Kam Schrijversportretten Vietnam in foto's 'Orlando' in 't Beest Introdans voor de jeugd in Zuidland Trisha Brown danst in Singel Antwerpen Ardetti Kwartet en 'Hair' in Antwerpen Roy Hargrove Quintet in Porgy EXPOSITIES THEATER MUZIEK POPPODIA Dialoog Nederland-Vietnam Tekenfilm voor de jeugd Verhaal van een paradijs Wim Crouwe Drs. P niet naar Terneuzen Jubileumconcert van Zeeuws Orkest Blues en reggae in De Piek in Vlissingen D3 DESTEM Merz DE STEM CULTURELE AGENDA jonge musici Arno Hintjens in Knokke A Capella en Madeline Bell in Terneuzen Recital door VRIJDAG 5 NOVEMBER 1993 IN HET souterrain van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg is een tentoonstelling te zien van Schrijversportretten. Het gaat om zowel getekende als geschreven portretten, die Dori- nde van Oort tussen 1990 en 1992 maakte voor het maand blad Elegance. Er verschenen dertig portretten in de serie 'Portret aan Huis'. Deze serie verschijnt volgend jaar in boek vorm, in een gezamenlijke uitga ve van Elegance en De Arbeider spers. Op de tentoonstelling zijn por. tretten te zien van onder ande- ren Maarten Biesheuvel, Mensje van Keulen, Adriaan van Dis, Maarten 't Hart, Marijke Hij. weler, Leo Vroman en Adriaan Morriën. Behalve met tekenen houdt Van Oort zich bezig met schrijven. Zijn publiceerde een verhalenbundel (Meisje voor hal- ve nachten) en de roman Vrou wenvlees. Tot 5 december. Maandag van 17.30 tot 21.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. EEN SPANNENDE confrontatie van kunst uit Vietnam en Neder land biedt de tentoonstelling in de Watertoren van Vlissingen/ Oost Souburg. Vietnamese en Nederlandse kun stenaars gaan een dialoog aan, met als uitgangspunt de samen werking tussen beide landen. De kunstenaars Tran Trong Vu, Vinh Phuong, Tran Luong (Viet- namezen) en Jan Haas, David Vandekop en Eveline van Duyl (Zeeuwen) hebben een project uitgedacht. Op de drie et; van de Watertoren wordt in een open atelier gewerkt aan de pro jecten. Uitgegaan wordt van het beeldende werk van de kunste naars. De dialoog zit hem in het feit dat de kunstenaars elkaar stimuleren en beinvloeden. De zes werken allen met een sociaal engagement. Tot 16 januari. Van woensdag tot maandag tussen 12.00 en 17.00 IN GALERIE Bellamy 19 in Vlissingen loopt gelijktijdig met het project in de Watertoren (Oost Souburg) de expositie van zes Nederlandse fotografen: 'Oog in oog met Vietnam'. Vietnam staat centraal in de foto's die Vincent Mentzel, Robert Mulder, Mark Pasveer, Jeroen Snijders, Hannes Wallrafen en Jona than Weyland namen tijdens hun reizen in dit land. De foto's geven een goed beeld van het dagelijkse leven en de nieuwe economische politiek. Zowel de oude tradities (godsdienst, oude ambachten) als de moderne invloeden (auto's, coca cola) zijn in beeld gebracht. Van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Nog te zien MIDDELBURG - SBK Kuiperspoort - 'Keuzes': werk uit de eigen collectie van Ri chard Beek, Piet Dieleman, Terry Fox, Robert Maaskant, Ben Sleeu- wenhoek en Peter Vermeuelen. Ge- op. di. t/m za. 13-17 u. (tot 27 nov.). - Zeeuws Museum - 'De weg van den Engel', van Flup Ju Bedrijf en Pierre Schwartz. Geop. di. t/m vrij. 10-17 u. za. en zo. 13.30-17 u. (tot 10 jan. '94). - Zeeuwse Bibliotheek - Schrijver sportretten van Dorinde van Oort Geweven