L taken Ie breda le Meester! Ik weet'r nog enen! Hongaarse troubadour in koude Noordstraat In het krijt nonteur biedt O ech- ■s (m/v) sm/v) *pvee ovut de Heikant foewacht PLAATSELIJK NIEUWS RK KERKDIENSTEN PC KERKDIENSTEN PASTORIEDIENSTEN )ESTEM VAN ZEELAND 4 ZATERDAG 7 JANUARI J989 OEKHOUDEN ouwfonds kan 't Zwijgen Subsidieverzoek Zeeuwse babbels bejaardenschieting - Lamswaarde Nieuw-Namen Ossenisse T6 linrichtingen in de vakbekwaam per- n kwalitatief hoog- gevers zijn zowel ens Holding B.V. indse vestiging op het gebied \le chemicaliën ilen. one processen 'strie, alsmede ste startfase is <ans toenemen lang te zijn. Biding eninten- ndienst: ig eiligheid opleidingen, rl r ind wordt door verband daar- iek deel uit van januari a.s. aan: EUZEN 169,- excl. BTW lutertrainingen HARD- EN SOFTWARE 255 5100 AG Dongen 0228/21120 chikbaar, dan is dit een pf®1 >op beloond, dus eigenlijk veel u wilt verdienen, u? Bent u de man of vrouw u een gedeelte van uw tijd ende munt? Aarzel dan 9ee v schriftelijke sollicitatie uiter- e nv Bouwfonds Nederlands® de heer F.G.L. von Pickartz- f34, nv Bouwfonds aken. Nederlandse Gemeenten MENIGEEN KAN er over meepraten. Zo met die feest dagen kan het wel eens uit de hand lopen. Een pintje met collega's om het oude jaar op waardige wijze uit te luiden. Maar hoe gaat dat. Van het ene glas komt het andere en voor je het weet zijn de wijzers van de klok wat uurtjes verder gedraaid. Dat overkwam ook de Hulstenaar waarover we het hier willen hebben. In het plaatselijke etablissement bleek de gezel ligheid troef, terwijl thuis het eten stond te verpieteren. Al maanden had hij er om ge zeurd: „Maak nou eens een konijntje klaar". Want dat was zijn lievelingskost. Moe der de vrouw was er zelf niet zo weg van. Maar ja, zo op het eind van het jaar wilde ze hem wel eens verrassen. Toen hij uiteindelijk binnen viel stond haar gezicht op storm. „Kun je goed zwijgen?", sprak hij haar toe, alsof hij op het punt stond een groot ge heim te verklappen. „Hoe zo?", vroeg ze. „Nee, ik vraag of je goed kunt zwijgen", zei hij nog eens geheimzinnig. „Ja natuurlijk", klonk het. |,Dan moetje nu zwijgen. GEDULD IS een goede zaak. Toch zeker voor babysitters en kinderoppassers. Immers, hun belangrijkste bezigheid is wachten tot de ouders weer terugkomen. Maar het geduld van de Ba bysitcentrale in Hulst wordt wel erg zwaar op de proef ge steld. Een jaartje of zeven ge leden diende men bij de ge meente een subsidieverzoek in. Nou malen ambtelijke mo lens doorgaans niet snel, dus als er een tijdje over heen gaat is dat geen reden tot pa niek. De Babysitcentrale bleef rus tig wachten. En wachten, en wachten. Maar na vijf jaar begon men toch de moed wat te verliezen. Dus verder niet getreuzeld en in 1986 opnieuw een subsidieverzoek op de bus gedaan. Weer niks. Vorig jaar nog maar eens ge probeerd. Deze week eens voorzichtig geïnformeerd naar de stand van zaken. Subsidie verzoek? Nee, daar wist men op het stadhuis niets van. Nog eens overal ge keken. Nee hoor, niet te vin den. Maar de langste wacht tijd zit er nu toch op, mogen we aannemen. Want inmid dels is het subsidieverzoek persoonlijk op het stadhuis Natuurkunde nouw kinders, ouw d'ulder 's stil en 't is over torren dank vandaog 's praoten wil. Nen meeltor bevoobeeld, ister iemand die a weet, wa d'a zo'n beestjen nou eigeluk meestal eet? Meel zedde Jantsjen, goed, ge zij gij nen slimmen vent. Ister nog