KANSEN VOOR VAN DER POEL IN ST. MICHIELSGESTEL SPORT Rowena de Pender wint Indoor Zeeland Werner Van Cleemputte weer ambitieus tijd voor »making .V.'s jonge papegaaien tielijn Irum Europa KLEINTJE Consult euw begin pttSTEM SPORT 3 ZATERDAG 7 JANUAR11989 Intercompas Kontaktburo 1001 Corr.Club '70/ST Simpele winst Van Veldhoven SINT MICHIELSGESTEL - Er moet een klein wonder gebeuren, als Hennie Stamsnijder mor gen niet voor de tiende keer Nederlands kam pioen in het veldrijden wordt. In de laatste acht jaar scoorde de benige Tukker zeven op acht ti tels. Alleen in 1985 bleek Reinier Groenendaal sterker. Van der Poel SPELER JBT NA MOEILIJKE PERIODE WEER OP GOEDE WEG NIEUWSOVERZICHT Waterpolotoernooi De Schelde Eindstrijd vijfde klasse bandstoten Dow 3 pakt eerste punten Forse winst CB/Benny Sport Geflatteerde nederlaag Terneuzen Terneuzense Boys mazzelt KLEINTJE nu nool FZEKERDER dan voo£ n verdracht tegen gehele brzekerd. t hond gehoorzaamheid ïingsschool or alle honden en [kte accommodatie van I |13.00 uur. verse soorten al v.a 250,-. Beo's, Kakatoe's I verse voordelige papej saienkooien enz. De Ka-1 etoe, Veldhovenring 1 |lburg, tel. 013-425951. huize Markenhagel St.k.a. Duitse herderpups I ■3 met stamboom. Geb I ll-12-1988. 076-225390. koop bobtails pups met I mb., ing. en ontw. ga. |ntie. Tel. 04923-62960 hderen de gelegenheid u I medewerkster vertelt u <ring van circa 6000 part- pend: 076-211698 |r01640-57339 01100-14123 01650-55398 fis04167-79000 lerl. grootste relatieburo ken: 06-320.322.54 len: 06-320.322.55 nisschien wel de stem van p/m). pds grootste relatieburo. ad van Toezicht. [Een nieuw pluspunt in uw Ireclame: |Het plaatsen van een [KLEINTJE vormt een we- Izenlijke bijdrage tot het jrealiseren van uw doel. «TIENDUIZENDEN lezen ul partnerkeuze rgelijkbaar nivo nensen dan u denkt zijn in elgroeiende buro aan een omen. Informeer en over- 40-521138, p.b. 8753 Eind- schapslijn 04242-85518/ brochure aan: Antwoord- T14 Va„ onze paardensportmedewerkfir GOES - De eerste dag van de driedaagse springsport van het tiende indoor Zee land was voor de pony's. Dat Indoor Zeeland in deze categorie ook nationaal meetelt blijkt wel uit het feit dat zelfs combinaties uit Limburg aan de start ver schenen. Die nationale belangstelling brengt ook kwaliteit met zich Wij verzoeken adverteer ders die adverteren mei brieven onder nummer en toezeggen: foto's te re tourneren en/of altijd Ie zullen antwoorden" hun toezeggingen ook daad werkelijk na te komen. Als U wilt reageren op ad vertenties met Brieven on der nummer, gelieve U links boven op de enve loppe duidelijk het brief nummer uit de advertentie te vermelden en uw brief te adresseren aan: Dag blad De Stem, posthui 3229,4800 MB Breda. Zoekt u een reisgenoot, partner of (pen)vriend(in)r Vraag gratis folder bij Postbus 15, Eindhoven. Kontaktblad kost 7,-- Nog geen geschikte part ner gevonden? Wij kunnen u helpen voor alle kontak ten! Kosten 90,- voor 6 maanden. Postb. 