TEM ie man die Kirk Douglas speelde )Sis de ïerlos Kil ihamelijke ,.W.-er (v/m) arbeid financiële tratie arbeids- ninistratie v/m) Een stevig glas IKON-serie zoekt laar de grenzen au het geweten VARA's Radio 3 dinsdag vanuit de trein ISiSSWSTHAtT fSPARTACUS' TOONT IN AUTOBIOGRAFIE VOOR HET EERST EMOTIES Dirigent Hans Vonk gedeeltelijk verlamd week (v/m) ler week week veek erleg vast te stellen) ZATERDAG 12 NOVEMBER 1988 Pijn Terug |DE RIVIER WAARIN IK ZWOM' EEN DRAMA MET FEITEN Huurling Pet leukste uit Sesamstraat èn nieuwe Joelden nu samen op één band van llïË 60 minuten. >B S.o9Ro/ Feiten A t* 1.250 - 2.300 n ftekent:UjtstekerMje hotels en goed eten, pistes tot 2300 m. afdalingen en "Tiefschnee"-hellingen. Ring is btregizillig. de sneeuw beregoed lalingen beresterk. ns! Wij sturen u het Gerlos-Panorama, prijsinformatie en als voorproefje kleine beertjes. n 14-dgs. vak.reizen. Canariseli bO,- p.p. p.wk. all-in excl. retour, rwellegea A'dam 020-324877. tde Gevangenis it 66 cellen n. bij de sportieve activi- satie, sport en fysieke van de sociaal-culturele ran de fysieke conditie bij het daarvoor in t gebied van activiteiten- aerden bij de particu- jan het productie-proces )ud van machines en ratieve werkzaamheden. ting). aamheden van financiële nten- en rekening- nde werkzaamheden, ileiding. e o.a. het administratief en lorraadadministratie. leiding. 'Onze inspecteurs worden nog steeds "te hulp geroepen door oudere dames die worstelen met een grote mannetjesaap, die nu de baas wil spelen. Imelda Peterse, dierenbescherming G1 rDirk Vellenga j slikte en kreeg tranen zijn ogen. Het tv-inter- ïew stokte een moment, irk Douglas, de man van •aniet, liet voor een Ame- „;aans miljoenenpubliek ien dat hij een normaal [oppend hart heeft zitten zijn onkwetsbare vech- jrslijf. Hij sprak over zijn lutobiografie en de herin- ring aan zijn tirannieke ader die hem zijn leven lang heeft achtervolgd, aartdagavond speelt hij in de 'Spartacus' een van zijn re hoofdrollen. De film ierd in 1960 gemaakt door de igelse Stanley Kubrick voor luglas' eigen produktiemaat- tappij. Niet alleen op het itte doek, maar ook in de 'bu- iess' zelf was Kirk Douglas jn eigenzinnige strijder en dat ild heeft ongeveer 40 jaar indgehouden. Deze zomer heeft Douglas, iu 71 jaar, zelf de aanval ge ïnd op zijn eigen pantser. In The Ragman's Son' vertelt hij ir het eerst over zijn arme, aar vooral keiharde jeugd in iet plaatsje Amsterdam in de at New York. Zijn vader was in 1910 uit Rusland gekomen, zoals zoveel rndere vervolgde joden. Hij ongeletterd en sprak zo (weinig mogelijk. Werken in de voddenhandel en drinken, daar nield hij zich mee bezig. Zijn s dochters en zijn zoon telden lauwelijks mee. Zijn vaderrol beperkte zich tot het tonen en soms hanteren van de vuist. Kirk Douglas heette toen nog ssur Danielovitch en hij werd foor zijn zusjes Issy genoemd. U mocht niet in de watten ge- ;d worden, daar zorgde zijn kader wel voor. Issur zocht wanhopig naar een teken van lenegenheid, maar de oude Da- dan dacht ik steeds aan mijn vader." Kirk Douglas bleef ook als 65-plusser een vechtersbaas op het witte boek. Hier strijdt hij zij aan zij met zijn goede vriend Burt Lancaster in 'Tough Guys', die vorig jaar in de Nederlandse bioscopen te zien was. - foto uip nielovitch gaf geen krimp. Dat gemis bepaalde voor een groot deel het leven van Kirk Douglas. Ook toen hij filmster was geworden, verlangde hij naar bewonderende woorden van zijn vader. Ze kwamen nooit, ze zijn nooit gekomen. Kirk werd een vechtersbaas, op straat en op kermissen. Ver bitterd knokte hij voor erken- ning. „Ik vocht voor mijn leven en mijn identiteit", zegt hij nu. Het merkwaardige is dat Douglas ook zijn vier zoons elke vorm van vaderliefde ont hield. Hij hamerde op strijd lust, ambitie en