DE STEM PERSON EEL Verkoper SieMatic SH gltPl keukenadviseur/verkoper" Jüif INTERSELECT controller Bf logistieke probleemoplosser- ideeënontwikkelaar intern transport Ie Assistent-Accountant m/v Spannend TSIO-THE ENGELS IÏV AVONDCURSUS SECRETARESSE/STENO NU SPECIAAL VOOR U IN UW EIGEN OMGEVING (Snheidegger oningbouw breskens in Oostburg $aat door (ca 30 jaar, tenminste HBO-niveau) ADVIESBUREAU SLIKBOER, TEN HAGEN CO. VAN OVERVELD B.V. Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven \s m SS CD CO Een Scheidegger opleiding heeft méér dan 'n streepje voor in het bedrijfsleven. Scheidegger Instituut) Antwoordnummer 152, 5900 VB Venlo. ïFl STEM VANZEEI IIDDELBURG - Het sta? 3e Schoondijkse Maatscha laar praktijkruimte in 3uis in Oostburg moet opg pig alleen onzekerheid o\ 3at zou moeten gebeuren. DE STEM VAN ZATERDAG 7 JANUAR11989 >i .li. .a -- - »t i-i.i K!_iTICT r«S7 XUKTiïiST CfaKfcOTftrïï^aiijfSWlTlIXj slag en transportbakken, magazijnstellingen, magazijnwa gens enz. Het bedrijf heeft uitstekende perspectieven en zoekt voor de verdere uitbreiding van haar verkoopactiviteiten een ervaren Rechtstreeks rapporterend aan de directie bezoekt u, in heel Nederland, gemeente-instellingen, produktiebedrijven, ziekenhuizen, groothandels en dergelijke. Voor deze zelfstandige en uitdagende functie bent u een interessante kandidaat als u over uitstekende verkoopkwa liteiten beschikt. Een opleiding van middelbaar niveau, een leeftijd van rond de 30 jaar, enig gevoel voor techniek en talen kunnen een pré zijn. Belangstellenden (m/v) kunnen een sollicitatieformulier aanvragen bij mevrouw C. Pheninckx, telefoon 013-424040. Voor nadere informatie respectievelijk schriftelijke sollicita tie kan men zich richten tot drs. J.J.M. van Lieshout-van de Wiel van GITP, Wilhelminapark 25,5041 EB Tilburg (telefoon 013-424040). Een psychologisch onderzoek kan deel uitma ken van de selectieprocedure. GITP, adviseurs voor werving en selectie, personeelbeleid, opleiding en training, management, organisatie en informatica. Amsterdam, Breda, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zeist Onze relatie, Kil Hoogerheide B.V. gevestigd in Hoogerheide, is een jong, dynamisch en expansief bedrijf, dat bestaat uit een timmerfabriek, een aannemersbedrijf en een SieMatic-keukenshowroom. Over enkele maanden kan men vanuit een nieuwe, hypermoderne vestiging de klant een optimaal keukenadvies geven met betrekking tot design, kwaliteit en functionaliteit. Om aan de stijgende vraag naar de SieMatic-topkeukens te voldoen, zijn wij op zoek naar een talentvolle en klant-gerichte Hetzal u ongetwijfeld aan spreken, dat u naeen gede gen inwerkperiode de be trouwbare en vakkundige ad viseur wordt van de trendsetter binnen deze branche. Men hecht grote waarde aan een op de klant afgestemd verkoopbeleid. Vandaar dat er ook hoge eisen gesteld worden aan uw enthousiasme, inlevingsvermo gen en vasthoudendheid. Dit is nodig om de steeds grotere toeloop van potentiële klanten te overtuigen van cie hoge kwaliteit van SieMatic-keukens en hen te stimuleren tot aankoop. Om dit te bereiken adviseert u in de showroom en bij uw klanten thuis. Daarbij is tech nische affiniteit alsmede ruimtelijkinzicht nodigom gefundeerde adviezen optafel te kunnen leggen. U werkt zeer accuraat, teneinde een perfecte installatie van keukens en inbouwapparatuur te ga randeren. Het is essentieel, dat u een prima relatie met uw klanten weet op te bouwen en op ieder niveau een goed on derbouwd gesprek kunt voeren. Om succesvol te zijn in deze baan bent u prestatie-gericht en heeft u aantoonbare resultaten geboekt in een commerciële baan. Als u daarnaast een opleiding op middelbaar niveau heeft gevolgd (bij voorbeeld M.D.S., M.E.A.O.,) en uw leef tijd tussen 23 en 33 jaar ligt, dan willen wij graag met u praten. U bent in het be zit van een rijbewijs en woont in de omge ving van Bergen op Zoom of