I Rabobank S 's Rijks Munt slaat weer Dubbele GoudenDukaten PLAN WI I I 06-320-320-84 JE CARRIERE BEGINT OP DE AGRARISCHE HOGESCHOOL DELF! DAAROM MAG JE ZATERDAG 19 NOVEMBER A.S. NIET MISSEN t u TAXIBEDRIJF 06-GAY-CAFE BRABANT 06-320.321.13 STANDJE 555 BEDRIJFSKUNDF -1 ANOBOHW t W' ROVAN Uh O ANKtRS DE STEM VAN ZATERDAG 12 NOVEMBER 1988 De Spaar-Optimaalhypotheek is een nieuwe hypotheekvorm van de Rabobank die grote voor delen biedt. Zekerheid. Lage netto hypotheeklasten en grote zekerheid zijn de belangrijkste kenmerken. Het principe is eenvoudig: de Spaar-Optimaalhypotheek kent een lening waarop niet wordt afgelost. In plaats daarvan wordt met premies van een levensverzekering een spaartegoed opgebouwd. Aan het einde van de looptijd is dat spaartegoed gelijk aan het geleende bedrag. De hypotheek wordt dan ineens afgelost. Bij overlijden voor de einddatum wordt altijd het geleende bedrag uitgekeerd. Veel geld uitsparen. De rente over het spaartegoed is altijd gelijk aan de hypotheekrente. Dit betekent in de eerste plaats een hoge rentevergoeding. Dus een optimale groei van het spaartegoed. In de tweede plaats leidi deze rentekoppeling tot stabiele netto lasten. Bovendien is die rentevergoeding fiscaal onbelast terwijl de hypotheekrente steeds volledig aftrekbaar is. Zo biedt de Spaar-Optimaalhypotheek ieder een die een eigen huis koopt of al heeft, optimaal voordeel. En dat is vast ook aantrekkelijk voorn Maak een afspraak. Hoeveel voordeel deze hypotheek u op levert, kan snel en duidelijk worden voor gerekend. Maak dus een afspraak met de Rabobank voor een gratis berekening van de hypotheeklasten. geld en goede raad Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland VIJVERVREUGD aspirant leerling Z-verpleegkundige EEN GESLAAGD GESCHENK, EEN BIJZONDER BEZIT. TERECHT EEN KLINKENDE NAAM DE BABBELFOON 06-320.320.05 GIRLS TALK 32032088 Studeren aan de AHS, daar kom je verder mee! Agrarische Hogeschool Delft. Brasserskade 1,2612 CA Delft. SEX HOTLINE 0632032022 HOT NEWS 06 - 32032366 EXPLOSIEVE LIEFDE THE LOVE LINE 06-320.320.61 VLISSINGEN - Een jauw per week. Dat Vlissingen van de 60 sers. Rottigheid De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instel lingen in diverse sectoren van de gezondheidszorg en verzorgt in totaal ongeveer 1450 bewoners/patiën ten. Er werken bij de SVRZ ruim 2000 mensen, onder wie de hieronder genoemde vacatures bestaan. te Middelburg Koudekerkseweg 145 tel. 01180-25751 zwakzinnigeninrichting met 360 bewoners ca. 425 medewerkers De opleiding, die start in september 1989, heeft een voorbereidende periode van 30 weken, bestaande uit theoretisch onderwijs, stageperioden en vakan tie. Tijdens deze periode ontvang je het zogenaamde 'zakgeld' van 395,- netto per maand. Daarna volgen nog drie leer-werk perioden van totaal 2 jaar en 9 maanden. In deze perioden bedraagt het bruto maandsalaris 1170,-oplopend tot 1785,- in het laatste jaar. Toelatingseisen: - leeftijd vanaf 17 jaar tot 21 jaar - in het bezit van diploma MAVO-D niveau/over- gangsbewijs naar de 5e klas HAVO/VWO, MDGO/INTAS of MBO-opleiding in andere rich ting Inlichtingen en sollicitaties: Voor nadere inlichtingen kun je bellen met de heer J. Flamman, adjunct-directeur verzorgingsdienst en met mevrouw C. van Marion, hoofd Z-opleiding. Een video-reportage over het werken bij de Stichting is op verzoek te zien bij het centraal bureau, afdeling Voorlichting en PR van de SVRZ en bij de Zeeuwse arbeidsbureaus. Je schriftelijke sollicitatie kun je binnen zeven dagen na verschijning van dit blad richten aan de afdeling Personeelszaken van de Stichting Ver pleeg- en Rusthuizen Zeeland, Postbus 100,4330 AC te Middelburg. Graag vacature en huis duide lijk vermelden. Ter overname aangeboden goed lopend in 't westen van N.