ik geen kunsthistoricus ben. Ik werd in 1985 uitgenodigd om te solliciteren. Maar zelf had ik er niet aan gedacht. Ik had een goeie job als hoogleraar bij de TU in Delft; moest er dus lang over nadenken of ik deze baan wel wilde. Bovendien was voor mij de grote vraag of ik wel geaccepteerd zou worden door de museumstaf. Want er had een rare verstandhouding kunnen ontstaan wanneer die iemand anders had willen hebben. Maar het is fantastisch gegaan. Ze hebben me prima opgevangen en nooit de indruk gegeven dat ze liever iemand anders in mijn plaats hadden gezien." Hij heeft er bewust voor ge waakt een te persoonlijk stempel op het museum te drukken. Daarin onderscheidde hij zich nogal van een aantal van zijn collega's. Wim Crouwel be schrijft zijn beleid meer in ter men van 'op de winkel passen'. Het lijkt een beetje op valse bescheidenheid. Want met dat beleid kreeg het Boymans vorig jaar de Museumprijs 1992 van het Prins Bernhard Fonds. „Ach", zegt hij, „ik ben in eerste instantie een teamworker. Het is gewoon heerlijk om je door al die mensen te laten Inspireren. Dat had ik op de TU van Delft, toen ik bij Total Design zat... Alhoewel ik daar als oprichter natuurlijk wel een groter stem pel op gedrukt heb." Stoelen Over Crouwel gaat het verhaal dat hij zich alleen maar wil omringen met het beste wat er op ontwerpgebied is. Dat geldt voor meubels, voor objecten, maar ook voor auto's. Hij ont kent het niet. „In mijn huis heb ik dingen die ontworpen zijn zoals ik vind dat ze ontworpen moeten zijn. Maar dat geldt niet voor alles. Ik ben een stoelen-fetisjist en ik bezit dan ook verschillende stoelen die ik alleen maar mooi vind en waar je eigenlijk niet goed op kunt zitten. Dat is weer zo'n stukje dualisme. Er zitten stoe- Door onze redacteur Dirk Vellenga Tien jaar maken Luc Peek en zijn medewerkers foto's van flessen Ballantine's, Long John, rioja, Tia Maria en Oranjeboom-bier, van zakken Croky Chips, keu kens van Bruynzeel, onder goed van Bon Giorno, drop van Red Band, kaaskoekjes van Lu, behang van Rath Doodeheefver en gordijnen van Gardisette. Nu hangt hun werk een week lang in een van de Brabantse tem pels voor beeldende kunst, Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. De expositie is een initiatief van het bedrijfsleven, van de opdrachtgevers van de firma Luc Peek Reklame-Fotografen. Zij vormden een krachtig comi té en wisten o.a. Ria Lubbers, keeper Hans van Breukelen, couturier Frans Molenaar en Pim Gaanderse, hoofdredacteur van het ANP, te strikken voor een indrukwekkende Commis sie van Aanbeveling. Directeur René Bastiaansen van Het Markiezenhof ontkent dat de tentoonstelling finan cieel mogelijk is gemaakt door deze belangengroep. „De expo sitie is een bewuste keuze van ons en past goed in ons pro gramma", zegt hij. „Het gaat natuurlijk om commerciële fo tografie, maar wel degelijk met een zeker kunstgehalte. Er kan natuurlijk uitgebreid gediscus sieerd wordt over de vraag of dat kan. Wij vinden in ieder geval van wel. Ik heb zeker in zijn vrije werk kunstzinnige elementen herkend. De scheids lijn tussen commercie en kunst is nooit helemaal haarscherp te trekken en dat moet je ook niet proberen, vind ik." „We hebben een soort examen af moeten leggen voor het mocht", zegt Luc Peek met een knipoog. Zijn bureau in Etten- Leur bestaat tien jaar en zelf zit hij 25 jaar in het vak. De expositie wordt geopend met een besloten bijeenkomst in Het Markiezenhof, waar Astrid Joosten van het tv-programma 'De verleiding' met drs. P.A.C. de Ries discussieert over 'Het beeld als motor van de kommu- nicatie'. „Peek houdt hier een feestje en daar wordt keurig voor be taald", aldus Bastiaansen. „De tentoonstelling staat daar los van. We hadden ruimte be schikbaar tussen twee exposi ties. Je moet het ook een beetje als een experiment zien. We gaan eens kijken wat de men sen ervan vinden." „Het is een latente wens ge weest, die ik nooit heb uitge sproken", zegt Luc Peek over de expositie. „Vorig jaar was ik met vakantie op Kreta en toen kreeg ik een fax