DE STEM PER SONEEL voorwericers (v/m) Ik wil m'n commerciële (in dag-, 2-ploegen- en avonddienst) perfekta autoschade breda all-round autospuiter all-round schademonteur perfekta autoschade Resins Middelgroot Autodealerbedrijf in West-Brabant zoekt op korte termijn DE STEM VAN ZATERDAG 7 JANUAR11989 medewerkers (m/v) Aktiviteitencentrum STICHTING 'HET HOOGHUYS' psychiatrisch instituut 0NDERH0UDSTECHNICUS E I Wij denken aan een dynamische kandidaat met een moderne opleiding (MTS/JVA), de nodige praktijkervaring en prettige omgangsvormen. Leeftijdsindikatie 28-38 jaar. Natuurlijk is hij naast technisch óók administratief goed op de hoogte in onze branche. Wij beloven u een veeleisende, maar zéér gewaardeerde job Uw sollicitatie onder nr. 13153 van dit blad zal door ons uiterst diskreet behandeld worden. „lizen biedt O Proces Operators (m/v) COMPUTERBOEKHOUDENI ft ft (Free lance verkopers m/v) Bij het Bouwfonds kan! JBSTEMVANZEELA Zwijgen Subsidieverzoek Zeeuwse babbels Heikant I lebrug. Van Hoye' Kapel" I Koewacht De Stichting Het Hooghuys is een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis met een kapaciteit van 378 klinische plaatsen en is verdeeld in een circuit voor Kortdurende Behandeling (KVB) en Langdurend Verblijf (LVB) met als verzorgingsgebied het stadsgewest Breda. Het LVB is op basis van zorgsoort verdeeld in 3 klusters: "Intensieve Begeleiding", "Verzorging" en "Beschut Wonen". Bij het Buurthuis bestaat een tijdelijke vakature voor de duur van 1 jaar voor voor minimaal 10 en maximaal 20 uur per week. Werktijden vallen voornamelijk in en rondom het weekend. Het Buurthuis heeft als belangrijkste funkties het kreëren van een ontmoetingsplek voor bewoners (en medewerkers) van het LVB en het ontplooien van rekreatieve aktiviteiten. Een belangrijk uitgangspunt van het Buurthuis is dat bewoners, al naar gelang hun mogelijkheden en behoeften, een reële verantwoordelijkheid krijgen in het reilen en zeilen van het Buurthuis. Van de nieuwe medewerk(st)er wordt verwacht, dat hij/zij: volledig achter bovengenoemd uitgangspunt kan staan; bij voorkeur enige ervaring in buurthuiswerk (of vergelijkbare situatie) heeft; een persoonlijke inbreng kan hebben in de verdere ontwikkelingen van het Buurthuis. Voor een evenwichtige samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat. Arbeidsvoorwaarden: conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Inlichtingen: in te winnen bij mevrouw M. Boot, telefoon (01608) 2 62 97, en wel op maandag, dinsdag en vrijdag in de ochtenduren. Schriftelijke sollicitaties: binnen 14 dagen te richten aan Personeelszaken, Van Bergenplein 39, 4871 CD Etten-Leur, onder vermelding van vakaturenummer BB-005. Circuit voor langdurend verblijf (LVB) Etten-Leur Circuit voor kortdurend verblijf (KVB) Etten-Leur Instituut voor psychiatrische dagbehandeling Breda. Van Melle Nederland B.V. maakt als zelfstandig opererende organisatie onder deel uit van het suikerwerk- en biscuitprodukten producerende Van Melle concern. Naast Van Melle Nederland B.V. omvat het concern een aantal werkmaat schappijen in Nederland, West-Duitsland, Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Nederlandse Antillen, Brazilië, Philippijnen en Thailand. Binnen Van Melle Nederland B.V. onderscheiden we een aantal produktie- afdelingen, met name: Bereiding Suikerwerk, Pakkerij Suikerwerk, Bereiding Biscuit en Pakkerij Biscuit. Voor de Pakkerij Suikerwerk zoeken wij Zij/hij ressorteert onder de Groepsleid(st)er en assisteert bij het leidinggeven