BENT U ER OOK XO DIE 'N BIJDRAGE AAN 'T MILIEU LEVERT? kleintje Hon l~arnili€ berichten! Sdialkc Panncis hu OPENT 076 236882 KLEINTJE OPGEVEN Auto bedrijf Populair Besluit bec Breda Flo DE STEM NIEUWE COLLECTIE KINDERKLEDING 10% KORTING Ca Crnjmi" IN APRIL GAAT VERHUIZEN Kleintje BEL: FAX: POSTADRES: Verlascon Montage Service B.V. Constructiebankwerkers Seizoen medewerkster Kleintje rijinstructeur Autobedrijf Terheyden biedt aan Kleintje J Verwachtin KITTY FRANS VAN OOSTERHOUT BELONING INBRAAK Tondekzoexs- en adviesbureau TIJDENS DE OPENINGSWEEK op de nieuwe zomercollectie. Ons nieuwe adres is: School weg 1 Terneuzen Tel. 01150-16244. VOOR GASTRONOMIE OP MAAT maison du lin VLASLINNENSPECIAALZAAK/INTERIEUR EERST DENKEN, DAN DOEN. Voor particulieren Te koop aangeboden Zonnehemel huren? _(Huis)Dierei^ 076-236882 076-236405 DE STEM ANTW00RDN0.112 4800VB BREDA GEEN POSTZEGEL NODIG! Personeel-Vraag Auto's Donderdag koopavond 21 u. Terheijdenseweg 245, Breda. Tel. 076-875472. "Act verteren smaakt naar meer, kruidenier.^ een 60 tal goede gebruikte occasions alles in verlichte showroom. Inr.finc.mogelijkü! 3t.12 mnd. garantie! Munnikenhof 4 Terheyden 01693-4004 Tot ziens. Vakantie/Recr. Griekenland Zeeland Waddeneilanden Italië Duitsland Caravans/Kam^ caravanvoortent- opruimmarkt Auto-ABC MORRIS OPEL CMC Provence 199,- Huw./Kennism Wij verzoeken kaarting Vleeskaarting Werken aan helderheid water van Binnenschelde Financieel gat van DE STEM DINSDAG 30 MAART 1993 I VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES I AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Ook al ben je er niet meer. Wij blijven toch altijd aan je denken. Je vrolijke en optimistische karakter zullen wij ons altijd blijven herinneren. Je plannen waren nog zo groot, maar helaas, je tijd was te kort. Wij wensen Hans, Ritchie, Sally en verdere familie heel veel sterkte toe. Jan en Lia Dieckmann Sjef, Lieke en Guido Geschokt, verbijsterd waren wij bij het horen van het overlijden van Wij wensen Corry, Lisette, Jos en Daniëlle veel sterkte toe. Frans, we zullen je missen. Tante Jo v. Boxel Kees-Corry Riet-Cees Joke-Ger Aad-Anneke Anneke-Theo Achterneefjes en -nichtjes U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning voor aanwijzin gen die leiden tot de aanhouding van de daders van de in de nacht van donderdag op vrijdag 25/26 maart 1993 in het hoveniersbedrijf van J. Geleijns aan de Hazeldonks Zandweg te Zevenbergen en tot terugverkrijging van de daarbij ont vreemde bestelauto merk Mercedes Benz 307 diesel, kleur groen, kenteken BP-42-KR. Tevens een Tandemas- aanhangwagen, merk Oosterwijk, kleur groen en diverse ma chines die worden gebruikt in het hoveniersbedrijf zoals maai- machines, kettingzagen, een freesmachine, merk Valpadana type MV 130, cirkelmaaiers van de merken Hopda, Ransomes- Bobcat alsmede motorkettingzagen van de merken Jongsered en Stihl en diverse elektrische handgereedschappen van de merken Hitachi, Metabo en Bosch. De voertuigen en machines zijn voorzien van de handelsnaam 'Hoveniersbedrijf J. Geleijns'. Voor informatie, die vertrouwelijk zal worden behandeld, kunt u contact opnemen met: Postbus 2215, 4800 CE Breda Tel. 076-221144, buiten kant.uren 06-52134744 La Contessa nodigt u van harte uit om in voorjaarssfeer te komen, waarbij u kennis kunt maken met de Voor het nieuwe zomerseizoen is er een zéér uitgebreid aanbod in T-shirts met bijpassende rokken, leggings en smalle %-pantalons. Het is zeker de moeite waard om u in beide zaken te