bentbereid te verhuizen. Uiteraard wordt u vanuit het bedrijf profes sioneel ondersteund. Tegenover uw pres taties staan een goed salaris en dito se cundaire voorzieningen, waaronder een autoregeling. Wilt u ook behoren tot de selecte groep van SieMatic-adviseurs, schrijf dan bin nen 2 weken een korte brief onder ref.nr. 0485 aan E.M. Feenstra van Interselect Werving en Selectie, Dukatenburg 78, Postbus 7123,3430 JC Nieuwegein. Ver meld hierin uw motivatie en een beknopt curriculum vitae. Voor meer informatie kunt u hem ook bellen, tel.nr. 03402- 38880*. Wij rekenen op reacties van mannen en vrouwen. MAAKT DEEL UIT VAN DE INTERSEUING GROEP UD VAN DE O.A.W.S. 3DIMENSIONALE SELECTIE ONTWIKKELD DOOR INTERSELECT DE STEM PERSONEEL Emballageindustrie- en Houthandel Dongen B.V is een zelfstandig en gezond bedrijf met ca 65 vaste medewerkers. Met behulp van een modern machinepark worden hoofdzakelijk pallets geproduceerd, zowel in standaardmodellen als in maatwerk. De afzet vindt plaats bij een aantal grote en middelgrote Nederlandse bedrijven en in toenemende mate bij afnemers in België, Frankrijk en Duitsland. Kontinuering van de succesvolle groei van het bedrijf maakt aanstelling gewenst van een die als naaste medewerker van en direkt rapporterend aan de algemeen direkteur gaat zorgen voor managementinformatie in de meest uitgebreide zin. Dit houdt o.m. in dat de door de boekhouding aangeleverde gegevens omgezet worden in periodieke verslagen en jaarstukken. Zowel het opstellen als het bewaken van begrotingen, budgetten, kosten - baten analyses e.d., behoort tot de taak van de nieuwe medewerker, evenals verdere automatisering van de administratieve organisatie. Speciale aandacht hierbij behoeven de voorraad- en goederenstroombeheersing en de fabrieksadministratie. De man of vrouw die wij zoeken heeft een scherpe kijk op cijfers, houdt ervan om overzichten en analyses te maken, weet goed gebruik te maken van automatisering en heeft verstand van het opzetten en invoeren van administratieve systemen. Ervaring in een vergelijkbare funktie bij een middelgrote produktie- en/of handelsonderneming achten wij gewenst. Vakmanschap, gezonde ambitie en kommerciële affiniteit zullen door Dongen Pallets uitstekend gehonoreerd worden, niet alleen in salariëring en sekundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook in medev het bedrijf. i medeverantwoordelijkheid voor de leiding van Wanneer U zich in dit profiel herkent, kunt U Uw sollicitatie of aanvraag voor een oriënterend gesprek - refererend aan nr. 7366 - richten aan de Heer E.A.M. Vloeimans van PRINSEN BOLWERK 5-2011 MA HAARLEM - (TEL. 023 - 320550). BT BENELUX N.V. is een expansief onderdeel van het internationaal opererende Zweedse BT-concern: toonaangevend op het gebied van intern transportmateriaal. Kleine band pallettrucks maar ook automatische stellingbedieningsapparatuur maken deel uit van het produktengamma. Het hoofdkantoor is gevestigd te Antwerpen. Ver koop en serviceverlening voor Nederland geschiedt vanuit enkele vestigingen (Ede en Zoetermeer). BT's verkoopmensen op pad beheersen de materie, maar ze hebben in de tweede lijn ondersteuning nodig. In het offertestadium (vaak ook bij de strategie van klantbe nadering, uitbreidingen, logistieke problemen of voorgenomen veranderingen) komt de projectontwikkelaar in beeld die ter plaatse observeert en bestudeert, berekeningen doet, ideeën ontwikkelt, haalbaarheden toetst en met voorstellen komt. Ondersteunend speur- en advieswerk, gesprekspartner voor de relatie, meedenker en stevige steun in de rug voor de verkoopman. BT heeft in België twee van zulke mensen op pad. Nu wordt voor Nederland uitgezien naar zo'n reizende Als u op deze post zou belanden, bent u degene die: - aanvragen behandelt, de offerte uitwerkt en bewaakt, later de klant logistiek adviserend bege leidt (samen met de regio vertegenwoordigers); - de eigen