aan een 25-tal medewerk(st)ers. Wij denken hierbij aan iemand van 25-30 jaar, die een middelbare beroeps opleiding heeft gevolgd, goede contactuele eigenschappen bezit, gevoel voor technische apparatuur en een flexibele instelling heeft. De werktijden voor de dag-, 2-ploegen- en avonddienst zijn als volgt: dagdienst gedurende 4 dagen van 07.45-17.15 uur; 2-ploegendienst: van 06.00-14.30 uur en van 14.30-23.00 uur, 5 dagen per week en één dag in de 14 dagen vrij; avonddienst gedurende 4 avonden van 17.30-23.00 uur. Van Melle biedt: - een aanvangssalaris van f 2.422,28 bruto per maand met een uitgroeimogelijk heid tot f 2.817,95 bruto per maand. Deze salarissen zijn op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvangt men in avond- en 2-ploegendienst een toeslag van 15%; - 8% vakantiegeld; - 25 vakantiedagen; - gratis bedrijfskleding; - extra uitkeringen met verjaardag, Pasen, St. Nicolaas, Kerst, oud en nieuw en een winstuitkering. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan Van Melle Nederland B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, t.a.v. de afdeling Personeelszaken. Voor meer informatie omtrent de functie kunt u telefonisch contact opnemen met laatstgenoemde afdeling, telefoonnummer 076-275000, toestel 311 of 322. iet Restnsb.v. ts toonaan gevend op het gebied van de ontwikkeling, produktie en distributie van meer dan 200 verschillende kunstharsen. Door onze afnemers worden deze polymeren voornamelijk van verven, lijmenen inkten. De voortdurende jaarlijkse groei van ongeveer 15% is onder meer het gevolg van onderzoek naar en ontwik keling van milieuvriendelijke systemen. Binnen de Ftesins Groep bestaat een nauwe samen werking met zusterbedrijven in Engeland, de USA, Spanje en Singapore. ICl Resins b.v. in Waalwijk biedt werk aan ruim 270 mensenkent produktie- faeiliteiten voor acry laten, polyurethanen en acrylaat- urethanen, en exporteert 95% van deze produkten, voornamelijk in Europa. Onlangs is een proces gestart dat gericht is op totale kwaliteitsbeheersing. Voor de produktie van kunstharsen hebben wij in Waalwijk twee fabrieken ter beschikking, die ondersteund worden door de Afdeling Maintenance Engineering. Onderdeel van deze afdeling is de Elektrotechnische- en Instrumentatie-groep. De produktie maakt gebruik van een geautomatiseerd process control system. Met name het onderhoud aan de "hardware", dus field-apparatuur en de koppeling aan het process control system behoort tot een van de taken van de Elektrotechnische- en Instrumentatie- groep. Tevens omvatten de werkzaamheden het opheffen van storingen, het verrichten van onderhoud aan apparatuur in het proces, het dokumenteren en het aanpassen van liet tekeningenpakket. Ter uitbreiding van deze groep zoeken wij kontakt met een Mede gezien de sterke groei die onze onderneming doormaakt, dienen kandidaten te voldoen aan het volgende funktie profiel: Een vooropleiding op MTS-E-nivo en applikatiekursussen op het gebied van meet- en regeltechniek is een vereiste; Aantoonbare ervaring met procesinstrumentatie en elektrotechnische apparatuur; Affiniteit tot procesautomatisering; Kandidaten, tot ca. 30 jaar, kunnen hun schriftelijke sollicitatie en loopbaanbeschrijving richten aan de afdeling Personeel Organisatie van ICl Resins b.v., Postbus 123, 5140 AC Waalwijk. I CHEF WERKPLAATS i s 7 i r/ 5038 EC Tilburg Stationsstraat 39 Lr/Ut vtno Tel 013 42 41 28. 