ARRESTATIE ACTIVIST MENSENRECHTEN GELAAKT Rouw in Armenië Mogelijk harde acties vissers DESTEM Den Haag-RBC na bommelding gestaakt CD A-politici willen meer dan één pet tegelijk op Merijnt]e Veel doden bij neerstorten vliegtuig met hulpverleners praten MAANDAG 12 DECEMBER 1988 Wintertips voorde vensterbank Met v/d Born valt te RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND 1ADI0 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 Missers van Van Breukelen kosten PSV wereldbeker jen HAAG - De Tweede Kamer is bezorgd over ie arrestatie in Paramaribo van Stanley Rensch, erkend activist voor mensenrechten. Kinderen spelen met een granaat loeder 'ontvoert' vee-jarig zoontje RESULTATEN ZEEVISSERIJ ONDANKS VANGSTBEPERKING DIT JAAR REDELIJK Mensen rechten hebben toekomst Feyenoord krijgt pak siaag in Twente Minder zacht Wereldbeker driebanden voor Blomdahl JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN I VANDAAG 2 KATERNEN I ZIE CONSUMENT 2 Jan Pelleboer; 7.27 feuws. 7.33 Uitgaanstips; 7.50rSf timanieren; 8.06 TROS akkT 5 Ontbijtgast; 9.03 IntrcS l ij zenslag. 9.08 Doe 't zeil eskeurig; 9.35 PlantenruW 0 Autonieuws; 10.06 Van boel™ oeten; 10.20 Prijzenslag, lo.» v gezondheid; 10.50 Finale nslag. 11.03 Kamerbreed, bi ad plaatwerk met Herman ink. TROS: 13.06 TROS .30 Country. 14.30 Aktua sr.„ .,06 Coulissen. NOS: 19.02 jï 'latform. 20.02 Langs de lijn. etro's music. 23.05 Met het oo orgen. KRO: 0.02 Damokles fi? 10 Niemandsland. DE STEM [28ste]aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Ier heel uur nws. VARA: 7# n-stop oude hits. 8.03 De «C ïg. 11.03 Bal op 't dak 12.03 SpT rs met koppen. 14.03 Typjjï Hands. KRO: 16.03 Echo. ÏJX r in muziek 17.03 Glas in lood 03 Echo. 18.15 Levenslief en u nsleed. 19.00-7.00 Zie Radio 1. pee Ier heel uur nws. NCRV: ibarbara. 8.03 Drie voor Gospel-rock 10.03 Pol .03 Paperclip-radio 14.03 Popsffl Ion. 16.03 Zaterdag-sport. NOs' 1.03 Driespoor. NCRV: 19.02 Kon.': iper. 20.02 Elpee pop special. 21» en cd-pop. 22.02 *- ipolitie en brandweer onderzoeken de auto waaronder de bom ontplofte. - foto jos van leeuwen Van onze verslaggevers DEN HAAG - De Haagse politie tast nog volledig in het duister omtrent de dader(s) van de bom ontploffingen en de bommelding gistermiddag in en om het sta dion van FC Den Haag. Vanwege deze gebeurtenissen, waar bij een 17-jarige Hagenaar ernstig gewond raakte, moest de wedstrijd FC Den Haag-RBC worden gestaakt. De politie vermoedt dat het om een uit de hand gelopen protest van voet balfans van FC Den Haag tegen de komende pasjesregeling in het be taald voetbal gaat, maar zij sluit ook niet uit dat het een wraakactie is van een beveiligingsbedrijf dat niet lan ger werk mag uitvoeren voor FC Den Haag. De politie moest gisteravond toe gegeven dat het verdwijnen van een op een bom lijkend projectiel giste ren in een horde supporters wel erg ongelukkig, 'maar onvermijdelijk' was. De Haagse politie heeft al enige tijd te maken met bomaanslagen, bommeldingen en andere bedreigin gen bij dagblad-onderneming Sijt- hoff. Het vermoeden bestaat dat het be veiligingsbedrijf Toetanchamon bij deze affaire is betrokken, maar harde bewijzen daarvoor zijn niet voorhanden. Het bedrijf beveiligde tot voor kort gratis het stadion van FC Den Haag, maar moest daarmee stoppen omdat de overheid weigerde de noodzakelijke vergunning af te geven. Er zijn gistermiddag in totaal drie 'vuurwerk-bommen' gegooid, waar van er één op tijd onschadelijk kon worden gemaakt. Van de daders ontbreekt elk spoor. 