DE STEM P E R S O N E E L DE STEM SERVICE MONTEUR (M/V) Veglapiast kunststoffenindustrie DeCentrale Verzekerings adviseur m/v FYSIOTHERAPEUT(E), PART-TIME Rotogravure Etten b.v Welke jonge HTS-er Wtb is in voor een glansrol in een sterk innovatief kunststof-verpakkingsbedrijf? Video maa LIBISCHE CH HTS'er (wtb of el) m/v CHEF ONDERHOUDSDIENSTEN DE STEM VAN ZATERDAG 7 JANUAR11989 ittSTEM BUITENLAf Gemeente Etten-Leur Gevraagd: in praktijk te Bergen op Zoom Brieven onder nr. 13152. N.A. Priems en W.P.M. Koek huisartsen. WAT WIJ VRAGEN EN BIEDEN KOM UZELF OVERTUIGEN Oude Kerkstraat 6,4878 AA Etten:Leur duidelijk in verzekeringen. ENERGIEKE JONGE TECHNEUTEN OP M.T.S. OF VERGELIJKBAAR NIV0 M/V| WASHINGTON - Het bom wel in gereedheid zijnde cl bië blijkt een ingewikkeldf Bommenwerpers I Carlucci Uitgeversmaatschappij De Stem B. V. - onderdeel van V. N. U. Dagbladengroep -is de grootste uitgeverij van Zuidwest-Nederland. Onze organisatie richt zich op de informatiemarkt door middel van: - dagblad De Stem, met een oplage van ca. 106.000 exemplaren een van de grote regionale dagbladen in Nederland: - Zeebra Weekbladen, uitgeefster van een tiental huis-aan-huis bladen met een gezamenlijke oplage van 500.000 exemplaren per week; - Response Reklamediensten, een organisatie voor het verspreiden van drukwerk - technische produktie van zet- en drukwerk voor derden. Uitgeversmaatschappij De Stem B. V. is een dynamisch bedrijf waar met ultramoderne hulpmiddelen en technieken gewerkt wordt om mensen béter te informeren. Wij beschikken over een tiental rayonkantoren, verspreid over Zuidwest-Nederland. Momenteel werken bijna 500 mensen aan de verdere groei van het bedrijf. Het technisch bedrijf omvat de zetafdelingen, die verantwoordelijk zijn voor de technische verwerking van teksten, foto's en advertenties tot complete pagina's; de rotatiedrukkerij/expeditie, die verantwoordelijk is voor het drukken en transportgereedmaken van eigen uitgaven en drukwerk voor derden; en de onderhoudsdiensten, die zorgdragen voor het onderhoud van machines, installaties en gebouwen. Voor onze onderhoudsdiensten zoeken wij op korte termijn een die, na enkele jaren ervaring in een bij voorkeur leidinggevende functie op het terrein van onderhoud, toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière. Hij/zij zal worden aangesteld in de functie van UlTGEVERSMAAT SCHAPPIJ In deze functie heeft men de verantwoordelijkheid voor het functioneren van twee onderhoudsdiensten, waar totaal 10 medewerkers werkzaam zijn. De dagelijkse leiding van elk van deze subafdelingen is in handen van een assistent-chef. Met zijn medewerkers is de chef onderhoudsdiensten verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van alle apparatuur en machines die voor de produktie van onze uitgaven worden gebruikt. Het betreft hier zowel zeer geavanceerde computersystemen als moderne offsetrotatiepersen en expeditie-apparatuur. Na een ruime inwerkperiode kan aan de taak van de chef onderhoudsdiensten de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de verbouw van onze bedrijfsgebouwen worden toegevoegd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de diensten van de bouwkundige afdeling van de VNU-dagbladengroep. De chef onderhoudsdiensten maakt deel uit van het technisch kader en rapporteert rechtstreeks aan het hoofd technisch bedrijf. Om voor deze veel veelzijdige functie in aanmerking te komen zal de kandidaat, naast een HTS-opleiding, ten minste aan de volgende criteria moeten voldoen: - enige leidinggevende ervaring; - gedegen ervaring in onderhoud van apparatuur en installaties, en bij voorkeur enige ervaring in het onderhoud van gebouwen; - goede contactuele eigenschappen; - leeftijd tot ongeveer 35 jaar. Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De arbeidsvoorwaarden voor deze functie, geregeld in de CAO voor de chefs in het grafisch bedrijf in Nederland, zijn uitstekend te noemen. vinlichtingen over de functie worden u verstrekt door de heer T. Vedder, hoofd technisch bedrijf, tel. 1076-236443. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Personeel Organisatie van Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., Postbus 3229, 4800 MB Breda, t.a.v. de heer P. Geerts. Bij het bureau Werktuigbouw en elektrotech niek (Afdeling Openbare Werken) van de dienst Gemeentewerken kan op korte termijn geplaatst worden een Functie-Informatie: Het bureau Werktuigbouw/Elektrotechniek is verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkun dige en elektrotechnische installaties in eigen dom of beheer van de gemeente zoals open bare verlichting, pompgemalen, drukriolering, installaties in gebouwen, verkeersmaatrege len, tractiemiddelen, enz. De nieuwe medewerker/ster heeft in een team van 6 monteurs in hoofdzaak van de verant woording voor: - het onderhoud van pompgemalen en druk- i rioleringen; - het onderhoud van installaties in gebou wen (c.v., sanitair, luchtbehandeling); i- het uitvoeren van voorkomende construc- tiewerkzaamheden; - het in voorkomende gevallen assisteren bij het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van openbare verlichting en ver keersmaatregelen; - deelname aan de storingsdienst (1 week per 5 weken). Functle-elsen: - bij voorkeur het bezit van het L.T.S.-diplo- ma (niveau B/C) installatietechniek. Ook zij die in het bezit zijn van het L.T.S.-diploma (niveau B/C) mechanische techniek of elektrotechniek kunnen solliciteren. Aan vullende opleidingen in de sfeer van de omschreven werkzaamheden strekken tot aanbeveling; - afhankelijk van de genoten opleiding moet men bereid zijn cursussen te volgen op een of meer van de genoemde vakgebieden; - enige jaren ervaring; - Rijbewijs BE woonverplichting in Etten-Leur i.v.m. deel name aan de storingsdienst. Salaris: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal 2.972.- bruto per maand met daarnaast een diensttijd uit loop na verloop van 8 jaar tot maximaal 3.130.-. Het bovenvermelde salaris is exclusief toeslag storingsdienst. Algemene Informatie: - de bij de overheid gebruikelijke rechtsposi tieregelingen zijn van toepassing; - op basis van de huisvestingsnota zal voor het verkrijgen van woonruimte medewer king worden verleend; - nadere inlichtngen kunnen eventueel tele fonisch worden ingewonnen bij de dienst Gemeentewerken, tel. 01608-24000, toestel 360 of bij de afdeling personeel en organi satie, toestel 324. Schriftelijke sollicitatie met uitvoerige inlichtin gen over opleiding, ervaring en dergelijke bin nen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan burgemeester en wethouders van Etten- Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Linksboven In de brief het vacaturenummer 89-10 vermelden. d Öi/ Gevraagd voor 's middags in huisartsenpraktijk. Graag schriftelijk solliciteren binnen 1 week. Hertogenlaan 74,4902 AT Oosterhout. Rotogravure Etten B.V. Parallelweg 5 4878 AH Etten-Leur Tel. 01608-84000 Rotogravure Etten B.V. is een zelfstandige werkmaatschappij binnen de V.N.U. Grafische Industrie B.V. Het is Nederlands grootste exportdrukkerij, die grote oplagen Westeuropese tijdschriften, periodieken, catalogi en reisgidsen in diepdruk vervaardigt. Dit geschiedt met 550 werknemers en een uiterst modern