iemand die a nog nen anderen tor kent? Nen boktor Frits, jaowoor en die eet out en geen bokken eeh Sjefken, da's emaol fout. Maor nen spektor die zit wel aon't spek t'eten en nen mestkever, da zulde gulder ook wel weten. Neej, nen pastor da's eel wa anders, die oort'r nie bij Nelleken, wa zedde nou! Waffer e gekke trien zijje gij! Ne waotertor jao, maor die eet gen waoter eeh Koos agge zukken domme dingen blijf zeggen oorte meester boos. Jao, nen kniptor en nen snuittor. Weette gulder wattie eten? Wa zedden Wardsjen, zij men d'r nou nog enen vergeten? Nen vibra-tor, jao, da's nog zo geen slecht gedacht, maor.nee kinders, geduld; zwijg nou evekes, wacht: Wardsjen nen vibra-tor, maor weette gij ook wattie eet? Jaowoor meester, mijn vaoder zeg datta deenk batteraikes freet! eindredactie: Eugene Verstraeten Rein van der Helm Driekoningen optocht Hulst? Natuurlijk, de wijzen komen uit het oosten. Een strijder tegen het water: een water-Krijger. Telefoon roodgloeiend, bellers witheet. Staatsbosbeheer gaat natuur lijk niet zichzelf afkraken. De natuur krijgt flink voor zijnCanis. Watermerk brandmerkt Zeeuwsch-Vlaanderen. Drie telefoons is wel erg wei nig voor een ziekenhuis. Wel eens een onderwijsman gehoord die wel tevreden is? Rijkswaterstaat: We krijgen het heen en weer van Sluiskil. Sluiskil wil geen veer laten. Twee krantenkoppen: Koeien kwijt. Giftig vlees gevonden. Als die Axelaars zich maar niet vergissen. Nooit geweten dat gieren na-' tuurbedreigend waren. Politieman wordt hotelier. Hoe zit dat met de alcohol controle? PZEM: Geef gas. Nieuwjaarsnacht waren er in Antwerpen nog meer blauw oan alleen die pinguïn. GEEN VRIESWEER, maar toch: een rillerig dagje. De januariwind maakt een wandeling door de Terneuzense Noordstraat tot een allesbehalve aangenaam gebeuren. Groot is dan de verrassing als plotseling exotische muziekklanken op je toestromen. Oosteuropees, klinkt een beetje Grieks, denk je en je blijft staan. Met warme stem zingt Tama's Pa'l zijn lied. In het Hongaars, zo blijkt. Een gesprek in het Engels wil niet lukken, maar hij spreekt 'ein klein Deutsch'. We komen te weten dat hij twee maanden in Nederland is en in Goes woont. Het gesprek stokt, want zijn 'klein Deutsch' blijkt inderdaad niet groter. Vriendelijk glimlachend neemt hij de gitaar weer ter hand om te poseren voor de foto. Hij voelt zich zeer op zijn gemak, ondanks de camera en die journalisten die van alles van hem willen weten. We gaan weer weg en drukken hem de hand. Hij wijst nog even naar de grond en zegt „Holland sehr gut, sehr schön!"Daarna speelt de troubadour verder, voor ieder die het maar horen wil. - foto de stem cor j. de boer WIE IS in Hulst de kwaaie Pier? Juist, de parkeerwachter. Mensen die het vertikken geld in de parkeerautomaten te werpen zijn zeer verontwaardigd als ze een bon achter hun ruitenwisser vinden. Om nog maar niet te spreken over lieden die achteloos hun voertuig kris-kras langs dikke gele strepen neerkwakken en dus prompt in de beurs moeten tasten. Schande! Hoe durft iemand het om bonnen te schrij ven op plaatsen waar niet geparkeerd mag worden! En die gele strepen dan? Ach ja, die geven wat kleur aan de binnenstad. Maar een kniesoor die er verder op let. Eén bezoeker aan de binnenstad hebben we deze week echter, ongewild, 35 piek laten verdienen. Zijn in gebroken wit gespoten vehikel stond al geruime tijd voor ons kantoor geparkeerd. Het kon