359, 8330 AJ Steen- wijk. Tel. 05212-1951 1000 leuke meisjes uit Ne derland, Skandinavië, Eu ropa, Polen, Azië, N/Z- Amerika enz., willen ken- nism., vakantie, huw. mei u. Gratis fotobrochurel Box 8177, R'dam. GESCH. vr. van 26 jr. mf 2 kinderen 2-4 jr. zoekt lie ve man om samen nog van het leven te maken Wij voelen ons erg een zaam. Br. past. onder nr- 398 v.d. blad. mee en daardoor konden de Zeeuwse deelnemers zich maar tenauwernood staande houden in dit springgeweld. In de Ei- klasse progressief viel dat nog mee, want de Breskense Ro wena de Pender met Nelis weerde zich kranig en pakte het oranje lint voor Karin de Schepper met Carina uit Hulst, die knap tweede werd. De klasse M klassiek leek hoopvol van start te gaan voor de Zeeuwse deelnemers. Voor de barrage plaatsten zich twaalf combinaties met daar onder Anouk de Badts met Blue Lady van Luctor et Emer- go, Mariska Boone met Meivin van Noord-Beveland en Jeroen Burm met Bianca van Hulst In die barrage bleek de tegen stand te machtig. Mariska Boone reikte nog wel tot een verdienstelijke derde plaats. Anouk de Badts werd elfde en Jeroen Burm twaalfde. In de L klasse klassiek waren er 26 deelnemers en in dat veld wist de uit Breskens afkomstige Brigitte de Jong met Harold de zesde plaats te pakken. Dit grootse pony-gebeuren kende goede parkoersen, maar een slecht opgezet tijdschema, want dat liep twee uur uit en daar waren zowel de organisa tie, deelnemers en publiek niet gelukkig mee. uitslagen B-klassiek: 3. N. van Muilen met Efy (Hulst), 7. A. van Strlen met Wowser (Noord-Beveland). 8. Ka rin de Schepper met Carina (Hulst). L-klassiek: 3. Silvia Walraven met Radja, 4. Mirella de Kam met Va lenten beiden Oranjezon), 6. Bri gitte de Jonge met Harold (Zwin- ruiters). M-klasslek: 3. Mariska Boone met Meivin (Noord-Beveland), 11. Anouk de Badts met Blue Lady (Luctor et Emergo), 12. Jeroen Burm met Bianca (Hulst). Z-klassiek: 12. Marjoke van Strien met Taufan (Noord-Beveland), 15. Suzette Jacobsen met Axheen (Oranjezon). B-progréssief: 1. Rowena de Pen- der met Nelis (Zwinruiters), 2. Ka rin de Schepper met Carina (Hulst) 3. M. de Vrieze met Hatif Maitre (Schouwse Ruiters). L-progressief: 1. Sylvia Walraven met Valentijn, 6. Mirella de Kam met Radja (beiden Oranjezon), 8. M. Weyermans met Romanova (Scheldestad). M-jachtparkoers: 9. Maris Boone met Meivin (Noord-Beveland), 19. Anouk de Badts met Blue Lady (Luctor et Emergo), 20. Sanja Din- gemanse met Miphan (Paarde bloem). Stamsnij derop naar tien Door Cees Hamelink TERNEUZENGOES - Tim van Veldhoven kreeg de i titel bij de zestienjarige jon gens welhaast in de schoot geworpen tijdens de finale- i dag van de Zeeuwse jeugd- tenniskampioenschappen. In Goes, waar de afsluiting van de wedstrijdenreeks plaats vond, koesterde tegenstander Guido Tolhoek blijkbaar wei- nig illusies. Bij de meisjes tot en met zestien jaar was Isa- belle Leenhouwers goed op dreef tegen Emerence van Wingea Pas na drie sets moest de Oostburgse voor haar oppo- nente buigen. Voorts waren er titels weggelegd voor Nathalie Tijssen en Sebastian Rottier bij de veertienjarigen, terwijl Vir- j gil Greeve en Kelly Bouman de sterksten waren in zowel de I elfjarige als de twaalfjarige I leeftijdscategorie. Voor de Oostburgse Kelly I Bouman was zelfs nog een derde titel weggelegd Bij de tienjarige meisjes was zij even eens de sterkste. Bij de jongens i Fabian Probert op de Door Jean Nelissen Dat wonder zou slechts kunnen plaatsvinden, omdat de aard van het parcours in Sint Michielsgestel zich ervoor leent. In een hoog tempo werd de finale bij de oudste meisjes uit gevochten tussen de gedood verfde favoriete Emerence van Wingen en de 'underdog' Isa- belle Leenhouwers. Laatstge noemde trok zich niets aan van de reputatie van haar tegen standster en won de eerste set met 6-3. Leenhouwers wist met een 6-3 stand de eerste stand op haar naam Van Wingen was niet aangeslagen, kwam beter in haar