Besturen regioclubs beraden zich SPORT 5DERLANDSE BELANGEN VEREISEN DAT BECKER WINT IN MELBOURNE AZW blijft baas over Hoofdplaat OPHEFFEN BOYCOT JEUGDTEAMS HOEK BESPREEKBAAR SPECTACULAIRE CLINIC NEDERLANDS HEREN VOLLEYBAL TEAM jffflTEM SPORT 3 DONDERDAG 18 JANUAR11990 portieve ritten ïgestane maxi- verliest, ook et als voor alle 6 GT standaard oorroesten van ge garantie op u de normale jaar uitbreiden tie Extra. Om eer - te krijgen, laar bij uw Ford L 0nze sportmedewerker EN \AT 20 3041 ELBOURNE (ANP) - Als het aan John McEn- ligt, krijgen we de onderhandse service steeds jvaker te zien en als Stanley Franker zijn zin rijgt, wint Boris Becker de open Australische rij-instrukteur Eerste verlies- punten Dees Resultaten tennisschool Hulst TY Zaamslag heeft nieuwe voorzitter Titelstrijd tweede klasse libre Competitie driebandenteams BFTS Badmintontoernooi Squashtoernooi van Yellow Dot Hoek tegen Clinge T14 mmti?: EL - De brief die Hoek ,jar aanleiding van een joycot deed uitgaan heeft |jj diverse verenigingen ïige twijfel gezaaid. Het in 'ban' doen van de jeugd- jeams van Hoek is be spreekbaar geworden on- |anks dat men niet staat te juichen als er een van de jetere spelers uit eigen ge- deren richting Hoek ver ligt, Trouwens ook niet laar andere verenigingen. jals we maandag reeds meld- i trok Giel van Boom na- iens Hoek aan de bel bij de jetbalclubs in de kanaalzone. Enerzijds om de door de jeugd- mmmissies ingestelde boycot |an de baan te doen, anderzijds Lm te weten te komen of de be uren van de betrokken clubs :hter de maatregel van hun sies, waarvan er enkele telden autonoom te werken, tonden. Van Boom was namelijk aan iet twijfelen gebracht omdat Ëiverse clubbestuurders hem oevertrouwden niet achter het joycotten van Hoek-jeugd- teams te staan. Navraag bij de betrokken clubs toont aan dat Van Boom de zaken goed inge schat heeft. Temeer, omdat de omringende clubs in verreweg de meeste gevallen niet blij zijn met een boycot en dus liever wel in vriendschappelijke duels met Hoek in de slag gaan en de jeugdteams wel degelijk voor toernooien willen uitnodi gen. Kortom, er heerst een stuk bereidheid om opnieuw met elkaar rond de tafel te gaan zit ten. Spui-secretaris Piet Penne en Bram van Houcke, interim- voorziter van Sluiskil, zijn daar voorstanders van. Beiden spreken van: „Een gezamenlijk optreden, een gezamenlijk be sluit en een gezamenlijke op lossing." Opmerkelijk in dit ge val is het gegeven dat men het niet te erg vindt als er een A- junior besluit de overstap naar Hoek te maken. Erger vindt men het dat Hoek mogelijk B-, C- of zelfs D-junioren over wil halen bij Hoek te komen spe len. „Op zich mag dit wel, maar dan in overleg met de betrok ken clubs en met de ouders," is een heersende mening. „En niet zoals Jan Geelhoedt in zijn functie als jeugdcoördi- nator bij Hoek het deed. Zonder dat de club of de ouders van spelers er ook maar iets van wisten," aldus Bram van Houc ke, die verder zegt dat deze be nadering door betrokken 'scout' ontkend werd. Geel hoedt verkaste