machinepark. Noem glas en wij als N.V. Vereenigde Glasfabrieken maken het in bijna al zijn verschijningsvormen, voor de konsument als gebruiksvoorwerp en voor de producent als verpakkingsmateriaal. In bedrijfsverband praten we dan ook over verpakkingsglas, tafelglas, kristal en relatiegeschenken als hoofdaktiviteiten. Maar eveneens over kunststofverpakkingen en groothandels- aktiviteiten als aanvullend programma. Er werken bij ons 1850 man personeel in Schiedam, Leerdam, Maastricht, Etten-Leur en Amsterdam. Met onze divisies verpak kingsglas, kunststofverpakkingen, huis- houdglas, kristal en gelegenheidsglas en groothandel zijn wij één van de grootste verpakkingsmiddelenproducenten van Nederland. W\ veglapiast in Etten-Leur levert miljoenen kunststof verpakkingen aan voornamelijk de zuivel- en levensmiddelenindustrie in binnen- en buiten land. Het is een semi-kontinu produktiebedrijf waar het merendeel der personeelsleden dan ook werkzaam is in het produktieproces, De organisa tie bestaat uit verschillende afdelingen met zeer geavanceerde machines voor ekstruderen, spuitgieten, dieptrekken, blow-moulding en het grafisch bedrukken. Verder zijn er ook een bedrijfstechnische afdeling en een aantal ondersteunende afdelingen. Wij investeren graag én veel in nieuwe technolo gieën en vakmanschap. Voortdurend ontwikkelen we initiatieven om tot nieuwe verpakkingen en toepassingen te komen en het produktieproces te innoveren. Kwaliteit en kontinuering van de kwaliteit van het produktieproces staan daarbij altijd voorop. In dit kader zijn wij nu op zoek naar een jonge HTS-ingenieur Werktuigbouwkunde die vanuit een sterke affiniteit tot kunststof een stevige bijdrage gaat leveren aan het optimaliseren van ons produktieproces. Eerst zult u in een gedegen introduktieperiode alle aspekten van onze technisch zeer hoogstaande produktietechnieken leren kennen. Daarna gaat u aan de slag als trouble-shooter en proces engineer. U speelt zowel een ondersteunende als een initiërende rol bij innovatieprojecten, terwijl u daarnaast nieuwe ontwikkelingen op de produktie-afdelingen begeleidt. Daarbij fungeert u als een spin in een web tussen technische dienst en produktie- en kwaliteitsdienst. Zoals gezegd bent u een HTS-ingenieur Wtb. Ervaring met kunststoffen en technieken die bij ons worden gebruikt betekent natuurlijk een aanbeveling, wat ook geldt voor kennis van hydrauliek, pneumatiek en meet- en regeltech niek. Vast staat in ieder geval dat u een prakti sche, produktie-gerichte instelling koppelt aan een sterk probleemoplossend vermogen. U bent inventief, neemt graag initiatieven en hebt ook oog voor financiële konsekwenties. En tenslotte spreekt het u aan om in een team samen te werken. Het is niet weinig wat wij van u verwachten, maar daar staat dan ook tegenover dat u een zeer interessante, afwisselende funktie krijgt in een modem en groeiend bedrijf. Een schoon bedrijf ook, met een prettige werksfeer en gezonde arbeidsomstandigheden. Bovendien stellen wij u graag in de gelegenheid om op onze kosten uw kennis te verdiepen en te verbreden. Onze CAO tenslotte garandeert u naast een uitstekend salaris ook zeer aantrekkelijke sekundaire arbeidsvoorwaarden. Wij willen u graag laten zien wat Veglapiast zo uniek maakt. Maak daarvoor een telefonische afspraak met de heer J. van Ophoven, telefoon 01608-12553. Natuurlijk kunt u ook meteen schriftelijk solliciteren. Stuurt u uw brief te zijner attentie naar Veglapiast BV, postbus 95, 4870 AB Etten-Leur. U zult spoedig bericht terug ontvangen. De Centrale is een middelgroot verzekerings concern op het gebied van levens- en