spel en eiste met 6-2 de tweede set op. De service van haar tegenstandster bood Van Wingen de mogelijkheid te sco ren, en zij nam zodoende het gehele initiatief over. Met een 6-0 winst in de derde set greep zij de titel. De finale bij de jongens 'Vormde een anticlimax. Guido Tolhoek kon het Tim van Veld hoven geen enkel moment moeilijk maken. Ofschoon hij de eerste game op eigen service won, bleek de strijd daama ge streden. Met 6-1, 6-0 versloeg Van Veldhoven zich naar de overwinning. uitslagen finales Jongens tot en met 10 jaar: Fabian nobert-Dennis van Tuijl 6-1,6-1. Meisjes tot en met 10 jaar: Kelly Bouman-Maifan Ganseman 6-0,6- Jongens tot en met 11 jaar: Virgil Greeve-Aart Jan de Looff 6-0,6-0. Meisjes tot en met 11 jaar: Kelly Bouman-Simone Tijssen 6-2,6-3. Jongens tot en met 12 Jaar: Virgil Greeve-Bart van Steveninck 6-2, o-O. Meisjes tot en met 12 jaar: Kelly Bouman-Simone Tijssen 6-2,6-2. Jongens tot en met 14 jaar: Sebas- oan Rottier-Lennard van der Boom 6-2,6-2. Meisjes tot en met 14 jaar: Natha- "e Tijssen-Cora Cij vat 6-0,6-2. Jongens tot en met 16 jaar: Tim van Veldhoven-Guido Tolhoek 6-1, Het plaatselijke golfterrein, waarop een stug soort gras groeit, is volgens de Brabantse organisatoren zo perfect ge draineerd, dat het pijpestelen kan regenen, zonder dat het parcours in een modderpoel wordt herschapen. Het belooft daarom een snelle wedstrijd te wordea Ook omdat de renners op de omloop nauwelijks hoogtever schil hoeven te overbruggen. Na 500 meter doemt een heu veltje op, waarvan de top op 20 meter ligt. Behoudens enkele oneffenheden, zullen alleen bij zeer slecht weer, de renners op een stuk bouwland vlak voor de finish, gedwongen worden in looppas verder te gaan. Er kan in Sint Michielsgestel dus veel gefietst worden. Lopen is op het golfterrein van onder geschikte betekenis. Daardoor is het geen specifieke omloop voor Hennie Stamsnijder. De Twent is evenwel allround ge schoold Z'n technisch vermo gen steunt op de solide basis van enorme routine, opgedaan in veertien cross-seizoenea Stamsnijder is bovendien in topconditie, getuige ook z'n eerste plaats in het klassement om de Super Prestige. Hij is op zijn leeftijd, 34 jaar, nog zeldzaam ambitieus. Een jaar geleden sprak hij erover dat het einde in zicht kwam. Hij had toen juist een baan als p.r.-man bij Manfred Krikke, de manager van PDM, gekre gen. Vandaag spreekt Stamsnij der niet meer over stoppen met fietsen. Waarom zou hij ook? Van alle toppers in het veldrij den is hij de enige die vanaf oktober, het begin van het sei zoen, op niveau heeft gepres teerd. De anderen sleepten zich in een beklagenswaardige vorm naar de jaarwisseling. Over wereldkampioen Pas cal Richard en Roland Liboton werd schande gesprokea Stamsnijder maakte overal z'n prijs waar en sprokkelde met bewonderenswaardige gelijk matigheid zoveel punten bij een, dat hij na het echec we gens ziekte in Rome, uit schijn baar kansloze positie zelfs aan de leiding van de Super Pres tige is gekomen. Het grote doel dat allen, ook Stamsnijder, voor ogen staat, is het wereldkampioenschap, dat eind deze maand in Pontcha- teau in Frankrijk verreden wordt. Sint Michielsgestel vormt een etappe op die weg. Is in zoverre belangrijk dat het tri cot van nationale kampioen een aantal goed gehonoreerde startbewijzen in het buitenland oplevert. Voor Stamsnijder komt er nog bij dat hij voor de tiende keer kampioen kan worden. "Een mijlpaal, die me aan spreekt", zegt de Tukker. Hij was in de dagen vóór de titel strijd ongewoon ontspannen. "Ik heb geleerd met stress te le ven". Stamsnijder leeft als nooit tevoren voor z'n sport. "Er zijn maar weinig mensen die er een idee van hebben, wat je moet doen om aan de top te blijven. Ik maak net zoveel uren als een wegrenner. Misschien zelfs meer. 