inmiddels in de cember tussentijds van Hoek naar Terneuzen, waar hij jeugdtrainer bij de A-junioren werd. Wat dat betreft is voor Van Houcke de 'Zwarte Piet' weg. Terneuzen-voorzitter Max Schaub, zijn jeugdcommissie wordt samen met die van Bier vliet een 'hoofdrol' in de be sluitvorming toebedacht, stelt weinig blij te zijn met het feit dat de zaken niet intern be sproken zijn. „Ik weet van deze zaak te weinig af. Ik wil daarom een en ander het liefst eerst in eigen huis bespreken," zegt hij. Gerard Provoost, se cretaris van de voetbalvereni ging Biervliet, is eenzelfde me ning toegedaan. Leon Marquinie, voorzitter van Corn Boys, is kort en dui delijk. „De ingestelde maatre gel tegen Hoek was een besluit die jeugdcommissies gezamen lijk hebben genomen. Bij ons was het geen bestuursbesluit. Onze mening over vertrekken naar andere verenigingen is kort en krachtig. Het is fout. Iedere kern moet zijn eigen club in stand zien te houden. Spelers weghalen bij andere clubs moet en mag in onze visie niet." Willy Spuessens, secretaris van de voetbalvereniging Phi lippine is zoals hij zegt: „Tegen een boycot." Spuessens: „Dat er goede spelers weggaan is zon de. Tegenhouden kun je dat niet. En is ook niet nodig als ze op een hoger plan kunnen gaan spelen. Alleen de manier waarop men spelers tracht aan te trekken roept vraagtekens op. Nu Hoek toegezegd heeft eerst de clubs en de ouders van jeugdspelers in kennis te zullen stellen van een eventuele over schrijving, heb ik geen moeite meer met het Hoek-beleid. On danks het feit dat ik het jam mer vond en zal blijven vinden dat goede spelers weggaan." Bij het Westdorpse RIA heerst eenzelfde gedachte. „Boycotten loopt bij ons zo'n vaart niet," liet RIA-secretaris Eddy Verschelden weten. Ri- nus de Vos, bestuurder en jeugdleider bij de voetbalver eniging Zaamslag, laat zich op eenzelfde wijze uit. De Vos: „Als bestuur moeten we ons standpunt nog innemen. Per soonlijk ben ik niet voor een boycot. Wel tegen het feit dat men D- en zelfs C-junioren weg wil halen." Bij Terneuzense Boys dis- tancieert men zich van het standpunt dat de eigen jeugd commissie innam. Terneuzense Boys-secretaris Frans Ma- chielsen zegt: „Het is een goede zaak dat Hoek eersteklasser is en blijft. Daarvoor is niet al leen een eerste team nodig, maar ook goede jeugd. Het is dan ook een normale zaak dat men rondkijkt." Over de boycot zegt hij: „Het is sowieso een rare zaak dat er een boycot is. Wat dat betreft delen we de mening van de jeugdcommissie niet." Vrij vertaald komt het er op neer dat men Hoek min of meer schoonheidsfouten in de schoe nen schuift. Het door de Hoek- leiders maken van blunders of achterbaks handelen wordt niet gestaafd. Vandaar ook dat bij alle betrokken clubs een hang is naar het zo snel moge lijk oplossen van de zaken. Een normalisering met respect voor ieders standpunten. John McEnroe MOLENWATER 64 510 AA Breskens 1172-3230 titel. leide zaken hebben niets met elkaar te maken, maar ge- Iven wel aan dat er in Melbourne niet uitsluitend over de [Olympische kandidatuur voor 1996 wordt gepraat. uitonitsch imiteerde Michael iangs onderhandse service kan Parijs. Maar anders dan ■van Lendl reageerde John McEnroe niet geschokt of bele digd, maar vol begrip. „Ik [voorspel dat we het de ko mende tien jaar heel wat meer te zien krijgen. Het breekt het jritme. Op gravel is het zelfs (nog effectiever dan op kunst- McEnroe is in het beste hu meur van de wereld. In twee artijen heeft hij slechts acht kames afgestaan. Een betere joernooi-start kan hij zich niet [herinneren. De 31-jarige Ame rikaan is zelfs kandidaat voor [de eindzege, al schat hij, met een bescheidenheid die hem telden siert, de kansen van Bo- s Becker en Ivan Lendl hoger De laatste heeft zich voor- ien van een pet met voor-, zij achterkleppen. De Australi- le overheid zou hem zo kun- ien inzetten bij de campagne, ie tot doel heeft de bevolking van te overtuigen niet langer in een kwartier per uur in de a te zitten. Dit als gevolg van iet gat in de ozonlaag. „Het is liet het elegantste dat men zich tan voorstellen", zegt Lendl van zijn pet. „In dit toernooi iaat het er niet om wie er het nooist uitziet, maar om het vinnen van partijen en je werk toed doen". Dat laatste doet -«dl met evenveel overtui- S'ig als McEnroe. De vermoeiende vijfsetters orden vooralsnog uitgevoch ten door het voetvolk. Thomas Muster en de door zes veilig- leidsagenten omringde Zuid- nrikaan Christo van Rensburg nelden elkaar op het centre- üurt urenlang bezig. Muster w>n en dat was een wonder baarlijke prestatie voor iemand, die na een verkeerson- feluk de wereld maandenlang vanuit een rolstoel aanschouw de. Pete Sampras, die op de ope- igsdag in de allerlangste match uit de geschiedenis van e' toernooi (4 uur en 59 minu- i) Tim Mayotte eronder leefde zich tegen de panjaard Jorge Arrese op- ,.eu* uit in een vijfsetter. Het tJj geP'aatste spelers werd twaalf teruggebracht door overwinning van Mikael rrifors op de nummer dertien SwgiBruguera. Ln Fra"kers voorkeur l r Becker als winnaar gestoeld op eigenbelang. Hoe ger de Westduitser in Mel- d- e wordt vastgehouden, zich minder tijd krijgt hij vit LV?°r bereiden op de Da- feiitj wedstri}d tegen Ne- begin februari in Bre- /ordt R'dam: info avond in. Zat. en avondopj, anv. eind jan. Cursusg®'" 2900,-, gespr. bet. mos il.: Kaderschool Knew" iann 01871-1752. Alle vier de leden van Fran- kers Davis beker-team verlo ren in de eerste ronde. Tom Nijssen en Mark Koevermans konden de Zweed Lars Jonsson en de Tsjechoslowaak Miloslav Mecir geen set ontfutselen, Beckers' geleide projectielen bekwamen Paul Haarhuis slecht en Michiel Schapers ver knalde het na een goede eerste set tegen de jonge Australiër Todd Woodbridge. Er waren excuses: Haarhuis arriveerde pas op de dag van de wedstrijd in Melbourne, Schapers claimde een blessure in het rechter bovenbeen. Dat schijnt echter mee te vallen, gezien Frankers uitlating dat hij in Bremen zal kiezen voor routine. De teamleden hebben afge sproken niet in het gemengd dubbelspel te zullen aantreden. Dat vervroegt