oriënteren en wij ontmoeten u dan ook graag Gentsestraat 3-5, HULST Collecties: Mondi (Patricia S en Big Fun) Georg Wille Markt 3 TERNEUZEN Collecties: Chalou Verpass NIJBOER Of^lÉK Gentsestraat 11 4561 EH Hulst Vanaf zaterdag 3 april 10.00 uur kunt u ons voor van maat 104 t/m 176 vinden op ons nieuwe adres aan de kop van de Noordstraat. t/m zaterdag 10 april krijgt iedere klant Cuisine Traiteur Noordstraat 22 ^^4571 GD Axel Tel. 01155-64736 Brunch, koude, warme buffetten enz. Iedere week wisselende afhaalmenu's g Verhuur van: tafellinnen, serviezen en glaswerk. 2 'I Linnenhuis o 't Linnenhuis Eikenlaan 45 Koewacht Tel. 01146-1818 stoffen aan de meter maatwerk in tafellinnen alle soorten raambekledmg specialiteit: moderne Op 26 maart 1993 is door de gerechtsdeurwaarder J.H. Voeten uitgebracht een ex ploit ten verzoeke van Quist Makelaardij Onroerend Goed b.v., gevestigd en kantoor- houdende de Oisterwijk, te dezer zake o.m. woonplaats kiezende te Udenhout aan de Spoorakkerweg 2b ten kan tore van de advocaat en pro cureur Mr. L.M. Schelstraete, bij welk exploit is gedag vaard Jack Brownell de Vries, zonder bekende woon- of ver blijfplaats zowel in als buiten Nederland om op dinsdag een juni 1993 des voormiddags om tien uur niet in persoon, doch bij procureur te ver schijnen ter terechtzitting van de Arrondissements rechtbank te Breda, zitting houdende in het Gerechtsge bouw aan de Sluissingel no. 20 onder aanzegging dat een afschrift van het onderhavige exploit kan worden bekomen ten kantore van voormelde advocaat/procureur. De vor dering strekt o.m. tot veroor deling van betaling ener geld som, vermeerderd met rente en kosten. Gerechtsdeurwaarders kantoor Pieters Voeten Nieuwe Boschstraat 24 Breda Op 26 maart 1993 is door de gerechtsdeurwaarder J.H. Voeten uitgebracht een ex ploit ten verzoeke van W.F. Bommel, wonende te Ruc- phen, te dezer zake woon plaats kiezende te Roosen daal, gemeente Roosendaal en Nispen aan de Kade no. 33 ten kantore van de advocaat en procureur Mr. J.Th. Boere, bij welk exploit aan Inter national Industrial Holland b.v., voorheen gevestigd te Sprundel aan de Rucphense- baan 54a, thans zonder be kende kantooradres of vesti gingsplaats zowel in als bui ten Nederland, o.m. is bete kend een verzoekschrift d.d. 10-2-1993 waarmede requi- rant zich heeft gewend tot de Arrondissementsrechtbank te Breda houdende een verzoek tot faillietverklaring van ge- requireerde en bij welk ex ploit de gerequireerde is op geroepen om op vrijdag 2 april 1993, des voormiddags om 9.45 uur te verschijnen ter terechtzitting van de Arron dissementsrechtbank te Bre da, Sluissingel no. 20 ten einde op genoemd verzoek te worden gehoord. Een af schrift van bedoeld exploit kan worden bekomen ten ka tore van de advocaat procu reur zoals vermeld. Gerechtsfleurwaaréers- kantoor Pieters Voeten Nieuwe Boschstraat 24 Breda Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame Bel bovenstaand nummer uiterlijk twee dagen vóór de ge wenste plaatsingsdag (eerder opgeven mag natuurlijk altijd), de rest regelen wij. U kunt ook terecht op één van onze rayon kantoren (zie elders). Wij vragen in principe uitsluitend vooruit betaling voor opdrachten voor de rubrieken Woningruil en Te huur gevraagd. Geopend van 8.30 tot 17.00 uur. KLEINTJES UITSLUITEND VOOR PARTICULIEREN, regelprijs incl. 171/2% BTW Brabant W Br Koerier Brabant Zeeland Z.VI.Koerier min 3 regels 17.87 23.16 9.20 elke regel meer 5.96 7.72 3.07 KLEINTJES UITSLUITEN VOOR ZAKEN mm-prijs excl. 171/2% BTW