'Piloten weten ons wel te vinden' Leuke duels in eerste ronde SPORT RAND PRIX-TOERNOOI DRIEBANDEN AUTOCENTER AXEL IEN 320*324*24 JANNEKE Delta Race naar Terneuzen Patrick Piessens derde DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1989 MC HONTENISSE HOUDT CROSSWEDSTRIJDEN IN OSSENISSE EX SEX HOTLINE 06-320.320.22 >*35 3 50 ct. p/m. SPEELS EN I HÉÉL ERG ONDEUGEND! THE LOVE LINE *oot jou af f 275," per maand, r? Uw dealer vertelt u arritz: zeer fel, met n brede banden voor fleveringskosten). automobiel voor de Er zijn er slechts land, dus een sprintje •t het exclusieve GTI striping en in de kleur >ppen is deze BX in al een aparte :n door sportief, met fiotor. feest waar je nu eens fit. o heten alle Citroen and u hartelijk welkom. CITROËN ZAAMSLAG - De lo ting voor de eerste ronde van het Grand Prix-toernooi drieban den Autocenter Axel leverde enkele bijzon der interessante par tijen op. Onvoorspelbaar Angelo Obrie sterkste in Grieteloop NIEUWSOVERZICHT Danielle Segers Rotterdams kampioene Kringwedstrijd in Zaamslag Kringconcours De Paardebloem Finale CD-ploegen in Hulst Van Tiggelen sterkste dame Riny Kort clubkampioen Zaamslag Triathlon in Zierikzee Eindstrijd derde klas driebanden T14 Frank van Kruyssen zal voor eigen publiek graag een goed figuur willen slaan in Ossenisse. - foto wim kooyman. Van onze sportmedewerker KLOOSTERZANDE - Het 1400 meter lange selectieve parkoers op het terrein van de familie De Waal in Osse nisse is zaterdag 2 en zon dag 3 september bezit van de 'piloten' die meedoen aan de derde motorcross van MC Hontenisse. MC Honte- nisse-penningmeester Frans Serrarens: „Een ont moeting die een succes aan het worden is." Drie jaar geleden werd de mo torcrossvereniging MC Honte nisse, inmiddels vijftig leden tellend waarvan er 25 actief crosser zijn, geboren. Deze nieuwe loot in de motorsport kende zijn basis in het feit dat er in Hontenisse en omstreken nogal wat motorsportenthou siasten zijn. „Op het motor crossterrein in Axel mocht minder getraind worden en zo doende zijn wij naar een ver vangend terrein gaan zoeken. Dit vonden wij in Ossenisse. Daarnaast leek het ons interes sant een club op te richten waardoor het mogelijk werd de renners te steunen en te bege leiden," legt Serrarens uit. Deze steun resulteerde in tussen onder andere in een cen trale wintertraining, onder lei ding van Pascal van der Kelen, in Hengstdijk. Bijkomend en meest in het oog springend vi sitekaartje werd de eigen mo torcrosswedstrijd. Een twee daags gebeuren waarin zowel de zogenaamde amateurs, de li centiehouders van de verschil lende bonden als de KNMV- jeugd aan bod komen. De spits in dit geheel wordt zaterdag, nadat Hontenisse- wethouder Mangnus om 12.00 uur het startschot heeft laten klinken, afgebeten door de crossers in de 80 cc-klasse. Deze groep strijdt in drie manches om het Zeeuws-Vlaamse kam pioenschap. Grote kanshebber en plaatselijk favoriet is Davy van Hoepen, die vorig jaar tweede werd achter de Belg Tonny Questier, die momenteel geblesseerd is. Vervolgens komen de man nen met de zwaardere motoren, 125 cc, 250 cc en 500 cc, binnen de afrastering. Deze groepen knokken via onder andere het nemen van vier