de thuisreis aan zienlijk. Schapers weet in Rot terdam een hal, waar eenzelfde soort tapijt ligt als in Bremen. Zo heeft het Nederlands team één ding voor op Becker: een betere voorbereiding. Ten aan zien van Carl-Uwe Steeb, de tweede man van de Bondsre publiek, geldt dat niet. Hij ligt er in Melbourne ook al uit. UITSLAGEN Mannen-enkelspel, tweede ronde: Woodbridge (Aus) - Pistolesi (Ita) 6-3 6-2 6-2, Stich (BrD) - Lavalle (Mex) 6-4 6-4 2-0 Lavalle geeft op, Youl (Aus) - Drewett (Aus) 6-4 7-6 6-0, Pernfors (Zwe) - Bruguera (Spa/13) 6-4 6-3 1-6 6-4, Novacek (Tsj) - Winogradsky (Fra) 6-4 6-1 4-6 6-3, Leconte (Fra) - Korda (Tsj) 6-2 4-6 6-3 6-4, Sampras (VSt) - Ar rese (Spa) 0-6 6-2 3-6 6-1 6-3, Tsjer- kasov (Sov) - Layendecker (VSt) 6- 4 5-7 7-5 6-0, Lendl (Tsj/1) - Carbo bell (Spa) 6-4 6-2 6-3, Muster (Oos/15) - Van Rensburg (ZAf) 1-6 7-5 7-5 2-6 8-6, Fleurian (Fra) - Volkov (Sov) 6-4 1-6 7-5 2-6 6-2, Goldie (VSt) - Pereira (Ven) 6-2 6-4 6-3, Gomez (Ecu/9) - Oresar (Joe) 6-4 3-6 6-3 6-2, McEnroe (VSt/4) - Antonitsch (Oos) 6-1 6-2 6-1, Bloom (Isr) - Bergström (Zwe) 2-6 5-7 6-2 6-4 6-2, Noah (Fra/12) - Agenor (Fra) 7-6 6-3 6-3. Mannen-dubbelspel, eerste ronde: Jones/Rives (VSt) - Nelson/Smith (VSt/Bah) 6-1 6-2, Jensen/Wahea- ton (VSt) - Riglewski/Stich (BrD) 6-3 7-5, Cahill/Kratzmann (Aus) - Ballauf/Wahlgren (BrD/Zwe) 4-6 7-5 10-8, Cassidy/Pozzi (VSt/Ita) - Courier/Sampras (VSt/8) 6-4 6-4, Chamberlain/Wilkison (VSt) Kroon/Larsson (Zwe) 4-6 6-4 6-3, Leach/Pugh (VSt/1) - Page/ Schmidt (VSt) 6-4 6-2, Henrics- son/Otgren (Zwe) - Castle/Odizor (GBr/Nig) 6-3 6-4, Zivojinovic/ Ivanisevic (Joe) - Engel/Gustafs- son (Zwe) 6-3 6-4, Broad/Muller (ZAf/VSt) - Bathmann/Svensson (Zwe) 6-3 7-6, Annacone/Fitzge rald (VSt/Aus/3) - Morgan/Patten (Aus) 6-2 6-3, Brown/Gunthardt Ivan Lendl met zijn goed van kleppen voorziene pet tijdens de partij tegen Carbobell. (GBr/Zwi) - Dyke/Warner (Aus/ VSt) 6-4 2-6 6-4, Casal/Emilio San chez (Spa/11) - Mora/Schor (Ven/ VSt) 6-1 6-2, Delaitre/Laurendeau (Fra/Can) - Anderson/Fromberg (Aus) 6-4 6-4, Lozano/ W itsken (Mex/VSt/12) - Galbraith/Van Emburgh (VSt) 3-6 6-1 7-5, Kuh- nen/Lavalle (BrD/Mex) - McPher- son/Shiras (Aus/VSt) 6-3 6-7 8-6, E ver nden/Javier Sanchez (NZe/ Spa/10) - Bates/Nijssen (GBr/Ned) 7-6 4-6 6-4, Cash/Edberg (Aus/ Zwe) - Pa wsat/Warder (VSt/ Aus/7) 7-66-2. Vrouwen-enkelspel, tweede ronde: Jagerman (Ned) - Ukamoto (Jap) 6-1 6-1, Date (Jap) - Schultz (Ned) 7-5 7-6, Loosemoore (GBr) - Pam- poulova (Bul) 6-3 6-3, Sukova (Tsj) - Medvedeva (Sov) 6-2 6-0, Huber (BrD) - Burgin (VSt) 6-2 6-0, Fen- dick (VSt) - Keiler (VSt) 7-5 6-2, Graf (BrD/1) - De Lone (VSt) 6-1 6- 2, McQuillan (Aus) - Sharpe (Aus) 6-3 6-0, Katerina Maleeva (Bul/9) - McDonald (Aus) 6-3 6-2, Reggi (Ita/13) - Durie (GBr) 6-4 6-4, Meshki (Sov) - Dahlmann (Zwe) 2- 6 6-1 6-3, Kelesi (Can/8) - Meier (BrD) 6-2 6-4, Smylie (Aus) - Rein- stadler (Oos) 6-2 6-4, Shriver (VSt/11) - Provis (Aus) 1-6 6-2 9-7, Paulus (Oos/16) - Miyagi (Jap) 7-6 4-6 6-0, Novotna (Tsj/5) - Temes- vari (Hon) 6-1 