Winter ingevallen HARDE CONFRONTATIE IN BRUSSEL: EG BUIGT NIET Van Duin beloond -PMKflUOTTflt Douaniers trekken op naar Den Haag Lek in olieleiding verontreinigt Europoortterrein KNOKKEN VOOR BEHOUD VAN WERK AAN DE GRENZEN Tegenslag voor Benazir Bhutto Britten verbieden omroep uitzending van Iers liedje Merijntje Vier doden op Zeeuwse wegen Pinochet dreigt referendum aan zijn laars te lappen IADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 RADIO 1 RADIO 2 RADIO 3 RADIO 4 RADIO 5 NISSAN tendert v/d gorit Met v/d Born valt te praten MAANDAG 21 NOVEMBER 1988 W E O B BRUSSEL - De EG en de Verenigde Staten van Amerika stevenen regelrecht af op een handels oorlog, die beide blokken vele honderden miljoe nen guldens kan kosten. Kwaliteit Aanpassen Scheidsrechter helpt PSV Nederlaag voor AC Milan KNSB: ruimte iJssel Cup voor privé- voor Terpstra sponsoring en Bollaart Steeds meer vloeibare wasmiddelen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Vergelding Bejaarde schrikt zich dood tijdens beroving Koud I Ier heel uur nws. 7.03 NieuüT )W. Met om: 7.08 Natuurrubrff Jan Pelleboer; 7.27 Uw eio. uws. 7.33 Uitgaanstips; 7.50 Eu" manieren; 8.06 TROS akti, 5 Ontbijtgast; 9.03 IntroduoS ij zenslag; 9.08 Doe 't zelf- g» skeurig; 9.35 Plantenrubri»? Autonieuws; 10.06 Van v 1 :eten; 10.20 Prijzenslag; 10.30 S gezondheid; 10.50 Finale sr»f ie. 11.03 Kamerbreed. 12.03 Ouü latwerk met Herman EmmiiTi? :OS: 13.06 TROS Aktua 13» «ïntry. 14.30 Aktua sport lfi'2 dissen. NOS: 19.02 Jazz nl? n. 20.02 Langs de lijn. 22.02 Me! is music. 23.05 Met het oos irgen. KRO: 0.02 Damokles lroP 0 Niemandsland. Ier heel uur nws. VARA- in-stop oude hits. 8.03 De onï ig. 11.03 Bal op 't dak. 12.03 Sm rs met koppen. 14.03 TypS,, illands. KRO: 16.03 Echo l|j„ i in muziek. 17.03 Glas in W 03 Echo. 18.15 Levenslief enk "ileed. 19.00-7.00 Zie Radio 1, Ider heel uur nws. NCRV- 703 ibarbara. 8.03 Drie voor neem O Gospel-rock. 10.03 Popslon .03 Paperclip-radio. 14.03 Popsta. >n. 16.03 Zaterdag-sport. NOS- .03 Driespoor. NCRV: 19.02 Koi per. 20.02 Elpee pop special. 21 pee en cd-pop. 22.02 Country atv 23.02-24.00 Late date. 3 •VRO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor- sn met.(8.00 Nws). 9.00 Toppen an toen klassiek. 10.00 Caroline 1.00 Kurhausconcert. Nederlands lozart Trio. VOO: 12.02 Strauss 4 'o. Werken van Ziehrer. 13.00 Nws 3.02 Klassiek. The Parley of In.' ruments. 14.00 Kamermuziek- aphael Kwartet 14.35 Nieuwe rammofoon- en compactplaten. 3.00 Lang leve de opera! 18.00 Nws 3.02 Avondstemming. Componist in de maand: Sibelius. 20.00 Nws RO: 20.02 KRO-klassiek op za- srdagavond. Met om: 20.02 Prinei. ia Musica; 20.35 Werken van Birt- óstle; 21.40 Orgelrubriek; 22 20 audate. 23.00-24.00 KRO-literair: amera Obscura. IOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- rarktberichten. 9.00 Nws. IOS Sportief. 9.25 Waterstanden, ielaac: 9.30 Meer culturen in een nd. Feduco: 10.00 Hollandse gieuwe. EO: 10.15 De muzikale litmand. 11.15 Tijdsein thema. 1.45 De beste van orkesten. 12.00 ffws. 12.05 Meer dan en lied al- een. 12.45 Vragen naar de we 3.10 Hallo Nederland. AVRO: IK lazzspectrum. 15.30 Minjon. NOS: 16.30 Homonos. EO: 17.00 licht en iitzicht 17.45 Overheidsvoorlich ting: De Antillen. NOS: 17.55 Me- ledelingen, schippersberichten en ■vs. EO: 18.10 Iyi Haberler. 18.25 ayen Rasja. IOS: 18.40 Arabisch irogr. NOS: 19.00 Progr. voor bui- enl. werknemers. EO: 20.30 Laat de rustdag wijden. 21.14 Met erdaad hulpverlening. 21.15 Re flector. 21.35 Deze week. 22.00-23.00 "aterdagavonduur. jlacé. 20.00 Avis de recherche. .00 Journal télévisê. 22.35 7 sur 7. .30 Ex libris. 