Affl£S touw KNOOK DEgTEMJ %m mi. Eqü dag zonder krant is een klok Als je eens van de weg weg wilt DAF V 400 BESTELWAGENS vanaf 1165.- per mnd. DE STEM Familie berichtenl ^^Adverteren is vooruitzien, opticien.99 "Ac adverteren helpt u op weg, reisleider.}} GROOTSTE PASKAMER VAN ZW-NEDERLAND SOMMIGE GOEDZIENDEN ZOUDEN DAAR EENS AAN MOETEN DENKEN. öndan! HONDEBEZITTERS OPGELET! ALLE MATEN AANHANG WAGENS DE STEM VAN ZATERDAG 12 NOVEMBER 1988 TINUS KRAMERS ASB uitzendbureau in Hulst en Oostburg. Gezellig en goedkoop de feestdagen tegemoet! LANDROVER - RANGE ROVER LANDROVER Snel, soepel en sterk. Komfortabel, praktisch en rendabel. Grote achterdeuropening. Grootste laadvloer. Standaard zijschuifdeur. Krachtige, zuinige motor. Diverse uitvoeringen. Operational lease. Tarief Modezaken flaneren bij voorkeur door de krant. E g I P fR y S II f! P If Ut t IE Isf R s fcifaiitlsjiisiè Fa. W. Vermeulen Zn. TERNEUZEN CIVIEL- TECHNICUS (M/V) koor U een wereld open DE STEM VAt mers. Vlissings plar brengt aantal visdagen teru Afhankelijk Weekenddienst Stem-Redactie A12 VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Op 19 november a.s. hoopt onze Pit, de heer 60 jaar te worden en is dus tevens de V.U.T. ingegaan. U bent van harte welkom op de receptie die gehouden wordt op zaterdag 19 nov. in café „de Ster" Overdamstraat 7 te Hulst vanaf 20.30 uur. Zijn mitten Ria, Monique, 1 Astrld. Uw bloemen waren prachtig, De wensen kort maar krachtig, En of u dan per telegram, Ofwel persoonlijk tot ons kwam, Geschenken stuurde of een brief, Alles was ons even lief. De dag van ons trouwen was enorm, Wij danken u hiervoor in deze vorm. ERIC en NANDY PERDAEN-VAN KERCKHOVEN Cloosterstraat 4 4587 CD Kloosterzande Dankbetuiging Langs deze weg willen wij, ook namens de kin deren iedereen hartelijk bedanken voor de ge lukwensen, cadeaus en bloemen, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons zilveren huwelijksjubileum. Jac en Annie Hiel-Lambert Vogelwaarde. Dankbetuiging Daar het ons niet mogelijk is om ieder per soonlijk te danken voor de zeer vele blijken van belangstelling en medeleven, ons be toond bij het plotseling overlijden van onze pa, vriend, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en neef PETRUS LEONARDUS DE BRUIJN betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan de bu ren en j achtvrienden. Marclla en Mare Ada, Sander en Chantal familie de Bruijn familie van de Velde Hulst, november 1988 Dankbetuiging Het meeleven van zoveel mensen bij het overlijden van WILHELMUS JOHANNES VAN UNEN heeft ons diep getroffen en bemoedigd. Voor uw aanwezigheid, brieven, bloemen zijn wij u oprecht dankbaar. D.A.C.M. van Unen- van Hooi jdonk Kinderen en kleinkinderen Inlichtingen: De Stem, 076-236911 Wij hebben veel werk bij bedrijven in Hulst en Oostburg. Als u (tijdelijk) werk zoekt en u woont in de buurt, kóm dan even langs voor informatie en/of inschrijving. In Hulst zitten wij elke maandag ochtend van 10.00 tot 13.00 uur in restaurant 'Tiffanys' op Vismarkt 1. In Oostburg zijn wij elke woensdag ochtend van 10.00 tot 13.00 uur in restaurant 'De Eenhoorn', Markt 1. Noordstraat 81, 4531 GD Terneuzen 01150 - 18600 24 november: Bezoek aan marsepeinmakerij en win kelen in Rotterdam. Incl. diner, entree en alcoholvrije cocktail J 62.50 p.p. 29 november: Bezoek aan kerstmarkt in Keulen 35.- p.p. 13 december: Bezoek aan kerstmarkt in Düsseldorf 35.- p.p. 15 december: Bezoek aan feestverlichting in Brussel en gelegenheid voor winkelen. Bege leiding van gids op rondrit. Incl. koffie met gebak 25.