per kolom Brabant Brabant W Br Koerier Zeeland Z VI Koerier min. 13 mm elke mm meer 23.53 1.81 28,47 2.19 11.70 0.90 Gehele oplage 27.56 2.12 Gehele oplage ZVK +WBK 28.98 9.66 Gehele oplage WBK ZVK 35.62 2.74 Fotoklemtjes: |mm-kleintjes met foto of afbeelding Plaatsing in editie Brabant of Brabant en Zeeland. Formaat afbeelding 1 kol. x 40 mm of 2 kol x 40 mm hoog Kleurkleintjes. uitsluitend plaatsing in de Kleintjes-krant op zater dag onder de rubriek: Te koop, auto-diversen, onroerend goed, cara- vans 100 -Kleurtoeslag Tijdig reserveren noodzakelijk Kleintjeskrant: verschijnt op zaterdag in Brabant-oplage van. De Stem. Inleveren/opgave advertenties tot uiterlijk donderdag 16.30 uur Rubriek Pnvé/Clubs/06: verschijnt dagelijks in De Stem gehele oplage. Advertenties voor deze rubriek kunnen uitsluitend tegen con tante betaling aan de balie van onze kantoren worden opgegeven Tarief 13.80 per regel excl. BTW. Mm-tarief 3.18 excl. 17Vè% BTW (legiti matie verplicht) ALGEMENE VOORWAARDEN - tarieven zijn gebaseerd op 1x plaatsen - bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen, derde plaatsing halve prijs - 1 regel omvat max 4 woorden van gem 6 letters - brieven onder nummer 12.95 extra Wij behouden ons het recht voor advertenties zonder opgave van rede nen te weigeren (art. 16 Regelen voor het advertentiewezen). Wij kun nen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden vergoed. Opdrachten dienen uiterlijk twee dagen vóór plaatsing om 17 00 uur in ons bezit te zijn. Postadres: Postbus 3229,4800 MB Breda. Voor de maandagkrant geldt: vrijdag 12.00 uur de stem •n rubriek om te zoenen I 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, receptie, huwelijk, geboorte, verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham, openbare dank en ga zo maar door, mag best eens in de krant en wel op de pagina familieberichten. Moeilijk is dat niet en duur hoeft het niet te zijn. Prijs per regel of kolom 2,29 resp. 2,40*, één grote regel verplicht a 2,89 resp. 3,04*. Voor het plaatsen van een foto of afbeelding met een formaat van 35x45 mm rekenen wij 15,96 resp. 16,76* toeslag. Overige tarieven op aanvraag. Bij niet contante betaling wordt 4,50 adm.kosten berekend. Foto's worden niet geretourneerd. Bel 076-236442 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgaven worden uitsluitend geaccepteerd indien naam en adres bekend zijn, ook indien uw betaling bijgevoegd is. Wij behouden ons het recht voor teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien de uitgever klachten bereiken over de opgegeven tekst behoudt de uitgever zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever bekend te geven. Deze tarieven gelden op zaterdag Verenigingsnieuws uitsluitend op 2 kolom op donderdag Hoera! KAREL EN NIETA 19 jaar getrouwd Prima idee! maar huur dan wel de allernieuwste Philips Sunrise 811 Fantastisch, vraagt geen ruimte, volledig inklapbaar, zeer comfor tabel, alsof u echt in de zon ligt. 2 weken 180,-. elke week meer 80,- met kooprecht, dus geen risico. Wel reserveren, de voor raad is beperkt. Ook fabrieksverkoop. Marisol Zonnehemels, Zondag Zonnewinkel, Ginnekenweg 163 Breda. 