00.30-01.00 Papier felacé. eder heel uur nws. KRO: 7.02 ont ij tshow. 7.53 Ter overweging. EO: .05 Groot nws. VOO: 9.02 Sport OS: 10.02 Wegwezen. VARA: 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophef en ertier. NCRV: 13.05 Hier en nu OS: 14.02 Langs de lijn, sport en uziek. VPRO: 18.05 Het spoor. AVRO: 19.02 Leuterkoek en zand- ebak. 19.10 Sssssssst.19.30 De ersengymnastiek. 20.02 Toppers van toen. 21.02 Play it again. 22.02 Landleven (4). NOS: 23.05 Met het oog op morgen. TROS: 0.02 Nacht wacht. 6.02-7.00 Een goede morgen met Ron Brandsteder. Ieder heel uur nws. VARA: 8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony Verre ontmoet Fons Jansen (5). AVRO: 10.30 Muziekmozaïek. 12.02 De AVRO op tournee. 13.02 Radio journaal. 14.02 Muziek met Meta. 16.02 Gitaar special. 16.30 Kom 'ns langs in Des Indes. 18.02 Swing low.19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: 8.02 Heksennest, dorp der dorpen w® Zin in pop. 10.02 De wakkere we reld. 12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het weeshuis van de hits. 15.02 Tijd voor toen. 16.02 KRO's zalige lief- deslijn. 18.02 KRO's hitweek. 19$ Pop-eye. 20.02 Radio Thuisland. 21.02 De krijsende tafel. 22.02-00.00 Op slag van maandag. NOS: 8.00 Nieuws. 8.02 H Vier. Musica religiosa et prof ana. - Programma-overzicht KRO: 1<WJ Eucharistieviering. NOS: 110"*[f Elise. 13.00 Nws. 13.02 Opera mati nee. 14.00 Onder de groene haas. 14.15 Concert op de zondagmiddag Concertgebouworkest m.m.v. R°" nald Brautigam, piano (in de pa.u' ze: Praten over mzuiek). 16.30 vf' kotabel. 18.02 Jazzgeschiedenis- TROS: 18.30 Continu klassiek. 20.W Nws. 20.02 Specialiteiten la carta 22.00 Kamerconcert: Orlando Ep" tival 1988. 23.08-24.00 Lord J®1' hoorspel. NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- e" marktberichten. 9.00 Nws. tiCBN 9.02 Woord op zondag. O.w Deum Laudamus. NOS: 9.55 w terstanden. IKON: 10.00 Aarts ders (4). 10.10 Kerkdienst Wilde Ganzen. 11.00 De andere reld van zondagmorgen-12.00 r» VOO: 12.05 Het zwarte gat Radio Romantica. 16.55 Medede.; gen en schippersberichten. IK 17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde tf> zen. 18.00 Nws. 18.10 Liturg®^ kerkmuziek. IOS: 18.40 De °!L„. kende islam. NOS: 19-0° Lp gramma voor buitenlandse w.„jc nemers. 19.20 Suara Maluku. Tambu. 20.30 Zorg en hoop Feduco: Medelanders Neder ders. 22.10-22,40 Jazz uit het I® risch archief. ipinvelrf 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM jïjste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 We waren gewaarschuwd. Maar aangezien weer mannen het niet altijd bij het rechte eind hebben, hadden we er eigenlijk niet op gerekend: sneeuw. Toch lag het er. Vredignat, koud en te zien bij het ontwaken op de vrije zondag, De winter is ingevallen. - FOTODESTEM/DICKDESOER Van onze verslagger GRENSPOST BERGDEN HAAG - Honderden doua niers zullen vandaag de po litiek in Den Haag laten weten dat ze er ook nog zijn en dat er achter hun rug om niet over de toekomst van de douane aan de grenzen beslist kan worden. Vanuit alle grensposten in Ne derland zijn vanmorgen doua neambtenaren uit heel Neder land in tientallen bussen naar Den Haag vertrokken om daar voor het behoud van hun werk aan de grenzen te knokken. Vanuit de grenspost Bergh aan de snelweg Arnhem-Ober- hausen gaan ruim 400 doua niers uit het district Arnhem naar het Binnenhof. De douaniers zijn bang dat de marechaussee taken in de grensbewaking en de vreemde lingenwetgeving gaat overne men. Volgens de douaniers praat de 'politiek' over de hoofden van de douane heen over hun toekomst aan de grenzen. De boosheid was zo groot dat er bij diverse grensovergangen het