heuvels en een 'wasbord' in twee manches van 15 minuten (amateurs) en 18 minuten (licentiehouders) plus een ronde om de hoofdprijs. Bij de amateurs in de 125 cc-klasse is thuisrenner Peter de Booy favoriet. In de 250 cc-groep wordt Peter Rijk een hoofdrol toebedacht. Bij de licentiehou ders is in de categorie 125 cc. Giovanny de Jonghe torenhoog favoriet. Fikse concurrentie kan hij verwachten van Jimmy Verburg uit Zelzate, die vorig j aar in deze groep won. Een forse strijd verwacht men bij de kwartliters. Met name omdat hier de clubmak kers Gerton Traa, Steven Mangnus en Frank van Kruys sen - hij won vorig jaar de halve literklasse - en Ronald doens met elkaar in de slag gaan. Lieven de Vijlder uit Bel gië is hier de grootste concur rent. Zuiderbuur Koen Kraayenberg is de te kloppen man in de 500 cc-groep. Voor een van de meest in het oog springende onderdelen ko men de diverse categorieën ge zamenlijk tegen elkaar uit. Na melijk in het spectaculaire springen vanaf een 90 centime ter hoge springplank om het Zeeuwse springkampioen- schap. MC Hontenisse-crosser Frank van Kruyssen is op dit onderdeel titelhouder met een recordsprong van 28,6 meter. De eerste jump in deze strijd is omstreeks 14.30 uur. De zondag heeft het bestuur van MC Hontenisse, dat ge vormd wordt door voorzitter Bert Buyle, secretaris Jan Koopmans, penningmeester Frans Serrarens en de leden Willy Sponselee, Wim van Hoepen en Patrick Sponselee, ingeruimd voor de jeugd en ju nioren. De jongste groep ren ners komt tegen elkaar uit op 50 cc-, 60 cc-, 80 cc- en 125 cc- motoren. De junioren knokken op 125 cc-, 250 cc- en 500 cc-ma- chines. De eerste heat is om 11.15 uur. Burgemeester Kessen van Hontenisse geeft hier het startschot. De laatste manche is evenals zaterdag omstreeks 17.30 uur. Het parkoers, ra zendsnel bij droog weer en glad bij regen, is vanaf 10.30 uur open voor verkenning en trai ning. De heetste lijn tussen Moskou en Washington Spanning en eenaatle, 06-320.321.59 (50cpm) and. Van onze biljartmedewerker iln de druk bezochte lokali teit van de organiserende vereniging, Het Wapen van Zeeland te Zaamslag, toverden burgemeester Ockeloen van Terneuzen, hoofdsponsor Rinus de Feyter en districtsvoorzit ter Cor Dirven enkele ver rassende partijen uit de hoge hoed. Wat te denken van de partij Robert Claeyssens-Jean-Paul de Bruijn. De geroutineerder Sassenaar, aanwezig bij die lo ting, trok even wit weg, maar hervond binnen de kortste ke ren zijn onbegrensd optimisme: „Ik zal er toch voor knokken. Op sets van 10 caramboles ben ik niet op voorhand volslagen kansloos," klonk het strijd vaardig uit zijn mond. Negenenvijftig spelers gaven zich op voor dit unieke toer nooi, met een flink prijzenpak ket in keiharde valuta. Een aantal waar de jonge, kleine, maar duidelijk actieve vereni ging tevreden mee was. Gelui den van honderd deelnemers, had men met een korreltje zout genomen en de vereniging zelf rekende steeds op ongeveer vijftig geïnteresseerden. Even werd dat ook twijfelachtig. Wim van Ham: „In het begin kwamen de inschrijvingen wel los, maar ineens stagneerde dat. Toen vreesden we even dat het bij een aantal van om en nabij de dertig zou blijven. Maar