1 43 42 32 Er beginnen regelmatig deeltijdopleidingen, overdag, 's avonds of zaterdag MACHINESCHRIJVEN 2 of 4 keer per week les STENOGRAFIE Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans COMBICURSUS Machineschrijven, Nederlands en Tekstverwerking MEDISCH SECRETARESSE applicatiecursus 2 avonden of op zaterdag NOTULEREN MANAGEMENT NEDERLANDS ANDERE TALEN MIDDENSTANDSEXAMEN RAPPORTEREN VERGADEREN EN ONDERHANDELEN BOEKHOUDEN MARKETING COMPUTERCURSUSSEN Inlichtingen maandag t/m donderdag 10-16 en 18-21 uur, vrijdag en zaterdag 10-16 uur. is een van de grootste autoschadeherstelinrichtingen in de regio. Met geavanceerde technieken en vakbekwaam per soneel kunnen wij in een redelijke tijd een kwalitatief hoog- staand produkt leveren. Onze opdrachtgevers zijn zowel grote fleet-owners als particulieren. Ter versterking van ons team zoeken wij; Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Afd. personeelszaken Spinveld 39 4815 HV Breda Perfekta Autoschade is een onderdeel van Vriens Holding B. V. Engelhard Terneuzen is de nieuwe Nederlandse vestiging van Engelhard Corporation, wereldleider op het gebied van produkten en technieken voor speciale chemicaliën en industriële toepassing van edele metalen. Engelhard Terneuzen produceert met schone processen katalisatoren voor de petrochemische industrie, alsmede enkele interessante bijprodukten. De eerste startfase is suksesvol afgerond. De produktie gaat thans toenemen en dient tegen midden 1989 volledig op gang te zijn. Om voldoende aandacht te geven aan opleiding en inten sieve training zoeken wij voor de ploegendienst: - Enkele jaren industrie-ervaring - Kwaliteitsbewust - Oog voor service, milieu en veiligheid - Technische beroepsopleiding (MTS of LTS met aanvullende opleidingen, zoals Vapro) h tori ao s Aan het goed functioneren in teamverband wordt door Engelhard veel waarde gehecht. Mede in verband daar mede maakt een psychologisch onderzoek deel uit van de selectieprocedure. Schriftelijke sollicitaties gaarne voor 25 januari a.s. aan: Engelhard Terneuzen B.V. Finlandweg 21, 4538 BL TERNEUZEN t.a.v. de heer J. A. Vermeer "Ad. [verteren is een centenkwestie, financier.^} Inlichtingen: De Stem, 076-236911 SYSTEEM-F 369,- excl. BTW Diverse computertrainingen VERKOOP HARD- EN SOFTWARE I NCIO Postbus 255 5100 AG Dongen N C I O tel.: 01623-20228/21120 U kent het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten? Zij stelt zich ten doel, voor een zo breed mogelijke laag van de bevolking werkzaam te zijn op het gebied van het wonen en de volkshuisvesting in het algemeen. En in het bijzonder op dat van het eigen woningbezit. Het Bouwfonds is een grote, solide maatschappij die voor goede free-lance ver kopers veel te bieden heeft. U beschikt over aantoonbare commerciële capaciteiten, bent boven de 27 jaar en bezit een middelbare schoolopleiding. U woont in of dichtbij Breda en bent bereid tot het halen van de diploma's NIBE-woning-financiering en Erkend Assurantie Agent (B), dan kunt u bij ons aan de slag. Het spreekt vanzelf dat wij u grondig zullen voor bereiden en opleiden voor deze verantwoorde lijke taak. Als free-lance verkoper binnen het werkgebied van één van de Bouwfonds Info centra is het uw taak voornamelijk in de avonduren en op zaterdag potentiële klanten voor de verkoop van hypotheken na te bewerken We denken aan minimaal 12 uren per week. U krijgt daarvoor de adressen van het Bouw fonds aangereikt. En bent u eventueel ook overdag beschikbaar, dan is dit een U wordt per verkoop beloond, dus eigenlijk bepaalt u zelf hoeveel u wilt verdienen. Wat denktu?Bentudemanof vrouw^ wij zoeken en