afgelopen weekend spon taan wilde harde acties dreig den te onstaan. De vier Centrales van Over heidspersoneel is het op het laatste nippertje gelukt om die acties af te blazen en er een pu blieksvriendelijke demonstra tie van te maken. Besloten is voorlopig mas saal in Den Haag te gaan pro testeren en daar de stem van de douane te laten horen. Aan de grensposten krijgen passanten pamfletten uitgereikt waarin de douane laat weten een nieuwe aanslag op hun werk gelegenheid niet te zullen pik ken. Vandaag komen in Den Haag de vaste commissies van Justitie, Politie en Defensie bij elkaar om over het takenpak ket van de marechaussee te praten. Met name de grensbe waking zal in de bijeenkomst aan de orde komen. Dat is de douaniers in het verkeerde keelgat geschoten. Hun commissie van Financiën, de commissie waar de douane onder valt, is niet bij de bijeen komst aanwezig. „Zo wordt er over onze hoofden heen over ons geproken. Wij bestaan al 400 jaar en al 400 jaar werken wij aan de grenzen", aldus de actievoerders. Handelsoorlog met VS nabij Van onze correspondent Als Amerika vandaag niet ingaat op een Europees eind voorstel, spreken de EG-ministers van Buitenlandse Za ken zich morgen al uit over keiharde vergeldingsmaatre gelen. ISLAMABAD (RTR/DPA/ UPI) - De kans dat me vrouw Benazir Bhutto de nieuwe premier wordt in Pakistan is iets kleiner ge worden nu haar Pakis taanse Volkspartij (PPP) net zaterdag tijdens de pro vinciale verkiezingen slech ter deed dan verwacht. 'n drie van de vier provincies moest de PPP het afleggen te- gen de regeringsgezinde Isla mitische Democratische Al- aantie (IDA), zo is gisteren na "et tellen van de meeste stem men bekend geworden. Waarnemend president vhulam Ishaq Khan nodigde Mussen Benazir Bhutto en "aar belangrijkste rivaal, Na waz Sharif, uit om morgen be- Prekingen te voeren over de vorming van een nieuwe rege- Omdat de verkiezingen li?? Vor'8e week geen duide- overwinnaar opleverden, kS, ^jden het recht op een """'vormen. André van Duin is zaterdag in paleis Soestdijlc door prins Bernhard onderscheiden met de ridderorde van de Gouden Ark. De komiek kreeg deze onderscheiding voor zijn be moeienissen met het Wereld Natuur Fonds. - fotoanp Benazir Bhutto LONDEN (AP) - Een liedje van de populaire Ierse folkgroep The Pogues met als strekking dat tien Ieren onschuldig gevangen zitten, mag in Groot- Brittarmië niet meer voor de radio worden gedraaid. De Britse regering heeft daarvoor gebruik gemaakt van de verordening die uitzending van interviews met sympathi santen van terroristen verbiedt, Het liedje van The Pogues gaat over zes Ieren die zeggen dat zij werden gedwongen een bekentenis af te leggen en op grond van onjuiste bewijzen tot levenslang zijn veror- deeld, In 1974 zouden zij een bomaanslag hebben gepleegd op twee cafés in Birmingham, waardoor 21 mensen om het leven kwamen. In het lied wordt verder aandacht besteed aan drie an dere Ierse mannen en een vrouw, die wegens hun ver meende aandeel in twee bomaanslagen op cafe's in het vlakbij Londen gelegen Guildford tot levenslang werden veroordeeld. Ook zij zeggen onschuldig te zijn. Die aanslag kostte toen aan vijf mensen het leven. De EG-commissaris voor Han delsbetrekkingen, de Belgische liberaal Willy De Clercq, zei dat zaterdag na afloop van een tweedaags beraad met een zware Amerikaanse handels delegatie, dat op een harde con frontatie uitliep. Zowel de Amerikanen als de Europeanen hebben al een pakket maatre gelen klaarliggen voor het ge val een akkoord uitblijft. Inzet van het conflict is de Europese eis dat de ruim 320-miljoen EG-consumenten per 1 januari 1989 nog slechts volledig