076-601202. Het helpt. DUITSE staande draadhaar pups met stamboom te keep. tel. 01153-1587. T.A.V. AFD.RUBRIEKSADV. T.A.V. AFD.RUBRIEKSADV. vraagt per direct voor langdurig kanwei ervaren Tel. aanmelden 01650-61192 of tussen 19.00-21.00 uur 01620-34258/01650-61802. Café rest. herberg de Jachthoorn Ossenisse vraagt parttime Tel: 01148-1946. Een nieuw pluspunt in uw reclame: Het plaatsen van een KLEINTJE vormt een we zenlijke bijdrage tot het rea liseren van uw doel. TIEN DUIZENDEN lezen u Wilt u een fijne baan (m/v) met toekomstperspectief en snel aan de slag? Kunt u goed autorijden en is dit uw hebby? Heeft u MAVO of LTS-C of meer? Denk dan aan een beroep in de ver- keerseducatie: antislipinstructeur, rij schoolhouder, examiniator, opleidingsdocent op scho len en instituten. Aantrek kelijke vacatures beschik baar. Maak daarom nu werk van uw toekomst. Start met een opleiding aan de Kaderschool, het Natio nale Opleidingsinstituut met een zeer hoog slaginsper- centage. Bel voor meer info en/of een gratis studiegids '93 de Kaderschool: 04998- 99425 tijdens kantooruren of op zaterdag. Deze Chippendale wordt 65 JAAR H.G. Pa biedt aan een 25 tal goede gebr. occasions met 3-6 mnd.garantie of 10.000 km. inruil en fin. mogelijk. Porsche 924 8900 Golf GTI sp.vlg.85 8750 VW Jetta C 86 7200 H.Civic 1.3 GL 86 6900 O.Kadett GT 86 6900 H.Prelude 2.0 EX 84 6250 Alfa 33 z.mooi 87 5900 Sierra 2.0 las.lpg 85 5900 Maz.626 LZX 4d.85 5900 Ascona 1.6 Is Ipg 86 5250 H.Pony 1.5 GLX 87 5200 BMW 520 i aut.83 5250 Mazda323 1.5GT 86 4950 Seat Ibiza 1.2 GL 86 5250 Escort II Laser 84 4950 Rekord 2.3 dsl. 85 4900 BMW 316 LPG 84/4900 Alfa 33 quad.86 4750 Citr.BX 16 TRS 85/4700 Volvo 360 GLS 85 4500 Peug.305 Break 85 3400 Ascona 16S LPG 82 2200 Peug. 104 GR 82 1500 Tevens auto's t.k.g. Elke dag open van 10-19u. Inlichtingen: De Slem, 076-236911 Alfa 75 16i t91 16500,- Alfa33 15S89/9750,- Alfa 33 1.3S 90/ 11500,- BMW 524TD 89 29950,- BMW 520i Ipg 83 5750,- BMW 316i Ipg 88/ 15250,- Daih. Char. TD 88 9.250,- F.Sier.20sed. 88/12500,- F.Sier.16 Las. 90/ 11500,- F.Sier.23 dsl. 86 6750,- F.Escort14CL 89 10950,- F.Escort 16 aut. 85 5950,- Fiat Uno 60S 89 8750,- H.Integra 5d. 87/ 10750,- H.Civ.13 1eig. 89 14750,- Maz.626hb 18 88/ 13250,- Mazda 323 1.3 88/9250,- Maz.323 15 90/ 12750,- N.Sunny17D89/9950,- N.Sunny 15 cp.84 3450,- O.Vectra18S89 18750,- O.Kad.16i sed.90 15250,- O.Corsal 2S hb 85 5950,- O.Kad.12N 3d. 81 1250,- Ren.21 TS Ipg 88 9950,- Ren.5TL gr.k. 88 7250,- T.Cor.18DXL 90/ 13750,- T.Cor.12V SLX 88/9950,- Suzuki Alto aut. 89 9250,- P.405 1.6i Ipg m91 17.450,- Peug.405gr. 90 13950,- Peug.205 XE 90/ 12500,- VWPas.16i 90/ 18750,- VW Pas. TD 90/ 17500,- VW Golf D sp.89/ 12750,- VW Golf 13LS 87 8450,- Volvo740GL90 17750,- Onze openingstijden zijn: ma./vr. 10 tot 19.00 uur, Do. 10 tot 21.00 uur. Zat. 10 tot 17.00 uur. Tevens auto's gevraagd. Een Corfu575,- p.p. Vertr. 26/4 vlucht app. Samos610,-p.p. Vertr. 15/4 vlucht app. Ook meer aantr. aanbied voor het hele seizoen. Ross, 05908-10019. SGR. Nieuwvliet t.h. 6 pers i car. d/wc/tv, enk. wkn. juli/ aug. vrij, 5 dgn. Pasen/He- melv/Pinkst. v.a. 298,-, Keijman Reizen 08376- 14121. Texel t.h. 6 p. stacar./app., d/wc/tv enk. wkn. juli/aug. vrij, 5 dgn. Pasen/HemeW Pinkst. v.a. 275,-, Keij-, man reizen 08376-14130. Gardameer t.h. 6 pers. sta- car. d/wc., juli/aug. vrij. Mei, juni. sept. v.a. 285,- p.w. Keijman Reizen 08376-14121. Moezel/Saarland th. 6 pas stacar. op vak. park, d/wc/ tv, juli/aug. vrij, 5 dgn. F sen/Hemelv/Pinkst. v.a. 298,-, Keijman reizen 08376-14130. 