dan ook niet anders of de parkeerwachter kreeg de boosdoener in de smiezen. Hij stapte het kantoor binnen, en is dus zeker niet de boeman waarvoor velen hem houden, met de vraag of het voertuig wellicht van een onzer collega's of bezoeker was. Uiteraard niet, want wij houden ons, meestal dan toch, netjes aan de regels. „Dan gaat ie op de bon", concludeerde de parkeerwachter resoluut. We grepen zijn onverwachte verschijning aan om een kleine boom op te zetten over de Hulster parkeerperikelen. Net op het moment dat de parkeerwachter, de ene hand aan de deurklink, de andere in de borstzak grijpend naar het bonnenboekje, zijn weg wilde vervolgen, maakte de bestuurder van het witte voertuig zich razendsnel uit de voeten. Sorry, meneer Korthals- Altes, we staan nog voor 35 piek bij u in het krijt. scbiot-4 Helleker>. bejaarden- voeS n4gmet45personen-H°ge kant van de Bra"de, Hei- Kük\ffte zi!v°gel: M. de M Deyaert11^ ^6606 zijvogel: aantal M n Klinge; grootste lebrug Van Hoye' Kapel" ttfibon'?TfG Do0r de °ude" V&? koewacht werd in de EehmiH 6611 Prijskaarting Sinwaa®n«gmen! als volgt imrnvDeDltslag was g A- van Remoortere, 2. Mevrouw A. de Koeyer, 3. A. de Vliegher, allen uit Koe wacht. BRIDGE - In De Vier Jaarge tijden speelden de leden van de plaatselijke bridgeclub hun zesde wedstrijd in het kader van de wintercompetitie. Het was een draaiende Mitchell met vijftien paren. De uitslag was: 1. mevrouw Bagjjen heer Biesbroeck, 2. heren Pouwels Van Cruissen, 3. heren Aarts Baggen. BOND VOOR OUDEREN - De Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Nieuw-Namen is uit genodigd voor een jaarlijks verbroederingsbal. Dat bal wordt gehouden in de dancing 'De Veertien Billekens' te Zandhoven. Men vertrekt don derdag 19 januari om 13.00 uur bij de kerk. De gehele middag wordt in beslag genomen door een show met ondermeer Richy en Sedel, Leppy Lanka en een komische act van Eddie Smets. Na de avondmaaltijd is er gele genheid om te dansen tot onge veer 21.00 uur. SONGFESTIVAL - De carna valsvereniging 'De Mollen' houdt zaterdag 4 februari een songfestival voor buurt- en sportverenigingen. De volgende verenigingen hebben zich voor deelname opgegeven: Achterste Kauter, Vurste Kauter, Hom- bachstraat/Kauterstraat en de Kauterse handbalvereniging. BINGO - Vrijdag 13 januari houdt de Kauterse Handbal vereniging een grote bingo ten bate van de clubkas. Begonnen wordt om 19.30 uur. Plaats van handeling zaal Thilleman in de Hulsterloostraat. BILJARTWEDSTRIJD - De uitslag van de woensdag ge houden biljartwedstrijd in De Nachtegaal is: 1. E. Camermans en W. de Maeyer, 2. J. Abbeel en F. de Witte, 3. G. Lamers en A. de Block. Aan de wedstrijd na men in totaal 38 mensen deel. DANSAVOND - Zaterdag 14 januari houdt het plaatselijk Feest- en Aktiviteiten Comité een dansavond met medewer king van het Jumbo Trio in het verenigingsgebouw 'Hof ter Nesse'. Aanvang 20.30 uur. KAARTEN - Zaterdag 21 ja nuari houdt de kaartclub 'Ons Vermaak' in 'Hof ter Nesse' de eerste ronde van de clubcompe titie 1989. Spelsoorten zijn bie den zonder roem en jokeren. Aanvang 19.30 uur. Nieuwe le den kunnen zich die avond aan-, melden. KAARTING - Zaal Hof ter Nesse met 58 personen. Bieden: 1. J. Pauwels, Kloosterzande; 2. R. Kint, Koewacht; 3. Th. de Rijk, Kuitaart.Jokeren: 1. me vrouw De Koster-Reijns, Wal soorden; 2. P. de Bruijn, Sas van Gent; 3. mevrouw Gutsco- ven-Reijns, Kloosterzande. NOORD - ZUID - BEVELAND Goes - Parochie Maria Magdalena: zat. 19 u. zond. 9.00 en 10.30 u. Zierikzee - H. Willebrord, Molenstr. 