de kleine ffTFiM Franz ertaald >oek over tonieën Mooie reis met slimme man Als je het leven niet ziet zitten pti STEM GIDS 3 ZATERDAG 7 JANUAR11989 Mexico, de smerigste stad ZATERDAG ZONDAG Zie zaterdag. Suske en Wiske: De Dappere Duinduikers Even Piekeren dumb one Boes ing en rationele manipq- 3 van Leonidas. Het lot is in zekere zin gunstig als flie een (voor het verhaal geforceerde) droom heeft Jchzelf schuldig gaat voe- legenover haar man. Op liveau is het een van de geschiedenissen die ge- even werden en worden trouw en ontrouw bin- een huwelijk en ook niet llend. tien deze geschiedenis )t er echter iets anders de orde. Leonidas be st zich op zijn eigen ge- op het departement als fopkomt voor de benoe- van een jood op een gleraarstoel; een opval- 1 afwijkend gedrag. Er is tr één verklaring: hij it zo voor zijn joodse 7erfel heeft het thema de jodenhaat die groeide de opkomst der nazi's heel xiel in dit verhaal verwe- Voor de lezers van nu, inmiddels méér weten gelijk wat te subtiel. Als hrijft als deelnemer aan storie die je aan de orde t ga je er anders mee om, wanneer je er achteraf kunt terugkijken. Ik ,ag me bijvoorbeeld nu af het nageslacht zal oorde- over de manier waarop er ons land met vluchtelin- L asielzoekers, inwoners andere culturen en rassen rdt omgesprongen. ranz Werfel geeft aan het Ihaal nog een onverwachte Jiai, die inspeelt op het feit we vaak heel hypocriet |gaan met vervolgden e.d we werkelijk evenwaar- als mensen met elkaar |nen te leven; met alle ge- |gen vandien. Dit mooi ge reven verhaal brengt je I een onopvallende manier aanraking met diep aan rende problemen. Toni ilder (Dynamo) zorgde (or een even fijnzinnig en ginele band, die afzonder- genoemd moet worden Werfel: *Het bleek- luwe handschrift van een iuw'. Uitg. Dedalus. De Franse componist Mes- aen. - fotoanp e gehoor een goede opname') n kritiek in algemene zin men vindt, dat'..). Maar bi] laitink heet het dat hij niet tot e ziel van Elgar is doorge- rongen en dat Furtwangler de ïdruk geeft zich niet thuis te oelen in studio's. Merkwaardig is ook dat er een parallel is tussen de be- andelde componisten etc. en e vermelde lp's, cd's en band- es. Niet iedereen zal weten wie ij voorbeeld Humphrey Searie f Robert Still is, waarvan Je rel opnamen vermeld vindt naar geen verdere informatie -«uk blijft het altijd om chermen met feiten als dat er ran Beethoven 200 (waarvan met de Negende) en van Mahler (00 verschillende opnames ver hield worden. Het boek is passend en hie' sn daar kleurrijk geïllustreerd De teksten zijn heel leesbaar geschreven zodat deze doo' niet-ingewijden ook geleze" kan worden. ïanny de Jong e.a.: 'J* Grote Symfonieën'. Ui»' Met Spectrum. G3Z redactie Muriel Boll brieven naar Sbinveld 55 - 4815 HV Breda brieven naar Spinveld 55 - 4815 HV Breda i probeer je longen maar eens schoon te houden als deze bus voorbij komt. - fotoap DE KERSTVAKANTIE van de scholieren in Mexico-stad is verlengd tot februari. Als dat hier eens zo zou zijn.nou, dan wasje nog niet jarig. De Mexicaanse kinderen kregen langer vakantie omdat de luchtvervuiling in hun stad onvoorstelbaar erg is. Als er geen kinderen naar de scholen hoeven, rijden er minder auto's en bussen. Dat scheelt weer koolmonoxide in de lucht en in je longen. In Mexico-stad wonen 24 miljoen mensen