vooral de laatste week vielen de meeste inschrijvingen binnen. Met dit aantal zijn we tevreden. Het is alleen jammer dat er slechts een gering aantal deelnemers voor de kortste Beeld van de loting van het eerste Grand Prix-toernooi driebanden Autocenter Axel. Van links naar rechts: clubvoorzitter Theo Platjouw, burgemeester Ockeloen van Terneuzen, Cor Dirven, de voorzitter van het district Zeeuwsch-Vlaanderen van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond en hoofdsponsor Rinus de Feijter. - foto wim kooyman partij en hoogste serie hebben ingeschreven. We vermoeden dat we de reden daarvoor we ten. De meesten dachten dat die extra prijzen het gehele toer nooi mee zouden lopen, maar die worden in de eerste ronde afgespeeld. Dat is terecht, want dan heeft iedereen evenveel kans." In bijzijn van genodigden, sponsors en geïnteresseerde spelers werd de loting van dit eerste Zeeuwse Grand Prix- toernooi verricht. Zoals gezegd sprong de partij De Bruijn- Claeyssens eruit, maar er wa ren meer partijen die strijd zullen waarborgen. Zo kan het treffen tussen Eddy Nachtegael en Pierre Rammeloo als on voorspelbaar beschouwd wor den en dat geldt ook voor het duel tussen Wim van Ham en Louis van der Hooft. Uiteraard zouden op een normale partij lengte Louis van der Hooft en Eddy Nachtegael in het voordeel zijn, maar met sets van slechts 10 caramboles is dat voordeel te verwaarlo zen. Dat geldt voor meer hier niet genoemde partijen. Even eens interessante partijen zijn de ontmoetingen tussen Jo van Hauten en Jo Leeraert, Jo van Kerkhoven en Cees Meertens, Felix Bouwens en George Roets en zeker ook het treffen tussen Theo Tas en Rob Claer- houdt wordt met belangstelling tegemoet gezien. In de eerste ronde werd Bert van Remortel vrijgeloot. De wedstrijden gaan zo spoedig mogelijk van start. Aanvankelijk was 5 oktober als startdatum gepland, maar het is niet onmogelijk dat de orga nisatie eerder begint. De wed strijden worden op donderdag en soms ook op dinsdagavond gehouden. De slotronde is vrij dag 27 april 1990. Dan worden de hoofdprijzen van dit toer nooi verdeeld. RESULTAAT LOTING Cees J. Wissel (Concordia)~Cees Wissel (Concordia), Ben de Waal (HGL/ KOT'86) -George Joos (GBC Groenendijk), Florent Heijens (Dow)-Ton Koomen (Autocenter Axel), Werner van Cleemputte (Concordia)-Piet Peeters (Molen hof), Willy Colsen (KOT Sas van Gent)-Dion Bergmans (Den Ouden Arend), Jan Kooyman (SBC)-Ro- bin Claerhoudt (De Smickel), Eddy Nachtegaal (Den Ouden Arend)- Pierre Rammeloo (SBC), Jean- Paul de Bruijn (JBH Hulst)-Robert Claeyssens (HGL/KOT'86), Cor de Jonge (Ed Horemans)-Jozef van de Bunder (OBV), Nico Rootsaert (Hof van Eede)-Albert Verkuyl, Ronny Roets (De Kastelein)-Peter Snel- ders (Autocenter Axel), Wim van Ham (Autocenter Axel)-Louis van der Hooft (Concordia), Eddy de Croock (Hof van Eede)-Eddy de Baere (Hof van Eede), Berry Dal- linga (SBC)-Rino Pecoraro (KOT Terneuzen), Jan de Jonge (TMW)- Rudi de Metsenaere (TMW), Koos Zwanink (Autocenter Axel)-Piet Kentin (Dow), Rudie Wiemes (Mo lenhof)-Robert de Caluwé (SBC), Henk Cremers (De Smickel)-Cor Rijsdijk (TMW), Louis Dallinga- Bertie Goossens (Hof van Eede), Kees van Ham (Autocenter