hardheid. Hij wist gewoon niet beter. Een paar jaar geleden ging hij voor het eerst terug naar zijn geboorteplaats. Zijn vrouw Anne moest hem overhalen. Hij wilde niet en was sinds zijn schooltijd nooit langer dan een dag in Amsterdam, New York, terug geweest. Er was een park naar hem genoemd en gouver neur Mario Cuomo zou het bronzen plaatje met 'Kirk Douglas Park' onthullen. De acteur kon dus niet ontbreken. Heel lang kon Douglas de schaduw van zijn jeugd ontlo pen. „Ik vond altijd wel een zo- merbaantje als hotelbediende of worstelaar op de kermis", herinnert hij zich. „Er was zo veel thuis om ongelukkig over te zijn. Ik wilde er aan ont snappen. Ik zag mezelf al zitten met mijn moeder en mijn zes zussen. Mijn vader was er nooit." Issur Danielovitch vocht zich door het leven, tegen mensen die sterker waren en tegen vor men van anti-semitisme. Toen de film hem het ene succes na het andere bracht, verdwenen zijn innerlijke problemen niet. „Ik heb er nooit bij stil gestaan hoeveel ik me richtte op mijn vader. Als ik een stoere bink in een film moest spelen - het is verbazend hoe vaak dat was - In 1959 zette hij zijn eerste ge dachten op papier, maar hij liet de aantekeningen liggen. In 1972 probeerde hij het weer eens, maar de opkomende pijn weerhield hem er voorlopig van door te gaaa Het werk slokte hem op: „Lange tijd maakte ik drie, vier films per jaar. Dat is ontzagelijk veel werk. Maar als je acteur bent, dan acteer je. En wat je speelt kan echter zijn dan de dingen in je leven." Ondanks zijn doortastend heid in Hollywood bleef Kirk Douglas sukkelen met zijn identiteit. „Je bent eenzaam. Je weet niet op wie je kunt reke nen." Een zakenman maakte daar misbruik van, hij werd manager van Douglas en trok een groot deel van diens kapi taal naar zich toe. Een paar jaar geleden be sloot hij definitief af te rekenen met die sluimerende gevoelens van wrok en teleurstelling en zijn jeugd tot in de details te ontleden. „Uiterlijk ben ik ver anderd in Kirk Douglas. Maar hoe meer ik naar hem keek, hoe meer ik voelde dat ik terug moest naar Issur om de jongen te zien uit wie ik gegroeid ben." De autobiografie zorgde voor veel pijn, maar ook voor op luchting. Eindelijk verloopt het contact met zijn zoons nu langs menselijke banen. Ooit zei Kirk tot zijn jongens dat ze nooit in de showbusiness moesten gaan. Ze hebben niet geluisterd. Kirk kan nu vrede hebben met hun gezonde hang naar onafhanke lijkheid. Michael Douglas is een ster, denk alleen al aan 'Fatal Attraction' en 'Wall Street'. De jongste zoon, Eric, is inmiddels ook acteur gewor den. Peter en Joel houden zich bezig met de produktiekant van de film. De Amerikaanse verkiezingen zijn voorbij, maar Bert Smal- lenbroek is er nog steeds! Na de dubbele aandacht voor het Witte Huis kan het nieuws eindelijk weer teruggebracht worden tot Nederlandse proporties. Alle Hilversumse om roepen lieten hun camera's snorren in het gemeentehuis van Drachten. Wat zou de burgemeester zeggen over zijn alco hol-probleem? Wij hebben ons maandenlang mogen verbazen over die gekke Amerikanen met hun hoiedjes en vlaggetjes, maar hoe denkt u dat deze Amerikanen aankijken tegen de zaken waarover de Nederlandse televisie zich druk maakt? Burge meesters maken overuren met drank en vrouwen en politie agenten laten het werk liggen en verstoren het slot van de uitzending van 'Sonja'. De presentatrice werd bijna onder de voet gelopen door de gezagshandhavers en moest beloven dat ze de volgende week in politie-uniform op de tv ver schijnt. Je reinste anarchie in Nederland. Bush en Dukakis zijn kleine jongens vergeleken bij Smallenbroek en Faber. Mie zerige politici! In de raadszaal van Drachten was het drin gen tussen de omroepen die nog zo braaf hadden samenge werkt bij de verkiezingen in de VS. Harmen