kort •waarts Dl: l'INKSTIEI? PRIJSVRAAG doe óók mee! TOUR^'92 Waarschuwing voor ernstige smog Nieuw moslim-geweld dreigt na moord op president Boudiaf Michael Jackson gul voor kinderziekenhuis Ook Nederlanders naar vliegveld Sarajevo Q: li vuzze1 so.ooo Curio Pearlels Kijkplezier. DE WINNAARS VAN DE STAAN VANDAAG IN DEZE KRANT Tien kilo cocaïne tussen de bananen in supermarkt Jriendt ïgen bezet icties Dethon i Terneuzen' I, Holtrop eerste iiirger Oosterhout Liter LPG morgen ,5 cent duurder 'remie aow lager, iremie aw hoger Aantal vacatures daalt nog steeds Conflict ploeg Raas verscherpt Leo Beenhakker vertrekt bij Real jN DEZE KRANT: Merijntje KOUD HE BELLEN 5 VOOR AIRCO (Bij Aankoop Bril Een Badlaken Cadeau.) FEME Pearle Express 2 HALEN, 1 BETALEN 01650-69150 DE STEM SpOft HENKES JONGE JENEVER CARIBA CLUB RUM I BRUIN OF W|T. Opnieuw pech voor Lendl op Wimbledon st Boden is winnaar ge. Hoedekenskerke. Boden In achter zich bij de A- Ist in de laatste ronde en Ier Ko Tolhoek eiste de l Tolhoek was de snelste pshlijn afstoof. b), 2. T. van de Velde (Rjjs. [Beijer (Den Bommel), 5. h In (Kapelle), 7. K. Schrijver 9. C. Verbraak (Heerle), 10 J. Jeremiasse (Ovezandel i (Rilland), 5. H. Gubbels Mollct (Hansweert), 8. J I), 10. C. Veerhoek (Weniek ISchomvenaar (Goes), 3 r ■burg), 5. J. van de Klooster idekenskerke), 7. B. Peeters Poom), 9. R. Melse (Terneu- Fotosnelservice Foto- en vid voor portretten en ri Vrijstraat 5 4524 CE Sluis I 4501 BJ Oostburg Tel. 01178-1238 Tei. 01170-52867 DE STEM rzet Verzet' houdt in Kwa- bor trimmers op vrijdag 3 len door renners die aan- Ingen Midden-Zeeland. Jart de C-renners, met in ten Bert Peeters en Jan Is op pad. In deze catego- jrijd. De hoofdmoot, een (ter, begint om 20.00 uur. komen aan het vertrek. pet Terneuzense Schelde- een 14 kilometer lange In. Belg Ignace van Nevel but. Terneuzenaar Johan |en 4 minuten. Lb Atletica houdt woens- Bioren en A-, B-, C- en D- Jgen een programma voor- Imeter, hoogspringen, ver- ■n. Voor de C- en D-junio- neter. Verder verspringen vorden gehouden op de lisburg en beginnen om jroes [houdt woensdag 1 juli de pan het Psychiatrisch Zie- I gelopen kunnen worden In start aan de Oostmolen- 1 uur worden ingeschreven. irlietse Oogstfeesten wordt I Haringloop gehouden. De meter op een rondje van istand is in het bezit van Idigd deze te komen verde- wordt om 11.00 uur gege- Luc de Jaeger. Hij krijgt [desport uit Terneuzen. dinsdagavond 30 juni de Om 19.00 uur gaan zo'n f-iterium over 90 kilometer. inschrijvingslijst. bh tonen aan het publiek. [1, Geijs, Franse en natuur- [j. Vooral Vereecken zal ge- Nulstenaar had meer ver- |jchap. Vorige week trainde nijn fout geweest en daar op een nieuwe fiets het Vereecken, die in de na- lindruk achterliet. „Maar," 1 er niets misgaan. Je moet k" I namen als Aarts, Van Bel- Passel, Hoefnagels, Van de Luyckx, Rabout, Van der Van Hoof, Verbiest, Raas liteit in de koers en dat ga- lorganisatie weer in handen p0, 3. Isabel Valesco (THOR) 5. Sprong: 1. Fabiëne Klaassen Brug: 1. Fabiëne Klaassen 8.85. Ik: 1. Shalini van Assche 8.60. Ige mat: 1. Shalini van Assche §12 jaar: 1. Katinka van Waes- Jghe (Voorwaarts) 33.05, 2. Lisette by (EMM) 31.70, 3. Wendy Kayser MM) 30.75. Sprong: 1. ex aequo Itinka van Waesberghe en Wendy ivser 7.90. Brug: 1. Katinka van lesberghe 8.15. Balk: 1* Lisette py 8.40. Lange mat: 1. Katmka h Waesberghe 9.20. 