Axel)- Jan van de Wege (ABC), Rob Claerhoudt (De Smickel)-Theo Tas (TMW), Jo van Hauten (Den Ouden Arend)-Jo Leeraert (Steense Carambole), Jo van Kerk hoven (Steense Carambole)-Cees Meertens, Jan Hense-Jo d'Hooghe (GBC), Walter Muson (TMW)- Henk ten Hoor (TMW), Felix Bou wens (HGL/KOT'86)-George Roets (ABC), Frits Bakker (KOT Terneu zen)-Cor van Dongen (Oosterhout), Walter Mortier (De Smickel)-Jac de Maat (KOT Terneuzen), Theo Platjouw (Autocenter Axel)-Theo Schauwaert (De Smickel), Bert van Remortel is vrijgeloot. TERNEUZEN - Angelo Obrie pakte de winst met een solo-optreden in de twaalf kilometer lange Grieteloop. De Scheldesport-atleet was deze keer niet te stuiten en was al een kleine drie minuten binnen toen nummer twee, Christiaan van de Wege, zich meldde. Bertus Gel derland werd knap derde vóór de Westdorpse bakker Hans de Caluwé. Naast de twaalf stonden er ook een acht, vier en twee kilometer op het pro gramma in deze Terneu- zense buurtschap. Op de acht kilometer won Marco van der Meulen vóór Pa trick van Quekelberghe. Darwin Kindt uit Terneu zen was de snelste op de vier kilometer. De twee ki lometer werd gewonnen door Hans Verstraaten uit Oostburg. De organisatie van deze trimloop, waar voor de belangstelling uit stekend was, was in handen van de stichting sportieve recreatie in samenwerking met AV Scheldesport. UITSLAGEN z km heren: 1. Hans Verstraa- «n (Oostburg) 7.03, 2. Koen de Bakker (Vogelwaarde) 7,13, 3. Dennis Nicolai (Breskens) 8.12. -"elsjes i t'. Ellen Verschelling (Terneuzen) 8.35, 2. Miranda de Loof (Terneuzen) 8.55. 4 km heren: 1. Darwin Kindt (Terneuzen) 13.51, 2. Omar Roels (Koewacht) 14.38, 3. Len- naert Nicolai (Breskens) 15.02, 4. Carlos Verbuyt (IJzendijke) 15.34, 5. Wim de bakker (Vogel waarde) 16.27. - Dames: 1. Petra Vos (Terneu zen) 20.09. 8 km: 1. Marco van der Meulen (IJzendijke) 27.29, 2. Patrick van Quekelberghe (Eede) 27.43, 3. Wim van de Wege (Terneu zen) 29.13, 4. Edwin de Jaeger (Westdorpe) 29.56, 5. Ko Ver- poorte (Zaamslag) 30.55. 12 km: 1. Angelo Obrie (Ter neuzen) 40.56,2. Christiaan van de Wege (Terneuzen) 43.38, 3. Bertus Gelderland (Terneu zen) 43.48, 4. Hans de Caluwé (Westdorpe) 44.14, 5. Sjaak Boekhout (Terneuzen) 44.43, 6. Arjen Hartog (Oostburg) 45.22, 7. Adri de Regt (Hoek) 46.25, 8. Camiel de Rooy (Terneuzen) 46.25,, 9. Cor Goossen (Terneu zen) 47.21, 10. Jan Boonman (Terneuzen) 47.21. Van onze sportmedewerker TERNEUZEN - De Delta Race, een zeilwedstrijd van de Oude Roompot naar Terneuzen, wordt zondag 3 september voor de 44e keer gehouden. De watersportvereniging De Honte uit Terneuzen en de Royal Belgian Sailing Club (RBSC) hebben samen de organisatie in handen. "v Als aanbrengwedstrijd voor de ruim honderd deelnemende zeil jachten houdt de RBSC, in samenwerking met de watersportvere niging Breskens, een dag eerder de Breskens-Roompot Race met de finish bij Zierikzee. De Delta Race, met een af te leggen afstand tussen de 34 en 41,4 zeemijlen, wordt gevaren onder de reglemen ten van de International Offshore Rules (IOR), de Cruiser Racing Class (CRC) en de Nederlandse Kruiser Klasse (NKK). De eerste Delta Race, toen nog op het traject Terneuzen-Zee- brugge, werd gehouden