verkoopmensen van advies dient, als vraagbaak fungeert, onder meer ook in contact met adviesbureaus op het gebied van logistiek; - in het verkrijgen van nieuwe en het tevreden houden van bestaande relaties commercieel uw aandeel levert, al verkoopt u dan niet zelf. In tijd uitgedrukt bent u in de uitvoering en nazorg van een project intenser méér met de klant bezig dan de vertegenwoordiger. U kent alle toepassingsfinesses; als adviseur bent u de persoon van gezag bij zowel de relaties als de eigen verkoopmensen. De commercie spreekt u aan. Het is uw vak binnen de technische wereld logistiek-analytisch te denken, problemen te bestuderen en toepassingen uit te wer ken. Dubbel welkom als u het voortdurend omscha kelen buiten de veilige muren gewend bent en het commercieel coördineren u vertrouwd is. Moeiteloos met mensen omgaan is een must. Een van de Belgi sche specialisten wordt uw directe chef. Bij uitbrei ding in Nederland (én het groeit hard) zult u hier wellicht eerstverantwoordelijke worden van zo'n team. Zet in een uitvoerige brief uiteen waarom u denkt in deze functie te passen. Wij reageren snel en u kunt op geheimhouding rekenen. Uw brief (geheel of ten dele in handschrift, op enve lop aangeven BT PROJECT) wordt verwacht, om gaand bevestigd en voortvarend behandeld door het PERSONEELSKEUZEBUREAU POSTBUS 40 5600 AA EINDHOVEN Lid Orde van Adviseurs voor Werving en Selectie/OA WS VNU - Verenigde Nederlandse Uitgevers bedrijven B.V. - het grootste uitgevers concern in het Nederland se taalgebied. Actief in vele segmenten van de informatiemarkt. Hoofdactiviteiten: het uit geven, drukken, distribue ren en verkopen van publiekstijdschriften, dagbladen, vakbladen en boeken in Nederland en daarbuiten. Sedert begin 80-er jaren sterk expande rend op het professionele uitgeefterrein: informatie voor vak, beroep en bedrijf. In dit kader buiten Nederland met name actief in Engeland en de Verenigde Staten. VNU overkoepelt circa 75 dochterondernemingen en heeft rond 8000 mede werkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Haarlem- Schalkwijk. Een onderdeel van het VNU-concern is de Interne Accountantsdienst (IAD). Deze dienst heeft een tweevoudige taak: het controleren van de financiële verslaglegging van de verschillende bedrijfsonderdelen van het concern alsmede het geven van administratief- organisatorische adviezen. De werkzaamheden van de IAD worden slechts voor een deel vanuit het hoofdkantoor verricht. De controle geschiedt ter plekke bij de over het gehele land verspreide werkmaatschappijen. Ter versterking van de IAD zoeken wij een voor Zuid-Nederland De 1e assistent heeft dagelijks contact met de hoofden Administratie van bedrijfsonderdelen in het werkgebied. Zijn/haar werkterrein betreft de beoordeling van de administratieve organisatie, ook op efficiency en ontwikkeling, het up-to-date houden van de controle programma's en de uitvoering daarvan. Hij of zij zal met een grote mate van zelfstandigheid leiding geven aan 2e assistenten. Wij vragen NIVRAtot en met de 1e fase; eventueel een administratieve opleiding op SPD-b niveau. U heeft meerjarige controle-ervaring en bent daardoor op de hoogte van de eisen, technieken en procedures binnen de moderne accountancy. Bovendien bezit u voldoende persoonlijkheid om vertrouwensrelaties op te bouwen op verschillende niveaus en om controle steeds te presenteren als een belangrijk instrument in de bedrijfsvoering. Leeftijd tot ca. 30 jaar. De werkzaamheden dragen een sterk ambulant karakter. Dat impliceert veelvuldig reizen, waarvoor overigens een goede reis kostenregeling bestaat. De combinatie van intensieve werkzaam heden en studie is niet eenvoudig, met name in de halfjaarlijkse en jaarlijkse balans- en verslagperiode. Het werk kent weinig rustige, maar wel zeer duidelijke piekperioden. Kennis van de moderne controletechnieken vraagt een ruime belangstelling voor geautomati seerde toepassingen. Tenslotte verwachten wij initiatief, discretie en een onafhankelijke opstelling. Tegenover dit alles staat een goede honorering in een functie die bovendien goede groeiperspectieven biedt, zowel binnen het concern als daarbuiten. VNU kent een 36-urige werkweek, 8% vakantietoeslag, winstdeling, studiekostenvergoeding en nog een aantal prettige secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer G.P.M. Lansbergen, Hoofd IAD, telefoon (023)-30 4610. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Marijke van der Veer, Personeel Organisatie, VNU-Hoofdkantoor, Postbus 4028, 2003 EA Haarlem. 2/ Voor vrijblijvende informatie, stuurt u onderstaande antwoordstrook binnen 5 dagen in een open enveloppe zonder postzegel naar Naam:w/s/etev. Adres: Postcode/Woonplaats: Telefoon: tan onze correspondent 'ERNEUZEN - Veertig teams j omstig van acht scholen vc roortgezet onderwijs i 'eeuwsch-Vlaanderen bekamj en elkaar gisteren in sporthal rwaantje. Er werd strijd geleve: n vier afdelingen. je meisjes tot en met 15 jaar beten iet volleybaltoernooi, georganiser loor de school sportcommissie en j eid door de gymdocenten Wim n- Ziek Pogingen van rechtbankpresii Porte om een compromis te s: van de ziekenhuisgroep. bisteren diende in Middelburg namelijk het kort geding dat de naatschap had aangespannen agen de Stichting Ziekenhuis- jgroep Zeeuwsch-Vlaanderen. Inzet was de eenzijdige huu- ropzegging door de ziekenhuis- jroep van de praktijkruimte lie de fysio-therapeuten in het Dostburgse ziekenhuis gebrui ken. Het ziekenhuis wil eigen ersoneel inzetten inplaats van üe fysiotherapeuten van de naatschap. De huur was opge legd per 31 december 1988, naar de maatschap ging daar- nee niet akkoord. De raadsman van de fysio-the- Irapeuten mr. F. Kuiper wees er zijn pleidooi op dat de over enkomst op basis waarvan ze i het ziekenhuis werken al da- ert van 1960. „En volgens de ziekenhuisgroep zelf is dat in al die bijna negenentwintig jaren ot volle tevredenheid ge- eurd'Un het ziekenhuis wer ken enkele fysio-therapeuten die bij de maatschap in loon dienst zijn, plus een aantal dat Tij gevestigd is, maar even- ens deel uitmaakt van de naatschap. Als de huuropzegging van racht wordt raakt de maat schap werk voor vier mensen kwijt. Behalve ander werk noet er voor hen ook een an dere praktijkruimte worden gevonden. De huuropzegging is het gevolg van de fusie die het Oostburgse ziekenhuis aanging met de an dere ziekenhuizen in de streek. Daaruit kwam voort dat er te veel fysio-therapeuten in lood- penst waren van de ziekenhui- en van de Kanaalzone. Om hun werkgelegenheid te Van onze verslaggever JOSTBURG - De commis sie Planologie van de ge- "neente Oostburg voorziet geen problemen in de reali sering van vrijstaande wo ningen ten zuiden van de bibliotheek in Breskens. De lokatie wordt geschikt ge vonden. Er worden alleen en kele vraagtekens gezet bij de eventuele komst van een woon- "agencentrum op hetzelfde errein. De eerste fase is al eigendom van de gemeente, zodat er niet yeel financiële aderlatingen worden gelaten. Het plan wijkt overigens af van het oorspron kelijke bestemmingsplan, dat 'h groenvoorzieningen voorziet, «aar de commissie ziet dat niet Us een bezwaar. Ook het doorgaan van de so- paie woningbouw aan de eijkmanlaan in Breskens en aan de Noordwal in Oostburg een stapje dichterbij geko- en-Daar worden respectieve- »ouwcfn 6n Z8S worunSen ge~ Het enige struikelblok is de genstrijdigheid tussen beide L^temrmngspiannen. In het Herbouwplan Breskens', jaan Weijkmanlaan' en het n ^bouwplan A Oostburg' zijn P die plaatsen openbare ge- DitTI8n en garages voorzien, is voor de commissie geen Vooral °°k, omdat de nom^. woningbouw is opge- hen £m bestemmingsplan- Oo^thnr™ ?reskens' en 'Kom aan wn Nlets lijkt d«s de rekul vg,T°°r 1 juni bii de Di- Weg te staaa SV6Sting d8

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 20