114 jaar: 1. Karina Janssen KOR) 31.00, 2. Diana Jansen MM) 29.50, 3. Evelien Rijk (Voor- ■arts) 29.35. Sprong: 1. Clansse %el (Voorwaarts) 7.95. Brug: J- jelien Rijk 8.60. Balk: 1- Kann hssens 7.90. Lange mat: 1. Kari hssens 8.50. I jaar en ouder: 1. Miriam Maa-» MM) 33.45, 2. Angela Snelders HOR) 33 40, 3. Marloes Hagemans MM) 32.00. Sprong: 1. Ange» lelders 8.70. Brug: 1. Angela Sne is 8.75. Balk: 1. Miriam M«»as 10. Lange mat: 1. Marloes Hag ins 9.35. ïC-lijn: 1, Raphaëla fanSQepi l/IM) 35.70, 2. Evelien Sijnf*£ HOR) 32.65, 3. Linda Kox (THOW 40. Sprong: 1. Monique Hendr VIM) 8.95. Brug: 1. Linda 0. Balk: 1. Raphaëla Jansen 9£u- ije oefening: 1. Raphaëla Jans '/3-C-lijn: 1. Jessica de ^MfT TOR) 35.60, 2. Marty Mjgjg VIM) 33.95, 3. Use de Bokx (EMJJ' 30. Sprong: 1. Jessica de Krijg 5. Brug: 1. Ilse de Bokx o- Ik: 1. Jessica de Krijger 9.20. V L ening: 1. Jessica de Krijger, nten. uneuzen - Bij Dethon worden jgende week acties gevoerd als donderdag nog geen cao-ak- io(ü is bereikt in de sociale irkvoorziening. Staatssecreta- Ter Veld gaat dan opnieuw et de bonden rond de tafel zit- om uit de huidige impasse te omen. Ter Veld biedt de 80.000 uitnemers 3,2 procent meer de bonden eisen meer dan procent. zie zeeland :c1, isierhout - Tot veler verras- is gisteren B. Holtrop uit ïcsland benoemd tot burge- sester van Oosterhout. Holtrop i49 jaar, PvdA'er, gereformeerd momenteel burgemeester van e ruim 17.000 inwoners tel- gemeente Boarnsterhym. 6j begint zijn werkzaamheden pl september. litda - LPG wordt morgen 3,5 tut per liter duurder. Autogas daardoor aan de zelftank- omp 55,4 cent per liter kosten, ïnzine wordt een cent goedko- jtr. De literprijzen aan de zelf- tnkpomp zijn vanaf woensdag: gulden voor super plus Mvrij, 1,85 gulden voor Euro «odvrij en 2,01 gulden voor ge- ode superbenzine. De prijs voor diesel blijft ongewijzigd: 1,15 pilden per liter. «sterdam - Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank advi seert staatssecretaris Ter Veld zaken) de premie aow mor 1993 vast te stellen op 14,0 procent. Dat is 0,35 procent la- dan voor 1992. De premie iww (weduwen- en wezenuitke- zou moeten worden ver van 1,15 procent in het lo- jaar tot 2,30 procent in Voorburg - Het aantal niet be zette banen bedroeg eind maart 89.000, 22.000 minder dan een aar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind maart 1990 werd een record be reikt van 134.000 vacatures, maar sindsdien is een afname te zien. Breda - Wielerploegleider Jan verwijt zijn coureurs een ïk aan prestaties en heeft een groot gedeelte daarom ver- iioden in de voor hen lucratieve Nederlandse criteriums uit te komen. i zie sport -b1 Barcelona - Leo Beenhakker Beeft gisteravond laat zijn ont- s'ag als trainer en technisch di- rekteur bij Real Madrid aan aard. Na een urenlang beraad met voorzitter Ramon Mendoza Beenhakker ervan af een fi nanciële vergoeding te eisen 'oor het onderbreken van het contract, dat nog tot en met 30 )um 1994 zou doorlopen. zie ook sport - b1 Van onze verslaggever Breda - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne (RIVM) verwacht voor vandaag in bijna het hele land ernstige smogvor- ming. Mensen in de buitenlucht krij gen het advies zich niet te veel in te spannen. Volgens het RIVM was maandag in heel Nederland al sprake van matige smogvorming. Smog kan tot benauwdheid, hoesten en hoofdpijn leiden, met name bij mensen met ziekten aan de luchtwegen of bij mensen die gevoelig zijn voor luchtver ontreiniging. De boeren die vandaag massaal met hun tractoren naar het pro vinciehuis in Den Bosch rijden om te protesteren tegen het streekplan, komen goed weg. Nog geen drie jaar geleden had de Brabantse commissaris Hou- ben hen waarschijnlijk vanwege het smogalarm verboden met hun voertuigen de weg op te gaan. Vandaag hoeven de boze landbouwers de sterke arm van Houben niet te vrezen. Sinds de ministers van milieu en binnenlandse zaken met elkaar hebben afgesproken dat het uit is met alarmfases voor smog, dat er voortaan geen oxydanten (stikstofoxiden), maar louter het schadelijker ozon wordt geme ten, is smog geen maatschappe lijk probleem meer. Geen auto wordt van overheids wege bij smog van de weg ge haaid, geen fabriek wordt stilge legd. De economische schade daarvan en alle handhavingsproblemen vandien wegen niet op tegen de hoestende en proestende Neder landers in ademnood, zo besloot de politiek. Zo werd smog in het voorjaar van 1990 eerst voorlopig en later definitief verduisterd tot een te verwaarlozen weersgesteldheid. Net als een buitje regen gaan ook smog en de daarmee samen hangende klachten na verloop van tijd vanzelf over. Met dat verschil dat tegen regen een pa raplu wil helpen, terwijl tegen smog geen kruid gewassen is. VANDAAG 4 KATERNEN Achtergrond A2 Binnenland A3 Buitenland A4 cconomiaReurs A5 ?P0|7 deel B «eland deel C Rn? dee! D m v-programma's D2 Zeg nooit banaan tegen cocaine Algerije op springen Popster Michael Jackson, op dit moment in Nederland voor twee optredens, heeft maandagmiddag namens zijn sponsor 100.000 gulden geschonken aan het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Met dit geld wordt in de nieuwbouiv van het zie kenhuis een speelkamer ingericht die naar de Amerikaanse popmuzikant wordt vernoemd. Het symbolisch overhandigen van het geld was behalve een geste van de ster, ook een promotiestunt van Jacksons sponsor. Bijna de helft van de binnenplaats van het ziekenhuis werd be volkt door journalisten die onder andere door de sponsor wa ren opgetrommeld. Het Sophia kinderziekenhuis komt overigens nog drie miljoen gulden tekort om de nieuwbouw te kunnen betalen. In totaal gaat het nieuwe ziekenhuis ruim 160 miljoen gulden kosten. Jacksons bezoek aan het ziekenhuis nam krap vijf minuten in beslag. Daarna repte de kindervriend zich naar diergaarde Blijdorp, niet ver van het ziekenhuis, waar hij zowel de leiding als de bezoekers verraste met zijn komst. - foto anp Sarajevo (afp/dpa) - De vlag van de Verenigde Naties wappert sinds maandag avond tien over zeven op het vliegveld van Sarajevo, dat kort tevoren was ontruimd door Servische troepen. Om de hulpverlening via een in ternationale luchtbrug aan de 300.000 in de val zittende inwo ners van de hoofdstad van Bos- nië-Hercegovina te waarborgen had de Veiligheidsraad kort te voren besloten ongeveer 1000 