van een van mijn klanten. Daarin stond: we kunnen bij je tienjarig jubileum allemaal met cadeaus aanko men, maar wij hebben eigenlijk een veel beter idee. We zorgen dat je volgend jaar een exposi tie krijgt." De expositie is er nu, van 6 tot en met 13 november. Er hangt werk van Luc Peek en van zijn teamleden Mare Wittkampf, Ruud van den Berg en Johan Kuijpers. Hoe vindt Peek het dat zij zijn toegelaten tot een ruimte waar men doorgaans naar min of meer serieuze kunst kan kijken? „Wij spreken zelf van photo graphic art. Ik noem het kun stig, maar of het nou kunst is? Ik weet het niet. Wij pretende ren in ieder geval niets. Heb je beslist boetseerklei of een doek nodig om kunst te maken? Of kan het ook als je op een ande re manier scheppend bezig bent? Van Jan Cremer hangen in de Bijenkorf heel commer ciële objecten. Is dat dan kunst? Als je de naam heb kunstenaar te zijn, wordt jouw werk kunst genoemd. Maar is dat zo? Wie legt de grens?" Luc Peek (links) en zijn team van fotografen. foto luc peek Luc Peek kan in ieder wél zijn eigen activiteiten omschrijven: „Tien jaar hebben we heel hard geknokt en veel creativiteit in ons werk gestopt. Wij zijn scheppend bezig en maken mooie dingen. Van ons wordt steeds weer verwacht dat we vernieuwend zijn en emotie op roepend. We beginnen meestal met niets. We krijgen een pro- dukt aangereikt en er wordt gezegd: creëer maar wat. De een gebruikt een penseel, wij een camera. Trouwens, het is niet alleen die camera. Van te voren zijn we uren bezig met het licht, met props, met sfeer maken. De camera die er op het allerlaatst bijkomt, is het enige stukje techniek dat gebruikt wordt." Hij wijst op de Tequila Sauza- foto: een fles die ligt te gloeien in het rode zand. De drankfles was het enige gegeven. „Het was onze taak te zorgen voor de juiste sfeer en voor uitademing. Het resultaat was deze hele hete foto." De foto's in Het Markiezenhof zijn geselecteerd door Peek en museumdirecteur Bastiaansen. „Het ging bij de selectie om een stukje emotie en meer om de eigen inbreng dan om het voor gekauwde. En natuurlijk of het mooi is om naar te kijken. Op verzoek van René Bastiaansen zijn er dingen uitgehaald die te commercieel waren, die vak technisch prima waren, maar toch te weinig uitademden." Luc Peek verwacht zaterdag veel bezoekers bij de festivitei ten in Het Markiezenhof: „Een commercieel bedrijf heeft nu eenmaal meer relaties dan een kunstenaar." 'Photographic Art' in Het Mar kiezenhof, Bergen op Zoom. Van 6 tot en met 13 november. Open: dinsdag tot en met zondag van 14-17 uur. Amsterdam (anp) - Het boek 'Heren van de thee' van Hella S. Haasse is verkozen tot Boek van het Jaar 1993. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Neder landse Boek gistermiddag be kendgemaakt op een bijeen komst in het Betty Asfalt- complex in Amsterdam. Aan de Publieksprijs zijn een geldbedrag van 15.000 gulden en een sculptuur van Jeroen Henneman verbonden. Haasse, die eerder dit jaar voor hetzelfde werk werd genomi neerd voor de AKO Literatuur prijs, kreeg bijna tien procent van de ruim 13.000 stemmen die lezers uit eigen beweging hebben uitgebracht via boekhandels en bibliotheken. De volgende vier plaatsen worden bezet door 'De verborgen geschiedenis' van Donna Tartt, 'Wilde zwanen van Jung ChaUg', 'De ontdekking van de hemel' van Harry Mulisch en 'Het oneindige plan' van Isa- bel Allende. De peiling onder Nederlandse lezers heeft volgens de CPNB enkele opmerkelijke resultaten aan het licht gebracht. Zo bleek dat van de tien boeken die de meeste stemmen verwierven, er acht worden gerekend tot litera tuur, en dat 63 procent van de stemmers vrouw is. Het laatste bevestigt eerdere bevindingen van het Sociaal Cultureel Plan bureau, dat vrouwen veel vaker dan mannen boeken kopen, le nen en lezen. In zijn openingstoespraak zei len bij van Rietveld, zoals de beroemde rood-geel-blauwe, maar ook van Charles Eames." „En auto's, ach... Jarenlang ben ik een echte autofreak geweest. Ik houd nou eenmaal van die techniek. Wat onder de motor