Roeland van het Journaal stond in de zaal toen raadslid Van Poeteren de aanval opende op zijn burgemeester, die bijna wegsmolt on der al die Hilversumse lampen. Daarna brandde de concur rentiestrijd los. Diezelfde maandagavond bracht AVRO's Televizier Cees van der Wel in stelling. Hij volgde de burgmeester door de gangen, maar kon alleen constateren dat de man doorging alsof er niks gebeurd was. Dinsdag gingen we met Jan Pie- ter Visser van NCRV's 'Hier en Nu' weer naar Drachten. Nog diezelfde avond zagen we Yvonne Habets van TROS Aktua ellebogend in de media-strijd in Drachten alsof haar carrière er van afhing. Weer de beelden van Smallenbroek onder die lampen en flitslichten. Habets beloerde geheime besprekingen en bestookte de burgemeester met vragen die allang gesteld waren. Tenslotte zei Smallenbroek dat hij met haar niet wilde praten en werd de deur voor de verslaggeef ster dichtgesmeten. Toch verscheen hij even later in de studio van Aktua om aan Tineke Verburg te vertellen wat er wérkelijk was gebeurd. Smallenbroek had kennelijk toegegeven onder het aanhou dende gezeur van de TROS. Waarom? Omdat hij de moge lijkheid zag zoveel mogelijk kijkers in één keer duidelijk te maken hoe rot hij behandeld is door de mensen van zijn eigen kerk, zijn gereformeerde partijgenoten. Eerder had hij alleen De Telegraaf een uitgebreid interview toegestaan, nu zag hij in de populaire TROS zijn medium. „Ik ben nu eenmaal niet opgegroeid bij de chocolade-ketel", zei hij tegen Tineke Verburg, die geen partij voor hem was. Als hij haar de weg naar een sex-club in 't Gooi had ge vraagd, had ze waarschijnlijk beleefd antwoord gegeven. Smallenbroek gaf toe dat hij wel eens 'een stevig glas' dronk 'met vrinden'. Alcohol-probleem? Nee, hoor. Merkwaardig, in het Telegraaf-interview had hij zijn ge drag toegeschreven aan zijn suikerziekte. Na een glaasje bier lijk je dronken. Bij Tineke zei hij alleen maar dat hij goed tegen de drank kon. Misschien iets minder dan vroeger, maar tochZijn uitspraken waren 'hot stuff, het NOS- Journaal bracht woensdagavond nog een fragment uit het interview. Sytze Faber redde zich eruit en ontkwam aan de camera's, maar Televizier en Nieuwslijn van Veronica brachten in zijn plaats 'Baby Renee' in stelling. De ouders mochten in Televizier als Juliana en Bernhard het Nederlandse volk be danken. Nieuwslijn kwam op de proppen met de advocate van de vrouw die de baby ontvoerd had. Samenwerking tussen AVRO, TROS en Veronica? Het lijkt er niet op. Er is een man nodig die eens hardhandig orde op zaken stelt op Nederland 2. Een mooie job voor Smallen broek als Wiegel hem uit het gemeentehuis van Drachten heeft bevrijd. j »r Mart van der Sanden LVERSUM - De IKON brengt de komende drie zondag avonden de dramaserie 'De rivier waarin ik zwom' op het perm. Het is het verhaal van de jonge Nederlandse vrouw Marith van den Berg, die als verpleegster in Mo zambique slachtoffers van de daar woedende burgeroorlog [verzorgt, geconfronteerd wordt met een barbaarse explosie fan geweld en daar vergaande persoonlijke consequenties [t trekt. vallen en verwoest. Daarbij zijn in koelen bloede ruim 400 mensen sadistisch vermoord, onder wie Christine Emants, de Belgische collega-verpleegster en vriendin van Marith. in een makers, regisseur Eric osthoek en scenarioschrijvers ago Heinen, Carel Donck en pülem Capteyn, proberen in P serie de grenzen van het ge- [eten te ontdekken, zoals ze ft zeggen. Zij hebben zich af gevraagd waartoe iemand met j® geweldloze instelling J™' is, als blijkt dat (Monterende politieke situa rE "iet met geweldloosheid kan [orden veranderd. De serie begint als Marith pgkeert naar Nederland, na- het hospitaal in Mozambi- psi door een commando-een- ff j v,an de Renamo (de door G j gesteunde bewe- 3 die de