wandkleden van Ien van den Berg. Geop. ma. 17.30-21 u. di. t/m vrij. 10-21 u. za. 10-13 u. (tot 5 dec.). SLUIS - Stadhuis, Raadskelder - 'Dutch', werk van Jan Bruens en Nelly van Nieuwenhuijzen. Geop. dag. 13-17 u. do. gesl. (tot 13 nov.). VLISSINGEN - Watertoren - Hedendaagse kunst: Nederland-Vietnam, een dialoog. Werken van Vinh Phuong, Tran Luong. Tran Trong Vu, Eveline van Duyl, Jan Haas en David Vandekop. Geop. wo. tot ma. 12-17 u. (tot 16 jan.). - Stedelijk Museum - 'Oog in oog met Vietnam': fotografiën van Vin cent Mentzel, Robert Mulder, Mark Pasveer, Jeroen Snijders, Hannes Wallrafen en Jonathan Weyland. Geop. ma. t/m vrij. 10-17 u. za. en zo. 13-17 u. (tot 16 jan.). IJZENDIJKE - Streekmuseum, Markt - 'Zicht op ceinturen', ceinturen uit verschillen de culturen uit de collectie van Liban Pollet (tot 7 nov.). Geop. werkd. 10-12 en 13-17 u. za. en zo. 14-17 u. ZIERIKZEE - Galerie Noordhavenpoort - Lus trumexpositie. Werken van Willem van Anraad, Anna Blom, Jan van Breughel, Tom Lamper, Rijnhard Schregardus ea. Geop. di. t/m zo. 13-17 u. ANTWERPEN - Openluchtmuseum voor Beeld houwkunst Middelheim - Nieuwe collectie beelden, oa. beelden van Per Kirkeby en Panamarenko. Geop. 10-17 u. (tot 19 dec.). -Museum Mayer van de Bergh - (Brueghelzaal): Werken van Pieter Brueghel de Oude en de Jonge met aanvulling van 'De Triomf van de Dood' van Pieter Brueghel de Jonge. Geop. di. t/m za. 10-17 u. (tot jan. *94). - Scheepvaartmuseum - 'Scheie schepen', de vormenrijkdom van de Chinese scheepsbouw. Geop. dag. 10-17 u. ma. gesl. (tot 31 dec.). - Provinciale expositiezaal, Jesus- straat - 'Een schitterend feest', edelsmeedkunst. Geop. dins, tot zon. 10-17 u. (tot 14 nov.). -Etnografisch Museum - 'Het ge laat van de geesten', maskers uit het Zaïrebekken. Geop. di. t/m za. 10-17 u. woe. tot 21 u. (tot 31 dec.). -Singel - (vanaf 15 okt.) Stede- bouwkundige projecten Norman Foster and partners. Geop. di. t/m za. 14-18 u. (tot 12 dec.). BRUGGE -Stadsarchief - 'Brugge door de lens': foto's en fotografen uit 1900-1918. Geop. tijd. openingsuren stadsarchief (tot 21 nov.). GENT - Museum van Hedendaagse Kunst - Aldo Rossi, Architetto, retrospectie ve tentoonstelling met 40 architec tuurmodellen en meer dan 300 origi nele tekeningen uit de periode 1960-1993. Geop. dag. 9.30-17 u. ma. gesl. (tot 28 nov.). LOKEREN - Galerie de Vuyst - Grafiek festival met werken van Appel, Corneille, Dali, Tytgat, Van Tuerenhout e.a. En Herfstsalon met schilderijen van Saverys, Somville, Smolders e.a (tot 14 nov.). Geop. dag. 10-12 en 14-18.30 u. gesloten op maandag voormiddag en dinsdag. Ook geslo ten op 1 en 11 november. ST. NIKLAAS Salons voor Schone Kunsten - Schilderijen van de 16de tot de 20ste eeuw, stijlmeubelen en sier voorwerpen. Geop. di. tot zo. van 14-17 u. en zo. van 10-17 u. BELSELE Reinaert-Rozentuin - Permanente openluchttentoonstelling met beel den uit het Reinaertepos. Geop. J~" 9.30 tot 18 u. Op zo. tot 17 u. KINDEREN vanaf 4 jaar kunnen volgende week naar de film in Porgy Bess. Er draait een tekenfilm, getiteld 'Kalle Strop en Grodan Bol'. Het verhaal gaat over vijf vrienden die een mooi bos wonen: de kikker Grodan Bol, de sprinkhaan Kalle Strop, de robot Nikkelaas, Papegaai en Reinaard de Vos. Op een dag zenden de denneappels van het bos een noodsignaal uit, want de Tonto Turbo's zijn van plan om alle bomen in het dennenbos om te hakken. De Vijf zetten een reddingsexpeditie op touw. De film duurt bijna anderhalf uur. Woensdag 10 november; aan vang 15.00 uur. IN HET afgelopen seizoen ver toonde het filmhuis van het Zuidlandtheater reeds de film 'Distant Voices, Still Lives' van de Britse regisseur Terence Da- vies. 