bij elkaar op een plek die twee keer zo groot is als de provincie Utrecht. Het is de grootste stad van de wereld en die wordt nog steeds groter, want steeds meer arme mensen komen naar de stad. Behalve de grootste is het ook de smerigste stad. Als je er woont, vind je hoofdpijn, keelpijn en prikogen heel gewoon. Men schat dat per jaar ongeveer 100.000 mensen doodgaan aan de gevolgen van de luchtverontreiniging. NA EEN TIEN met een griffel kan het wel weer even lijden. Zelfs met een vijf daarna sta je nog ruim voldoende. Imme Dros doet dat anders: na 'An- netje Lie in het holst van de nacht' en 'De trimbaan' heeft ze nu weer een schit terend boek geschreven: 'De reizen van de slimme man'. Het gaat over Niels en me neer Frank die vaak op hem past. Meneer Frank leest dan altijd voor uit een compleet kapotgelezen boek waarin de verhalen staan over een man die met twintig schepen naar de oorlog in Troje vertrok. Twintig jaar later kwam hij in zijn uppie terug en alleen zijn oude hond her kende hem. Het was een slimme man, hij won zelfs van de reus met één oog. Vantevoren vertelt me neer Frank waar het over gaat, want hij leest die verhalen voor in een onbe grijpelijke taal. Toch houdt Niels van die vreemde woorden; het hindert niet dat hij ze niet begrijpt. Niels is nog klein en denkt dat voorlezen al tijd zo gaat. Aan de stem van meneer Frank hoort hij precies wat er gebeurt. Op de maat en de klank van meneer Franks woor den maakt Niels zijn eigen Op de omslag van 'De reizen van de slimme man' staan deze taaltekens, een geheimschrift van Juul van den Heuvel. verhalen. Later, als Niels, op het gymnasium zit, ko men die twee soorten ver halen elkaar tegen, botsen een beetje. Welke verhalen zijn voor Niels het belang rijkste? Zijn eigen met de stem van meneer Frank op de achtergrond of de ver halen zoals Homerus die over Odysseus, de slimme man, schreef? Je ontdekt dan dat het boek eigenlijk gaat over de werking an de taal. Waarom vind je sommige woorden mooier dan ande re, waarom klinkt voilier mooier dan soepkip? Dat LEVEN KOST soms moeite. Leven doet soms verdomde zeer. Leven is lang niet altijd leuk. Wie er anders over denkt, ziet waarschijnlijk te veel reclamefilmpjes. Of je bent zo'n levensgenieter die niet en nooit klein te krijgen is. Als dat zo is, moet je het I vooral zo houden en heb je I bet boekje 'Leven is lang niet altijd leuk'niet nodig. Dat boekje is niet bedoeld om iemand problemen aan te praten maar om je te leren dat problemen minder wor den als je erover praat. Je leest waarom Joris geregeld depri is. „Ik ben redelijk lelijk", vertelt hij. „Een bril, grote oren, voortanden, echt voortanden. Geen goser dus waar meisjes voor vallen. Kom nou niet met de troost dat dat uiterlijk van me best meevalt. Of dat het in het leven niet gaat om het uiterlijk maar om het innerlijk. Ja, ik heb vast een mooi karak ter, alleen kent niemand dat". Joris vindt het moeilijk om zich echt te laten ken nen. Hij vindt zichzelf minderwaardig en daar door voelt hij zich onge lukkig en eenzaam. Dat laat hij natuurlijk niet merken en dus denkt iedereen dat het met Joris goed gaat. Steeds meer jongeren hebben proble men, sommigen nog erger dan Joris. Soms zo erg dat ze het leven niet meer zien zitten; per dag doen veer tig jongeren tussen 15 en 25 jaar een poging tot zelf moord. 