linkse regering van P®ambique bestrijdt) is over- Lineke Rijxman speelt de hoofdrol in de dramaserie 'De rivier waarin ik zwom'. - foto ikon Deze gewelduitbarsting is voor Marith, die zich tot dan toe al leen als hulpverleenster en verzorgster van gewonden had opgesteld, het begin van radi calisering, zeker als ze op de Leidsestraat in Amsterdam de blanke, Zuidafrikaanse huur ling die de Renamo-aanval leidde, herkent. Hij is in Neder land om zijn doodzieke broer in diens laatste levensdagen bij te staan. (ADVERTENTIE) il^WN KINDEREN HOUDT, HOUDT VAN Ie richtlijnen ure tot mevrouw L. Kouw, te functie, te richten aan: eda. ■fel39,95 over op gironummer: 33045 of bankrekening 22.64.03.505 ril hof te Naarden en u ontvangt de band nog vóór de Sint thuis! "UITENKANSJE VOOR ALLE LIEVE OMA'S EN OPA'S (EN VADERS EN MOEDERS NATUURLIJK) maakten deze videoproductie mede mogelijk In Nederland wordt Marith, die voortdurend in flashbacks de verschrikkelijke aanval herbeleeft, door de mangel van de publiciteit gehaald. Er zit onder meer een nagespeelde Brandpunt-uitzending in met Ton Verlind, waarin ze over haar ervaringen vertelt. Door het gebruik van dit soort scènes en Journaal-fragmenten geven de makers de serie een hoog werkelij kheidsgehalte. Bij de mensen in haar omge ving (haar verburgerlijkte zus bijvoorbeeld of haar vader die dominee is) stuit ze aanvanke lijk op een muur van onbegrip. Deze personages weerspiegelen de verschillen in denken tussen Marith, die midden in een wrede oorlog heeft gezeten, en mensen die in de luxueuze po sitie verkeren dat ze niet dage lijks een strijd op leven en dood meemaken. v De schrijver NGala is een belangrijke factor in de poli tieke bewustwording van Ma rith, die bij de aanval in Mo zambique nog wegrende voor het geweld, maar tegen het einde van de serie zelf de con frontatie opzoekt met de blanke huurling. De makers hebben zich voor het schrijven van de serie uit voerig gedocumenteerd over de werkelijke situatie in Mozam bique. Eric Oosthoek: „We heb ben ons gebaseerd op rappor ten over de activiteiten van Re namo en op gesprekken met mensen die er geweest zijn. De feiten zoals we die presenteren, zijn 100 procent waar". De op namen werden gemaakt in Zimbabwe, in een plaatsje op 2 kilometer van de grens met Mozambique. De scènes in het hospitaal zijn authentiek en opgenomen met echte slachtof fers van de burgeroorlog. Al leen de Renamo-aanval is er gens anders in Zimbabwe ge filmd met figuranten. Oost hoek: „We konden het de ge wonden niet aandoen een zo gewelddadige scène, waarbij met wapens wordt gezwaaid, met hen op te nemen. Dat zou te veel pijn hebben veroor zaakt". 'De rivier waarin ik zwom' is op sommige momenten in drukwekkend, mede dankzij de uitstekende rolbezetting, hoe wel in andere fragmenten het geworstel met het geweten er net iets te dik bovenop ligt. Daar staat weer tegenover dat de serie meestentijds ook ge woon als een spannende thril ler kan worden bekeken, waar van de afloop, zeker voor de IKON, verrassend genoeg is, omdat een aantal ethische vra gen onbeantwoord blijft. In ieder geval is er eindelijk weer eens op de Nederlandse televisie drama te zien dat er gens over gaat, en waarbij de kijker bijna onontkoombaar wordt meegezogen in het ma ken van een uiterst moeilijke keuze. De eerste uitzending is zondagavond om 21.25 uur op Nederland 3. Van onze rtv-redactie HILVERSUM - VARA's Radio 3 wordt op dinsdag 15 november van 's morgens 7 tot 's avonds 8 uur vanuit een rijdende trein uitgezon den. Onder de titel 'Avon tuur op de rails' brengt de omroep een (mono)pro- gramma dat een kruising is tussen informatie over de NS en lichte muziek. Ruim tien jaar geleden reed een dergelijke radio-karavaan, 'Lijn 3' geheten, van het centrum van het land naar het Noorden. De