'The long day closes' van Davies, volgende week te zien in Porgy Bess in Terneuzen, sluit daarop aan. 'Het is het verhaal van een para dijs dat al verloren is en dat alleen in de herinnering zal blij ven bestaan', zegt Davies over dit laatste deel van zijn autobio grafische mijmeringen. Die gaan over de gelukkige jeugd van de 11-jarige Bud. Een heerlijke tijd van lange zomerdagen en be zoekjes aan de bioscoop, altijd muziek op de radio en de grenze loze liefde van zijn moeder, broers en zusters. De tevreden heid wordt alleen overschaduwd door zijn strijd om zich in de nieuwe school aan te passen. Woensdag 10 november; aan vang 20.00 uur. IN TEGENSTELLING tot Virgi nia Woolfs gelijknamige roman, waarop 'Orlando' is gebaseerd, is het filmpersonage in de gelijkna mige film van Sally Potter niet gemodelleerd naar Woolfs aan beden en geïdealiseerde Vita Saekville West. Potter onder zoekt op veel minder dogmati sche wijze wat een vrouwelijke of mannelijke identiteit bete kent. In Woolfs roman uit 1928 wordt de belofte van een eeuwige jeugd afgedwongen. In de verfilming leidt dit tot een heroïsch gevecht tegen ouderdom, verval en ster felijkheid. De bedrieglijk een voudige conclusie in het door falset Jimmy Sommerville aan het slot van de film gezongen lied, luidt dat man en wouw één zijn, geen verschil. De film is volgende week twee keer te zien in 't Beest in Goes. Donderdag 11 en vrijdag 12 no vember; aanvang 20.30 uur. Door Paul Kokke Hij is een heer, immer ont keurig kostuum met krijtstre Wim Crouwel, geboren in G; Directeur van het Rotterdan Beuningen. Dat wil zeggen: r neemt hij afscheid omdat hij Afgelopen weekeinde opende in het Boymans de tentoonstelling '1928: schoonheid en transpa rantie, logica en vernuft'. Het is zijn afscheidstentoonstelling: over de vormgeving rond zijn geboortejaar. Over de stroming die functionalisme heet, waar mee hij zichzelf zo graag affi cheert. Hij leidt me naar zijn werkka mer: een lichte ruimte met een grote ronde vergadertafel omge ven met zilvergrijze metalen stoelen. Verderop staat zijn bu reau, een glazen tafel met zwart onderstel. Aan de korte wanden twee schilderijen, met grafische patronen. De lampen zijn design-lampen. Zelfs de inhoud van de boekenkast is geordend. „In zo'n kamer voel ik mij thuis", zegt hij. „Zij is zo mooi zilverachtig van kleur. Het ide aal van de functionalisten was dat vorm en kleur niet de ge dachten van de mens zouden afleiden, maar juist een rust moesten creëren. Zodat je alle kans op geestelijke ontplooiing zou hebben. Maar zo langzamer hand geloven we daar niet meer zo in. Tenminste niet dat vorm-! geving nu nog zo werkt. Van de andere kant, al die stromingen zoals Memphis-design, die zijn me een doorn in het oog. Zelfs wanneer je je utopie-geloof hebt verloren, hoeft dat niet te bete kenen dat je wordt opgezadeld net dat expressionistische ge doe, met die siervoorwerpen die hun functie maar half vervullen omdat ze zo nodig