schade verzekeringen zowel werkzaam in de indivi duele als in de kollectieve sektor met een omzet van ca. 400 miljoen en met een personeels bestand van 750 medewerkers. In onze BUITENDIENST kunnen wij plaatsen een voor rayon Breda/Oosterhout e.o. Het betreft gevarieerd en interessant werk dat voornamelijk bestaat uit het adviseren van de relaties in verzekeringsaangelegenheden en het bemiddelen bij transacties op verzekerings- gebied. De eerste twee jaar bieden wij een gegarandeerd minimum inkomen van 37.524,- bruto per jaar met verdere doorgroeimogelijkheden. Daarnaast bieden wij o.a. 10% vakantietoeslag. 2% gratificatie, 26 vakantiedagen en een onkostenvergoeding van 4.800,- per jaar. Kandidaten dienen in bovengenoemde regio woonachtig te zijn of bereid te verhuizen. Indien uw leeftijd ligt tussen de 21 en 35 jaar, een MULO/MAVO- diploma heeft en beschikt over goede contactuele eigenschappen, nodigen wij u uit uw schriftelijke sollicitaties te richten aan De Centrale Levensverzekering N.V., t.a.v. het Servicek'antoor. Postbus 30501, 2500 GM 's-Gravenhage. Mocht u vooraf nadere informatie wensen dan kunt u telefonisch kontakt opnemen met de inspecteur hr. O. v.d. Vlies, tel. 04165-2579. 's-Gravenhage, Rijnstraat 28. Tel. (070) 710710. WASHINGTON (RTR/AFP) -1 Amerikaanse regering heeft do, derdag video-beelden en fot< vrijgegeven die zijn gemaakt v; het treffen tussen twee Amer kaanse F-14 jagers en twee Lil sche MiGs boven de Middelland Zee. Uit de beelden kan niet di delijk worden opgemaakt of Libische toestellen gewapend w ren, zoals Washington beweert. De dramatische video-opnamen z gemaakt door de piloot van een v de F-14 vliegtuigen. Te zien is one meer hoe een Libisch MiG explode, na te zijn geraakt door een Ame kaanse raket. Van enkele beelden hebben I Amerikaanse autoriteiten vergroti De drukkerij: Met behulp van vier produktiepersen, waarvan een aantal zeer moderne, wordt per jaar zo'n 40.000 tonj papier bedrukt en gevouwen. De komende jaren zullen vele tientallen miljoenen guldens worden; geïnvesteerd in vervanging en aanpassing van onze produktieapparatuur. Om ons drukkersbestand in de komende jaren op peil te houden, zoeken wij voor de vakatures in t toekomst nu reeds DIE OPGELEID WILLEN WORDEN TOT DIEPDRUKKER (grafisch-technisch processoperator). De funktie: De drukkers bedienen, samen met de persteams (6 personen per team) onze moderne drukpersen en| hun randapparatuur. Zij kontroleren tijdens het drukken kontinu het drukproces en zijn verantwoor delijk voor het draaien van de persen met de optimale instellingen. Bij storingen analyseren zij dg situatie en nemen hierop adequate maatregelen. Het onderhoud van de persen geschiedt door d«| technische dienst die wordt bijgestaan door het pers-team. De opleiding: Zij zullen een volledige 2-jarige opleiding tot drukker (grafisch-technicus) 'gaan volgen in samen! werking tussen de interne opleidingsafdeling en het Grafisch Opleidings Centrum te Amsterdam] Tijdens de opleidingsjaren worden zij ondersteund door leermeesters. De eisen: De kandidaten dien: een technische opleiding/ervaring op middelbaar nivo te hebben; bereid te zijn tot werken in ploegendienst, ook tijdens de opleidingsjaren; gevoel voor machines/apparatuur te hebben en een goed technisch inzicht; in beginsel het vermogen te bezitten analytisch en systematisch problemen te benaderen; een persoonlijkheid te zijn, die na de opleiding in staat is leiding te geven in een persteam; een goed kleuronderscheidingsvermogen te hebben (niet kleurenblind). In de selektieprocedure is een vaardigheid- en persoonlijkheidstest