'Volgens mensen van Den Haag die het gezien hebben, zijn het eigen sup porters geweest die de drie bommen gegooid hebben', wist de voorzitter van FC Den Haag, Hans Walraven, te vertellen. Een woordvoerder van de supportersvereniging, die zich overigens volledig distantieert van de acties, bevestigde dat. ZIE OOK SPORT 3 .23.02-24.00 Late date. Country sty. NOORDWIJKERHOUT (ANP) - De meeste CDA-politici in openbare functies willen meer dan één pet tegelijk op. Op een conferentie in Noord wij kerhout schaarden CDA- bestuurders zich zaterdag massaal achter de aanbeveling daartoe in een rapport over de bestuurlijke vernieuwing van de partij. De christen-democraten willen niet terug naar de tijd dat een kleine groep mensen via tal van functies de feitelijke macht in handen had. Maar het 'verbod' tegelijkertijd meerdere petten op te hebben kan best wat minder streng worden gehanteerd. Er moet op ruime schaal ontheffing worden verleend, vinden ze. Een wethouder of burgemeester moet tegelijkertijd lid van Provinciale Staten kunnen zijn, vindt het CDA. Dat bevor dert de samenwerking tussen bestuurslagen en de doorstro ming in de partij. In het CDA-rapport wordt voor CDA-politici in overheids dienst een nieuwe koers uitgestippeld. Met name de stijl en het optreden van CDA'ers in het overheidspluche is volgens het rapport voor verbetering vatbaar. ZIE SPORT 1 VRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker w«J ?n met.(8.00 Nws). 9.00 Top» ui toen klassiek. 10.00 CaroS .00 Kurhausconcert: ooper, piano. VOO: 12.02 Straia Co. 13.00 Nws. 13.02 Kla: adio Symfonie Orkest leodora Geraets, viool. 1420 (fcl ermuziek: Haydn Kwa ,m.v. Ton Demmers, piano. 1_ ieuwe grammofoon- en compact aten. 16.00 Lang leve de opi .00 Nws. 18.02 Avondstemm 1.00 Nws. KRO: 20.02 KRO-fc ek op zaterdagavond. Met i 1.02 Muziek van Johannes Cicc._ 20.45 Visions de l'Amen, M&| aen; 21.40 Orgelrubriek; audate. 23.00-2400 KRO-lik amera Obscura. OS: 6.30-6.49 Scheepvaart- arktberichten. 9.00 Nws. 9.01 OS Sportief. 9.25 Water 30 Teleac: Ons milieu, hoe re daarmee om? 10.00 Feduco:| ollandse nieuwe. EO: 10.15 iuzikale fruitmand. 11.15 Tijdseinl lema. 11.45 De beste van orkesten I Ï.00 Nws. 12.05 Meer dan en liedl leen...! 12.45 Vragen naar del eg. 13.10 Hallo Nederland. AVR0:[ 1.00 Jazzspectrum. 15.30 Miijatl OS: 16.30 Homonos. EO: 17.11 icht en uitzicht 17.45 Overheid oorlichting: De Antillen. N0S:| 7.55 Mededelingen, schippersb ichten en nws. EO: 18.10 Iyi He-I erler. 18.25 Kayen Ras ja I0S:| 3.40 Arabisch progr. NOS: 19.0' Togr. voor buitenl. werknen O: 20.30 Laat ons de rustdag wij-I en. 21.14 Metterdaad hulpverlt ling. 21.15 Reflector. 2L35 /eek 22.00-23.00 Zaterdagav uur. en Haag boos op Suriname (an onze verslaggevers jn behandeling door de Surinaamse autoriteiten zal ran invloed zijn op de toekomstige relatie tussen Neder- id en Suriname, zo waarschuwt WD-Kamerlid feisglas. De andere fracties zijn het daar mee eens. lister Van den Broek (Bui- keerd van een verblijf in de landse Zaken) wil nog niet op de arrestatie en liever de gebeurtenissen in Su- lame afwachten. Stanley Rensch is zaterdag avond op het vliegveld Zande- bij Paramaribo gearres- erd, nadat hij was terugge- xtraordinaires d'Edgar Poe I 1.00 Ushuaia. 