'Leven is niet altijd leuk' hoort bij een project om jongeren van zelf moord af te houden. Er staan tips en adviezen van jongeren in die vertellen wat zij doen om van dat rotgevoel af te komen. Hetty (15): „Als ik het le ven weer eens niet zie zit ten, neemt mijn zus me mee naar de stationsres tauratie. Daar eten we dan een kroket met mes en vork. We noemen dat ons morele-dreunen-voedsel". Praten over je problemen is het beste te helpen, er kennen dat het niet goed met je gaat, is heel moei- Ben je een levensgenieterof ben je depri? lijk maar het lucht wel op. 'Leven is lang niet altijd leuk' kun je aanvragen bij uitg. Zorn, tel. 071 - 149141. Je hoeft alleen de ver zendkosten te betalen. heeft te maken met de echo's die een woord op roept als het in je hoofd op reis gaat: het plaatje en de geuren en kleuren die er bij horen. Maar hoe dat nou precies werkt? Imme Dros heeft me eens verteld dat haar groot moeder vroeger enge on begrijpelijke liedjes voor haar zong over een Grote Kerel met een Kattebek, en over Heintjevaar. Imme snapte ze absoluut niet, maar de versjes slopen haar hoofd binnen en ver stopten zich in donkere hoekjes en gaatjes. Toen ze Annetje Lie ging schrijven kwamen die versjes plot seling weer tevoorschijn en begreep ze ze ineens. Net zo nestelen flarden van de Odysseusverhalen zich in Niels hoofd. Hij kent ze bijna net zo goed als meneer Frank die hele bladzijden uit zijn hoofd kent. Later ontdekt Niels waarom dat boek zo be langrijk was voor meneer Frank. Die is dan allang dood en Niels heeft zijn boek geërfd. Hij is inmid dels verhuisd en heeft weer een aardige buurman die de verhalen van de slimme man ook kent. Door de gesprekken met meneer Spruit raakt Niels nog meer in de ban van het boek. Zelfs zó dat hij naar het gymnasium gaat om de verhalen in het Grieks te kunnen lezen, aan een ver taling van de Odysseus wil hij niet beginnen, hij is bang de verhalen te verlie zen die hij zelf heeft be dacht. „Dan moet je ze opschrij ven", zegt meneer Spruit en net als elke aanko mende schrijver begint Niels aan zijn levensver haal. Dat is moeilijker dan hij dacht. Behalve gebeur tenissen en data spelen zijn eigen gedachten en dromen een grote rol. En meneer Frank en zijn rei zen, de echte en die in zijn fantasie met de slimme man. Niels ontdekt ook waarom het boek zo be langrijk was voor meneer Frank. Als je nu denkt dat het een moeilijk zeurboek is, heb je het mis. Het verhaal gaat in de eerste plaats over gewone dingen: school, verliefd zijn, sur fen. De reizen van de slimme man blijven daar bij steeds door Niels' hoofd spoken en dat dat niet ver veelt, komt doordat Imme Dros weglaat wat overbo dig is. Als daar toch een schitterend boek van komt, heb je te maken met een echte kunstenaar: Imme Dros. Imme Dros: 'De reizen van de slimme man'. Uitg. Van Goor, prijs 22,50. GOES Grand Theater 14 u. My little pony. 19 en 21.30 u. Good morning Vietnam. VLISSINGEN Alhambra I 14.19 en 21.30 u. Who framed Roger Rabbit. Alhambra II 14u. Franken Frey. 19 u. Moonwalker. 21.30 u. Big. ANTWERPEN Rex - 11.45,14,16.30,19en - 21.30 u. Willow. Rex-Club - 12,14,16.30,19 en 21.30 u. Coming to America. Odeonl - 11.45,14.30, 17.30 en 20.30 u. Ironweed. Odeon 2 - 12,14,16,18,20 en 22 u. De kollega's maken de brug. Odeon 3-12,14,16,18,20 en 22 u. Buster. Odeon 4 - 12,14.20,16.40, 19 en 21.20 u. La petite voleuse. Astrid - 12,14 en 16 u. Ned versie. 