's Morgens om zeven uur begint mijn dag met een loop training van een uur. Tussen door doe ik oefeningen. Dan ga ik naar huis en neem m'n ont bijt. Om 9 uur vertrek ik met de fiets voor de wegtraining. Om 12 uur ben ik terug om te eten. 's Middags train ik nog 2 tot 2 1/2 uur in het bos. Dan volgt de massage en ga ik mijn fietsen poetsen. Het is een vol ledige dagtaak". Het zware programma, dat de Nederlandse kampioen ge- Stamsnijder met in zijn spoor rivaal Liboton is tot nu toe de regelmatigste veldrijder, hij heeft voor het NK de beste papieren op zak. 7 -fotoanp schetst heeft, volbrengt hij minstens twee dagen in de week. Op de andere dagen traint hij minder intensief, maar altijd nog 3 1/2 4 uur per dag. Voeg erbij gemiddeld twee wedstrijden per week en men krijgt een idee van de be lasting, waaraan de veldrijder onderworpen is. "Regen en kou vragen veel van de crosser, het is daarom moeilijk een heel seizoen in vorm te blijven", zegt Stamsnijder. Het zogenaamde pieken heeft in dit wereldje dan ook trau matische vormen aangenomen. Adri van der Poel is er een meester in. Als wegrenner is Van der Poel er in het wereld kampioenschap twee keer in geslaagd de specialisten af te troeven. Twee keer gestart, twee keer de zilveren medaille. In 1985 in München achter Klaus-Peter Thaler, vorig jaar in Hagendorf achter Pascal Ri chard. Van der Poel vertrekt in Sint Michielsgestel met als doel het startbewijs voor Pontcha- teau. Hij is op 3 december met de training begonnen, stond drie dagen later aan de start van z'n eerste cross en heeft thans ze ven wedstrijden achter de rug. Van der Poel: „Ik hoop dat de wielerbond er rekening mee houdt dat m'n vorm eind deze maand, als het erom gaat, aan zienlijk beter zal zijn. Twee man, Stamsnijder en Van Ba- kel, zijn reeds aangewezen voor het wereldkampioenschap. De twee anderen zullen logischer wijs Adrie van der Poel en Martin Hendriks zijn. Tenzij morgen een ander in het kam pioenschap z'n selectie af dwingt. Bij de professionals start het recordaantal van 31 renners, verdeeld over 15 sponsoren. Pa nasonic en TVM hebben de grootste ploegen, elk zes, maar geen kanshebber. Elke prof ontvangt 350 gulden startver goeding. Rein Groenendaal rijdt voor eigen publiek. Hij verloor eind oktober door een keelontste king 25% van z'n conditie. Kwam moeizaam terug en viel voor de start in Diegem op z'n rug, waardoor een wervel ver schoof. Dat zijn de redenen waarom de prestaties van Groenendaal tot nog toe matig waren. Juist op tijd is Groe nendaal weer fit. Hij kan mis schien, op handen gedragen door z'n supporters, nog een maal vlammen. Bij de amateurs verdedigt Noël van der Ley (24) uit Mechelen z'n titel. Z'n belangrijkste con current is Edward Kuyper uit Tilburg. Wat heeft Van der Ley aan z'n kampioenschap overgehouden? „Niets", antwoordt hij, „ik heb in Zwitserland, Duitsland en Luxemburg wel goed be taalde contracten gekregen. Het crossen is echter, door de reis- en verblijfkosten en het materiaal dat je verbruikt zo duur, dat ik van de startgelden net m'n kosten heb kunnen be talen. Ik houd er geen cent aan over". Van der