man extra VN-troepen te sturen om het vliegveld te bewaken. De betrokken VN-soldaten, een Canadees bataljon aangevuld met Franse piloten en enkele pantserwagen-bemanningen, be vinden zich in het westen van de buurrepubliek Kroatië en kun nen direct naar de luchthaven van Sarajevo worden overgevlo gen. Enkele in Kroatië gelegerde Ne derlandse blauwhelmen zullen op het vliegveld voor de verbin dingen zorgen. Het bataljon zal op korte termijn worden afgelost door andere contingenten waarvan Frank rijk, Egypte en Rusland hebben verklaard bereid te zijn die te le veren. De VN-troepen mogen nu ook terug schieten als ze door Ser viërs worden aangevallen. Naar verwachting duurt het en kele dagen voor de technische installaties op het vliegveld weer in orde zijn gebracht om de grote transportvliegtuigen met noodhulp te kunnen ontvangen. In de Kroatische havenstad Split staan twee Franse vliegtuigen met hulpgoederen gereed om naar Sarajevo door te vliegen. Frankrijk begon zondag met de luchtbrug tijdens het onver wachte bliksembezoek van pre sident Francois Mitterrand aan de Bosnische hoofdstad. Nieuwe hulpvluchten worden spoedig verwacht. (ADVERTENTIES) Als u nu kiest voor een complete bril of een paar con tactlenzen,krijgt u tijdelijk een uniek badlaken cadeau. Maar wel graag even deze adver- tenbe meenemen. Deze aan bieding is geldig bij alle Pearle- en Pearle Express winkels in Nederland. Daar vindt u ook de exacte voorwaarden. Bergen op Zoom, Kremerstraat 16 - Hulst, Stationsweg 13 - Oosterhout, Arendshof 1 - Roosendaal, Nieuwe Markt 3A - Terneuzen, Noordstraat 63 - Tilburg, Heuvelstraat 100 Pearle Express Breda: Houtmarkt 1 donaldson chipie kneeltje esprit marc o'polo KINDER- EN TiENER-MERKKLEDING Bisschopsmolenstraat 20 - Etten-Leur f 01608-35311 a. McGregor r.t.m. portofino vem papermoon Elke zaterdag tot 6 september zijn er prachtige prijzen te winnen met VANAF NU.... MEERKEUZE VRAGEN! j^Sn pr'jzen Liter van 2&SS voor Fles van 1&95 voor Geldig van 29 juni t/m 4 juli 1992 Belcrumweg 5-7 Breda Dijkcentrum 27-29 Roosendaal DINSDAG 30 JUNI 1992 losse nummers: maandag t/m vrijdag: 1,50 zaterdag: 1,80 132ste jaargang I I I I I „We geven als provincie geen waarschuwingen meer", klinkt het bijna verontschuldigend uit de mond van een medewerker van commissaris Houben. Pas bij een uurgemiddelde van boven de 360 microgram per kuub geeft de provincie adviezen af. „Dat is het enige dat we nog kunnen". Voor het overige is de risico groep aangewezen op het smog- bericht op pagina 715 van Tele tekst, dat er mede op aandrang van diezelfde Houben is geko men. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 Door onze correspondent Harm Botje Algiers - In Algerije dreigt een burgeroorlog na de moord, gistermiddag, op de president van de rege rende Algerijnse staats raad, Mohammed Boudiaf. De president werd door kogels getroffen tijdens een toespraak in het culturele centrum van An- naba in Oost-Algerije. Volgens voorlopige berichten zijn bij de aanslag tientallen an dere mensen gedood en gewond. In Algiers verwacht men dat de militaire uitzonderingstoestand, die in Algerije vanaf januari van kracht is, zal worden omgezet in een staat van beleg en dat het le ger in feite de teugels