NS heeft de omroep alle me dewerking gegeven. De extra trein start om 7.08 uur in Am sterdam-C. Achtereenvolgens rijdt hij naar Amersfoort (7.45), Zwolle (8.43), Arnhem (9.53), Ede (10.30) en vandaar naar Utrecht, waar hij om 11.29 uur aankomt en vervolgens twee uur blijft staan. Dan rijdt de trein naar Den Bosch, Tilburg (15.28 aankomst - 15.45 vertrek), Breda (16.33), Roosendaal (17.01), Dordtrecht (17.50), Den Haag HS (18.59), Leiden (19.21) en tenslotte Haarlem (19.48). De trein is veranderd in een studio. De rode draad in het programma wordt gevormd door jongeren die verslag kun nen doen van de door hem be leefde avonturen en ervaringen tijdens binnen- en buiten landse treinreizen. In de trein worden interviews gemaakt, Vijf van de zeven presentatoren van 'Avontuur op de rails. Van voor naar achteren: Angelique Stein, Peter Holland, Jack Spijkerman, Wim Rigter en Jan Douwe Kroeske. - foto vara met name met woordvoerders van de NS waarbij talloze as pecten van de trein de revue passeren. Zo komen aan de orde zaken als de dienstrege ling, de jongeren- en studen tenkaart, stationsgebouwen in het hele land, vandalisme en de bestrijding daarvan en we krijgen een blik op de toe komst. Hoe zal de NS er in het jaar 2000 uitzien? is een van de thema's, v We worden geïnformeerd over onderhoudswerkzaamhe den, werkgelegenheid, de 150- jarige geschiedenis van de spoorwegen in ons land en de vormgeving. Een machinist wordt voor de microfoon ge haald om te vertellen wat de trein voor hem betekent, een conducteur krijgt het woord, de spoorwegrecherche wordt on dervraagd enzovoort. De praatjes -want we heb ben met Radio 3 te maken- du ren niet te lang, want de plaatjes hebben voorrang op die zender. Er is een aantal live optredens vanuit de wagons. Onder meer treden op The Marks', 'Lois Lane', 'Soul Sis ter', René Schuman komt zijn nieuwste single promoten en we horen 'Revelation Time,' 'Normaal', 'Vaya con Dios', 'I Spy', 'One Two' en 'The Nits'. Een perfecte ontvangst is mogelijk doordat een vliegtuig vliegend boven de trein de sig nalen oppikt en doorgeeft. Om dat het vliegtuig niet onafge- broken acht uur in de lucht kan blijven en naar de grond moet om te tanken, is tussen 12 en 2 uur op het Utrechtse station de 'Steen Been Show' gepland, gepresenteerd door Jack Spij kerman. Ook het programma 'Dub- bellisjes' wordt helemaal in de treinsfeer gehoudea Twee za ken krijgen de aandacht: hotel- scholieren en liefdes- en an dere contacten tijdens treinrei zen opgedaan. Er komt een 'Perronquiz', gepresnteerd door Henk Westbroek.' Dit is een quiz die wat lijkt op 'Wereld wijs.' Ook is er een Perron Ta felvoetbaltoernooi. Een ander terugkerend element is 'Stads- pecialiteit'. Presentatoren zijn Peter Holland, Wim Rigter, Luc van Rooy, Jan Douwe Kroeske, An gelique Stein, Henk Westbroek en Jack Spijkerman. „Het is geen reclamespot voor de NS. Ook kritische opmerkingen over vandalisme en gebrek aan service zijn toegestaan," laat de VARA weten. „We willen ge woon een spektaculaire uitzen ding." DEN HAAG (ANP) - De dirigent van Het Residentie Orkest, de 46-jarige Hans Vonk, ligt gedeeltelijk ver lamd op de intensive-care-afdeling van een Amster dams ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerster van het orkest gisteren meegedeeld. Vonk lijdt aan de ziekte van Guillain Barré, een zeldzame kwaal waarbij de zenuwwortels ontsteken die uit het rugge- merg komen. Herstel is mogelijk, maar duurt meestal lang. De ziekte openbaarde zich afgelopen woensdag bij Vonk, vlak voor een concert in het Westduitse Leverkusen. Volgens de woordvoerster zullen er nauwelijks of geen concerten ver vallen, maar wordt er driftig naar vervanging voor Vonk ge zocht. Hans Vonk. - foto anp. -

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 33