62, zat 9 u. zond. 11 u. Hansweert - O. L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, zat. 17 u. zond. 11 u. Ma- ria-oord, zat. 10.30 u. Lewedorp - H. Eligius, zat 19 u. zond. 10.30 u. Riband-Bath.- H. Jozef, ofwel zat om 19 u. ofwel zond. om 9.30 u. (om de 14 dagen). Yerseke - H. Anna: ofwel zat. 19 u. of wel zond. 9.30 u. (Om de 14 dagen). Ovezande - O. L. Vrouw Hemelvaart, zat 19 u. zond. 9.30 u. WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Aardenburg - Maria Hemelvaart, zat. 17 u., zond. 9.30 u. Biervliet - H. Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen, zat. 19 u. zond., 10 u. Breskens - H. Barbara, zat 19 u. zond. 10 u. Eede - H. Maria Hemelvaartzat. 19 u. zond. 10 u. Groede - H. Bavo. zat 19 u. Hoofdplaat - H. Eligius. zat 17 u. zond. 9 u. Oostburg -H. Eligius. zat. 19 u. zond. 11 u. Schoondijke - H. Petrus Apostel, zond. 10.15 u. Slijkplaat - Maria Sterre der Zee. zat 17 u. IJzendijke - H. Maria Hemelvaart zat 19 u. zond. 10.30. Huize Emmaus. zond. 11.15 u. Sluis - H. Johannes de Doper, zat 19 u. zond. 10 u. WALCHEREN Middelburg - H. Petrus en Paulus, Lombardstr. zond. 10 u. Kerkcentrum De Hoeksteen, Rozenburglaan, zond. 11.30 u. Vlissingen: Paauwenburg. Kerkcen trum Open Hof, A. Gogelweg: zond. 11 u. Lieve Vrouwekerk, Singel: zat 19 en zond. 9.30 u. Souburg - Martinuskerk. zond. 10 u. Domburg- Willibrorduskerk- le en 3e zat 19.15 u. OOST - ZEEUWSCH - VLAANDE REN Clinge - H. Hendricus. zat. 19 u. zond. 9.30 u. Hulst - H. Willibrordus. zat 19 u. zond. 9.30 en 11.30 u. Graauw - Maria ten Hemelopening. zat 19 u. St Jansteen - H. Johannes de Doper, zat 19 u. zond. 10.30 u. Boschkapelle - H. Petrus en Paulus. zat 18.30 u. Westdorpe - O. L. Vr. Visitatie, zat 19 u. Hengstdijk -H. Catharina. zond. 9.30 u. Heikant - H. Theresia. zat 19 u. zond. 10 u. Kloosterzande - H. Martinus. zat 18.30 u. zond. 9.30 u. Koewacht - H. H. Philippus en Jaco bus. zat. 17 u. zond. 9.00 u. Lamswaarde - H. Cornelis. zond. 11.00 u. Nieuw-Namen - H. Jozef.zond. 11.00 u. Ossenisse - H. Willibrordus. zond. 11.00 u. Stoppeldijk - H. Gerulphes. zond. 11.00 u. Sluiskil - St An toni us. zat 19 u. zond. llu. Terhole - H. Gerard us Majella. zond. 9.30 u. Axel - H. Gregorius de Grote, zat 19 u. zond. 11 u. Philippine - O. L. Vr. Hemelvaart zond. 9.30 u. Sas van Gent - Maria Hemelvaart zat. 19 u. zond. 11 u. Zandstraat - H. Pastoor van Ars. zond. 10 u. Terneuzen - H. Willibrordus(Trini- teitskerk). zat 19 u. zond. 9.15 en 10.30 u. Verrezen Christus: Maand. tm. zat 19 u. zond. 9.30 en 11 uur. Hoek - H. Kruiskerk, zond. 10.30 u. Zuiddorpe - H. Maria Hemelvaart zat 17 u. zond. 9.45 u. zondag 8 januari HERVORMDE KERKDIENSTEN Aardenburg (Doopsgez. kerk): 10.30 u. dhr. T. Postma. Axel: 10 u. ds. J.v.d. Hoek, Oostburg. Biervliet: 11 u. ds. Meeuse. Breskens: 9.30 u. ds. G. Toes. Cadzand: 9.30 u. ds. C. Balk. Groede: dienst van de comb. Schoon dijke. Hoek: 10 u. ds. W.v. Meeuwen. Hontenisse: llu.dhr. v. Vliet, Axel. Hoofdplaat: 9.30 u. ds. W. Meeuse. Hulst: 9.30 u. dhr. v. Vliet, Axel. Nieuwvliet: 9.30 u. ds. da. Costa. Philippine: dienst te Sas van Gent. Retranchement: dienst te Cadzand. Sas van Gent: 11 u. ds. B.v.d. Wel. Schoondijke: 10 u. ds. P. de Vries (dienst v.d. comb.). St. Anna ter Muiden: 11 u. ds. C. Balk. Sluis: dienst te St. Anna. Sluiskil: 9.30 u. ds. B.v.d. Wel. Terneuzen (Grote Kerk): 9 u. ds. R. de Jonge, Zaamslag. (Goede Herderkerk) :10 en 19 u. ds. C. Hoogendoorn. (Op- standingskerk): 10.30 u. ds. de Jonge, Zaamslag. Waterlandkerkje: dienst te Schoondij ke. IJzendijke: 11 u. dhr. Kruidenier. Zaamslag: 10 u. ds. C. de Rooij, Ter neuzen. Zuidzande: 11 u. ds. da. Costa. EVANGELISCHE GEMEENTE Terneuzen (de Kandelaar, v. Cant- fortstr.) 