opgenomen, alsmede medische keuring. Ook geïnteresseerden die nu nog hun militaire dienstplicht vervullen, doch deze verlaten vM| augustus 1989, worden verzocht te solliciteren. De aanstelling zal geschieden op basis van een leer/arbeidsovereenkomst. Een schriftelijke sollicitaite kunt u richten tot 13 januari 1989 aan de afdeling Personeel en Organisatie! t.a.v. de Heer W. Langenberg. Telefonisch kunt u informatie inwinnen bij, of reeds een afspraak makefj met, de heer W. Langenberg dagelijks van 9,.00-18.00 uur onder telefoonnummer 01608-84000. Buitej deze uren nummer 01646-14428. Aan\ Door onze correspondent Jo Wijnen De Amerikanen kunnen die risico's voor de bij een der; I vliegtuigen. De omstreden fabriek, die vol gens de Amerikanen chemische wapens zal gaan maken, ligt op ongeveer 60 kilometer ten zuid westen van de Libische hoofd stad Tripoli en is zwaar verde digd met een ring van lanceer- installaties voor luchtdoelra- ketten. Het is niet uitgesloten dat een vitaal deel van het bedrijf zich onder de grond bevindt. Bovendien zijn er rond het be drijf zware zandwallen tegen bombardementen opgeworpen. Overigens woont er in de om geving van het bedrijf nage noeg geen burgerbevolking. In geval van een bombarde ment zullen de Amerikanen ge bruik moeten maken van zwaardere bomenwerpers, zo als de F-lll die ook werd inge zet bij de vergeldingsaanval op Tripoli in april 1986. Die toestellen waren overi gens in Engeland gestationeerd en moesten op hun lange vlucht naar de Libische kust in de lucht worden bijgetankt. De toestellen kregen onder meer hulp van vliegtuigen die in staat waren het radarsysteem van het Libische leger te sto ren. Ondanks de met grote per fectie uitgevoerde aanval, werd een van de 13 Amerikaanse bommenwerpers neergescho ten, waarbij de twee piloten het leven verloren. In het geval van een aanval op Rabta zal veel verder land inwaarts moeten worden ge- vlogea De Libische leider, ko lonel al-Gaddafi, beschikt over een zeer moderne luchtmacht van ongeveer 300 gevechts vliegtuigen van Russische ma kelij. Bovendien heeft hij 252 lanceerinrichtingen voor lucht doelraketten tot zijn beschik king. Aangenomen wordt dat een deel daarvan is onttrokken aan het verdedigingssysteem van de 1800 kilometer lange kust van het land en is overge bracht naar Rabta. Bovendien beschikt al-Gaddafi over 36 ra- dargestuurde lanceerinrichtin gen voor SA-5 rakettea Na het neerschieten van twee Libische Mig 23 jachtvliegtyui- gen voor de Libische kust afge lopen week, verklaarde de j Amerikaanse minister van de- ;en?le' Frank Carlucci, met I froJe nadruk dat de bij het ge- i +1,^blokken Amerikaanse I en met routine-oefenin- f 2en bezig waren. De oefeningen worden met ®°te regelmaat gehouden, maar het is niettemin niet uit- l K°ten..dat ze de afgelopen j,® zÖn geïntensiveerd, na- oat de Amerikanen lucht kre- Van de fabriek voor chemi- „,,„e wapens. President Reagan ln^!ereerde al dat Rabta des- 7r,,, met militaire middelen a moeten worden stopgezet. I porf6 '.leningen' waarover wp/!JCcl,s?rak lüken intussen r .L -. Selijk gericht te zijn op A e\ Daarbij wagen van Amerikaanse vliegdekschepen omVahrnde tot de 13 schepen stonf/ zesde vloot - opge- I bii h ?pstellen zich tot dicht overi pen ische kust' zonder iwati over de territoriale Igen Van dat land te vUe" lucbtLi^?^ de Libische E lurht j haar toestellen de !dari 'ni?e sturen en hun ra- Iwerkfn aties langs de kust in Arnprü.8 stellen. Dat stelt de ver!,» in staat het radio- vlipJhr hissen de Libische nauw^gen en hun bases aawkeurig af te luisteren. De

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 4