hor- moonvrij vlees mag worden aangeboden. De EG heeft in eigen gelederen jaren strijd moeten voeren voordat alle lidstaten het er uiteindelijk over eens werden dat alleen met een algeheel verbod op het gebruik van hor monen (chemische èn natuur lijke) een afdoende controle mogelijk is. Per 1 januari geldt die kwaliteitseis ook voor alle vlees dat uit derde landen wordt geïmporteerd. Maar de VS, die veel natuurlijke hor monen in hun vlees stoppen, wensen zich daar niet bij neer te leggen. „Toch zal dat moeten, want van ons mag niet worden ver wacht dat we onze wetgeving aan Amerikaanse verlangens aanpassen. De VS zijn het enige land dat problemen maakt," aldus De Clercq, die zaterdag in zijn overleg met de Amerikaanse speciale handels gezant Clayton Yeutter en landbouwminister Richard Lyng werd bijgestaan door zijn Nederlandse landbouwcollega Frans Andriessen. Volgens de twee commissarissen streeft de EG naar een politieke oplos sing, maar heeft de harde op stelling van de Amerikanen hen verontrust. Bij de VS speelt de angst dat de grote Europese markt die na 1992 ontstaat voor hen veel moeilij ker toegankelijk wordt, na drukkelijk mee. Toch moet van Washington de eerste stap komen, aldus De Clercq: „Toen de Amerikanen extra-eisen stelden aan hun wagenpark, uit een oogpunt van gezondheid en veiligheid, hebben wij ons zonder morren aangepast. Nu wij hormonen verbieden, omdat wij vinden dat hormoonvrij vlees gezon der is, zullen de Amerikanen zich moeten aanpassen." Als het sneeuwt in november, valt Kerstmis in december ROTTERDAM (ANP) - Door een lek in de pijplei ding Rotterdam-Antwerpen is in het Europoortgebied een terrein van 5000 vier kante meter ernstig veront reinigd met ruwe olie. Vol gens de Dienst Centraal Mi lieubeheer Rijnmond (DCMR) is de grond tot op een diepte van vijf tot zeven meter doordrenkt. In de omgeving van de lekke pijpleiding is sprake van ont ploffingsgevaar. De DCMR verricht voortdurend metin gen. Het deel van de leiding dat moet worden vervangen wordt momenteel leeggezogen. Hier bij komt lucht vrij waarin zich explosieve stoffen bevinden, aldus een woordvoerder van de milieudienst. De verontreiniging aan de Moeselweg werd zaterdag ont dekt. Het duurde echter ge ruime tijd tot duidelijk was dat het om een lek ging in de trans portleiding van Europoort naar Antwerpen. In het Europoort- gebied lopen verschillende pijpleidingenstraten. De lei ding is inmiddels afgesloten en zal over een lengte van 48 me ter worden vervangen. Een woordvoerder van de Rotterdam-Antwerpen Pijplei dingmaatschappij (RAPL) ver wacht dat het karwei op zijn vroegst donderdag is geklaard. Het lek is vermoedelijk veroor zaakt door een haarscheurtje in een lasnaad. Het is niet be kend hoeveel olie is wegge stroomd. De transportleiding heeft een maximale capaciteit van vier miljoen liter per uur. Het is nooit eerder voorgeko men dat in een van de trans portleidingen een lek ontstond. De RAPL werd zeventien jaar I VANDAAG 2 KATERNEN ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 3 I ZIE SPORT 1 I ZIE SPORT 4 Ineens is de stroom vloei bare wasmiddelen niet te stuiten. Op dit moment hebben de vloeibare mid delen al twintig procent van de markt veroverd. ZIE CONSUMENT De Clercq, die van een reeel politiek probleem sprak, deed zaterdag namens de twaalf zijn Amerikaanse gesprekspartners een eindvoorstel, waarop hij vandaag antwoord verwacht. De Clercq zelf maakte de in houd van dat voorstel niet be kend, maar volgens EG-bron- nen komt het erop neer dat de VS zich bij het hormoonverbod neerleggen in ruil voor een grotere export naar de EG van honde- en kattevoer en van een hoger quotum (10.000 ton ex tra) kwaliteitsvlees. Reageren de Amerikanen ne gatief, dan zal de Europese Commissie bij het GA.TT, de wereldhandelsorganisatie, de vergeldingsmaatregelen aan klagen die de VS Europa al op 24 december '87 in het vooruit zicht stelden. Onmiddellijk daarna zal de Commissie de EG-ministers van Buiten landse Zaken, die vandaag en morgen toch al in Brussel bij een zijn, vragen in te stemmen met tegenmaatregelen, die voor de VS minstens zo schadelijk zijn als de Amerikaanse voor Europa. Daarbij gaat het om bedragen die van 130- tot meer dan 600 miljoen dollar kunnen oplopen. Binnen de EG zijn van de Amerikaanse maatregelen vooral Italië, West Duitsland, Denemarken en Spanje het slachtoffer. Nederland zou door het handelsconflict in eerste instantie zo'n 8 miljoen dollar armer worden, door beperking van de export van vooral op loskof f ie, worstjes en fruitsap pen. Volgens De Clercq is er binnen de EG nog geen overleg geweest over de vraag of lid staten die ernstig worden ge dupeerd, door Brussel moeten worden schadeloos gesteld. ROTTERDAM (ANP) - De 79-jarige mevrouw C. Boer uit Rotterdam is zich letter lijk doodgeschrokken. Volgens de politie werd de be jaarde vrouw in de hal van haar flat aan de Gijsinglaan beroofd van haar tas. De vrouw kreeg van schrik een hartaan val. De ongeveer 18-jarige tas jesrover ontkwam zonder buit. Met een noordelijke luchtstroming wordt arctische lucht aangevoerd. Het wordt een koude dag met een wisselende bewolking en enkele winterse buien. De wind zwak tot ma tig uit noordelijke richtingen. Het verkeer moet er rekening mee houden dat natte weggedeelten glad kunnen worden door bevriezing. Max: 0-2, min. min 3 tot min 5. Van onze correspondent OOSTBURG BRUINISSE - Bij twee verkeersongeval len zijn dit weekeinde in Zeeland vier doden geval len. Vrijdagavond raakte de 24-ja- rige automobilist W. Bouwens uit Oostburg op de provinciale weg vanuit Aardenburg met zijn wagen in een slip. Hij kwam in de berm, schampte enkele bomen waarna de auto over de kop sloeg. De bestuur der was op slag dood. Op de hoofdrijbaan van de Grevelingendam kwam zater dagavond tijdens een inhaal manoeuvre de 24-jarige auto mobilist M. Tarraha uit Rotter dam frontaal in botsing met een tegenligger. Bij het ongeval werden hij en een inzittende, eveneens uit de Maasstad, op slag gedood. Ook de bestuurder van de tegenligger, Bierings uit Rotterdam, werd bij het onge val gedood. SANTIAGO (AP) - De militaire leider van Chili, Augusto Pinochet, heeft gedreigd dat hij de uitslag van het referen dum die hem tot vrije verkiezingen noopt, ongeldig zal ver klaren als de oppositie blijft aandringen op hervormingen van de grondwet. Het Chileense staatspersbureau Orbe berichtte dat Pinochet op een bijeenkomst in de zuidelijke stad Coiyhaique verklaarde dat de oppositieleiders niet hadden gereageerd op zijn oproep de grondwet uit 1980 te respecteren. In het referendum van 5 oktober sprak een meerderheid van de kiezers zich uit tegen een voorstel van Pinochet dat hij tot 1997 aan de macht zou blijven. Hij moet nu voor december 1989 vrije verkiezingen uitschrijven. De winnaar zal dan in maart 1990 de nieuwe president worden. (ADVERTENTIE) geleden in gebruik genomen. De pijpleiding, die vanuit de Europoort de raffinaderijen van Esso en Petrofina van ruwe olie voorziet, is eigendom van deze twee maatschappijen.' Als gevolg van het lek zitten de Antwerpse raffinaderijen nu zonder olieaanvoer. De bedrij ven beschikken over een reser ve-voorraad. De RAPL onder zoekt hoe de raffinaderijen de komende dagen bevoorraad kunnen worden. Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1