in 1946 en van de twaalf deelnemers be haalde Govert van der Peijl met zijn jacht Jeanne de overwin ning. Twee jaar later werd de Delta Race gezeild van Terneuzen naar Veere. Na de afsluiting van het Veerse Gat vaarde men van Colijnsplaat naar Terneuzen. In 1975 kreeg de Delta Race de hui dige vorm van Zierikzee naar Terneuzen met het houden van de aanbrengwedstrijd vanuit Breskens. Het recordaantal deelnemers werd tien jaar geleden genoteerd met 225 zeiljachten. Vorig jaar vertrokken ruim tachtig zeiljach ten vanuit Zierikzee. Winnende jachten in de verschillende klas sen van de Delta Race'88 werden onder meer Ufo van Neusen van A. Verschelling, Sailing Mariner van L. de Visser en De Dubbel dik van J. Hamelink, allen uit Terneuzen. Het startsein van de 44e Delta Race wordt zondag om 10.20 uur nabij de Roompotsluis ge geven. WANNEGEM LEDE - Op het fraaie circuit van Wan- negem Lede pakte Patrick Piessens uit St.-Jansteen de derde plaats in de eindstand van de 125 cc-klasse junio ren. restatie waarmee hij alle vertrouwen wekte voor de belangrijke krachtmeting die hem het komende weekeinde wacht, namelijk de finale van het kam pioenschap bij de Belgische Liefhebbersbond. Piessens pakte in de eer ste manche de tweede plaats achter Brabander Sep en werd derde in de tweede manche, waarna hij evenveel punten totali seerde als Filip Schepens, die met een betere totaal- tijd naar de tweede plaats reikte. In de 125 cc-klasse senio ren zorgde Jan de Feyter uit Terneuzen voor eert op vallende prestatie door als vierde-in de eindstand te eindigen. De Feyter be reikte die klassering na een zesde en een vierde plaats in de manches. Voor Jacky Westdorp was er bij de in ternationalen geen eind klassering weggelegd. Westdorp moest in de eer ste manche met pech het rennerskwartier opzoeken. In de tweede manche reed Westdorp achter Peter Dhanis naar de tweede plaats. UITSLAGEN Junioren 125 cc: 1. Johan Sep (Oud-Gastel), 3. Patrick Pies sens (St.-Jansteen), 21. Erwin Sarfaty (Westdorpe). 250 cc: 1. Peter Monnaers (Bel gië), 28. Leo Francke (Sou burg), 29. Hans Wisse (Goes). 500 cc: 1. Hendrik Dierkens (België). Senioren 125 cc: 1. Jan Goet- hals (België), 4. Jan de Feyter (Terneuzen), 6. Martien Jansen (Sluiskil). Nationalen 250 cc: 1. Roeland de Pauw (België), 8. Chris Marcusse (Borssele), 13. Gerton Traa (Westdorpe). 500 cc: 1. Jan Hebbelinck (Bel gië). Internationalen 250 cc: 1. Alain Roels (België), 7. Johan Scheele (Zaamslag), 10. Ronald Doens (Biervliet). 500 cc: 1. Peter Dhanis (België). Vrijetijdsrijders: 1. Sandrino de Strijcker (België), 12. Hen- nie Gijsel (Heikant). ROTTERDAM - Danielle Segers, de talentvolle B-juniore van het Hulsterse RKHAV, pakte tijdens de open Rottersdamse kampioenschappen een gouden en bronzen medaille. Goud was er voor haar met de kogel (11.48 meter) en brons met de discus met 33.30 meter. Er kwamen nog vier RKHAV-leden in actie. Allen B-junioren. Ines de Bliek werd derde in haar serie 400 meter in 65.0. In de finale eindigde ze als zesde in 66.28. Cindy van Driessche werd derde in haar serie 400 meter in 67.20 en zesde in de serie 100 meter met een tijd van 14.85. Ellen de Jonge werd vierde in de serie 