19.30 Papier glacé.1 1.00 Coeur et pique. 2L15 Cargo. I L00 Journal télèvisé. 2235 7 sur" I 1.30 Ex libris. 00.30-01.00 PapierI lacé. ïder heel uur nws. KRO: 7.02 Ont-I ijtshow. 7.53 Ter overweging. EOT 05 Groot nieuws. VOO: 9.02 Sportl 'ROS: 10.02 Wegwezen. VARA] 1.02 Zondageditie. 12.02 Ophef enl ertier. NCRV: 13.05 Hier en nul 70S: 14.02 Langs de lijn, sport enl nuziek. VPRO: 18.05 Het spoor.I lVRO: 19.02 Leuterkoek en zani-l ebak. 19.10 Sssssssst.19.30 Del lersengymnastiek. 20.02 Toppen! ran toen. 21.02 Play it again. 22.02J -andleven (7). NOS: 23.05 Met Ml og op morgen. TROS: 0.02 Nacht-I vacht 6.02-7.00 Een goede morgen] net Ron Brandsteder. eder heel uur nws. VARA: I /roege vogels. 10.02 Tony vanl Ferre ontmoet Fons Jansen ffil LVRO: 10.30 Muziekmozaïek. Jederlands op 2. 13.02 Radiojour-1 raai. 14.02 Muziek met Meta. 1&»I ïitaar special. 16.30 Kom 'ns langs I n Des Indes. 18.02 Swing lo'T 9.00-7.00 Zie Radio 1. eder heel uur nws. KRO: 8.®| üeksennest, dorp der dorpen r Zin in pop. 10.02 De wakkere we eld. 12.02 KRO-miniparade. 11» let weeshuis van de hits. 15.02 TO voor toen. 16.02 KRO's zalige 1®' leslijn. 18.02 KRO's hitweek. 19® ?op-eye. 20.02 Radio ThuisW» 1.02 De krijsende tafel. 22.02-00® Op slag van maandag. TOS: 8.00 Nws. 8.02 H Vier. M°| Vlusica religiosa et profen3-I Programma-overzicht KRO: -w- eucharistieviering. NOS: 11*00* Clise. 13.00 Nws. 13.02 Opera ma» lee. L'heure Esi H00GE ZWALUWE-De explosieven opruimings dienst (EOD) heeft zater dagmiddag bij Hooge Zwaluwe een door spe lende kinderen gevonden projectiel uit de Tweede Wereldoorlog onschade lijk gemaakt. De kinderen hadden het oorlogstuig gevonden on der de opengebroken Ju- lianastraat. Met hun vondst hebben ze enige tijd gespeeld. Op het moment dat ze de granaat in een karretje wilden gaan rond rijden waar schuwde een bewoner van de Julianastraat de poli tie. De ingeschakelde mede werkers van de EOD heb ben het projectiel buiten de bebouwde kom tot ont ploffing gebracht. Het ig volgens de EOD om een 'gevaarlijk explosief. opera linde ïavel. 1400 Onder de groene ,4.15 Concert op de zond,.fo--- ïotterdams Philharmoniscne/ I test m.m.v. koor en solisten OJj, „1 lauze: Praten over muziek). I Diskotabel. 18.02 Jazzgeschieda» I TROS: 18.30 Continu klassiek. 4/w I Mws. 20.02 Specialiteiten 4 la ci I !2.00 Kamerconcert: Orlando ival. 23.00-2400 Finale. TOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- marktberichten. 9.00 Nws. Njr J.02 Woord op zondag, u-r1' Deum Laudamus. NOS: 9.55 terstanden. IKON: 10.00 AarjKj, ders. 10.10 Kerkdienst 19.58^. ganzen. 11.00 De andere wereiOg, zondagmorgen. 12.00 Nws. m 12.05 Het zwarte gat. 1400 Romantica. NOS: 16.55 Medeci jj. gen en schippersberichten. "La, 17.00 Kerkdienst (ZVK). 17-» ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Litunj kerkmuziek. IOS: 18.40 D® ta kende islam. NOS: 19.00 gramma voor buitenlandse w „g nemers. 19.20 Suara Maluku- jjj Tambu. 