tour de franee 'Eerste kennismaking was verschrikkelijk' Tour-karavaan 67 kilometer door Limburg Volgend jaar twintig ploegen 9 it STEM DINSDAG 30 JUNI 1992 E5 Doorkomsttijden zesde etappe Roubaix-Brussel Boubaix12.00 Herseeuw12.20 Dottenijs12.26 Spiere12.31 Helkijn12.35 Bossuit12.38 Outrijve12.41 Escanaffles12.45 Orroir12.47 Kluisberg12.51 Buien12.53 Berchem12.56 Kwaremont13.00 Ronse13.10 Kruisberg13.12 Oudenaarde13.23 Brakel13.41 Parike13.47 Muur van Geraardsbergen13.58 Bosberg14.04 Vaarbeke14.07 Vollezele14.20 Oeiingen14.23 Leerbeek14.30 Pepingen14.35 Halle14.45 Essenbeek14.49 Kasteelbrakel14.55 b'autersbrakel14.58 Eigenbrakel15.07 Duorp15.16 Bruine Put15.18 Lot...15.22 St-Pieters Leeuw14.46 Vlezenbeek15.31 Dilbeek15.35 Schepdaal15.37 Wanibeek15.03 lernat15.47 Sl-Mart.-Bodeg15.49 St-Ulriks-KapeHe15.51 Groot-Bijgaarden15.55 Zeliik16.00 telegem16.02 B'emmel16.05 Brussel16.09 Eeuwfeestlaan16.13 naar Nijmegen was gefietst, maakte hij nog vaak in zijn eentje een ronde door Zuidlimburg als hij in Elsloo terugkwam. Sjefke Janssen verloor drie jaar van zijn carrière toen de Tweede Wereldoorlog uit brak. Hij stopte met wielrennen en ging voetballen. Sjefke Janssen werkte twee- en-een-half jaar ondergronds en stapte pas in 1943 weer op de fiets. Janssen nam verschillende keren aan de Tour deel, maar kan zich niet meer herin neren hoe vaak hij aan de start verscheen. „In mijn periode was er weinig te verdie nen in de Tour", aldus Sjefke Janssen. „In 1947 behoorde ik als Nederlands kam pioen tot het groepje van zes renners, dat in een criterium minstens 200 gulden startgeld kreeg. Toen de afrekening kwam van de Ronde van Frankrijk had ik 440 gulden verdiend. Ik had minstens vijf cri teriums laten schieten, omgerekend dus 1000 gulden en dat was veel geld in die pe riode". Individuele tijdritten van 120 kilometer in de Ronde van Frankrijk waren in zijn pe riode de normaalste zaak van de wereld. „Er was zelfs geen verzorging tijdens die etappes", weet Sjefke Janssen nog. „In 1950 stond de etappe Parijs-Metz op het programma, afstand 350 kilometer. Het leek of er geen einde aan de etappe kwam. In mijn tijd mochten wij alleen maar met gele fietsen aan de Tour deelnemen, zon der merk op de frames want reclame was niet toegestaan. De meeste renners gingen alleen met een zadel en stuur naar de Tour omdat de organisatie fietsen ter beschik king stelde. De Italianen namen echter eigen materiaal mee en verfden hun fietsen geel." „Het was voor de renners echt behelpen in die tijd. Ik heb ooit eens met een baksteen mijn pedaal gemaakt. Weken na de Tour in 1947 kwam ik tot de ontdekking dat ik 4800 kilometer met pedalen had gereden, die niet even lang waren geweest. Ik had er zo'n dik been aan overgehouden dat iedereen dacht dat ik door een wesp was gestoken." Na zijn wielercarrière heeft Sjefke Janssen nog geen afscheid van de fiets genomen. Hij maakte nog regelmatig fietstochten, maar werd met carnaval van dit jaar in verband met een hartinfarct in het zieken huis opgenomen. Op advies van zijn dokter moet hij het voorlopig rustig aan doen. De doorkomst van de Tour in eigen provincie zal hij echter op de voet volgen. „Ik vind het doodzonde dat de finish nog twee kilometer van de Cauberg verwijderd ligt. Renners, die op de Cauberg iets willen ondernemen krijgen zodoende geen loon naar werken. Zoals Maurizio Fondriest dit jaar tijdens de Amstel Gold Race heeft on dervonden." Elsloo - Vanuit het appartement in zijn woonplaats Elsloo heeft hij een uitstekend uitzicht óp de Stationsstraat waar zijn rij wielzaak ligt, die hij na zijn carrière is be gonnen. De zaak is inmiddels door zoon Hay over genomen. Sjefke Jansen (72) woont met echtgenote Mia lop de derde verdieping. Niets in de woonkamer herinnert nog aan zijn succesvolle loopbaan. Bekers, medailles, plakboeken en foto's zijn verdwenen. Trainingsmaniak Sjefke Janssen kan Cauberg niet vergeten VONCK 121.5 kilometer, 15.04 uur. CÖTE DE HALLEMBEYE (beklimming) 126 kilometer, 15.10 uur. HACOU 128 kilometer, 15.13 uur. HACCOURT 129 kilometer, 15.14 uur. VISÉ 131 kilometer, 15.17 uur. LIXHE 133.5 kilometer, 15.21 uur. LANAYE 136.5 kilometer, 15.25 uur. EBEN EMAEL 140.5 kilometer, 15.31 uur. KANNE 142,5 kilometer, 15.34 uur. MAASTRICHT 143.8 kilometer, 15.36 uur: Kannerweg, Bieslanderweg, Tongerseplein, Tongerse- weg, Prins Bisschopssingel, Kennedybrug, Akersteenweg, Dorpstraat (Heer), Rijks weg. GRONSVELD 153.5 kilometer, 15.49 uur: Kampweg, beklimming Savelsbosberg, Eckelrader- weg, Molenweg. SINT GEERTRUID 157 kilometer, 15.54 uur: Burgemeester Wolfstraat, Julianaweg. MHEER 160 kilometer, 15.59 uur: Duivenstraat, Dorpstraat. NOORBEEK 162 kilometer, 16.02 uur: Wesch, Pley, Dorpstraat, Bovenstraat, Piemert (afda ling), Dorpstraat. SLENAKEN 166.5 kilometer, 16.07 uur: Slenaken, beklimming Loorberg, Heyenrath, Eper- heide. EPEN 171.5 kilometer, 16.15 uur: Juliana- straat, Wilhelminastraat, Terpoortweg. CAMERIG 172.5 kilometer, 16.16 uur: beklimming. VIJLEN 178 kilometer, 16.24 uur: Vijlenstraat, Vijlenerberg (afdaling), Hilleshagerweg. PARTIJ 182.5 kilometer, 16.30 uur: Partijerweg. WITTEM 183.5 kilometer, 16.32 uur: Wittemeral- lee, Kapolder. WIJLRE 185.5 kilometer, 16.35 uur: Machier- straat, Wielderdorpstraat. ETENAKEN 187.5 kilometer, 16.37 uur: Valkenbur- gerweg. SCHOONBRON 188 kilometer, 16.38 uur. SCHIN OP GEUL 189 kilometer, 16.40 uur: Panhuis, Strucht. VALKENBURG 190 kilometer, 16.41 uur: Berkelplein, Burgemeester Henssingel, Oosterweg, Rei- naldstraat, Wilhelminalaan, Grendelplein, Cauberg, Rijksweg. FINISH. ZONDAG 12 JULI Achtste etappe Valkenburg-Koblenz 206.5 kilometer VALKENBURG Start, 10 uur: Berkelplein, Burgemeester Henssingel, Reinaldstraat, Wilhelmina laan, Grendelplein, Daelhemmerweg. SIBBE Officiële start, 10.10 uur: Dorpstraat, Gatsestraat, Sibberkerkstraat, Kruis straat. SCHEULDER I.5 kilometer, 10.17 uur: Dorpstraat. INGBER 3.5 kilometer, 10.16 uur: Ingbergracht. GULPEN 6 kilometer, 10.19 uur: Rijksweg. NIJSWILLER II.5 kilometer, 10.27 uur: Rijksweg. LEMIERS 14.5 kilometer, 10.31 uur: Maastrichter laan, Rijksweg. VAALS 17 kilometer, 10.35 uur: Maastrichter laan, Vaalsterquartier, grensovergang. San Sebastian - Dit jaar starten voor het laatst 22 ploegen in de Ronde van Frankrijk. In 1993 wordt dat aantal teruggebracht tot twintig formaties met negen renners. Zestien equipes krij gen een startbewijs aan de hand van het FlCP-klas- sement na de Ronde van Spanje. De overige vier worden toegelaten met een 'wild card'. De uitgave van extra startbewijzen wordt bepaald door de stand van de ranglijst na de Ronde van Ita lië en de Dauphiné Libéré. „We krimpen het deelnemersveld in uit het oogpunt van veiligheid, maar ook om de renners betere ho telaccommodaties te kunnen bieden", verklaarde Tour-directeur Jean-Marie Leblanc. De nationale tricots die hij aan twee