6-1. Vrouwen-dubbelspel, eerste ronde: Dechaume/Krapl (Fra/Zwi) Vandborg/Wood (GBr) 6-3 7-6, Cioffi/Frazier (VSt) - Lida/ Schuerhoff (Jap/Den) 6-3 2-6 6-4, Pa wik/Sprung (BrD) - Takagi/ Thoren (Jap/Fin) 6-2 3-6 6-1, Go- les/Katerina Maleeva (Joe/ Bul) - Garrison/Rinaldi (VSt) 7-6 6-4, Thompson/Turnbull (Aus/8) - Co hen/O'Neill (Zwi/Aus) 6-0 6-2, Ba- lestrat/Benjamin (Aus/VSt) - Go- drigde/Sharpe (Aus) 6-4 6-2, Bow- rey/Hodder (Aus) - Reis/Stafford (VSt) 0-6 6-3 7-5, Demongeot/Tan- vier (Fra/15) - Frankl/Seeman (ZAf/NZe) 6-0 6-2, Lindström/ Ludloff (Zwe/VSt) - Faber/Werdel (VSt) 7-6 6-1, Pfaff/Stubbs (BrD/ Aus) - Pospisilova/Rajchrtova (Tsj) 7-5 6-1, Halard/Lenad (Fra/ VSt) - Herreman/Suivra (Fra) 6-2 6-3, Graf/Sabatini (BrD/Arg/7) - Golarsa/Wiesner (Ita/Oos) 6-2 6-4, Fendick/ Mary- Joe Fernandez (VSt/5) - Jagerman/Vis (Ned) 6-2 6-4, Savtsjenko/Zvereva (Sov/2) - Langrova/Sviglerova (Tsj) 6-2 6-3, Adams/McNeil (VSt) - Bowes/ Grossman (VSt) 6-2 7-6, Burgin/ Fair bank (VSt/ZAf/10) - Stacey/ Taylor (Aus) 6-1 6-3. sas TERNEUZEN - In de eerste klasse A van de Terneu zense bedrijfs volley balcom petitie liep de kampioen van het eerste competitiegbeu- ren, Dees 1, zijn eerste twee verliespunten op in de wed strijd tegen Dow 1. Zonder topspeler Ko de Ruiter, voor wie het volleybalseizoen vanwege gescheurde enkelban den voorbij is, kwam Dees 1 niet verder dan een 1-1-gelijk spel (15-7, 15-13). Spelverdeler Eddy Koers, momenteel spe lend in Dees 2, zal snel moeten worden teruggehaald naar het eerste team om de opgelopen schade te herstellen. Scharmga 1, gepromoveerd naar de tweede klasse A, speelde ondanks 2-1-verlies te gen Dees 2 (15-5, 7-15, 2-7), een sterke wedstrijd. Scharmga, dat vorige week twee punten binnenhaalde, gaat als het zo doorspeelt zeker in de top van de tweede klasse A meedraai en. In de derde klasse A leed Philips 1, spelend zonder Maar ten Kooyman, een 0-3-neder- laag tegen Bundeltouw (3-15, 14-16,3-12). Maarten Kooyman, de oudste speler van de BeVo- Bo, vierde thuis zijn 65e ver jaardag. WMZ, dat in de vorige com petitie in de derde klasse B net de promotie miste en de dames van Voorwaarts voor moest la ten gaan, haalde in zijn eerste wedstrijd de volle winst binnen met 3-0 op Kramer 4 (15-7,15-5, 15-5). In de eerste klasse B kwam het lerarenteam van De Wiek slag uit tegen het uit de eerste klasse A gedegradeerde V&V. In een spannende wedstrijd tussen twee gelijkwaardige ploegen won Wiekslag met ge ring verschil: 2-1 (15-11, 15-12, 10-12). NHI wist in de derde set tegen PSV 2 in de verlenging de winst te pakken. NHI, dat in de derde set na het met een vin gerblessure uitvallen van Zilah Keeman moet vijf man moest spelen, dankte de overwinning aan Eddy Roelofs, die de vorm van de dag had en steeds tot scoren kwam. OVERIGE UITSLAGEN Eerste klasse A: Kramer 2-Sterban- den 2-1 (13-15,15-12,11-8). Eerste klasse B: MTS/MEAO 1-Nee- lemans 1-2 (15-11,14-16,3-7). Tweede klasse A: Beldo 1-PZEM 2-1 (13-15,16-14,15-1). Tweede klasse B: Interver/Scheïde- sport-Noordzee/Honte 