mooi moeten zijn." Hij kan het niet loochenen. Wim Crouwel is van huis uit vormge ver, ontwerper. Was tot aan zijn benoeming tot directeur van het Boymans hoogleraar Industriële Vormgeving aan de TU van Delft, oprichter van het befaam de Amsterdamse ontwerpersbu reau Total Design en werd als Een opdracht aan een dode is vreemd. Even bizar als een hu welijksaanzoek aan een nog on geborene. Toch bestaat het, zelfs in deze tijd. Menno ter Braak is de eer te beurt geval len. Konrad Merz heeft het op zijn geweten. De naam van Ter Braak is bekend, die van Merz niet. Toch is het geen poging van een in d auteur om zich via de faam van een plaatsen. Ter Braak vergeleek Merz bij het uit\ Heine. De geschiedenis heeft het Ko, eerder terug te betalen. Merz heeft zi Nu laat hij zich niet meer stuiten. Konrad Merz vluchtte begin dertigei was hij werkstudent geweest, hier hit boerenknecht. In die jaren schreef h, Deutschland'. De kortste samenvatti prijs: „Mijn vader is voor Duitsland Duitsland gevallen. Het boek maakte hem 'vijf minuten alweer vergeten'. Er werden 3000 ex enorm succes, dat niet aanhield. De pas weer herdrukt in 1978, in de voli bekendheid die Merz overkwam. Di nieuwe literaire werk waarvoor hij e van het woord, had weten te vinden was voor de Berlijns-Amsterdamse roem vervloog weer. 'Ein Mensch' Komende januari verschijnt eindelij In de oorlog zat hij ondergedoken, i dit dorp heeft nog nooit een jood ge Wij beiden bevonden ons daar in eel aan het kruis, en ik bij een weduwe i Hij, Christus was katholiek gewordt kaasboerderij en bestond uit gips. O bestond ik niet uit gips - bestond ik i Merz, die na de oorlog masseur werf Purmerend zijn praktijk beoefend h bescheiden, bloeiperiode. Hij is 85 g als 58. In Berlijn deed hij mee aan a Lekt ionen 1992', als enige volstrekt en als'André Glucksmann, Peter Gt Ustinov, Michael Gorbatsjov en YeI schrijver van tragigrotesken erfgen, Dostojewski. De jubelrecensies uit a Willy Haas werden weer geciteerd e, gramma over hem. Toch vond hij vr een uitgever. Alleen het Oostduitse Aufbau, dat heeft in de rest van de Bondsrepublj Greise' aan. Recensies verschenen stiefvaderland, heeft het Goethe Ins Plannen voor vertaling zijn er nog 'j boeken 'Der Mann, der Hitier nicht 'Glücksmaschine Mensch' (1982) h Publiek verworven hebben. 'Liebeskunst' moet vertaald worder schrijver die zichzelf introduceert n aprilgrap. Ik ben de enige Nederlar, spreken kan" moet toegankelijk zij' vergevingsgezinde kijk op de Nede, geschiedenis mag niemand onthoiu aan een vergelijking als 'een rug stij jn de Nederlandse literatuur. INTRODANS Educatief presen teert zondagmiddag de jeugd- dansvoorstelling 'Donder Op' in het Zuidlandtheater in Terneu zen. De voorstelling is gemaakt voor kinderen vanaf 7 jaar. 'Donder Op' gaat over fatsoen: smakken met krakende kroepoek en andere eetgewoonten, keurig in de rij staan, netjes op je beurt wachten, beleefd een hand ge ven, lekker veel lawaai maken met je ghettoblaster, van je stoel opstaan voor iemand anders. Twee swingende Bluesbrothers laten wel even zien hoe het (niet) moet... In een theatrale vormge ving met vooral veel dans, be handelen drie verschillende cho reografen (Conny Janssen, Philip Taylor, Roel Voorintholt) hun vi sie op het thema. De voorstelling ging enkele weken geleden in