Ley, die voor halve dagen werkt en 's morgens ook nog de krant bezorgt, heeft niet zoveel tijd in z'n training kun nen steken. Toch blijft hij kanshebber. "Ik ben in vorm en als het om de titel gaat, kan ik altijd extra presteren". programma nk Het programma van het nationaal kampioenschap veldrijden, ziet er als volgt uit: vandaag, zaterdag: 11.30 uur: liefhebbers, 13^0 uur: dames en nieuwelingen, 15.00 uur: amateurs. Morgen, zondag: 1L30 uur: vetera nen, 13.30 uur: junioren, 15.00 uur: professionals. tot en met 16 jaar: Eme- rence van Wingen-Isabelle Leen- ™wers 3-6,6-2,6-0 DERDE en vierde plaats tot en met 10 jaar: Brian MMer~Arne van Geldermalsen Jongens tot en met 11 jaar: Rinke Remortel-Jeroen de Kam 6-4, 401 en met 11 jaar: Anne- K®* Huibregtse-Anouk van «raaten 6-2,6-0. S», Dit en met 12 jaar: Eduard Wlele"Tom Lefeber 6-0,6-1. tot en met 14 jaar: Dennis g^j/W^teinde-Hans Huibregtse tot en met 14 jaar: Marjon j.jP r-Annemarie Bruynzeel 6-4, Jtogens tot en met 16 jaar: Ber- K,";rSdyK3,65Uekelberghe"EriC Kim:6! iS4 en met 1® jaar: Manon «^«-Nathalie Tijssen 6-3,6-4. Jonv^.?l.OOSI,loNDES Knmni en me' 10 jaar: Ferry lm?" Stroo 6-3,6-2. Wiss?1! 4Ü4 01 met 11 laar: Jelle SL^^06"6-3-6-5- lie Viïf, Ven me' 11 jaar: Natha- JonirÏÏ106?"Paulien de Haas 9-2. ahJ tot en met 12 jaar: SteenS? ^ri^nzeel-Jeroen van Jnm, 8en O"®, 6-0. vanp"8 tot en met 14 jaar: Niek -Armando Probert 6- Schcw tot en met 16 jaar: Marcel 6-2. Har°M Schipper 6-4, 3-6, CodX^iJp4 ea met 1® jaar: Marjon Mw-Miranda Heijboer 6-0,6-0. Door Peter Snelders TERNEUZEN - Werner van Cleemputte, de bijna 22-jarige biljarter uit Ter- neuzen, lijkt de verwach tingen die enkele jaren te rug over hem werden geuit in te gaan lossea In december werd hij op overtuigende wijze kam pioen in de tweede klasse libre van het district Zeeuwsch-Vlaanderen en bereikte promotie naar de eerste klasse. Vraag is of hij dan toch ein delijk zal doorbrekea Een aantal jaren geleden gold Werner van Cleemputte bij de jeugd als een speler met capaciteiten In het spoor van Onno van Looy klom hij aar dig mee omhoog. Ineens was er echter een kentering waar te nemen. Van Cleemputte: „Op een bepaald moment dacht ik niet uit die tweede klasse te kunnen komen. Dacht dat dat mijn plafond was. Als jeugdbüjarter heb ik daar drie seizoenen in gespeeld en nu, in mijn eerste volle sei zoen als senior, lukt het me wel de promotiegrens te doorbreken." Er is een belangrijke reden aan te geven waarom hij niet soepelijes en snel door de tweede klasse stoomde. Een ernstige afwijking aan de wervelkolom speelde hem parten. Het was van invloed op zijn bewegingspatroon en vormde zonder meer een be lemmering op zijn biljart- prestaties. Op 14-jarige leef tijd werd hij met dit euvel geconfronteerd en de situatie verslechterde met de jaren. Ondanks dat hij dat liever niet naar voren brengt, zegt hij daarover: „Op een gege ven moment kon ik niet on der een operatie uit Het was nogal een ingrijpend gebeu ren, waarvoor ik in het Onze Lieve Vrouwe-gasthuis in Amsterdam moest worden opgenomea Daar heb ik achttien dagen gelegen en daarna volgde een lange pe riode van revalidatie. Negen maanden heb ik in een gips- corset gelopea Alles bij elk aar was ik zo'n anderhalf jaar uit de roulatie. Ik heb er echter wel baat bij, want ik kan me nu goed bewegen en heb weinig hinder meer." Lag die operatieve ingreep aan de basis van het huidige succes? Van Cleemputte: „Het zal zeker een rol ge speeld hebben, maar ook de vorm van de dag was bepa lend. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar voor deze voorwedstrijden heb ik nauwelijks getraind. Alleen het partijtje tijdens de weke lijkse clubavond van JBT en hier en daar eens een caram bole meegepakt. Dat was al les. Een dag voordat de wed strijden begonnen kreeg ik bericht dat ik moest spelen. Intensieve training had toen geen baat meer. Het was voor mij wel een verrassing dat het tijdens de eerste partijen meteen al lekker liep. Ik kwam met algemeen moyenne van 3.93 uit de bus en plaatste me voor de eind strijd in Oostburg." Daar begon het kampioen schap niet direct hoopvol voor Van Cleemputte. Hij zegt: „Ik verloor mijn eerste partij. Dat viel wel tegen, maar ik werd door mijn me despelers goed opgevangen. Mijn zelfvertrouwen bleef, ook al omdat ik in die ver- liespartij toch een goed ge middelde haalde. Door dat ik niet aangeslagen was her stelde ik me gemakkelijk en won de resterende partij ea Zo werd ik toch kampioen. Dat deed me deugd. Vooral na die vervelende periode die ik achter de rug had." Zo'n zes jaar geleden kwam hij in contact met de biljartsport in verenigings verband. „Ik hoorde dat er hier in Terneuzen een bil jartclub opgericht werd. Ik voetbalde destijds, maar moest daarmee stoppen we gens een chronische been blessure. Ik stapte dus direct over op de biljartsport." In het begin gingen zijn presta ties mondjesmaat vooruit. Van Cleemputte: „Er kwam pas schot in door de regelmatige aanwijzingen van Frans van der Hiüst, Bram de Kraker en Louis van der Hooft. Ik zat dan ook redelijk snel op een moyenne van ruim drie, maar toen leek het er veel op dat dat mijn limiet was. Tot het kampioenschap in Oostburg. Door die titel is de ambitie weer teruggekeerd, al moet ik bekennen dat ik wel nooit een biljarter zal worden die veel trainingsuren maakt. De wil om te trainen ontbreekt vaak. Misschien vat ik het wat te gemakkelijk op." Als de toekomstverwach tingen ter sprake komen, zegt hij„Ik weet dat ik beter kan, maar dan moet mijn kleine spel verbeteren. De wat ruimere stootbeelden heb ik aardig onder de knie. Ik verzamel wat er te verza melen valt. Dat is zo'n beetje mijn speltype, maar als ik dat kleine en verfijnde spel eens onder de knie zou krij gen en dan bedoel ik met name de serie d'Americaine, dan denk ik dat de eerste klasse libre zeker niet mijn eindstation is." Werner van Cleemputte, de Terneuzense biljarter die de titel veroverde in de tweede klasse libre van het district Zeeuwsch-Vlaan- deren van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. - foto wim kooyman TERNEUZEN - Het waterpolotoernooi van het Terneuzense Schelde op zondag 8 januari kent een uitstekende bezetting. Bij de dames treden ondermeer aan: Kempvis (Spijkenisse), TRB/RES (Tilburg), de Belgische clubs MZV (Eeklo) en WZC (St-Niklaas) en het organiserende Schelde. Het herentoernooi heeft als deelnemers Kempvis, Nautilus (Dordrecht), TRB/ RES, Ganze en Schelde In beide poules wordt een halve competitie afgewerkt Vooral omdat dit toernooi in de winterstop wordt gehouden, kon men dit sterke deelnemersveld bijeen krijgen. Ria van der Hooft, speelster en betrokken bij de organisatie: „Vroeger organiseer den we voor aanvang van de competitie. Toen was het bijna niet mogelijk om teams naar Zeeuwsch-Vlaanderen te krijgen. Deze keer vormde dit geen probleem, omdat veel teams toch actief willen zijn tijdens de