wilt u een gedeelte van uw tijd omzetten in klinkende munt? Aarzel dan moment. Stuur uw schriftelijke sollicitatie uitet'j lijk 23 jan. aan de nv Bouwfonds Nederla Gemeenten, t.a.v. de heer F.G.L. von PickarC-J Antwoordnummer 34, m Bouwfonds 3860 VE Hoevelaken. Nederlandse Gemeenten MENIGEEN KAN er over meepraten. Zo met die feest dagen kan het wel eens uit de hand lopen. Een pintje met collega's om het oude jaar op waardige wijze uit te luiden. Maar hoe gaat dat. Van het ene glas komt het andere en voor je het weet zijn de wijzers van de klok wat uurtjes verder gedraaid. Dat overkwam ook de Hulstenaar waarover we het hier willen hebben. In het plaatselijke etablissement bleek de gezel ligheid troef, terwijl thuis het eten stond te verpieteren. Al maanden had hij er om ge zeurd: „Maak nou eens een konijntje klaar". Want dat was zijn lievelingskost. Moe der de vrouw was er zelf niet zo weg van. Maar ja, zo op het eind van het jaar wilde ze hem wel eens verrassen. Toen hij uiteindelijk binnen viel stond haar gezicht op storm. „Kun je goed zwijgen?", sprak hij haar toe, alsof hij op het punt stond een groot ge heim te verklappen. „Hoe zo?", vroeg ze. „Nee, ik vraag of je goed kunt zwijgen", zei hij nog eens geheimzinnig. „Ja natuurlijk", klonk het. "Dan moet je nu zwijgen GEDULD IS een goede zaak. Toch zeker voor babysitters en kinderoppassers. Immers, hun belangrijkste bezigheid is wachten tot de ouders weer terugkomen. Maar het geduld van de Ba bysitcentrale in Hulst wordt wel erg zwaar op de proef ge steld. Een jaartje of zeven ge leden diende men bij de ge meente een subsidieverzoek in. Nou malen ambtelijke mo lens doorgaans niet snel, dus als er een tijdje over heen gaat is dat geen reden tot pa niek. De Babysitcentrale bleef rus tig wachten. En wachten, en wachten. Maar na vijf jaar begon men toch de moed wat te verliezen. Dus verder niet getreuzeld en in 1986 opnieuw een subsidieverzoek op de bus gedaan. Weer niks. Vorig jaar nog maar eens ge probeerd. Deze week eens voorzichtig geïnformeerd naar de stand van zaken. Subsidie verzoek? Nee, daar wist men op het stadhuis niets van. Nog eens overal ge keken. Nee hoor, niet te vin den. Maar de langste wacht tijd zit er nu toch op, mogen we aannemen. Want inmid dels is het subsidieverzoek persoonlijk op het stadhuis afgegeven. Driekoningen optocht Hulst? Natuurlijk, de wijzen komen uit het oosten. Een strijder tegen het water: een water-Krijger. Telefoon roodgloeiend, bellers witheet. Staatsbosbeheer gaat natuur lijk niet zichzelf afkraken. De natuur krijgt flink voor zijnCanis. Watermerk brandmerkt Zeeuwsch-Vlaanderen. Drie telefoons is wel erg wei nig voor een ziekenhuis. Wel eens een onderwijsman gehoord die wel tevreden is? Rijkswaterstaat: We krijgen het heen en weer van Sluiskil. Sluiskil wil geen veer laten. Twee krantenkoppen: Koeien kwijt. Giftig vlees gevonden. Als die Axelaars zich maar niet vergissen. Nooit geweten dat gieren na-' tuur bedreigend waren. Politieman wordt hotelier. Hoe zit dat met de alcohol controle? PZEM: Geef gas. Nieuwjaarsnacht waren er in Antwerpen nog meer blauw dan alleen die pinguïn. JBEJAARDENSCHIETING - |g.ahEj ,.t Helleken, bejaarden- Sel A8 T P™en. Hoge kant Van de Brande, Hei- IKok' ^Ste zij vogel: M. de M. DeïrtnnP w®606 zijvogel: aantoi ni k Klinge; grootste i renhma1^ Door de °ude" V, tr Kwwacht werd in de eehnna 660 prijskaarting sen rltl?0 waaraan dertig men- als volgtTr De"itslag was A. van Remoortere,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 22