première in Zwolle. In het Zuid- land begint hij om 15.00 uur. Mime Het in 1981 opgerichte gezel schap DynamO Theatre bestaat uit artiesten van verschillende disciplines: gymnast Pierre Le- clerc, festivaldirecteur Robert Dion en de twee ervaren mime- spelers Jacqueline Gosselin en Rénald laurin. In de loop der tijd breidde de Canadese groep zich uit en ontstond er een unieke stijl, waarin acrobatische toeren choreografisch worden benaderd en waarin clowning, jongleren en maskers een plek kregen. Door middel van bijzonder fy siek theater vertelt DynamO Theatre emotiononele verhalen over menselijke relaties. In de voorstelling 'De Uitda ging', op woensdag 10 november in het Zuidland, gaat het om vier adolescenten. Ze zijn op zoek naar de reden van hun bestaan en naar manieren om de ledig heid ervan te vullen. Het leven wordt weergegeven door een bergachtige massa, in een impo sant decor. De vier spelers meten zich fysiek met deze berg en met elkaar. De Uitdaging begint om 20.00 uur. Moment uit 'Donder op' van Introdans Educatief. foto hans gerritsen Misschien is hij wat verkouden, feit is dat hij het bed moet houden. Terneuzen moet zijn présence ontberen, de doctorandus moest annuleren. Elf november gaat dus niet door, P gaat echter nooit teloor. Lukt het dan niet in het heden, na Nieuwjaar gaat hij weer optreden. Concertagenda - Fats Domino, 6 november in Rot terdam (Ahoy) en 13 november Barneveld (Veluwehal). - Jayhawks, 8 november in Utrecht (Vredenburg), 9 november in Til burg (Noorderligt) - Cliff Richard, 7 november in Rot terdam (Ahoy), 28 november in Brussel (Vorst Nationaal). - Midnight Oil, 7 november in Utrecht (Vredenburg). -Texas Tornados, 9 november in Arnhem (Musis Sacrum) -Lenny Kravitz, 9, 10 en 11 no vember in Rotterdam (Ahoy). -Andreas Vollenweider, 11 no vember in Den Haag (Congresge bouw) B.B. King, 12 november in Rot terdam (Ahoy) en 13 november in Groningen (Martinihal) -Joe Walker/Chubby Carrier, 13 november in Essen (Rex) - Jody Watley, 16 november in Amsterdam (Roxy) - Rowwen Heze, 19 november in Heinkenszand (De Stenge) - David Sylvian en Robert Fripp, 21 en 22 november in Amsterdam (Carré), 24 nov. in Eindhoven (MUziekcentrum), 25 nov. in Gro ningen (Oosterpoort) - 4 Non Blondes, 22 november in Utrecht (Vredenburg) - Oleta Adams, 24 nov. in Utrecht (Vredenburg), 26 nov. in Gronin gen Oosterpoort), 28 november in Brussel (Theater 140), 29 nov. in Den Haag (Congresgebouw) en 30 nov. in Amsterdam (Carré) - Ray Charles en Maceo Parker, 24 november in Den Haag (Congres gebouw) -Anthrax, 25 november in Nijme gen (De Vereeniging) -Salt 'n' Pepa, 26 november in Amsterdam (Marcanti) - Indo Rock Night II (the Sixties), 26 november in Arnhem (Musis Sacrum) - Crowded House, 1 en 2 december in Utrecht (Vredenburg), 5 decem ber in Eindhoven (Muziekcentrum) - Motörhead, 13 december in Nij megen (De Vereeniging) - Duran Duran, 4 februari in Brus sel (Vorst Nationaal) HET ZEEUWS Orkest viert haar 105-jarig bestaan met een reeks jubileumconcerten. Hier voor zijn twee topmusici als solist uitgenodigd: Jaap van Zweden (viool) en Harro Ruij- senaars (cello). Het orkest wordt geleid door de jonge, talentvolle dirigent Lawrence Renes. Van Zweden hoeft nauwelijks te worden voorgesteld. Naast zijn gedeelde concertmeester plaats met Viktor Liberman