10 u. dhr. v. Nes. Hulst (Den Dullaert): 19.30 u. dhr. Kos ter. NIEUW APOSTOLISCHE KERK Terneuzen/Hoek (Molendijk 8, Hoek): zond. 9.30 u. dienst. Goes (Turfkade 1): Elke 2e en 4e zon dag 9.30 u. dienst Vlissingen (A. de Westerbaan 20, W- Souburg) - zond. 9.30 en 16 u. woensd. 20 u. dienst. Voor geestelijke bijstand in het weekeinde is onderstaande pastorie te bereiken. OOST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hulst, Hontenisse en Koewacht - Van zond. 12 u. tot maand. 24 u. Past J. Verster, Kloosterzande, tel. 01148-1775. KANAALZONE Terneuzen, Philippine, Axel, Westdorpe, Sas van Gent - Van zond. 12 u. tot dinsd. 12 u. Past. W. Vervaet, tel. 01155-1532. Aflevering 79 Vorige week eindigden we in het westen met een nieuwjaarswens die uitgesproken werd om er iets voor terug te krijgen. Als naar de zin van (vooral) de jeugd de toegesprokene wat al te schraal reageerde, dan kon die te horen krijgen: 'k Wens je di (dit) 'k wens je da (dat) 'k Wens je nen gröoten bobbel op je gat en eenen op j 'n buuk dajje voorover stuukt. WPA. Colsen te Ulvenhout tekende een 'Nieuwjaarswensch aan een Minnaar' op: Mijn allerliefste minnaar, ik wens u in dit jaar Veel zegen van den Heer en liefde meer en meer. Ik wensch dat gij dit jaar nog graag bij mij zal komen En ons verkeering daar in oprechtheid mag bekronen. Ik wensch u van dit jaar een blijde toekomst tegen En wij zoo bij elkaar ontvangen heil en zegen. Ik wensch u in dit j aar, het einde van uw scheiden En dat wij voor elkaar, gaan leven met ons beiden. Ik wensch u in dit jaar, mij aan uw hart verslonden En dat wij spoedig maar, voor eeuwig zijn verbonden. Z'ett'r zin in zo te zien. Om maar even bij dat onderwerp te blijven: het volgende liedje waar we in aflevering 53 naar vroegen, namelijk dat in Zeeland de meisjes niet van zoenen zouden houden. We ontvingen de tekst van mevrouw R. Cornelissens-Verdurmen uit Pauluspolder. Het loopt beter af dan het zich eerst liet aanzien: In Zeeland viert men kermis, als nergens in het land. Men trekt er de mooiste spullen aan en een muts van fijne kant. In Walcheren en in Schouwen, In Hulst en Zierikzee, Daar rijen de boerkes naar de markt en nemen hun meisjes mee. Refrein: Zeeland, Zeeland bovenal. Zeeland, Zeeland, roemen we al. Van alle landen op deez' aard. Is Zeeland mij het meeste waard. In Zeeland wonen meisjes die houden van geen zoen. En als je er eentje pakken wil, dan zeggen ze: Niet doen! Maar zijn ze met hun beiden, dan zeggen ze niet nee, maar steken hun aardig toetje bij dan lusten z'er wel twee. Refrein Nog enkele liefdesverklaringen opgetekend door WPA. Colsen: Ach liefste was u hier, Een kusje gaf mij meer plezier, Dan duizend op dit papier. Eer zal mijn onderbroek Met gouden knopen pralen, Eer zal mijn grootvader, Uit Rome mosterd halen, Eer speelt men in de kerk, Ja kegel of voetbal, Eer dat ik u mijn liefste, Nog ooit verlaten zal. Als het allemaal maar waar is! Pegam

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 23