400 meter in 67.20 en vijfde in de serie 100 meter in 14.34. Ivan Casteels liep naar een tweede plaats in zijn serie op de 100 meter in 12.21 en werd vijfde in zijn serie op de 400 meter in een tijd van 57.3. Ook was RKHAV vertegenwoordigd op de C-spelen in Am sterdam. Rebecca de Bakker bereikte de halve finales op de 80 meter. Ze werd zevende in 10.8. Shirley Baert kwam met de ko gel tot 8.05 meter en met de discus overbrugde ze 22.90 meter. Stefan de Block liep een persoonlijk record op de 300 meter horden in 46.5, wat hem een zesde plaats in dde serie opleverde. Bij het verspringen kwam hij tot 4.92 metèr. ZAAMSLAG - Op de landerijen van Floran de Moor aan de Kamperseweg te Zaamslag wordt zaterdag 2 september door de landelijke rij vereniging en ponyclub Luctor et Emergo een kringwedstrijd voor paarden en pony's gehouden. Dit betekent dat alle B-klasse-combinaties uit de kring Zeeuwsch-Vlaanderen een uitnodiging ontvingen. Zo'n dertig combinaties komen aan het vertrek in de dressuur wedstrijden, waarin ook een tweede proef gereden kan worden. Twintig springruiters komen vanaf 10.30 uur in het parkoers. De wed strijden beginnen om 10.00 uur. KATTENDIJKE - Op het terrein aan de Oudepolderweg tus sen Kattendijke en Wemeldinge wordt zaterdag 2 september door de landelijke rijvereniging en ponyclub De Paardebloem uit Kloetinge een kringconcours gehouden. Alle clubs uit Zuid- en Noord-Beveland zijn uitgenodigd even als De Oranjeruiters en De Kleppertjes uit Axel en De Zwin- ruiters uit Nieuwvliet. De hippische dag begint om 09.00 uur met de dressuurwedstrijden in de klassen B, L, M en Z. Het springen start om 09.15 uur. HULST - RKHAV houdt zaterdag 2 september de finale van de CD-atetliekcompetitie in de tweede klasse in Huist. In eerste instantie was die finale toegewezen aan De Bataven in Leiden, maar wegens renovatie van die accommodatie moest een andere plaats gezocht worden. RKHAV toonde zich bereid en krijgt 24 teams op de baan, verdeeld over veertien vereni gingen. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur. IJZENDIJKE - Gemma van Tiggelen is de winnares geworden van de zevende aflevering van de ladies-week, gehouden door de tennisvereniging Tiola in IJzendijke. Zij werd eerste in de poule, nadat zij de als tweede geëindigde Rita Sudeijn met 8-1 had verslagen. Ook in het dubbel ging de eerste partij naar Van Tiggelen, sa men met partner Annie Hinnemans. Het koppel Onnie den Ol- lander en Paulien Verplanke eindigde als tweede. In de B- poule bleek het duo Koens/De Looze het sterkst, ondanks dat met 8-8 werd gelijk gespeeld tegen De Looze/Dupon. ZAAMSLAG - Riny Kort is bij de heren clubkampioen gewor den van de tennisvereniging Zaamslag. In de finale versloeg hij Tiny Vogels met 6-3, 6-3. De finale in de B-categorie ein digde in een drie sets-overwinning voor Henny Verschoor op Eric Cobben: 7-5,4-6,7-6. Bij de dames werd Lilian de Kort na een spannende strijd te gen Addie de Braai kampioene. Met 7-5, 4-6, 6-1 ging de over winning naar De Kort. OVERIGE UITSLAGEN HD: Kort/Van Kerkvoort-Roth/Cobben 6-4,6-3. DD: De Jonge/De Bock-De Kort/Van Sonderen 6-4, 6-1. GD: Nouwen/Nouwen-Hamelink/De Putter 6-4,6-1. ZIERIKZEE - In het kader van het open Zeeuws kampioen schap triathlon wordt zaterdag 2 september de voorlaatste wedstrijd afgewerkt. Plaats van handelen is Zierikzee, waar men qua organisatie debuteert. Ondanks dat heeft men alle regionale toppers aan de start voor de achtste triathlon, die als afstanden heeft 750 meter zwem men, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Het zwemmen gebeurt in open water. Men zwemt van de nieuwe naar de oude haven zo het stadscentrum in. Wat de inschrijvingen betreft heeft men de zaak vroegtijdig moeten sluiten. „We hadden er ruim 200 kunnen hebben," stelt Adri Gerards. „Onze doelstel ling was 120. Het zijn er tenslotte 145 geworden." Bij de senioren vertrekt Niek Marijssen in de favorietenrol. Pieter Verhage, zeker van de Zeeuwse titel, is favoriet bij de veteranen, terwijl Terése van Lare, Marianne Wagemakers en Linda Thoen tot het rijtje kanshebsters behoren bij de dames. Alle categorieën worden om 16.30 uur door wethouder Van Gastel weggeschoten. De formaliteiten worden vervuld in sporthal Onderdak. In de morgenuren (start 12.00 uur) wordt een jeugdtriathlon afgewerkt voor de leeftijdsgroepen tien tot en met vijftien jaar. Zij werken het zwemonderdeel af in zwembad Onderdak. Bij de jeugd is de belangstelling minder. Hier kan nog steeds ingeschreven worden. Van onze biljartmedewerker AXEL/CLINGE - In de periode van zaterdag 2 tot en met zondag 10 september wordt het kampioenschap derde klasse driebanden van het district Zeeuwsch-Vlaanderen van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond gespeeld. Garant voor de organisatie daarvan staan de biljartvereni gingen De Troubadour uit Clinge en NASA uit Axel. Bij de biljartvereniging NASA komen in café Cambrinus te Axel de finalisten van groep A in actie. Daar wordt de eind strijd vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september afge werkt. Vrijdag start de organi satie om 18.30 uur en zaterdag en zondag om 13.00 uur. In Clinge wordt in het gelijk namige café De Troubadour vrijdag 1 september om 19.00 uur begonnen met de eindstrijd van poule B. Zaterdag 2 sep tember gaat men om 12.00 uur en zondag 3 september om 13.00 uur verder. Ook zaterdag 9 en zondag 10 september wordt er gespeeld. FINALISTEN Poule A te Axel: 1. W. Brand (JBH Hulst) gemiddelde 0.431 (promotie), 2. N. Kalden (DOS Hoek) 0.429 (pro motie), 3. E. Verdurmen (WBC Walsoorden) 0.382, 4. F. Morcus (GBC Groenendijk) 0.368, 5. H. Pluijm (CBC Clinge) 0.356, 6. A. Buit (SBC (Sluiskil) 0.437,7. E. Ver- schueren (De Smickel Hulst) 0.377, 8. A. van de Bosch (WBC Walsoor den) 0.344. Poule B te Clinge: 1. J. Boogaert (WBC Walsoorden) 0.389, 2. M. Roels (De Smickel Hulst) 0.379,3. F. Duerincks (GBC Groenendijk) 0.3737, 4. R. Meulblok (ABC Bres kens) 0.411 (promotie), 5. J. van de Wege (SBC Sluiskil) 0.346, 6. G. Pladdet (SBC Sluiskil) 0.346, 7. A. Hamelink (Atlanta Sluiskil) 0.3733, 8. L. Roodhuizen (De Kroon Hulst) 0.371. Reserves: R. van Itegem (Dow Ter neuzen) 0.358, H. Andriessen (GBC Groenendijk) 0.353, L. van Hemert (OBV Oostburg) 0.325, P. Kentin (Dow Terneuzen) 0.345 en R. Kint (KOT Terneuzen) 0.289.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 11