3 april a.s. grote met keus uit 600 stuks. Gebruikt v.a. 199,-/1* gepast v.a. 299,-/oveija- rig v.a. 349,-/nieuw 379,-. Vele merken e» maten. Bel voor gratis over zichtslijst: Vervat, Stadion- weg, R 'dam, 010-4321455 plaatsen: resultaten boeken. Mini 1000, '78, rood, ge- spoilerd, zeer mooi, APK tot 14/10/93 01159-1243 OPEL kadett 1.6 SR, '84, wit, recaro int., APK tot 26/7/93, vr.pr. 3700,- 01159-1243 Te koop gebruikte voortent A.s. zat. 3 apr. op voortent- opruimmarkt bij Vervat, Stadionweg 31, R'dam.Be! voor compl. overz. lijst 010- 4321455. ECHTPAAR 42 jr., Ü>-« motor z.k.m. echtp. e" samen er op uit te b.o.n. 3549. onze adverteerders, die met brieven o.nr. adverteren en belo ven foto's en brieven te retourneren c.q- altijd te antwoorden, dit ook werkelijk te doen. elke dinsdagmiddag, café den Ouden Arend, St. Jan" steen, aanv. 14.00 u. elke dinsdagavond Voor rosbief en frikandeau Café de Reizende Man Kloosterzande, aanv.19-3U" Van onze verslaggever Hulst - Verspreid over meente Hulst staan vermo honderden illegale bouwv waarvoor geen bouwvergi is aangevraagd. 'De~iemeente baseert die verv op wat er tot nu toe allemaa water is gekomen bij het nau bekijken van vorig jaar gemaak' foto's. Het gaat daarbij vooral c huisjes, serres en bergingen. De betrokken eigenaars krijg maal een brief in de bus we worden gesommeerd alsnog eet vergunning aan tè vragen. De b kunnen dan in de meeste geva Van onze verslaggeefster Bergen op Zoom - Het Hoog heemraadschap West-Bra bant blijft als nieuwe water beheerder werken aan de hel derheid van het Binnenschel dewater. Samen met de gemeente word gewerkt aan het project Aanle paaigebied Bergse Plaat om he ecosysteem in evenwicht te krij gen. „De ecologie van de Binnen schelde is nog te eenzijdig", ze R. van Oers van het schap giste ren bij de officiële overdrach van het beheer van het wate van de Binnenschelde van Rijks waterstaat aan het Hoogheem raadschap. Van Oers: „De Binnenscheld heeft nog steeds een tamelijl voedselrijke kleibodem en daa kun je van nature geen helde water verwachten. Het actie biologisch systeem dat Rijkswa terstaat hanteerde om het wate: helder te krijgen heeft het wate wel helderder gemaakt, maar e is toch nog meer sturing nodij om een juist evenwicht in vissen en waterplantenbestand te krij gen." Een dreigend knelpunt is vol gens het Hoogheemraadschap di sterke opkomst van witvissoor ten zoals karper en brasem di< de bodem sterk omwoelen. Roof vissoorten zoals aal, baars er snoek kunnen die groei alleer beteugelen als ze goede voort plantingsmogelijkheden hebben Dat zou bijvoorbeeld kunner door aan de kanten van de wa terplas riet neer te zetten. Maa: daarvoor zijn de huidige water kanten niet geschikt. Van onze verslaggever Breda - Er komt dit jaar geer er 'tot zijn grote spijt' niet in krijgen en heeft het besluit m veertiende Flora zal worden Volgens voorzitter Hans Leef- lang betekent dit zeker niet hei definitieve einde van dit Bredast evenement. „Misschien moeter we wel naar een frequentie var één keer per twee jaar. We wa ren toch al in die richting aar het denken." De Stichting die de jaarlijkse bloemententoonstelling in okto ber in de Bredase Grote Kerk iaat plaatsvinden, ziet zich ge plaatst voor een financieel gat van 50.000 gulden. „Dat is ir feite het bedrag dat de hoofd- Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes. Adressen en telefoonnummers op pagina A2. Openingstijden: 8.30-12.30/13.30-17.00 uur. Redactie Terneuzen: Rein van der Helm (editie-chef), Frank van Cooten, rrank Deij, Ton Koomen (sport), Harold de Puijsseleijr. Goes: Cees Maas, (provincie redacteur). Hulst: Eugène Verstraeten (Plv. editiechef) Advertentie-exploitatie Inspecteur Zeeland: C- Menu, Privé tel. 09-3291459940. 1-93

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1993 | | pagina 12