3-0 (15-3,15-5, 15-2), B&S-Verlinde 2-1 (15-10,13-15, 10-8), Dees 3-Dow 2 1-2 (15-5,14-16,3- 7). Derde klasse A: Havenschap-Dow 3 1-3 (4-15,15-12,1-15, 3-12), Kramer 3- Gemeente 2 2-1 (10-15,15-12,11-8). Derde klasse B: MTS/MEAO 2- Scharmga 2 2-1 (15-13,15-7,12-14). !?en' Wat belangrijker is, te Vantieri 3an k0t tijdsverschil Jtf Nederlandse bondscoach tóe ,ln Melbourne tussen uitJi" vr°uwen doen het het Weliswaar werd vem ,non' Brenda Schultz Can door een nietige Ja- (5-7 ft m'ko Date genaamd li. J"< en een tiebreak van 7- "laar Nicole Jagerman Kotiaai NUtiiko 'e de derde ronde. De na- kampioene versloeg Okamoto, de hoogst van de Japanse ^es, met 6-16-2. Van onze sportmedewerker TERNEUZEN - AZW won in een vriendschappelijk en doelpuntrijk duel met 5-3 van Hoofdplaat HW'24 klopte met 3-1 het Belgische Kieldrecht en Aar denburg hield de koploper in de derde provinciale Belgische klasse SK Maldegem op 0-0. AZW-HOOFDPLAAT 5-3 - Lang was er sprake van een gelijk opgaande strijd. De 2-2- ruststand geeft dat goed weer. Tot een kwartier na de pauze kon Hoofdplaat het goed bijbe nen en de 3-3-stand was op dat moment niet onverdiend. Daarna werd AZW steeds sterker en nam toen afstand van de bezoekers. Voor de Axelse ploeg scoorden achter- eenvolgens Kees de Putter, Werner Bisschop (2x), Theo Hanny en opnieuw Werner Bisschop. Voor Hoofdplaat de den dit Richard Capello, Vin cent Calon en Mark Wabeke. TERNEUZENSE BOYS- BRESKENS 2-1 - Een leuke partij voetbal met in de eerste helft een beter Terneuzense Boys, dat ook veruit de beste kansen kreeg. Breskens-doel- man Rob Grüben behoedde in één-tegenéén-situaties met Jac Scheele en Martin van de Bos sche zijn ploeg voor een rui mere achterstand. Door Johnny de Ritter was de thuis ploeg al na zes minuten op 1-0 gekomen. Een kwartier voor tijd scoorde Robin Buitendijk de gelijkmaker, maar nog geen twee minuten later liet Martin van de Bossche, na een breed tepass onderschept te hebben, de eindstand aantekenen. STEEN-CORN BOYS 1-1 - Een terechte uitslag na een pittig duel met veel middenveldspel en weinig scoringskansen. De strakke wind had eveneens na delige invloed op het spelbeeld. Na een kwartier in de tweede helft kwam Corn Boys op voor sprong door Steven Donze, die uit een hoekschop via een STEEN-verdediger scoorde. Tien minuten voor tijd maakte Peter van Dorsselaer verdiend gelijk. IJZENDIJKE-ZAAMSLAG 1- 1 - IJzendijke speelde met zes invallers, maar bood in de eer ste helft gelijkwaardig partij. Na tien minuten in de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong door Silvan Ver meulen. Daarna trok Zaamslag het initiatief naar zich toe en domineerde licht. Dat werd ge honoreerd met de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd zorgde Peter Jansen daarvoor. HW'24-KIELDRECHT 3-1 - Een terechte zege voor een be ter HVV'24, dat weer kon bogen op de inbreng van Ivo Wouters. Door Angelo Verbraeken kwam de thuisploeg op voor sprong, maar de Belgische vierdeklasser uit het provin ciale voetbal kon nog voor de pauze gelijk