kap zit, vind ik even interessant als wat er om heen zit. Zo'n motor is directe vertaalslag van functie naar vorm. Ik vraag me wel eens af waarom er niet vaker zo ontworpen worpen wordt. Ik sleutelde aan die dingen, restau reerde ze. Ik heb een Ace gehad, een volledig alluminiumauto, een Morgan, een MG-TC, een Triumph. Maar in het begin van de jaren zeventig heb ik er een punt achter moeten zetten. Het werd te druk. Geen tijd meer." Aanwinsten Er is veel gebeurd in de acht jaar dat Crouwel directeur van het Boymans-van Beuningen is ge weest. Het museum werd uitge breid met een paviljoen voor vormgeving en kunstnijverheid. De collectie moderne kunst werd met ongeveer 500 kunstwerken vergroot, het prentenkabinet met met circa 1500 prenten, de afdeling oude kunst verwierf 11 schilderijen, de collecties kunst nijverheid en vormgeving wer den verdubbeld. De aanwinsten uit zijn periode zijn onderwerp van een tentoonstelling die eind deze maand opent. Crouwel: „Ik heb na het vertrek van mijn voorganger Wim Bee- ren meer steun gegeven aan de afdeling oude kunst. Beeren was vooral gericht op de moderne kunst; daar ging dus ook het meeste geld naar toe. De afde ling oude kunst is versterkt met een aantal medewerkers en we hebben een aantal prachtige aankopen kunnen doen." Dat leidt automatisch tot de vraag over welke aankoop hij het meest tevreden is geweest. Hij aarzelt geen moment. „De grote sculptuur van Donald Judd. Daar wil ik graag aan herinnerd worden. Dat is waar aankoop en persoonlijke liefde samenvielen." Een werk waarin helderheid en bijna design-mati ge vorm een hoofdrol spelen. Breda. Stadsschouburg Con cordia. Het Brabants Orkest Concertserie B-2. Uitvoering van Handel's Messiah met me dewerking van Brabant Koor en solisten. Dirigent: Owain Arwel Hughes. Gehoord op 4 november 1993. Door Frans Baljeu. Een zwaar op de hand zijnde tijdgenoot van Handel had destijds ernstige principiële bezwaren tegen het uitvoeren van de Messiah in een thea ter. Donderdagavond in de stadsschouwburg had de voor zangers onprettige droge, warme atmosfeer een reden kunnen zijn om naar een kerk uit te wijken. Het Siap-ge- luidssysteem deed namelijk weer zijn best en zorgde zo waar voor nagalm. In het Messiahseizoen 93-94 (on langs door Toonkunst Breda, binnenkort door Aurora Ooster hout) bleek die van het Brabant koor een heel bijzondere. Eigen zinnig, markant, soms onrustig, zakelijk, boeiend maar zelden ontroerend zijn associaties die bij me opkwamen. Dit werd teweeggebracht door de visie van dirigent Owain Ar wel Hughes, die kennelijk een poging deed een nieuw snel heidsrecord Messiah-zingen te vestigen. De erepalm gaat naar het Bra bant koor, dat de vaak razende tempi wist te realiseren zonder ooit over zijn toeren te raken. De voorbereiding door Louis Bus- kens verdient veel lof. De door Hughes opgeschroefde tempi no digen uit tot schreeuwen en hak- kerig zingen. Dat het koor dat onder de temperamentvolle, soms onrustig leidende dirigent niet deed, is pure klasse. Koor coloraturen klaterden door de zaal en gedifferentieerde dyna mische schakeringen gaven veel profiel. Het orkest kon in de jachtigheid niet altijd even gaaf mee. Tegen over niet altijd homogene viool- unisoni en te weinig veerkrach tig gespeelde punkteringen ston den soms verrassende subtilitei ten zoals het pianissimoslot van Glory to God. Het belangrijke aandeel van de solisten kenmerkte zich door verschillen in opvatting en kwa liteit. De volgens het programma en het wijzigingsbriefje optre dende tenor William Kendall was een echte Engelse tenor. Prachtig wat deze man deed met voordracht en versieringen. Aangezien hij de eerste aria heeft stel je je voor de anderen op dat niveau in. Alt Christine Cairns was uit het zelfde hout gesneden; haar He was despised was een van de ontroerendste momenten. De voor Mary Hegar- ty invallende sopraan Anne Dawson en de eigenlijk meer bariton zijnde bas David Wilson-Johnson pasten niet in deze snelle uitvoering met hun vibrato dat soms een halve toon flakkerde. CPNB-directeur