Ne derlandse titels overhield, heeft hij nooit meer teruggezien, nadat hij ze had uitge leend. Ondanks het feit dat Sjefke Janseen geen tastbare herinneringen meer heeft aan de wielersport, wil dat echter niet zeg gen dat hij zich van 'zijn sport' heeft afge keerd. Hij is nog steeds aandachtig toe schouwer tijdens de grote wedstrijden in de buurt, de Nederlandse kampioenschap pen, Amstel Gold Race en de ronde van Limburg. De Ronde van Frankrijk zal hij enkele dagen van dichtbij volgen als de karavaan de Frans/Belgische grens pas seert en via Brussel naar Valkenburg trekt. Valkenburg en de Cauberg. Voor Sjefke Janssen hebben die twee woorden een ma gische klank. Op de bekendste Neder landse helling werd hij twee keer Neder lands kampioen, in 1947 en 1949. In tien jaar, van 1944 tot en met 1953 eindigde hij negen keer bij de eerste acht. Sjefke Jans sen won de ronde van Limburg voor be roepsrenners en de Maas-Peel-Mijnkoers, waarin de Cauberg als scherprechter fun geerde. De Cauberg leek hem op het lijf geschre ven, al zag het daar in het begin niet naar uit. Sjefke Janssen beklom de Cauberg in 1939 pas voor de eerste keer één dag voor dat de Nederlandse kampioenschappen werden gehouden. Sjefke Janssen was met zijn familie naar Valkenswaard verhuisd waar zijn vader in een sigarenfabriek ging werken. Pa Janssen had in Elsloo een eigen bedrijfje, maar toen de crisis uit brak, was hij gedwongen naar Brabant te gaan. De familie woonde zes jaar in Val kenswaard. Omdat moeder Janssen er niet kon aarden, keerde het gezin vlak vóór de Tweede Wereldoorlog echter terug naar Elsloo. „In 1939 was ik nog amateur", vertelt Sjefke Janssen. „De nationale kampioen schappen van profs en amateurs werden FAIMES 76 kilometer, 13.59 uur. BOVENISTIER 78 kilometer, 14.01 uur. LIMONT 80 kilometer, 14.04 uur. JENEFFE 83.5 kilometer, 14.09 uur. HOGNOUL 94 kilometer, 14.24 uur. LIÈGE LONCIN 99 kilometer, 14.31 uur. XHENDREMAEL 104 kilometer, 14.39 uur. JUPRELLE 107.5 kilometer 14.44 uur. VILLIERS SAINT-SIMEON 109.5 kilometer, 14.46 uur. toen nog samen gehouden. Omdat ik niet wist hoe zwaar de Cauberg was, besloot ik 's zaterdags te gaan trainen. Het viel me verschrikkelijk tegen. Ik had met veel moeite bijna de top bereikt, toen ik plotse ling een kennis langs de kant van de weg zag staan. Op dat moment was ik blij dat ik kon stoppen en mij aan een paaltje kon vasthouden. Ik vond de Cauberg zó zwaar dat ik onmiddellijk besloot niet aan het kampioenschap mee te doen." Enkele jaren later werd Sjefke Janssen op de zelfde helling een plaag voor zijn tegen standers. In 1947 liet hij de in die tijd beste renners in ons land, Gerrit Schulte en Theo Middelkamp, achter en bereikte met 2.10 minuten voorsprong de eind streep. Twee jaar later moest Wim van Est de kleine Limburger in de dranghekken rijden om hem van de eerste plaats te hou den. Sjefke Janssen werd later echter door de jury tot winnaar uitgeroepen. „Achteraf werd gezegd dat ik in 1947 ge profiteerd zou hebben van de rivaliteit tussen Schulte en Middelkamp. Maar ik was die dag super. Ik demarreerde aan de voet van de Cauberg en sprintte in één ruk naar boven. Op de top had ik één minuut voorsprong. Daarna heb ik de voorsprong steeds uitgebreid ondanks het feit dat het in de afdaling van het St. Jansbos heel ge vaarlijk was door losse steenslag." Twee jaar later sprintte Sjefke Janssen met Wim van Est en Gerrit Voorting voor de