komen. In de tweede helft scoorden achter eenvolgens Fred van Cauteren en Jan Leendertse voor de thuisploeg en zij stelden daar mee de winst veilig. AARDENBURG-SK MALDE GEM 0-0 - Een stevige partij en zeker een knap resultaat van Aardenburg tegen de kam pioenskandidaat in de provin ciale derde klasse. De ploegen hielden elkaar goed in even wicht en het spel beperkte zich hoofdzakelijk tot het midden veld. De kansen waren schaars, omdat de verdedigingen de bo ventoon voerden. NIEUWSOVERZICHT HULST - In het wedstrijdcircuit van de tennisschool te Hulst verraste bij de jeugd Pascal van Poecke met zijn 5-4-zege op Martij n de Bot. Stephanie Verstraeten zorgde eveneens voor een verrassing met haar 11-2-winst op Edwin Valent. Bij de senioren behaalde Wim Kuijpers een verdienstelijk 6-6- gelijk spel tegen Carl de Koning. Bij de vrouwen maakte Ria Danckaert haar debuut in deze groep. Zij startte met een 8-5- overwinning op Carien Lambert. UITSLAGEN Senioren: William Galluy-Hans Eshuis 7-3, Alex Fassaert- Hans Eshuis 7-1, Joop Sehenk-Paul Schleibach 8-6, Cecile van Tiggelen-Kjeld van de Vijver 10-5, Luc Cleijman-Alex Fas- saert 7-3, Esmeralda Bral-Arie Schakel 8-4, Karei de Bruijn- Carl de Koning 8-3, Robert Verhelst-Ron Re mijn 6-5, Wim Kuij pers-Peter de Schepper 7-5, Alex Fassaert-Robert Ver- helst 5-3. Jeugd: Guido Rombout-Pascal van Poecke 10-4, Guido van Poecke-Stephanie Verstraeten 9-7, Guido van Poecke-Rogier van Driessche 8-3, Matthijs Spek-David Liem 8-2, Guido Rombout-Agnes de Visser 7-5, Rutger Schenk-Mariska van Hooye 6-5, Ferry Koen-Edwin Valent 7-3, Sophie van Dieren- donck-Arnold Duerinck 8-4, Guido van Poecke-Eduard van de Wiele 5-3. Vrouwenenkel: Anniek van Esbroeck-Hilda de Rijk 8-2, Inge van Esbroeck-Marianne Verpalen 9-4, Lidy van Dorsselaer- Carien Lambert 7-3, Aniek Bonte-José Muilwijk 9-4, Saskia Gijsel-Greet de Wilde 8-3, Carla de Kort-Carien Lambert 6-6, Jacqueline Kalmeijer-Anniek van Esbroeck 7-5. Vrouwendubbel: Van Esbroeck/Van Esbroeck-Van Dorsse- laer/Kalmeijer 9-2, Ferket/Muilwijk-Staal/Van Esbroeck 7-7, d'Olieslager/Breepoel-Staal/Van de Bogaard 8-4, Eshuis/Van Remortel-Voorbrood/Herrewegh 8-4. ZAAMSLAG - De tennisvereniging Zaamslag heeft tijdens de algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekozea Hennie Verschoor werd als opvolger benoemd van de aftre dende Gerard van de Berg. Van de Berg heeft deze functie bij de tennisvereniging vijf jaar bekleed. Onder zijn voorzitter schap kreeg de vereniging de beschikking over twee gravelba- nen, ter vervanging van de harde kunststofbanen. Sjaak de Braai werd eveneens gekozen tot bestuurslid. De technische commissie wordt nu gevormd door Anja Zegers, Carla van Wijck en Hans Juffermans. De ledenvergadering stemde voorts in met het voorstel van het bestuur een nieuwe clubtrainer aan te stellen. Met ingang van 23 april worden de trainingen in Zaamslag verzorgd door Filip Versluys, de Belgi sche trainer die in de wintermaanden de trainingen verzorgt in het Racketcentrum in Terneuzen. TERNEUZEN - In de