in het Koninklijk Concertge bouworkest, heeft hij een inter nationale solistische carrière opgebouwd en treedt hij vaak op met zijn eigen strijkersen semble, Combattimento Con sort. Ruijsenaars was tot 1989 lid van het Concertgebouwor kest, maar nam toen ontslag om zich meer te kunnen wijden aan zijn solo-carriere. Beide musici soleren in het concerto voor viool, cello en orkest van Brahms. Het orkest speelt verder nog de Akademi- sche Festouverture van Brahms en de achtste symfonie van Dvorak. De optredens zijn vanavond, vrijdag 5 november, in de Grote Kerk in Goes en zaterdag 6 november in de concertzaal in Middelburg. Aanvang beide concerten 20.00 uur. DE PIEK in Vlissingen heeft zowel voor vanavond als voor morgenavond muziekoptredens op het programma staan. Van avond speelt er vanaf 22.00 uur de Zeeuws/Zuid-Hollands/ Noord-Brabantse bluesrock formatie Nixtrix. Nixtrix werd in 1990 opge richt. Onder de naam Bonq verzorgde de groep het voor programma van Normaal. Na nog enkele optredens werd de naam in Nixtrix veranderd en nam de groep een eerste demo op. Een tweede demo volgde en vorige week werd een in eigen beheer opgenomen cd gepre senteerd in Rotterdam. Het op treden in De Piek is het eerste promotieconcert in Zeeland. De entree bedraagt 7,50. De dag na het bluesrockgeweld van Nixtrix is er een reggae- avond, op touw gezet door de stichting Rasela. De avond heeft de titel 'One love Reggae Concert' meegekregen. Er wordt opgetreden door zang groep Amazone, kawinagroep Exotica Boys en de Nederland se reggae-bands Jah Justice, Him Children en Ras Fari. Te vens wordt de kroning van Haile Selassie tot King Rasta Fari herdacht. De reggae- avond begint om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten ƒ12,50. In Podium 't Beest in Goes treden morgenavond twee bands op: Moonlizards en Swindle. De eerste maakt dam pende gitaarrock die vooral in het buitenland aanslaat. De band toerde onder meer met de Rhythm Pigs. Vorige maand verscheen hun tweede cd. Als support act treedt de Middel- burgs/Vlissingse groep Swindle op met covers van nummers uit de hoogtijdagen van de punk. Entree 10 gulden, CJP 8,50. Zaterdag 6 november; Aan vang 22.00 uur. JONGE MUSICI verzorgen een concert in de Nederlands Her vormde Kerk in Hulst met het duo Sandra de Smit (fluit) en Pieter de Nijs (orgel) en het Ensemble A'Tre, bestaande uit Diana Gelderland (klarinet), Sa bine de Groote (fluit) en Riet Kayser (hobo). De Nijs en De Smit spelen com posities van Alain, Bruynel, Mo zart en Lootens en het A'Tre Trio van o.a. Malcolm Arnold, Handel en Bach. Zondag 7 november; aanvang 11.00 uur. DE BELGISCHE rockster Ar no Hintjens treedt morgena vond op in de zaal Spartapolis in Knokke. Arno werkte sa men met Freckle Face, Tjens Couter en les Lulus, maar was vooral bekend als zanger van TC Matic. Hij begon als kleine jongen waarin een podium beest woonde. Dat beest is samen met hem groot gewor den en daarom is een concert met Arno nu een garantie voor een rockavond met een stevig repertoire, goede muzikanten en entertainment. De toe gangskaartjes kosten 450 B.Fr. Zaterdag 6 november; Aan vang 20.30 uur. IN DE Singel in Antwerpen zijn deze maand twee choreografen te gast. Na Jan Fabre brengt de Amerikaanse choreografe Trisha Brown twee programma's. Het eerste bevat werken