- p.p. Opstappunten: Heikant, Axel, Terneuzen, Zaamslag, Terhole, Hulst, Kapellebrug. TELEFOON: 01140-12662 Inlichtingen: De Stem, 076-2369) 1 U heeft het al in de media kunnen lezen. De overheid gaat scherper optreden. Riskeer géén bekeuring. Ons produkt lost2/3 van het probleem op. Milieuvriendelijk hondevoer. Hondevoer van topkwaliteit zonder chemische toevoegingen en zonder kleur-, geur-, en smaak stoffen. ALLE NOODZAKELIJKE VOEDINGSSTOFFEN ZIJN AANWEZIG IN HET VOEDSEL Verkrijgbaar bij de volgende dierenspeciaalzaken: Hoosemans, Reigerstraat 8 Breda Meeuwsen, Haagdijk 239 Breda Voesenek, Groenstraat 88 Prinsenbeek Jansen, Hogestraat 29 Rijsbergen Tangelder, Koestraat 20 Axel Verdere inlichtingen: L.J. de Groot, Spuistraat 25 Breda-tel. 076-147740. OCCASIONS Range Rover Vogue 4-d'86 Jeep Wrangiernieuw Range Rover gas 2-d'85 Subaru XV 4WD Range Rover airco Turbo auto'86 (grijs kent.)'84 VWbusLTbenz'82 Range Rover 2-d. Volvo 244 GL (grijs kent.)'84 overdrive LPG'78 Range Rover 2-d'841 Range Rover 2-d'80 I JAGUAR SOUVEREIGN HE Landrover 88div. jaren .12 cyi1985 Nieuwe en gebruikte onderdelen Regenbeemd 23 - BREDA - 076-714888 Informeer naar onze scherpe tarieven bij onze be drijfswagen adviseur Rudy Crabbe INDUSTRIEWEG 37 TERNEUZEN TEL. 01150-81000 Modehuizen, boetieks en kleding zaken brengen hun dames- en herenkollekties in alle soorten en maten in de krant. Dat wordt opgemerkt door vele gezinnen waarin heel wat wordt afgedragen. Een breed publiek (van trend gevoelige cliënten tot klanten die op de kleintjes letten) vindt in de advertentiekolommen wat het zoekt of niet missen mag: variërend van de meest modieuze creatie tot een met korting gegeven katoentje. SllWbfKH Punlikalie aangeboden door di! blad in samenwerking mei de Stichting Ideele Reclame SIRE |1 f f» K C# O t I (¥i i IC c v pi s Zo'n honderdduizend Nederlanders heb ben te kampen met slechtziendheid. Dat is niet zielig, maar wel verdraaid lastig. Want sommige slechtzienden kunnen bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien. Maar 's avonds praktisch geen snars. Anderen zien een paar vierkante centi meter scherp, maar alles er omheen wazig. Zo zijn er vele vormen van slechtziend heid, waar weinig of niets aan te doen is. U kont er wel iets aan doen. Heel af en toe Gewoon door begrip te tonen. Of waar nodig een helpende hand uit te steken. Soms herkent u een slechtziende aan de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slecht zienden, Postbus 2344, 3500 GH Utrecht, telefoon 030 - 93 11 41. Voor particulieren 'n Gelukwens, bedankje, jubileum, receptie, huwelijk, geboorte, verloving, overwinning, prestatie, examen, Abraham, openbare dank, en ga zo maar door, mag best eens in de krant en wel op de pagina familieberichten. Moeilijk is dat niet en duur hoeft het niet te zijn.(B.v. 5 regels kosten een tientje). Prijs per regel per kolom 2,00. Eén grote regel verplicht a f 2,55. Voor het plaatsen van een foto of afbeelding met een formaat van 35 x 45 mm rekenen wij 14,05 toeslag. Overige tarieven op aanvraag. Bij niet- contante betaling wordt 4,00 adm.kosten berekend. Foto's worden niet geretourneerd. Bel 076-236442 of geef uw tekst 2 dagen vóór plaatsing af bij één van onze kantoren. Schriftelijke opgaven stuurt u eveneens 2 dagen vóór plaatsing naar Postbus 3229, 4800 MB Breda. Schriftelijke opgaven worden uitsluitend geaccepteerd indien naam en adres en bekend zijn, ook indien uw betaling bijgevoegd is. Wij behouden ons het recht voor, teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien de uitgever klachten bereiken over de opgegeven tekst behoudt de uitgever zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever bekend te geven. Verenigingsnleuws uitsluitend op 2 kolom op donderdag. Wij verkopen Wilhelminastraat 78 Sint-Jansteen tel. 01140-13268 Vandaag ziet Otto ABRAHAM Hartelijk gefeliciteerd, Een snelgroeiend ingenieursbureau met 400 medewerk(st)ers op kantoren te Almere, Breda, Brielle, Middel burg, Roosendaal, Spijkenisse, Terneuzen en Zelzate (B). Werkzaam in civiele techniek, be ton en