18 en 20 u. Eng. versie: Rox en Rouky. Vendome - 12,14,16.30,19 en 21.30 u. Midnight run. Rubens - 11.45,14,16.10, 18.20 en 20.30 u. The bear. Sinjoor - 12,14.20,16.40,19 en 21.20 u. Salsa. Quellin I - 12,14.20,16.40, 19 en 21.20 u. Who framed Ro ger Rabbit. Quellin II - 12,14.20,16.40, 19 en 21.20 u. Crocodile Dundee 2. Quellin III - 12,14,16.30,19 en 21.30 u. Good morning Viet nam. Metro I - 12,14.20,16.40,19 en 21.20 u. Scrooged. Metro 2 - 11.45,14,16.30,19 en 21.30 u. Die hard. Brabo - 12,14,16,18, 20 en 22 u. Hairspray. Ti)l - 14,17.15 en 20.30 u. The unbearable lightness of being. Wapper - 12,14,16,18,20 en 22 u. Beetlejuice. Ambassades - 12,14,16,18, 20 en 22 u. License to drive. Ambassades Club 1 - 12,14, 16,18, 20 en 22 u. Big Business. Ambassades Club 2 - 12,14, 16,18, 20 en 22 u. The presidio. Ambassades Club 3 - 12, 14.20,16.4019 en 21.20u. Big. Ambassades Club 4 - 11.45, 14,16.3019 en 21.30 u. De avon turen van een verwend kind. BRUGGE Gulden Vlies I 14.30,20 en 21.30 u. Scrooged. Gulden Vlies II 14.30 en 20 u. L'Ours. 22.30 u. De kollega's maken de brug. Gulden Vlies III 14.30 u. U2-rattle and hum. 20 en 22.30 u. Cherry 2000. Memling 14.30 u. Rox en Rouky. 20 u. The unbaerable lightness of being. Rembrandt 20 u. Crocodile dundee. 22.30 u. Erotische driften. GENT Decascoop 14.30,17,20 en 22.30 u. Willow, a.l. 14.30,17,20 en 22.30 u. Scroog ed, a.l. 20 en 22.30 u. Itineraire d'un en fant gate, a.l. 20 u. Camille Claudel, a.l. 14.30,17, 20 en 22.30 u. Salsa, a.l. 14.30,17,20 en 22.30 u. License to drive, a.l. 14.30,17, 20 en 22.30 u. Beetle juice, a.l. 20 en 22.30 u. Betrayed, a.l. 14.30 en 17 u. Crocodile dundee 2, a.l. 14.30 en 17 u. Who framed Ro ger Rabbit, a.l. 14.30,17, 20 en 22.30 u. L'ours. 20 u. The unbearable lightness of being, a.l. 14.30 en 17 u. Die hard, a.l. 14.30 en 17 u. The fox and the hound, a.l. 20 en 22.30 u. Midnight run, a.l. 14.30,17,20 en 22.30 u. Moon- walker, a.l. 14.30 en 17 u. Buster. Studloscoop 20 en 22.30 u. Sur. 15, 20 en 22.30 u. Salaam Bom bay. 17.30, 20 en 22.30 u. Drowning by numbers. 17.30, 20 en 22.30 u. Une affaire de femmes. 15 en 17.30 u. Le maitre de musi- que. 17.30 u. Der himmel uber Berlin. 15u. Powaqqatsi. 15 u. De 101 Dalmatiërs. HENGSTDIJK Café't Jagershuls prijskaarting. 14 u. HULST W. Blommaert - 14.30 u. schieting. Bar de Smidse - 14 u. vlees- kaarting. Café de Smlckel - 20 u. bin go. DE KLINGE De Statie - 15 u. schieting. KOEWACHT Koekoek - 20 u. kaarting. Oude Molen - 14.30 u. schie ting. OSSENISSE Hof ter Nesse - 14.30 u. schieting. ST. GILLIS Caentens-toren - 14.30 u. schieting. ST. JANSTEEN Café Sport - 14 u. kaarting. ZUIDDORPE Rest. Onder de Lin den - 14.30 u. schieting. AXEL Galerie Bellemans - Beeld houwwerk van Anthony Hermsen en schilderijen van Gerard Ram. Geop. tijd. winkeluren (tot 15 jan.). CLINGE Galerie Esprit - Expositie ge titeld 'Zeeuwsch-Vlaanderen ge zien door Nederlandse en Belgi sche kunstenaars'. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van oa. J. Bakker, M. Binkhuysen en Th. Jordans. Geop. do. t/m zo. 13.30-17.30 u. do. tot 21 u. (t/m 22 jan.). HULST Galerie Van Geyt - Expositie getiteld 'Feest der kleine for- maatjes', met werken van Kup- pens, H. op de Laak en H. Slij per. Geop. tijd. winkeluren, di. gesl. (tot 1 febr.). HEILLE De Schaapskool - Olieverf schilderijen van Ben Bonte, (tot 31 jan.). films GOES Grand Theater 11 u. Bioscopera: Salome. 14 u. My little pony. 19 en 21.30 u. Good morning Vietnam. VLISSINGEN Alhambra I 11 u. Bioscopera: II barbiere di siviglia. 14,19 en 21.30 u. Who framed Roger Rabbit. Alhambra II 14 u. Franken Frey. 19 u. Moonwalker. 21.30 u. Big. ANTWERPEN Zie zaterdag. BRUGGE Gulden Vlies I 14.30,17.15 en 20 u. Scrooged. Gulden Vlies II 14.30,17.15 en 20 u. L' Ours. Gulden Vlies III 14.30 u. U2-rattle and hum. 17.15 en 20 u. Cherry 2000. Memling 14.16 en 18 u. Rox en Rouky. 20 u. The unbaerable lightness of being. Rembrandt 14.30,17.15 en 20 u. Crocodile dundee. GENT Decascoop 14.30/17, 20 en 22.30 u. Willow, a.l. 14.30,17,20 en 22.30 u. Scroog ed, a.l. 20 en 22.30 u. Itineraire d'un en fant gate, a.l. 20 u. Camille Claudel, a.l. 14.30,17, 20 en 22.30 u. Salsa, a.l. 14.30,17,20 en 22.30 u. License to drive, a.l. 14.30,17,20 en 22.30 u. Beetle- juice, a.l. 20 en 22.30 u. Betrayed, a.l.- 14.30 en 17 u. Crocodile dundee 2, a.l. 14.30 en 17 u. Who framed Ro ger Rabbit, a.l. 14.30,17, 20 en 22.30 u. L'ours. 20 u. The unbearable lightness of being, a.l. 14.30 en 17 u. Die hard, a.l. 14.30 en 17 u. The fox and the hound, a.l. 20 en 22.30 u. Midnight run, a.l. 14.30,17,20 en 22.30 u, Moon walker, a.l. 14.30 en 17 u. Buster. Studloscoop 20 en 22.30 u. Sur. 15, 20 en 22.30 u. Salaam Bom bay. 17.30, 20 en 22.30 u. Drowning by numbers. 17.30,20 en 22.30 u. Une affaire de femmes. 15 en 17.30 u. Le maitre de musi- que. 17.30 u. Der himmel uber Berlin. 15 u. Powaqqatsi. 15 u. De 101 Dalmatiërs. CLINGE Café de Landbouw - 10.30- 13 u. hoktentoonstelling. HEIKANT Th. de Block - 14.30 u. schieting. HULST DenDullaert - 10u. postze gel- en muntenbeurs. DE KLINGE Het Gasthof - 15 u. schieting^ e.i ,iaqiü» KLOOSTERZANDE Molenhof - 13 u. biljart prijs kamp. KOEWACHT P. de Vliegher - 15 u. schie ting. NIEUW-NAMEN Café Thllleman - 14 u. vlees- kaarting. OSSENISSE Hof ter Nesse - 14.30 u. schieting. ST. GILLIS Caentens-toren - 14.30 u. schieting. ST. JANSTEEN Café den Ouden Arend - 14 u. kaarting. X Hls ik dn door mht tins'mm mee tt doen, Suihe o HORIZONTAAL: 4. Wagen van een gekke jongen (8); 7. Hij was erbij toen de vorst werd ingehuldigd (12); 8. Zij musiceren pas als an deren uitvallen (14); 10. Ruimte voor een lynx in de haven (9); 11. Bajestoilet (4); 12. Maakt niet geliefd (8); 13. Het blijft steken in deze plaats (6); 15. Hoeveelheid afval in depot (9); 17. Onverzettelijk en houterig (8); 19. Vlug weg voor de zon (6). VERTIKAAL: 1. Ontspanning van bloedzui gers (11); 2. Niet op de been gebleven tot ge noegen (11); 3. Hoeveelheid opvatting (14); 4. Toekomstige staat van het oosten (10); 6. Strop voor iemand die zich wil scheren (6); 9. Om te stikken zo verliefd(5); 14. Mooi ex emplaar om te draaien (7); 16. Kinderwagen (6); 18. Hierin wordt het geld warm gehouden (3). De oplossing staat in de krant van maandag w •puBqjBBq '01 'puoq uba joo '6 'siqoaj jqoAV '8 'uapptui apapBiqaS 7, 'jBBq ut iqoa(A '9 'sjjuq iqoM g 'ioodj;qqoB 7 'sjqoaj apiapB[qa3 g 'pjooq do jaaa g 'puoq uba qaq 7

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 31