van 1971 tot en met de creatie van 'Another Story as in falling', gemaakt in opdracht van de Singel en Ant werpen 93. Sinds 25 jaar is Brown op zoek naar de kleinste beweging die haar choreografisch universum blijft verrijken. Haar werk gaat over verandering - van snelheid, richting, vorm, geestestoestand en humeur. De lichamelijke be wegingen zijn momentopnamen, de dans heeft alles te maken met erotica van bewegingen en niets met romantiek. Voorstellingen op 10, 11 en 12 november in de Rode zaal. Brugge In de Biekorf in Brugge zijn er deze week een toneel- en een dansuitvoering. Dinsdag 9 no vember speelt het Arcatheater uit Gent 'De Meisjeskamer' van en in de regie van Geertrui Daem. Het stuk is een theatrale toespraak over de verdere bele venissen van Veerle en Linda (de zusjes uit een eerder stuk van Daem). In zes taferelen volgt het publiek de ontwikkeling van pu ber naar jonge, volwassen vrouw. Vrijdag 12 november danst Meg Stuart 'No longer Readymade'. Het kenmerk van de Amerikaan se choreografe is de sobere dans stijl ondersteund door snijdende muziek van New Yorker Ha Ro- we. Het programma bestaat uit HET Arditti Kwartet verzorgt deze week het tweede deel van een viertal optredens in de Sin gel in Antwerpen. De vier strij kers schreven voor de gelegen heid enkele composities en deze worden op zondag 8 en maan dag 9 november gespeeld. Zon dagavond worden kwartetten gespeeld van Scelsi, De Mey, Francesco, Estrada en Saaria- ho, maandag is het de beurt aan werken van Dusapin, Boes mans, Birtwistle, Nancarrow en de dit jaar overleden Vlaamse componist Karei Goeyvaerts. Zaterdag 6 november wordt door Stefan de Schepper (piano) en Herman Marien (ver teller) het verhaal van Barbar het kleine olifantje gebracht in de zwarte zaal van het conser vatorium in Antwerpen. Het muziekspel voor kinderen van af vijf jaar is gemaakt door J. de Brunhoff en F. Poulenc. Aanvang 15.00 uur. Ook in het conservatorium Antwerpen (Kleine zaal) speelt dinsdag 9 november het Ysaye Ensemble werken van Hende- rickx, Goethals, Westerlinck en Van der Eycken. Vanavond, vrijdag 5 november speelt het Londens Kameror kest een combinatie van klas sieke (Mozart, Bach, Vivaldi) en moderne muziek (Gabriel, Glass) in de Elisabethzaal in Antwerpen. Aanvang 20.30 uur. La Gran Scena uit New York zorgt voor een aparte vertol king van het operarepertoire. Zij die de mannen, gemist heb ben in het Zuidlandtheater CANTABILE is de langst be staande viermans vocale groep van Europa. De vier heren vin den hun roots diep in de enorme traditie van de Britse koren. Ze zijn kwalitatief gelijkwaardig aan de King's Singers, terwijl ze swingen als The Manhattan Transfer. Hun opmerkelijke re pertoire-keuze gaat van klassiek tot cabaret, van Big Band-close harmony tot Broadway en jazz. Steeds weer vernieuwen ze zich zelf en de speciale samensmel ting van invloeden maakt hun concert tot een evenement voor de liefhebber van prachtige sa menzang. Morgenavond treedt Cantabile op in het Zuidland theater in Terneuzen. Twee virtuozen, Frits Lan- desbergen op vibrafoon en Ber nard Berkhout op klarinet, maakten vorig jaar .indruk met een optreden in Loosdrecht. Sa men met Paul de Leeuw-pianist Cor Bakker, drummer Hans Dekker en bassist Frans Bouw meester vormden ze de Swing- mates. In het programma 'Have you met Miss Bell', op vrijdag 12 november in het Zuidland, spe len ze voor de pauze instrumen taal als groep. 