H. Kraima dat het boek meer en meer het do mein wordt van vrouwen. Een analyse van de uitgebrachte stemmen leert verder dat vrou wen opvallend eensgezind zijn over welke boeken de beste zijn. Op de titels uit de Top 5 hebben veel meer vrouwen gestemd dan mannen: 71 tegen 29 procent. Misschien valt ook daaruit te verklaren dat vier van deze boe ken geschreven zijn door vrou wen, aldus Kraima. Etten-Leur - De Nobelaer. Try-out 'Alleen op de wereld' door dansgroep Opus One. Choreografie en decor: Rob Brown. Muziek: Eric Borgers. Met o.a. Frans Schraven, Inge Visser en Ireille Gebbink. Op 15 januari in Terneuzen, 20 februari Breda, 8 mei Tilburg, 14 mei Bergen op Zoom. Door Marjan Mes De Amsterdamse dansthea- tergroep Opus One is gespe cialiseerd in verhalende dansvoorstellingen waarin ook nog af en toe gezongen wordt. Al vijf jaar geeft zij met redelijk succes uitvoerin gen met een musicalachtig karakter, waarmee een breed publiek toegang krijgt tot verschillende danssoorten; vooral klassiek, modern en jazzballet. Gisteravond gaf de groep van artistiek leider Rob Brown in Etten-Leur de eerste voorstelling voor publiek van een nieuw avondvullend stuk, 'Alleen op de wereld', naar het beroemde boek van Hector Malot. Een gedurfde onderneming. Met zo'n uitgangs punt komt het er op aan om voor pakkende scènes te zorgen, die samen een verhaal vertellen dat de kijker kan meevoeren. En daaraan schort het nogal. De choreografie van Rob Brown kent tal van fraaie onderdelen waarin de dansers met flair kun nen laten zien dat zij hun vak redelijk goed beheersen. Maar het blijven op zichzelf staande fragmenten, waarin een ver haalopbouw praktisch ont breekt. FILMS GOES -Grand Theater 19 en 21.45 u. Jurassic Park. HULST - De Koning van Engeland 19.15 en 22 u. Jurassic Park. 19.15 en 22 u. In the line of fire. 19 en 22 u. The firm. 19.15 en 22 u. The vanishing. 19.15 en 22 u. The fugitive. MIDDELBURG - Cinema 20 u. Daens. 22.30 u. Glengarry Glen Ross. OOSTBURG - Ledeltheater 20 u. Dave. TERNEUZEN - Luxortheater 20 u. Sliver. VLISSINGEN - Alhambra 1 19 en 21.45 u. Jurassic Park. - Alhambra 2 20 u. The firm. - Alhambra 3 19 en 21.45 u. The piano. - Alhambra 4 19 en 21.45 u. The fugitive. BERGEN OP ZOOM - Cinem'actueel 1-2-3 18.45 en 21.30 u. The piano. 18.45 en 21.30 u. The fugitive. 18.45 en 21.30 u. Jurassic Park. -Roxy 1 - 18.30 en 21,30 u. The De verschillende scènes hangen als los zand aan elkaar wat de spanning niet ten goede komt. Dat is jammer want Opus One wil met 'Alleen op de wereld' een familievoorstelling presenteren aan de hand van een klassiek verhaal waaraan velen plezierige .herinneringen bewaren. Het is het verhaal van de vonde ling Remi die samen met de oude straatartiest Vitalis (Rob Brown), het aapje Joli-Coeur en de hond Capi door de wereld trekt op zoek naar zijn familie. Onderweg beleven zij tal van avonturen, niet zelden van tragi sche aard. Het aapje sterft al gauw en dat is jammer voor de dansvoorstelling omdat het beestje leuk springe rig wordt uitgebeeld. De hond is echt. Gelukkig is hij niet te vaak op het toneel want zo'n levend dier is leuk, maar leidt met zijn onvoorspelbaar gedrag erg af. Choreografisch kent 'Alleen op de wereld' weinig bijzondere vondsten, maar wel een gedisci plineerde uitvoering. Een mijn werkersscène door een groep ge drilde figuren kreeg gisteravond zelfs extra applaus. De uitvoe renden zijn aanstekelijk met hun vak bezig. Frans Schraven, die al eerder hoofdrollen vertolkte (en mede oprichter was van Opus One), danst heel aardig de hoofdrol van het jochie Remi. Een kleine spring-in-het-veld met boven dien een aardige stem. Klassiek en modern dansidioom worden door elkaar gebruikt, waarbij zelfs behendig op de spitzen wordt gedanst. Het musica laspect is echter niet groot om dat er maar sporadisch wordt gezongen. firm. -Roxy 2 - 18.45 en 21.30 u. Sliver. THEATER hulst DEN DULLAERT - 20.15 u. 'Kroniek van een aangekondigde dood', door Theater Yvonne Lex. V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 19