20.30 Zorg en ho°U Feduco: Medelanders Nede ders. 22.10-22.40 Jazz uit het w risch archief. J0OFDPLAAT - Pas nu is ekend geworden dat afge- °pen vrijdag twee vrouwen tn twee-jarig jongetje in Soofdplaat hebben 'ont- erd'. ptt kind werd in de Dorps- vaat uit de armen van zijn 62- 'nj!e oma gerukt, waarop Me vrouwen in een perso- enauto sprongen, die daarop nel wegreed. Het kind verbleef met zijn al enige tijd bij de groot- Mers in Hoofdplaat, wegens [uwel ïjksmoeilijkheden van de "iders. Gebleken is dat in de auto de *oor van het kind zat De m n vrouwen waren kennis- vader zal nu trachten gerechtelijke procedure -"e weer terug te krij- J ADVERTENTIE) I "°9 reclame-artikelen nodig? I Gnu >>«1 OU o«ll]k MMn: I B.N. - Baarte-Nassau I 04257-8988 I Het was weer fijn langs de lijn Verenigde Staten. Hij is door de militaire politie opgesloten in Fort Zeelandia en wordt in afzondering gehouden. Hij mag zelfs geen advocaat ontvangen. Bij de arrestatie van Rensch waren diplomaten van Neder land, de VS, Frankrijk, Brazilië en Venezuela op Zanderij aan wezig. Stanley Rensch is oprichter en hoofd van Moiwana '86, het Surinaamse mensenrechtenbu- reau. Rensch keerde terug naar Paramaribo in de wetenschap dat hij direct zou worden gear resteerd door de militaire poli tie op verdenking van terro risme vanwege zijn contacten met opstandeling Brunswijk. Rensch ontkent niet contacten te hebben gehad met Bruns wijk. Het arrestatiebevel tegen Rensch was uitgevaardigd op basis van belastende verkla ringen van vier gevangen aan hangers van het junglecom mando van Ronnie Brunswijk. Rensch was - na een verblijf in Nederland - in de Verenigde Staten op uitnodiging van de Amerikaanse regering om in Washington 'de plechtigheden bij te wonen ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de Verklaring van de Rechten van de Mens. Rensch' echtgenote, die in Nederland woont, zegt bezorgd te zijn over de gezondheidstoe stand van haar man, Rensch zorgde er vlak voor zijn arrestatie voor dat hij geen veters in zijn schoenen had en dat hij slechts een korte broek riem droeg. Daarmee wilde hij aangeven dat hij niet in staat zal zijn zelfmoord te plegen door ophanging. Vlak voor zijn vertrek van Miami naar Paramaribo zei hij te denken dat de werkelijke re den van het arrestatiebevel is dat het regime in Suriname van hem af wil. 'Ze vinden het maar lastig, iemand die kri tisch is en zich met de mensen rechten bezighoudt'. Sinds de verkiezingen en het herstel van de democratie is er volgens Rensch maar weinig veranderd in Suriname. Maandag komt er een com missie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) naar Suriname om de situatie van de mensenrechten te on derzoeken. In de Armeense stad Leninakan, zwaar getroffen door de aardbeving, toont een vader zijn verdriet bij het met een la ken bedekte lichaam van zijn omgekomen zoon (foto boven). Terwijl zijn vrouw Raisa een Armeense troostend omarmt praat Sovjet-president en partijleider Michail Gorbatsjov met overlevenden in Leninakan (foto links). - foto's ap MOSKOU/LENINAKAN (RTR) - Een groot vrachtvlieg tuig van het Sovjetleger is zondag verongelukt bij de lan ding op de luchthaven van Leninakan in de republiek Ar menië. Alle 79 inzittenden kwamen om het leven. De Iljoesjin-76 was met 9 bemanningsleden en 70 soldaten aan boord op weg naar deze stad in Armenië, die de afgelopen week zwaar getroffen is door een aardbeving. Inmiddels neemt in de getroffen streek de kritiek op de red dingsoperaties toe. President en partijleider Gorbatsjov moest tij dens zijn bezoek aan Leninakan tegenover een opdringende me nigte uileggen waarom het reddingswerk zo langzaam op komt, waarom er te weinig zwaar bergingsmaterieel aanwezig is en waarom de gebouwen in Armenië zo zijn gebouwd, dat zij bij een aardbeving als kaartenhuizen