winterstop". Het toernooi begint m het zwembad 'De Honte' om 12.15 uur. Rond de klok van zes uur hoopt men de prijzen uit te reiken. MIDDELBURG/COLIJNSPLAAT - Van 14 tot en met 22 ja nuari houden de biljarteverenigingen Delta uit Colijnsplaat en DOS uit Middelburg het districtskampioenschap vijfde klasse bandstoten van Walcheren en De Bevelanden. Groep A koment in café Juliana te Colijnsplaat in actie en bestaat uit de volgende spelers: Huib van Dalen (ALM Goes), Koos van der Breg- gen (SNA Wolphaartsdijk), Nico Buijze (De Smidse 's-Gravenpolder), Ton Schrijvers ('t Raedtshuys Middelburg), Bernhard van de Dries (DOS Ovezande), Henk Knol (OBK 's-Heerenhoek), Jan Stokx (De Toekomst 's-Heerenhoek), Henk Kisters (BVM Middelburg). Groep B is te gast in café De Schuur te Middelburg en fieeft de vol gende bezetting: Adrie Tom (Delta Colijnsplaat), Jos Capello (OBK s- Heerenhoek), Jan Stroes (Delta Colijnsplaat), Ko Adriaanse (Schelde- zicht Wemeldinge), Jaap Schuilwerve (Dampoort Mdddburg), Drnk Pater (Onder Ons Goes), Theo Lamper (Scheldezicht Wemeldinge), Leen Korff (VEG/ABV Oost-Souburg). Reserves zijn: Jacques Rijn (SNA Wolphaartsdijk), Ko Lagas en Rinus Hij man (beiden Onder Ons Goes). TERNEUZEN - Smit, De Groote Slock en Sporting Van den Hemel 1 zijn zeker van plaatsing voor.de volgende bekerronde. Waarschijnlijk komen daar W Van Strien en Beldo'79 bij. Vooral de plaatsing van derdeklasser Smit Sportprijzen is ver rassend. Die ploeg presteerde het in de laatste wedstrijd van de poule om eersteklasser Sporting Van Kouteren/Dieleman te verslaan. Eerder had Smit ook al een meer dan verdienstelijke resultaat neergezet door tegen regioklasser Broodje Ben/De Ridder 2 een gelijk spel in de wacht te slepen. De Groote Slock had geen enkel probleem om zich voor de volgende ronde te plaatsen. Na eerder met 12-2 van Atoom Boys gewonnen te hebben werd nu Philips 1 met 7-0 verslagen Meer moeite had Sporting Van den Hemel 1, de leider in de eer ste klasse van het rayon. Vooral tegen de koploper uit de tweede klasse, Dow 2, moest Sporting Van den Hemel tot het uiterste gaan om de winst veilig te stellen Ook in de reguliere competitie waren er enkele verassingen Zo verloor het hooggeplaatste EK Yugo 1 verassend van hekke- sluiter W Van Strien in de eerste klasse en pakte Dow 3 na een doelpuntrijk duel de winst en de eerste punten in de derde klasse tegen Goalgetters. UITSLAGEN Eerste klasse: EK Yugo 1-W Van Strien 2-3. Tweede klasse: M&B/Den Engel/ Scheele-Exceslior 4-3, Dow 2-Philips 24-3 Derde klasse: Goalgetters-Dow 3 4-6, Instuif-Smit 3-17, Atoom Boys- Terneuzen 2 2-2. Bekervoetbal: Philips 1-De Groote Slock 0-7, Smit-Sporting Van Kou teren/Dieleman 5-3, W Van Strien-Beldo'79 3-1, Dow 2-Sporting Van den Hemel 9-2. STANDEN COMPETITIE Eerste klasse: Sporting Van den Hemel 10-20, EK Yugo 1 11-13, HKC 10-11, ABN 10-11, Sporting'88 1 10-10, Sporting Van Kouteren/Diele man 10-10, Beldo'7910-8, Gemeente 10-7, Philips 110-6, W Van Strien 11-6. Tweede klasse: Dow 2 9-14, M&B/Den Engel/Scheele 9-13, Sporting'88 2 8-11, RWS 8-11, Terneuzen 1 8-8, PZEM 8-7, M&B/Image Club 8-5, Philips 2 9-4, Excelsior 9-3. Derde klasse: Smit 9-15, FSV 2 8-14, EK Yugo 2 9-13, Terneuzen 2 9-10, Goalgetters 9-8, Atoom Boys 9-8, Broodje Ben 3 9-6, Instuif 9-4, Dow 3 9-2. SAS VAN GENT - Er werden opvallend forse uitslagen geno teerd tijdens de tiende competitieronde van het zaalvoetbal in het rayon Sas van Gent Cerestar en Corn