-Brabant. Br. o. n. 10.110. Je eigen provincienummer voor en van Brabant Maak nu vrienden/vriendinnen en relaties op korte afstand) Naam: Tel.-nummer: 0.50 p.m. De dubbele gouden dukaat, een munt met een ge schiedenis van vele eeuwen, wordt weer door 's Rijks Munt geslagen. De dubbele gouden dukaat 1988 bevat bijna puur goud (gehalte 983/1000) van Canadese herkomst. Als vanouds heeft de dubbele dukaat een diameter van 26 millimeter en een gewicht van 6,988 gram. Een hoog waardige munt, uitgevoerd in de beste kwaliteit proof; door het gebruik van hoogglans gepolijste stempels ontstaat het verfijnde spiegelglans-effect. Met grote precisie gemaakt en zorgvul dig verpakt in een luxe blauwe etui met dieprode binnenvoering. De dubbele gouden dukaat heeft een historische beeldenaar: een geharnaste ridder met in het Latijn de tekst 'Een dracht maakt kleine dingen groot'. De Latijnse tekst op de keerzijde betekent 'Gouden Munt van het Koninkrijk der Nederlanden volgens Keizerlijke Wet'. 's Rijks Munt te Utrecht, stamhouder van meer dan negen eeuwen ambachte lijk vakmanschap, maakt nu met de meest geavanceerde produktietech- nieken munten, penningen en medailles voor Nederland en andere landen. U bent dus absoluut zeker van topkwa liteit. De dubbele gouden dukaat is een fraai geschenk en een waardevol bezit. 1 dukaat 2 - 9 dukaten 10 en meer f285,- f280,-per stuk prijs op aanvraag ZO KRIJGT U UW DUBBELE GOUDEN DUKAAT (VOOR DE KERSTDAGEN) IN HUIS: Maak vóór 28 november het juiste bedrag over op gironummer 7800 t.n.v. 's Rijks Munt te Utrecht. Uw bestelling wordt dan nog vóór 25 december bezorgd. Bestellingen die na 28 november bin nen komen worden geleverd in de maand januari 1989. Na 12 december 1988 kunnen geen be stellingen meer worden geaccepteerd. Voor inlichtingen (030)910365/910342 Bel het 06-gay-café en je bent met negen andere bellers uit je regio verbonden. Praat mee over intieme ervaringen, belevenissen en spannende ideeën. Mochtip111 l| je even alleen met iemand willen praten vraag dan de "barkeeper" om een apart lijntje. In het 06-gay-café leer je nieuwe vrienden kennen, die niet ver weg kunnen wonen. Veel plezier in het enige café waar je de deur niet voor uit hoeft. kkkkk NIEUW kkkkk Lekker kletsen met z'n tienen, bel de Babbelfoon als u trek heeft in een fijn gesprek ('s nachts alleen voor volwassenen 50 ct. p.m. 06- 320.325.55 50 ct p/min. Afstuderen aan de Agrarische Hogeschool Delft, na een studie Bedrijfskunde of Land bouw, betekent dat je een leidinggevende funktie kunt gaan vervullen in een belangrijke bedrijfstak: de Agrarische Industrie; waarin het gaat om ons voedselpakket en nog veel meer. Er werken al zo'n 600.000 personen en dat het belangrijk is, blijkt wel uit het gegeven, dat ons natio naal inkomen er voor zo'n 25% door bepaald wordt. Mede door het grote exportvolume. jDoor die export en de Europese eenwording wordt veel aandacht besteed aan de internationale problematiek. Dat gebeurt o.a. door buitenlandse kontakten. Er is een grote vraag naar goed opgeleide mensen. Afgestudeer de studenten van de Agrarische Hogeschool vinden snel hun weg naar het be drijfsleven. Vergeleken met andere H BO-opleidingen is het aanvangssalaris belangrijk hoger. Met tenminste MBO, HAVO of VWO, met wiskunde, kun je worden toegelaten tot de studie richting Bedrijfskunde. Voor de studie Landbouw heb je ook natuur- en scheikunde nodig. Als je later een baan wilt, waar beweging in zit, is de keuze niet moeilijk meer: kom kijken op de Agrarische Hogeschool Deltt! Het instituut is bereikbaar vanaf NS-station Delft of NS-station Den Haag (CS en HS) met tramlijn 1. Voor nadere informatie kun je bellen: 015-1® NA 21.00: SM SPECIAL! 