ineenstorten. Volgens officiële cijfers zijn er inmiddels minstens 60.000 doden te betreuren. ZIE OOK PAGINA BINNEN/BUITENLAND Van onze verslaggevers BRUSSEL/VLISSINGEN - De Nederlandse visserij we reld is woedend over het 'uiterst magere' resultaat, waarmee minister Braks (Visserij) uit Brussel is te ruggekeerd. Harde acties van ontevreden vissers zijn niet uit te sluiten, nu Braks daar na langdurig nachtelijk beraad heeft inge stemd met belangrijke kortin gen op de Nederlandse visquo ta. De Nederlandse vissersvloot mag volgend jaar 22 procent minder kabeljauw opvissen, 13 procent minder makreel en on geveer gelijke hoeveelheden haring en tong als dit jaar. Al leen het quotum voor schol is 14 procent hoger. 'Ik vraag me af wat Braks daar heeft zitten doen', aldus een diep teleurgestelde voorzit ter Daalder van het Visserij- schap. 'Ik hou er een katerig gevoel aan over, ik durf mijn mensen nauwelijks onder ogen te komen'. Ook het Productschap voor Visserij is 'diep teleurgesteld' over vooral de vangstbeperking voor kabeljauw, die ertoe leidt dat een belangrijk deel van de vloot volgend jaar voor langere tijd aan de ketting moet. Volgens het schap zullen de Nederlandse vissers, die gigan tische investeringen in schepen en ander materieel moeten te rugverdienen, dat niet kunnen verkroppen. Voorzitter P de Baare van de vereniging Zeeuwse Visserij be langen Zevibel zegt in een eer ste reactie het Brusselse resul taat wel te hebben verwacht. Uiteraard is hij er niet blij mee. Ook Braks zelf verwacht dat de verlaging van de kabeljauw vangst bij de vissers 'spannin gen' zal oproepen. Maar gezien de overbevissing van deze soort is de maatregel in zijn ogen on vermijdelijk. Volgens Braks is het waar dat de kabeljauwvissers in de nu goedgekeurde vangstverde ling 'hard worden aangepakt', maar tegelijk is volgens hem de schade voor de Nederlandse visserij als totaal 'beperkt' ge bleven door afspraken over de ruil van quota met Britten, De nen en Belgen. In het algemeen was er tij dens het ais 'uiterst hard' ge kenmerkte overleg meer sprake van koehandel dan van echt onderhandelen, aldus verschil lende waarnemers. Braks is van plan vissers die hun quotum overschrijden hard aan te pakken. De opbrengst van de Neder landse zeevisserij is in 1987 ge daald, maar dit kon worden ge compenseerd door de sterke da ling van de olieprijzen. Het net to-resultaat was daardoor re delijk, aldus het Landbouw- economisch Instituut In de kottervisserij werden 25 nieuwe kotters in de vaart gebracht, waardoor het totale motorvermogen steeg met bijna 8 procent tot 581.000 pk. De inzet van de vloot daalde als gevolg van de zeedagenregeling echter met 8 tot 10 procent. De op brengst daalde ook en wel met 57 miljoen tot 705 miljoen gul den. ZIE EXTRA OP MAANDAG Het wordt de komende dagen Iets kouder, maar van winter weer is nog geen sprake. Vandaag wisselend bewolkt en af en toe een bui. Wind matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen. Maximum 7-9, minimum 2-4 graden. ZIE SPORT 3 Blomdahl wereldkampioen - foto anp ZIE SPORT 2 Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad7135 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naé Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 V0 Breda LvJ&VL, PE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEPER1ANP

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1