overwinning. Voorting trok de sprint aan en werd gepasseerd door Van Est. Toen Van Est zag dat Sjefke Janssen hem voorbij wilde gaan, versperde hij hem de weg. Janssen moest in de remmen knijpen om niet te vallen en Van Est won. Hij werd echter, ondanks hevige protesten, onmid dellijk gediskwalificeerd. „Het is nooit leuk om achter de groene tafel kampioen te worden", zegt Sjefke Janssen. „Maar ik had recht op de titel." „De Cauberg was in die tijd veel lastiger dan nu. Het wegdek bestond uit rode klin kers, die als het ware op elkaar waren ge legd zodat het verkeer meer greep op de weg kon krijgen. Het betekende echter dat je de hele beklimming in het zadel moest blijven, want het achterwiel sloeg weg als je recht op de pedalen ging staan. Ik was geen geboren klimmer, maar ik heb zelf ervaren dat je nog veel, heel veel kunt bij leren." Sjefke Janssen gold als een trainingsma niak. Trainingstochten van 280 kilometer op één dag waren geen uitzondering. Als hij met renners uit de buurt van Elsloo Valkenburg - De Tour-karavaan passeert op 11 en 12 juli 67 kilometer door Lim burg. In de zevende etappe van Brussel naar Valkenburg over 196.5 kilometer en in de achtste etappe van Valkenburg naar Ko blenz over 206.5 kilometer rijdt het Tour peloton bijna twee uur over Limburgs grondgebied. Volgens het voorziene tijdschema van de Tour-organisatie passeren de eerste ren ners zaterdag 11 juli even na half vier de grens in Maastricht. In de laatste 50 kilo meter van de rit zijn vier beklimmingen van vierde categorie opgenomen: het Sa- velsbos, de Loorberg, de berg in Camerig en de Cauberg. De finish op de Rijksweg in Vilt wordt even voor vijf uur verwacht. Een dag later, op zondag 12 juli, is Val kenburg vertrekplaats voor de etappe naar Koblenz. Via Sibbe, IJzeren, Scheulder, Ingber, Gulpen, Nijswiller, Lemiers en Vaals zetten de renners koers richting Duitsland. De doorkomsttijden van de ronde van Frankrijk in de beide etappes, die Neder land aandoen: ZATERDAG II JULI Zevende etappe Brussel-Valkenburg 196.5 kilometer BRUSSEL (start Place du Palais), 11.45 uur. AUDERGHEM (officiële start) 0 kilometer, 12.10 uur. TERVUREN 3 kilometer, 12.14 uur. DUISBURG 5.5 kilometer, 12,18 uur. EIZEN 8.5 kilometer, 12.22 uur. OVERUSE 13 kilometer, 12.29 uur. WAVRE 23 kilometer, 12.43 uur. ARCHENNES 26 kilometer, 12.47 uur. GREZ DOICEAU 29 kilometer, 12.51 uur. BOSSUT GOTECHAIN 31.5 kilometer, 12.55 uur. PIETREBAIS 33 kilometer, 12.57 uur. MELAIN 35 kilometer, 13.00 uur. JODOIGNE 42 kilometer, 13.10 uur. ENINES 47 kilometer, 13.17 uur. JAUCHE 50 kilometer, 13.21 uur. JANDRAIN 52 kilometer, 13.24 uur. THISNES 56.5 kilometer, 13.31 uur. HANNUT 58.5 kilometer, 13.34 uur. VILLIERS-LE-PEUPLIER 63 kilometer, 13.40 uur. AVENNES 63.5 kilometer, 13.41 uur. LENS SAINT-RÉMY 64.5 kilometer, 13.42 uur. TOURINNE 68.5 kilometer, 13.48 uur. SLINS JUPRELLE 112 kilometer, 14.50 uur. GLONS 114,5 kilometer, 14.54 uur. BOIRS 116.5 kilometer, 14.56 uur. ROCLENGE-SUR-GEER 117.5 kilometer, 14.58 uur. BASSENGE 120 kilometer, 15.01 uur. Op 72-jarige leeftijd kan Sjefke Janssen het fietsen, zo blijkt uit deze foto, nog maar niet vergeten. Op dezelfde plaats waar Jan Raas (voor Didi Thurau en Jean Rene Bernaudeau) in 1979 wereldkampioen werd, ligt de eindstreep van de zevende Tour-etappe met aankomst in Valkenburg. foto archief de stem fototonnystrouken

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 27