0 Beide concerten beginnen om 20.00 uur. Choreografie van Trisha Brown foto ken probst vier dansen, geinspireerd op het dagelijkse leven van Manhattan, waar steeds pijn, armoede, aids en vervreemding aanwezig zijn. De voorstellingen beginnen in Antwerpen om 20.00 uur en in Brugge om 20.30 uur. foto archief de stem Dinsdag 9 november is er in de Logos Tetraeder in de Bo- mastraat een modern concert met een improvisatiekwartet rond de Spaanse klankdichter Bartolome Ferrando. De concerten beginnen om 20.00 ur, tenzij anders gemeld. EEN VAN de hoogtepunten van het Belga Jazz Festival 1993 vindt zondagmiddag in Terneu zen plaats. In Jazzcafé Porgy Bess treedt het Roy Hargrove Quintet uit de Verenigde Staten op. Belga Jazz is in België de te genhanger van het prestigieuze Festival van Vlaanderen. De laatste jaren vinden er dankzij de Stichting Jazzclub Zeeuw- sch-Vlaanderen ook Belga Jazz Festivalconcerten plaats in Terneuzen. Zo traden onder meer het Hal Galper Trio, Jerry Gonzales en het Kenny Werner Trio in de Scheldestad op. On langs was de jubilerende John Engels nog te gast. Het kwintet van trompettist Roy Hargrove is het laatste jaar qua populariteit zowat op de zelfde hoogte gekomen als de groep van zijn ontdekker, Wyn- ton Marsalis. 'Hargrove swingt vlam in de pan' en 'De konin gen van het koper' waren enke le koppen in de pers. De akoes tische jazz, hardbop in de grote traditie, van dit zwarte vijftal klinkt zo aanstekelijk dat ieder publiek uit de bol gaat. Recht- voor-zijn-raapse jazz, swin gend en hot, gebracht met al het jeugdig entousiasme en su perieure talent van de voor trekkers van de nieuwe mainstream -jazz. Het concert Trompettist Roy Hargrove op 7 november begint om 16.00 uur. Acidjazz Eveneens in het kader van Bel ga Jazz is er volgende week (Donderdag 11 november, 21.00 uur) in Cactus Cultuur Café in Brugge een acidjazz-concert met Ronny Jordan. In acidjazz muziek bepaalt het jazzy gevoel de hoofdtoon. Van het genre is de Engelse gitarist Jordan een van de succesvolste exponen ten. Hij is autodidact en noemt de universiteit van het leven zijn 'Groove Academy'. Die foto novus 'grooves', de melodieën, ont dekte Jordan in de jazz (Wes Montgomery), maar ook in de gospelsongs van zwarte arties ten. In 1991 bracht hij zijn eerste album uit, recent opge volgd door de cd 'The Quiet Revolution. Daarop lonkt Jor dan naar een hyperenergieke Californische jazz, met een snuif rap of raggamuffin'. Andere concerten op Belga Jazz: Steve Coleman Five Elements (9 november, De Vooruit, Gent), Karlheinz Mi- klin Quartet en Billy Hart (11 november, De Werf, Brugge). Het Arditti Kwnrtet treedt op in de Singel. met de evergreens (Aquarius en Let the sunshine in) weinig aan waarde ingeboet. In de Bijloke festivalhal treedt het koor Cappella Pratensis o.l.v. Rebecca Stewart zaterdag 6 november op. Er wordt een programma gezongen met Vlaamse polyfone werken. kunnen 6 november om 20.15 uur terecht in de Arenberg- schouwburg in Antwerpen. In de Elisabethzaal wordt don derdag 11 november de musical 'Hair' gebracht. De eerste op voering sloeg 25 jaar geleden in als een bom en de musical heeft

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 18