Boys/Benny Sport spanden de kroon met respectievelijke 9-0 en 10-2-zeges. Vooral de ruime winst van Corn Boys/Benny Sport was opval lend, omdat tegenstander Racing White/Suiker Unie de laatste weken, na een matige start, aan een sterk herstel bezig was. Laatstgenoemde ploeg kwam nog even knap terug in de wed strijd door een 3-0 achterstand om te buigen naar 3-2. Toen sloeg een soepel spelend Corn Boys/Benny Sport toe en won ruim. Groot aandeel in deze produktie hadden Danny Jansen (4 doelpunten) en Jan Snelders (3x). Cerestar had eigenlijk geen kind aan Racing White/De Crab, maar dat lag toch meer in de lijn der verwachtingea Meer ver rassend was de ruime winst van De Rijnvaert 2 tegen IZV 2, omdat IZV 2 boven De Rijnvaert 2 gerangschikt stond. UITSLAGEN RW/Suiker Unie-CB/Benny Sport 2-10, IZV 2-Dê Rijnvaert 21-7, Phi lippine 2-De Tukker 1-7, De Rijnvaert 1-Philippine 3 6-2, RW/De Crab-Cerestar 0-9. STAND CB/Adeg 4 10-17, De Rijnvaert 1 10-17, De Tukker 10-15, Cerestar 10- 11, CB/Benny Sport 10-11, De Rijnvaert 2 11-10, IZV 2 9-9, RW/Suiker Unie 8-7, Philippine 2 9-6, CB/Adeg 3 10-6, Philippine 3 19-5, RW/De Crab 10-1. Uitslagen Schepentrekkers-trofee: CB/Adeg 4-CB/Adeg 3 7-0, De Tukker-IZV 2 3-1. TERNEUZEN/WAARSCHOOT - Terneuzen heeft met 4-0 ver loren in een vriendschappelijke ontmoeting van de Belgische provinciale eersteklasser Waarschoot. De nederlaag kreeg pas in de tweede helft gestalte. In de eerste helft bood Terneuzen knap tegenstand en kreeg zelfs de beste kansen. Maar zoals zo vaak, was het verzilveren opnieuw een te moeilijke opdracht. Na de pauze waren de Belgen beter, al lagen twee persoonlijke fouten aan de basis van de eerste twee doelpuntea Toen de thuisploeg ook nog een dubieuze strafschop kreeg toegewezen en die verzilverde, was de weerstand bij Terneuzen zoek. Dat resulteerde uiteindelijk nog in 4-0. SCHOONDIJKE - Schoondijke kreeg geen loon naar werken in het duel tegen Terneuzense Boys, dat in het kader van de Opel- cup afgewerkt werd. Vrijwel de gehele wedstrijd was de thuis ploeg beter en kreeg ook de beste scoringskansen. Toch liet het in de slotfase een 2-0-voorsprong glippen en werd na een 2-2- eindstand via strafschoppen uitgeschakeld. Vanaf het beginsignaal opende Schoondijke furieus en dic teerde het spel. Dat resulteerde in de 10e minuut in een doel punt van Jos Dieleman, nadat eerder al een treffer van Schoondijke was afgekeurd. Twintig minuten later stond'de zelfde Jos Dieleman aan de basis van het tweede doelpunt dat door Dirk Geervliet gescoorde werd. Een kwartier na rust kreeg Terneuzense Boys een ideale gele genheid om langszij te komen, maar Leo Stal zag zijn straf schop door Schoondjjke-doelman Pascal Ringoot gestopt wor den. Daarna trof Frank Steyaart voor de thuisclub de paal en schoot diezelfde speler later te zacht in om Terneuzense Boys doelman Ronald Gort te verrassen. De kansen op 3- en 4-0 wa ren groter dan een tegentreffer. Toch kwam die er tien minuten voor tijd via Jacky Scheele. In de 87e minuut werd het zelfs 2-2 toen de bal, na een schot van Jacky Scheele, van de paal terugsprong en Mark Cornelissen die in kon tikken. In de laatste seconden zag Schoondijke nog een fraaie kans van Luc de Smit net naast de verkeerde kant van de paal verdwijnen. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en daarin toonde Terneuzense Boys zich net iets vaar diger dan de thuisclub: 5-4.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 15