50 CENT PER MINUUT] Van onze verslaggever 1 MIDDELBURG - De vice op de Zeeuwse v ponten moet beter. Dat i teneur van klachten, die langs zijn gedeponeerd de Provinciale Stooml Diensten (PSD). Daaror een brief van een nog or kend statenlid dat rr perde over de restaur aan boord van de Prii Juliana, dubbeldekker o; lijn Breskens-Vlissingen Ook de touringcarmaatscl- pij AMZ-Reizen klaagde vo 1 maand over de service var 'Zee Van onze verslaggever Twee kisten kabeljauw t sers is de kern van een p om een einde te maken a bij de plaatselijke vismij Moet de gemeente ook in 1 een enorme politiemacht dersteunen om de vissers toom te houden, dan dreigt de gemeente tonnen aan sa rissen te gaan kosten, alt wethouder T. Meijers, de o werper van het plan. Het Ministerie van Lar bouw en Visserij heeft in reactie op het bemiddelin plan te kennen gegeven dat als het aan minister Braks li nog geen graafje van een k beljauw naar de weerspann Zeeuwse vissers gaat. De reactie van voorzitf Eversdijk van de Vaste K mercommissie voor Visser „Het eerste wat ik wil is rottigheid op de kade weg. L beroerde is dat er bij de ande Nederlandse vissers wein neiging is de Zeeuwse coleg. te helpen". Eversdijk gaat h Vlissingse plan wel ter spra brengen tijdens de behandelii van de visserij begroting op november. De achtergrond van het pla is, dat Vlissingen absoluut et einde wil maken aan de nacl telijke confrontaties tusse door ME gesteunde ambten; ren van de Algemene Ins pet Van onze verslaggever TERNEUZEN - „Ik den tiet dat het karakter van d Zeeuws-Vlaamse bevolkin gaat veranderen omdat d vakbond dat wil. Flexibili telt was hier erg al, lan vóór het woord was uitge vonden". Met die woorden reageerde d directeur van het Havenscha ierneuzen, G. van Houwenin 8e, gisteren op het deze wee De twee grootste ledergiganten van de Benelux weer als vanouds duizenden modellen tegen weggeef-prijzen o.a: Nieuw uit Amerika/Canada, de origi'J nele pilotenjacks, ook voor kindere v.a-'T Lammycoats Van 499,- VOOR 299,90 Suede rokken Vanaf 189,- VOOR 99,90 3/4 damesjassen Van 799,- VOOR 399,90 en 149,- Dames en heren lerenjacks Van 499,-VOOR 249,- Leren rokken Van 269,- VOOR 149,90 Leren broeken Van 369,- VOOR 189,90 Truien met leer Van 89,90 VOOR 39,90 Molenstraat 75, Baarle-Nassau (tussen Tilburg en Breda). Tel. 09.32.14.699635. Voor info 04920-22923/41344. Venlosesteenweg 17. Ophoven, Maaseik, België. Tel.: 09.32.11.56447= (Autobaan Nederweert Maastricht afslag Thorn Wessem'Grathem, Richting Maase^ - Ook gespecialiseerd in grote maten. - Bij aankoop worden reiskosten vergoed. - Inruil van lederen kleding en bont mogelijk. - Iedere dag geopend van 10.00 tot 19.00 uur. - Iedere zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. tlnuL m(everm9 van deze adver- ko?» °"!.van9tmax. 100,- extra Korting bij aankopen boven 499,-. Door Jan Jansen EN NU kan het rode pc lood op tafel komen. T( wijl al tijden duidelijk w dat er maar een geschi tracé is voor de Weste schelde Oeververbindii (WOV), vermeed Zeeuws provinciebestu bangelijk ook maar te zi; spelen op die on vermijd hjke keuze. Al die tijd gebruikt voor het samei stellen van een zeer lijv rapport, dat enkel deuren intrapt, maar gisteren toch met op< d en boven wat bombarie kwam. De 'eerste fase van de trac n°ta en de milieu-effect-ra P°rtage' leidt tot de voorspe Pare slotsom dat het nog e< heel karwei gaat worde "tear dat de WOV, als- komt, een lijn oostelijk lerneuzen-Ellewoutsdijk z O'gen. Alle andere variante <4Jh schijnbewegingen; 'zorj vwcüge besluitvorming' ged< gradeerd tot het zorgvuld htlopen van keuzes. •ie Vc z

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 18