periode van 22 januari tot 2 februari wordt het kampioenschap tweede klasse libre van de BFTS ge houden. De organisatie van dit kampioenschap is in handen van de biljartvereniging Concordia en wordt gehouden in café 't Keldertje. De poulewedstrijden gaan maandag 22 januari om 19.00 uur van start. De partij lengte bedraagt 100 caramboles en de moyennegrenzen schommelen tussen 2.50 en 4.00. INDELING Poule A: Albert Verkuijl (KOT), Gerard Hament (Du Com merce), Rini Dey (Concordia), Fons Baart ('t Bierwinkeltje). Poule B: Gennaro Pecoraro en Jony Sanders (KOT), Hans Dobbelaar ('t Bierwinkeltje), Johan Zeegers ('t Keldertje). TERNEUZEN - In de competitie driebanden voor teams van de BFTS (Biljart Federatie Terneuzen Stad) valt dinsdag 30 ja nuari de beslissing. Op die dag komen vanaf 19.00 uur de teams van Concordia, 't Bierwinkeltje, Du Commerce en 't Kelderije tegen elkaar in actie. De ontmoeting Concordia-'t Bierwinkeltje wordt in café 't Kel derije afgewerkt en in café Du Commerce komen Du Com merce en 't Kelderije tegen elkaar in actie. Zowel Concordia, Du Commerce als 't Bierwinkeltje heeft nog kans op de titel. Dat heeft de huidige koploper KOT niet, want die is uitge speeld en wordt zeker door één van die teams gepasseerd in de klassering. Er zijn tijdens die ontmoetngen maximaal tien punten te verdienen, zodat de onderstaande rangschikking nog flink kan wijzigen. STAND KOT 5 wedstrijden gespeeld 27 punten, 2. Concordia 4-25, Du Commerce 4-24, 't Bierwinkeltje 4-22, BW 5-17, 't Keldertje 4- 15. TERNEUZEN - In sporthal Oude Vaart te Terneuzen werd voor recreatiespelers van de badmintonvereniging Terneuzen het tweede in een serie van drie te spelen PEP-toernooien ge houden. Aan het toernooi namen 28 speelsters en spelers deel. De orga nisatie was in handen van Nelly en Wijnand Harthoorn. UITSLAGEN Vrouwen: 1. Lenij van Loo 176 punten, 2. Nelly Harthoorn 170, 3. Marianne van den Bergh 153, Mannen: 1. Pieter Jongbloets 203, 2. Frans Koole 152, 3. Wim Metselaar 143 punten. CADZAND - Squashelub Yellow Dot uit Cadzand houdt zater dag 20 en zondag 21 januari voor de derde keer het jaarlijkse invitatietoernooi. Als generale repetitie voor de over enkele maanden te houden Zeeuwse kampioenschappen verwacht organisator Rudi de Lijser een interessante strijd op de Cadzandse squashbanen. Naast deelnemers uit Vlissingen en Terneuzen heeft ook een sterke delegatie van het nabijgelegen Campo Sportivo uit Knokke zich opgegeven voor het toernooi. Er wordt gespeeld in vier categorieën, namelijk mannen-recreanten, D-mannen, C- mannen en D-vrouwen. HOEK - Het eerste team van zaterdageersteklasser Hoek speelt vanavond (donderdag) niet tegen Goes zoals aanvanke lijk was gemeld, maar tegen Clinge. Het oefenduel op het ter rein van Hoek begint om 19.30 uur. (ADVERTENTIE) Op vrijdag 19 januari 1990 aanvang 19.00 uur in het gemeentelijk Sportcentrum Claudius Prinsenlaan Breda. Georganiseerd door: D!STRIKT 19 WEST-BRABANT t>U

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1990 | | pagina 11