staal constructies, verwarming, luchtbehandeling, airco, bouwfysica, chemische instal laties, werktuigbouw, elektro techniek, meet- en regel techniek, landmeten, hydrogra fie, lawaaibeheersing, akoestiek en informatica zoekt voor standplaats afdeling Bouwconstructies Taak: Onder de verantwoordelijkheid van de projectleider: - het opzetten van PVE; - het bouwkundig en con structief opzetten van ontwerpen: - het begroten van budgetten; - het schrijven van bestekken; - het maken van begrotingen; - het coördineren en controle ren van tekenwerken; - het begeleiden van bouwwerken. Persoonlijke eigenschappen: - goede contactuele eigenschappen; - goede schriftelijke en mondeb /n deze sfoé ge uitdrukkingsvaardigheid. Ervaring: Ten minste enkele jaren ervaring is vereist. Opleiding: HTS-B of -W+W, eventueel aangevuld met cursussen van HTI, PBNAof gelijkwaardig. Leeftijd: 25 tot 30 jaar. Bravenboer Scheers biedt goede arbeidsvoorwaarden, een plezierigs werkkring en goede toekomstperspectieven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Vonk. Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Stuurt u dan uw schriftelijke sollictatie met curriculum vitae naar: BRAVENBOER SCHEERS B.V. RAADGEVENDE INGENIEURS Mr. FJ. Haarmanweg 16 _J Postbus 55 4530AB Terneuzen Tel: ()1150 - 87000 Van onze verslaggever HULST - Burgemeestei wethouders van Hulst len de Streek-T Zeeuwsch-Vlaanderen •voordeel van de twi gunnen en deze organis de komende twee jaar kwartje per inwoner ei geven.Daarmee komt de tale Hulster bijdrage - volgend jaar op ruim gulden. Mocht na de evaluatie in blijken dat de Streek-VW I Van onze verslaggever HULST - De reini volgend jaar met komt dan ook nog voor de huur van d Voor een- en tweepersc volgend jaar op 108 gul meerdere personen best* VERVOLG VAN ZEELAND 1 De gekozen oplossing heeft dus Meijers de volgende vo delen: het terugbrengen van aantal visdagen met der procent komt overeen met sanering van 15.000 pk. het voorkomt inzet van exf mensen ter controle en har having van de openbare orde het is geen symptoombestr ding maar een definitieve lossing. het voorkomt overboord ten van ten dode opgeschrev kabeljauw en komt daarm tegemoet aan de volgens Mei; 'redelijke wensen' van de sers. een eenvoudige controle. Meijers: „De vismijn ligt op landtong. Je kunt gewoon auto's controleren. Elke controleren zoals nu is dan 1 meer nodig. Bij een vrij Willi veilplicht moet elke partij bovendien voorzien zijn 1 een factuur van de vismijn. ki De toename van het Vlissing kabeljauw-quotum van 485 naar 1625 wil Meijers met u. dewerking van het ministei loskrijgen bij de andere Nede landse boomkorvissers. „Oi gerekend een kleine twee k ten per week per schip. Voor vissers in het noorden die v minder afhankelijk zijn van kabeljauw moet dat kunner zo vindt de Vlissingse wetho der. Voor noordelijke boomko vissers (Urk, Texel) beteke de kabeljauw maar vijf proce van de omzet. In Zeeland is zo'n vijftien tot twintig cent. Krijgen de Zeeuwse sers daar twee procent van moeten ze netto nog zes tot ven procent aan besomming leveren. ki pr vi da Voor redactionele zaken, niet voor advertenties of bezorgklachten, is dit weekeinde bereikbaar Joep Trommelen. Tele foon 01155-4974, b.g.g. 01153-1534, zondagmid dag 01150-18924. WGBIAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Kantoren j®rneuzen, Hulst en Goes, adressen en telefoon- emmers op pagina 2. Openingstijden: ö-30-12.30/13.30-17.00 uur. Redactie Terneuzen: Rein van der eim (editie-chef), Romain fn Damme, Peter lerenhalm, Conny van wemberghe, Ronald f(r,4Straten, Cor de Boer 1 °to), Ton Koomen (sport). 0°es: Jan Jansen. CrT Eugène Verstraeten f 6ditiechef), Joep rfommelen. Advertentie-exploitatie 'nsPecteur Zeeland: 9583 U' privéteL °1150-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 20