overneemt. Algiers zelf was gistermiddag opvallend rustig. De meeste in woners reageerden gelaten op de moord. Maar andere Algerijnen konden hun tevredenheid moei lijk verbergen. „God straft de ti rannen en onderdrukkers", rie pen ze. De aanslag op Boudiaf vormt een hoogtepunt van een toene mende golf aanslagen en ge weldplegingen in Algerije de af gelopen maanden. Bijna dage lijks worden leden van de Alge rijnse veiligheidsdiensten door islamitische terreurgroepen ver moord, worden branden gesticht in tal van overheidsgebouwen, of bomaanslagen gepleegd. De minister van defensie Nezzar liet gisteravond weten dat leger en veiligheidsdienst bereid en in staat zijn een openlijke oorlog tegen het islamitisch-fundamen- talistische geweld te kunnen voeren. De strategie van de islamitische terreurgroepen lijkt erop gericht het Algerijnse leger zodanig te provoceren dat dat leger door het nemen van draconische te genmaatregelen de bevolking te gen zich krijgt, zodat via het Iraanse model van massale de monstraties alsnog de islamiti sche republiek tot stand komt in Algiers. ZIE OOK BUITENLAND - A4 - FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP Erik Breukink, Eddy Bouwmans en Frans Maassen zijn drie Nederlandse wielervedetten die hopen op succes in de Tour de France. Of dat nu een gele trui of een etappe is. Zonder slag of stoot zal dat niet gaan. Buitenlandse kanonnen als Gianni Bugno en Miguel Indurain zullen prominent dwars gaan liggen. Hoe? Dat leest u vandaag in de Tour-bijlage. ZIE DEEL E I ZIE SPORT - B1 Een onweersstoring bereikt ons in de middag of avond. Er kunnen dan flinke buien vallen, mogelijk met windstoten. Woensdag koelt het flink af en blijft het onweerachtig. Nijmegen (anp) - Een medewerkster van een supermarkt in Nijme gen heeft, naar nu pas bekend is geworden, vrijdag een kleine tien kilo cocaïne in enkele dozen bananen gevonden. De Nijmeegse politie is nu druk op zoek naar de andere dozen die bij de partij Zuidamerikaanse bananen hoorden, aldus een woordvoer ster. De bananen werden door een landelijk distributiecentrum bij de su permarkt afgeleverd en zijn dus alle douane-controles ongehinderd gepasseerd. Het is nog niet duidelijk uit hoeveel dozen de partij bananen bestaan heeft. Evenmin is duidelijk of in de andere dozen ook cocaïne mee- verpakt is. De cocaïne is opgestuurd naar het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk om de zuiverheidsgraad te bepalen. Als de cocaïne zuiver is, wat de politie vermoedt, vertegenwoordigt de vondst een waarde van rond de miljoen gulden. Een echte Parker Roller-pen met de naam van uw keuze erin gegra veerd. Dat krijgt u cadeau als u ons een nieuwe abonnee rijker maakt. De nieuwe abonnee wordt zelf ook hartelijk verwelkomd. Deze krijgt de krant de eerste twee weken gratis. /v.LVx.- Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro82.20 Q kwartaal automatisch... 79.70 maand automatisch27.30 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode: Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ont- vangen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postze- gel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. co E STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1992 | | pagina 1